Book: Русско-латинский словарьРУССКО-ЛАТИНСКИЙ СЛОВАРЬа

а ! interj. Ah! Ha! Hem!

+ А, брат, получил! Ecce, amice, circumventus (circumscriptus) es!

+ А, Дамеас, я вас (тебя) не видел (не заметил)! Hem, Damea, haud aspexeram te!

+ А, кстати, тебя-то я и искал! Hem, opportune, te ipsum quaesivi!

+ А, теперь-то я понимаю! Vah, nunc demum intelligo!

абажур luminis umbraculum [i, n], lampadis umbraculum;

аббат abbas, abbatis, m

аббатство abbatia, ae, f; coenobium, ii, n; monasterium, ii, n; munus [ĕris, n] Abbatis; sedes (aedes) Abbatis; concessum Abbati beneficium.

аббревиатура abbreviatura, ae, f; contractio, onis, f, compendium, ii, n; siglum, i, n; nota [ae, f] compendiaria;

абзац paragraphus [i, f] nova; intervallum, i, n;

абитуриент abituriens, entis, m;

абонемент *subscriptio, onis, f; subnotatio, onis, f;

абонент *subscriptor, oris, m; subnotator, oris, m;

абордаж concursus, us, m; offensio, onis, f;

+ взять на абордаж in hostium naves transcendĕre;

аборигенный aborigineus, a, um, adj.;

аборигены aborigines, um, m;

аборт abortus [us, m] (artificialis); abactus venter [tri, m];

+ делать аборт partum abigere;

абрикос armeniăca, ae, f; prunum [i, n] armeniăcum; armeniăcum; armenium (pomum);

абрикосово-желтый armeniacus, a, um, adj.

абсолютно absolute;

абсолютный absolutus, a, um, adj.

+ абсолютная высота altitudo absoluta.

абсорбент absorbens, entis, m.

абсорбировать absorbeo, bui (psi), (ptum), ere verb.

абсорбция absorptio, onis, f

абстрактный abstractus, a, um;

абсурд absurdum, i, n;

абсурдный absurdus, a, um, adj.

+ Экологические условия в буковых лесах и в дюнах настолько различны, что мне кажется абсурдным, чтобы один и тот же вид мог произрастать в тех и других условиях. Conditiones oecologicae in fagetis et in dunis ita sunt diversae, ut absurdum mihi videatur, ut eadem species in utraque conditione vivere possit.

авангард primum agmen [ĭnis, n]; acies [ei, f] prima; praecursores [um, mpl], antecursores [um, mpl];

+ быть в авангарде in prima acie versari;

аванпост praesidium, ii, n; statio [onis, f] prima;

аванс promutuum, i, n; *praesolutio, onis, f; auctoramentum, i, n;

авансировать in antecessum dare;

авансцена proscaenium, i, n;

авантюра casus, us, m; fortuna, ae, f; periculum, i, n; res [ei, f] mira;

авантюрист planus, i, m;

авантюрный qui (quae, quod) jactatur variis casibus; periculosus, a, um;

+ авантюрная жизнь vita multiplici periculo insignis;

авария damnum, i, n; jactura, ae, f; *avaria, ae, f;

авгур augur, is, m;

авгурский auguralis, e;

+ авгурский жезл lituus, i, m;

август Augustus, i, m.

+ …цветет в конце августа floret ad finem Augusti.

августовский Augustus, a, um, adj. Augustalis, e;

авианосец navis [is, f] aëroplanorum vectrix, aëroplanigera;

авиатор aviator, oris, m; aëroplaniga, ae, m;

авиация *aviatio, onis, f; res [ei, f] aviatoria;

авиационный *aviatĭcus, a, um; volatĭcusus, a, um; aviatoriusus, a, um; ad rem aviatoriam pertinens;

авось forte, fortasse, forsitan;

авоська reticulum, i, n;

Австралия Australia, ae, f;

Австрия Austria, ae, f;

австриец Austriăcus, i, m;

австрийский Austriăcus, a, um;

автобиографический autobiographĭcus, a, um, adj.:

+ автобиографические заметки notae autobiographicae;

автобиография autobiographia, ae, f; suae ipsius descriptio [onis, f] vitae; curriculum [i, n] vitae;

автобус *autocarrus, i, m, carrus, i, m; laophor(e)ium, i, n; autoraeda [ae, f] longa; coenautocinētum, i, n; omnivectorium, ii, n (autocinetum),

автограф autogrăphum, i, n; chirogrăphum, i, n;

+ образец с автографом Крашенинникова specimen autographo cl. Krascheninnikovii donatum;

автозавод ergasterium [ii, n] autocinetĭcum; officina [ae, f] autocinetĭca;

автомат automăton, i, n; automătum, i, n; automăta, opĕra automataria, pl; (воен) sclopetum [i, n] automatĭcum;

+ игровой автомат automătum lusorium;

автоматический automatĭcus, a, um; machinatione quadam motus, a, um;

автомобиль autovehiculum, i, n; autocinetum, i, n; automobilis (currus); autoraeda, ae, f; currus, us, m;

автомобильный autocinetĭcus, a, um;

автономия autonomia, ae, f;

автономный autonŏmus, a, um, adj.:

+ автономная область regio autonŏma;

+ автономная республика respublĭca autonŏma.;

автопарк area [ae, f] stativa;

автопилот automatarium instrumentum directorium;

автор auctor, oris, m: scriptor, oris, m; composiĭtor, oris, m;

+ от автора donum auctoris;

+ с посвящением от автора dedicatum ab auctore;

+ указатель статей, расположенных по авторам index commentationum secundum auctores dispositarum;

+ цитированные авторы auctores citati;

автореферат autoëpitŏme, es, f:

+ автореферат диссертации autoepitome dissertationis;

авторитарный imperiosus, a, um;

авторитет auctoritas, atis, f; majestas, atis, f;

+ пользоваться авторитетом auctoritatem habere;

автостоянка area [ae, f] stativa, statio [onis, f] autocinetorum / vehiculorum;

автострада autocinetodrŏmus, i, m. (via) strata [ae, f] principalis (autocinetĭca);

ага! ehem!

ага praefectus, i, m; (dux summus militum praetorianorum apud Turcas)

агарянин Saracenus, i, m; Turca, ae, m (Turcus, i, m), Arabs, Arăbis, m; Mahomedanus (Mahomettanus), i, m;

агат achates, ae, m;

агент agens, entis, m; procurator, oris, m; curator, oris, m; gestor, oris, m;

+ агент по обмену недвижимостью excambiator, oris, m;

агентура agentura, ae, f; agentes (in rebus);

агитатор concitator, oris, m; agitator, oris, m;

агитация agitatio, onis, f;

агитировать suscitare; agitare;

агломерат agglomeratum, i, n

агнец agnus, i, m;

+ Агнец Божий Agnus Dei, hostia, panis eucharisticus;

агностик agnostĭcus, i, m;

агностицизм agnosticismus, i, m; agnostĭca doctrina [ae, f]; mentis habitus [us, m] agnostĭcus;

агония agonia, ae, f; colluctatio [onis, f] morientis;

+ быть в агонии ultĭmum spirĭtum trahĕre; ultĭmam anĭmam agĕre;

аграрный agrarius, a, um, adj. ruralis, e;

агрегат aggregatum, i, n;

агрессивный aggressivus, a, um; infensus, a, um;

агрессия aggressio, onis, f; impetus, us, m; invasio, onis, f;

агрессор aggressor, oris, m; invasor, oris, m; qui lacessit prior;

агроном agricultor, oris, m; agronŏmus, i, m.

агрономический agricultorius, a, um; agronomĭcus, a, um:

+ агрономический факультет facultas [atis, f] agricultoria (agronomĭca).

агрономия agronomia, ae, f; ars [artis, f] agricultoria; colendi agri disciplina [ae, f];

ад hades, is, m; tartărus, i, m; tartara, orum, n; gehenna, ae, f; regnum [i, n] inferorum; sedes [is, f] damnatorum / improborum (post mortem); Avernus, i, m; loca [orum, n] Averna; Orcus, i, m; Styx, Stygis, m; Erĕbus, i, m;

+ в ад sub terras;

+ быть низверженным в ад ad sedem damnatorum detrudi;

+ спуститься в ад ad infĕros descendere;

+ врата ада Orci ostium;

адажио (lente, placide); cantus [us, m] lentus, lente incedens, placidus; modus [us, m] sedatior;

адамово яблоко pomum [i, n] Adami, glans [glandis, f] juguli;

адаптация accomodatio [onis, f] (biologica); adaptatio, onis, f; socialis exaequatio [onis, f]; scaenicae actionis aptatio [onis, f]; televisifĭca libri (ludi) aptatio;

адвокат patronus, i, m; forensis, is, m; causarum actor [oris, m]; causae patronus [i, m]; defensor [oris, m]; advocatus [i, m]; causidĭcus [i, m]; legulejus [i, m]; orator [oris, m]; formularum cantor [oris, m] (плохой); praevaricator [oris, m]; quadruplator [oris, m]; morator [oris, m]; rabula [ae, m] (forensis);

+ у адвоката много дел multae causae confluunt ad aliquem;

+ быть адвокатом: causas agere / actitare / defendere / defensitare / dicere / orare; versari in foro;

+ быть адвокатом у кого-либо (чьим-либо): causam alicujus agere; causam pro aliquo dicere;

+ взять кого-л. адвокатом: causam ad aliquem deferre; invocare aliquem ad causam defendendam; sibi aliquem patronum causae adoptare;

+ плата адвокату: causidici merces, honorarium;

+ уловки адвокатов: causidicorum fallacia, artes, strophae.

адекватный adaequatus, a, um.

административный administrativus, a, um:

+ административное деление divisio [onis, f] administrativa;

+ административный округ praefectura [ae, f]; tribus [us, f];

администратор curagendarius [ii, m]; admistrator [oris, m];

администрация administratio, onis, f;

+ администрация президента *Consistorium Praesidentis (s. Praesidis);

адмирал praetor [oris, m] navalis; praefectus [i, m] classis; navarchus [i, m]; *admiralis [is, m];

+ сделать адмиралом: classi aliquem praeficere; praefecturam classis alicui dare;

адмиралтейство summus rei navalis senatus [us, m]; rei maritimae praeposĭti [orum, mpl]; admiralitas [atis, f];

адмиральский

+ адмиральский корабль navis [is, m] praetoria;

+ адмиральский флаг navis praetoriae signum, vexillum;

адрес 1. inscriptio, onis, f (cursualis): domicilium [ii, n]; (компьют.) locus [i, m] (memoriae);

2. (письменное поздравление) gratulatio [onis, f] per litteras.

+ почтовый адрес inscriptio nominis ac domicilii; index [ĭcis, m];

+ написать адрес на письме: epistolam alicui (alicujus nomine) inscribere;

+ адрес электронной почты inscriptio electronĭca / tabellaria / cursualis;

+ это говорится в наш адрес haec ad nos dirigĭtur;

адский 1.infernus, a, um; tartareus, a, um; stygius, a, um;

+ адский пёс canis [is, m] inferorum, Cerberus [i, m];

+ адское мучение cruciatus [us, m] apud inferos;

2. Tartareus, a, um; summus, a, um; intolerabĭlis, e; intolerandus, a, um; terribilis, e; horrendus, a, um; furialis, e; nefandus, a, um;

+ адская жизнь vita [ae, f] tartarea, vita omnium miserrima;

+ адская боль dolor [oris, m] acerbissimus, atrocissimus;

+ адская головня (злой человек) dignus poena inferna;

+ адская злоба malitia [ae, f] nefanda;

адъютант optio [onis, m]; adjutor [oris, m] castrensis;

ажурный collucatus, a, um.

азарт (в игре) lucrandi perdendive temeritas [atis, f]; cupiditas [atis, f]; libido [ĭnis, f]; impetus [us, m];

азбука alphabetum [i, n] Rossĭcum;

+ учить азбуке (prima) elementa [orum, npl] tradĕre

азиат Asianus [i, m];

азиатский Asiatĭcus, a, um; Asianus, a, um;

Азия Asia [ae, f];

азот nitrogenium, ii, n (N);

азотистый nitrosus, a, um;

азотный nitrĭcus, a, um;

аист ciconia [ae, f];

айва (дерево) Pirus [i, f] Cydonia; (плод) cydonium [ii, n];

айсберг mons [montis, m] glacialis;

академик Academĭcus, i, m.

академический academĭcus, a, um:

+ академическое издание editio [onis, f] academica.

академия Academia, ae, f;

+ Академия наук СССР Academia Scientiarum URSS;

+ Лесотехническая Академия Academia Silvatĭco-technĭca.

акация acacia, ae, f;

акваланг apparatus [i, m] (sub)aquatĭcus;

аквамариновый aquamarinus, a, um.

акванавт aquanauta, ae, m;

акварель *pictura [ae, f] aquaria; aquarellum, i, n;

аквариум aquarium, ii, n;

акведук aquaeductus, us, m;

акклиматизация acclimatisatio, onis, f;

акклиматизированный acclimatisatus, a, um;

акклиматизировать acclimatiso, avi, atum, are;

аккомпанемент succentus, us, m;

аккомпанировать succinĕre [succĭno, -, -]; concinĕre [concĭno, cinni, centum];

аккорд concentus [us, m] sonorum; accord(i)um, i, n;

аккредитованный

+ аккредитованный посол legatus [i, m] publica auctoritate missus;

аккумулятор *accumulatorium, ii, n; *accumulatrum, i, n;

аккуратно accurate; diligenter;

аккуратность diligentia, ae, f; cura, ae, f; accuratio, onis, f;

аккуратный accuratus, a, um; diligens, entis; exactus, a, um; mundus, a, um;

акробат funambŭlus, i, m;

аксиома axioma, atis, n; profatum, i, n; pronuntiatum, i, n;

акт 1. actus, us, m; factum, i, n; res, rei, f;

2. sollemne, is, n;

+ акты acta [orum, npl], libelli [orum, mpl]; tabulae [arum, f];

+ акт согласно требованиям закона actus [us, m] ex lege habĭtus;

+ половой акт usus (furtivus); coitus [us, m]; officium [ii, n];

актёр actor [oris, m] scenĭcus; artĭfex [ĭcis, m] scenicus; actor, oris, m; histrio, onis, m; comoedus, i, m; tragoedus, i, m; ludio, onis, m; thymelĭcus, i, m;

+ труппа актёров grex [gregis, m] scenicorum;

активно active;

активность activĭtas, atis, f;

активный activus, a, um; actuosus, a, um; validus, a, um (medicamenta); agilis, e; industrius, a, um; operosus, a, um; occupatus, a, um; laborans, ntis; laboriosus, a, um; alăcer, cris, e; impĭger, gra, grum;

+ активные долги nomĭna [orum, npl] exigenda, quae alicui sunt in nominĭbus; pecuniae [arum, fpl] creditae;

+ активный залог activum (genus);

актриса (artifex) scenica; actrix, icis, f; ludia, ae, f;

актуализация effectio, onis, f; factitio, onis, f; creatio, onis, f; patratio, onis, f; effectus, us, m; exsecutio, onis, f; consummatio, onis, f; actualizatio, onis, f; realizatio, onis, f;

актуальный actualis, e; realis, e; verus, a, um;

акула Squalus carcharias; squalus, i, m; pistris; pistrix;

акустический acustĭcus, a, um;

акушер obstetrĭcus, i, m; obstetrĭcans, ntis, m;

акушерка obstetrix, icis, f;

акцент accentus, us, m; vocis sonus [i, m]; tenor [oris, m]; vox [vocis, f] (rustica); tonus, i,m; pronuntiatio [onis, f] extranea/insolita, peregrina insolentia [ae, f];

акцептовать agnoscĕre [agnosco, agnovi, agnotum];

акциденции redĭtus [uum, mpl] incerti, extraordinarii;

акционер qui pecuniam confert ad societatem; socius, ii, m;

акция tessera, ae, f; syngrapha, ae, f; sors, sortis, f; actio, onis, f;

+ торговля акциями negotium [ii, n] tesserarum vendendarum;

+ заниматься продажей акций negotiari (ex) tesseris vendendis;

албанец Albanus, i, m;

Албания Albania, ae, f;

албанка Albana, ae, f;

алгебра Algĕbra, ae, f;

алгебраический algebraicus, a, um;

алебарда bipennis, is, f;

алебастр alabastrum, i, n;

аленький rubellus, a, um; roseus, a, um;

алеть rubescere; rubefieri; rubicundum colorem trahere;

алименты alimenta, orum, n;

алкалоид alcaloidum, i, n;

алкать esurire (aliquid, alicujus rei);

алкоголь alcŏhol, is, n; spiritus [us, m] vini;

алкогольный alcoholĭcus, a, um;

+ алкогольное опьянение temulentia [ae, f] alcoholĭca;

+ алкогольный напиток potio [onis, f] alcoholĭca;

аллегорический allegorĭcus, a, um; per allegoriam dictus;

аллегория allegoria, ae, f, translatio, onis, f, immutata oratio [onis, f]; parabŏla, ae, f;

аллегро cantus [us, m] modus [i, m] incitatior;

аллея ambulacrum, i, n; ambulatio, onis, f; deambulatio, onis, f; deambulacrum, i, n; platea, ae, f; interordinium, ii, n;

аллилуйя (h)alleluja;

алмаз adămas, antis, m (acc.sg. adamanta);

алмазный adamanteus, a, um; adamantĭnus, a, um;

+ алмазный перстень annulus adamante (adamantibus) exornatus;

алтарь ara, ae, f; altare, is, n;

+ возжигать огонь на алтарях succendere aras;

алфавит alphabetum, i, n; abecedarium, ii, n;

алфавитный alphabeticus, a, um;

+ алфавитный указатель index [icis, m] alphabeticus;

+ в алфавитном порядке ordine alphabetico;

алхимик alchymista, ae, m; alchemista, ae, m;

алхимический alchemicus, a, um;

алхимия alchemia, ae, f;

алчно cupienter; avĭde; avĭditer; avare; avarĭter;

алчность fames, is, f; ardor, oris, m; desiderium, ii, n; cupidĭtas, atis, f; (inexpleta) auri fames; inexplebĭlis, insatiabĭlis bonorum, divitiarum cupidĭtas; avaritia, ae, f (magistratuum); aviditas, atis, f;

+ алчность есть преступное желание чужого avaritia est injuriosa appetitio alienorum;

+ имя этой болезни – алчность ei morbo nomen est avaritia;

алчный avarus, a, um; avĭdus, a, um; rapax, acis (domina); insatiabĭlis, e; cupĭdus, a, um (avarus et cupidus);

алчущий cupĭdus, a, um (pecuniae; liberorum; rerum novarum);

алый coccineus, a, um; purpureus, a, um; puniceus, a, um;

альбом album, i, n; volumen [ĭnis, n] album; tabŭlae, arum, f/pl; pugillares, ium, m/pl;

+ альбом автографов autogrăpha collecta;

альков zotheca, ae, f, secretum [i, n] cubiculi;

альпийский alpinus, a, um;

+ альпийский луг pratum alpinum;

+ альпийское растение planta alpina;

+ в альпийском поясе in regione alpina;

+ на альпийских пастбищах in pascuis alpinis;

+ альпийские растения plantae alpicŏlae (alpigĕnae);

альпинарий alpinarium, ii n.

альпинист *alpinista, ae, m; rupium ascensor [oris, m]; oribăta, ae, m;

альпинистка montium ascentrix [icis, f];

Альпы Alpes, ium f;

+ в Альпах in alpinis,

альт altĕra vox [cis, f] ab acuta; secundae vocis cantor [oris, m];

альтернатива alternatio, onis, f; optio, onis, f;

альтернативный alternativus, а, um;

+ альтернативное название nomen [inis, n] alternativum;

+ альтернативный синоним synonymum [i, n] alternativum.

альтруизм altruismus, i, m;

альтруист altruista, ae, m;

алюминий aluminium (Al) , ii, m;

Аляска Alasca, ae, f;

амазонки Amazones, um, f/pl;

амальтея amalthaea, ae ,f.

+ амальтея двучленная amalthaea dimera;

+ амальтея одночленная amalthaea monomera.

амбар horreum, i, n; apotheca, ae, f; receptacŭlum, i, n; granarium, ii, n; farrarium, ii, n;

амбиция amor [oris, m] sui; amor [oris, m] honorum; ambitio, onis, f;

амбра ambărum, i, n;

амбразура fenestra [ae, f] ad tormenta mittenda;

+ на стене не было амбразур non pinnae fastigium muri distinxerant;

амброзия ambrosia, ae, f, cibus [i, m] deorum;

амбулатория ambulatorium, ii, n;

Америка Amĕrica;

+ Северная Америка Amĕrica Septentrionalis;

+ Центральная Amĕrica Centralis;

+ Южная Америка Amĕrica Meridiana;

+ Сединённые Штаты Америки Foederatae Americae Septentrionalis Civitates; Unitae Septrionalis Amĕricae Civitates (USA);

американец Americanus, i, m;

американка Americana, ae, f;

аметист amethystus, i, m;

аметистовый amethystĭnus, a, um;

аминокислота acidum [i, n] aminicum;

аминь amen;

аммиак ammonium, ii, n;

аммуниция apparatus [us, m] bellicus;

амнистия amnestia, ae, f; rerum praeteritarum (anteactarum) oblivio [onis, f]; oblivionis lex [gis, f] (decretum [i, n]); venia [ae, f] praeteritorum; impunĭtas, atis, f; fides [ei, f] publica;

+ установить амнистию omnium factorum dictorumque veniam et oblivionem sancire;

аморальный inhonestus, a, um; turpis, e;

+ аморальный поступок prave factum [i, n];

аморфный amorphus, a, um; informis, e;

ампер amperium, ii, n;

амперметр amperimetrum, i, n;

амплитуда amplitudo, ĭnis, f .

+ амплитуда изменчивости вида amplitudo [inis, f] mutabilitatis speciei.

ампула ampulla, ae, f;

ампуловидный ampullaceus, a, um;

ампутация amputatio, onis, f;

ампутировать amputare;

амулет crepundia, orum, n/pl; amuletum, i, n;

амуниция apparatus, us, m;

амфибия amphibion, ii, n; amphibium, ii, n; bestia [ae, f] anceps; in utraque sede vivens;

амфитеатр amphitheatrum, i, n; theatrum, i, n; (structum utrimque);

амфора amphŏra, ae, f;

анабиотический anabiotĭcus, a, um, adj.

анаболизм anabolismus, i m;

анаграмма anagramma, atis, n;

анализ analўsis, is f.

+ анализ флоры центрального Кавказа a analўsis. florae Caucăsi Centralis;

+ весовой, качественный, количественный, элементарный, объёмный анализ analysis ponderalis, qualitativa, quantitativa, elementaris, volumetrĭca;

+ разные способы анализа varii modi analyseos;

анализировать analўsim facere, explĭco, avi, atum, are; eхplĭco, ui, itum, ĕre; exponĕre;; resolvĕre; analyzare; inquirere per partes; prima elementa explorare; perinvestigare;

аналитический analytĭcus, а, um; resolutorius, а, um; exponibilis, e;

+ аналитический ключ clavis [is, f] analytica.

аналог analŏgus, i, m.

аналогичный analogĭcus, a, um adj.;analŏgus, a, um adj; proportionalis, e; consentaneus, a, um;

+ аналогичные органы organa analogica;

+ аналогичная форма найдена в Швейцарии forma analogica in Helvetia inventa est;

+ растение, являющееся аналогом (букв. аналогичное) иранского вида planta speciei iranicae analoga.

аналогия analogia, ae,f. Similitudo, ĭmis, f; par ratio [onis, f]; proportio, onis, f;

+ пo аналогии с ... ex analogia ad . . .; a simili;

+ провести аналогию analogiam adducĕre.

+ придать зримой аналогии отвлечённый смысл similitudinem ab oculis ad animum transferre;

ананас nux [cis, f] pinea Indĭca; bromelia, ae, f; bromeliae fructus [us, m]; malum pineum; ananasa, ae, f;

ананасовый bromeliae;

анапест anapaestus, i, m;

анархист eversor [oris, m]; rerum omnium turbator[oris, m]; anarchicus [i, m]; *anarchista [ae, m]; qui nemini parere vult;

анархический legitimo imperio destitutus [a, um]; legĭbus resolutus [a, um]; sine legitimo imperio; turbulentus [a, um];

анархия anarchia [ae,f]; nullum certum imperium [ii,n]; vaga licentia [ae, f]; effrenata multitudinis licentia [ae,f]; dissoluta multorum potestas [atis, f]; nimia licentia [ae,f]; infinita licentia [ae,f]; perturbatio [onis, f] omnium rerum; turba [ae,f] et confusio [onis, f];

анатом anatomus [i, m]; anatomicus [i, m]; corporis sector [oris, m]; anatomiae peritus;

анатомирование sectio [onis, f] cadaveris;

анатомический anatomicus, a, um adj.

+ анатомический срез sectio [onis, f] anatomica;

+ с анатомической точки зрения anatomice;

анатомия anatomia, ae, f;

анафема anathĕma [atis, n]; exsecratio [onis, f]; piaculum [i, n]; excommunicatio [onis, f];

+ предать анафеме exsecrari; excommunicare; exsecratinibus sancire [sancio, sanxi, sanctum];

анахорет anachōrēta [ae, m];

анахронизм anachronismus [i, m]; peccatum [i, n] in temporis ratione; temporis error [oris, m]; error [oris, m] chronologicus; quod a ratione temporis alienum est;

+ сделать анахронизм a vera temporis ratione aberrare; non servare ordinem temporum;

ангар tugurium [ii, n] aëroplani;

ангел angelus [i, m];

+ ангел-хранитель genius [ii, m] tutelaris; (eu)daemon [onis, m];

+ день ангела dies [ei, m] onomasticus (nominalis);

ангельский angelicus [a, um];

ангина angina [ae, f];

английский Anglĭcus. a, um ; Britannĭcus [a, um];

+ по-английски anglice adv.

англичанин Anglus [i, m]; Anglĭcus [i, m];

англичанка Фтпдф хфуб аъж Фтпдĭсф хфубаъж

англицизм anglicismus [i, m]; locutio [onis, f] anglica;

Англия Anglia [ae,f]; Britannia [ae,f];

андезит andesitum, i n.

андезитовый andesitĭcus, a, um adj.:

+ на андезитовых скалах in saxis (rupibus) andesiticis;

анекдот jocus, i, m; anecdotum, i, n; narratiuncula, ae, f (jocosa); facetia, ae, f;

анестезиолог anaesthesiologus, i, m;

анестезия anaesthesia, ae, f;

анизогамия anisogamia, ae, f;

анис anisum, i, n;

анисовый aniseus, a, um;

+ анисовый запах odor aniseus;

+ анисовое масло oleum anisi;

+ анисовая водка sicera aniso condita;

анкета *quaestionarium, ii, n; folium [ii, n] interrogatorium;

анналы annales, ium, mpl;

аннексия annexio, onis, f; occupatio, onis, f;

аннотация annotatio, onis, f;

аннотированный annotatus, a, um;

+ аннотированный обзор conspectus [us, m] annotatus;

аннулировать revocare, avi, atum, o; cancellare, avi, atum, o; cassare, avi, atum, o (lex cassata); annihilare, avi, atum, o; annullare, avi, atum, o;

аномалия anomalia, ae, f; malformatio, onis, f; abnormitas, atis, f; inaequabilitas, atis, f;

аномальный anomalus, a, um;

анонимный anonymus, a, um;

+ анонимные сочинения opera anonyma;

анормальный abnormis, e;

+ …с первого взгляда кажется анормальным primo aspectu abnorme videtur.

ансамбль grex [gregis, m] musicorum; grex symphoniacus;

антагонизм antagonismus, i, m; aemulatio [onis, f]; contentio[onis, f]; repugnantia [ae, f];

антагонист antagonista, ae, m; adversarius, ii, m; adversatrix, icis, f; aemulus, i, m;

антагонистический antagonisticus, a, um; infestus, a, um; adversus, a, um; hostilis, e;

антарктический antarcticus, a, um;

+ антарктическая область regio antarctica;

антенна antenna, ae, f; antemna (radiophonica, televisifica);

антибиотик antibioticum, i, n;

антибиотический antibioticus, a, um;

+ антибиотические свойства indoles antibioticae;

антивоенный antimilitaris, e;

антиген antigenum, i, n;

антикатолический Catholicorum odiosus; rei Catholicae pernoxius; ecclesiae Catholicae perniciosus; anticatholicus;

антиквар antiquarius, ii, m; rerum antiquarum amator [oris, m];

антиклерикальный clericatui adversus, adversator; anticlericalis; sacerdotum osor;

антилопа dorcas, adis, f; antilope, es (ae), f;

антиобщественный antisocialis, e;

антиоксидант substantia [ae, f] antioxydativa;

антипатия antipathia, ae, f; repugnantia, ae, f; repugnans et adversa (insociabilis) natura, ae, f; odium, ii, n; adversa voluntas [atis, f];+ чувствовать антипатию abhorrere ab aliqua re, odisse, fugere, adversari aliquid;

антиподы antipodes, um, mpl; antichthones, um, mpl; qui adversa vobis urgent vestigia;

антисептик antisepticum, i, n;

антисептический antisepticus, a, um;

+ антисептические вещества materies antisepticae;

антитеза antithesis, is, f; contrarium, ii, n;

антитело anticorpus, oris, n;

античный antiquus, a, um;

+ античные авторы auctores antiqui;

антология florilegium, ii, n; anthologia, ae, f;

антоним antonymon, i, n; antonymum, i, n;

антраша saltus [us, m] per aёrem;

антрацит anthracitum, i, n;

+ цвета антрацита anthracinus, a, um;

антропология anthropologia, ae, f; humanae naturae / formae descriptio (s. doctrina);

антропоморфизм anthropomophismus, i m;

анцестральный ancestralis, e;

+ анцестральные признаки characteres ancestrales;

анчоус clupea enrasicolus;

аорист aoristus, i, m;

апатит apatitum, i, n;

апатичный lentus, a, um; apathicus, a, um; deses, desidis;

апатия apathia [ae, f]; lentitudo [inis, f]; torpor [oris, m];

апеллировать appellare (tribunos a praetore; imperatorem a [ex] sententia); provocare;

апеллянт (челобитчик) provocans, appellans, appellator;

апелляционный apellatorius, a, um;

+ апелляционный суд appellationis tribunal [alis, n];

+ апелляционная бумага libellus appellatorius;

апелляция appellatio (superioris judicis); provocatio (ad superiorem judicem);

+ подать на кого-л. апелляцию appellationem interponere;

+ принять апелляцию admittere, recipere;

+ апелляция была отвергнута appellatio antiquata est, ad irritum cecidit, ad nihil recidit;

апельсин malum aurantium sinense;

апельсиновый aurantiacus, a, um; mali aurantii sinensis;

+ апельсиновый сок mali Sinensis sucus;

аперитив propoma, atis, n;

аплодировать applaudere; plaudere [plaudo, plausi, plausum]; favere [faveo, favi, fautum];

аплодисменты plausus, us, m;

апогей apogaeum (summa planetae altitudo et maxima a terra distantia);

апокалипсис apocalipsis [is, f] (Joannis), revelatio [onis, f], rerum occultarum manifestatio [onis, f];

апология apologia [ae, f] (defensio, scriptum serviens defensioni);

апоплексический apoplecticus, a, um;

апоплексия apoplexia, ae, f;

апостол apostolus [i, m] (legatus a Christo missus);

+ деяния апостольские acta Apostolorum;

апостроф apostrophe, es, f (litterae abjectae nota);

аппарат apparatus, us, m;

аппендикс appendix, icis, m;

аппетит appetentia, ae, f; appetitus, us, m; desiderium [ii, n], cupiditas [atis, f] cibi, cibi appetentia; orexis, is, f; esuries, ei, f;

+ недостаток аппетита appetitus deminutus; cibi satietas, fastidium; languor;

+ отсутствие аппетита anorexia;

+ страшный аппетит edendi rabies;

+ иметь аппетит cibi cupidum esse;

+ не иметь аппетита cibum fastidire;

+ с аппетитом jucunde, libenter, suaviter;

+ с аппетитом приниматься за еду integram famem ad cibum afferre;

+ возбуждать аппетит appetentiam cibi facere, praestare, invitare;

+ возбуждать аппетит прогулкой ambulando famem obsonare;

+ отнимать аппетит cibi et potionis aviditatem tollere;

+ я потерял аппетит cibi satietas fastidium cepit;

+ приятного аппетита! bene comede! bene tibi sapiat!, sit felix convivium!, bene sit universo coetui!

аппетитный sapidus, a, um;

апрель Aprilis, is, m;

+ в конце апреля sub finem Aprilis;

+ первое апреля calendae Apriles;

апрельский Aprilis, e;

апробация approbatio, onis, f;

аптека officina, ae, f; pharmacopolium, ii, n; taberna [ae, f] medica, medicamentaria; apotheca, ae, f;

+ аптекарский вес pondus [eris, n] pharmaceuticum;

аптекарь pharmacopola, ae, m; medicamentarius, ii, m;

аптечный officinalis, e;

арабский arabicus, a, um;

+ арабские цифры numeri arabici;

араб(ы) Arabs (Arabes);

Аравия Arabia, ae, f;

арап Aethiops, opis, m; Maurus, i, m;

арбитр arbiter, tris, m; criticus, i, m; judex, icis. m;

арбуз cucurbita citrullus; pepo, onis, m (Citrullus lanatus);

арбузовидный citrulliformis, e;

аргон argon (Ar);

аргумент argumentum, i, n;

аргументация argumentatio, onis, f;

ареал area, ae, f; area geographica;

+ обособленный ареал area isolata;

+ островной ареал area insularis;

арена arena, ae, f; lusorium, ii, n;

аренда redemptio, onis, f; redemptura, ae, f; emphyteusis, is (eos), f (долговременная, наследственная);

+ взять в у conducere; redimere;

+ отдать в аренду (e)locare;

+ арендная плата habitatio, onis, f;

арендатор conductor, oris, m; redemptor, oris, m; colonus, i, m; tenens, entis; superficiarius, ii, m; emphyteuta, ae, m; emphyteuticarius, ii, m;

+ никто не может быть как владельцем, так и арендатором nemo potest esse et dominus et tenens;

арендовать conducere [-duco, duxi, ductum] (habitationem, domum ab aliquo, locum secretum, coenacula, balnea, fundum); in conducto habitare [1];

арест custodia, ae, f; vincula, orum, npl; arrestatio [onis, f] (navium); comprehensio, onis, f;

+ быть, содержаться под арестом in custodia esse;

+ взять, посадить под арест ducere in custodiam; apprehendere;

+ выпустить их-под ареста e custodia emittere;

+ домашний арест custodia cubicularis;

арестант captivus, i, m; incarceratus, i, m; comprehensus, i, m;

арестовать apprehendere [apprehendo, -nsi, -nsum]; comprehendere; prehendere; ducere [duco, duxi, ductum] in custodiam; arrestare [1]; mandare [1] aliquem vinculis;

+ быть арестованным и заключённым в тюрьму arrestari et imprisonari;

+ его арестовали за долги ob solutionem debitorum non factam, quia non respondit nominibus, in custodiam ductus est;

аристократ nobilis, optimus vir; optimas, atis, m; patricius, ii, m; aristocrata, ae. m;

аристократический aristocraticus, a, um;

аристократия optimates, nobilitas; nobiles; aristocratia; res publica ab optimatibus administrata; optimatum potentia;

арифметика arithmetica, ae, f [orum, npl];

ария canticum, i, n; aria [ae, f] (it.); sincinium, ii, n; monodia, ae,f;

арка arcus, us, m; fornix, -icis, m;

аркан laqueus, i, m (ad equos, captivos capiendos et ducendos); funis, is, m; camus, i, m; nassa, ae, f;

аркада janus, i, m;

арктический arcticus, a, um;

+ арктическая область regio arctica;

+ в арктических тундрах in tundris arcticis;

арлекин sannio, onis, m;

арматура armatura, ae, f;

армия exercitus, us, m; copiae, arum, fpl; agmen, inis, n; acies, ei, f; militare genus [eris, n];

+ командование армией exercitus imperium;

+ ни одна армия не одержала столько побед nulla acies tantum vicit;

+ содержать 50-тысячную армию quinquaginta milia in armis habere;

армянин Armenius, ii, m;

армянка mulier (puella) Armenia;

армянский Armenius, Armeniacus;

аромат aroma, atis, n; odoramenta, orum, npl; odores, um, mpl;

+ торговец (торговля) ароматами odorarius; (negotiatio odoraria)

ароматический suaveolens, tis; aromaticus, a, um;

ароматный suaveolens, tis; aromaticus, a, um;

ароматичный suaveolens, tis; aromaticus, a, um;

арония mespilus, i, f (дерево); mespilum, i, n (плод);

арсенал armamentarium, ii, n; officina [ae, f] armorum;

артезианский

+ артезианский колодец puteus artesianus;

артель sodalitas, atis, f; contubernium, ii, n; sodales, ium, mpl; socii, orum, mpl; gregarii, orum, mpl; commilitones, um, mpl;

артельщик contubernalis, is, m; commilito, onis, m;

артефакт artefactum, i, n;

артикль articulus, i, m;

артикул pars, partis, f; caput, capitis, n; locus, i, m; sectio, onis, f; lex, legis, f; condicio, onis, f;

артикуляция articulatio, onis, f;

артиллерист praefectus, i, m; dux [-cis, m] tormentariorum; tormentarius, ii, m;

артиллерийский ad rem tormentariam pertinens [-entis];

+ артиллерийский парк statio [onis, f] tormentorum; copiae [arum, fpl] tormentariae;

артиллерия tormenta, orum, npl; apparatus [us, m] tormentorum; res [rei, f] tormentaria;

+ осадная артиллерия tormenta[orum, npl] majora; catapultae[arum, fpl]; ballistae[arum, fpl];

+ полевая артиллерия tormenta [orum, npl] castrensia;

+ конная артиллерия tormenta, quae ab equitibus administrantur;

+ полковая артиллерия tormenta [orum, npl] regimentaria;

артист artifex, -cis, m;

артишок cactus, ii, m; carduus, ii, m;

арфа cithara, ae, f; lyra, ae, f; psalterium, ii, n; harfa, ae, f;

+ играть на арфе citharizare; cithara canere;

арфист citharista, ae, m; psaltes, ae, m; citharoedus i, m;

архаизм archaismus, i, m;

архаический archaicus, a, um;

+ архаические признаки characteres [um, mpl] archaici;

архаичный archaicus, a, um;

архангел archangelus i, m;

архив archivum, i, n; grammatophylacium, ii, n; tabularium, ii, n; tabulinum, i, n; conditorium, ii, n;

архиварий tabularum publicarum custos [-odis, m]; praefectus [i, m] tabularii;

архиепископ archiepiscopus, i, m;

архимандрит archimandrita, ae, m;

архипелаг archipelagus, i, n;

+ 4 вида, обитающие в восточной Индии и на Малайском архипелаге species quattuor, Indiae orientalis et archipelagi Malayani incolae;

архитектор architectus, i, m;

архитектура architectura, ae, f; ars [artis, f] architectonica;

аршин ulna [ae, f] Rossica;

+ ты меряешь на свой аршин ex tuo ingenio judicas;

арык riguus, i, m; fossa [ae, f] irrigatoria;

арьергард acies [ei, f] novissima [extrema]; extremum agmen [inis, n]; extremi, orum, mpl;

асбест asbestus [i, m]; amiantus [i, m];

асбестовый asbestĭcus, a, um;

асимметричный asymmetricus, a, um;

асимметрия asymmetria, ae, f;

аспект aspectus, us, m;

аспирант aspirans, antis, m;

аспирантка aspirans, antis, f;

ассамблея conventus, us, m;

ассигнация tessera [ae, f] perscriptionis publicae; mensae publicae tessera; syngrapha, ae, f;

ассигновать decernere [decern, decrevi, decretum] (pecunis ad ludos);

ассимилировать assimilo, avi, atum, are;

ассимиляция assimilatio, onis, f;

ассириец Assyrius, ii, m;

Ассирия Assyria, ae, f;

ассистент assistens, entis, m;

ассистентка assistens, entis, f;

ассортимент selectio [onis, f] (mercium);

ассоциативный associativus, a, um;

ассоциация associatio, onis, f; hetaeria, ae, f;

астролог astrologus, i, m;

астрологический astrologicus, a, um;

астрология astrologia, ae, f;

астролябия astrolabium, ii, n;

астронавт astronauta [ae, m], cosmonauta [ae, m]; nauta [ae, m] sideralis m;

астроном astronomus, i, m; astrorum scientiae peritus [i, m]; studiosus [i, m] rerum caelestium;

астрономический astronomicus, a, um;

+ астрономические наблюдения caelestia studia;

астрономия astronomia, ae, f; astrorum scientia [ae, f]; scientia sideralis;

+ заниматься астрономией astronomiam tractare;

асфальт asphaltus, i, m; bitumen, inis, n;

асфальтировать bitumine obducere [-duco, -duxi, -ductum], bituminare [1];

асфальтовый bitumineus, a, um;

+ по обочинам асфальтового шоссе ad margines viae bitumineae;

асфодель asphodelus, i, m; albucus, i, m; astula [ae, f] regia;

атавизм atavismus, i, m;

атавистический atavisticus, a, um;

атака excursus [us, m] militum; impetus, us, m; assultus, us, m;

атаковать adoriri (navem); temptare (tentare) (urbem; moenia scalis et classe); suggredi (aliquem acie); appugnare;

атаман summus praefectus [i, m] Cosacorum; princeps [-ipis, m] piratarum; archipirata, ae, m;

атеизм atheismus, i, m; dei negatio [onis, f]; impietas, atis, f;

атеист atheus, a, um; deum negans [ntis]; impius, ia, ium; atheista, ae, m;

атлас 1. atlas, antis, m, volumen [inis, n] tabularum geographicarum; terrarum tabulae [arum, fpl];

2. pannus attalicus;

атласный bombycinus, a, um; satinatus, a, um; e panno attalico;

атлет athleta, ae, m;

атлетический athleticus, a, um;

атман atman (ind);

атмосфера atmosphaera, ae, f; aёr, aёris, m; tractus [us, m] caeli;

атмосферный atmosphaericus, a, um;

+ атмосферный азот nitrogenium [ii, n] atmosphaerae;

атолл atollum, i, n;

атом atomus, i, f; corpus [oris, n] individuum; corpusculum, i, n;

атомный atomicus, a, um;

+ атомная бомба bomba [ae, f] atomica (nuclearis); pyrobolus [i, m] atomicus;

атрибут attributum, i, n; proprietas, atis, f;

атрофированный atrophicus, a, um;

атрофировать abalienare [1] (abalienata membra);

атрофия atrophia, ae, f;

аттестат attestatio, onis, f; testimonium, ii, n; confirmatio, onis, f; affirmatio, onis, f;

аттестовать testificari [testificor, testificatus sum];

аудиенция admissio, onis, f; aditus, us, m; colloquium, ii, n;

+ дать аудиенцию aliquem admittere, audire; aliquem intromitti (admitti) jubere; alicui aditum dare;

аудитор auditor, oris, m; judex [cis, m] castrensis;

аудитория auditorium, ii, n; acroasis, is (eos), f;

аукцион auctio, onis, f; venditio [onis, f] publica; hasta, ae. f; licitatio, onis, f;

+ быть на (участвовать в) аукционе interesse auctioni; accedere ad hastam;

+ продавать с аукциона auctionari; auctionem facere (constituere); sub hasta venire; + зал, где проводится аукцион atrium auctionarium;

+ каталог вещей, выставленных на аукцион index rerum auctione vendendarum; tabula;

+ быть выставленным на аукцион ad tabulam adesse;

аукционист praeco [onis, m] auctionarius;

аул pagus, i, m;

аутентичность bonitas, atis, f; simplicitas, atis, f; germanitas, atis, f; genuinitas, atis, f; auctoritas, atis, f; authentica ratio [onis, f]; autenticitas, atis, f;

аутентичный germanus, a, um; sincerus, a, um; verus, a, um; merus, a, um; certus, a, um; authenticus, a, um; genuinus, a, um; auctoritate praeditus [a, um];

афиша titulus, i, m; *affictio, onis, f;

афоризм aphorismus, i, m; sententia, ae, f; breve dictum [i, n];

Африка Africa, ae, f;

африканец Afer, Afri, m; Africanus, i, m;

африканка Afra, ae, f;

аффект affectus, us, m (mentis; animi);

ах ah, proh, vae, eheu;

+ Ах , такое важное дело с таким небрежением делать! Ah, tantam ne rem tam neglegenter agere!

