Book: Духовний ЕверестУкраїнська академія оригінальних ідей


БІЛИК В. Д.


ДУХОВНИЙ ЕВЕРЕСТ


Духовний Еверест - це теорія Домінанти психічного вогню (ДПВ), вчення про природ-

ну рушійну силу духовного розвитку, головну силу, яка править світом.


ПРО АВТОРА


БІЛИК ВАСИЛЬ ДЕНИСОВИЧ

основоположник вчення про Домінанту психічного вогню,

Почесний академік Української академії оригінальних ідей

Духовний Еверест


БІЛИК ВАСИЛЬ ДЕНИСОВИЧ народися 23 квітня 1935 року в с.Біловод Роменсько-

го району Сумської області в сім'ї колгоспників Білика Дениса Сидоровича (1908-

1980) та Білик Устини Іванівної (1910 - 1976) ( в дівоцтві Дикач ).

В 1950 рорці закінчив сім класів місцевої школи, а в 1954 році середню школу №3 в

м.Ромни.

Працював у закладах культури. З 1995 року - на пенсії.

Необхідні знання здобув шляхом самоосвіти.

В 1970 році відкрив Домінанту психічного вогню (ДПВ) - природну рушійну силу духо-

вного розвитку, головну силу, яка править світом.

Протягом 70 - 80 - х років розробляв основи теорії ДПВ.Розробляв теорію прихватка-

ми у вільний від роботи час.

16 - 17 травня 1992 року приймав участь в Установчих Зборах Української академії

оригінальних ідей, де виступив з доповіддю про ДПВ.

16 жовтня 1993 року на конкурсній основі був обраний Почесним академіком цієї

Академії як прояв пошани за значний особистий внесок в розвиток світової науки.

Список робіт: "Домінанта психічного вогню. Основи теорії"(1990); "Домінанта Марк-

са"; (1991); "Домінанта Леніна"(1991); "Домінанта Наполеона"(1991)"; "Домінанта Сталі-

на"(1991); "Домінанта Гітлера"(1991)"; "Домінанта Будди"(1992); "Домінанта Ісуса"

(1992); "Домінанта Гоголя"(1992); "Домінанта Ганді"(1992); "Домінанта Толстого"(1992);

"Домінанта психічного вогню.Монографія"(1994); "Домінанта Шевченка"(1994); "Домі-

нанта Франка"(1994); "Домінанта Верхарна"(19984); "Домінанта Верлена"(2001); "Домі--

нанта Ренуара"(2003); "Домінанта Єсєніна"(2003); "Домінанта Бодлера"(2003); "Доміна-

нта Паганіні"(20043); "Домінанта Симоненка"(2004); "Ідеал людини 21 століття"(2006);

"Домінанта сатанинського вогню"(2006); "Домінанта психічного вогню в образотвор-

чому мистецтві"(2007); "Домінанта Душевного Сонця"(2007); "Моя Домінанта"(2007);

"Домінанта психічного вогню. Підручник для самоосвіти"(2013); "Мій шлях до істини"

(2016); "Євромайдан як дзеркало Домінанти психічного вогню"(2016); "Домінанта Пуш-

кіна"(2016); "Виховання Домінанти Душевного Сонця"(2017); "Тріумф Домінанти Душе-

вного Сонця"(2018); "Історія Домінанти психічного вогню"(2018); "Як досягти велико-

го гуманістичного ідеалу"(2018); "Душевне Сяйво"(2019); "Смисл мого життя"(2019).

(Сайт:e-Reading).


СХОДЖЕННЯ НА ВЕРШИНУ


"В науці немає широкої стовпової дороги,

і тільки той зможе досягти її сяючих вершин,

хто, не боячись втоми,карабкається по її ка-

м'янистих стежках'.

К.Маркс.


