home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


юбилей jubilaeum [i, n]; anniversarium [ii, n]; dies [ei, m] celebrandi;

юбилейный jubilaearis [e]; jubilaei;

+ юбилейный комитет comitatum jubilaeare;

+ юбилейный сборник collectanea anniversario dedicata;

юбка gunna [ae, f]; limus [i, m];

ювелир gemmarius [ii, m];

юг meridies [ei, m]; cancer [cri, m]; Auster [tri, m]; Notus [i, m];

южный australis [e]; austrinus [a, um]; meridionalis [e]; meridianus [a, um];

юла turbo [inis, m];

юмор acetum [i, n]; lepor [oris, m]; lepos (lepor) [leporis, m] in jocando, festivitas [atis, f]; facetiae [arum, fpl]; humor [oris, m];

+ проникнутый юмором festivus [a, um] (sermo); facetus [a, um];

юморист homo [inis, m] / scriptor [oris, m] festivus / facetus;

юнец tiro [onis, m]; adulescentulus [i, m];

юность adulescentia [ae, f]; juventa [ae, f]; juventus [utis, f]; flos [floris, m] aetatis; aetas [atis, f] florens;

+ красота и юность forma atque aetas;

+ пока позволяет юность dum per aetatem licet;

юноша juvenis [is, m]; adulescens [ntis, m]; ephebus [i, m];

юношеский juvenilis [e]; juvenalis [e];

юношество juventus [tutis, f]; juventa [ae, f];

юный juvenis [e]; juvencus [a, um]; viridis [e] (Alexander rex); tener [era, um] (puer; equus; planta; anni);

Юпитер Juppiter, Jovis m;

юридический juridicus [a, um];

юрисдикция jurisdictio [onis, f];

юрист advocatus [i, m]; jurisperItus [i, m], juris consultus [i, m], juris interpres [erpretis, m];

юркий alacer [cris, cre]; velox [cis]; celer [ris, re];

юрский Jurae; jurassicus [a, um];

юрта tabernaculum [i, n]; tentorium [ii, n];

юстиция res [rerum, fpl] juridicae;

+ министерство юстиции ministerium [ii, n] rei juridicae;
я ego, mei; egomet; aetas mea;

ябедничать calumniari [or, atus sum] (aliquem, aliquid; alicui);

яблоко pomum [i, n]; malum [i, n];

яблоня malus [i, f];

явиться esse [sum, fui, -]; comparere [eo, ui, itum]; obvenire [io, veni, ventum] (in tempore pugnae

+ явиться во сне кому-л. obvenire alicui somnio;

+ явиться на суд vadimonium sistere;

+ ты являешься сюда по велению самой судьбы fatis huc te poscentibus affers;

явление res [ei, f]; phaenomenon [i, n]; forma [ae, f] (deorum; viri terribilis); apparentia [ae, f] (Christi); visio [onis, f]; (adventicia; fluens); visum [i, n]; visus, -us, m; species [e]i, f;

+ редкое явление phaenomenon rarum;

+ чудесное явление miraculum; ostentum; portentum; prodigium;

являться apparere; parere [eo, ui, itum]; exoriri [ior, ortus sum]; intervenire [io, veni, ventum]; occurrere [o, i, rsum]; videri [eor, visus sum]; esse [sum, fui, -];

явно palam; propalam; manifeste; manifesto;

явный certus [a, um]; apertus [a, um]; clarus [a, um]; evidens [ntis]; manifestus [a, um]; patens [ntis]; oculatus [a, um]; promptus [a, um];

+ явное сходство similitudo evidens;

+ явное родство affinitas manifesta;

+ явная ошибка error patens;

+ неприятель явно пытался лишить нас возможности фуражировки pabulatione libera prohibituri hostes videbantur;

явственный insignitus [a, um] (nota veritatis; imago);

+ быть явственно зримым sub oculos cadere, subjectum esse;

явствует apparet; elucet; liquet; patefit; patet;

ягненок agnus [i, m]; agnellus [i, m]; laniger [e]ri, m;

ягода bacca [ae, f]; acinus [i, m]; acina [ae, f]; racemus [i, m];

+ ягодный напиток potus e baccis praeparatus;

яд venenum [i, n] (habet suum v. blanda oratio); toxicum [i, n]; aconitum [i, n]; sanies [ei, f]; medicamen [inis, n]; potio [onis, f]; virus [i, n] (serpentis);

ядовитый venenatus [a, um]; venenosus [a, um]; venenifer [era, um]; virosus [a, um]; virulentus [a, um]; toxicus [a, um];

ядерный nuclearis [e]; nucleus [a, um];

ядро nucleus [i, m]; robur [oris, n]; medulla [ae, f];

язва ulcus [eris, n]; carcinoma [atis, n]; vomica [ae, f] (rei publicae);

+ моровая язва tabes [is, f] (orta per Aegyptum); pestis [is, f]; pestilentia [ae, f];

язвительный acidus [a, um] (lingua); acerbus [a, um] (lingua); aculeatus [a, um]; asper [era, erum]; mordax [cis]; dicaculus [a, um];

язвить vellicare [1]; mordere [eo, momordi, morsum];

язык lingua [ae, f]; linguarium [ii, n]; loquela [ae, f]; oratio [onis, f]; idioma [atis, n]; vox [cis, f] (rustica); sermo [onis, m] (речь), locutio [onis, f] (выражение, фраза, произношение), loquela [ae, f] (речь), dictio [onis, f] (высказывание), sermocinium [ii, n];

+ говорить на латинском языке Latina voce loqui;

+ Придержи язык! Linguae tempera!