+ Ах, не злись так! Ah, ne saevi tantopere!

+ Ах, насколько лучше… Ah, quanto satius est…

+ Ах, не проси меня! Ah, ne me obsecra!

+ Ах, когда приходит в голову, сколько мне нужно переменить свои нравы! Ah, ah, cum venit in animum, ut mihi mores mutandi sint!

+ Ах, к сожалению мы так переменились! Tantum, proh, degeneravimus!

+ Ах, если бы только он пришел! Ah, quam vellem adesset!

+ Ах, конечно! Recte sane; sane equidem; scilicet;

+ Ах, нет! Minime vero!

+ Ах, как глуп этот человек! O hominis stultitiam!

+ Ах, какой ты глупый! O stulte!

+ Ах, как это прекрасно! Papae! Quam praeclara ad aspectum res!

ахеец Achivus, i, m;

+ Ахейцы Achaei, orum, mpl;

аэродром aёrodromus, i, m;

аэрозоль aёrosolum, i, n;

аэроплан aёroplanum, i, n;

аэропорт аёroportus, us, m;
ба! + ба! И ты против меня! Quid? Tu etiam contra me facis?

+ Ба! Сводник хочет, чтоб я не говорил неправды! Vah, leno iniqua me non vult loqui?

+ Ба! Вы хвалите тех, кто обманывает своих господ? Eho, quaeso, laudas, qui heros fallunt?

баба mulier [-ris, f] (femina) rustica; muliercula, ae, f;

+ бабьи сказки fabulae aniles;

бабка + повивальная бабка obstetrix, icis, f;

бабочка papilio, onis, m;

бабушка avia, ae, f;

багаж impedimenta, orum, npl; sarcina [ae, f] itineraria;

багор contus [i, m] portitoris hamatus;

багрец color [oris, m] purpureus; rubor, oris, m;

багровый rubidus, a, um; sugillatus, a, um; purpureus, a, um; tyrius, a, um; puniceus, a, um; sanguinolentus, a, um; cruentus, a, um;

багрянистый purpurascens, entis; purpurellus, a, um;

багрянка murex, icis, m; purpura, ae, f;

багряный cocineus, a, um; purpureus, a, um;

багульник ledum [i, n] palustre;

бадья situla, ae, f; situlus, i, m; modiolus, i, m;

база (отделение учреждения) sectio, onis, f;

базальт basaltes, ae, f;

базальтовый basalticus, a, um;

базар nundinae, arum, fpl; forum [i, n] nundinarium; forum rerum venalium; emporium, ii, n; mercatus, us, m; feria, ae, f;

+ базарные речи garritus, nugae, ineptiae; sermones inepti, sordidi, illiberales;

базилика basilica, ae, f;

базис crepīdo [inis, f] (obelisci); basis, is (eos), f;

байдарка genus scaphae ex ulmo vel e pellibus squalorum Carchariae, baydara dictum;

байка pannus [i, m] duplex (crassus);

байт multiplum, i, n; *octetus, i, m; *bytus, i, m;

бак sinum, i, n;

бакалавр baccalaureus, i, m;

бакалея alimentaria, orum, n; taberna alimentaria;

бакен signum [i, n] dirigendae navigationi;

баклажан Solanum Melongena;

баклуши + бить баклуши ineptire; nugari; otiose ambulare; inepte (inepta) facere; otio indulgere;

бактериальный bacterialis, e;

бактериологический bacteriologicus, a, um;

бактерия bacterium, ii, n;

бал saltatio [onis, f] solennis (sollemnis); chorea, ae, f; ballatio, onis, f;

балагур homo [inis, m] jocosus, jocularis; ridicularius; ridiculus; scurra [ae, m] veles; balatro, onis, m;

балалайка organum musicum populare, tribus fidibus instructum, balalaika dictum; balalaica, ae, f ; cithatara balalaica; genus citharae Russicae;

баламутить (per)turbare [1];

баланс rationum summa [ae, f]; compensatio, onis, f; *bilancia, ae, f;

балахон lintea vestis [is, f] rusticorum;

балдахин umbraculum, i, n; velum [i, n] in sublime distentum;

балерина saltatrix [-icis, f] scenica; ballerina, ae, f;

балет saltatio [onis, f] scenica; pantomimus, i, m; embolium, ii, n; *balletum, i, n;

балетмейстер saltationum scenicarum moderator [oris, m];

балка 1.(элемент рельефа) vallicula, ae, f; vallis [is, f] angusta;

+ по днищам б-ок in sinu vallicularum;

2.(часть строения) trabes, is, f;

3. (брус) tignum, i, n;

балкон subdiale, is, n; subdialia, ium, npl; maenianum, i, n; projectum, i, n; podium, ii, n;*balco, onis, m; podiolum, i, n;

баллада carmen [inis, n] epico-lyricum;

балласт saburra, ae, f;

+ растение, привнесенное с корабельным балластом planta cum saburra navali introducta;

баллиста ballista, ae, f;

баллистика ars [artis, f] ballistaria; ballistica;

баллистит pulvis [eris, m] Nobelianus; pulvis pyrius fumo carens;

баллон follis, is, m; folliculus, i, m;

баловать(ся) lascivum esse [sum, fui]; lascivire [4]; inepte, stulte facere [facio, feci, factum]; prave insuefacere, corrumpere [corrumpo, -rupi, -ruptum];

+ баловать детей liberos male educare, molliter eos habere, liberis indulgere;

баловень puer [pueri, m] perperam (male) educatus;

баловство mali mores [um, mpl]; petulantia [ae, f], lascivia [ae, f] puerorum corruptorum;

бальзам balsamum, i, n; amomum, i, n; ros, roris, m; nectar, aris, n;

бальзамирование balsamatio, onis, f;

бальзамический balsameus, a, um; balsamicus, a, um;

балык piscis, praesertim sturionis et accipenseris torrefacta terga [orum, npl];

балюстрада pluteus, i, m; lorica, ae, f; saeptum [i, n] loricae;

бамбук arundo [inis, f] bambus;

банальный protritus, a, um (verba, oratio);

банан ariena, ae, f; musa, ae, f; *banana, ae, f;

банановый bananarius, a, um;

+ банановая плантация bananetum, i, n;

банда globus, i, m; praedatoria manus [us, f], malefactores [um, mpl] consociati, malefactorum grex [gregis, m];

бандаж bracherium, ii, n;

бандиты sicarii; latrones; praedones; gladiatores;

бандура pandura, ae, f;

банк aerarium publicum; mensa (rationum) publica; mensa argentaria; mensa nummularia; taberna argentaria; argentaria; cambium; commune mercatorum aerarium;

+ положить деньги в банк pecuniam apud mensam publicam occupare;

+ банковский чек mensae publicae tessera, syngrapha; schedula nummorum in communi mercatorum aerario securitatis commodique causa depositorum testis;

банка pyxis, idis, f; cucurbitula, ae, f; theca, ae, f; (vas) vitreum vel fictile; ventosa (медицинская);

+ ставить банки cucurbitas imponere, aptare, admovere, accomodare, agglutinare corpori;

(отмель) syrtis, is, f; syrtis, idis, f;

банкет cena, ae, f; convivium, ii, n; symposium, ii, n; comissatio, onis, f; lautae epulae [arum, fpl];

банкир mensarius, ii, m; argentarius, ii, m; negotiator, oris, m; negotiator nummarius; nummularius, ii, m; argentarius, ii, m; mensarius, ii, m;

+ быть банкиром negotiari, argentariam facere;

банкнота charta [ae, f] nummaria;

банковский + банковский перевод translatio argentaria; translatio electronica;

банковское дело argentaria;

+ заниматься банковским делом argentariam exercere (facere, administrare);

+ банковские документы instrumentum argentariae;

банкрот decoctor, oris, m; bonis eversus; aere dirutus; fraudator creditorum;

+ объявить себя банкротом bonis everti; corruere; rationes conturbare; aere dirui; dissolvere argentariam; de foro decedere; decoquere;

банкротство eversio [onis, f] rei familiaris; fortunarum ruina [ae, f]; naufragium [ii, n] fortunarum; novae tabulae [arum, fpl]; decoctio [onis, f]; argentariae dissolutio [onis, f];

банный balnearius, a, um; balnearis, e (vestis);

бант(ик) lemniscus, i, m;

банту Bantuenses, ium, mpl; Bantuensis, is, mf

банщик balneator, oris, m;

баня balnea, orum, n; thermae [arum, fpl]; assa sudatura [ae, f];

+ банные принадлежности supellex balnearis;

+ общественная баня balneum meritorium (publicum);

+ ходить в баню balneum frequentare;

+ идти в баню in balneum ire, lavatum ire;

бар thermopolium, ii, n; taberna [ae, f] potoria; oecus [i, m] potorius; caupona, ubi calida venduntur; bibaria;

барабан tympanum, i, n;

+ бить в барабан tympanum pulsare;

барабанщик tympanista, ae, m;

баран vervex, icis, m; aries, ei, m; ovis [is, m] mas;

+ холощеный баран ovis semimas;

бараний vervecinus, a, um;

баранина caro [carnis, f] vervecina; ovilla, ae, f;

баранки spirulae, arum, fpl;

барахтанье renisus, us, m; renixus, us, m; repugnatio, onis, f;

барахтаться omnibus usibus atque opibus resistere, obsistere, reniti, opponere se;

+ он упал в реку и долго барахтался в воде decidit in aquam et diu cum flumine luctatus est;

барбарис Berberis dumetorum; baccae (acini) berberidis;

+ барбарисовый сок succus baccarum berberidis;

бард bardus, i, m; vates, is, m;

барда grana [orum, npl] reliqua post vini culturam;

баржа species navigii actuarii;

барий barium, ii, n (Ba);

барин vir [viri, m] nobilis; patricius, ii, m; dominus, i, m;

баритон gravis vocis cantor [oris, m]; barytonista, ae, m; barytonus, i, m; barytonalis, e;

барка lenunculus, i, m; navicula, ae, f; scapha, ae, f; actuariolum, i, n;

бармен thermopola, ae, mf;

барограф barographum, i, n;

барокко ars barocca;

барометр barometrum, i, n; tubus [i, m] Torricellianus;

барон Liber Baro [onis, m]; baro nobilis; homo [hominis, m] imperiosus;

+ сделать бароном aliquem facere liberum Baronem; dignitate liberi Baronis insignire; in ordinem liberorum Baronum evehere;

баронесса Baronessa, ae, f; Baronissa;

баронет Baronulus, i, m;

баронство Baronia, ae, f; Baronatus, us, m;

баррикада saepimentum [i, n] tumultuarium; obex [icis, m] tumultuarius;

барс felis [is, m] pardus; pardus, i, m; panthera, ae, f;

барсук Ursus [i, m] meles; melis , is, f;

барханы arena [ae, f] mobilis;

бархат velutinum, i, n; holosericum, i, n;

+ бархатное платье vestis holoserica;

бархатистый velutinus, a, um; holosericeus, a, um;

барыш quaestus, us, m; lucrum, i, n; fructus, us, m; emolumentum, i, n; fenus, oris, n;

+ уметь продать с барышом scire uti foro;

+ иметь барыш quaestum, lucrum facere ex re;

+ приносить барыш lucrum ferre,

+ извлекать барыш (выгоду) quaestui habere aliquid; lucrari; lucrifacere; utilitatem capere;

+ какой вам будет от того барыш? Quid inde lucreris?

барышник propola, qui aliquid coёmit; homo lucri cupiditate flagrans, incensus;

барьер impedimentum, i, n; cancelli, orum, mpl;

бас fides vocis infimae (gravissimae); tetrachordum vocis infimae; vox ima, infima, gravis (pl. Voces graviores); bassus;

+ басовая ария aria gravioris soni;

+ басовая флейта tibia majoris modi;

+ водить смычком по басу tractare fides majores, barytonum;

басенка fabella, ae, f;

баскак exactor vectigalium publicorum, vectigaliarius;

баскетбол ludus [i, m] bascaudarius;

баснописец fabularum scriptor, auctor;

баснословно fabulose;

баснословный fabulosus, a, um;

басня fabula [ae, f] (ficta; poëtica); fabella, ae, f; commentum, i, n; mendacium, ii, n; apologus, i, m; fabula ficta; + часто под одеянием басен кроется истина sub fabulis velut involucris saepe veritas latet;

бассейн 1.(искусственный водоем) labrum, i, n; excipula; impluvium; piscina; baptisterium;

+ купальный бассейн piscina; stagnum calidae aquae;

2. (территория, охватываемая рекой с ее притоками) systema, atis, n;

+ бассейн рек systema fluviorum;

+ в бассейне реки in systemate fluminis;бастион propugnaculum, i, n; munimentum operi praefixum;

батальон cohors, cohortis, f;

батарея agger [aggeris, m], moles [is, f] tormentis bellicis locandis; tormenta [orum, npl] in aggere disposita;

+ расположить батарею на высоте tormenta in collo disponere, locare;

+ электрическая батарея phialarum Leidensium complexus; pila electrica; accumulatorium;

батискаф bathyscapha, ae, f;

батист byssus, i, m; tela [ae, f] lino tenuissimo texta;

батистовый byssinus, a, um;

батрак operarius, ii, m;

баул riscus, i, m;

бахрома fimbriae, arum, f;

+ с бахромой fimbriatus, a, um;

бахча cucumerarium, ii, n; ager cucurbitis citrullis satus;

бац! tax!

бацилла bacillum, i, n; bacillus, i, m;

башмак calceus, i, m; calceamentum, i, n;

+носить башмаки calceis uti;

+ надевать башмаки se calceare;

+ надеть другие башмаки mutare calceos;

+ в башмаках calceatus;

+ снять башмаки excalceare pedes;

+ башмаки впору calcei ad pedes apti sunt;

+ башмаки слишком широкие calcei male laxi;

+ башмаки слишком узкие calcei minores;

+ башмак жмёт calceus premit, urget;

башмачник sutor, oris, m; calceolarius, ii, m; crepidarius, ii, m;

башмачок calceus, i, m; calceolus, i, m;

башня turris, is, f;

+ башня с ярусами turris contabulata;

+ строить башню turrim excitare, educere;

+ быть укреплённым башнями turribus munitum esse;

+ часы на башне horologium in turri collocatum;

+ возводить башню до небес turrim sub astra educere;

баюкать lallare [1];

баян harmonica [ae, f] diductilis;

баять loqui, fari, dicere; colloqui cum aliquo;

бдительность vigilia, ae, f; vigilantia, ae, f;

бдительный cautus, a, um; vigilans, ntis; vigilabilis, e; vigil, is; vigilax, acis; diligens, ntis; accuratus, a, um; assiduus (custos);

+ быть чрезвычайно бдительным mirifica esse vigilantia; (ad)vigilare, rei invigilare, attendere; servare; vigilias agere; stationem agere; in statione esse, manere; stationis jacere;

+ обращать на кого, что бдительное око diligenter observare aliquem, aliquid;

+ бдительные глаза servantia lumina;

+ нужно всегда быть бдительным vigilandum est semper;

бдить vigilare [1]; vigilias agere [ago, egi, actum]; stationem agere; in statione esse [sum, fui], manere [maneo, mansi, mansum]; stationis jacere [jacuo, jacui, jactum];

бег cursus, us, m; fuga, ae, f; meatus, us, m; curriculum, i, n;

+ бег трусцой cursus continuus;

бегать currere [curro, cucurri, cursum]; decurrere; circumcursare [1]; concursare; huc illuc cursare; volitare (in foro; per mare; ultro citroque);

бегемот hyppopotamus [i, m] amphybius;

беглец fugitivus, i, m; profugus, i, m; transfuga, ae, m; perfuga; confuga; defuga;

беглость volubilitas, atis, f;

беглый fugitivus, a, um; profugus, a, um; volubilis, e;

бегство fuga, ae, f; effugium, ii, n (nullam navem habere ad effugium);

+ обратиться в бегство mandare se fugae; capere fugam; fugam facere; vertere terga; se vertere; in fugam vertere; + спасаться от кого-л. бегством effugere aliquem cursu;

+ обратить в бегство effugare aliquem; aliquem in fugam agere; fugam facere;

бегун cursor, oris, m;

беда malum, i, n; res [rerum, fpl] adversae; adversa fortuna [ae, f]; adversus casus [us, m]; calamitas, atis, f; miseria, ae, f; periculum, i, n; discrimen, inis, n; aerumna, ae, f (incidere in aerumnam); tempestas, atis, f (magna tempestas alicui impendet);

+ пришла беда – отворяй ворота aliud ex alio malum;

+ в беде rebus in angustis;

+ попасть в беду peste teneri;

+ стремиться извлечь для себя выгоду из чужой беды ex incommodo alieno suam occasionem petere;

бедность egestas, atis, f ; egentia, ae, f; exiguitas, atis, f; paupertas, atis, f; tenuitas, atis, f; rei familiaris angustia [ae, f]; difficultas [atis, f] domestica; indigentia, ae, f; inopia, ae, f; mendicitas (egestas ac m.); penuria; necessitas;

+ жить в бедности degere vitam in egestate; inopia circumventum esse; in re tenui constitutum esse;

+ на грани бедности vergens ad inopiam;

бедный egens, entis (locupletes ex egentibus facere); egenus, a, um; exiguus, a, um; pauper, eris; inops, inopis; miser, era, erum; infelix, icis; misellus, a, um; miserabilis, e; miserandus, a, um; mendīcus, a, um; penuriosus, a, um; inanis, e (homo); vacuus, a, um (viator); tenuis, e (victus; mensa);

+ бедная растительность vegetatio pauper;

+ останься с собой наедине, и ты увидишь, как беден ты духом tecum habita, et noris, quam sit tibi curta supellex;

+ оставаться по-прежнему бедным inter priorem paupertatem subsistere;

бедняк homo [inis, m] sine censu, inops censu; pauper; mendicus, i, m; mendicator, oris, m; indigens, ntis, m;

бедро coxa, ae, f; femur, oris, n; femen, inis, n; crus, cruris, n;

бедренный femoralis, e; cruralis, e;

бедственный miser, era, um; misellus, a, um; miserabilis, e; miserandus, a, um; tristis, e; acerbus, a, um; luctuosus, a, um;

+ бедственное положение res miserae; calamitas;

+ быть в бедственном положении afflicta condicione esse; in malis versari;

+ бедственные времена tempora misera, dura, iniqua; acerbitas temporis;

бедствие infortunium, ii, n; calamitas, atis, f; clades, is, f; miseria, ae, f; acerbitas, atis, f (omnes acerbitates perferre); acerbitas temporis; aerumna, ae, f (incidere in aerumnam); moles, is, f; tempestas (magna tempestas alicui impendet); nimbus, i, m; plaga, ae, f;

бежать currere [curro, cucurri, cursum] (propere; per invia saxa; lata via); occurrere; percurrere; proripere [-ripio, -repui, -reptum]; fugere [fugio, fugi, fugiturus]; confugere (in asylum, ad aedem sacram); defugere (totum sinistrum cornu defugit);

+ бежать, не отставая от всадника aequare equitem cursu;

+ бежать от неприятеля terga dare hosti;

беженец profuga, ae, m;

без sine; absque; citra;

+ без ведома clam;

+ без опыта inexperte;

+ без плана temere;

+ без подготовки subito;

+ без номера sine(absque) numero;

+ без сомнения sine(absque) dubio;

+ без указания места sine loci indicatione;

+ без чего-либо carens, entis; destitutus, a, um; expers, tis;

+ водные растения без корней plantae aquaticae radicibus nullis;

+ без различия indistincte;

+ без страха impune;

+ без волокиты sine mora, haud cunctanter;

+ без дальних околичностей missis ambagibus;

+ Этого без поддержки ты сделать не сможешь hoc facere nequis, nisi adjutus;

+ без принуждения sponte, ultro;

+ без отлагательства e vestigio, mox, illico, protinus, actutum;

+ без потерь sine jactura; citra jacturam;

+ без шума tacite, silenter;

+ провести ночь без сна noctem insomnem ducere;

+ пробыть два дня без еды per biduum inediam sustinere;

+ Он наказан без вины. Poenas dedit licet innoxius;

+ без основания nequiquam;

+ без ограничения времени citra temporis finem;

+ без всякого обмана absque ulla fraude;

+ без украшений purus;

безбожие impietas, atis, f; ignoratio [onis, f] Dei; atheismus, i, m; Dei negatio;

безбожный impius, a, um; atheus, a, um;

безболезненный placidus, a, um (mors); indolens, ntis; anodynus, a, um;

безбородый imberbis, e; imberbus, a, um;

безбоязненно libere; licenter;

+ безбоязненно сказать своё мнение sententiam fortiter dicere;

безбоязненный omnis timoris expers [rtis];

безбрачие coelibatus, us, m; coelebs vita; agamia, ae, f;

безвестность ignobilitas, atis, f; obscuritas, atis, f; obscurum, i, n;

безвестный surdus, a, um (opus; nomen); ignobilis, e; obscurus, a, um; ignotus, a, um;

безветренный tranquillus, a, um;

безветрие malacia [ae, f] et tranquillitas [atis, f]; tranquillum, i, n;

безвинный vacuus culpā;

безвкусие, безвкусица insulsitas (villae);

безвкусный insipidus, a, um; judicio carens, ntis; inelegans, ntis; insulsus, a, um; ignavus, a, um (gustu i.); malo gustu;

+ гриб безвкусный fungus insipidus;

+ мякоть почти безвкусная caro subinsipida;

безводный aqua destitutus, a, um; aqua inops [-opis]; pauper aquae; sterilis [e] ab aquis; sitiens, ntis; inaquosus, a, um;

+ безводная пустыня desertum aqua destitutum (inops);

безвозвратный irreparabilis, e; irrevocabilis, e;

+ время безвозвратно fluunt dies et irreparabilis vita decurrit;

безвозмездный gratuitus, a, um;

безволие abulia, ae, f;

безволосый depilis, e; capillis carens [ntis]; calvus, a, um;

безвредность innocentia, ae, f;

безвредный innocuus, a, um; innoxius, a, um; innocens, ntis; insons, ntis;

+ безвредный гриб fungus innocuus;

+ безвредное растение planta innoxia;

безвременно погибший praematura morte ereptus [a, um];

безвременный acerbus, a, um (funus); praematurus, a, um (mors);

безвыходный invius, a, um;

безглазый inanis, e (vultus);

безгласный insonus, a, um; mutus, a, um;

безграмотный illiteratus, a, um; indoctus, a, um; ineruditus, a, um; rudis, e; scribendi imperitus [a, um]; analphabeticus, a, um; agrammatus, a, um;

+ быть безграмотным litteras nescire; expertem esse litterarum;

безграничный immensus, a, um; infinitus, a, um;

бездарный hebes, etis; tardus, a, um; imbecillus, a, um; ingenii expers [rtis];

бездействие segnitia, ae, f; ignavia, ae, f; inertia, ae, f; cessatio, onis, f; otium, ii, n; desidia, ae, f; rubigo, inis, f (ingenium longa rubigine laesum); situs, us, m;

+ полнейшее бездействие inertissimum otium; nihil plane agere;

бездействовать torpere [torpeo, -, -] (animo et corpore); cessare [1];

бездействующий iners; quietus; otiosus;

безделица (безделушка) res [rei, f] minuta, parva, parvula; floccus, i, m; paululum quiddam; parvum momentum, i, n; parvulum, i, n; nugae, arum, fpl; ciccum, i, n; libella, ae, f; titivillicium, ii, n;

+ поссорились из-за безделицы ob rem parvulam alter cum altero inimicitias susceperunt;

+ он сущими безделицами занимается versatur in rebus minimis, tenuissimis; se dat rebus minimis, tenuissimis;

безделье inertia, ae, f; segnitia, ae, f; desidia, ae, f; cessatio, onis, f; otium, ii, n;

+ делать что-либо от безделья prae otii molestia aliquid facere;

+ у безделья и то дело cessanti (otioso) nihil agere est aliquid agere;

бездельник furcifer, -eri, m; balatro, onis, m; nebulo, onis, m;

безденежье inopia [ae, f] aerarii;

бездетность defectus [us, m] infantum;

бездетный prole (liberis) carens (orbus); illiberis, e;

+ быть бездетным liberis carere;

+ он умер бездетным mortuus est nulla prole relicta;

бездеятельность otium, ii, n; ignavia, ae, f; pigritia, ae, f;

бездеятельный ignavus, a, um; iners, -tis; piger, -gra, um;

бездна abyssus, i, f; barathrum, i, n; gurges, itis, m; profundum, i, n;

+ у него бездна денег est amplissimae pecuniae dominus; homo pecuniosissimus;

+ бросать в бездну barathro donare;

бездоказательно sine ullo argumento;

бездоказательный parum probatus;

+ бездоказательное утверждение affirmatio parum probata;

бездомный extorris, e; sine domo; domo carens; sine sede; sine lare;

бездонный infinitae profunditatis;

бездорожье invia, orum, npl;

бездушие duritia, ae, f;

бездушный angustus, a, um (animus); vacans animo; durus, a, um;

бездыханность apnoë, es (ae), f;

бездыханный inanis, e (corpus); animae vacuus, a, um; exanimis, e; exanimatus, a, um;

безжалостно atrociter; crudeliter; inclementer;

безжалостный inhumanus, a, um; ferus, a, um; durus, a, um; crudelis, e; crudus, a, um (vir; ensis; bellum); immitis, e; immisericors, rdis; atrox, cis (animus; odium); inclemens, ntis; illacrimabilis, e;

безжизненный exanimis, e; exanimatus, a, um; ignavus, a, um;

беззаботно secure;

беззаботность incuria, ae, f; securitas, atis, f;

беззаботный securus, a, um; indiligens, ntis; negligens, ntis; incuriosus, a, um; vacuus, a, um (animo, animi; v. ac solutus); otiosus, a, um;

беззаконие injustitia, ae, f; legum transgressio [onis, f]; iniquitas, atis, f; delictum, i, n; nefas [ind.n]; peccatum, i, n; res illegitima; contra jus; scelus; legum violatio; impietas, atis, f;

беззаконный exlex, -legis; impius, a, um; iniquus, a, um; sceleratus, a, um;

беззащитный praesidio destitutus, carens, inops; indefensus; sine praesidio; vacuus (res publica); incommendatus, a, um;

беззвучный sterilis sonitu; insonus, a, um;

беззубие dentatura [ae, f] deficiens; adentia, ae, f;

беззубый edentulus, a, um (vetula; bestia); dentibus carens; vacuus dentibus;

безлесный silvis destitutus (inops); arboribus vacuus;

безлесье inopia silvarum;

безличный impersonalis, e;

безлунный interlunis, e; illunius, a, um; illunis, e;

безлюдный desertus, a, um; solitarius, a, um; solus, a, um; non habitatus, a, um; vacuus, a, um; vanus, a, um; vastus, a, um; non frequens hominibus; sterilis, e (prospectus);

+ делать безлюдным vastare; + безлюдное место heremum;

безмен statera, ae, f; vectis [is, m] homodromus;

безмерный immensus, a, um; vastus, a, um (mare; silvae; potentia); immoderatus, a, um; nimius, a, um; enormis, e;

безмозглый demens, ntis; amens, ntis; stupidus, a, um; stolidus, a, um; cerebro carens; mente captus, a, um; excors; vacuum cerebro caput; inconsultus, a, um; hebes, etis;

безмолвие silentium, ii, n; solitudo, inis, f; otium, ii, n; secessus, us, m; quies, etis, f; tranquillitas, atis, f; infantia, ae, f (accusatorum); tacitum, i, n; taciturnitas, atis, f; conticinium, ii, n;

безмолвно tacite; silenter;

+ безмолвно глядя tacitis luminibus;

безмолвный tacitus, a, um (exspectatio); taciturnus, a, um (obstinatio); silentiosus, a, um;

безмолвствовать tacere [taceo, tacui, tacitum] (de aliqua re); silere [sileo, silui, -];

+ когда безмолвствуют поля, стада и разноцветные птицы quum tacet omnis ager, pecudes pictaeque volucres;

безмятежность serenitas, atis, f; tranquillitas, atis, f;

безмятежный imperturbatus, a, um; quietus, a, um; tranquillus, a, um; placidus, a, um (quies); placatus, a, um; candidus, a, um (nox; hora; fatum; convivia; concordia); vacuus, a, um (animo, animi; v. ac solutus); serenus, a, um; otiosus, a, um;

безнадёжный exspes; insperabilis, e; desperatus, a, um; perditus, a, um;

безнаказанно sine talione; impune;

безнаказанность impunitas, atis, f;

безнаказанный impunitus, a, um;

безногий truncus, a, um (pedum);

безнравственность mores [um, mpl] corrupti, perditi; turpitudo, inis, f; vita vitiis flagitiisque omnibus dedita; turpe (turpe senilis amor); perditi mores, depravatio [onis, f] morum, obscenitas, atis, f;

безнравственный incestus, a, um; malus, a, um; immoralis, e;

безоблачный innubis, e (dies); innubilus, a, um (aether); non nubilus; serenus, a, um; sudus; candidus, a, um (nox; hora; fatum; convivia; concordia);

безобразие taetritudo, inis, f; turpitudo, inis, f; deformitas, atis, f;

безобразно turpiter; deformiter;

безобразный deformis, e; informis, e; indecens, ntis; turpis, e (aspectus deformis atque turpis; vestitus); deformatus, a, um; indecorus, a, um; inhonestus, a, um; illiberalis, e; foedus, a, um (spectaculum; monstrum; odor); taeter, tra, um (odor; vox);

+ с необыкновенно безобразным лицом taeterrimus vultu;

безоговорочный sine condicionibus; incodicionalis, e;

безопасно secure; tute; tuto;

безопасность tutum, i, n; salus, utis, f; securitas, atis, f;

+ быть в безопасности in tuto, in portu esse; tuta tenere;

+ думать о своей безопасности praecavere sibi;

+ обеспечить безопасность expedire salutem;

+ общая безопасность государства summa salus rei publicae;

безопасный tutus, a, um; periculo vacans [ntis], vacuus, a, um; securus, a, um; innocuus, a, um;

+ делать безопасным tutum reddere;

+ безопасная дорога iter tutum;

+ средний путь будет для тебя самым безопасным medio tutissimus ibis;

+ теперь можете безопасно оставаться дома recte in praesentia domi esse potestis;

безоружный inermis, e; inermus, a, um;

безостановочно continue; continenter; sine intermissione; perpetuo; uno tenore; nullo intervallo interjecto;

безостановочный tractus, a, um (genus orationis); impausabilis, e; sempiternus, a, um; perpetuus, a, um;

+ безостановочная болтовня sine intervallo loquacitas;

безответственный inofficiosus, a, um;

безотлучно: + иметь кого-л. при себе безотлучно habere aliquem sibi affixum; aliquem nunquam a se dimittere;

безотносительно sine respectu;

безотчётно tacito quodam sensu;

безошибочно sine ullo errore; emendate; infallibiliter;

безошибочный emendatus, a, um; purus, a, um; infallibilis, e;

безработица quaestus inopia [ae, f]; negotii inopia; operis vacatio [onis, f];

безработный homo [inis, m] operum solutus; negotii expers [rtis];

безрадостный laetitiae expers[rtis];

безразличие apathia, ae, f; indifferentia, ae, f; lentitudo, inis, f; frigus, frigoris, n;

безразлично indifferenter; indiscrete;

безразличный 1.(не играющий роли) nullius momenti;

+ для развития спор колебания температуры являются безразличными sporarum evolutioni vacillationes temperaturae nullius momenti sunt;

2. (не реагирующий) indifferens, entis;

+ растение, почти безразличное к содержанию в почве кальция planta calcio in solo incluso fere indifferens;

+ мне это безразлично nihil pensi habeo [duco], mihi non pensi est;

безрассудность imprudentia, ae, f; insania, ae, f; temeritas, atis, f;

безрассудный inconsideratus, a, um; incautus, a, um; inconsultus, a, um; incogitatus, a, um; vecors [rdis] (impetus); insanus, a, um; demens, ntis; insensatus, a, um; inscitus, a, um (inscitus atque stultus); insubidus, a, um (scitamenta); caecus, a, um (cupiditas; amor); temerarius, a, um (consilium; vox);

+ безрассудные слова verba temere emissa;

+ безрассудное предприятие coeptum, inceptum temerarium;

+ безрассудный поступок dementia; temeritas;

+ безрассудный человек homo absque ratione et consilio aliquid faciens;

безрассудство vecordia, ae, f; temeritas, atis, f;

безрезультатно frustra; improspere; in vanum; sine exitu, sine eventu;

безрезультатный inanis, e (lacrimae; cogitations; spes; opera);

безрогий truncus, a, um (frons);

безропотно placide (ferre dolorem); non iniqua mente;

безрукий manuum viduatus, a, um;

безубыточный non damnosus, a, um; non detrimentosus, a, um; innoxius, a, um;

+ безубыточная игра lusus innoxius;

безудержный luxuriosus, a, um;

безукоризненно безупречно impeccabiliter; irreprehensabiliter;

безукоризненный безупречный impeccabilis, e; irreprehensibilis, e; irreprehensus, a, um; tersus (auctor; opus); integer; perfectus, a, um; indepravatus, a, um; indelictus, a, um;

безумец stultus, a, um; stolidus, a, um; desipiens [rtis]; fatuus, a, um; insulsus, a, um; excors, rdis; furens, ntis; vesanus, a, um; mente captus, a, um; demens, ntis;

+ быть безумцем desipere; nihil sapere; delirare; insanire;

+ Hoc homine nihil potest esse dementius.