Я піднявся на Духовний Еверест, на найвищу вершину людського духу із самого дна

людського суспільства - колгоспного селянства, цього ергастерію двадцятого століт-

тя. Я досяг вершини абсолютно один,без поводирів,без ніякої підтримки кого б то не

було і поза зв'язками з досягненнями цивілізації,перебуваючи за залізною комуністи-

чною завісою і долаючи незчисленні перешкоди, які безперервно виникали на моєму

шляху Я пройшов всі кола пекла і переміг.

Проте, інколи мені все-таки вдавалося знаходити підтримку від зовнішнього світу.

Це вібувалося тоді, коли я читав твори корифеїв літератури - Данте, Шекспіра, Гоголя,

Толстого,Достоєвського та ін. і знаходив у них щось співзвучне з моїми думками і по-

чуттями, або випадково зустрічав розумні, світлі усміхнені обличчя невідомих мені,

але споріднених мені по душі, людей. І книги корифеїв і обличчя близьких по душі ро-

зумних людей пробуджували в моїй душі іскорки радості, викликали приплив бурхли-

вої енергії, підсилювали мій Душевний Вогонь, особливо тоді, коли він починав затуха-

ти, і моє сходження на Духовну Вершину значно прискорювалось.

Але ці миттєві прояви сторонньої підтримки були дуже рідкими і тому не відіграва-

ли в моєму житті суттєвої ролі.

Моє сходження на Духовний Еверест, моє "карабкання по кам'янистих стежках до

сяючих вершин" знання - це абстрактне мислення.

Мислення - моя основна діяльність.

Ще в шкільні роки я пристрастно,просто фанатично полюбив думку. Особливо яск--

раво ця любов проявилася в 5 класі, коли почали вивчати граматику української мо--

ви. В підручнику під кожним правилом був надрукований як приклад якийсь вислів--

думка того чи іншого філософа, вченого,письменника. І ці приклади-думки притягува-

ли мене до себе, як магніт.Внаслідок чого я знав ці думки напам'ять, а,водночас, і весь

підручник граматики української мови. Мій мозок просто фотографував сторінки під--

ручника.Коли вчителька викликала мене до дошки і вимагала від мене повторити пра-

вило,яке ми вивчали раніше, інколи, навіть давно, я заплющав очі, листав в умі сторін--

ки підручника, знаходив потрібне правило і прочитував його слово в слово. Пізніше, в

старших класах, я записував цікаві думки, прочитані в книжках, в окремий зошит, а з

8 класу почав вести щоденник і записував уже в ньому і свої власні думки.

По роду занять я можу назвати себе мислителем.Продуктом моєї діяльності як мис--

лителя є теорія Домінанти психічного вогню. Теорія підтверджує, що я мислитель.Са--

ме як мислителя мене визнала Українська академія оригінальних ідей,обравши мене

своїм Почесним академіком.

Мислення - це наймогутніша сила, яка діє в душі людини. Саме мислення дає і укріп--

лює в людини відчуття того, що вона все може. В моєму житті не було жодного випад-

ку, щоб, розмірковуючи, я не пережив спалаху озаріння, не відкрив нової ідеї, яка б ви-

ражала сутність і яка б не була підтверджена практикою.

Я сам ставив перед собою питання і сам шукав на них відповідей. Я завжди йшов

своїм шляхом. У сфері науки у мене не було ні вчителів, ні попутників. Більше того. Я

жив в умовах авторитарного, диктаторського режиму, тому як мислитель змушений

був перебувати в підпіллі, тому що самостійне мислення сприймалося тим режимом

як тяжкий злочин і застосовувалися до нього найсуворіші міри покарання аж до сме-

ртного вироку.

Я був позбавлений головного, що існує в науці, - можливості обмінюватися думками

з колегами, вільно дискутувати.Звичайно, це гальмувало роботу думки, але не зупиня-

ло її.

Більше тридцяти років я перебував поза світом земних хвилювань - "на небесах", у

світі ідей, у світі абстракцій. Я відправився "на небеса", у світ абстракцій не в ім'я "не-

бес", не в ім'я абстракцій, а в ім'я блага земного життя, в ім'я того, щоб люди ніколи не

знали насильств, убивств і воєн.