языковед grammaticus [i, m]; linguista [ae, m]; glottologus (glossologus) [i, m];

языковедение, языкознание grammatica [ae, f]; litteratura [ae, f]; glottologia [ae, f]; linguistica [ae, f];

языковой linguae; linguisticus [a, um];

+ языковая игра sermonis ludus, ludus sermocinalis;

+ языковой анализ sermonis analysis, de sermone analyzando philosophia;

языческий ethnicus [a, um]; ethnicalis [e] (litterae); gentilis [e]; *paganus [a, um];

язычество gentilitas [atis, f];

язычник ethnicus [i, m]; gentilis [is, m]; *paganus [i, m];

яичник ovarium [ii, n];

яичница ova [orum, npl] assa;

яйцо ovum [i, n];

яйцеклетка ovocellula [ae, f]; cellula [ae, f] (sexualis) feminea; gameta [ae, f] feminea; gynogameta [ae, f];

якобы quasi; sicut;

якорный ancoralis [e];

якорь ancora [ae, f];

+ стоять на якоре adhaerere ancoris;

+ сниматься с якоря tollere ancoras;

яма fossa [ae, f]; fovea [ae, f]; sulcus [i, m]; vorago [inis, f]; foramen [inis, n] (terrae);

ямб iambus [i, m];

ямка fovea [ae, f];

январь Januarius [ii, m];

янтарный glaesarius [a, um];

янтарь suc(c)inum [i, n]; electrum [i, n]; glaesum [i, n];

японец Japonus [i, m]; vir [i, m] Japonicus;

японка Japona [ae, f]; femina [ae, f] Japonica;

японский Japonus [a, um]; Japonicus [a, um]; Japonensis [e];

яремный jugularis [e];

яркий clarus [a, um]; laetus [a, um]; lucidus [a, um]; luculentus [a, um]; illustris [e]; flagrans [ntis]; intensus [a, um]; acer [acris, acre] (splendor; rubor; lux); candidus [a, um] (lux; stella; sol);

ярко-красный rufus [a, um] (sanguis); rutilus [a, um];

ярлык sched(ul)a [ae, f]; nota [ae, f]; pittacium [ii, n];

ярмарка mercatus [us, m]; nundinae [arum, fpl];

ярмо jugum [i, n]; torquis [is, m];

+ надевать на быков ярмо supponere tauros jugo;

яровизация vernalisatio [onis, f];

яровой aestivus [a, um]; vere satus [a, um];

яростно acriter; furiose;

яростный acer [cris, e]; furens [ntis]; furibundus [a, um]; furiosus [a, um]; saevus [a, um]; impotens [ntis];

ярость cerebrum [i, n] (alioquin experieris cerebrum meum); rabies [ei, f]; furor [oris, m]; iracundia [ae, f];

+ приведенный в ярость in rabiem accensus;

ярус tabulatum [i, n]; stratum [i, n]; contignatio [onis, f];

ярый alacer [acris, e]; ardens [ntis]; acer [acris, e];

ясли praesaepis (f/pl); praesaepe [is, n]; praesaepium [ii, n];

ясно perspicue; plane;

+ ясно представлять demonstrare;

ясность claritas [atis, f]; serenitas [atis, f]; lumen [inis, n]; lux [cis, f]; subtilitas [atis, f]; liquidum [i, n]; perspicuitas [atis, f];

ясный lucidus [a, um]; dilucidus [a, um]; luculentus [a, um]; illustris [e]; serenus [a, um]; placidus [a, um] (dies); apertus [a, um]; distinctus [a, um]; clarus [a, um]; praeclarus [a, um]; evidens [ntis]; manifestus [a, um]; patens [ntis]; liquidus [a, um]; perspicuus [a, um]; planus [a, um]; signatus [a, um]; significans [ntis]; insignitus [a, um] (nota veritatis; imago); candidus [a, um] (lux; stella; sol; vox; genus dicendi); nitidus [a, um]; sudus [a, um]; tranquillus [a, um]; purus [a, um];

+ при ясной погоде (sub) caelo sereno;

+ становиться ясным clarere; clarescere;

+ ясно, что все (остальное) он отодвинул на задний план omnia postponere videtur;

+ ясно, что начала вещей находятся в земле esse videlicet in terries primordial rerum;

+ дело совершенно ясно res oculis et minibus tenetur;

яства daps [dapis, f]; cena [ae, f]; epulae [arum, fpl];

ястреб accipiter [tris, m];

ястреб-перепелятник nisus [i, m];

яхта navis [is, f] lusoria; celox [ocis, m,f];

ячейка foveola [ae, f]; alveolus [i, m]; alveola [ae, f]; cella [ae, f]; cellula [ae, f];

ячменный hordearius [a, um];

ячмень hordeum [i, n] (panis ex hordeo);

+ засевать поля ячменем serere hordea campis;

яшма iaspis [idis, f];

яшмовый iaspideus [a, um];

ящерица lacerta [ae, f]; lacertus [i, m];

ящик arca [ae, f]; capsa [ae, f]; cista [ae, f]; scrinium [ii, n]; loculus [i, m]; armarium [ii, n];

+ «черный ящик» capsella volatui describendo / capsella nigra;

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я | Русско-латинский словарь |