безумие amentia, ae, f; dementia, ae, f; furor, oris, m; stultitia, ae, f; stoliditas, atis, f; insania, ae, f; delirium, ii, n; vecordia, ae, f; vesania, ae, f;

+ на лице было безумие in facie vecordia erat;

безумный cerritus, a, um; amens, ntis; demens, ntis; insanus, a, um; vesanus, a, um (poëta); vesaniens, ntis; lymphatus, a, um;

безумствовать vesanire [4] (contra aliquem); insanire [4]; delirare [1]; furere [3]; desipere [-io, 3];

безупречно integre; sancte;

безупречность integritas, atis, f;

безупречный invituperabilis, e; vitio vacatus, a, um;

безусловно certe; utique; absolute;

+ названия, которые безусловно должны быть сохранены nomina utique conservanda;

безусловный absolutus, a, um;

безуспешно frustra; improspere; in vanum; sine felicitate in rebus agendis; sine successu; sine proventu;

+ в Британском музее я безуспешно искал этот вид in Museo Britannico hanc speciem frustra (in vanum) quaesivi.

безуспешный irritus, a, um; nullum successum habens [rtis];

безусый mystace carens [rtis]; sine mystace; imberbis, e;

безучастно aequo animo;

безучастный otiosus, a, um;

безымянный anonymus, a, um; innominatus, a, um; nullo nomine insignitus; vacans [rtis] nomine;

+ растение найдено у безымянного ручья planta ad rivum nullo nomine insignitum reperta est.

+ безымянный палец medicus (digitus), digitus medius, anularis;

безыскусственность simplicitas, atis, f;

Бейрут Berytus, i, f;

бекас scolopax, acis, f; ficedula, ae, f;

белена hyoscyamus [i, m] niger; hyoscyamum, i, n;

белесоватый albicans, antis; exalbidus, a, um;

белеть albēre [-eo, -ui, -]; candēre [-eo, -ui, -];

белеющий albens, entis; albescens, entis; albicans, antis; candens, entis; candicans, antis;

белизна albedo, inis, f; albitudo, inis, f; candentia, ae, f;

белила cerussa, ae, f (alba);

белить candefacere [-facio, feci, factum]; candidare [1]; polire [4];

белка sciurus, i, m (vulgaris);

белковый 1.(содержащий белок или богатый белком) albuminosus, a, um;

беллетристика litterae [arum, fpl] elegantiores;

беловато-жёлтый ochroleucus, a, um;

беловатый albidus, a, um; albicans, antis; exalbidus, a, um;

беловойлочный albo-tomentosus, a, um;

белок 1.(в разных значениях) albumen, inis, n; albuminum, i, n; proteinum, i, n;

2. белки (сглаженные вершины гор Алтая и Сибири) alpes, ium, fpl;

белокровие leucaemia, ae, f;

белокурый flavus, a, um; fulvus, a, um;

беломучнистый albo-farinosus, a, um;

Белоруссия Alba Russia;

белоручка mollis, delicatula, vitans, defugiens laborem;

белоснежный niveus, a, um; nivalis, e; candidus, a, um (lilia; vestis; toga);

белый 1.(матово-белый) albus, a, um; albens [rtis] (equus);

2. (блестящий) candidus, a, um (lilia; vestis; toga);

3. (как снег) niveus, a, um;

4. (как мел) cretaceus, a, um;

5. (как молоко) lacteus, a, um;

6. (как слоновая кость, с желтоватым оттенком) eburneus, a, um; eborinus, a, um;

7. (серебристый) argenteus, a, um;

+ белое вино vinum album;

+ белый хлеб panis siligineus;

+ белые зубы dentes candidi;

+ различать белое и черное alba et atra discernere;

+ иэ белого делать черное recta prava facere;

+ быть белым candere [-eo, -];

Бельгия Belgium, ii, n;

бельё lintea, orum, npl;

+ стирать бельё lintea lavare;

+ грязное бельё lintea sordida, squalida;

+ надеть чистое бельё indui lotis linteis;

бельмо hypochysis, is f; suffusio, onis, f (oculorum), amaurosis, is, f; gutta [ae, f] serena; leucoma, atis, n;

белянка Agaricus [i, m] Glediscii;

бензин benzinum, i, n;

бензиновый benzinarius, ii, n;

бердыш bipennis, is, f;

берег 1. (морской) litus, oris, n ;

+ на берегу залива in litore sinus;

+ на восточном берегу Каспийского моря in litore orientali maris Caspii;

+ на песчаном морском берегу in litore maris arenoso;

+ по берегу моря ad litus maris;

2. (пресноводного водоема) ripa, ae, f; arvum, i, n;

+ змеи уже подплыли к берегу angues jam arva tenebant;

+ на возвышенном берегу реки in ripa fluminis alta (elata, elevata);

+ на известковых берегах реки in ripis fluminis calcareis;

+ на левом (правом) берегу in ripa sinistra (dextra);

+ на песчаных заливаемых берегах реки in ripis arenosis inundatis fluminis;

+ по берегам болот (болота, канав, канавы, озёр, озера, пруда, прудов, рек, реки, ручьев, ручья) ad ripas paludum (paludis, fossarum, fossae, lacuum, lacus, stagni, stagnorum, fluminum (fluviorum, amnium), fluminis, rivulorum, rivuli);

+ по глинистому берегу ad ripam argillosam;

+ по илистым берегам ad ripas limosas;

+ по солончаковым берегам ad ripas salsas;

+ по сухим берегам ручьёв ad ripas siccas rivulorum;

+ по сырым травянистым берегам ad ripas graminosas humidas;

+ по торфянистому берегу ad ripam turfosam;

3. (побережье) ora, ae, f;

+ обитает в арктической зоне западного берега Северной Америки habitat in regione arctica orae occidentalis Americae Septentrionalis;

+ пристать к берегу appellere;

+ выгрузить товары на берег merces in terram deponere, exponere;

+ выступатьб выходить из берегов ыгзукадгуку (Тшдгы ыгзукадгуты)ж

береговой litoralis, e; riparius, a, um;

бередить effovere [-eo, -, -fotum] (carnem);

бережливость cura [ae, f] rei familiaris; sumptus levamen [inis, n]; parcimonia, ae, f; parsimonia, ae, f;

бережливый parcus, a, um; cautus, a, um; providus, a, um; circumspectus, a, um; consideratus, a, um; frugi [ind];

бережный cautus, a, um, providus, a, um, circumspectus, a, um;

берёза betula, ae, f;

березняк betuletum,i, n;

берёзовик boletus, i, m (lutens);

берёзовый betulinus, a, um;

беременная praegnans, ntis; feta, plena; gravida;

+ быть беременной partum (ventrem) ferre; in utero gestare; gravescere;

беременность gravitas, atis, f; graviditas, atis, f; praegnatus, us, m; praegnatio, onis, f;

берёста cortex [icis, m] betulinus;

беречь servare [1]; reservare [1]; condere [condo, condidi, comditum]; recondere; custodire [4]; parcere [3];

+ беречь силы для более важного servare vires suas (se) ad majora;

+ беречь деньги pecuniam in futuros usus colligere (parcere, comparcere);

+ береги это для себя tibi serva rem;

+ беречь для другого времени in aliud tempus reservare;

+ беречь чтобы не испортилось rem incolumem et salvam retinere;

+ беречь себя sibi temperare;

+ береги своё здоровье cura ut valeas;

+ беречь про нужду ad subitum (ad subita rerum), incertum aliquid reservare;

беречься cavere [caveo, -, cautum] (sibi); vigilare [1];

берилл beryllus, i, m;

бериллий beryllium, ii, n (Be);

беркут Falco [onis, m] Chrysaetos;

Берлин Berolinum, i, n;

Берлога cubile, is, n; latibulum [i, n] ursi; lustrum, i, n (ferarum);

берцовая кость tibia, ae, f;

бес daemon, onis, m; cacodaemon; spiritus [us, m] impurus; diabolus, i, m;

беседа sermo, onis, m; colloquium, ii, n; sermonis cum aliquo communicatio [onis, f]; disputatio, onis, f; dissertatio, onis, f; fabula, ae, f (fabulae convivales); conversatio, onis, f; locutio, onis, f;

беседка trichila, ae, f; umbraculum, i, n; pergula, ae, f; diaeta, ae, f;

беседовать se dare in sermonem, sermocinari cum aliquo; sermonem habere, conferre cum aliquo; cum aliquo colloqui, confabulari, colloquium serere; fabulari (cum aliquo; alicui; inter se); fabulare; conversari (cum aliquo);

бесить stomachum, bilem alicujus movere [-eo, movi, motum]; in rabiem agere [ago, egi, actum], ad insaniam redigere [-o, redegi, redactum]; efferare [1]; perturbare [1]; conturbare [1];

беситься furere [-o, -, -, 3]; rabere (rabio);

бесконечность infinitas, atis, f; infinitum, i, n;

бесконечный infinitus, a, um; immensus, a, um; fine carens [ntis];

бескорыстие integritas, atis, f;

бескорыстно gratis; integre;

бескорыстный abstinens [ntis]; continens [ntis]; suae utilitatis immemor [oris]; ad suam utilitatem nihil referens [ntis]; propria commoda neglegens [ntis]; liberalis, e; commodis suis non studens [ntis]; gratuitus, a, um; integer, gra, grum;

+ совершенно бескорыстно nulla utilitate quaesītā;

+ бескорытный человек lucrifuga, ae, m;

бескровие anaemia, ae, f;

бескровный exsanguis, e;

бесноватый a daemone afflatus, a, um, daemoniacus, a, um; obsessus, a, um; vexatus, a, um; furens, ntis; malesanus, a, um; furiosus, a, um; effrenatus, a, um; rabidus, a, um; rabiosus, a, um; furiis incensus, a, um; furore percitus, a, um; lunaticus, a, um; vesanus, a, um;

бесноваться insanire [4], furore correptum esse; vesanire (contra aliquem); rabere (rabio, 3); bacchari;

+ когда беснуется ветер vesaniente vento;

бесовской daemoniacus, a, um;

беспамятство amnesia, ae, f; sopor, oris, m;

беспечно incaute; dissolute;

беспечность incuria, ae. f; securitas, atis, f; ignavia, ae, f; socordia, ae, f;

беспечный securus, a, um; curae expers [rtis]; cura (curis) vacuus, a, um; liber [-era, -erum] cura; a sollicitudine remotus, a, um;

+ быть бспечным in utramque aurem dormire;

бесплатно gratis; gratuitu;

бесплодие sterilitas, atis, f; infecunditas, atis, f;

бесплодный sterilis, e (uxor; vacca); infecundus, a, um; inutilis, e; inanis, e; vanus, a, um; cassus, a, um; ignavus, a, um (nemus; mora);

+ все старания остались бесплодны omnis labor, omnes conatus nulli utilitati fuere; operam ludimus, frustra sum(p)simus; laterem lavimus; conclamatum est;

+ на бесплодных холмах in collibus sterilibus;

+ на совершенно бесплодных солончаках in salsis sterilissimis;

бесплотный incorporeus, a, um; incorporalis, e; corpore vacuus, a, um; carens, ntis; inanis, e, (umbra; pictura);

бесповоротно modo irrevocabili;

бесподобный eximius, a, um; divinus, a, um; singularis, e; unicus, a, um;

беcпозвоночный invertebratus, a, um;

+ паразитирует на беcпозвоночных животных in animalibus invertebratis parasitice crescit;

беспокоить perturbare [1]; turbare [1] (aliquem; mentem); conturbare [1]; sollicitare [1]; molestare [1]; gravare [1]; incommodare [1]; inquietare [1]; alicui aliquid sollicitudinis afferre [affero, attuli, allatum]; tangere [-o, tetigi, tactum]; vexare [1]; agere [-o, egi, actum] (stimulis); agitare; torquēre [-eo, torsi, tortum] (memoriā malorum torqueri); stimulare [1] (conscientia aliquem stimulat); fatigare [1]; infestare [1];

+ угрозы Клодия мало меня беспокоят minae Clodii modice me tangunt;

+ Да что тебя беспокоит (о чём вы беспокоитесь)? Quae res te sollicitat autem?

+ Это меня беспокоит Hoc male me habet, me commovet;

+ Его ничто не беспокоит Nihil eum commovet;

+ беспокоить кого просьбами obtundere aliquem rogitando;

беспокоиться satis agere (de aliqua re); angi; sollicitari;

+ Я о тебе беспокоюсь. De te laboro, tibi timeo;

+ Не беспокойся по пустякам. Mitte sollicitudinem falsam, quae te excruciat.

+ Не беспокойтесь, я его достаточно хорошо знаю. Otiosus es, ego illius sensum probe calleo.

+ Не беспокойтесь из-за меня – проложайте ваше дело. Noli mea causa morari (omittere, quae agis).

беспокойный strenuus, a, um (quieti et strenui); inquietus, a, um; anxius, a, um; turbidus, a, um; strenuus, a, um; seditiosus, a, um;

беспокойство anxietas, atis, f; conturbatio, onis. f; sollicitudo, inis, f; inquies,etis, f;

+ вызывающий беспокойство trepidus (litterae);

бесполезно inutiliter; nequiquam; frustra; in cassum; in vanum; nullo commodo; (operam frustra perdere, frustra laborem suscipere);

+ бесполезно сорить о чём-л. supervacaneum est disserere de aliqua re;

бесполезноость vanitas, atis, f; inutilitas, atis, f;

бесполезный inutilis, e; frustraneus, a, um; supervacaneus, a, um (litterae; oratio) , a, um; supervacuus, a, um (praecepta dare scienti supervacuum est); superforaneus, a, um (labor; superforaneum aliquid putare); infructuosus, a, um; inanis, a, um; vanus, a, um; immunis, e (fucus; facinus); ignavus, a, um (nemus; mora); otiosus, a, um; superfluus, a, um; sterilis, e (labor);

+ быть бесполезным nulli usui esse, nihil prodesse; nihil afferre ad aliquid;

+ бесполезный труд labor irritus;

бесполый asexualis, e;

+ бесполое размножение multiplicatio (reproductio) asexualis;

беспомощность infirmitas, atis, f; inopia [ae, f] consilii;

беспомощный auxilii inops [-opis]; auxilio orbatus, a, um, destitutus, a, um; infirmus, a, um; inops;

+ оказать помощь беспомощному subvenire inopi;

+ беспомощное положение inopia;

+ быть беспомощным omni auxilio orbatum esse;

+ оставить беспомощным aliquem destituere;

беспорочный innocens, ntis;

беспорядки turbae, arum, fpl (turbas efficere in castris; t. ac seditiones); perturbatio, onis, f; tumultus, us, m;

беспорядок confusio, onis, f; defectus [us, m] ordinis; nullus ordo [inis, m]; turba, ae, f (in magna turbā vivere); turbatio, onis, f (rerum); tumultus, us, m; rerum perturbatio [onis, f];

+ Вещи лежат в беспорядке. Res perturbatae, inter se mixtae, permistae sunt.

+ приводить в беспорядок confundere;

беспорядочно inordinate; inordinatim; irregulariter; incompositus, a, um; confusus, a, um; perturbatus, a, um;

+ шипы, беспорядочно расположенные aculei dispositi;

беспорядочный inordinatus, a, um; irregularis, e; incompositus, a, um; inconditus, a, um; confusus, a, um; perturbatus, a, um; turbulentus, a, um (concursio atomorum); tumultuarius, a, um;

беспошлинный immunis [e] portoriorum;

+ беспошлинные товары merces potorii immunes;

+ торговать беспошлинно mercaturam facere, nullum portorium dantem (solventem);

беспощадно immisericorditer; dure; duriter; atrociter;

беспощадноость crudelitas, atis, f; severitas, atis, f; aculeus, i, m;

беспощадный impotunus, a, um (tyrannus, hostis); superbus, a, um (bellum); acer, acris, acre (judicium; accusator; existimator); atrox, ocis (orationis genus; stilus); crudus, a, um (vir; ensis; bellum); vehemens, ntis (accusator); trux, trucis (tribunus); inclemens, ntis; severus, a, um;

бесправие injuria, ae, f;

беспредельный immensus, a, um; infinitus, a, um; interminatus, a, um; innumerabilis, e;

беспрекословно nemine obloquente, contradicente;

беспрепятственно libere;

+ делать беспрепятственно libere ac nullo impediente aliquid facere;

беспрерывно continenter; continuatim; perpetuo;

беспрерывный perpetuus, a, um; continuus, a, um; sempiternus, a, um; tractus, a, um;

беспрестанно assidue; protinus;

бесприданница virgo [inis, f] cassa dote;

беспристрастие aequitas, atis, f (legum; magistratuum);

беспристрастно sine ullo studio; sine ira et studio; sine ira et odio;

беспристрастный aequus, a, um; indifferens, ntis;

беспутно nequiter (aliquid facere; cenare);

беспутный nequam;

+ вести беспутную жизнь turbare turbas;

беспутство nequitia, ae, f (nequitia ac turpitudo); nequities, ei, f;

бессилие infirmitas, atis, f; imbecillitas, atis, f; virium defectus, us, m; tenuitas, atis, f; languor, oris, m; adynamia, ae, f; impotentia, ae, f;

бессильный viribus carens, ntis; infirmus, a, um; impotens, ntis; inops, inopis; languidus, a, um; invalidus, a, um; imbecillis, e; ignavus, a, um (homo; senectus); fractus, a, um; imbellis, e; mancus, a, um;

+ делаться бессильным vires amittere; languescere; vires deficiunt aliquem;

+ У сильного всегда бессильный виноват. Facile est opprimere innocentem;

бессистемный systemate carens (destitutus);

бесславие ignominia, ae, f; dedecus, oris, n;

+ покрыть себя бесславием suscipere ignominiam;

бесславный famosus, a, um; ignobilis, e; infamis, e; infamia notatus, a, um; ignominiosus, a, um; ingloriosus, a, um;

+ быть бесславным infamem esse; infamia laborare, flagrare;

бесследно absque vestigio; этот вид совсем недавно бесследно исчез haec species nuperrime absque vestigio evanuit;

бессловесность infantia [ae,f] linguae;

бессмертие immortalitas, atis, f; aeternitas, atis, f; vita [ae, f] aeterna;

+ получить бессмертие immortalitatem consequi, adipisci, sibi parare;

+ проложить себе путь к бессмертию viam affectare Olympo;

бессмертный immortalis, e; aeternus, a, um; sempiternus, a, um; victurus in aeternum;

бессмысленный absurdus, a, um; surdus (res surdae ac sensu carentes); ineptus, a, um; insulsus, a, um; stolidus, a, um; inanis, e (litterae; verborum torrens);

бессовестный impius, a, um; cui nulla religio est; levis, e; improbus, a, um (homo, Siren); impurus, a, um;

бессодержательный inanis, e (litterae; verborum torrens);

бессознательно tacito quodam sensu;

бессознательный inconscius, a, um;

бессонница insomnia, ae, f; vigilatio, onis, f; pervigilium, ii, n; anhypnia, ae, f;

бессоный vigil, is; insomnis, e;

бесспорно absque dubio; certe; indubie; indubitanter; nimirum; non dubie; procul (sine) dubio;

бесспорный certus, a, um; haud (non) dubius, a, um; indubius, a, um; haud ambiguus, a, um; non controversus, a, um; incontroversus, a, um; indubitatus, a, um; exploratus, a, um; irrecusabilis, e;

+ бесспорные данные notitiae indubiae;

бессрочный indefinitus, a, um; incertus, a, um;

+ на бессрочное время in incertum;

бесстрастный impassibilis, e; impassionabilis, e; carens [ntis] passionum et affectuum animi perturbatione;

бесстрашие animus [i, m] impavidus, intrepidus;

бесстрашно intrepide; impavide;

бесстрашный imperterritus, a, um; impavidus, a, um; intrepidus, a, um; audax, cis; metu vacuus, a, um;

+ показать себя бесстрашным nullo terrore a statu dejici posse;

+ человек бесстрашный и непреклонный vir imperterriti et invicti animi;

бесстыдник impudens, ntis; inverecundus, a, um; nefarius, a, um; perfrictae frontis; canis, is, mf; propudium, ii, n (Quid ais, propudium!);

бесстыдно proterve (loqui, dicere, facere); impudice;

бесстыдный improbus, a, um (verba, carmina); impotunus, a, um (homo, libido); effrons, ntis; impudicus, a, um; impudens, ntis; inverecundus, a, um; protervus, a, um;

бесстыдство protervia, ae, f; protervitas, atis, f; impotunitas, atis, f (impotunitas et inhumanitas; impotunitas et superbia; impotunitas scelerum); propudium, ii, n; nequitia, ae, f (nequitia ac turpitudo); improbitas, atis, f; impudentia, ae, f; procacitas, atis, f;

бестелесность incorporeitas, atis, f, immaterialitas, atis, f;

бестелесный corpore vacans [ntis]; sine corpore; corpore carens [ntis]; inanis, e (umbra; pictura); incorporalis, e; asomatus, a, um; immaterialis, e;

бестолковость stupor, oris, f;

бестолковый insipiens, ntis; hebes, hebetis; fatuus, a, um; stultus, a, um; stolidus, a, um; stupidus, a, um; bardus, a, um; absurdus, a, um; demens; tardus, a, um; indocilis, e; truncus, a, um; stipes, itis; insulsus, a, um;

бесформенный deformis, e; amorphus, a, um; informis, e;

бесхитростно positis ambagibus; sine circuitione et anfractu; vere; sincere; aperte et ingenue; simpliciter;

бесхитростность veritas, atis, f; fides, ei, f; integritas, atis, f; simplicitas, atis, f;

бесхитростный verus, a, um; sincerus, a, um; simplex, icis;

бесхозяйный, бесхозный vacuus, a, um (praedia);

бесцветный decolor, oris; decoloratus, a, um; achromaticus, a, um; hyalinus, a, um;

бесцельно in supervacaneum (tumultuari); frustra;

бесценный inaestimabilis, e;

бесчеловечность inhumanitas, atis, f;

бесчеловечный inhumanus, a, um; ferus, a, um; immisericors, rdis; durus, a, um; ferreus, a, um; atrox; barbarus, a, um;

бесчестие dedecus, dedecoris, n; infamia, ae, f; turpitudo, inis, f; probrum, i, n; contumelia, ae, f (contumeliam alicui facere, dicere; jacere in aliquem); ignominia, ae, f; stigma, atis, n; macula, ae, f; stuprum, i, n;

бесчестить contaminare [1]; malignare [1]; turpare [1] (avos); vitiare [1]; dehonestare [1]; inhonestare [1]; polluere, o, ui, utum;

бесчестность improbitas, atis, f; inhonestas, atis, f;

бесчестный scelestus, a, um (homo; facinus; sermo); turpis, e (libido; verbum); inhonestus, a, um; ignominiosus, a, um; dedecorus, a, um;

бесчисленный innumerabilis, e; innumerus, a, um; infinitus, a, um; immensus, a, um; inexhaustus, a, um;

+ бесчисленное множество innumerabilis, infinitus numerus; innumerabilis multitudo; innumeri homines;

+ распространены по всему земному шару в бесчисленном количестве форм per totum terrarum orbem innumeris formis dispersae sunt;

бесчувственно sine sensu;

+ он бесчувственно пьян adeo inebriatus est, ut nihil sentiat;

бесчувственный crudus, a, um (vir); hebes, hebetis; rigens, ntis; surdus, a, um; insensatus, a, um;

бесчувствие stupor, oris, m; anaestesia, ae, f;

бесшумно placide (ire; progredi);

бесшумный tacitus, a, um (nemus); taciturnus, a, um;

бетон calcestrum, i, n;

бечёвка fiscella, ae, f; capistrum, i, n; funiculus, i, m;

бешенство insania, ae, f, rabies, ei, f, furor, oris, m;

бешеный rabidus, a, um; rabiosus, a, um; cerebrosus, a, um; fervens, ntis (ira); atrox, cis (animus; odium);

библейский biblicus, a, um;

библиографический bibliographicus, a, um;

+ библиографический указатель index bibliographicus, repertorium bibliographicum;

библиография bibliographia, ae, f; index [icis, m] librorum; bibliotheca, ae, f; thesaurus, i, m;

библиотека bibliotheca, ae, f;

+ большая библиотека magna librorum copia;

+ завести библиотеку bibliothecam instituere;

+ пополнить библиотеку bibliothecam supplere;

библиотекарь bibliothecarius, ii, m; bibliothecae praefectus [i, m], custos [odis, m];

библия Biblia, orum, npl; Libri [orum, mpl] Sacri; Scriptura, ae, f (Sacra);

биение pulsatio, onis, f; pulsus, us, m;

+ биение сердца cordis palpitatio;

билет codicilli, orum, mpl; schedula, ae, f; tabella, ae, f; tesserula, ae, f;

биллион miliardum, i, n; billio, nis, f;

бильярд tabula [ae, f] tudicularis; lusus [us, m] tudicularis; lusus globorum eburneorum; *biliardum, i, n; ludus [i, m] trusatilis;

+ биллиардный шар pila, globulus;

бильярдная sphaeristerium, ii, n;

бинарный binarius, a, um; binaris, e;

бинокль binoculum, i, n; conspicillum, i, n;

бинокулярный binocularis, e;

+ бинокулярный микроскоп microscopium binoculare;

бином nomen [inis, n] binarium;

бинт tela [ae, f] conjunctiva; fascia, ae, f;

биографический biographicus, a, um;

+ биографические заметки notae biographicae;

биография biographia, ae, f; vita, ae, f; curriculum [i, n] vitae;

биолог biologus, i, m;

биологический biologicus, a, um;

биология biologia, ae, f;

+ опыты и наблюдения по биологии растений experimenta et observationes ad biologiam plantarum;

биомасса biomassa, ae, f;

биометрия biometria, ae, f;

биосинтез biosynthesis, is, f;

биосфера biosphaera, ae, f;

биотехнология biotechnologia, ae, f;

биотоп biotopus, i, m;

биофизика biophysica, ae, f;

биохимический biochemicus, a, um;

биохимия biochemia, ae, f; viventium chemia;

биполярный bipolaris, e;

биржа excambium, ii, n; curia, ae, f, basilica [ae, f] mercatoria; locus, ubi mercenarii operam sibi quaerunt vel ubi versantur vecturarii meritorii; *bursa, ae, f; *chrematisterium, ii, n; forum [i, n] argentarium;

бирка talea, ae, f, bacillus [i, m] incisus;

бирюза turcosa, ae, f;

бирюзовый callainus, a, um; turchesinus, a, um;

бис! palin! (Gr);

бисексуальный bisexualis, e;

бисер eschara [orum, npl] hyalina; globuli [orum, mpl] vitrei;

бисквит biscoctum, i, n; biscoctus, i, m; panis [is, m] dulciarius;

бит bitus, i, m (abbr. binaris digitus);

битва proelium, ii, n, pugna, ae, f; certamen, inis, n;

+ выиграть (проиграть) битву vincere (vinci) proelio;

битком plenissime; totus plenus; totus refertus;

битум bitumen, inis, n;

бить verberare [1] (aliquem pulsare verberareque); verberibus castigare [1]; caedere [o, cecidi, caesum] (aliquem pugnis; virgis; lapidem ferro); pellere [o, pepuli, pulsum] (aliquem); pulsare [1]; percutere, -io, -cussi, -cussum; afflictare [1]; affligere [o, -flixi, -flictum] (fusti caput); plagare [1] (aliquem); quatere (quatio, quassi, quassum); tundere, o, tutudi, tu(n)sum; obtundere; batuere, o, ui, -; cudere, o, di, sum; ferire [4]; impingere, o, pegi, pactum; lacessere, lacessivi, lacessitum; mulcare [1]; flagellare [1];

+ бить стекла vitrea frangere;

+ град бьёт в стекла grando fenestras ferit;

+ бить в ладоши plausum dare; manibus plaudere;

+ бить себя в грудь afflictare se;

+ бить кулаками по остриям (безрассудным упорством осложнять собственное положение) stimulos pugnis caedere;

+ кто не может бить осла, тот бьёт по седлу (не по коню, так по оглоблям) qui asinum non potest, stratum caedit;

+ не бей камня, чтобы не остаться без руки noli verberare lapidem, ne perdas manum;

биться trepidare [1] (alae trepidant); batuere, o, ui, -;; palpitare [1]; pugnare [1]; pugillare [1]; deluctari;

бич flagrum, i, n; flagellum, i, n; habena, ae, f; pernicies, ei, f; poenae divinae minister; vomica, ae, f (rei publicae); verber (eris, n) (verberibus caedere); tabes, ei, f (crescentis faenoris); pestis, is, f;

+ Катон – бич для дурных in Catone malis pernicies;

+ Аттила называл себя бичем Божиим Attila nominavit se poenae divinae ministrum;

+ человек, который был бичем для врагов на войне и для сограждан в мире vir in bello hostibus, in otio civibus infestissimus;

бичевание verberantia, ae, f; verberatio, onis, f;

бичевать flagellare [1]; flagello caedere [o, cecidi, caesum]; verberare [1] (aliquem convicio; verbis);

бичевидный flagelliformis, e;

блага bona, orum, npl; facultates, um, fpl; res, rerum, fpl; opes, um, fpl; utilitas, atis, f;

+ прекращать частные раздоры ради общего блага abolere privata certamina communi utilitate;

+ всякое благо делает счастливым того, кто им обладает omne bonum adjuvat habentem;

благовещение Annuntiatio, onis, f;

благовидный pudens, ntis (impudentiae suae exitum pudentem quaerere);

благоволение benevolentia, ae, f; animus [i, m] bene affectus; favor, oris, m; studium, ii, n; gratia, ae, f; probatio, onis, f; approbatio, onis, f; confirmatio, onis, f; assensus, us, m; consensus, us, m; auctoritas, atis, f;

+ приобрести чьё-л. благоволение alicujus benevolentiam sibi conciliare;

+ ваше на это благоволение было tua auctoritate (tuo consensu) hoc factum est;

+ знак благоволения beneficium;

благоволить benevolentiam praestare [1] alicui, conferre [fero, tuli, latum] erga aliquem; favēre [eo, favi, fautum] (alicui; alicui rei);

благовония unguenta, orum, npl (unguentis oblitus); odores, um, mpl; aromata, um, npl (n); myrrha, ae, f;

благовонный aromaticus, a, um; suaveolens, entis;

благовоспитанный urbanus, a, um (homo);

благоговейный timidus, a, um (timidissima admiratio); pius, a, um;

благоговение verecundia, ae, f; caerimonia, ae, f; superstitio, onis, f;

благоговеть venerari; revereri;

благодарение grates, um, fpl; gratiae, arum, fpl; gratus animus [i, m]; eucharistia, ae, f;

благодарить gratiam (gratias) agere [ago, egi, actum] (alicui pro aliqua re); gratiam facere [io, feci, factum] alicui alicujus rei; gratulari;

+ благодарю за любезно присланные мне образцы pro speciminibus benigne mihi missis gratiam maximam ago;

+ благодарю тебя bene facis; amabo te; benigne dicis, benigne facis;

+ благодарить за посещение pro salutatione;

+ благодарить за угощение gratias agere pro liberalitate, comitate, humanitate; quod benigne, comiter ab aliquo sumus accepti;

благодарность gratia, ae, f; grates, um, fpl;

+ мне приятно выразить здесь свою глубокую б. проф. Бунге nunc cl. prof. Bunge gratias quam maximas agere mihi libet.

+ Принимать с б-ю grate accipere; в знак б-и grati animi testandi causa;

+ требовать себе благодарности trahere gratiam sibi;

благодарный gratus, a, um; memor, oris;

благодаря beneficio; ob; propter;

+ б. содействию Шишкина beneficio cl. Schischkinii;

благодать charisma, atis, n; gratia , ae, f;

благоденствие prosperitas , atis, f;

благоденствующий vigens, entis;

благодетельный beneficus , a, um; almus , a, um; benignus , a, um;

благодетельствовать иутуафсуку хшщб аусшб афсегьъж

благодеяние beneficium, ii, n; venia, ae, f;

+ оказать кому-л. благодеяние beneficium collocare apud aliquem, beneficio aliquem afficere;

+ помнить о благодеянии beneficium tueri;

благожелательно benevole;

благожелательность aequitas , atis, f; benevolentia , ae, f;

благожелательный benevolus , a, um;

благозвучие modulamen, inis, n; euphonia , ae, f; harmonia , ae, f;

благой bonus , a, um;

благонравие decus, oris, n;

благонравный benemorius , a, um;

благополучие salus, utis, f; felicitas , atis, f; prosperitas , atis, f;

благополучно recte; feliciter; prospere; beate; fauste; fortunatim;

благополучный salvus , a, um; sospes, itis; prosper, era, erum;

благопристойно honeste;

благопристойность pudor , oris, m (pudor retinetur alicui rei);

благопристойный pudens, ntis (impudentiae suae exitum pudentem quaerere);

благоприятно prospere; benigne;

благоприятный faustus, a, um; secundus , a, um; dexter, tra, trum; auspicatus , a, um; benignus , a, um; prolixus , a, um; opportunus, a, um; prosper (prosperus), a, um; idoneus , a, um (ad aliquid; alicui rei); tempestivus , a, um (mare ad navigandum);

+ благоприятные условия condiciones faustae;

+ предоставить кому-л. благоприятный случай alicui suam occcasionem dare;

+ дерево в благоприятных местах достигает 45 м высоты arbor locis opportunis 45 m attingit;

+ начать войну в благоприятный момент suo tempore bellum incipere;

+ благоприятный момент opportunitas;

благоприятствовать faveo, favi, fautum, favēre; secundare [1]; fovēre, eo, fovi, fotum; prosperare [1]; annuere, o, nui; addicere, o, dixi, dictum; afflare [1]; aspirare [1]; indulgēre, eo, lsi, ltum; expedire [4]; adjuvare, adjuvi, adjutum;

благоприятствующий favens, entis;

+ условия, благоприятствующие развитию растений condiciones evolutioni plantarum faventes;

благоразумие prudentia , ae, f; sapientia , ae, f; temperamentum , i, n; consilium , ii, n; modestia , ae, f; sanitas , atis, f;

+ правило благоразумия lex, praeceptum, consilium prudenter agendi;

+ благоразумие должно быть правилом всех деяний человека prudentia omnium actionum humanarum debet esse moderatrix;

+ управляться во всём своим собственным благоразумим omnia sua prudentia gubernare et moderari;

+ он доказал своё благоразумие во многих случаях multis in rebus prudentiam suam declaravit, demonstravit;

+ поступать благоразумно sapienter agere;

+ благоразумно вести себя prudenter se gerere;

благоразумно sapienter; prudenter;

благоразумный prudens, ntis; sapiens, ntis; moderatus , a, um; modestus , a, um; modicus , a, um; cautus , a, um;

благородно liberaliter; magnanimiter; generose; nobiliter;

благородный nobilis, e; generosus , a, um; ingenuus , a, um; liberalis, e; honestus , a, um; eugenēus , a, um (eugenīus); altus , a, um (vir); celsus , a, um (generosus celsusque; celsa mens); summas, ātis (matrona; virgo); optimas, atis;

+ поступать благородно generose, ingenue, liberaliter agere;

+ благородные металлы pretiosa metalla;

+ благородный образ мыслей generosus, ingenuus animus; liberalitas; generositas; ingenuitas;

благородство animi nobilitas [atis, f]; magnitudo, inis, f; praestantia, ae, f; altitudo [inis, f] et celsitas [atis, f]; alta et sublimis mens [ntis, f]; animi ingenuitas [atis, f], liberalitas , atis, f; generositas , atis, f; ingenuitas , atis, f;

благосклонно benevole; benigne; amice; studiose;

+ он относится благосклонно volens propitiusque adest;

благосклонность benevolentia , ae, f; favor , oris, m; studium , ii, n; amor , oris, m; caritas , atis, f; liberalitas , atis, f;

+ оказывать кому-л. свою благосклонность benevolentiam in aliquem navare; alicui praestare;

+ вы можете положиться на мою благосклонность mihi in vestris commodis augendis animi benevolentia non defutura est;

+ проявлять благосклонность к кому-л. benevolentiam praestare alicui, conferre erga aliquem, habere erga aliquem;

благосклонный benevolus, a, um; benevolens, ntis; volens, ntis; favens, ntis; favorabilis, e; propitius , a, um;

+ быть благосклонным favere;

+ быть не особенно благосклонным к кому-л. male favere alicui;

+ при благосклонном отношении всех благомыслящих людей volentibus omnibus bonis;

благословенный benedictus , a, um;

благословить fausta, laeta ominari, precari; aspirare,secundare, fortunare; benedicere;

+ Бог да благословит твои намерения tua coepta, consilia fortunet, secundet, prosperet Deus; coeptis tuis prosperos successus det, adsit, adspiret Deus;

благосостояние res [rerum, fpl] florentes; opulentia, ae, f; felicitas, atis, f; salus, utis, f; incolumitas, atis, f; status, us, m (nullum statum habere);

+ быть благосостоятельным opulentum esse;

+ общее б-ие omnium salus;

+ заботиться о чьём-л. б-ии saluti alicujus servire;

+ наше б-ие на этом основывается salus nostra in eo consistit;

благотворительность munificentia, ae, f; beneficium, ii, n; caritas (caritatis opera); philanthropia, ae, f;

благотворительный beneficus , a, um; beneficiarius , a, um; caritativus , a, um; philanthropicus , a, um;

благотворный saluber, bris;

благоустраивать bene ordinare [1], componere [o, posui, positum], disponere;

благоустроенный compositus , a, um;

+ благоустроенное государство bene legibus ordinata, temperata respublica;

благоухание flagrantia, ae, f; beneolentia, ae, f; spiritus, us, m (suavis unguenti; florum); odor, oris, m;

благоуханный odoratus , a, um; aromaticus , a, um; beneolens, ntis;

благоухать fragrare [1];

благоухающий fragrans, antis;

благочестиво sancte; pie; religiose;

благочестивый pius , a, um, religiosus , a, um; sanctus , a, um;

благочестие religio, onis, f; sanctitas, atis, f; pietas, atis, f; devotio, onis, f;

блаженный beatus , a, um (vita); eudaemon, onis; divus , a, um;

+ Острова Блаженных (обиталище душ павших в бою героев на крайнем западе) Insulae Beatorum;

блаженство beatitudo, inis, f;

блажь nugae, arum, fpl; ineptiae, arum, fpl;

бланк formula, ae, f; formularium, ii, n;

блевать vomere, o, ui, itum; vomitare [1]; vomitu (vomitione) cibos reddere, o, didi, ditum;

бледнеть pallēre, eo, -; hebescere, o, -,-;

бледнеющий exalbescens, ntis; expallescens, ntis; pallens, ntis; pallescens, ntis;

бледно pallide; dilute;

+ бледно-жёлтый pallide luteus;

+ бледно окрашенный pallide coloratus;

бледноватый pallidulus , a, um; subpallidus , a, um;

+ листья темно-зеленые с бледноватыми жилками folia obscure viridia nervis pallidulis;

бледность pallor, oris, m;

+ бледность покрыла его лицо pallor occupat (inficit) ora;

бледный pallidus , a, um; dilutus , a, um; hebes, etis; luridus , a, um;

+ Он был высокого роста, бледен и нестроен statura fuit eminenti, pallido colore, corpore enormi;

блёклый pallens, ntis; marcidus , a, um; flaccidus , a, um; pallidior factus , a, um; qui colorem amisit;

блеск nitor, oris, m; splendor, oris, m; fulgor, oris, m; candor, oris, m; claritas, atis, f; luculentia, ae, f; radiatio, onis, f; vigor, oris, m (gemmae);

+ блеск золота splendor auri;

+ блеск подсвечника, оружия fulgor candelabri, armorum;

блесна lamella plumbi (metallica) cum uncino ad pisces capiendos;

блестеть splendēre, eo, ui,-; candēre, eo, ui,-; fulgēre, eo, ui,-; nitēre, eo, ui,-;

блестящий nitens, ntis; nitidus; splendens, ntis; splendidus , a, um; nitidulus , a, um; candidus , a, um; micans, ntis (с металлическим отливом); inunctus , a, um (с маслянистым блеском); vernicosus , a, um (как бы покрытый лаком); vitreus , a, um (со стеклянным блеском); dilucidus , a, um; sericeus , a, um (шелковистый); lucens, ntis (светлый, яркий); lucidus , a, um;

блеять balare; miccire (о козе);

ближайший proximus , a, um; citerior, ius; primus , a, um (dies);

+ ближайший путь через Альпы proximum iter per Alpes;

+ ближайший путь к славе proxima via ad gloriam;

ближе propior, propius;

+ у тебя нет никого ближе меня tibi propior me nemo est;

+ это ближе к правде propius fidem id est;

+ молва ближе к истине fama propior vero;

+ познакомиться с чем-л. ближе accuratius rem cognoscere;

+ своя рубашка ближе к телу tunica propior pallio est;

+ тебе ближе propius abes;

ближний proximus , a, um; vicinus , a, um; confinis, e;

+ любовь к ближнему studium erga, in alios homines;

+ первый долг справедливости не вредить своему ближнему primum justitiae munus est ne quis cui noceat;

+ любить ближнего как самого себя proximum suum diligere ut se ipsum;

близ ad; apud; circa; juxta; sub; prope; propinque; non procul;

близкий affinis, e (родственный); propinquus , a, um; similis, e (сходный); confinis, e (сопредельный); vicinus , a, um; familiaris, e; finitimus , a, um; admotus , a, um;

+ близкий к кончине admotus supremis;

+ близкая смерть mors vicina;

+ вырвать своих близких из темницы sua viscera ex vinculis eripere;

+ увы, как близок ко мне край света! Heu, quam vicina est ultima terra mihi!