Я все обміркував і рухався вперед, як заведений механізм, як годинник - секунда за

секундою, хвилина за хвилиною, година за годиною, день за днем, тиждень за тижнем,

рік за роком. Я працював безперервно, працював навіть уві сні. Змінювалась тільки

інтенсивність праці - вона то посилювалась, то зменшувалась.

У віці 29 років у моєму житті відбулася вирішальна подія - я став на шлях пошуку іс-

тини.Згадуючи той час, мені стає якось не по собі, інколи навіть мурашки починають

шкрябати по спині від тієї сміливості, яку я тоді виявив, коли не злякався ні фізичних,

ні моральних мук, ні самої смерті і рішуче пішов у темряву, у невідомість.

Під час пошуку істини я жодного разу не відступив, завжди спалював за собою мости,

щоб не допустити і думки про повернення назад.І, до того ж, я з абсолютною точністю

все прораховував.

Тоді мені доводилося проявляти і якості політика, коли використовував боротьбу

між різними кланами на свою користь, і гнучкого дипломата, коли потрібно було обій-

ти небезпеку, уникнути сутичок,коли сили були не на мою користь, і підпільника, конс-

піратора, коли примушував своїх супротивників думати про мене прямо протилежне

тому, ким я був насправді, і навіть полководця, коли потрібно було чітко визначити мі-

сце і час вирішальної битви, оргнанізувати для себе переважаючі сили, сміливо атаку-

вати і перемогти, не залишаючи противникові ніяких шансів.

Наука, Істина - це теж війна, жорстока і безжальна. В ній: "либо грудь в крестах, либо

голова в кустах","Перемога або смерть". Середини в ній немає.

Завдяки рішучості, сміливості і точного розрахунку я досягнув мети - відкрив Істину:

Домінанту психічного вогню (ДПВ).

Як я відкрив ДПВ ?

На протязі всієї багатовікової історії люди вживали в своєму лексиконі слова "небес-

ний вогонь", "священний вогонь", "Прометеїв вогонь", "вогонь Ісайї" і т.д. Але нікому з

учених,праці яких я вивчав, не прийшла в голову думка дослідити цей психічний фено-

мен.

Я перший,хто зробив психічний вогонь предметом наукового дослідження. І це дослі-

дження відкрило переді мною вражаючу картину. Виявилося, що психічний вогонь - це

домінанта, і як Домінанта психічного вогню є природною рушійною силою духовного

розвитку, головною силою,яка править світом.

В чому суть мого відкриття?

"Домінанта" і "вогонь" - це вже відомі поняття. Але те, що психічний вогонь - це домі--

нанта не було відоме нікому. Тому Домінанта психічного вогню - це відкриття. Це нове

поняття в науці, нове знання. Це перше.

Друге - і найголовніше. Домінанта психічного вогню - це природна рушійна сила духо-

вного розвитку, головна сила, яка править світом. Саме в цьому суть мого відкриття.

Як проявляється рушійна сила Домінанти психічного вогню?

Домінанта психічного вогню спрямовує людину мимо її волі до великого ідеалу, до

абсолюту, пробуджуючи в неї гігантську духовну активність, кипучу діяльність.Маючи

гігантське силове поле, гігантський магнетизм, вона одночасно захоплює в русло сво--

го руху величезні людські маси. Так з'являються на світ гігантські громадські рухи-ре-

лігійні, політичні,військові та інші, які в своїй сукупності складають історичний процес.

Наприклад.Домінанта Будди стала рушійною силою буддизму, Домінанта Христа- хри-

ститянства, Домінанта Маркса - марксизму, Домінанта Леніна - ленінізму, Домінанта

Гітлера - гітлеризму, Домінанта Мао - маоізму і т.д. Таким чином, Домінанта психічно--

го вогню, рухаючи однією людиною,рухає цілими групами, цілими класами, цілими на-

родами, цілими історичними епохами. Так Домінанта психічного вогню стає голов--

ною природною рушійною людини, суспільства, історії.

Домінанта психічного вогню - це осьова лінія розвитку людства.Духовне життя лю--

дей - це реалізація програм багатьох ДПВ.

Після відкриття Істини - Домінанти психічного вогню, я раптом відчув,що життя моє

втратило всякий смисл. У мене склалося враження, що я виконав свою місію на зем-

лі і мені вже нічого тут робити. Я став почувати себе так, ніби зупинилось моє життя,ні-

би все в мене опустіло - з грудей вилетіла душа, а із голови витік мозок.Я втратив

здатність відчувати і мислити. Я перетворився в духовного мерця.

Щоб вивести себе з цього жахливого стану, щоб якось оживити себе, мені довелося

здійснити другий у своєму житті надзвичайно сміливий і рішучий крок - знову відпра-

витись у темряву, у невідомість.Я взявся за роботу, про яку не мав ніякого уявлення,-

зайнявся літературною творчістю. Почав писати про що пропало, що збреде у голову,

по принципу "куди виведе перо", як писав Микола Гоголь.

Це був мій порятунок. Літературна робота поступово привела мене до тями. У мене

відновилася емоційна сфера і запрацювало абстрактине мислення. Я ожив і в Доміна-

нті психічного вогню знову побачив великий смисл свого життя.

Оволодівши пером, я написав теорію ДПВ, зійшов на Духовний Еверест, оглянув з йо-

го вершини всю духовну історію людства і побачив, що мені дуже повезло як ученому,

як мислящій людині. Я народився в той історичний момент, коли людство дійшло в

своєму духовному розвитку до такої межі, після якої виникла нагальна потреба підсу-

мувати все те,що було зроблено в духовній сфері за всю багатовікову історію, підвес-

ти риску і намітити шляхи подальшого розвитку. Для цього все було готове і мені за-

лишилося тільки виконати цю роботу. Що я й зробив, створивши теорію Домінанти

психічного вогню.

Теорія Домінанти психічного вогню - це підсумок духовної історії людства, підведена

риска і програма подальшого духовного розвитку.


ПІДСУМКИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

Духовна сфера - це діяльність, спрямована на досягнення великих гуманістичних іде-

алів.

Центральним ідеалом був ідеал Миру, а з 16 століття ідеал Вічного Миру.

Ідеал Миру зародився за 2500 р. до нової ери в Єгипті. Звідти він прийшов до старо-

давніх євреїв і греків, а потім став основою гуманізму в усьому світі.

Ідеал Миру органічно пов'язаний з великим ідеалом Любові, яка несумісна з насиль-

ствами і війнами.Тому філософи-гуманісти вважали любов основою всеосяжного мир-

ного життя на планеті."Сприяти пробудженню і укріпленню любові між людьми - не бу-

ло і немає мети більш високої і благородної для людини", - писав Генріх Манн.

До найвидатніших філософів, які пробуджували і укріплювали любов між людьми, на-

належали:

В'ясадева,давньоіндійський мудрець, філософ.Він писав:

"Чи знаєш ти, в чому добро вікове? Повинні ми любити всіх живих, все живе. Ні в дум-

ках, ні в діях не маючи зла,- ось істина вічна,правда свята. Всі люди прекрасні, що сер--

цем незлобні".

Китайські мислителі Лао-цзи і Конфуцій.

Лао-цзи називав себе людинолюбцем.Він говорив:"Любов є вища форма відношення

людини до світу".

Лао-цзи виступав проти зброї і воєн.Він говорив:"Зброя-це зло.І її повинна уникати лю-

дина високого духу. Вона не бачить задоволення в перемозі... Де побували війська,

там ростуть терновики і колючки. Після великих воєн настають голодні роки...Військо-

зброя нещастя... а нещастя походить від насильства...Головне полягає в тому, щоб збе-

рігати спокій, а у випадку перемоги - себе не прославляти. Прославляти себе перемо-

гою - це означає радіти убивству людей. Той, хто радіє убивству людей, не може завою-

вати співчуття в країні... Коли убивають багато людей, то про це потрібно гірко плакати.