+ наука диалектиков близка к ораторскому искусству dialecticorum scientia vicina eloquentiae;

+ близкие отношения necessitudo;

близко ar(c)te; juxta; prope; circa; vicine;

близкородственный arcte affinis, e; proximus , a, um; valde affinis, e;

близлежащий adjacens, ntis; prope jacens, ntis;

+ в близлежащих лесах in silvis adjacentibus;

+ Северная Америка и близлежащие острова America Borealis insulaeque prope jacentes;

близнецы gemini, orum, mpl; gemelli, orum, mpl;

близорукий myops, opis; oculis obtusis; obtusam oculorum aciem habens;

+ быть близоруким non longe prospicere posse;

близорукость myopia, ae, f;

близость affinitas, atis, f; propinquitas, atis, f; proximitas, atis, f; similitudo, inis, f; usus, us, m (usus atque commercium);

блин tracta admixtis ovis vel lactis coacti massa; tracta, orum, npl; tractum, i, n; laterculus, i, m; frixum, i, n; libum, i, n; placenta, ae, f; taganitae, arum, fpl;

блистательный illustris, e; nitens, ntis; candidus , a, um; splendidus , a, um;

блистать superbire (radiis auri); splendēre; fulgēre; effulgēre; enitēre; renidēre; scintillare;

блок 1. lapis (idis, m) quadratus; quadra, ae, f; 2. trochlea, ae, f; rechamus, i, m; artemo, onis, m;

+ составной блок dispastum, i, n; trispastum; polyspastum;

блокада obsessio, onis, f, obsidio, onis, f;

блокировать obsidere, eo, sedi, sessum; obsidione cingere [o, xi, ctum], claudere, o, si, sum; inhibere, eo, ui, itum;

блокнот commentariolum, i, n (annotationum), libellus [i, m] memorialis, libellus [i, m] pugillaris; adversaria, orum, npl; liber [bri, m] commentarius;

блондин flavus, i, m;

блоха pulex, icis, m;

+ ловить блох pulices venari;

+ блоха беспокоит pulex vexat;

+ искать блох у себя, у собаки se, canem pulicibus liberare;

+ укус блохи ictus pulicis;

+ след от укуса блохи nota ictus pulicis;

блошистый pulicosus , a, um;

блуд stuprum, i, n; meretricium, ii, n;

блудливый libidinibus indulgens [ntis]; rebus venereis deditus, a, um;

блудник scortator; stuprator; fornicarius; fornicator;

блудница meretrix, icis, f; scortum, i, n; lupa, ae, f; lupana, ae, f; prostibula, ae, f; fornicaria, ae, f;

блуждание error, oris, m; erratus, us, m;

блуждать aberrare [1] (puer aberravit); volitare [1] (in foro; per mare; ultro citroque); evagari; palari;

блуждающий vagans, ntis; vagabundus, a, um; vagus, a, um; errabundus, a, um;

блузка tunica, ae, f; pelusia, ae, f; *blusa, ae, f; indusiolum, i, n; amictorium, ii, n;

блюдо patina, ae, f, lanx, cis, f, catinum, i, n, catinus, i, m; gabata, ae, f; mazonomus, i, m; ferculum, i, n; magis, idis, f;

+ изысканные блюда exquisita ingenia cenarum;

блюдечко catillus, i, m; catillum, i, n; patella, ae, f;

блюдцевидный, блюдцеобразный hypocrateriformis, e; patellaris, e; patelliformis, e;

блюдолиз catilio, onis, m; parasitus, i, m; parasitaster, tri, m;

блюсти servare [1]; observare [1];

блюститель inspector, oris, m; curator, oris, m; custos, odis, m;

блядовать scortari; stupra facere [io, feci, factum]; incestum facere;

блядь mulier [is, f] impudica; meretrix, icis, f; scortum, i, n; lupa, ae, f; scrapta, ae, f (scratta, scrattia); fornicaria, ae, f;

бляха lamina, ae, f;

бляшка placula, ae, f; lamellula, ae, f; lamina, ae, f; bractea, ae, f;

боб legumen, inis, n; faba, ae, f;

бобёр castor, oris, m; canis [is, m] ponticus; fiber, bri, m;

бобовидный fabiformis, e; fabaceus, a, um;

бобовый leguminosus, a, um; fabaceus, a, um; fabacius, a, um; fabalis, e; fabaginus, a, um;

+ бобовая похлёбка faba (cum lardo), fabata;

бог Deus, i, m; Numen, inis, n;

+ чего не дай бог quod absit;

+ что бы ни ниспослал тебе бог quamcumque deus tibi fortunaverit horam;

+ боги-покровители penates, ium, m;

+ боги-подземного царства inferi;

+ небесные боги superi;

богадельня hospitium [ii, n] pauperum; aedes [ium, fpl] recipiendis pauperibus et egentibus institutae; institutum [i, n] pauperibus alendis; cura [ae, f] pauperum publica;

богато opulenter; large; opime;

богатство abundantia, ae, f (ludorum; cenae); copia, ae, f; divitiae, arum, fpl; ubertas, atis, f; opes, um, fpl; opulentia, ae, f; largitas, atis, f; fortunae, arum, fpl; gaza, ae f;

+ наживать богатства rei quaerendi operam dare;

+ национальное богатство римского государства Romani census populi;

+ сенат для бедняков закрыт, лишь богатство даёт почести curia pauperibus clausa est, dat census honores;

богатый abundans, ntis (frumento et pecoribus; homo); dives, divitis; ditis, e; dotatus, a, um; uber, era, erum; luxurians, ntis; magnificus, a, um; opibus praeditus, a, um; opulentus, a, um; locuples, etis; pecuniosus, a, um, bene nummatus, a, um, argento copiosus, a, um; opulentus, a, um; copiosus, a, um; beatus, a, um (civitas); felix, icis; fortunatus, a, um; amplus, a, um; pretiosus, a, um; pollens, ntis (matrona); instructus, a, um (copiis); frequens, ntis (frequens piscibus; terra frequens colubris);

+ быть богатым ex magno tollere acervo;

+ быть богатым и всё потерять habuisse et nihil habere;

+ человек не слишком богатый homo non beatissimus;

+ богатые голосовые данные vox beata;

+ богатая нищета instructa inopia (о жадном, скупом);

+ кто-л. чрезвычайно богат alicui divitiae superant;

богатырь heros, herois, m; vir [i, m] fortissimus;

богач ditis, is, m; dives, itis, m;

Богемия Bohemia, ae, f;

богиня dea, ae, f, diva, ae, f;

богобоязненный timoratus, a, um;

Богородица Deipara, ae, f; Dei genitrix, icis, f; Mater [tris, f] Dei;

богослов theologus, i, m;

богословие theologia, ae, f;

богохульство blasphemia, ae, f;

Богоявление Theophania, ae, f;

бодать cornibus ferire [4], petere, o, ivi, itum; coruscare [1] (agni blande coruscant);

бодливый petulcus, a, um (agnus; haedus);

бодро strenue; alacriter; vivide;

бодрость vigor, oris, m; alacritas, atis, f; viriditas, atis, f;

бодрствование vigilia, ae, f; vigilatio, onis, f;

бодрствовать vigilare [1] (ad multam noctem; usque ad lucem; de nocte; dies noctesque); excubare [1];

+ бодрствовать всю ночь vigilem noctem capessere;

бодрствующий vigil, is; vigilans, ntis; insomnis, e;

бодрый strenuus, a, um (vir fortis ac strenuus); bellus, a, um; vegetus, a, um; vividus, a, um; alcer, cris, cre; crudus, a, um (senectus); viridis, e (senectus; aetas); animosus, a, um (senectus);

+ я становлюсь бодрее animus mihi accedit;

+ усталые сражались со свежими и бодрыми fessi cum recentibus ac vegetis pugnabant;

+ бодрый встает (просыпается) для очередных занятий vegetus praescripta ad munia surgit;

+ с бодрым взглядом vegetis oculis;

+ быть бодрым animo stare;

боевик bellator, oris, m;

боевой bellicus, a, um (ensis);

боец miles, itis, m (legionarius; mercennarius; gregarius); bellator, oris, m; pugnator, oris, m; propugnator, oris, m; certator, oris, m; proeliator, oris, m; vir, i, m;

божеский divinus, a, um;

божественно divine; divinitus;

божественность divinitas, atis, f; numen, inis, n;

божественный caelestis, e; sanctus, a, um; divinus, a, um; divus, a, um;

божество deus, i, m; caelicola, ae, m; daemonium, ii, n; numen, inis, n; divinitas, atis, f;

божья коровка Chrysomela, ae, f;

бой pugna, ae, f, proelium, ii, n; certamen, inis, n; congressus, us, m; acies, ei, f (Cannensis);

+ повести войско в бой in aciem educere copias;

+ кулачный бой pugilatus;

+ смерть в бою bellica mors;

+ втянуть неприятеля в бой trahere hostem ad decernendum;

+ после боя proelio facto;

+ вести упорный и долгий бой vasto certamine tendere;

+ завязывается жестокий бой pugna aspera surgit;

+ бой часов sonus horologii;

+ барабанный бой pulsus tympani;

бойкий volubilis, e (oratio);

бойкот interclusio [onis, f] operae;

бойница fenestra [ae, f] ad tormenta mittenda; foramen [inis, n] jaculatorium;

бойня bovicidium, ii, n; aedificium [ii, n] serviens mactando;

бойскаут puer [i, m] explorator [oris, m];

бок latus, lateris, n;

+ по бокам ad latera; lateribus;

+ косточка по бокам продырявленная putamen lateribus perforatum;

+ с боков a lateribus; lateraliter;

+ лежать на боку cubare in latus;

бокал cyathus, i, m; poculum, i, n; calix, icis, f; camella, ae, f; trulla, ae, f;

+ бокал за бокалом pocula crebra;

бокаловидный cyatiformis, e; poculiformis, e; scyphiformis, e;

боковой lateralis, e;

бокс pugilatus, us, m; pugilatio, onis, f;

боксер pugil, pugilis, m:

болван baceolus, i, m;

Болгария Bulgaria, ae, f;

болевой dolorosus, a, um;

более magis; amplius; plus;

+ более или менее plus minusve; plus minus; magis minusve;

+ тем более eo magis;

болезненно aegre; dolenter;

болезненный causarius, a, um (corpus); vitiosus, a, um (corpus; libido); dolorosus, a, um; aeger, gra, grum;

болезнетворный pathogenus, a, um; morbifer, era, erum;

болезнь morbus, i, m (corporis; animi; oculorum); dolor, oris, m; aegrotatio, onis, f; aegritudo, inis, f; aegror, oris, m; infirmitas, atis, f; causa, ae, f (levis, gravior, tenuissima; origo causae); vitium, ii, n (intestinorum; mentis); valetudo, inis, f (gravis et periculosa; oculorum); tabes, ei, f (oculorum);

+ сильная, опасная болезнь morbus acer, gravis, periculosus;

+ продолжительная болезнь valetudo perseverans; morbus diuturnus;

+ заразная болезнь morbus pestifer; pestis; pestilentia;

+ умереть от болезни morbo mori, perire, opprimi;

+ подхватить болезнь morbum contrahere;

+ болезнь усиливается morbus ingravescit;

+ лечить болезнь morbo curationem adhibere; morbo mederi;

+ оправиться после болезни ex morbo recreari;

+ выздороветь от болезни ex morbo convalescere;

+ Болезнь входит пудами, а выходит золотниками Morbus cito, facile contrahitur, sed difficillime curatur; morbum facile nanciscimur, sed non tam cito liberamur, exsolvimur;

+ подавлять начинающуюся болезнь обычными средствами solitis remediis incipientem causam occupare;

+ душевная болезнь mala valetudo animi;

+ страдающий болезнью горла causarius faucibus;

+ по болезни propter valetudinem;

болеть aegrotare [1]; dolēre, eo, ui, -;

болеутоляющий analgeticus, a, um; anodynus, a, um; narcoticus, a, um;

+ болеутоляющие средства remedia analgetica;

болотистый paludosus, a, um; paludinosus, a, um; paluster, tris, tre;

+ болотистые луга prata paludosa;

+ болотистая тундра tundra paludosa;

+ болотистые места loca paludosa;

болотный paludosus, a, um; paluster, tris, tre; palustris;

болото palus, udis, f; stagnum, i, n; lacuna, ae, f;

болотоведение telmatologia, ae, f;

болотце paludula, ae, f;

болт fibula, ae, f;

болтать fabulari (cum aliquo; alicui; inter se); fabulare [1]; sermocinari; argutare [1]; blaterare [1]; garrire [4];

болтливость multiloquium, ii, n; loquacitas, atis, f; garrulitas, atis, f; abundantia [ae, f] loquendi; verbositas, atis, f;

болтливый multiloquus, a, um, loquax, acis; garrulus, a, um, largiloquus, a, um, dicax, acis; dicaculus, a, um; verbosus, a, um;

болтовня garritus, us, m; verborum caterva [ae, f];

+ безостановочная болтовня sine intervallo loquacitas;

болтун homo [hominis] loquax [cis]; locutulejus, i, m; blatero, onis, m; nugator, oris, m; balatro, onis, m; garritor; blatero; bucco, onis, m;

боль dolor, oris, m; cruciatus, us, m; afflictio, onis, f; affectio, onis, f; morbus, i, m;

+ чувствовать головную боль capitis dolores habere;

+ сильная боль dolor acer, gravis, acerbus, vehemens;

+ боль ослабевает, проходит dolor remittit, se imminuit; desinunt dolores;

+ боль в животе abominalgia, dolor abdominis;

+ не подверженный боли immunis a dolore;

+ таить боль в душе, в сердце, в груди vulnus alere venis, sub pectore;

+ причинять боль dolorem habere;

больница nosocomium, ii, n; valetudinarium, ii, n;

больной morbosus; aeger; aegrotus; morbidus; causarius (dentes); vitiosus (corpus); affectus valetudine;

+ быть больным aegrotare; aegrotum esse; in morbo esse; morbo laborare, affectum esse; valetudine affectum esse; aegro corpore esse; aegra valetudine esse;

+ быть тяжело больным graviter se habere; male morbo haberi;

+ притворяться больным valetudinem simulare;

+ посещать больного aegrum visere, convenire;

+ вызвать к больному врача medicum adducere ad aegrotum;

+ ухаживать за больными assidēre valetudini;

+ ложе больного lectus, cubile aegroti;

+ Это больно hoc mihi dolorem facit; affert; male me habet aliquid; mordet me aliquid; aegre fero aliquid;

+ с больными ногами aeger pedibus;

больше plus; magis; amplius; super; supra;

+ нигде больше nusquam alias;

+ больше никогда nunquam postea;

+ делать больше и лучше auctius atque melius facere;

большевик Bolsevicus, i, m;

больший major, majus; auctior, ius;

+ большей частью plerumque;

+ самое большее ad summum;

большинство plerique; plurimi; major pars, numerus;

+ большинство голосов sententia plurium;

+ иметь большинство голосов, победить большинством голосов pluribus suffragiis vincere;

+ мнение большинства sententia frequens;

большой amplus, a, um (domus; corpus; capra; pecunia; copiae; exercitus); magnus, a, um; grandis, e; altus, a, um; adultus, a, um (filius); validus, a, um (moles); spatiosus, a, um;

+ большая река fluvius magnus, latus;

+ большое дерево arbor magna, alta;

+ идти большим шагом amplo gradu incedere;

+ большой холод frigus magnum, acerbum;

+ чувствовать большой голод, большую жажду fame, siti vehementer premi;

+ большой уже мальчик puer aetate adultā;

болячка pustula, ae, f; papula, ae, f;

бомба pyrobolus, i, m; pyrobolum, i, n; globus [i, m] ignivomus; *bomba, ae, f;

+ атомная / ядерная / термоядерная бомба pyrobolus atomicus / nuclearis / thermonuclearis;

бомбардировка, бомбёжка pyrobolorum jactus, us, m; pyrobolorum conjectio, onis, f;

бомбить (бомбардировать) pyrobolos jacere [io, ui, jactum];

бомбардировщик navis [is, f] aёrea pyrobolaria; aeronavis [is, f] pyrobolaria; aёroplanum [i, n] pyrobolarium; pyrobolarius, ii, m;

бор borum, i, n (B);

бор pinetum, i, n (сосновый); silva [ae, f] pinica;

бордовый vinosus, a, um; vinicolor, oris;

Бордосский Burdigalensis, e;

Борей Boreas, ae, m;

борец luctator, oris, m, athleta, ae, m; pugnator, oris, m; propugnator, oris, m;

борзая vertagus, i, m; canis [is, m] gallicus; canis longus;

Борисфен Borysthenes, is, m;

бормотание fremitus, us, m; murmur, uris, n; murmuratio, onis, f;

бормотать murmurare [1]; immmurmurare [1]; mussitare [1] (secum); balbare [1]; balbutire [4] (ore semicluso);

бормочущий balbus, a, um;

боров verres, is, m; sus, suis, m; porcus, i, m;

боровик boletus [i, m] bovinus; boletus edulis;

боровой pineticola;

борода barba, ae, f;

+ брить бороду barbam tondere, (ab)radere;

+ отращивать бороду barbam alere, nutrire, promittere;

+ схватить за бороду barbam invadere;

бородавка verruca, ae, f;

бородавочка verrucula, ae, f;

бородавчатый verrucosus, a, um;

бородатый barbatus, a, um;

бородка barbula, ae, f;

бородка у ключа pecten, inis, n;

борозда sulcus, i, m; sulcamen, inis, n; versus, us, m (alterni);

бороздить sulcare [1];

бороздка sulculus, i, m;

борона occa, ae, f; irpex, icis, m; crates [is, f] dentata; pecten, inis, n;

боронить (de)occare [1];

бороться bello petere [o, ivi, itum], aggredi [ior, aggressus sum]; luctari; certare [1]; dimicare [1]; contendere, o, tendi, tentum; obviare [1] (vermibus); decernere, o, crevi, cretum (pugnam; equestri proelio); stare [sto, steti statum] contra, adversus, in aliquem; confligere, o, xi, ctum; conflictare [1]; proeliari;

+ бороться со страстями cupiditates frangere, comprimere;

+ бороться с волнами cum fluctibus luctari, dimicare;

+ бороться с нуждой и несчастьем cum inopia et adversa fortuna conflictari;

борт latus, eris, n (navis);

+ принимать к себе на борт tollere ad se in navem;

борщ jusculum [i, n] e beta nigra, carne bubula, larde suillo;

борьба certatio, onis, f; concertatio, onis, f; lucta, ae, f; luctatio, onis, f, certamen; colluctatio, onis, f; rixa, ae, f; bellum, i, n;

+ борьба за существование certatio pro existentia;

+ вся борьба происходит в Брундизии Brundisii omne certamen vertitur;

босиком excalceatus, a, um; discalceatus, a, um; nudis pedibus, pedibus intectis incedere;

босой, босоногий nudipes, -pedis;

бот navicula, ae, f, scapha, ae, f; lembus, i, m;

ботаник botanicus, i, m;

ботаника botanica, ae, f [arum, npl]; res [rei, f] herbaria; herbarum scientia [ae, f];

+ общая ботаника botanica universalis;

+ прикладная ботаника botanica applicata;

+ систематическая ботаника botanica systematica;

+ структурная ботаника botanica structuralis;

+ теоретическая ботаника botanica theoretica;

+ частная ботаника botanica particularis;

+ хозяйственная (экономическая) ботаника botanica oeconomica;

+ экспериментальная ботаника botanica experimentalis;

+ за большие заслуги в ботанике pro magnis meritis in botanica;

+ профессор ботаники botanices professor;

+ история ботаники historia rei botanicae;

ботанический botanicus, a, um;

+ ботаническая география geographia botanica;

+ ботанический институт Institutum Botanicum;

+ ботаническая классификация classificatio botanica;

+ ботаническая литература literatura botanica;

+ ботанический сад hortus botanicus;

+ ботанический словарь lexicon botanicum;

+ ботаническая таксономия taxonomia botanica;

+ ботаническая терминология terminologia botanica;

ботва folium [ii, n] betae nigrae;

ботинок calceus, i, m; calceamentum, i, n;

боты species calceorum;

бочар vietor, oris, m; doliarius, ii, m;

бочка dolium, ii, n; orca, ae, f; cupa, ae, f; cadus, i, m; calpar, aris, n;

+ вскрыть бочку solvere vincula cado;

бочковидный, бочкообразный doliiformis, e;

бочонок doliolum, i, n; orcula, ae, f;

боязливо timide;

боязливый timidus, a, um; pavidus, a, um; trepidus, a, um; ignavus, a, um; anxius, a, um; sollicitus, a, um; meticulosus, a, um;

боязнь timor, oris, m; metus, us, m; terror, oris, m;

+ боязнь бесчестия verecundia turpidinis;

боярышник crataegus [i, f] monogyna rubra; tuber, eris, f (кустарник), m (плод);

бояться metuere [uo, ui, -] (de aliqua re, de aliquo; alicui rei, alicui; pro aliquo; ab aliquo/aliquem,aliquid); timēre [eo, ui, -] (aliquem, aliquid; de aliqua re); in metu, timore esse [sum, fui, -]; metu affectum esse; metum habere [eo, ui, itum]; habere timorem; extimescere [extimesco, timui, -]; pertimescere; vereri [vereor, veritus sum] (aliquem; aliquid; alicujus rei); formidare [1]; reformidare [1]; horrēre, eo, ui, -; trepidare [1] (aliquā re; aliquid; facere aliquid); tremere, o, ui, itum; abominari, abominor, abominatus sum; pavescere, pavesco, -, -, (aliquid); pavēre, paveo, pavi, - (aliqua re, ad aliquid, aliquid);

+ бояться кого-л. pavēre aliquem;

+ бояться за кого-л., за что-л. timēre (alicui, alicui rei); pavēre alicui;

+ бояться чего-л. с чьей-л. стороны timere aliquid ab aliquo;

+ неизбежно боится многих тот, кого боятся многие necesse est multos timeat, quem multi timent;

+ кто внушает страх, тот ещё больше сам боится qui terret, plus ipse timet;

+ я боюсь последствий этого haec quo sint eruptura, timeo;

+ боюсь, что ты не выдержишь timeo, ne sustineas;

+ не бояться metu vacare;

+ не боящийся смерти non timidus mori; non timidus ad mortem;

+ бояться ликторских пучков диктатора tremere virgas ac secures dictatoris;

+ киренаики не (по)боялись объявить высшим благом наслаждение Cyrenaicos non est verĭtum in voluptate summum bonum ponere;

+ не бояться опасностей obviam ire periculis;

+ я боялся того, что может случиться metui, quid futurum esset;

+ я боюсь и не знаю что делать metuo, quid agam;

+ бояться (опасаться) чьих-л. интриг metuere insidias ab aliquo;

браво evax, euax, euge;

брага species cerevisiae apud Russos usitatae; camum;

брадобрей tonsor, oris, m;

бражник bibo, onis, m; potator, oris, m; potor, oris, m; ebriosus, i, m;

брак nuptiae, arum, fpl; matrimonium, ii, n; conjugium, ii, n; connubium, ii, n; contubernium, ii, n; taeda, ae, f; thalamus, i, m;

+ второй брак novum matrimonium;

+ дети от второго брака liberi ex altera uxore nati;

+ внебрачные дети liberi spurii;

+ вступить в брак matrimonium inire, nuptias jungere; vinculo nuptiali jungi;

+ расторгнуть брак nuptias dirimere, distrahere, dissolvere; conjugium abrumpere;

+ дать слово вступить в брак matrimonium polliceri; fidem matrimonii dare;

+ иметь несчастный брак parum felix matrimonium experiri;

+ нарушить святость чьего-л. брака inire cubile alicujus;

+ Нерон и Октавия сочетались браком Nero et Octavia matrimonio conjunguntur;

брак quisquiliae, arum, fpl; rejecula, orum, npl; merces [ium, fpl] rejeculae;

бракование, браковка selectio, onis, f; rejectio, onis, f;

браковать seligere, o, lexi, lectum; eximere, o, emi, emptum; excerpere, o, psi, ptum; improbare [1], rejicere, io, jeci, jectum;

браковщик examinator [oris, m] juratus;

бракосочетание nuptiarum solemnia [orum, npl]; nuptus, us, m; nuptiae, arum, fpl;

бранить conviciari; insectari aliquem maledictis; vituperare [1] (aliquem, aliquid in aliqua re, propter aliquid); compellare [1] (aliquem); castigare [1] (improbos); culpare [1]; increpare [1] (aliquem); verberare [1]; allatrare [1]; exprobrare [1]; insequi; objurgare [1]; loqui alicui male;

+ бранить кого-л., называя братоубийцей и нечестивцем compellare aliquem fratricidam impiumque;

+ бранить кого-л. за глаза aliquem absentem rodere;

браниться rixari; inter se altercari;

+ браниться площадными словами maledictum ex trivio adripere;

бранный contumeliosus, a, um; famosus, a, um;

+ бранные слова contumelia verborum; maledsicta;

брань bellum, i, n; arma, orum, npl;

брань convicium, ii, n, maledictum, i, n, probrum, i, n; comtumelia, ae, f; rixa, ae, f; jurgium, ii, n; objurgatio, onis, f; vituperatio, onis, f; increpatio, onis, f; pipulus,us, m; verbera [oru, npl] linguae, vocis;

+ осыпать кого-л. бранью increpare aliquem maledictis;

браслет armilla, ae, f;

брат frater tris, m;

+ жена брата fratrissa;

+ двоюродный брат fratruelis (по отцу)

брататься fraternitatem inter se conciliare [1]; sancire foedus fraternum;

братнин, братов fraternus, a, um;

братский fraternus, a, um; germanus, a, um; consanguineus, a, um;

братство fraternitas, atis, f; adelphia, ae, f; fratria, ae, f; sodalitas, atis, f;

брать sumere, o, psi, ptum (librum in manūs; arma); assumere (aliquid alicui; licentiam sibi); capere, io, cepi, captum (aliquid in manum, manu); decerpere, o, psi, ptum (nihil sibi de aliqua re); accipere, io, ceptum; suscipere; habere, eo, ui, itum (sibi aliquid); haurire, io, hausi, haustum;

+ брать в руки in manus aliquid sumere;

+ брать оружие arma capere, sumere;

+ брать взятки pretio se corrumpi pati;

+ брать взаймы, в долг pecuniam sumere mutuam; mutuari;

+ много брать magnum pretium poscere;

+ брать с собой aliquem secum educere;

+ брать время для чего-л. sibi tempus sumere ad aliquid;

+ брать кого посредником aliquem arbitrum sumere;

+ брать в жёны assumere uxorem;

+ брать боем город urbem capere, expugnare;

+ брать под арест comprehendere;

+ брать в плен capere; captivare; devincire;

+ брать во владение aliquid occupare, aliquid possidere, aliqua re potiri;

+ брать на откуп conducere, redimere;

+ брать на себя ношу succedere oneri;

+ брать на себя командование alicui magistratum, imperium abrogare;

+ брать что-л. на себя adire (labores et pericula); rem in se recipere, suscipere, aliquid praestare, spondere;

+ брать на себя представительство чьей-л. жалобы quaerimoniam alicujus suscipere;

+ брать на себя чью-л. вину alicujus peccatum in se transferre;

+ брать позволение commeatum petere;

+ брать слово suscipere sermonem;

+ брать на себя труд operam insumere; sustinere;

+ брать на себя роль suscipere partes;

+ брать с кого-л. пример exemplum sumere (capere) ab aliquo;

+ брать начало initium capere, sumere;

+ разом браться за многие дела se multis negotiis implicari;

+ брать себе в ученики suscipere aliquem erudiendum;

брахикардия brachycardia, ae, f;

брахицефал brachycephalus, i, m;

брахманизм Brahmanismus, i, m;

брачный conjugalis, e; matrimonialis, e; maritus, a, um; nuptialis, e;

+ брачное ложе thalamus, i, m; torus, i, m;

+ брачный союз unio, onis, f;

бревно trabs, trabis, f; stipes, itis, m (stipes acernus); tignum, i, n; lignum, i, n; malus, i, m;

+ бревенчатый мост pons e trabibus factus;

бредень verriculum, i, n; funda, ae, f;

бред delirium, ii, n; deliratio, onis, f; deliramentum, i, n; aegri somnia [orum, npl];

бредить deliramenta loqui [loquor, locutus sum]; abalienari mente; delirare [1]; somniare [1]; vaticinari;

+ Что ты такое бредишь? Quid inepte garris?

бредни ineptiae, arum, fpl; insulse dicta [orum, npl]; deliramenta, orum, npl; alucinatio, onis, f;

брезгливость fastidium, ii, n; taedium, ii, n; satietas, atis, f; nausea, ae, f;

брезгливый fastidiosus, a, um; morosus, a, um; delicatus, a, um;

+ очень брезгливый человек delicatissimi fastidii homo; qui est stomachi fastidientis; quem taedium vel satietas facile capit; cui facile venit aliquid in taedium;

брезговать fastidire [4];

бремя gravamen, inis, n (imponere); onus, oneris, n; pondus, ponderis, n; sarcina, ae, f;

+ взвалить на свои плечи, взять на себя бремя onera umeris accipere; tollere onus;

бренность fragilitas, atis, f; temporalitas, atis, f;

бренный fragilis, e; brevis, e; inconstans, ntis;

бренчать tinnire [4]; stridere, strideo et strido, ui, -; crepere, -o, -pui, -pitum;

+ бренчать на арфе tinnire

брести gradu perlento ire [eo, i(v)i, itum]; iter facere [io, feci, factum]; ambulare [1];

брешь lacuna, ae, f; patens, entis, n; munimentorum ruinae;

+ пробивать брешь lacunam facere;

бригада caterva, ae, f; cohors, rtis, f; legio, onis, f; turma, ae, f; *Brigada, ae, f; agmen, inis, n; grex, gregis, m;

бригантина brigantina, ae, f; celox, cis, m; lembus [i, m] praedatorius;

бриз ventulus, i, m; aura, ae, f;

бриллиант adamas [adamantis, m] radians; adamas octoёdrus;

бриллиантовый adamantinus, a, um;

британец Britannicus, a, um;

Британия Britannia, ae, f;

британка Britanna, ae, f;

британский Britannicus, a, um; Britannus, a, um;

бритва novacula, ae, f; culter [tri, m] tonsorius; culter tonsoris; rasorium, ii, n;

+ безопасная бритва novacula anglica(na);

+ бритва Окхама Ockhami novacula;

+ электрическая бритва rasorium electricum;

бритый rasus, a, um; abrasus, a, um;

брить barbam alicujus tondere [eo, totondi, tonsum], radere, o, rasi, rasum; abradere;

+ бриться barbam sibi demere; tonderi; operam dare tonsori; radi; abradi; barbam radere;

бритьё tonsura, ae, f; tonsio, onis, f;

бровь supercilium, ii, n;

+ хмурить брови supercilia contrahere / flectere;

брод vadum, i, n;

+ искать брода tentare vadum;

+ переходить вброд vado transpire;

бродильный fermentativus, a, um;

бродить (ходить) ultro et citro cursare [1]; discursare; vagari; pervagari; errare [1]; pererrare; palari otiosum ambulare [1] (tunicis demissis);

бродить (о пиве и т.п.) fermentari, fermentescere;

бродяга erro, onis, m; homo erraticus; grassator, oris, m (nocturnus); balatro, onis, m; planus, i, n; larifuga, ae, m; vagus, i, m;

бродяжничать vagari; errare [1];

бродяжничество grassatio, onis, f;

бродячий vagus, a, um; vagabundus, a, um; erroneus, a, um;

брожение fermentatio, onis, f; fermentum, i, n; zymosis, eos, f; turbae (turbas efficere in castris); tumor [oris, m] rerum;

+ маслянокислое брожение fermentatio butyrica;

+ молочнокислое брожение fermentatio lactica;

+ спиртовое брожение fermentatio alcoholica;

+ уксусное брожение fermentatio acetica;

+ грибки, вызывающие спиртовое брожение fungilli fermentationem alcoholicam provocantes;

бром bromum, i, n (Br);

бронза aes, aeris, n; aes fusum, aes statuarium; orichalcum, i, n;

бронзовый aeneus, a, um; aereus, a, um; orichalceus, a, um;

+ бронзовая статуя statua aenea (ex aere);

бронхи bronchia, orum, n;

броня lorica, ae, f; thorax [acis, m] hamatus;

бросание jactura, ae, f; jactus, us, m; conjectus, us, m; conjectio, onis, f; missus, us, m; emissio, onis, f;

бросать 1. jacere, io, jeci, jactum; jactare [1], conjicere in aliquid; abjicere (anulum in mari); injicere; interjicere; projicere; subjicere; abjicere; jaculari; mittere, o, misi, missum; emittere; submittere (in Tiberim); propellere, o, -puli, -pulsum; impingere, o, pegi, pactum; incutere, io, cussi, cussum (saxa, faces et hastas); expedire [4] (discum; jaculum); affligere, o, xi, ctum (vasa parietibus); torquere, eo, torsi, tortum (jaculum in hostem; fulmina); intorquēre;

2. (покидать) linquere; relinquere;

+ бросать в кого-л. камнями lapides conjicere in aliquem; lapidibus aliquem petere;

+ бросать кому что на голову in caput alicujus aliquid jaculari;

+ бросать кому что к ногам aliquid ante pedes alicujus projicere;

+ бросать ячменные семена в борозды mandare hordea sulcis;

+ бросать жребий sortes conjicere;

+ бросать невод, сеть rete jacere, demittere;

+ бросать якорь ancoram jacere;

+ бросать на что взоры oculos conjicere in aliquid; aspectum aliquo convertere;

+ бросать в кучу coacervare;

+ бросать бисер перед свиньями margaritas ante porcos mittere; rem omittere, non persequi; aliqua re absistere, desistere; rem intermittere; affligere (rem susceptam);

+ он бросил это дело hanc rem non amplius persequitur; hoc negotium omisit;

+ бросить торговые дела se sustulisse de negotiatione;

+ бросать кого-л. abjicere aliquem;

+ жена, брошенная мужем conjux viduata taedis;

+ брось пугать меня! Aufer me terrēre!