Перемогу потрібно відзначати похоронною церемонією".

Конфуцій говорив, що потрібно: "Любити людину, піклуватись про людину, виховувати

людину".Він же дав людині таку заповідь:"Поводься з іншими так,як бажаєш,щоб пово--

дились так з тобою. Дотримуйся тільки однієї цієї заповіді; вона - основа всіх запові-

дей".

В унісон з Конфуцієм звучать заповіді Піттана Мітіленського, одного із семи мудреців

Старої Греції, та Арістотеля.

Піттан Мітіленський повчав;"Не роби своєму ближньому нічого, чого собі від нього не

бажаєш".

Арістотель говорив:"Ми повинні відноситись до інших так,як бажаємо, щоб до нас від-

носились".

На основі цих заповідей пізніше було вироблене "золоте правило моралі": " Як хочете,

щоб люди вчиняли відносно вас, так і ви чиніть відносно них".

Данте Аліг'єрі,великий італійський поет,мислитель. У своєму трактаті "Бенкет" він зак-

ликав людей любити і поважати одне одного. Тоді на землі запанує мир і всі люди бу-

дуть щасливими. Адже кожна людина народжується для щастя.

Шефтсбері Антоні, англійський філософ-мораліст стверджував:"Будь добрим, вихова--

ним, людинолюбивим і життя всього суспільства буде цілковитою гармонією".

Толстой Л.М., великий російський письменник, мислитенль-гуманіст. Толстой писав:

"Нам дано одно, але зате невід'ємне благо любові.Тільки люби, все радість: і небо, і село,

і люди, і навіть сам... Любов - тільки без насильства любов".

Махатма Ганді, вождь індійського народу, мислитель-гуманіст.Ганді писав: "Я переко--

наний,що любов підтримує землю.Тільки там є життя, де є любов. Життя без любові--

смерть...Любов виключає всілякі прояви ненависті, яка повинна зникнути із життя; всі

людські відносини потрібно будувати на любові...Людська любов, яка знаходить своє

виявлення в шлюбі, повинна слугувати перехідною ступенню... до всеохоплюючої любо-

ві'.

Мамфорд, американський філософ-гуманіст писав:"Любов, людяність - ось сфера, яка

повинна перетворити не тільки політику, а й усе суспільне життя. Кожний із нас, усі ми

повинні культивувати в себе любов до людей і бути вірним принципу ненасильства, як

Ганді".

Сорокін П.,американський філософ-гуманіст:"Cила любові, яка лежить в основі людсь-

кого буття, повинна привести до вирішення всіх соціально-політичних проблем".Швейцер А., австрійський мислитель-гуманіст:"Я...зберігаю переконання, що правда,

любов, миролюбність, м'якість і доброта - це сила, яка пересилить кожну іншу силу і ко-

жне насильство. Світ буде належати їм,як тільки достатня кількість людей з чистим се--

рцем, силою і впертістю думки продумають і проживуть у своєму житті ці ідеї любові

і правди, м'якості і миролюбства...".

Ідеал Любові, як і ідеал Миру,появився в Стародавньому Єгипті за 2500 років до н.е. і

пройшов такий же шлях розвитку - до стародавніх євреїв і греків,а від них до філосо--

фів провідних країн світу.

Протягом чотирьох з половиною тисячоліть кращі представники людського роду - ми-

слителі-гуманісти пробуджували і укріплювали в людей ідеал Любові, але успіху не до--

сягли. Любов не стала панівним ідеалом в людському суспільстві,а війни не зупиняли--

ся. Більше того,війни з кожним новим століттям ставали все жорстокішими і кровоп--

пролитнішими і,нарешті, на початку 21 століття стали такою величезною загрозою, що

можуть знищити все людство, все планетарне життя.

Такий сумний підсумок духовної історії людства за весь час його існування.


ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ


Не кине люд повік надії,

Поки не скине світ оков,

Не згине ненависть,не спалахне любов,

Досягши,зрештою, мети своєї.


О,ви, що будете читать мене в віках,

Чи знаєте тепер, чому до вас гукаю?

Щоб у найближчий час, коли в серцях людських

Засяє Правда скрізь у німбах неземних,

Настав би вічний мир на всій землі без краю.

Е.Верхарн.

(Еміль Верхарн. Вибране.Переклад з французської М.Терещенка.К.,1966,ст.129,159).


Причиною неуспіху було незнання мислителями природи людини, внаслідок чого вони

утверджували ідеал Любові наосліп.

Прозріння настало після того,як була відкрита головна природна рушійна сила духов--

ного розвитку,сила,яка править світом, - Домінанта психічного вогню, три її види: домі-

нанта Душевного Сонця, домінанта священного вогню і домінанта сатанинського вог-

ню.

Домінанта психічного вогню розкриває першоджерела Любові і Миру-з одного боку,

і насильства, убивства і війни - з другого

Першоджерелом Любові і Миру є Домінанта Душевного Сонця, яка формується на ос--

нові нейрофізіологічних структур ретикулярної формації,асоціативних і неспецифічних

ядер таламуса.

Активуючі впливи ретикулярної формації, асоціативних і неспецифічних ядер таламусу

на кортикальну діяльність пробуджують у людини цілу гаму позитивних якостей:

- породжують глибоке почуття пристрастної, ніжної і самовідданої Любові до життя, до

людей, до тварин,до рослин, до світу, до Миру, до Злагоди;

-пробуджують почуття спорідненності з усіма виявленнями навколишнього світу, почу-

ття благоговіння і захоплення перед життям, почуття гармонійного єднання із зовніш-- нім світом;

-створюють стійкий стан фізичного і психічного здоров'я і сили, бадьорості духу, пов--

ноти життя, внутрішнього комфорту, душенвного просвітлення, щастя, радості, оптиміз--

му, закоханості у світ, вищої внутрішньої гармонії;

-роблять людину вразливою, чутливою, чуйною, безкорисливою, доброзичливою, бла--

городною, дружелюбною, миролюбною, милосенордною;

-пригнічують захисні тенденції поведінки, блокують гіпоталамо-гіпофізарну систему,ут-

руднюють запуск стресорних механізмів, звільняють людину від сліпих сил тваринного

егоїзму й агресивності, від патологічних почуттів страху, ненависті, злоби і тим самим

накладають внутрішню заборону на скоєння насильств і убивств.

Першоджрелом насильства, убивства і війни є домінанта сатанинського вогню,яка фо-

рмується на основі підсилення активності нейрофізіологічних структур ретикулярної

формаціі і заднього гіпоталамусу на фоні пригнічення активності неспецефічних ядер

таламуса.

Активуючі впливи ретикулярної формації і заднього гіпоталамусу на кортикальну дія-

льність в умовах пригнічення неспецифічних ядер таламуса породжують в людини ряд

негативних реакцій:

- напруженість, дратівливість, гнівливість;

- зосередженість інтересів на аффективних переживаннях;

- вибіркове домінування і широку генералізацію умовних захисних реакцій;

- розблокування гіпоталамо-гіпофізарної системи і, як наслідок, запуск стресорних ме--

ханізмів;

- здійснення аффектів страху, люті, агресивності, жадоби насильства, убивства і війни.

(Трауготт Н.Н. Очерки психофармакологии человека. Л.,1968).

Поряд з нейрофізіологічними першоджерелами учені встановили генетичні - відкрили

"гени любові" і "гени агресії'.

Відкриття першоджерел Любові і агресивності на генетичному, нейрофізіологічному

і психологічному рівнях дає можливість визначити строго наукові напрямки подальшо-

го руху до великих гуманістичних ідеалів Вічного Миру і Всеосяжної Злагоди.

Перший напрямок - це науково - дослідна діяльність. Потрібно дослідити Домінанту

психічного вогню на генетичному, нейрофізіологічному і психологічному рівнях органі-

зації.

Другий напрямок - це вивчення теоріі ДПВ і підготовка спеціалістів в цій галузі, зокре-

ма, вихователів для дитячих садочків, вчителів для шкіл і коледжів та викладачів для

вузів.