+ бросьте перебранку agite scordalias de medio;

+ быть брошенным на растерзание зверям subjici bestiis;

броситься petere, o, ivi, itum; se abjicere, io, -jeci, -jectum; se projicere; ruere, o, rui, rutum; irruere; se proripere, io, ui, reptum; prorumpere, o, -rupi, -ruptum; incursare [1] (in hostem; in aciem; in aliquem, aliquem); insilire, io, ui, -sultum;

+ броситься на траву in herbam se abjicere;

+ броситься на колени ad alicujus genua procumbere, se advolvere; ad pedes alicujus se abjicere;

+ броситься кому на шею invadere in collum alicujus;

+ броситься кому в объятия in alicujus amplexus ruere;

+ броситься на неприятеля invadere hostem; impetum facere in hostem;

+ броситься с башни de (e) turri se praecipitari;

+ Он тотчас туда бросился, а я за ним. Continuo hic se conjicit intro, ego consequor;

+ бросаться в глаза incursare oculis;

бросок bolus, i, m;

брошенный vastus, a, um (virgines);

брошь fibula, ae, f;

брошюра libellus, i, m; opusculum, i, n;

брус tignum, i, n; trabs, trabis, f; malus, i, m; axis (assis), is, m;

брусника vaccinium vitis idaea;

брусок tigillum [i, n] quadratum (quadrangulum);

брусок cos [cotis, m] ferro acuendo;

бруствер pluteus, i, m; lorica, ae, f;

брусья (спорт.) hastae [arum, fpl] parallelae;

брызгать spargere, o, sparsi, sparsum; adspergere, conspergere; emicare [1]; salire, io, salui, saltum, 4;

+ кровь брызнула из раны sanguis emicuit, prosiluit e vulnere;

+ идя по грязи весь забрузгался inter eundum penitus me conspersi luto;

брызги (воды) guttulae, arum, f; (грязи) aspergo, inis, f; respersus, us, m;

брыкаться calces remittere [o, -misi, -mittum], calcibus petere [o, ivi, itum]; calcitrare [1];

брыкливый calcitrosus, a, um;

брюзга homo morosus; asper; tristis; stomachosus; querulus;

брюзжание fremitus, us, m; murmuratio, onis, f; objurgatio, onis, f;

брюква beta [ae, f] vulgaris; napa, ae, f; napus, i, m;

брюки bracae, arum, fpl; bracca, ae, f; bracha, ae, f;

брюхо venter, tris, m; abdomen, inis, n; alvus, i (f реже m);

брюшко venter, ventris, m; peritonaeum, i, n;

брюшной ventralis, e; abdominalis, e;

+ брюшная полость abdomen;

бряцание fremitus, us, m (armorum); crepitus, us, m;

бряцать crepere, o, ui, itum; increpare [1]; sonare;

бубенчик crotalum, i, n; tintinnabulum, i, n;

бубны rhombi, orum, m, pl;

+ бубновый король rex rhomborum;

бугор tumulus, i, m (ex tumulo tela conjicere); tuber, eris, n; clivulus, i, m; colliculus, i, m;

бугорок tuberculum, i, n; protuberantia, ae, f; colliculus, i, m; eminentia, ae, f;

бугорчатый tuberculatus, a, um; tuberculosus, a, um;

бугорок tuberculum, i, n;

бугристый clivosus, a, um; grumosus, a, um; gruminosus, a, um; gibber, era, um (caput); tumulosus, a, um (locus); tuberosus, a, um;

буддизм buddhismus, i, m;

будильник horologium [ii, n] cum suscitabulo; horologium excitatorium; suscitabulum, i, n;

будить suscitare [1] (aliquem e somno); excitare [1];

будка aedicula, ae, f; diaeta, ae, f;

будни dies [erum, mpl] profesti; dies negotiosi; quotidianus, a, um;

будний profestus, a, um;

будничный cotidianus, a, um; quotidianus, a, um;

будто (бы) quasi; tanquam (si); ut si; veluti;

будущее futurum, i, n; veniens aetas [atis, f]; ventura, -orum, npl;

+ в будущем porro; ulterius;

будущий futurus, a, um; posterus, a, um; venturus, a, um; reliquus, a, um; ulterior, ius;

+ в будущем году anno proximo;

+ забота о будущем годе cura venientis anni;

будущность futurum, i, n; futura, orum, npl;

буераки terrae hiatus [uum, mpl];

буженина caro [carnis, f] suilla (quae aceto conditur et tum cum addito allio coquitur);

буза potio e farina succreta et avenacea cum aqua cocta; buza, ae, f;

бузина sambucus [i, f] nigra;

буй arbor [oris, m] periculi latentis index; index [icis, m] ancorarius aquae innatans;

буйвол bubalus, i, m; (bos) buffalus, i, m; urus, i, m;

буйный 1. (необузданный) violentus, a, um; furiosus, a, um; 2. (порывистый) turbulentus, a, um; 3. (богатый, пышный) luxurians, antis; luxuriosus, a, um;

+ буйная голова homo insanus, furibundus, saevus, mentis cuae non compos;

+ буйная растительность vegetatio luxurians / luxuriosa;

буйство (неистовство) violentia, ae, f;

буйствовать (неистовствовать) desaevire [4]; furere, o, -, -; furire, io, -, -; violare [1];

бук fagus, i, f;

бука spectrum [i, n] decembre, lemur, is, m;

букашка parvus scarabaeus, i, m;

буква littera, ae, f; nota, ae, f;

+ заглавная буква littera majuscula;

+ строчная буква littera minuscula;

+ прямыми буквами litteris erectis;

буквально ad litteram; litteraliter; ad verbum; e verbo;

+ буквальный перевод interpretatio ad verbum, litteralis;

букварь libellus [i, m] elementorum; abecedarium, i, n;

буквоед auceps [cupis, m] litterarum;

букет fasciculus [i, m] florum;

буковый fageus, a, um; fagineus, a, um;

буксир tractio, onis, f;

буксировать (navem) remulco trahere [o, xi, ctum];

булава clava, ae, f;

булавка acus, us, m; acicula, ae, f; fibula, ae, f;

булавовидный clavatus, a, um;

буланый (конь) (equus) gilvus, a, um;

булат chalybs, ybis, m; acies, ei, f (ferri); nucleus [i, m] ferri;

булатный chalybejus, a, um; e chalybe;

булка, булочка panissimilagineus (coctus cum butyro vel sine butyro); simila, ae, f; panis [is, m] triticeus; panicellus, i, m; pastillum, i, n; panificium, ii, n;

булла bulla, ae, f;

булочная pistrina, ae, f; pistrinum, i, n; casa [ae, f] furnaria; furnaria, ae, f;

булочник pistor, oris, m; furnarius, i, m; qui panes circumfert et divendit;

булыжник silex, silicis, m; lapis [idis, m] siliceus;

булыжный siliceus, a, um;

+ на булыжных мостовых in pavimentis siliceis;

бульвар ambulacrum, i, n; deambulacrum, i, n; deambulatorium, ii, n;

бульдог canis [i, m] taurinus;

бульдозер chamulcus [i, m] automatarius;

бульон jus, juris, n (carnium); jusculum, i, n; liquamen, inis, n; bulligo, inis, f;

+ питательный бульон jus nutritivum;

бум (improvisus) flos [floris, m] oeconomicus, prosperitas, atis. f;

бумага charta, ae, f; papyrus, i, m/f;

+ бумага писчая charta scriptoria;

+ бумага обёрточная charta emporetica;

+ почтовая бумага charta epistolaris;

+ бумага копировальная charta carbonea;

+ промокательная бумага charta bibula;

+ лист бумаги plagula chartae;

+ фильтровальная бумага charta (per)colatoria;

+ бумаги scripta, orun, npl; litterae, arum, fpl; libelli, orum, mpl; litis instrumentum, i, n;

+ существовать только на бумаге nusquam nisi in chartis rationibusque exsistere;

+ торговец бумагой chartoprates, ae, m;

бумаготорговец chartarius, ii, m; negotiator chartarius; chartioprates, ae, m;

бумажка chartula, ae, f;

бумажник capsa, ae, f; scrinium, i, n;

бумажный chartaceus, a, um; chartarius, a, um; charteus, a, um; papyraceus, a, um;

+ бумажные деньги pecunia chartacea; tesserae nummariae;

+ бумажная фабрика, завод officina chartaria;

бумазея pannus [i, m] linoxylinus;

бунт seditio, onis, f; tumultus, us, m; rebellio, onis, f; rebellium; rebellatio; turba (turbas efficere in castris; t. ac seditiones); motus, us, m;

+ организовать бунт seditionem commovere, concitare, conflare, concire;

+ подавить бунт sedare, lenire, comprimere, exstinguere seditionem;

+ бунт утихает seditio conticescit, deflagrat;

+ дошло почти до бунта prope ad seditionem ventum est;

бунтарский seditiosus, a, um; rebellis, e;

бунтовать ad seditionem movere [eo, movi, motum], commovere; impellere [o, impuli, -pulsum], sollicitare [1], rebellare [1], rebellionem facere [io, feci, factum]; alicui resistere [o, restiti, -], oboedientiam recusare [1], imperium alicujus detrectare [1]; deficere ab aliquo, ab alicujus imperio, desciscere [o, -scivi, scitum] ab aliquo;

бунтовщик, бунтарь homo seditiosus, rebellans, rebellis; rebellio; imperium detrectans; seditionum concitator, stimulator; бунтовщица rebellatrix, icis, f;

бур Boerus, i, m; Burus, i, m;

бура borax, acis, f; natrum biboracium;

бурав terebra, ae, f; terebrum, i, n;

буравить terebrare [1] (cavas latebras uteri sc. equi Trojani); (per)forare [1];

буран rapida procella [ae, f] nivibus comitata;

бургомистр consul, is, n; decurio, onis, m; praetor, oris, m;

бурда potio{onis, f] turbida;

бурдюк uter, utris, m; culleus, i, m; ascopera, ae, f;

буревестник procellaria pelagica;

бурелом arbores [um, fpl] procellis dejectae;

бурение terebratio, onis, f;

буреть fucescere;

+ будучи высушенным, растение не изменяет окраски и не буреет planta exsiccata colorem non mutat neque fucescit.

буреющий fucescens, ntis;

буржуа civis [is, m] medii ordinis / mediae classis; burgensis, is, m;

буржуазный burgensis, e; medii ordinis / mediae classis;

буржуазия classis [is, f] possessorum; media burgensium classis; media classis civium, medius civium ordo [inis, f] urbani, orum, mpl;

бурильщик perforator, oris, m;

бурка species lacernae;

бурлак helciarius, ii, m; equiso [onis, m] nauticus, i, m;

бурлить undare [1] (ahena flammis undantia); adundare [1]; trepidare [1] (aqua trepidat cum murmure);

бурлящий trepidus, a, um (unda);

бурно tumultuose; violenter;

бурный turbulentus, a, um (loci Neptunii; mare; tempestas), turbatus, a, um (mare); turbidus, a, um; turgidus, a, um; saevus, a, um; violens, ntis; violentus, a, um; acer (Aufidus); animosus, a, um (ventus); vehemens, ntis (ventus; cursus fluminum); procellosus, a, um; tumidus, a, um (mare); truculentus, a, um (pelagus); trux, cis (oratio; genus dicendi; ventus); aestuosus, a, um; nimbosus, a, um; saevus, a, um;

+ бурное море mare procellosum;

буроватый fucescens, ntis; fuscidulus, a, um; subfuscus, a, um;

бурозём solum [i, n] fuscum;

бурундук sciurus [i, m] striatus;

бурый fuscus, a, um; fulvus, a, um;

+ бурый уголь lithanthrax fuscus; geanthrax, cis, m;

бурьян herbae tesquorum;

буря procella, ae, f; tempestas, atis, f (tempestas adversa; atra tempestas furit); vis {is, f} caeli; ventus, i, m (alios vidi ventos);

+ когда миновала буря ubi deferbuit mare;

+ политические бури civiles procellae (fluctus);

+ военная буря Gradivi turbo;

+ буря гнева procella irarum;

+ сильнейшие бури turbulentissimae tempestates;

бусы monile, is, n; vitrea, orum, n; margaritae vitreae; murenula;

бут caementum, i, n; lapis [idis, m] caesus; rudus, eris, n;

бутерброт quadra [ae, f] panis butyrata;

бутововый caementicius, a, um;

бутон alabastrum, i, n; papilla, ae, f;

бутылка lagena, ae, f; lagoena, ae, f; laguncula, ae, f; ampulla, ae, f; phlasca, ae, f, flasca, ae, f; flasco, onis, f;

бутылковидный lageniformis, e; lagenarius, a, um; lagenulatus, a, um; laguncularis, e;

буфет (мебель) mensa dapifera; abacus, i, m; (закусочная) promptuarium, i, n; refectorium, i, n;

буфетчик famulus, qui curat abacum rebus mensariis reponendis;

бухгалтер rationarius, ii, m; a rationibus; ratiocinator; calculator; tabularius, ii, m, oris, m; scriba [ae, m] librarius; logographus, i, m;

бухгалтерия ars [artis, f] rationes acceptorum et expensorum curandi; logographia, ae, f;

бухта sinus, us, m; flexus, us, m; statio, onis, f;

бушевать fluctuare [1] (ira fluctuat); fremere (mare fremit); tumultuari;

бушующий fremidus, us, m (turba);

буян gladiator, oris, m; pugnax, cis; homo [hominis, m] turbulentus, rixosus, insolens et prodigus;

буянить procatius se gerere [o, ssi, stum];

бы: ut; utinam; si;

+ если бы земля не давала никаких растений, то людям равно как и скоту надлежало бы умереть с голоду; тогда не было бы льну для тканья полотен, шерсти, бумаги, шелку и кожи для другого одеяния si nullas plantas terra fundaret, hominibus aeque ac animalibus prae fame esset intereundum; abesset linum ad texenda linteamenta, abesset lana, linum xylinum, sericum et corium, ad vestimenta alia;

+ если бы только мы могли поговорить друг с другом utinam colloqui inter nos potuissemus!

+ только бы удалось мне довершить начатое! Utinam modo conata perficere possim!

бывалый peritus, a, um; gnarus, a, um; sciens [ntis], intelligens alicujus rei; exercitatus, a, um;

бывать fieri [fio, factus sum], accidere, o, cidi, -; evenire, io, veni, ventum (quod plerumque evěnit; persaepe evenit, ut…); versari; frequentare [1] (domum alicujus; aliquem; quae loca et nations minus frequentata sunt);

+ это иногда бывает hoc interdum fit; incidunt causae;

+ бывать часто на играх ludos frequentare;

+ бывать у кого часто frequentare domum alicujus;

+ часто бывать в церкви sacra frequentare;

бывший olim; priscus, a, um; qui [quae, quod] fuit;

бык bos, bovis, m; taurus, i, m;

былое praeteritum, i, n (tempus); vetus aetas [atis, f];

быстрина rapiditas [atis, f] fluvii; rapidus cursus [us, m] fluvii;

быстро celeriter; cito; raptim; rapide; velociter; brevi tempore; mox; abrupte; subito; brevi manu; festinanter; propere;

быстродействующий celer, era, erum (remedia celeria);

быстрокрылый celer pennā / pennis;

быстроногий celer (equus; cervus); celeripes, pedis;

быстрота velocitas, atis, f; celeritas, atis, f; rapiditas, atis, f;

быстротекущий, быстротечный celeriter (rapide) fluens [ntis]; rapidus, a, um; volubilis, e (aetas);

быстроходный strenuus, a, um (navis); celer, era, erum (navis; puppis);

быстрый celer, era, erum (fuga; pedes); rapidus, a, um; velox, cis (juvenis; navis; jaculum; animus); mobilis, e; volatilis; volucer, cris, cre; alatus, a, um; citus, a, um (sermo); citatus, a, um; incitatus, a, um; concitatus, a, um; strenuus, a, um (mors); admissus, a, um (aquae; rota);

+ в быстром горном ручье in rivulo montano rapido;

+ быстрым шагом admisso passu;

+ молва, бедствие, быстрее которого нет ничего fama, malum quā non aliud velocius ullum;

быт vitae ratio [onis, f], vitae genus [eris, n]; modus [i, m] vivendi; victus, us, m (Persarum); vita [ae, f] cotidiana;

бытие essentia, ae, f; ex(s)istentia, ae, f;

быть esse, sum, fui; constare [1]; fieri; exsistere, o, stiti, -; vivere, o, xi, ctum;

+ было бы значительно лучше соединить (оба) эти вида melius sane fuisset species has conjungere;

+ в доме было три комнаты domus tres habuit thalamos;

+ быть бдительным vigilare;

+ быть без ума furere;

+ быть бездеятельным torpēre;

+ быть безумным insanire;

+ быть в возбуждении tumultuari;

+ быть в достаточном количестве suppetere;

+ быть в избытке superesse;

+ быть в отдалении carēre;

+ быть в разногласии discrepare;

+ быть в состоянии posse;

+ быть взволнованным tumēre;

+ быть вне закона forefacere;

+ быть воздержанным temperare;

+ быть впереди praeesse;

+ быть готовым praestolari;

+ быть должным debēre;

+ быть достаточным sufficere;

+ быть достойным merēre;

+ быть заметным eminēre;

+ быть здоровым salvēre; valēre; vigēre;

+ быть знаменитым clarēre;

+ быть к лицу decēre;

+ быть лишённым чего-л. indigēre;

+ быть лишним superesse;

+ быть на чьей-л. стороне studēre;

+ быть налицо adesse;

+ быть настойчивым persistere;

+ быть недовольным poenitēre;

+ быть незанятым vacare;

+ быть неизвестным latēre;

+ быть непристойным dedecēre;

+ быть неприятным displicēre;

+ быть несогласным discordare; dissentire; dissidēre;

+ быть обращённым spectare; prospectare; prospicere; aspicere; vergere;

+ быть осторожным cavēre;

+ быть открытым patēre;

+ быть первым praeesse;

+ быть полезным prodesse;

+ быть посредником disceptare;

+ быть преданным deservire; inhaerēre;

+ быть присущим inesse;

+ быть пустым vacare; carēre;

+ быть рабом servire;

+ быть различным variare;

+ быть распущенным lascivire;

+ быть свободным от чего-л. vacare;

+ быть сильным valēre;

+ быть скрытым latēre;

+ быть следствием чего-л. sequi;

+ быть снисходительным indulgēre;

+ быть согласным conspirare;

+ быть соединённым cohaerēre;

+ быть сомнительным dubitare;

+ быть спесивым fastudire;

+ быть способным competere;

+ быть терпеливым obdurare;

+ быть уверенным confidere; credere;

+ быть умеренным temperare;

+ быть умным sapere (sapio);

+ быть явным patēre;

бычачий taurinus, a, um; bovinus, a, um; taureus, a, um;

бычий bovillus, a, um; bubulus, a, um;

бычок juvencus, i, m; vitulus, i, m; taurulus, i, m; buculus, i, m;

бьющийся trepidus, a, um (vena); fragilis, e (vasa);

бюджет accepti expensique ratio [onis, f]; ratio redituum publicorum et necessitas erogationum;

бюллетень acta, actorum, npl; codicilli, orum, mpl;

+ бюллетень для подачи голоса, избирательный бюллетень tabella (judicialis; ternas tabellas dare); scidula comitialis; tabella suffragio ferendo;

бюро mensa [ae, f] scriptoria; officina, ae, f; officium, ii, n; scriptorium, ii, n; graphēum, i, n; ministerium, ii, n; sedes, is, f;

+ туристическое бюро sedes periegetica;

бюрократ grapheocrates (grapheocrata), ae f;

бюрократический grapheocraticus, a, um;

бюрократия grapheocratia, ae, f;

бюст strongyla, ae, f (скульптурный); imago [inis, f] dimidiata; hemitomum, i, n;

бюстгалтер mamillare, is, n; fascia [ae, f] pectoralis; reticulus [i, m] pectoralis; strophium, ii, n;

В in (praep. cum acc./abl.);

+ в воду in aquam;

+ в дождливую погоду caelo pluvio;

+ в два раза duplo;

+ в три раза triplo;

+ во много раз pluries;

+ в память исследователя in memoriam investigatoris;

+ в честь in honorem;

+ в верхней части in parte superiore;

+ в горах in montibus;

+ в тексте in textu;

+ в цитированном месте in loco citato;

+ в начале лета ineunte aestate;

+ в предыдущем году anno antecedente;

+ в сентябре mense Septembri;

+ в старости aetate provecta;

+ в 2 километрах от города duo kilometra ab urbe;

+ вести кого в темницу aliquem in carcerem ducere;

+ в высоту in altitudinem;

+ в ширину in latitudinem;

+ брать в руки in manus sumere;

+ ввести в реестр in codicem referre;

+ заключить в тюрьму in custodiam includere;

+ попасть в руки неприятеля in manus hostium incidere;

+ впасть в немилость у царя incurrere in principis offensionem;

+ ввести кого в затруднение aliquem in tricas conjicere;

+ в час смерти tempore mortis;

+ в один месяц spatio menstruo;

+ никогда в жизни я так не смеялся nullo usquam die risi adaeque;

+ оставь меня в покое omitte me;

+ вы всё узнаете в своё время omnia suo tempore audies, cognosces, comperies;

+ в гневе per iram;

+ в безопасности tute;

+ в большей степени plus; praeter;

+ в возрасте natus;

+ в высшей степени summe; vehementer; magnopere; maxime;

+ в главных чертах capitulatim;

+ в дальнейшем subsequenter; porro;

+ в других случаях alias;

+ в другое время alias;

+ в другом месте alias;

+ в другое место alio;

+ в зависимости от utcumque;

+ в защиту pro;

+ в известной степени aliqualiter;

+ в изобилии ubertim;

+ в какую сторону utro;

+ в качестве pro;

+ в конечном счёте summo;

+ в конце концов summo; tamen; postremo;

+ в крайнем случае summum;

+ в неизвестности obscure;

+ в обе стороны utroque;

+ в обмен commutatim;

+ в основном capitulatim;

+ в особенности utique; maxime; praesertim;

+ в последний раз postremum;

+ в присутствии coram; palam;

+ в самом деле sane; vero; namque;

+ в свою очередь vicissim; contra; mutuo;

+ в собственном смысле proprie;

+ в старину antiquitus;

+ в течение дня interdiu;

+ в течение intra;

+ в тишине tacito;

+ в то время tum; tunc;

+ в то же время insimul;

+ в целом omnino;

+ в частных домах domesticatim;

+ в числе in;

Вавилон Babylon, onis, f;

вавилонский Babylonius, a, um;

вагант vagans, ntis;

вагон currus, us, m (ferriviarius);

+ багажный вагон currus sarcinarius;

+ вагон-ресторан currus escarius;

+ пассажирский вагон currus hominum;

+ почтовый вагон currus cursualis (postalis);

+ спальный вагон currus dormitories / cubitorius;

важнейший gravissimus, a, um; potior, ius; potissimus, a, um; summus, a, um; maximae dignitatis; parecipuus, a, um; maximi valoris;

+ в этом сочинении приводятся все русские авторы и важнейшие из иностранных in opere hoc auctores rossici omnes, extraneorum autem gravissimi citantur;

+ объяснение важнейших условных обозначений explicatio siglorum potiorum (praecipuorum);

+ важнейшие признаки characteres maximae dignitatis;

важничать se ostentare [1]; se efferre, o, extuli, elatum; se jactare [1]; magnifice se inferre; incedere, o, ssi, ssum; videri sibi esse quantivis pretii; volitare [1] (ut rex); intumescere, o, -tumui, -;

важность vis, is, f (et loci et temporis); gravitas, atis, f; significatio, onis, f; momentum, i, n; gravitas, atis, f; pondus, eris, n; magnitudo, inis, f;

важный gravis, e; serius, a, um; grandis, e; amplus, a, um (occasio); magnae dignitatis; magni momenti; magni valoris; validus, a, um; multum valens, ntis; valens (civitas; oppidum); potens, ntis; magni auctoritatis; pensus, a, um; superbus, a, um (gallus); fastidiosus, a, um (in pares); tristis, e (genus orationis); primus, a, um; momentosus, a, um; magnus, a, um; magni ponderis, consideratione / notatu dignus; urgens, ntis (urgeo); ingens, ntis; praecipuus, a, um; fundamentalis, e; significativus, a, um; appositus, a, um;

+ распределение видов этого рода из-за отсутствия более важных признаков чрезвычайно трудно distributio in greges naturales ob characterum graviorum deficientiam difficillima est.

+ для меня это неважно nihil pensi habeo [duco], mihi non pensi est;

+ это не так важно sed hoc minus ad rem (pertinet);

+ факты важнее слов res plus valent, quam verba;

+ чрезвычайно важно основательно знать суть дела plurimum facit diligenter nosse causas;

+ твоё письмо было для меня очень важно magni erant mihi tuae litterae;

+ считать что-л. самым важным aliquid primum putare;

ваза urna, ae, f; hydria, ae, f; vas, vasis, n;

вазелин vaselinum, i, n;

вазон olla, ae, f;

вакансия vacans locus [i, m] (munus [eris, n]);

вакантный vacuus, a, um (sacerdotia);

+ быть вакантным vacare;

вакса atramentum [i, n] sutorium;

вакуум vacuum, i, n;

Вакх Bacchus, i, m; Liber, eri, m; Thyoneus, i, m; Thyonianus, i, m;

Вакханалии Bacchanalia, orum, npl;

вакханка Baccha, ae, f;

вакцина vaccinum, i, n;

вакцинация vaccinatio, onis, f;

вал 1. agger, eris, m; vallum, i, n; vallus, i, m; saepta, orum, npl; cylindrus, i, m; 2. fluctus, us, m; unda, ae, f;

+ вздымать валы fluctuare (mare fluctuat);

+ кирпичный вал agger coctus;

валежник concaedes, ium, fpl;

валенки udones, udonum, mpl; impilia, ium, npl;

валериана baccar, baccaris, n; valeriana, ae, f;

валик valliculum, i, n; parvus cylindrus [i, m]; scutula, ae, f;

валить sternere, o, stravi, stratum (silvas dolabris); humi prosternere; dejicere, io, -jeci, jectum; affligere, o, xi, ctum (arborem); vertere, o, verti, versum (fraxinos manibus); ruere, o, rui, rutum; volvere, o, volvi, volutum; occidere, o, -cidi, -cisum;

+ валить деревья arbores caedere, sternere, succidere;

+ вихрь повалил много деревьев turbine multae arbores eversae, stratae sunt;

+ валить дрова в кучу in unum locum conjicere ligna;

+ народ повалил с площади plebs catervatim foro ruit;

+ снег валит plurima nix cadit, ruit;

валиться concidere, o, -cidi, -; collabi, or, colllapsus sum; corruere, o, -rui, -rutum; labare [1]; sterni;

+ дом валится aedes vitium faciunt; aedes ruinosae sunt;

+ дерево валится arbor concidit;

+ листья с деревьев валятся arbores dimittunt folia; folia cadunt, defluunt ex arboribus;

+ повалиться на постель conjicere se in lectum;

+ у него всё валится из рук omnia de manibus amittit;

+ к нему деньги сами валятся pecunia ei praeter exspectationem obtigit, contigit;

валкий instabilis, e;

валкость instabilitas, atis, f;

валторна cornu, us, n (venaticum);

валторнист cornicen, inis, m;

валун lapis [idis, m] rotundatus; moles [is, f] erratica; silex, cis, m;

+ по валам ad lapides rotundatos;

+ на валах in molibus erraticis;

вальдшнеп ficedula, ae, f;

вальс saltatio [onis, f] Vindobonensis; chorea [ae, f] Vindobonensis;

вальсировать in gyrum saltare, saltando gyros agere;

валюта pecunia [ae, f] extranea, externa; nummi, orum, mpl;

валяться se volutare [1]; volutari;

вампир vespertilio, onis, m; spectrum, i, n; vampyrus, i, m; strix, igis, f;

вандализм vandalismus, i, m;

ванилин vanilinum, i, n;

ваниль Epidedrum Vanilla; vanilla [ae, f] aromatica;

ванильный vanillosus, a, um;

+ ванильный запах odor vanillosus;

ванна bal(i)neum, i, n (balneo inferri); labrum, i, n; alveus, i, m; solium, ii, n;

+ солнечная ванна sol assus; sol nitidus unctusque; balneum solis;

+ водушная ванна balneum aëris;

+ грязевая ванна balneum limi;

+ лечебная ванна balneum medicatum;

+ песочная ванна balneum arenae;

+ принимать ванну balneo uti;

ванная lavacrum, i, n;

ванночка labellum, i, n;

варвар barbarus, i, m;

варварский barbarus, a, um; barbaricus, a, um; crudelis, e; saevus, a, um; inhumanus, a, um; asper, era, erum;

варварство barbaries, ei, f; barbaria, ae, f; inhumanitas, atis, f;

варево coctum, i, n; jusculum, i, n;

варежки digitalia [orum, npl] villosa; chirothecae, arum, fpl;

варенец lac [laactis, n] coactum et fermentatum;

вареники species artocreatum cum caseo molli, coagulo lactis coctorum;

варёный coctus, a, um; elixus, a, um;

+ варёное мясо caro elixa;

+ варёные корневища этого вида употребляются в пищу rhizomata cocta hujus speciei sunt esculenta;

варенье fructus [uum, fpl] cum saccharo cocti; poma [orum, npl] saccharo condita; conditura, ae, f;

вариант varians, ntis, n; versio, onis, f;

+ излагаться в разных вариантах variare (fama variat; lex variat nec causis nec personis);

вариация variatio, onis, f;

варикозный varicosus, a, um;

+ варикозное вздутие varix, icis, f/m;

варить coquere, o, coxi, coctum (pulmentarium; cibum; cenam); concoquere; coquinare [1]; domare, o, ui, itum (aliquid ferventibus undis);

+ варить пищу cibos coquere;

+ варить в молоке in lacte coquere;

+ варить лекарства medicamenta coquere;

+ варить олово plumbum coquere;

варка coctio, onis, f; coctura, ae, f;

варьете theatrum [i, n] varietatum;

василёк (Centaurea) cyanus;

василиск basiliscus, i, m;

васильковый cyaneus, a, um;

вассал subregulus, i, m; ambactus, i, m; feudatarius, ii, m; vassalus, i, m;

вата gossypium, ii, n; lana [ae, f] arborea; byssus, i, m; bombycinum tomentum [i, n]; bombacium, ii, n;

ватага societas, atis, f; turba, ae, f; globus, i, m; caterva, ae, f;

ватерпас dioptra, ae, f; libra, ae, f, libella, ae, f;

ватерполо ludus [i, m] follis aquatici; folliludium [ii, n] aquatile;

ватерполист follilusor [oris, m] aquatilis;

Ватикан Vaticanus, i, m;

ватиканский Vaticanus, a, um;

ватообразный byssinus, a, um; byssoideus, a, um; gossypinus, a, um;

ватрушка species placentae cum caseo molli coctae;

вафли placentae [arum, fpl] clathratae;

вахмистр Magister [tri, m] excubiarum;

вахта vigilia, ae, f; opera [ae, f] diurnalis;

вахтёр janitor, oris, m; janitrix, icis, f; ostiarius, ii, m;

ваш vester, vestra, vestrum; Tuus, a, um;

+ пусть будет по-вашему vincite, si ita vultis;

+ мы просим прислать нам как можно скорее перечень семян вашего ботанического сада delectum seminum horti botanici vestri quam primum communicare rogamus;

ваятель sculptor, oris, m; factor, oris, m;

ваять sculpere, o, psi, ptum;

вби(ва)ть infigere, o, fixi, fictum; defigere aliquid in rem; figere; adigere, o, egi, actum (aliquid rei); pangere, o, pepigi [panxi, pegi], pa(n)ctum;

+ вбивать сваи sublicas agere;

+ вбивать кому что в голову inculcare; alterius in mentem inducere;

+ побоями вбивать verberibus inculcare;

вбирать haurire, io, hausi, haustum;

вблизи non procul; juxta; prope; propter; proxime; vicine; comminus;

+ вблизи устья реки non procul ab ostio fluminis;

+ вблизи горы prope montem;

вбок oblique;

вброд (переходить) vado transire;

введение introductio, onis, f; prooemium, ii, n; primitiae, arum, fpl; prodromus, i, m; prolegomena, orum, npl; prolusio, onis, f; vestibulum, i, n; institutio, onis, f (ad rem); isagoge, es, f; praefatio, onis, f;

+ введение во флору Амурского края primitiae florae Amurensis;

+ введение в историю ботаники prodromus historiae rei herbariae;

+ введение к флорам Монголии и Китая prolegomena ad floras Mongoliae et Chinae;

ввезённый invectus, a, um;

+ ввезённые растения plantae invectae;

ввезти invehere, o, vexi, vectum;

ввергать impellere, o, puli, pulsum;

вверх sursum; sursum versus; super; sublime;

+ вверх по течению реки adverso flumine;

+ вверх и вниз sursum deorsum; susque deque;

+ руки вверх! manus sursum!

вверху superne; supra; super (astare); apice; sursum;

+ расположенный вверху superior;

вверять committere, o, misi, missum (alicui rem); transmittere (bellum Pompejo); concredere, o, didi, ditum (alicui aliquid); credere (vitam et fortunas alicui); deponere, o, posui, positum; manadare [1] (alicui consulatum, imperia);

ввести, вводить inducere, o, duxi, ductum (aliquem in senatum; milites in pugnam; aliquem in errorem; nova verba in linguam); introducere; intromittere, o, misi, missum; afferre, affero, attuli, allatum; importare [1]; intercalare [1]; interjicere, io, jeci, jectum;

+ ввести кого-л. в свой дом (жениться) inducere aliquam penatibus suis; introducere;

+ всё это не помешало Линнею ввести новое название haec omnia cl. Linneum non impediverunt, quominus nomen novum induceret;

+ ввести в заблуждение decipere; fallere; in errorem inducere;

+ ввести новшества в военное дело in re militari nova afferre; novare, innovare;

+ ввести во владение immittere;

ввиду propter;

+ ввиду отсутствия ob (propter) deficientiam;

+ ввиду этого proinde;

ввоз invectio, onis, f; importatio, onis, f;

ввозить importare [1]; invehere, o, xi, ctum;

ввысь sursum;

+ унести кого-л. ввысь sublimem aliquem rapere;

вглубь profunde; in profundum;

вгонять adigere, o, egi, actum; deferre, fero, tuli, latum;

вдавливать imprimere, o, pressi, pressum; deprimere; defigere, o, fixi, fixum; infigere;

вдали procul; absque (omnibus profanis);

+ лишь несколько экземпляров, найденных вдали от посёлка, случайно сохранились целыми pauca exemplaria procul a vico inventa casu quodam integra servata sunt;

вдаль protinus; procul;

вдвое duplo; duplicato; bis;

+ почти вдвое fere duplo; subduplo;

вдвоём bini, ae, a; duo, ae, o;

вдвойне bis; duplo; dupliciter;

вдевать implicare, o, ui (avi), itum (atum);

+ вдевать нитку в иголку filum in acum inserere;

вдесятеро decuplo;

вдеть нитку в иголку filum per acum trajicere;

вдобавок insuper; super; ultro;

вдова vidua, ae, f; orba, ae, f;

+ стать вдовой marito orbari;

+ пособие вдове pecunia vidualis; pecunia viduae sustinendae;

вдовец viduus, i, m; uxore orbatus;

вдоволь affatim; large; satis; abunde; satiate;

вдовство viduitas, atis, f;

вдовый viduus, a, um;

вдогонку ad sequendum;

вдоль secundum (acc); praeter (acc); longitudinaliter;

+ вдоль жилок secundum nervos;

+ вдоль ручьёв secundum rivulos;

+ вдоль хребта secundum jugum;

вдох inspiratio, onis, f; inhalatio, onis, f;

вдохновение spiritus, us, m (poëticus, sublimis); afflamen, afflaminis, n; afflatus, us, m; inflatus, us, m; inspiramen, aminis, n; inspiramentum, i, n, inspiratio, onis, f; divinatio, onis, f; enthusiasmus, i, m;

вдохновенный divinus, a, um;

вдохновитель inspirator, oris, m;

вдохновлять afflare [1]; inspirare [1];

вдохнуть, вдыхать subdere (alicui spiritūs); afflare; aspirare; inhalare;

вдребезги in multas partes;

вдруг abrupte; subito; repente;

вдувать inspirare [1]; inflare [1];

вдуматься meditari (aliquid de aliqua re); cogitare [1] (aliquid de aliqua re);

вдумчивость meditatio, onis, f; cogitatio, onis, f;

вдумчивый ad meditandum propensus;

вдыхание inspiramentum, i, n;

вдыхать inspirare [1];

вегетаринец vegetarianus, i, m;

вегетарианка vegetariana, ae, f;

вегетарианский vegetarianus, a, um;

вегетарианство vegetarianismus, i, m;

вегетативный vegetativus, a, um; terra genitus / natus;

+ вегетативное размножение reproductio vegetativa;

вегетационный период periodus [i, f] vegetationis / germinationis;

вегетация vegetatio, onis, f; germinatio, onis, f;

ведать administrare [1]; gerere, o, gessi, gestum; praesidēre, eo, sedi, sessum (alicui rei, aliquid);

+ ведать городскими делами praesidere rebus urbanis;

+ без ведома автора auctore inscio;

+ без моего ведома me inscio;

+ с ведома автора auctore conscio;

ведение (1) administratio, onis, f (belli); potestas, atis, f; jus, juris, n;

ведение (2) gestio, onis, f;

+ ведение дел gestio negotiorum;

ведомость index, icis, m; album, i, n; tabulae, arum, f;

ведро situla, ae, f, situlus, i, m; modiolus, i, m; hama, ae, f;

ведущий 1. (главный) primus, a, um; primarius, a, um; praecipuus, a, um; gravissimus, a, um; maximus, a, um;

2. ducens, ntis;

+ возле шоссе, ведущего к морю juxta viam ad mare ducentem;

+ ведущие признаки characteres potissimi;

ведь utpote; nam; namque; enim; quia;

+ ведь мы прошли долгий путь utpote longum carpentes iter;

+ ведь ты же всё помнишь tenes utique memoriā;

ведьма venefica, ae, f; maga, ae, f; saga, ae, f; lamia, ae, f; striga, ae, f;

ведьмин strigae;

веер rhipidium, ii, n; flabellum, i, n;

вежливо liberaliter (benigne ac liberaliter); humane; humaniter; urbane;

вежливость humanitas, atis, f; urbanitas, atis, f; civilitas, atis, f; cultus, us, m;

+ акт вежливости officium;

вежливый affabilis, e; civilis, e; urbanus, a, um; venustus, a, um; humanus, a, um;

везде qualibet; ubique; ubivis; ubilibet; ubiquaque; ubicumque gentium (terrarium); utrubique; undecumque; omnibus locis; nusquam non;

+ везде вдоль дорог и канав qualibet secus vias fossasque;

+ везде по открытым местам in locis apertis ubique;

+ растёт везде в лесах ubivis in silvis crescit;

+ везде говорят столько ложного, что не знаешь чему и верить tot circumfertur mendatia, ut nescias quid credendum sit;

везение fortuna, ae, f;

везти + кому-л. больше везёт alicui melius succedit;

везти, возить (curru, rheda) vehere, o, xi, ctum; circumvehere; vectare (plaustris ornos); transportare [1];

Везувий Vesuvius, ii, m;

век saeculum, i, n; aetas, atis, f; aevitas, atis, f; aevum, i, n;

+ в прошлом веке saeculo praecedente;

+ в конце 19 – начале 20 века ad finem saeculi XIX – initio saeculi XX.

+ золотой век aurea aetas; aureum tempus;

веко palpebra, ae, f; blepharon, i, n;

вековой saecularis, e;

векселедатель, векселедавец debitor [oris, m] syngrapharius; debitor per syngrapham; dator [oris, m] syngraphae;

вексель syngrapha, ae, f; billa [ae, f] excambii; litterae [arum, fpl] excambii; perscriptio, onis, f;

+ дать вексель syngrapham dare, conscribere; dare nomen in syngrapham;

+ кому даётся вексель creditor ex syngrapha;

+ долг по векселю debitum ex syngrapha;

+ дать фальшивый вексель syngrapham fingere;

+ вексель на предъявителя syngrapha ex qua conspecta solvitur pecunia;

+ вексельное право leges de syngraphis sancitae; jus cambiale;

вектор vector, oris, m;

велеречивый grandiloquus, a, um;

велеть imperare [1]; jubere, eo, jussi, jussum (aliquem; aliquem aliquid facere; alicui); praecipere, io, cepi, ceptum; praedicere, o, dixi, dictum; edicere; sciscere, o, scivi, scitum; sancire, io, sanxi, sanctum (sancitum); mandare [1]; concedere, o, cessi, cessum; permittere, o, misi, missum; libertatem alicui concedere; alicui alicujus rei potestatem, facultatem dare;

+ велеть сказать кому-л. что-л. mandare aliquid ad aliquem;

+ велеть дать ей пить jubere dare ei bibere;

+ велеть по договору прислать корабли ex foedere naves alicui imperare;

+ велеть своим воинам никого из них не обижать jubere militibus suis, ne qui eorum violentur;

+ велишь ли мне это купить? Permittis-ne, ut hanc rem emam?

+ Он велел вас звать к себе. Curavit te ad se vocandum.

+ Он велел сшить себе платье curavit sibi vestem faciendam;

+ он велит жене забрать свои вещи (объявляет о разводе) conjugem suas res sibi habere jubet;

великан gigas, gigantis, m;

великий magnus, a, um; ingens, ntis; grandis, e; praegrandis, e; amplus, a, um; immanis, e; clarus, a, um; nobilis, e; illustris, e; egregius, a, um; altus, a, um (Apollo); vastus, a, um;

+ великий герцог magnus dux;

+ великиое герцогство magnus ducatus;

+ великиий канцлер supremus cancellarius;

+ великиий князь princeps magnus;

великодушие magnanimitas, atis, f; animi magnitudo [inis, f]; magnificentia, ae, f; generositas, atis, f;

великодушно magnanimiter; mango animo; magnifice; generose;

великодушный magnanimus, a, um; excelsus, a, um; generosus, a, um;

великолепие magnificentia, ae, f, splendor, oris, m; fulgor, oris, m; cultus, us, m; apparatus, us, m; lautitia, ae, f; luxuria, ae, f; luxus; pompa, ae, f; dignitas; honor, oris, m;

+ принять кого с великолепием, приличным царю aliquem regio apparatu excipere;

+ Пирей в великолепии равнялся с самым городом (Афинами) Piraeus ipsam urbem dignitate aequiparabat;

великолепно lepide; belle; facete; laute; egregie; optime; perfecte; excellenter; perbene; eximie; splendide; magnifice; magnificenter; opulenter; opipare; superbe;

+ Великолепно! Euge!

великолепный magnificus, a, um; speciosus, a, um; superbus, a, um (apparatus; triumphus; pira); splendidus, a, um; lautus, a, um; opiparus, a, um; pretiosus, a, um; bellus, a, um (homines; locus; fama; vinum); perbonus, a, um; amplus, a, um (munus); mirabilis, e; mirandus, a, um; mirus, a, um; sumptuosus, a, um;

+ приготовить великолепный обед opipare cenam parare;

+ дать кому великолепный пир apparatis epulis aliquem accipere;

величайший maximus, a, um; summus, a, um; extremus, a, um (extremum bonorum); plurimus, a, um;

величественно excelse; magnifice; magnificenter; graviter;

величественный altus, a, um (vultus); sublimis, e (mens; carmina; facinora; vir); augustus, a, um; gravis; tragicus, a, um; excelsus, a, um; magnificus, a, um;

величество majestas, atis, f;

величие splendor, oris, m; amplitudo, inis, f; magnitudo, inis, f; majestas, atis, f; excelsitas, atis, f; magnificentia, ae, f; gravitas, atis, f; numen, inis, n;

+ царственное величие regius spiritus;

величина magnitudo, inis, f; statura, ae, f; amplitudo, inis, f; quantitas, atis, f; mensura, ae, f; modus, i, m;

велосипед birota, ae, f; bicyclus, i, m;

+ ехать на велосипеде birota vehi;

+ спортивный велосипед birota currilis;

+ трехколесный велосипед trirota, ae, f;

велосипедист birotarius, ii, m; birotularius, ii, m;

вельможи optimates, um, mpl; principes, um, mpl; proceres, um, mpl; purpurati, orum, m; satrapae, arum, mpl;

вена vena, ae, f (venae et arteriae a corde tractae);

+ вскрывать вены venas incidere, ferire, aperire, interscindere, abrumpere;

Венгр Hungarus, i, m; Hungaricus, i, m; венгерский Hungaricus, a, um; Венгрия Hungaria, ae, f;

Венера Venus, Veneris, f;

+ венерическая болезнь lues venerea;

венец corona, ae, f; culmen, inis, n;

венечный coronarius, a, um;

вензель monogramma, atis, n;

веник scopae, arum, fpl; syrus, i, m; everriculum, i, n;

венозный venosus, a, um;

+ венозная кровь sanguis venosus;

венок corona, ae, f; corollarium, ii, n; sertum, i, n; torquis, is (m,f) (aras totquibus ornare);

+ венок из дубовых листьев torta quercus;

+ возложение венков coronatio;

вентилятор ventilator, oris, m;

вентиляция ventilatio, onis, f;

вентиляционный ventilatorius, a, um;

венценосный coronifer, era, erum; stephanophorus, a, um;

венчать coronare [1];

вепрь aper, pri, m; verres, is, m; sus [suis, f] fera;

вера fides, ei, f; fiducia, ae, f (rei alicujus); confidentia, ae, f; religio, onis, f;

+ внушить кому-л. веру в себя afferre alicui fiduciam;

+ символ веры fides (Nicaena);

веранда xystus, i, m;

верба salix [cis, f] caprea;

+ вербное воскресенье dies Dominica palmarum;

верблюд camelus, i, m; верблюдица camela, ae, f; верблюжий camelinus, a, um (lac);

+ погонщик верблюдов camelarius;

+ уход за верблюдами camelasia;

вербовать conquirere, o, sivi, situm; deligere, o, legi, lectum;

+ вербовать солдат в городе esse, versari in aliqua urbe ad milites comparandos;

вербовщик delector, oris, m; conquisitor, oris, m;

вербовка conquisitio, onis, f; delectus, us, m;

вербовый saligneus, a, um;

вердикт +обвинительный вердикт damnatio, onis, f (dignus damnatione; d. ad aeterna supplicia);

верёвка funale, is, n; funis, is, m; funiculus, i, m; vinculum, i, n; linum, i, n; restis, is, m;

+ верёвочный завод opificium restionis; collegium restionum;

+ верёвочная лестница scala e funibus; scala plicatilis;

вереница tractus, us, m (arborum); series, ei, f; pompa, ae, f;

вереск erice, es, f;

вересковый ericaeus, a, um;

веретеница lacerta, ae, f; lacertus, i, m;

веретено fusus, i, m; colus, i (us), f (m); + вертеть веретено fusum torquere, pollice versare;

верзила longurio, onis, m;

верить fidere, o, fisus sum; credere, o, didi, ditum (aut credere, aut parum probatum opinari; potissimum Thucydidi credo; alicui aliquid [de re aliqua]; credere hoc esse factum); confidere; fidem habere, eo, ui, itum (adjungere [o, xi, ctum], ferre [fero, tuli, latum], tribuere [uo, ui,utum]);

+ люди охотно верят тому, чего они желают libenter homines id, quod volunt, credunt;

+ мне верят credor; creditur mihi;

+ Кассандра, которой тевкры никогда не верили Cassandra non unquam credita Teucris;

+ верить глазам больше, чем ушам credere oculis amplius quam auribus;

+ можешь мне (по)верить mihi crede; crede mihi; credas mihi velim;

+ если вы верите мне si qua dicenti fides est;

+ верить в существование богов deos esse credere;

вермишель vermicelli, orum, mpl;

вернее rectius; certius; potius;

верно 1. (правильно) recte; vere (dicere); admodum; emendate; equidem; 2. (преданно) fideliter; fidele;

верность 1. rectum, i, n; 2. fidelitas, atis, f (amicorum; erga amicum); fides, ei, f;

+ нарушить верность fidem abscidere;

+ верность долгу officium;

вернуть reddere, o, didi, ditum; recuperare [1]; referre, fero, tuli, latum;

+ вернуть с лихвой cum usurā reddere;

вернуться reverti, or, versus sum; vestigia referre [fero, tuli, latum];

+ вернуться на родину in patriam redire;

+ вернуться свободным к своим se ad suos vindicare;

+ Он был вынужден, по совету своих врачей срочно вернуться в американскую больницу. Medicis suis hortantibus valetudinarium Americanum raptim repetere coactus est.

верный 1. rectus, a, um; certus, a, um; 2. fidus, a, um; fidelis, e (socius; conjux); certus, a, um (res; lucrum); verus, a, um (oraculum); stabilis, e (stabili tramite currere); proprius, a, um;

+ поставить во главе верных людей praeficere certos;

+ путь и верный и недолгий via et certa neque longa;

+ будь верен тому, кто верен тебе fac fideli sis fidelis;

веровать credere, o, didi, ditum (in unum Deum);

вероисповедание fides, ei, f (a fide Christianorum discrepare); confessio, onis, f; secta, ae, f; religio, onis, f;

вероломно perfide; perfidiose; perjure; infideliter;

вероломный perjurus, a, um; perjurius, a, um; infidelis, e; perfidus, a, um; perfidiosus, a, um;

вероломство perfidia, ae, f; infidelitas, atis, f; nullum jusjurandum [i, n]; infidum facinus [oris,n];

вероятно fortasse; probabiliter; verisimiliter; credibiliter;

вероятность probabilitas, atis, f; credibilitas, atis, f; similitudo [inis, f] veritatis;

+ с большей вероятностью majore probabilitate;

+ по всей вероятности ut videtur;

вероятный probabilis, e; credibilis, e; verisimilis, e;

+ весьма вероятной является интродукция этого растения из Кубы hujus plantae introductio e Cuba probabilissima est;

+ и это кажется мне более вероятным quod quidem magis credo;

версия versio, onis, f; forma, ae, f; varietas, atis, f; typus, i, m; genus, i, m; modus, i, m; interpretatio, onis, f; conceptio, onis, f; formulatio, onis, f;

+ различные литературные версии смерти Марцелла quae de Marcelli morte variant auctores;

верста leuca [ae, f] rossica; milliarium [ii, n] Russicum, stadium [ii, n] rossicum versta dictum;

верстак mensa [ae, f] operaria; machina [ae, f] runcina;

вертел veru, us, n; trochanter, eri, m;

+ насадить на вертел figere quid veribus;

+ жарить на вертеле torrere quid in veribus;

вертеп caverna, ae, f; specus, us, m; sentina, ae, f;

+ вертеп разбойников latronum latibulum, receptaculum, spelunca;

вертеть torquēre, eo, torsi, tortum; intorquēre; vertere, o, vreti, versum; versare [1], in gyrum agere [o, egi, actum]; circumagere; volvere, o, volvi, volutum;

+ Не вертите меня так, голова кружится Noli me ita versare, caput gyratur;

вертеться se torquēre; se versare; se circumagere; in orbem circumagi; se gyrare; gyros ducere; volvere;

+ перестань здесь вертеться, иди на место desine te huc et illuc versare, abi alio;

вертикаль perpendiculum, i, n;

вертикально verticaliter; ad perpendiculum;

вертикальный verticalis, e; perpendicularis, e; rectus, a, um; ad perpendiculum directus;

вертлявость inquietudo, inis, f;

вертлявый inquietus, a, um;

вертолет helicopterum, i, n;

вертопрах homo [inis, m] ventosus, vaniloquus; animus [i, m] levis; scurra, ae, m;

вертящийся volubilis, e;

верующий deum (deos) colens [ntis]; in deum credens; fidelis, e; religiosus, a, um; pius, a, um;

верфь navalia, ium, n; naupegium, ii, n; textrinum, i, n;

верх pars [partis, f] suprema; pars summa; apex, icis, m; pars superior; superficies, ei, f (aedis); summa, ae, f; summitas, atis, f; summum, i, n; vertex, icis, m; caput, itis, n; columen, inis, n; culmen, inis, n; fastigium, ii, n; cacumen, inis, n;

+ сходи наверх ascende in superiorem partem aedium;

+ верх счастья summa felicitas;

+ одержать, брать верх primas auferre; vincere (vincit imitationem veritas); superare (equitatu; gladio); super aliquid esse;

+ (общественные) верхи и низы summi et infimi;

верхний superus, a, um (limen); supernus, a, um (pars); superior, ius; summus, a, um (jugum montis); supremus, a, um;

+ верхняя граница limes (terminus) superior;

+ верхняя поверхность листа pagina superior folii;

+ в верхней половине in dimidio superiore;

+ в верхнем течении in fluxu superiore;

+ у верхнего края леса ad silvae marginem superiorem;

+ в пустынях Верхнего Египта in desertis Aegypti superioris;

+ обитает в верхней части альпийского пояса среднего Дагестана habitat in alpinis summis Daghestaniae mediae;

+ верхнее платье amictus, us, m; palla, ae, f;

+ верхняя часть superficies;

+ верхний этаж дома cenaculum;

верховая (лошадь) (equus) ad equitandum; (equus) sellaris, e;

+ верховая езда equitatio, onis, f; equitatus, us, m; equi vectio [onis, f];

+ обучать верховой езде sedulo aliquem docere equitare;

верховенство principatus, us, m; prior locus [i, m]; excellentia, ae, f; summatus, us, m;

верховный summus, a, um; supremus, a, um;

+ верховная власть summa potestas;

+ верховный начальник summus dux; penes quem est omnium summa rerum;

верховой eques, itis;

верховье fontes, ium, mpl; origo [inis, f] fluminis;

+ в верховьях реки (ручья) ad fontes fluminis (rivuli); cursus [us, m] superior;

+ в верховьях реки in cursu superiore flumunis; pars superior;

+ верховье ущелья pars superior faucium;

+ верховье Волги в Тверской губернии flumen Rha originem habet in praefectura (provincia) Twerensi.

верхогляд stultus, i, m, stolidus, i, m; ineptus, i, m; qui speculatur hiante ore;

верхом + верхом на коне sublimis in equo;

верхушка apex, icis, m; cacumen, inis, n; summitas, atis, f; summum, i, n; vertex, icis, m; culmen, inis, n;

+ верхушка дерева cacumen arboris; summa arbor;

верша nassa, ae, f;

вершина cacumen, inis, n; summitas; vertex, icis, m; summa, ae, f; summum, i, n; summitas, atis, f; summus, a, um; acumen, inis, n; columen, inis, n; culmen, inis, n; scopulus, i, m; sublime, is, n; fastigium, ii, n;

+ вершины гор supremi montes; summi montes; summum jugum montis;

+ на вершинах гор in cacuminibus montium;

+ на вершинах хребта Аибга in summitatibus jugi Aibgae;

+ на вершине сопки in summitate monticuli;

+ растёт на вершине горы Тафельберг crescit in vertice montis Tafelberg;

+ на вершинах Альп in summis Alpibus;

+ на вершине горы in summo monte;

+ вершина поэзии summa carminis;

вес pondus, eris, n; momentum, i, n; vis, is, f;

+ весом pondo;

+ эти соображения имеют большой вес hae rationes magni ponderis sunt;

+ иметь вес valere; magni esse momenti;

+ не иметь никакого веса nullius momenti esse;

+ весом в 500 граммов pondo grammata 500;

+ удельный вес gravitas specifica;

+ иметь вес haberi;

веселить hilarem facere [io, feci, factum]; hilarare [1]; laetitia et voluptate afficere; laetificare [1]; oblectare [1] aliquem re; juvare [1];

веселиться laetari [1]; gaudēre, eo, gavisus sum; vitulari [1]; oblectari [1];

весело hilare, hilariter, hilarem in modum; jucunde, laete, laetanter; gaudenter; festive, facete; comiter;

+ тяжелые болезни мешают жить весело gravioribus morbis vitae jucunditas impeditur;

+ в деревне жить весело rura oblectant animos;

весёлость hilaritudo, inis, f; hilaritas, atis, f; jucunditas, atis, f; laetitia, ae, f; festivitas, atis, f; lascivia, ae, f;

весёлый bellus, a, um (frons ac vultus); festivus, a, um (convivium; ludi); festus, a, um; hilaris, e; laetus, a, um; laetans, ntis; gaudialis, e; gaudibundus, a, um; libens, ntis; remissus, a, um; lascivus, a, um;

+ иметь дух веселый и готовый к шуткам hilari et prompto animo esse ad jocandum;

+ показывать себя веселым в несчастье in adversis vultum secundae fortunae gerere;

+ веселая жизнь vita amoena;

+ веселое начало, конец печальный comicum principium, finis tragicus;

+ веселый человек lepidum, festivum caput;

+ веселая книга liber festivus;

веселье gaudium, ii, n; laetitia, ae, f; delectatio, onis, f, oblectatio, onis, f, voluptas, atis, f, jucunditas, atis, f; hilaritas, atis, f; hilaritudo, inis, f; festivitas, atis, f;

+ предаваться веселью se jucunditati dare et animum relaxare;

весельчак homo [inis, m] jocosus, multi joci; hilaris;

весенний vernalis, e; vernus, a, um;

+ весенние листья folia vernalia;

+ весенние растения plantae vernales, vernae;

+ весенний участок area vernalis;

+ весеннее цветение anthesis vernalis;

+ весеннее время tempus vernum;

+ весеннее равноденствие aequinoctium vernum;

весить pendere, o, pependi, pensum; ponderare [1]; (иметь вес) ponderem habere [eo, ui, itum];

веский ponderosus, a, um; gravissimus, a, um; valens, ntis (argumentum); vehemens, ntis (causa; argumentum);

+ существуют веские доказательства, что это растение было известно уже Палласу hanc plantam jam a cl. Pallasio notam fuisse gravissimi testes sunt;

весло remus, i, m; remigium, ii, n; scalmus, i, m; tonsa, ae, f;

+ идти на вёслах remis navem incitare, promovere, propellere;

+ проплывать моря на вёслах vertere freta lacertis;

+ в тихую погоду ездят на вёслах, а при ветре на парусах serena tempestate lembum promovent remis, et turbida ad incitandum utuntur velis;

+ не переставать работать вёслами in verbere remorum perstare;

+ пенить вёслами воды aquas remis torquere;

весна ver, veris, n; vernum, i, n (tempus); tenerus annus [i, m];

+ по берегам рек, заливаемым весной ad ripas fluviorum vere inundatis;

+ ранней весной primo vere; ineunte vere;

+ начало, средина, конец весны ver novum, adultum, pareceps;

+ в конце весны vere extremo;

веснушка lentigo, inis, f; lenticula, ae, f; ephelis, idis, f;

веснушчатый lentiginosus, a, um;

весталка virgo [inis, f] Vestalis; virgo sancta;

вестерн fabula [ae, f] Americae Occidentalis;

вести ducere, o, xi, ctum; agere, o, egi, actum (magnum agmen); subigere (ratem conto); gerere, o, gessi, gestum; administrare [1]; regere, o, xi, ctum; trahere, o, xi, ctum (exercitum); exsequi, -sequor, -secutus sum (obsidiones);

+ на дороге, которая ведёт к Гурзуфу in via, quae ad Gurzuf ducit;

+ вести за руку manu ducere;

+ вести кого viae ducem esse;

+ вести в темницу, на эшафот in vincula, ad mortem ducere;

+ скупость ведёт ко многим порокам ex avaritia multa vitia fluunt, manant;

+ это ни к чему не ведёт hoc frustra agitur, tentatur; hinc nihil lucraberis;

+ вести хозяйство res domesticas administrare;

+ вести свои хозяйственные дела administrare rem familiarem;

+ вести процесс causam, litem agere;

+ вести судебное разбирательство judicare;

+ вести надзор над чем alicui rei praeesse, praefectum esse, praesidere; aliquid curare; aliquid curae sibi habere; alicujus rei curam agere;

+ вести дела administrare negotia;

+ вести войну bellum agere, gerere; bellare;

+ вести военные операции tractare bellum;

+ вести с кем-л. разговор sermonem exsequi cum aliquo;

+ не вести ухом nullam aurem admonitionibus praebere, admonitiones aversari; surdum esse ad monitus;

+ вести себя se gerere; se praebere; se adhibere; se tractare; agere; facere (humaniter; arroganter; bene, male alicui, contra aliquem);

+ вести себя хорошо honeste se gerere;

+ вести себя опрометчиво и нерадиво agere inconsiderate negligenterque;

+ вести несчастную жизнь vitam miseram trahere;

+ вести тихую жизнь in secessu vitam transigere;

+ вести торг mercaturam exercere;

+ вести счёт rationes conficere;

+ вести машину vehiculum agere;

+ вести назад reducere;

+ вести переговоры tractare (de aliqua re);

вестибулярный vestibularis, e;

вестибюль vestibulum, i, n;

вестник nuntius; internuntius; praeco; bajulus nuntii; angelus; titulus (tepidi temporis sc. ciconia); interpres; +Вестник Академии наук Acta Academiae Scientiarum;

вестовой viator, oris, m;

весть nuntius, ii, m; fama, ae, f;

+ радостная весть gaudium (cognito gaudio);

+ приносить добрые вести bene narrare;

весы trutĭna, ae, f; libra, ae, f; campana, ae, f (типа безмена); statera, ae, f;

весь, вся, всё totus, a, um; integer; universus, a, um (vita; triduum; genus hominum; non unus aut alter miles, sed universi milites); omnis, e; cunctus, a, um; solidus, a, um;

+ в альпийском поясе всего Кавказа in regione alpina totius Caucasi;

+ все растение покрыто войлочным опушением tota planta tomentosa;

+ в течение всего года totum per annum;

+ весь год integer, solidus, totus, plenus annus;

+ растение, распространённое по всей Сибири planta per totam Sibiriam distributa;

+ во всей Италии, за исключением Галлии in Italiā, praeter Galliam, totā;

+ вся моя вина в том, что…summa criminis est, quod…

+ но это ещё не всё nequaquam in isto sunt omnia;

+ всё это возьми себе integrum sibi reserves;

+ от всего сердца toto pectore;

+ всей душой totus et mente et animo;

+ всей душой и телом totā mente atque omnibus artubus;

+ весь свет universitas, universus mundus;

+ во всём свете известный toto notus in orbe;

+ это я говорю обо всех вообще haec loquor de universis;

+ всю ночь totā nocte;

+ я там проспал всю ночь ibi quievi noctem perpetem;

+ весь дом сгорел aedes igne, incendio, flammis plane obsumptae sunt;

+ весь хлеб морозом побило fruges prorsus frigore perierunt;

+ человек, весь сотканный из лжи и обмана homo totus ex fraude et mendacio factus;

+ всё время totis horis;

+ всеми силами totis viribus;

+ мне всё равно nihil moror; nihil mea refert; non magnopere curo;

+ вот всё, что осталось от денег hoc tantum pecuniae relictum est;

+ всё кончено finita res est; consummatum est;

+ вот и всё haec summa est;

+ У меня всё благополучно, всё идёт хорошо salva res est; in portu navigo;

+ сколько ни лей в дырявую бочку, всё не наполнишь pertusum quidquid infunditur dolium, perit;

+ все вместе omnes universi;

+ больше всего, лучше всего super omnia;

+ сделать всё возможное omnia summa facere;

весьма admodum; apprime; magnopere; maxime; nimis; nimium; valde; multum; insigniter; vehementer; bene (magnus; robustus; mane; longe);

+ соцветие весьма разнообразное inflorescentia admodum varia;

+ вид, весьма сходный с сирийским растением species cum planta syriaca apprime congruens;

+ вид, весьма сомнительный species maxime dubia;

+ виды, весьма родственные между собой species inter se nimis affines;

+ форма, весьма редкая forma valde rara;

+ весьма тонкий pertenuis;

+ весьма острый peracutus;

+ весьма трудно доказать perarduum est demonstrare;

+ Это мне будет весьма приятно Id mihi pergratum erit perque jucundum;

+ я весьма радуюсь vehementer laetor;

+ быть весьма расположенным к кому mire favere alicui;

+ весьма жалобно perquam flebiliter;

+ весьма холодно tempestas est maxime frigida; maximum frigus est;

+ он весьма богат est praedives, longe ditissimus;

ветвистый ramosus, a, um; virgosus, a, um;

+ кисть ветвистая racemus ramosus;

+ ствол в. truncus ramosus;

ветвь ramus, i, m; virga, ae, f (lauri); stirps, rpis, f (rami stirpesque); stipes, itis, m (virides comae in niveo stipite); brachium, ii, n;

+ ветви бесплодные rami steriles;

+ ветви висячие rami penduli;

+ ветви молодые rami novelli;

+ ветви отмершие rami emortui;

+ ветви перепутанные rami intricati;

+ ветви раскидистые rami diffusi;

ветер ventus, i, m; spiritus, us, m (frigidus); aura, ae, f; perflatus, us, m;

+ на защищённых от ветра сухих местах in siccis a vento protectis;

+ область, открытая ветрам и дождям regio ventis et pluviis exposita;

+ пустить на ветер eventilare (opes);

+ попутный ветер ventus secundus, ferens;

+ ждать попутного ветра ventum exspectare;

+ попутные ветры venti vocantes;

+ с попутными ветрами ventis faventibus;

+ встречные ветры venti vetantes; ventus adversus, contrarius;

+ плыть против ветра uti adversis ventis;

+ порывы ветров verbera ventorum;

+ ветры утихают venti subsidunt;

+ быть волнуемым ветрами ventorum vi agitari atque turbari;

+ бросать слова на ветер in vento et aqua scribere, profundere verba ventis, dare verba in ventos, ventis; surdo narrare (canere, dicere), surdo asello fabellam narrare;

ветеран veteranus, i, m; vetus miles [itis, m];

ветка virga, ae, f (lauri); ramus, i, m; ramulus, i, m; sarmentum, i, n;

ветла salix хcis, f] alba;

ветошь scruta, orum, npl;

ветреный ventosus, a, um; volaticus, a, um (volaticus ac levis); inconstans, ntis; levis, e; mutabilis, e;

+ ветрено spirat ventus;

ветрозащитный + ветрозащитные насаждения implantationes ventis obstantes;

ветхий subdestructus, a, um; vetus, eris; vetustus, a, um; pristinus, a, um; antiquus, a, um; caducus, a, um; viribus infirmus, a, um; enervatus, a, um;

+ Ветхий Завет Vetus Testamentum;

+ старик наш стал очень ветх vetulus noster jam insigniter corpore languescit, viribus debilitatur; ruinosus, vetustate corruptus;

+ ветхий дом aedes ruinosae, domus ruinosa;

+ ветхое платье vestis detrita, vetustate corrupta;

ветхость senectus, utis, f; vetustas, atis, f ;

ветчина succidia, ae, f; spatula [ae, f] porcina; perna, ae, f; petasio, petaso, onis, f; lardum, i, n; *perna fumosa;

ветшать exolescere, o, evi, etum; obsolescere; senescere, o, ui, -;

вечер vesper, eri/is, m; vespera, ae, f; serum, i, n, extremum [i, n] diei;

+ с наступлением вечера primo vespere; praecipiti jam die, die jam vergente; inumbrante vesperā;

+ вечер уже (ad)vesperascit; invesperascit; inclinat in vesperum dies; dies in vespertinum tempus declinatur;

+ когда день клонился к вечеру flexo in vesperam die;

+ под вечер vesperascente caelo; ad vesperam; ad, sub vesperum; sub nocte, sub noctem;

+ с утра до вечера a mane usque ad vesperam;

+ по вечерам прогуливаться vespertinis (horis) ambulatum abire;

+ зимой вечера бывают очень длинны hieme vespertinum tempus perdiu tenet;

+ проводить вечер за чтением vespertinum tempus consumere in legendo;

+ цветки, распускающиеся вечером flores vespertini;

+ вечером vesperi; vespertino tempore; vesperascente caelo; vesperā;

+ ранним вечером primā vesperā;

+ он вечером у меня был vesperi apud me fuit, me invisit;

вечереть vesperascere;

вечеринка circulus, i, m; orbis [is, m] convivandi; sodalitium, ii, n;

вечерний vespertinus, a, um; vesperatus, a, um; vesperus, a, um;

+ вечернее время tempora vespertina;

+ вечерняя работа labor vespertinus, lucubratio;

+ вечерняя музыка concertus vespertinus; symphonia vespertina;

+ вечерний стол cena vespertina;

+ в вечерние часы vespertinis (horis);

вечно aeternaliter; sempiterne; sempiterno; perpetue; perpetualiter;

вечнозелёный sempervirens, ntis;

вечность aeternitas, atis, f; aevitas, atis, f; aevum, i, n; sempiternitas, atis, f;

вечный aeternus, a, um; sempiternus, a, um; aeviternus, a, um; perpetuus, a, um (ver; pax; sopor); immortalis, e; indelebilis, e;

+ у границ вечных снегов ad fines nivis aeternae (perpetuae);

+ вечная мерзлота (con)gelatio aeterna;

+ вечный двигатель perpetuum mobile;

вешалка uncus, i, n;

вешать pendere, o, pependi, pensum; suspenděre (aliquid aliqua re, in, de, ex, ab aliqua re); pensare [1]; pensitare [1];

вешний vernus, a, um;

вещать + учение Эпикура стало вещать о природе вещей Epicuri ratio naturam rerum vociferari coepit;

вещество substantia, ae, f; materia, ae, f; materies, ei, f; elementum, i, n; corpus, oris, n; natura, ae, f;

+ корковое вещество substantia corticalis;

+ межклеточное вещество substantia intercellularis;

+ запасные вещества materiae reservatae;

+ питательные вещества materiae nutritivae;

вещий sagus, a, um; fatidicus, a, um;

вещь res, ei, f; supellex, supellectilis, f; vasa, orum, npl; merx, cis, f (mala merx haec est!);

+ все вещи богом созданы universae res a deo conditae sunt; rerum natura a deo condita est;

+ творец всех вещей rerum omnium opifex;

+ трудные вещи quae difficilia sunt;

+ говорить неприятные вещи lapides loqui;

+ вещь важная и стоит того, чтобы о ней подумать magnum quid et magnae cogitationis;

+ это не мои вещи hae non mea sunt;

+ он все свои вещи взял с собой omnia vasa collegit; omnem supellectilem secum portavit, tulit;

+ ценные вещи res bonae;

веялка capisterium, ii, n; ventilabrum, i, n;

веяние spiritus, us, m (vehementior spiritus ventus est, spiritus leviter fluens – aër); perflatus, us, m;

веять spirare [1]; afflare [1];

взаимно inter se; invicem; mutuo; commutatim; vicissim;

взаимность remuneratio, onis, f; vicissitudo, inis, f; mutuum, i, n; vices;

+ нет ничего приятнее, чем взаимность в оказывании услуг nihil est vicissitudine officiorum jucundius;

+ любовь без взаимности sterilis amor;

взаимный mutuus, a, um; reciprocus, a, um;

+ отсюда бешеная взаимная ненависть summus utrimque inde furor;

взаимодействие interactio, onis, f; actio reciproca;

+ взаимодействие факторов interactio factorum;

взаимозависимость dependentia [ae, f] mutua; mutua / reciproca obnoxietas [atis, f], mutua conjunctio [onis, f], interdependentia, ae, f;

взаимозаменямый intermutabilis, e; reciproce mutabilis, e; intermutatus, a, um;

взаимоисключать se invicem excludere [o, clusi, clusum];

взаимообмен inter nationes (libera) commercia [orum, npl], mutua rerum commutatio [onis, f];

взаимоотношение relatio [onis, f] reciproca; interrelatio, onis, f; obnoxietas [atis, f] / relatio [onis, f] / habitudo [inis, f] mutua / reciproca, ordo [inis, m] mutuus / reciprocus;

+ конкурентные взаимоотношения relationes competitivae;

+ считаю нелишним разъяснить, каков характер моих взаимоотношений с Цезарем non alienum esse arbitror explicare, quae mihi sit ratio et causa cum Caesare;

взаимосвязанный inter se connexus, a, um;

+ взаимосвязанные явления phenomena inter se connexa;

взаимосвязь connexio хщтшыб аъ reciproca;

взаймы mutuo;

+ дать взаймы mutuo dare;

+ брать взаймы conducere (conducta pecunia);

взамен loco; pro; vice;

взбалтывать agitare [1], peragitare [1], permiscere, eo, ui, mixtum;

взбивать pulsando excitare [1], succutere, io, cussi, cussum; torquēre, eo, torsi, tortum (spumas);

+ взбивать постель stragulam, culcitram, pulvinos succutere;

взбираться inscendere, o, scensi, scensum; subire, -eo, ii, itum; eniti, or, nisus sum; niti;

взвалить aliquo jacere, io, jeci, jectum; volvere, o, volvi, volutum; supervolvere, involvere;

+ взвалить бревно на телегу trabem carro involvere; onerare, onus alicui imponere; rei negotium dare;

+ я на тебя этого не взваливаю tibi hoc oneris non impono;

+ взвалить все тяготы государства на вельмож omnia onera in primores civitatis imponere;

+ взвалить на кого вину culpam in alium derivare, transferre;

взвести курок retinaculum (elaterem, spiram) (pyritae) intendere [o, di nsum], ad ictum parare [1];

взвесить, взвешивать librare [1], expendere (aliquem, aliquid); pendere, o, pependi, pensum; pensare [1]; pensitare [1]; ponderare [1]; deliberare [1]; suspenděre (aliquid in trutina); (trutina) examinare [1]; trahere [o, xi, ctum] animo [cum animo] suo; rationes alicujus rei trahere;

+ взвесивши что-л. calculis alicujus rei subductis;

+ быть взвешиваемым trutina examinari, pensari;

взвешивание libratio, onis, f; pensura, ae, f; ponderatio, onis, f; examen, inis, n;

взвод decuria, ae, f;

взволнованный turbulentus, a, um; turbatus, a, um (mare); turbidus, a, um; turgidus, a, um; tumidus, a, um (os; cor); trepidus, a, um (Dido); sollicitus, a, um; praetrepidans, ntis;

+ быть взволнованным fluctuare (mare fluctuat);

взгляд opinio, onis, f; sententia, ae, f; a(d)spectus, us, m, oculorum obtutus, us, m, oculus; conjectus, us, m; conspectus, us, m; prospectus, us, m; acies, ei, f (aciem in omnes partes dimittere); vultus, us, m (demittere vultum); species, ei, f; visus, us, m;

+ отвести взгляд vultūs avertere;

+ на мой взгляд (ex) mea sententia;

+ с первого взгляда, на первый взгляд prima facie; a limine; primo aspectu; prima fronte; primo intuitu; primo obtutu;

+ кроткий, ласковый взгляд lenis, comis aspectus;

+ серьёзный взгляд acer aspectus;

+ косой взгляд vulticulus;

взглянуть + подойти, чтобы взглянуть visum procedere;

вздор nugae, arum, fpl; ineptiae, arum, fpl; somnia [orum, npl]! fabulae [arum, fpl]! tricae, arum, fpl (sunt apinae tricaeque; t. merae); apinae, arum, fpl; gerrae, arum, fpl; burrae, arum, fpl; somnium, ii, n; nugae, arum, fpl;

+ всякий вздор говорить delirare, aliena loqui, in dicendo excurrere, vagari;

+ вам кажется, что все несут вздор omnes tibi delirare visi sunt;

+ нести вздор garrire nugas;

вздорный stomachosus, a, um; morosus, a, um; difficilis, e; rixosus, a, um; insulsus, a, um; ineptus, a, um; absurdus, a, um; infrunitus, a, um (animus; mulier; copia);

вздох spiritus, us, m (latere imo petitus); gemitus, us, m; suspirium, ii, n; stesagma, atis, n;

+ до последнего вздоха usque ad extremum spiritum;

вздремнуть addormiscere, o, ui, itum;

вздувание inflatio, onis, f (stomachi, intestinorum);

вздуваться tumescere, o, ui, - (freta ventis tumescunt); tumere, eo, ui, - (a vento unda tumet); intumescere; turgescere, o, ui, -;

вздувшийся tumefactus, a, um; tumens, ntis; tumescens, ntis; tumidus, a, um (Nilus);

вздутие inflatio, onis, f; tumor, oris, m;

+ вызывать вздутие inflationem habere;

вздутый inflatus, a, um; ventricosus, a, um; ventosus, a, um; tumidus, a, um; turgidus, a, um; tumidus, a, um (cervices); vesicarius, a, um; vesiculosus, a, um; sufflatus, a, um;

вздымать sublimare [1] (candentem facem in caelo); suscitare [1];

вздыматься stare, sto, steti, statum (turris ad auras stat; stabat acuta silex); rigēre, eo, ui, -;

вздыхать suspirare [1], gemere, eo, ui, itum; ingemere; ingemiscere, o, ui, -;

+ вздыхать из глубины сердца, тяжело, глубоко вздыхать suspiria alte premere, ab imo pectore ducere; suspiria trahere;

+ вздыхать от печали, от притворной любви suspirare dolore, ficto amore;

+ вздыхать по чему cum gemitu desiderare rem; gemere rem, de re; suspirare;

+ вздыхать по матери, которую давно не видел suspirare longo non visam tempore matrem;

взимание capio, onis, f (pignoris);

взимать capere, io, cepi, captum (vectigal ex aliqua re);

взирать: suspicere, io, spexi, spectum (in, ad caelum); aspicere; spectare [1]; tuēri, eor, tuitus sum; intuēri;

+ не взирая на его слёзы, на его бедность nulla ratione habita ejus lacrimarum, ejus paupertatis;

+ не взирая на лица nulla cujusquam habita ratione; omni discrimine remoto;

+ не взирая на моё отсутствие ut ego absim;

+ не взирая на опасность etiam ut periculum sit;

взлёт ascensio, onis, f; nisus, us, m;

взлететь pennis se levare [1], evolare [1], subvolare [1]; se sublimare [1] (nubium tenus);

взлом, кража со взломом effractura, ae, f;

взломать effringere, o, fregi, fractum; pulsando, verberando perfringere, frangere; rumpere, o, rupi, ruptum;

+ взломать крышку у сундука operculum risci effringere;

+ взломать пол tabulatum perfringere, refringere;

+ прибывающая вода взломала лёд aquae magnae glaciem ruperunt;

взломщик effractarius, ii, m; effractor, oris, m;

взмахивать крыльями alas agitare [1], quatere [io, quassi, quassum], verberare [1] alis aethera;

+ взмахивать руками gesticulari, gestum manibus agere;

взморье maritima, orum, npl;

+ на взморье близ Риги in maritimis prope Rigam;

взнос pecunia [ae, f] conferenda, colligenda; contributio, onis, f; stips, pis, f (stipem conferre); stipendium, ii, n (stipendia pendere); oblatio, onis, f;

взнуздать capistrare [1] (boves fiscellis); frenare [1];

взор acies, ei, f (aciem in omnes partes dimittere); aspectus, us, m; conspectus, us, m; prospectus, us, m; oculus, i, m;

взорвать, взрывать displodere, o, plosi, plosum (multizonium displosum est); discutere, io, cussi, cussum; rumpere, o, rupi, ruptum; patefacere, io, feci, factum;

+ взорвать утёс rupem pandere;

+ взорвать камни порохом saxa discutere pulvere nitrato;

+ взорвать мину terram subruere vi ignis subterranei; pulvere pyrio incenso solum discutere;

взрастить, взращать educere, o, duxi, ductum; producere; tollere, o, sustuli, sublatum;

взрослеть adolescere, o, adolevi, adultum;