Домінанта психічного вогню - це природна рушійна сила духовного розвитку, головна

сила,яка править світом.Саме такий, надзвичайно важливий статус цього психічного

феномену і зумовлює необхідність його вивчення. Теорія ДПВ дає можливість скласти

строго наукову, зрозумілу картину світу, осмислити ті процеси, які відбувалися і відбу--

ваються в історії, надійно прогнозувати майбутнє. Знання законів ДПВ допоможе люди-

ні глибше і повніше пізнати і усвідомити себе, своє місце і призначення у світі, пізнати і

усвідомити свою велику космічну місію, спонукає її включитися у сітовий рух доброт--

ворців до великих ідеалів Любові, Миру, Ненасильства, Краси, Гармонії, дасть можли--

вість глибоко пізнати, що таке Головне Світова Добро і що таке Головне Світове Зло,

навчить утверджувати Добро і долати зло. ДПВ орієнтує людину на самостійне мислен-

ня, на пошук істини, на утвердження великих гуманістичних ідеалів Вічного Миру і Все--

ленської Любові.

Третій напрямок - виховний процес, заснований на теорії ДПВ. В основу виховання по-

винен бути покладений Головний Закон Природи - Вектор розвитку життя, спрямований

до Домінанти Душевного Сонця.

Вихователь вже в дитячому садочку повинен визначити, під впливом якої з трьох ДПВ

знаходиться дитина і намітити план її виховання з метою усунення впливів домінанти

сатанинського вогню і закріпленняґ впливів Домінанти Душевного Сонця.Такий прин--

цип виховання продовжується і в середній школі.По закінченні школи кожен учень по-

винен мати свій життєвий план самовиховання, складений за допомогою класного ке--

рівника.Життєвий план самовиховання учень отримує разом з атестатом зрілості.

Головна мета всіх трьох напрямків діяльності - звільнити людство від пагубних впли--

вів домінанти сатанинського вогню і домінанти священного вогню,зміщеної в бік нена--

висті і агресії,які спричиняють насильства, убивства і війни, і укріпити Домінанту Душе-

вного Сонця - Домінанту Любові, Миру, Ненасильства, Істини, Краси, Гармонії.

З вершини Духовного Евереста проглядається омріяне світле і прекрасне майбутнє

людства. Шлях до нього довгий, важкий, тернистий, але його осилять мужні Доборотво-

рці, для яких немає нічого неможливого.Цей шлях вимагає від землян колосальних ду-

ховних зусиль, наполегливості, самовідданості, рішучості, вміння йти на виправданий

ризик і він обов'язково увінчається успіхом.

Дорога до Вічного Миру і Вселенської Любові відкрита!


ЛІТЕРАТУРА.

1.Білик В.Д. Домінанта психічного вогню.Суми, ВВП "МРІЯ-1" ТОВ, 2008.

2.Білик В.Д. Домінанта психічного вогню.Підручник для самоосвіти.Ромни, 2013.

3.Білик В.Д. Домінанта Душевного Сонця. Суми, 2007.

4.Білик В.Д. Моя Домінанта. Ромни, 2007.

5.Білик В.Д. Мій шлях до істини.Ромни, 2016.

6.Білик В.Д. Виховання Домінанти Душевного Сонця.Ромни,2016.

7.Білик В.Д. Ідеал людини 21 століття. Суми, 2006/

8.Білик В.Д. Як досягти великого гуманістичного суспільного ідеалу.Ромни, 2018.

9.Білик В.Д. Домінанта сатанинського вогню. Ромни, 2013.

10.Трауготт Н.Н. Очерки психофармакологии человенка. Л.,1968.

11.Ухтомский А.А. Доминанта. М.- Л., 1966.

Літо - осінь, 2019.

home | my bookshelf | | Духовний Еверест |     цвет текста   цвет фона   размер шрифта   сохранить книгу

Текст книги загружен, загружаются изображенияОцените эту книгу