взрослый adultus, a, um (filius); puber, era, erum; virilis, e (aetas); exoletus, a, um; взрослая nubilis; matura viro, marito;

взрослеть pubertatem ingredi [ior, gressus sum];

взрыв explosio, onis, f; displosio, onis, f;

+ «Большой взрыв» “Magnus Fragor”;

+ теория большого взрыва magni fragoris theoria;

взрывание discussio ope pulveris nitrati;

взрывчатый explosibilis, e;

взрыхлять subigere, o, egi, actum (terram);

взъерошенный sentus, a, um; hirsutus, a, um;

взывать appellare [1] (deos); vocare [1] (deos); imprecari, or, atus sum; introvocare [1];

взыскание multa, ae, f (имущественное); exactio, onis, f; certatio, onis, f; inquisitio, onis, f; disquisitio, onis, f; accurata et diligens consideratio [onis, f]; compulsio, onis, f;

+ определено учинить взыскание с неплативших подушных денег constitutum est exigere census in capita nondum pensos;

+ когда вы неисправны в вашем деле, он может делать на вас взыскание si in rebus tuis non es diligens, juberis rationem reddere;

взысканный exactus, a, um;

+ взысканные с должников деньги pecuniae exactae a debitoribus; nomina exacta a debitoribus;

взыскательный officiorum molestus exactor; superbus, a, um (dens; aures, quarum est judicium superbissimum); + взыскательный начальник praefectus severus;

взыскать, взыскивать quaerere, o, quaesivi (ii), quaesitum; inquirere; requirere; redigere, o, egi, actum;

+ взыскать с кого что exigere, cogere, apellare quem de aliqua re;

+ заимодавец взыскал с меня сполна все деньги creditor omnia sua nomina a me exegit;

+ с него взыскали пеню appellatus est de pecunia irrogata;

+ с него взыскиваются недоимки reliqua, residua ab eo exiguntur; appellatur de residuis;

+ у казначея не находится на лицо сто рублей, поэтому решено взыскать их с него custodi aerarii desunt centum rublones, et hanc ob causam constitutum est apellare eum de pecunia solvenda;

взятие sumptio, onis, f; praehensio, onis, f; captio, onis, f; expugnatio, onis, f;

+ взятие города сопряжено было со многими бедствиями urbis expugnatio conjuncta erat multis laboribus, aerumnis, difficultatibus;

+ взятие под стражу comprehensio;

+ взятие на откуп conductio; redemptio;

взятка argumentum [i, n] argentarium;

взятки reditus [uum, mpl] incerti, extraordinarii;

+ закон запрещает судьям брать взяткии lex vetat judices ex censu homines spectare, reditus incertos respicere, reditibus incertis consulere;

+ изобличённый во взятках repetundarum convictus;

+ воздерживаться от взяток a capiendis muneribus temperare;

взятый depromptus, a, um; desumptus, a, um; decerptus, a, um;

взять capere, io, cepi, captum (aliquid in manum, manu); depromere, o, prompsi, promptum; desumere, o, sumpsi, sumptum; decerpere, o, cerpsi, cerptum (nihil sibi de aliqua re); accommodare [1] (gladium dextrae);

+ взять верх superiorem fieri; rerum potiri, superare; vincere;

+ взять волю liberum cursum cupiditati dare, animum explere; cupiditati satisfacere; sitim libidinis explere;

+ взять на себя защиту государства excipere rem publicam;

+ взять на себя представительство чьей-л. жалобы quaerimoniam alicujus suscipere;

+ взять на себя долги друзей aes alienum amicorum suscipere;

+ возьми всё себе integrum tibi reserves, habeas;

+ возьми книгу, почитай tolle librum, lege;

+ взять пример с кого-л. capere exemplum ex, de aliquo;

+ возьми себе то, что твоё res tuas tibi habeas [habe, habeto]; (см. брать)

взяться recipere, io, cepi, ceptum; in se recipere; spondere, eo, spopondi, sponsum; promittere, o, misi, missum; polliceri [eor, pollicitus sum] aliquid;

+ взяться за руки manus conjungere;

+ возьмитесь за руки prehendatis alter alterius manum;

+ он взялся защитить дело recepit se in causam defendendam;

+ я не возьмусь за это nolo suscipere, aggredi hanc rem;

+ он взялся поставить нужные припасы recepit in se alimenta necessaria suppeditanda;

+ взяться за ум intelligetem, prudentem, sanum fieri;

+ взяться убить кого aliquem interficiendi partes sibi sumere;

+ взяться прославить кого-л. sumere aliquem celebrare;

виадук viaductus, us, m;

вибрирующий vibrans, ntis; vibratorius, a, um;

вид species, ei, f; genus, eris, n (cibi; arborum atque frugum; aves omne genus); forma, ae, f (agri; corporis); aspectus, us, m; prospectus, us, m; spectaculum, i, n; conspectus, us, m; spectaculum, i, n; visus, us, m; conspicuum, i, n; facies, ei, f; titulus, i, m; habitus, us, m;

+ вид вдаль, издали prospectus;

+ вид сверху вниз despectus;

+ вымерший вид species emortua;

+ вымирающий вид species emoriens;

+ вымышленный вид species ficta;

+ высокогорный вид species altimontana;

+ зарождающийся вид species enascens;

+ интересный вид species curiosa;

+ естественный вид species naturalis;

+ искусственный вид species artificialis;

+ ископаемый вид species fossilis;

+ исчезающий вид species evanescens;

+ исчезнувший вид species evanida;

+ общий вид ботанического сада aspectus horti botanici;

+ северный склон имеет вид крутой, неприступной стены declivitas borealis muri ardui et inaccessibilis aspectum praebet;

+ вид с вершины горы prospectus e cacumine montis;

visus, a, um;

+ вид цветка сбоку (сверху, снизу) flos a latere (a superiore, ab inferiore) visus;

+ корни употребляются в пищу в виде салата radices pro acetariis comeduntur;

+ в увеличенном виде amplificatus, a, um;

+ в уменьшенном виде deminutus, a, um;

+ принять важный вид vultum componere;

+ принять серьёзный вид vultum adducere; vultus severos induere;

+ принять вид старухи simulare anum;

+ быть на виду in conspectu esse;

+ терять из виду e conspectu amittere;

+ под видом оказания услуги officii simulatione;

+ под видом чего-л. facie alicujus rei;

+ под обманчивым видом добродетели specie virtutis et umbrā;

+ делать вид se facere (se facere alias res agere);

+ делать вид, что согласен vultu assentire;

+ Это всё только для виду ea omnia ostentui esse credo;

+ многие льют слёзы лишь для вида lacrimas fundunt, ut ostendant;

+ возымев виды на что-л. spem alicujus rei nactus;

+ виды на урожай segetis fides;

+ не подавать вида, что страшно mussitare timorem;

+ не подавать виду о своём замысле consilium vultu tegere;

+ иметь в виду одно, а притворно утверждать другое aliud agere, aliud simulare;

+ иметь в виду общественное благо videre salutem publicam;

+ есть виды на победу ostenditur victoria;

+ каков он на вид? Qua facie est?

+ вся природа имела однообразный вид unus erat toto naturae vultus in orbe;

+ потрясённый вид coloris et vultus turbatio;

+ белоснежный на вид niveus videri;

видение forma, ae, f (deorum; viri terribilis); visio, onis, f (adventicia; fluens); visus, us, m; species, ei, f; fantasma, atis, n; hallutinatio, onis, f;

видеокассета videocaps(ul)a, ae, f, videoarc(ul)a, ae, f; videocapsella, ae, f; caseta magnetoscopia;

видеомагнитофон magnetoscopium, ii, n;

видеть videre, eo, vidi, visum (aliquem cottidie; oves properantes domum); cernere, o, crevi, cretum; oculis cernere; uti [utor, usus sum] oculis (recte; minus); conspectum alicujus rei habere [eo, ui, itum]; in conspectu esse [sum, fui]; respicere, io, spexi, spectum;

+ хорошо (далеко) видеть bene, acriter (longius) videre;

+ не далеко видеть parum prospicere;

+ Я словно остолбенел – ничего не вижу, ничего не слышу nec oculis, nec auribus consto; neque oculis, neque auribus competo; plane obstupefactus, stupore oppressus;

+ этим глазом я вижу хуже isto ego oculo minus utor;

+ плохо видеть caecut(t)ire (oculi mihi caecuttiunt);

+ видеть издали, с близкого расстояния eminus, e propinquo videre;

+ я не вижу никакой надежды quid sperem, non dispicio;

+ сердце болит, когда я вижу, кто я теперь и кем я был cor dolet, quum scio ut nunc sum atque ut fui;

+ сразу видно scires (propaginem Gigantum e sanguine natam);

+ донёс ему, будто видел то, чего (в действительности) не видел quod non vidisset, pro viso sibi renuntiasse;

+ ты ушёл, чтобы никогда больше меня не (у)видеть me nunquam visurus abisti;

+ видеть, что (как) кто-л. бежит videre aliquem fugere;

+ тебя ли я вижу? est te videre?

+ кто видел нечто подобное? где это видано? quis hoc vidit?

+ не видеть requirere (prudentiam in aliqua re);

видимо (ut) videtur;

видимость apparentia, ae, f; visibilitas, atis, f; umbra, ae, f (mendax umbra pietatis); simulatio, onis, f; species, ei, f; fucus, i, m;

видимый conspiciendus, a, um; conspicuus, a, um; visibilis, e (exhalationes); videndus, a, um; spectabilis, e; aspectabilis, e;

+ щетинки, видимые только при сильном увеличении setulae sub microscopio validiore conspiciendae;

+ видимый простым (невооружённым) глазом oculo non armato visibilis;

+ видимый мир mundus, quem cernimus, visibilis;

видно apparet; patet; patefit;

+ по его глазам видно ex oculis ejus intelligo;

+ видно, что он хочет обмануть меня id indicium est, eum me decipere velle;

+ по глазам видно, что он виноват ejus vultu scelus proditur;

+ видно, что его господин человек бедный apparet hunc servum esse domini pauperis;

видный celeberrimus, a, um; clarissimus, a, um; speciosus, a, um; honestus, a, um; oculatus, a, um (locus); conspiciendus, a, um; conspicuus, a, um; conspectus, a, um; visibilis, e;

+ видный исследователь флоры Кавказа explorator celeberrimus (clarissimus) florae Caucasi;

видоизменение mutatio, onis, f; modificatio, onis, f; variatio, onis, f; metamorfosis, is, f;

видоизменять mutare [1]; modificare [1];

видящий visibilis, e (pars animae);

+ плохо видящий male oculatus;

Византий Byzantium, ii, n;

визг crepitus, us, m (cardinum); gannitus, us, m; stridor, oris, m (rudentum);

визгливый acidus, a, um (sonus);

+ визгливая дудка stridens stipula;

визжать tinnire [4] (nimium tinnis); stridere, eo, ui, - (cardo stridet);

визит officium, ii, n; visitatio, onis, f; salutatio, onis, f;

+ нанести визит кому-л. officium alicui facere;

визуальный visualis, e;

вилка furca, ae, f; furcilla, ae, f; fuscina, ae, f; fuscinula, ae, f;

+ есть вилкой in edendo fuscina uti;

вилла villa, ae, f;

вина culpa, ae, f; noxa, ae, f; noxia, ae, f (noxiae poena par esto); crimen, inis, n; admissum, i, n (gentis admissa dolosae); causa, ae, f; vitium, ii, n; meritum, i, n;

+ по вине автора culpa auctoris;

+ это моя вина mea culpa est; meum est vitium;

+ отрицать свою вину culpam a se amovere;

+ сваливать вину на кого culpam in aliquem conferre, transferre; alicui attribuere, assignare; crimini substitui;

+ брать вину на себя trahere in se crimen;

+ принять на себя чью-л. вину suscipere in se alicujus crimen; subire crimen;

+ это его вина is est in culpa; culpa est penes eum;

+ искупить вину expendere poenas;

+ вменяться в вину кому-л. alicui noxiae esse;

+ ставить в вину culpare; alicui aliquid vitio dare (vertere);

+ быть виной in causa esse;

винительный (падеж) accusativus (casus);

винить accusare [1], incusare [1]; culpare [1] (aliquem in re); crimini dare [1]; criminari [1]; vitio vertere [o, verti, versum]; vituperare [1]; reprehendere, o, ndi, nsum; infamare [1] (aliquem alicujus rei); coarguere, uo, ui, utum; obligare [1];

+ не вини его, это сделано неумышленно noli eum vituperare, accusare, hoc inconsulto fecit;

+ Я не виноват в том, в чём меня винят quod me accusant, sum extra culpam;

+ винить в излишней строгости aliquem durum insimulare;

винно-красный vinicolor, is; vinosus, a, um;

винный vinosus, a, um; vinarius, a, um; vinalis, e;

+ винный запах odor vinosus; anhelitus vini (изо рта);

+ винный погреб cella vinaria; apotheca vini; taberna vinaria;

+ винный магазин thermopolium; taberna vinaria;

+ винное пятно macula vino facta;

+ винный завод officina sicerae coquendae, qua vinum adustum coquitur;

+ винная кружка cantharus;

+ винная пальма bdellium;

вино vinum, i, n; merum, i, n;

+ молодое вино vinum recens; mustum;

+ прокислое вино vinum vapidum; vappa; posca;

+ скоропортящиеся вина vina peccatura;

+ старое вино vinum vetus;

+ фруктово-ягодное вино vinum bacco-fructuosum;

+ белое, красное вино vinum album, rubrum (atrum);

+ крепкое, слабое вино vinum validum, imbecillum;

+ вино бьет в голову vinum tentat caput;

+ выпить слишком много вина largiore vino uti; vino se obruere;

+ разгорячиться от вина vino incalescere;

+ похмелье от вина crapula e vino contracta;

+ за стаканом вина in vino, per vinum, inter scyphos, inter pocula;

+ с развязавшимся от вина языком ad vinum disertus;

+ который не прочь хлебнуть массийского вина qui pocula Massici non spernit;

виноватый, виновный noxius, a, um; sons, ntis;

+ быть виноватым in culpa esse; esse in vitio;

+ отчасти в этом виноват сам автор hujus rei aliqua ex parte auctor ipse in culpa est; haec est aliqua ex parte culpa auctoris;

+ Виноват! Deprecor, ut hoc mihi condones!

виновник auctor, oris, m; molitor, oris, m; concinnator, oris, m; sator, oris, m; reus, i, m;

+ главный виновник преступления sceleris architectus;

+ виновник мятежа seditionis stimulator et concitator;

+ наказывать виновных sontes punire;

виновный culpabilis, e; reus, a, um; sons, ntis; nocens, ntis; noxius, a, um; obnoxius, a, um;

+ не быть виновным abesse a culpa;

+ признавать виновным damnare (aliquem inauditum); “fecisse videri” pronuntiare;

виноград vitis, is, f (лоза); uva, ae, f; vinum, i, n (pendens; legere);

+ кисть винограда racemus;

+ ягода винограда acinus (vinaceus);

+ сбор винограда vindemia;

виноградарство viticultura, ae, f;

виноградарь vinitor, oris, m; vindemiator, oris, m; viticultor, oris, m;

виноградник vinea, ae, f; vinetum, i, n; vinum, i, n (locus vino optimus; vitiarium);

+ на заброшенных виноградниках in vineis derelictis;

+ обитает в виноградниках habitat in vinetis;

+ обитающий в виноградниках vinealis;

+ в тени виноградника sub vite;

+ засаживать виноградник frequentare vineam;

виноградный vineaticus, a, um; vinifer, era, erum;

виноделие fabricatio [onis, f] vini;

винодельческий vino conficiendo destinatus;

+ винодельческий совхоз praedium publicum vino conficiendo destinatum;

виночерпий pincerna, ae, m;

винт cochlea, ae, f;

винтовка sclopetum, i, n;

VIP amplissimus vir, amplissima mulier, vir toto orbe notus or insignis et omni loco celebratus, excellentissima mulier;

виртуальный virtualis, e; possibilis, e; nondum effectus, a, um; efficiendus, a, um; instans, ntis;

виртуоз maximus artifex [cis, m];

вирус virus, i, n;

вирусология virusologia, ae, f;

виселица patibulum, i, n; gabalus, i, m; crux, cis, f; furca, ae, f;

+ умереть на виселице suspendio vitam finire;

висельник gabalus, i, m;

висеть pendēre, eo, pependi, -; impendēre; haerēre, eo, haesi, haesum;

+ висеть на дереве ex, in arbore pendere;

+ его жизнь висит на волоске ejus vita tenui filo pendet; in summo discrimine versatur; pendet perlevi momento;

виски vischium, ii, n; whiskeyum, i, n;

Висла Vistula, ae, f;

висмут bismuthum, i, n (Bi);

висок tempus, oris, n;

високосный год annus intercalaris; annus bissextus, bissextilis;

висячий pendulus, a, um; suspensus, a, um; pensilis, e;

+ висячий замок sera pensilis;

витамин vitaminum, i, n;

витиеватость facundia, ae, f; lascivia, ae, f;

витиеватый eloquens, ntis; facundus, a, um; lascivus, a, um;

витийство eloquium, ii, n; eloquentia, ae, f;

вития orator, oris, m; rhetor, oris, m; eloquens, ntis;

витой tortilis, e; tortus, a, um; contortus, a, um;

виток anfractus, us, m; gyrus, i, m;

витрина armarium [ii, n] vitreum;

вить viere, eo, -, etum (corollam; aliquid ex viminibus); texere, o, ui, textum (nidos); torquēre, eo, torsi, tortum;

витязь vir [i, m] fortis (simus); heros, ois, m;

Вифиния Bithynia, ae, f;

Вифлеем Bethlehem (нескл);

вихрь turbo, inis, m (pulvis colletus turbine) (m); ventus turbo, turbo ventis; vortex, icis, m; vertex, icis, m;

вице-адмирал propraefectus [i, m] classis;

вице-канцлер procancellarius, ii, m;

вице-консул proconsul, is, m;

вице-президент Propraeses, idis, m; praesidens vicarius;

+ вице-президент Ботанического общества propraeses Societatis Botanicae;

вишнёвый cerasinus, a, um;

+ вишневая окраска color cerasinus;

+ вишневый сок sapa cerasina;

+ вишневая вода liquor cerasinus;

вишня cerasus, i, f (дерево); cerasum, i, n (плод);

вкатывать involvere, o, volvi, volutum;

вклад contributio, onis, f; donarium, ii, n; symbola, ae, f;

+ вклад в изучение Памира symbolae Pamiricae;

+ внести вклад в науку scientiae contribuere;

вкладывать, вложить addere, o, didi, ditum (epistulas in eumdem fasciculum); indere; adjungere, o, xi, ctum (epistulam in fasciculum); collocare [1]; inserere, o, ui, sertum; interponere, o, posui, positum;

вклейка epenthesis, is, f;

вклиниваться cuneari; incurrere;

включать includere, o, clusi, clusum; inserere, o, ui, sertum; interserere; asserere; interponere, o, posui, positum; addere, o, didi, ditum; (свет итд.) accendere, o, cendi, censum;

+ включать статью в договор foederi condicionem addere;

+ включать кого в число своих друзей aliquem numerare in suis amicis, inter suos amicos; habere in numero suorum amicorum;

включительно inclusus, a, um; inclusive;

вколачивать agere, o, egi, actum (sublĭcas); depangere, o, -, pactum; intrudere, o, -, -; figere, o, fixi, fictum;

вкось oblique;

вкрадчивость blanditia, ae, f; insinuatio, onis, f;

вкрадчивый blandus, a, um;

вкрапление inspersio, onis, f;

вкрасться, вкрадываться intrare [1]; irrepere, o, repsi, reptum; subire, eo, i(v)i, itum; insinuare [1];

+ такая ошибка легко могла вкрасться в описание, составленное по сухим образцам is error in descriptionem ad sicca specimina concinnatam facile intrare (irrepere) potuit;

вкратце breviter; paucis verbis; praecise; summatim;

вкус sapor, oris, m; gustus, us, m;

+ вяжущий вкус sapor adstringens;

+ горький вкус sapor amarus;

+ кислый вкус sapor acidus;

+ медово-сладкий вкус sapor melleus;

+ неприятный вкус sapor ingratus;

+ острый вкус sapor acer;

+ отвратительный вкус sapor foedus;

+ перечный вкус sapor piperitus;

+ приятный вкус sapor gratus;

+ иметь приятный вкус jucunde sapere;

+ сладкий вкус sapor dulcis (suavis);

+ солёный вкус sapor salinus;

+ терпкий вкус sapor acebus;

+ тошнотворный вкус sapor nauseosus;

+ хороший вкус elegantia;

+ со в вкусом eleganter, venuste, scite;

+ тонкий вкус subtile judicium;

+ человек с отличным вкусом vir exquisito judicio; doctus et intelligens rerum aestimator; homo emunctae naris;

+ эта выдумка пришлась по вкусу placuit sollertia;

+ у всякого свой вкус suam cuique sponsam, mihi meam;

вкусный sapidus, a, um;

+ вкусный гриб fungus sapidus; boni, jucundi, suavis saporis; dulcis;

+ вкусный соус tucetum sapidissimum;

+ вкусная пища cibus suavissimus, epularum deliciae;

+ очень вкусные плоды fructus exquisitissimi, dulcissimi;

вкушать comedere, o, edi, esum; delibare [1]; gustare [1];

влага mador, oris, m; (h)umor, oris, m; sudor, oris, m; liquor, oris, m; ros, roris, m; sucus, i, m (succus); imber, bris, m; latex, icis, m; lympha, ae, f;

влагалище vagina, ae, f; eugīum, ii, n;

влаголюбивый hygrophilus, a, um;

владелец dominus, i, m (alicujus rei); possessor, oris, m; erus, i, m (propriae telluris);

+ не иметь владельца vacare (possessio vacat);

владение regnum, i, n; dominium, ii, n; mancipium, ii, n; possessio, onis, f; proprietas, atis, f; dominatio, onis, f;

владеть possidere, eo, sedi, sessum; habere, eo, ui, itum (magnam pecuniam; urbem Romam); tenēre, eo, ui, tentum; obtinēre; potiri [4]; dominari [1];

+ я владею только одним экземпляром этого растения unicum exemplar hujus plantae possideo;

+ владеть греческим языком scire Graece;

+ хорошо владеть чем-л. scienter aliquid tractare;

+ хорошо владеть боевой секирой valere securi;

+ владеть оружием tractare arma;

+ владеть городской недвижимостью in praediis urbanis habere;

+ владеть всем, но не быть подвластным никому habere cuncta neque haberi;

владеющий potens, ntis;

+ владеющий сообща consors, rtis, m;

владыка (епископ) potestas, atis, f; dominus, i, m; sanctitas, atis, f;

владычество dominatus, us, m; dominatio, onis, f;

владычица domina, ae, f;

влажноватый humidiusculus, a, um; humidulus, a, um; subhumidus, a, um;

+ на влажноватых скалах in saxis humidiusculis;

+ по влажноватым местам in locis humidulis;

+ во влажноватом лесу in silva subhumida;

влажность humiditas, atis, f; humor, oris, m; mador, oris, m; uvor, oris, m; uviditas, atis, f;

+ абсолютная влажность humiditas absoluta;

+ относительная влажность humiditas relativa;

+ рост растений зависит от температуры и влажность и воздуха plantarum crescentia ex atmosphaerae calore ac humiditate pendet;

влажнотропический лес silva pluvialis; pluviisilva; silva humida tropica;

влажный humidus, a, um; madidus; humectatus, a, um; humens, ntis; madens, ntis; udus, a, um; uvidus, a, um; roscidus, a, um; sucidus, a, um;

+ на влажной торфянистой почве in solo humido turfoso;

+ на влажных скалах in rupibus humidis;

+ по влажным альпийским лугам Кавказа ad prata madida alpina Caucasi;

+ по влажной древесине ad ligna madentia;

+ по влажной земле ad terram udam;

вламываться, вломиться irrumpere, o, rupi, ruptum; effringere, o, fregi, fractum;

властвовать dominari [1]; imperare [1];

властитель erus, i, m (caelestes eri); tyrannus, i, m; dominator, oris, m; imperator, oris, m; rex, regis, m; властительница regina, ae, f;

властный potens, ntis; imperatorius, a, um; imperiosus, a, um;

властолюбивый imperiosus, a, um;

властолюбие affectatio imperii; cupīdo (inis f) / cupiditas (atis f) regni;

+ поддаться властолюбию prolabi cupiditate regni;

власть auctoritas, atis, f; imperium, ii, n (consuetudinis); potestas, atis, f; ditio, onis, f; dominatio, onis, f; ops, opis, f; potentia, ae, f; fastigium, ii, n; vis;

+ законная власть legitima potestas;

+ находящееся в нашей власти sub ictu nostro positum;

+ верховная власть summum imperium; summa imperii;

+ власть над кем-л. imperium in aliquem;

+ обладать властью in imperio esse;

+ быть в чьей-л. власти esse sub imperio alicujus;

+ не всегда во власти врача исцелить больного non est in medico semper, relevetur ut aeger;

+ высшие военные и гражданские власти imperia et magistratus; imperia et potestates;

+ власти imperia (provincia erat plena imperiorum);

+ власть имущие qui tenent rem publicam;

влачить trahere, o, traxi, tractum (vitam);

влево sinistrorsum; ad sinistram;

влезать irrepere, o, repsi, reptum; ascendere, o, ascendi, ascensum;

влетать involare [1];

влечение studium, ii, n; appetītus, us, m; libīdo, inis, f; cupīdo, inis f (ingens); cupiditas, atis f (imitandi; ad venandum; potentiae);

+ сердечное влечение placitus amor;

+ не по сердечному влечению, а из чувства долга non studio, sed officio;

+ подавить в себе влечение к чему-л. tollere cupidinem alicujus rei;

+ половое влечение cupīdo coëundi;

+ влечение к женщине cupīdo femineus / muliebris;

влечь trahere, o, xi, ctum; invehere, o, xi, ctum;

+ осушение болот влечёт за собой исчезновение многих видов paludibus exsiccatis species plures evanescunt;

вливание infusio, onis, f; injectio, onis, f;

вливать infundere, o, fudi, fusum; adjicere, io, jeci, jectum (sextario aquae dodrantem mellis); injicere; vergere, o, (versi), - (vergi) (sibi venenum; amoma in gelidos sinus);

вливаться transire, eo, i(v)i, itum (Mosa in Oceănum transit); redundare [1]; immergere, o, mersi, mersum; influere, o, fluxi, fluxum;

влияние vis; momentum, i, n; auctoritas, atis, f; efficacia, ae, f; efficientia, ae, f; effectus, us, m; influxus, us, m; influxio, onis, f; affectio, onis, f (praesentis mali); tactus, us, m (solis); potestas, atis, f; potentia, ae, f;

+ отрицательное (вредное) влияние vitium (tempestatis et sentinae);

+ под влиянем изменения климата vi climatis mutati; sub efficientia climatis mutati;

+ о влиянии климата на растительность de climatis effectu (influxu) in vegetationem;

+ иметь огромное влияние на что-л. maximam vim (effectum, influxum) habere ad aliquid;

+ пользоваться влиянием valere (apud populum, apud exercitum); haberi;

+ испытывать влияние, находиться под влиянием (de)pendere; affici;

+ не иметь никакого влияния nullam vim (nullum effectum, influxum) habere;

+ оказать влияние conferre;

+ эволюционное учение оказало решающее влияние на развитие современной филогении растений ratio evolutiva plurimum contulit ad hodiernae plantarum phylogeniae progressus;

влиятельный valens, ntis (civitas; oppidum); primarius, a, um (vir); primas, atis; opulentus, a, um; potens, ntis / validus, a, um (opibus, auctoriate, gratia), gratiosus, a, um; gravis, e; amplus, a, um, magni momenti;

влиять afficere, io, feci, fectum;

вложить imponere, o, posui, positum;

влюблённый amore captus, a, um, incensus, a, um;

+ быть без ума влюблённым perire (aliquem; aliquo; aliqua);

+ быть влюблённым tepere (aliquo);

+ влюблённым сердцем corde tepente;

вменяемость imputabilitas, atis, f; responsabilitas, atis, f;

вменять tribuere, o, ui, utum (aliquid alicujus culpae);

вместе simul; una, unose; conjuncte, conjunctim; cum; communiter; copulatim; promisue;

+ самые последние цветки встречаются вместе с плодами flores postremi simul cum fructibus obveniunt;

+ вместе с тем simul;

+ климат суровый и вместе с тем очень сухой clima asperum simulque siccissimum; una cum; una;

+ вместе с cum; in societate; promiscue;

+ вместе и порознь conjunctim et divisim;

вместилище conceptaculum, i, n; receptaculum, i, n; canalis, is, m; ductus, us, m; thesaurus, i, m (memoria – thesaurus omnium rerum);

вместительность capacitas, atis, f;

вместительный capax, cis; amplus, a, um; spatiosus, a, um; laxus, a, um;

вместо loco; pro; vice; adinstar;

+ на странице 6 вместо «_» напечатано… in pagina 6 pro “_” …impressum est;

+ вместо того чтобы учиться, ты всегда занимаешься пустяками semper nugaris, cum studere deberes, cum studere te oporteret, tu qui studere deberes;

вмешательство interventio, onis, f; interventus, us, m; immixtio, onis, f; invasio, onis, f;

+ хирургическое вмешательство curatio scalpelli;

вмеш(ив)аться se immiscere rei; se interponere in aliquid; intervenire, io, veni, ventum; obsonare [1];

+ вмешивался ли я во что-нибудь твоё? Tetigin’ tui quidquam?

+ Я в это никогда не вмешиваюсь. Mihi istic nec seritur, nec metitur.

+ Не вмешивайся в чужое дело. Tua quod nihil refert ne cures.

+ Почему ты в это вмешиваешься? Quo nomine tu immisceris?

+ Не вмешивайся больше в это дело. Dehinc ut quiescas porro moneo. Abjice de ea re curam.

+ Он некстати вмешался в разговор. Alieno tempore colloquio/sermoni se immiscuit.

+ Он не в своё вмешивается дело. Hoc non ad eum pertinet; hae non sunt ejus partes; non ejus res agitur;

+ Он всё время вмешивается в дела, в которых ничего не понимает. Semper immiscet se rebus, quas non intelligit;

+ Я не вмешиваюсь в ваши дела. Me in negotia tua non infero.

вмещать capere, io, cepi, captum;

+ эта бочка вмещает 10 вёдер hoc dolium decem modiolos/amphoras capit.

+ дом не может их вместить domus eos non capiet;

+ их ум не в состоянии этого вместить mens eorum hoc non capit;

вмиг raptim; rapide; repentine; subito;

вмятина impressio, onis, f;

вначале initio; primo;

вне extra; foris, foras; extrinsecus; procul;

+ вне дверей темницы extra ostium carceris;

+ дома и вне дома domi forisque;

+ вне опасности extra periculum;

+ вне выстрела extra teli jactum;

+ вне страны peregre;

внебрачный spurius, a, um;

внедрять inducere, o, xi, ctum (novos mores); intimare [1]; insinuare [1];

внедряться se insinuare [1];

внезапно subito, repente, derepente, raptim; ex insperato; praeter spem/exspectationem; inopinato; ex inopinato; improviso;

+ внезапно напасть на неприятеля hostem (imprudentem) opprimere;

+ Он внезапно умер. Repentina morte periit; repentine mortuus est.

внезапность subitum, i, n (subita rerum, belli);

внезапный subitus, a, um (bellum; tempestas; casus subitam avertere curam); subitaneus, a, um (imber; timor); repens, ntis; repentinus, a, um; abruptus, a, um;

+ Внезапная радость gaudium insperatum;

внеочередной extraordinarius, a, um;

внесемейный extraneus, a, um (voluptates);

внесение praestatio, onis, f (vectigalis);

внести 1. (включить, вставить, вписать) infero, intuli, illatum, ferre verb. irr.; afferre; insero, serui, sertum, ere,

+ внести в список indici inferre; (inserere);

+ внести исправления (исправить) corrigo, rexi, rectum, ere; emendo, avi, atum, are 1;

+ внести много нового multum afferre:

+ труды Марпиуса внесли много нового в изучение пальм opera cl.Martii ad palinarum cognitionem multum attuleruirt,

+ внести новое в военное дело in re militari nova afferre;

+ внести предложение (предлагать) offero, obtuli, oblatum, offerre; propono, posui, positum, ere 3; conferre (socitatem, uno pecuniam conferente, alio operam, posse contrahi); inducere (discordiam in civitatem);

+ внести путаницу perturbo, avi, atum, are 1;

+ внести ясность (сделать ясным) clarum reddere.

+ внести в список referre in album;

+ внести в протокол quae acta/gesta sunt in album referre; acta/ordinem alicujus rei consignare;

+ внести в приход in acceptum referre;

+ внести в расход rationibus inferre;

+ внести в казну все деньги сполна plenam summam ex censu conferre;

+ внести недоимки residuam pecuniam debitam solvere;

+ расход и приход вносятся в записную книгу expensa et accepta in librum rationum referuntur;

внетропический extratropicus, a, urn;

+ внетропическая Америка America extratropica.

внешне (габитуалъно) habitu:

+ цветоносные почки внешне сходны с вегетативными gemmae florigerae vegetativis habitu simillimae sunt.

+ Он только внешне показывается набожным est pietatis simulator; speciem tantum religiosi (pietati addicti) viri prae se fert;

внешний 1. (наружный) externus, a, um; exterior, ius; exter. era, erum; extraneus, a, um (res; causa); (реже);extrarius. a. um adj. (реже); adventicius, a, um; 2. (габитуальный) habitualis, e adj.;

+ внешний вид habitus, us m; aspectus, us, m; forma, ae, f;

внешность ж. (вид) facies, ei, f; habitus, us m; frons, ntis, m; vultus, us, m; species, ei, f; forma, ae, f (virgines forma excellente);

+ нельзя судить о человеке по внешности si spectes hominem ex vultu, judicium rectum/verum ferri non potest;

+ люди пленяются больше внешностью и словами, нежели самим благодеянием fronte et oratione magis quam ipso beneficio reque capiuntur homines;

вниз deorsum; pessum; subter; infra;

+ волоски, направленные вниз pili deorsum directi;

+ вниз по течению secundo flumine.

внизу 1. (в нижней части) infra; inferno; subter (omnia quae supra sunt et subter) (реже):

+ стебли внизу простые, в верхней части ветвистые caules inferne simplices, superne ramosi; 2. (у основания) basi: + соцветие внизу рыхловатое inflorescentia basi laxiuscula;

+ внизу страницы ad calcem paginae,

вникать rei naturam/rem ipsam pervestigare, explorare, curatius inquirere, altius perscrutari;

внимание с. attentio, onis, f; acies, ei, f (aciem intendere); animadversio, onis, f; consideratio, onis, f; intentio, onis, f; respectus, us, m;

+ сочувственное, благосклонное внимание studium atque aures;

+ быть в центре внимания maximae attentioni esse:

+ разновидность, достойная внимания attentione digna varietas;

+ особого внимания заслуживает растение, собранное у тающих снегов singulari attentione digna est (singularem attentionem meret) planta ad nives deliquescentes lecta;

+ привлечь внимание attentionem movere;

+ привлечь к себе attentionem attrahere;

+ не обращать внимания neglego, lexi, lectum, ere; aliud, alias res agere;

+ обратить внимание ( заметить) animadverto, verti, versum, ere; (animum) attendo, tendi, tensum, ere;

+ на ошибочность этого указания совершенно правильно уже обратил внимание Юзепчук hanc indicationem erroneam rectissime animadvertit cl. Juzepczuk:

+ Турнефор обращал больше внимания на цветок, чем на плод cl. Tournefortius magis ad florem quam ad fructum attendebat;

+ в особенности следует обратить внимание на многолистный стебель и ланцетовидные листья attendendum est praecipue ad caulem polyphyllum et folia lanceolata;

+ обрати внимание (букв. заметь хорошо)Nota bene;

+ обратить особое внимание maxime attendere;

+ принять во внимание (ср. также учитывать) respicio.spexi. spectum, ere;

+ прими во внимание (учти) respice;

+ уделить внимание curam (diligentiam. studium) adhibere,

+ ycкользать от внимания decipio, cepi, ceptum, ere;

+ Это требует большого внимания haec res maximam animi attentionem postulat; ad hanc rem perstudiose attendendum est;

+ приковывать внимание слушателей capere aures;

+ заслуживающий внимания haud spernendus;

+ полное внимания письмо litterae plenae officii;

внимательно attente, intente; arrectis auribus; attento/intento animo:

+ весьма внимательно perattente adv.

+ заставить внимательно слушать себя sibi audientiam facere; + внимательно слушать что-л. rem perattente, attentissime audire; attento animo excipere; animum ad aliquid advertere, adhibere; animo alicui adesse; attentem auditorem se alicui praebere; aures patulas alicui praebere; aures erigere et alicui attendere; aure aliquid bibere;

+ слушай внимательно tu dictis adjice mentem;

+ он не слушает внимательно aures ejus peregrinantur; animo peregre est;

+ Если внимательно рассмотреть следствия, то постигнем причины si attentis oculis acerrime contemplemur eventus/exitus rerum, facile ad causas aperiendas perveniemus;

+ смотреть внимательно attentis oculis, acriter intueri;

+ делать внимательно aliquid attento animo agere, curare, conficere;

внимательность officium, ii, n; officiositas, atis, f;

внимательный attentus, a, um (ad, circa aliquid) adj.; intentus, a, um; vacuus, a, um (aures);

+ внимательный судья, слушатель judex, auditor attentus;

+ быть внимательным servare;

внимать absorbere, eo, ui (psi), ptum (orationem alicujus); animo adesse; attendere, o, tendi, tentum; exaudire [4]; auscultare [1]; animadvertere, o, verti, versum;

вничью puncta aequabiliter divisa;

+ сыграть вничью puncta (aequabiliter) dividere;

вновь (снова; ср.) denuo adv.; iterum adv.; rursus, rursum; noviter;

+ вновь начинать denuo incipere; repetere, redintegrare;

+ вновь начать битву pugnam redintegrare, renovare;

+ вновь начать войну bellum renovare, redintegrare; rebellare, rebellationem facere;

+ построить вновь церковь reaedificare, reficere, reparare templum;

+ вновь написать, что было плохо написано male exarata calamo reformare, emendatius denuo scribere;

вносить importare [1]; conferre, o, tuli, latum; inferre; ingerere, o, gessi, gestum;

внук nepos, nepotis, m; внучка neptis, is, f;

внутренний internus, a, um; interior, ius; intestinus, a, um; domesticus, a, um; penetralis, e; penitus, a, um;

+ внутренняя створка valva interior;

+ венчики двугубые, с наружной губой трехлопастной, внутренней двунадрезной corollae bilabiatae labio exteriore trilobo, interiore bifido;

+ собрано во внутренних частях острова Мадагаскар interioribus insulae Madagascar partibus collectum est.

+ внутренняя часть дома interior pars aedium; penetrale;

+ внутренний двор platea;

+ внутренние болезни morbi interni;

+ внутреннее зло malum intestinum;

+ внутренняя опасность inclusum intus periculum;

+ внутренняя война bellum internum, intestinum, domesticum;

+ внутренние дела res domesticae;

+ внутренняя цена valor internus;

+ внутреннее государственное спокойствие interna quies publica;

+ внутренние движения сердца intimi animi sensus;

внутренности viscera, um, npl; intestinum, i, n; praecordia, orum, npl; exta, orum, npl; penetrale, is, n;

+ влача вонзившиеся во внутренности стрелы trahens haerentia viscere tela;

внутри 1. (в качестве нареч) intrinsecus; introrsus; intus; penitus; 2. (предлог) intra;

внутрь intrinsecus; introrsum; intro;

внучка neptis, is, f;

внушать suggerěre, o, gessi, gestum (questus); monere, eo, ui, itum; admonere, instillare [1]; imbuere, o, ui, utum; implere, eo, evi, etum; ostendere, o, ndi, nsum (tum spem, tum metum); admovere, eo, movi, motum (metum; luctūs animo); facere, io, feci, factum (metum); habere (laetitiam; odium); subministrare [1] (timores); subjicere, io, jeci, jectum (alicui spem; amor carmina subjicit); injicere; inserere, o, ui, sertum; inspirare [1]; incutere, io, cussi, cussum; indere; induere, o, ui, utum; subdere, o, didi, ditum (alicui spiritūs); suadere, eo, suasi, suasum; infundere, o, fudi, fusum; inferre, o, tuli, latum;

+ он ему всё внушает omnia ei suggerit;

+ внушать кому любовь к добродетели alicui instillare amorem virtutis;

+ внушать часто своим ученикам suis discipulis identidem ingerere;

+ внушать такую мысль consilium subjicere;

+ что внушат ему, тому он верит и следует quae ei suggesta sunt, iis fidem habet et obtemperat;

+ внушать безразличное отношение к собственным интересам abalienare ab sensu rerum suarum [suis rebus];

+ храбрым внушить надежду, а на малодушных навести страх strenuis vel ignavis spem metumque addere;

+ вот какие злодеяния смогло внушить суеверие tantum religio potuit suadere malorum;

внушение suggestio, onis, f; suggestus, us, m; admonitio, onis, f; injectio, onis, f;

+ по чьему-л. внушению aliquo suggerente;

внушительный speciosus, a, um;

внятно plane, perspicue, aperte, dilucide;

+ учитель свои наставления должен преподавать внятно dux et magisrter sua praecepta dilucide tractare debet;

+ изъяснять что внятно dilucide, enucleate, enodatius explicare;

+ говорить внятно dilucide dicere, verbis uti; loqui accomodate ad sensum vulgi;

+ он говорит очень внятно candido dicendi genere utitur;

вовлекать, вовлечь trahere, o, xi, ctum; vocare [1]; illicere, io, lexi, lectum; implicare [1];

вовремя temperi (sua conficere officia); tempestive (arare; intervenire); tempestivo; bene; mature;

вовсе (не) nequaquam; omnino, prorsus, plane;

+ закавказское растение, с моей точки зрения, вовсе не отличается от туркменского planta transcaucasica a turcomanica mea sententia nequaquam differt;

+ это вовсе не годится hoc plane est nihil; est inutile; nihil valet;

вогнутость convexitas, atis, f;

вогнутый concavus, a, um; vatius, a, um (crura);

вода aqua, ae, f; liquidum, i, n; liquor, oris, m; latex, cis, m; lympha, ae, f;

+ близ минеральных вод prope aquas minerales;

+ брать воду aquam petere; aquari;

+ быть в воде по пояс ex aqua pectore tenus exstare;

+ в водах тёплых источников in aquis thermalibus;

+ в загрязнённых водах in aquis inquinatis;

+ в медленно текущих водах in aquis lente fluentibus;

+ в стоячих водах in aquis stagnantibus;

+ в чистой воде in aqua pura;

+ вода по колено aqua genuum tenus;

+ дождевая вода aqua pluvialis, pluvia; caelelestis humor;

+ душистая вода aqua odorata;

+ кипячёная вода aqua cocta;

+ ключевая вода aqua fontana;

+ минеральные воды aquae metallicae / minerales;

+ морская вода aqua marina;

+ набрать в рот воды os aqua implere;

+ нырять в воду urinari;

+ опрыскать водой aspergere alicui aquam;

+ писать вилами по воде in aqua scribere;

+ пить воду aquam bibere;

+ пить целебные воды aquas medicales potare;

+ подать воды для рук dare aquam manibus;

+ пресная вода aqua dulcis;

+ проводить воду в дом aquam in domos inducere;

+ проточная вода aqua fluens;

+ прочь воду, давайте вина aquam foras, vinum intro!

+ разбавить вино водой vinum aqua temperare;

+ свежая вода aqua viva, profluens; flumen vivum;

+ святая вода aqua lustralis;

+ снежная вода aqua nivalis;

+ соединять огонь с водой (сочетать несочетаемое) ignibus jungere aquas;

+ солёная вода aqua salsa;

+ спустить корабль на воду navem deducere;

+ стоячая вода aqua pigra, quieta, stagnans;

+ целебные воды aquae medicatae, medicae;

+ черпать воду aquam haurire;

+ чистая вода aqua pura;

водитель agitator, oris, m (возница при состязаниях, на играх в цирке);

водить ducere, o, xi, ctum; ductare [1];

+ водить за нос aliquem phaleratis verbis ducere, vana spe lactari;

водка vinum [i, n] aqua vaporatum et stillatum; sicera, ae, f; aqua [ae, f] vitae; spiritus [us, m] frumenti;

водный aquaticus, a, um; aquatilis, e;

водобоязнь pavor [oris, m] aquae; hydrophobia, ae, f;

водоворот vorago, inis, f; vertex, icis, m; gurges, itis, m;

водоём aquarium, ii, n; stagnum, i, n; cisterna, ae, f; excipula, ae, f; compluvium, ii, n;

+ болотный водоём aquarium palustre;

+ озёрный водоём aquarium lacustre;

+ пресный водоём aquarium dulce;

+ речной водоём aquarium fluviatile;

+ водоросли минерализованных водоёмов algae stagnorum mineralium;

+ новые виды водорослей из пойменных водоёмов algarum species novae e stagnis inundatis;

(купальный бассейн) stagnum calidae aquae;

+ искусственный водоём для военно-морских упражнений stagnum navale;

водокачка aquarium [ii, n] mechanicum;

водолаз urinator, oris, m;

водолей aquarius, ii, m; aquator, oris, m;

водонепроницаемый aquae impermeabilis;

+ водонепроницаемый слой stratum aquae impermeabilis;

водонос aquator, oris, m;

водопад cataracta, ae, f; dejectus [us, m] aquarum; aqua [ae, f] desiliens;

+ над водопадом Учан-су supra cataractam Uczan-su;

водопой aquatio, onis, f; aquarium, ii, n;

+ вести на водопой agere potum;

водопровод aquaeductus, us, m;

водораздел divortium, ii, n (aquarum, fluminum);

водород Hydrogenium, ii, n;

+ перекись водорода hydrogenium hyperoxydatum;

водоросль alga, ae, f;

водосток impluvium, ii, n;

водоток aquae cursus [us, m];

водохранилище cisterna, ae, f; aquarium, ii, n;

водружать statuere (signifer, statue signum!);

водянистый aquosus, a, um; tenuis, e (vinum); serosus, a, um;

+ водянистый вкус sapor aquosus;

водянка hydrops, opis, f;

водяной aquaticus, a, um; aquatilis, e; aquarius, a, um;

+ близ водяной мельницы prope molas aquarias;

воевать bellare [1]; militare [1];

+ успешно воевать proeliis secundis uti; sua fortuna pugnare;

воевода dux, cis, m (exercitus); imperator, oris, m; praetor, oris, m; palatinus, i, m;

воеводство provincia, ae, f; palatinatus, us, m;

военнопленный captivus, a, um; bello captus, a, um;

военный militaris, e; bellicus, a, um (jus); castrensis, e; stratioticus, a, um; miles, itis, m; belator, oris, m;

+ быть освобожденным от военной службы vacationem militiae habere; militiae immunem esse;

+ военная добыча spolium; manubiae;

+ военная присяга militiae sacramentum;

+ военная служба militia; stipendia, munus militare; sacramentum (присяга);

+ военная форма vestis militaris;

+ военная хитрость strategema (n);

+ Военно-Грузинская дорога via Militaris Georgica;

+ военное дело res bellica;

+ военное звание munus militare;

+ военные militare genus;

+ военные приготовления belli(ci) apparatus;

+ военные расходы sumptus belli, sumptus rei militaris;

+ Военный Департамент Rerum Bellicarum Administratio;

+ военный лагерь castra, orum, n;

+ военный округ strategia (dividi in praefecturas, quas strategias vocant);

+ военный плащ paludamentum;

+ военный стан stativa, orum, n;

+ военный суд castrensis jurisdictio; judicium militare;

+ военный устав lex militaris;

+ военный флот classis bellica;

+ объявить военное положение и мобилизацию tumultum decernere;

+ по Военно-Осетинской дороге secundum viam Militarem Osseticam;

+ прохождение военной службы, военная карьера turbo militiae;

вожатый ductor, oris, m;

вождь dux, cis, m; ductor, oris, m; princeps, ipis, m; imperator, oris, m;

вожжи habena, ae, f; frenum, i, n;

воз vehes, -is (feni) f; vehiculum, i, n; plaustrum, i, n;

возбудитель excitator, oris, m; irritamentum, i, n; stimulus, i, m;

+ возбудитель болезни agens morbificus;

+ возбудитель инфекции contagium;

возбуждать commovere, eo, movi, motum; excitare [1]; concitare [1]; suscitare [1]; exsuscitare [1]; agitare [1]; exagitare [1]; agere, o, egi, actum (nova quaerere tecta); facere, io, feci, factum (desiderium alicui alicujus rei; spem; suspicionem); titillare [1] (sensus); invitare [1] (appetitum animi); accendere, o, ndi, nsum (aliquem contra [in] aliquem); succendere (furorem); incendere; vexare [1] (inertes); struere, o, uxi, uctum (odium in alios); stimulare [1] (aliquem ad, in aliquid); temptare [1]; irritare [1]; perciēre, eo, ivi, itum (percire) (irā percitus); vegēre, eo, -; permovēre, eo, movi, motum; arrigere, o, rexi, rectum; inflammare [1];

возбуждение agitatio, onis, f; excitatio, onis, f; turba, ae, f (turbas efficere in castris); tumor, oris, m (animus in tumore est);

возбуждённый agitatus, a, um; excitatus, a, um; turbulentus, a, um (contiones); turbatus, a, um (vultus; t. mente, animi); tumidus, a, um (ingenium); percitus, a, um; commotus, a, um;

+ быть возбуждённым tumultuari;

возвеличивать tollere, o, sustuli, sublatum (aliquem honoribus); sublimare [1] (humilia); amplificare [1]; magnificare [1]; exaltare [1];

возвещать pronuntiare [1]; pandere, o, pandi, pansum (passum); canere, o, cecini, cantum;

возводить statuere, o, ui, utum (moenia); erigere, o, erexi, erectum; aedificare [1];

возвращать reddere, o, didi, ditum; redonare [1]; referre, o, tuli, latum; reponere, o, posui, positum; restituere, o, ui, utum; reducere, o, xi, ctum; reciprocare [1]; recuperare [1]; repetere, o, ivi, itum;

возвращаться redire, eo, ii, itum; regredi, ior, regressus sum; remeare [1]; reverti, or, reversus sum;

возвращение reditus, us, m; recuperatio, onis, f (libertatis; sumptuum);

возвышать, возвысить extrahere, o, xi, ctum (aliquem ad honorem); tollere, o, sustuli, sublatum (aliquem honoribus); attollere; extollere; sublimare [1] (humilia); educere, o, xi, ctum; producere; efferre, o, tuli, latum; exaltare [1]; promovēre, eo, movi, motum; provehere, o, xi, ctum;

возвышаться assurgere, o, surrexi, ctum; exsurgere; insurgere; superare [1] (capite); ascendere, o, ndi, nsum;

+ отсюда по направлению к западу возвышаются Ильменские горы item versus occidentem montes Ilmenses assurgunt (se attollunt);

+ круто возвышающийся холм collis valde acclivis;

+ горы, возвышающиеся в Крыму montes in Tauria se attollentes;

+ возвыситься surgere in altum;

+ возвышается покрытый снегом Соракт stat nive Soracte;

возвышение elevatio, onis, f; anabathrum, i, n; ara; tumulus; tumor, oris, m (loci; curvata tumore planities); suggestum, i, n; suggestus, us, m; dorsum, i, n;

возвышенность elevatio, onis, f; edita [orum, npl] montium; sublimitas, atis, f;

+ Валдайская возвышенность elevatio Valdajensis;

возвышенный editus, a, um; elatus, a, um; elevatus, a, um; exaltatus, a, um; altus, a, um (oratio); celsus, a, um; tumidus, a, um (terra); supernus, a, um (Tusculum); sublimis, e (mens; carmina; facinora; vir); erectus, a, um; tragicus, a, um; grandis, e;

+ на возвышенных местах in (locis) editis;

+ на более возвышенных местах in (locis) editioribus;

+ возвышенный берег ripa elata (elevata);

+ на возвышенном песчаном месте in loco arenoso exaltato;

возглавлять ducere, o, xi, ctum; praeesse; praefectum esse, sum, fui, -;

+ Понтедера возглавлял Падуанский ботанический сад с 1718 г. cl. Pontedera horto Paduano ab anno 1718 praefuit (praefectus erat);

возглас acclamatio, onis, f;

возглашать vociferari, or, atus sum (palam; de aliqua re; talia; comoedus sermocinatur, tragoedus vociferatur);

возгордившийся sublatus, atis, f (hāc victoriā; rebus secundis); superbus, atis, f; superbiens, ntis;

возгордиться sumere [o, psi, ptum] superbiam; alte tumescere, o, tumui, -; magnos spiritus sibi sumere;

воздать, воздавать tribuere, o, ui, utum (suum cuique; alicui honorem); compensare [1]; reddere, o, didi, ditum; persolvere, o, ui, utum;

воздаяние compensatio, onis, f; praemium, ii, n; retributio, onis, f; vices [fpl] (alicujus rei);

воздвигать aedificare [1]; erigere, o, xi, ctum; ponere, o, sui, situm; condere, o, didi, ditum; sistere, o, steti, status; educere, o, xi, ctum; excitare [1]; suscitare [1] (delubra deorum); molire [4]; moliri, ior, itus sum (urbes; muros; arcem); sustollere, o, sustuli, sublatum (columnas; novum opus); suggerere, o, gessi, gestum (theatra celsis columnis); statuere, o, ui, utum (moenia);

возде(ва)ть tollere, o, sustuli, sublatum (manus ad caelum); sublimare [1] (candentem facem);

воздействие affectio, onis, f (praesentis mali); tactus, us, m (solis); contagio, onis, f;

+ подверженный всяческим внешним воздействиям omnibus obnoxius causis;

воздействовать afficere, io, feci, fectum (litterae tuae sic me affecerunt, ut…);

+ воздействовать словами на умы tractare mentes verbis;

возделанный cultus, us, m;

+ возделанная почва solum cultum;

+ обитает на возделанных почвах Армении habitat in cultis Armeniae;

возделывание cultus, us, m; cultura, ae, f;

возделыватель cultor, oris, m;

возделывать colere, o, ui, cultum; domare [1] (terram rastris); arare [1] (terram);

воздержание abstinentia, ae, f; continentia, ae, f; temperantia, ae, f;

воздержанно continenter; temperanter;

воздержанность temperantia, ae, f;

воздерживаться abstinere, eo, ui, tentum; se abjungere, o, xi, ctum (ab aliqua re); temperare [1] (ab injuria); se sustinere ab aliqua re; supersedēre, eo, sedi, sessum (aliquid facere);

+ при сомнении воздержись in dubio abstine;

воздух aёr, is, m (acc. тж. aera); caelum, i, n; tractus [us, m] caeli; caeli spiritus [us, m]; aether, is, m (acc. тж a);

+ температура воздуха aёris temperatura;

+ плохой воздух vitium aëris;

+ мякоть гриба желтоватая, при соприкосновении с воздухом краснеющая fungi caro luteola aёre contacto rubescens;

+ открытый воздух caelum apertum et liberum;

+ на открытом воздухе sub caelo;

воздухоносный aërophorus, a, um;

воздушный aёreus, a, um; aethereus, a, um;

+ воздушная болезнь aёropathia;

воздыхать congemiscere, o, gemui, gemitum;

воззвание appellatio, onis, f;

воззрение aspectus, us, m; contuitus, us, m;

возле juxta; prope; propter; apud; circiter; circa; circum;

возить, везти vehere, o, xi, ctum (currum; aliquem plaustro; frumentum alicui); vectitare 1 (aliquid secum); vectare 1 (plaustris ornos);

возлежать cubare, o, ui, itum; accubare; incubare; accumbere, o, ui, itum;

возлияние libamen, inis, n;

возложить, возлагать imponere, o, posui, positum; accommodare [1]; transmittere, o, misi, missum (bellum Pompejo); transferre, o, tuli, latatum (administrationem belli ad aliquem); injungere, o, xi, ctum;

+ возложить на кого-л. главное командование (ведение войны) credere alicui summam belli; alicui bellum decernere;

+ руководство было возложено на него summa curae in eum versa erat;

+ возложить на себя венок (корону) accommodare sibi coronam ad caput;

возлюбленный amatus, a, um;

возмездие supplicamentum, i, n; merces, -ēdis, f (temeritatis); meritum, i, n; talio, onis, f; stipendium, ii, n (dira stipendia alicui ferre); pretium, ii, n;

возместить, возмещать compensare [1]; pensare [1]; exaequare [1] (argentum argento); retaliare [1] (quod factum est); supplere, eo, evi, etum (damna incendiorum); resarcire, io, sarsi, sartus; sarcire; sanare [1];

возмещение vicis, is, f;

+ возмещение убытков solacium;

возможно fortasse; licet; possible;

+ пожалуй, это растение возможно отнести к роду… haud scio an liceat plantam hanc generi… adnumerare;

возможность facultas, atis, f; potestas, atis, f; possibilitas, atis, f; probabilitas, atis, f; credibilitas, atis, f; queentia, ae, f;

+ дать возможность praebere facultatem;

+ пусть этот вопрос окончательно решат те, у кого будет возможность увидеть это растение живым decidant alii, quibus vivam plantam observandi erit facultas;

+ иметь возможность posse; valere;

+ не иметь возможности non posse;

+ нет возможности non potest;

+ по (мере) возможности quoad fieri potest;

+ при первой возможности quam primum fieri potest;

возможный (допустимый) possibilis, e; probabilis, e; credibilis, e;

+ возможную естественную эволюцию рода автор попытался иллюстрировать следующей схемой evolutionem naturalem possibilem auctor schemate sequenti illustrare tentavit;

+ находить возможным posse putari;

+ мы не находим возможным отождествлять этот вид ни с одним из уже описанных non posse putamus hanc speciem cum ulla jam descriptarum pro una eademque haberi; (осуществимый, выполнимый) qui fieri potest;

+ всеми возможными способами omni modo;

+ сделать всё возможное nihil intermittere;

+ он сделал всё возможное для сбора полной коллекции растений этого района nihil intermisit quin plenam collectionem plantarum ejus regionis faceret;

возмужалость pubertas, atis, f; pubes, is, f;

возмужалый virilis, e (aetas); adultus, a, um; maturus, a, um; pubes, eris;

возмужать pubescere, o, 3;

возмутитель perturbator, oris, m;

возмутительный indignus, a, um (injuria);

+ возмутительно! indignum (facinus)!

возмущаться turbare [1] (civitas turbat);

возмущение tumultus, us, m; concitatio, onis, f; motus, us, m;

+ вызывать возмущение turbide tractare;

возмущённый iniquus, a, um (vitiis alicujus); indignatus, a, um; turbatus, a, um (vultus; t. mente, animi);

вознаградить, вознаграждать compensare [1]; remunerari, or, atus sum; restituere, o, ui, utum;

вознаграждение merces, -ēdis, f (laborum; scelerum; milites magna mercede conducere); remuneratio, onis, f; meritum, i, n; praemium, ii, n, fructus, us, m;

+ выговорить себе неумеренно высокое вознаграждение mercedem nimis uberem sibi pepigisse;

вознесение ascensio, onis, f; exaltatio, onis, f;

возникать oriri, ior, ortus sum; exoriri; cooriri; suboriri (materiae ex infinito suborĭtur copia); enasci; nasci, or, natus sum; fieri, fio, factus sum; efflorescere, o, ui, - (utilitas efflorescit ex amicitia); surgere, o, surrexi, ctum (sibrigere) (surgentia bella); consurgere; subire, eo, ii, itum; emergere, o, rsi, rsum; exsistere, o, stiti, -; procedere, o, cessi, cessum;

+ всё, что возникает (в природе), и всё, что создаётся (человеком) omnia quae fiunt quaeque aguntur;

+ возникли более важные вопросы in majore discrimine res vertebatur;

+ какая мысль возникает теперь у тебя? Quae nunc animo sententia surgit?

+ чтобы не возникло в твоей душе справедливое отвращение ne subeant animo taedia justa tuo;

возникший tractus, a, um (ab isto initio);

возникновение origo, inis, f; ortus, us, m; coortus, us, m; primordium, ii, n; adventus, us, m (imaginum in animos);

возница vecturarius, ii, m; auriga, ae, m; raedarius, ii, m;

возноситься succedere, o, cessi, cessum (alto caelo); ascendere, o, ndi, nsum; scandere, o, ndi, nsum; insurgere, o, insurrexi, ctum;

возобновление innovatio, onis, f; renovatio, onis, f; regeneratio, onis, f; restauratio, onis, f; instauratio, onis, f;

возобновлять, возобновить novare, 1; renovare, 1; integrare, 1; redintegrare, 1; restaurare, 1; instaurare, 1; restituere, o, ui, utum; iterare, 1;

возражать contradicere, o, xi, ctum; objicere, io, jeci, jectum; subjicere (pauca alicui); abnuere, o, ui, utum; occurrere, o, curri, cursum; recusare, 1; reponere, o, posui, positum; obloqui, or, utus sum; impugnare, 1;

+ но даже лесники решительно возражают против этого sed etiam saltuarii omnino contradicunt;

+ кто станет возражать против подобных предложений? Quis talia abnuat?

+ возрази, если можешь, на то, что я сказал ad ea, quae dixi, affer, si quid habes;

+ я не возражаю nullam (non, haud) causam dico;

возражение contradictio, onis, f; objectio, onis, f; causa, ae, f; exceptio, onis, f; intercessio, onis, f; oppugnatio, onis, f;

возраст aetas, atis, f; aevum, i, n; aevitas, atis, f; natus;

+ в молодом возрасте aetate juvenili; in teneris;

+ возрастные изменения immutationes aetatis;

+ возрастные периоды periodi aetatis; (pueritia до 15 лет, adulescentia 15-30 л., juventus 30-45 л., seniores 45-60 л., senectus от 60 л.)

+ одинакового возраста aequalis; aequaevus;

+ геологический возраст vetustas geologica;

+ до двухлетнего возраста ad duos aetatis suae annos;

+ зрелый возраст aetas (con)firmata; aetas constans; aetas hominis; adulta aetas;

+ призывной возраст aetas militaris (обычно 17 лет);

возрастание increscentia, ae, f;

возрасти, возрастать augere, eo, auxi, auctum; crescere, o, crevi, cretum; increscere (audacia increscit; dolor increvit); excrescere; incrementare, 1; concrebrescere, o, ui, -; exsurgere, o, rexi, rectum; insurgere;

+ к 1965 г. число образцов гербария сильно возрасло ad annum 1965 speciminum numerus in herbario valde auctus est;

+ мое удивление еще сильнее возрасло после знакомства с самой рукописью admiratio mea multo magis increvit ipso manuscripto consulto;

+ возросла душевная сила auctior est animi vis;

возрождаться renasci, or, atus sum; suboriri, ior, ortus sum (materiae ex infinito suborĭtur copia);

возрождающийся redivivus, a, um;

возрождение renatus, us, m; regeneratio, onis, f;

+ эпоха Возрождения aetas litterarum renatarum; litteratura renascens; Renascentia; renatae litteras artesque, anagenesis eos f (Gr), novus ortus (litterarum artiumque), "renascentia", renovatio litterarum, tempus renatarum litterarum; novus partus;

возросший auctus, a, um;

возчик vecturarius, ii, m;

воин miles, -itis, m (legionarius; mercennarius; gregarius); vir, homo stratioticus; bellator, oris, m; pugnator, oris, m; propugnator, oris, m;

воинский bellicus, a, um (virtus); stratioticus, a, um; militaris, e; Martius, a, um; Martialis, e;

+ воинская присяга sacramentum;

воинственный bellicosus, a, um; bellator, oris; bellax, cis; ferox, cis (bello, ad bellandum); pugnax, cis; Martius, a, um; armifer, era, erum;

воительница bellatrix, icis, f;

вой ululatus, us, m;

войлок tomentum, i, n; coactile, is, n;

война bellum, i, n (domesticum; intestinum; externum; navale; terrestre; justum piumque); pugna, ae, f; militia, ae, f; arma, orum, npl;

+ вести войну с кем-л. bellum gerere cum aliquo, adversum aliquem; facere bellum;

+ во время войны с Пирром Pyrrhi bello;

+ вовлечь кого-л. в войну с кем-л. bellum contrahere alicui cum aliquo;

+ война окончена debellatum est;

+ вступить в войну с кем-л. bellum inire cum aliquo;

+ готовиться к войне stringere bellum;

+ затягивать войну bellum ducere, trahere;

+ и в мирное время и во время войны domi bellique, belli domique, domi belloque;

+ исход войны дал победу тому, на чьей стороне было право eventus belli, unde (= a quo) jus stabat, ei victoriam dedit;

+ никаких войн в то время уже не было bellum ea tempestate nullum supererat;

+ окончить войну с кем-л. debellare cum aliquo;

+ по окончании войны debellato;

+ положить конец войне bellum conficere;

+ предпринять войну bellum capessere, suscipere;

+ пусть спор решит война utendum est judice bello;

+ тщательно подготовиться к войне curam intendere in belli apparatum;

войско exercitus, us, m; militia, ae, f; praesidium, ii, n (Italia tenetur praesidiis); acies, ei, f; copiae, arum, fpl; legio, onis, f; armatura, ae, f; agmen, inis, n; vires, ium, fpl; opes, um, fpl;

+ ни одно войско не одержало столько побед nulla acies tantum vicit;

+ войска bella (bella transferre; ingentia bella transpotare);

+ наёмные войска catervae conducticiae;

+ выстроить войско в боевом порядке aciem instructam habuisse;

+ войска противника vires hostium;

+ иметь достаточно войск satis virium habere;

+ собрав войска отовсюду undique contractis viribus;

войти см. входить

вокзал statio, onis, f (ferriviaria);

вокруг circa; circum;

+ растет в изобилии во многих местах вокруг города и даже в самом городе in pluribus locis circa quin etiam in ipsa urbe copiose crescit;

+ вокруг холмов circa (circum) colles;

вол taurus, i, m;

волдырь vesica, ae, f;

волейбол follis volaticus;

волк lupus, i, m;

волна unda, ae, f; fluctus, us, m;

+ растения, выброшенные волнами plantae ab undis rejectae;

+ носиться по волнам fluctuare (navis fluctuat in salo);

+ вздымать волны undare (fretum undat); suscitare undas;

+ берега, о которые плещутся волны trementes verbere ripae;

+ волны натаскивают песок и огромные скалы…; Сирты и названы так от слова «таскать» harenam et saxa ingentia fluctus trahunt…; Syrtes ab tractu nominatae;

+ цвет морской волны thalassicus color;

+ цвета морской волны thalassinus, a, um (vestis);

волнение commotio, onis, f; motus, us, m; concitatio, onis, f; perturbatio, onis, f (animi; perturbationes concitare); rutuba; affectus, us, m (mentis; animi); aestus, us, m (maris; pelagi); unda, ae, f; fluctuatio, onis, f; fervor, oris, m; tumultus, us, m; tumor, oris, m (animus in tumore est);

+ волнения res pertubata; turbatur (in Hispania);

+ приводить в волнение agere (freta ventus agit);

+ приходить в волнение tumescere (ora cum mente tumescunt);

волнистый undatus, a, um; undulatus, a, um; crispus, a, um;

волновать tangere, o, tetigi, tactum (animum alicujus); agere, o, egi, actum (freta ventus agit); agitare, 1; turbare, 1 (mare ventorum vi); temptare, 1 (tentare) (animos popularium); ciēre, eo, ivi, itum; concitare, 1; movēre, eo, movi, motum; emovēre; commovēre; vegēre, eo, ui, etum; calefacere, io, feci, factum;

+ это его и волнует hoc male habet virum;

волноваться tumultuari, or, atus sum (Galliae tumultuantur); fluctuare, 1 (mare fluctuat); undare, 1 (fretum undat; curis); adundare, 1; exaestuare, 1; fervēre, eo, bui, -; turbare, 1 (civitas turbat); tumere, eo, ui, - (Galliae tument); trepidare, 1;

волнующийся turbulentus, a, um (animus);

воловий taurinus, a, um; bubulus, a, um;

волокита cunctatio, onis, f; retardatio, onis, f; mora, ae, f;

+ старый волокита senex recoctus;

волокнистый fibrosus, a, um; fibrillosus, a, um; textilis, e;

волокно fibra, ae, f; fibrilla, ae, f; floccus, i, m;

волос capillus, i, m; crinis, is, m; pilus, i, m;

+ толщиной в волос capilli crassitudine;

+ волос лошадинный seta;

волосатый pilosus, a, um; crinitus, a, um; capillatus, a, um; setosus, a, um;

волосистый pilosus, a, um;

волосок pilus, i, m;

волосы capillus, i, m (compti capilli); capillago, inis, f; capillamentum, i, n; capillatura, ae, f; capillitium, ii, n; crines, ium, mpl; coma, ae, f; juba, ae, f; pilus, i, m;

+ распущенные волосы capillus passus;

+ длинные волосы capillus promissus;

+ отрастить волосы и бороду barbam ac capillum summittere;

+ красить волосы comas vertere;

+ лишившийся волос spoliatus suos capillos;

волочение tractus, us, m;

волочить trahere, o, xi, ctum (Hectorem circa Pergăma); trahere (genua aegra); verrere, o, - (hastam; humum pallā; vestigia pallā);

волхв magus, i, m;

волхование volatica, ae, f; magia, ae, f;

волчий lupinus, a, um;

волчица lupa, ae, f;

волчок turbo, inis, f; volubile buxum;

+ запускать волчок agere turbinem;

волшебник caragus, i, m; caragius, ii, m; magus, i, m; incantator, oris, m; veneficus, i, m; волшебница maga, ae, f; saga, ae, f; venefica, ae, f;

волшебный magicus, a, um; magus, a, um;

+ волшебное питьё venenum; medicamen;

вольно libere; licenter;

вольноотпущенник libertus, i, m; libertinus, i, m;

вольность audentia, ae, f; libertas, atis, f; licentia, ae, f;

вольный libertus, a, um; immunis, e;

вольтижёр desultor, oris, m;

вольфрам wolfram (W);

волюнтаризм voluntarismus, i, m;

воля voluntas, atis, f; cerebellum, i, n; animus, i, m; arbitrium, ii, n; numen, inis, n; nutus, us, m; sententia, ae, f; libitum, i, n; libertas, atis, f (свобода);

+ без моего ведома и против моей воли me imprudente et invito;

+ волей-неволей velim-nolim; veils-nolis; velit-nolit; volens-nolens;

+ воля есть разумное желание чего-л. voluntas est, quae quid cum ratione desiderat;

+ исполнить чью-л. волю stare voluntati alicujus;

+ по воле богов богов dis volentibus;

+ по своей воле voluntate;

+ подчинить себе чью-л. волю cerebellum alicujus cepisse;

+ подчиняться, уступать чьей-л. воле voluntati alicujus morem gerere, assentire, cedere;

+ последняя воля ultima [suprema] voluntas (mortui); suprema judicia;

+ против воли invitus;

+ сообразоваться с чьей-л. волей conformare se ad voluntatem alicujus;

вонзить agere, o, egi, actum (stipitem per corpus); transmittere, o, misi, missum (ensem per latus); figere, o, figi, fixum; infigere; transfigere; infindere, o, fidi, fissum; applicare, 1 (ensem cervici);

+ вонзить меч в бок abdere ensem lateri;

вонь foetor, oris, m; virus, i, n; paedor, oris, m; putor, oris, m;

вонючий foetidus, a, um; foetens, ntis; foetulentus, a, um; virosus, a, um; faeculentus, a, um; putidus, a, um;

вонять putēre, eo, ui, - (aper putet; pisces putent); foetēre, eo, ui, -;

воображаемый opinatus, a, um; fingibilis, e; commenticius, a, um, fictus, a, um, imaginarius, a, um;

воображать (себе) substituere [o, ui, utum] animo aliquid; fingere, o, xi, ctum; effingere; imaginari, or, atus sum; mentiri, ior, itus sum;

воображение imaginatio, onis, f; cogitatio, onis, f; opinio, onis, f; opinatio, onis, f; visum, i, n; phantasma, asmatis, n, imaginandi facultas [atis, f];

+ игра воображения somnium;

вообще generaliter; generatim; omnino; in universum; summatim; universe; vulgo; prorsus; communiter;

+ в этом труде вообще рассматривается связь между температурой воздуха и фазами вегетации in opere hoc de nexu inter aёris temperaturam et vegetationis phases generatim disseritur;

+ наше растение вообще не похоже на представителей этого рода planta nostra speciebus hujus generis omnino dissimilis est;

+ существование этого вида в Сибири Попов вообще отрицал cl. Popov speciem hanc in Sibiria occurrere omnino (prorsus) negavit;

+ вообще сухие образцы не различаются по окраске in universum specimina siccata colore non differunt;

+ эти виды, кроме внешнего облика, отличаются вообще только опушением боба hae species praeter habitum summatim (universe) leguminis pubescentia tantum distinguuntur;

воодушевить subdere [o, didi, ditum] alicui ignem, faces, stimulos ad aliquid; inflare [1]; monere, eo, ui, itum; excitare [1]; incendere, o, ndi, nsum;

воодушевление alacritas, atis, f; ardor [oris, m] animi; enthusiasmus, i, m;

вооружать adornare [1] aliquem armis; subornare [1] (aliquem praeceptis contra mortem); armare [1] (milites; exercitum; aliquem aliqua re adversus, in aliquem); accingere, o, xi, ctum;

вооружаться se armare [1];

+ вооружиться красноречием armare se eloquentia;

+ вооружаться против кого-л. stringere manum in aliquem;

вооружение arma, orum, npl; armatura, ae, f; ornatus, us, m;

вооружённый armatus, a, um; armifer, era, erum; armiger, era, erum; affectus, a, um (lictores affecti virgis); instructus, a, um (telis cruentis);

вопить vociferari, or, atus sum (palam; de aliqua re; talia); ululare [1]; ejulare [1]; proclamare [1];

воплощать actuale facere [io, feci, factum]; efficere [io, feci, fectum] ut; actualizare [1]; realizare [1];

воплощение incarnatio, onis, f; effectio, onis, f, factitio, onis, f; creatio, onis, f; patratio, onis, f; effectus, us, m; exsecutio, onis, f; consummatio, onis, f; actualizatio, onis, f; realizatio, onis, f;

вопль ululatus, us, m; ejulatus, us, m; ploratus, us, m; lamentatio, onis, f; lamentum, i, n; comploratio, onis, f; plangor, oris, m; querela, ae, f;

вопреки adversus; contra (legis civilis regulas, contra edictum, contra bonos mores); invitus, a, um; praeter;

+ вопреки мнению Бунге adversus (contra) opinionem Bungei;

+ вопреки этому contra haec;

вопрос problema, atis, n; quaestio, onis, f; quaesitum, i, n; rogatio, onis, f; interrogatio, onis, f; causa, ae, f;

+ вопросы ботаники problemata botanica (quaestiones botanicae);

+ основной вопрос problema principale;

+ вернуться к вопросу redire ad quaestionem;

+ встал вопрос orta est quaestio;

+ остановиться подробнее на вопросе diligentius considerare quaestionem;

+ поднять вопрос quaestionem movere;

+ высказываться ро какому-л. вопросу disputare ad aliquid;

+ рассмотреть(обдумать вопрос) quaestionem agitare;

+ (раз)решить вопрос quaestionem (dis)solvere;

+ принимать решения по важнейшим вопросам de summis rebus consilium capere;

+ спорный вопрос quaestio disputabilis;

+ быть под вопросом dubium esse;

+ весь вопрос в том, что omnis res in eo versatur,quod…

+ остаться под вопросом dubium remanere;

+ поставить под вопрос dubitare;

+ задавать глупые вопросы percontari absurde quaedam;

+ так как на его вопросы никто не отвечал quoniam percontanti nemo responderat;

+ вопрос, заслуживающий рассмотрения res idonea, de qua quaeratur;

+ в вопросах этого рода in hujusmodi causis;

+ твой вопрос законен recte requiris;

вопросительный interrogativus, a, um;

+ вопросительный знак signum interrogationis;

вор fur, is, m; contrectator, oris, m; directarius, ii, m; felis, is, f/m (virginalis); latro, onis, m; malandrinus, i, m; rapo, onis, m; rapinator, oris, m; raptor, oris, m (panis et peni; orbis); manuarius, ii, m;

ворковать gemere, o, ui, itum (turtur gemit);

воробей passer, eris, m;

вороватый furax, cis;

воровать subripere, io, ripui, reptum (vasa ex sacro); furari, or, atus sum; clepere, o, psi, ptum;

воровка fur, is (f);

воровски furtim; furtive; furaciter;

воровство furtum, i, n; furatrina, ae, f;

ворожея hariola, ae, f;

ворон corvus, i, m (niger tanquam corvus);

+ кормить воронов на кресте in cruce pascere corvos;

ворона cornix, cis, f;

+ ворона, предвещающая дождь cornix augur aquae;

вороний corvinus, a, um;

+ толщиной с воронье перо pennam corvinam crassus;

+ цвета вороньего крыла coracinus;

воронка infundibulum, i, n;

ворот sucula, ae, f (лебёдка); tormentum, i, n;

ворота porta, ae, f; pyla, ae, f;

+ держать ворота на запоре portas clausas habere;

воротничок collare, is, n;

ворочать torquēre, eo, rsi, rtum (saxa);

ворс(инка) villus, i, m;

ворсистый villosus, a, um;

ворчание gannitus, us, m; murmuratio, onis, f; mussitatio, onis, f;

ворчать hirrire, 4 (о собаке); mussitare [1] (secum); murmurare [1]; gannire, 4;

восемнадцатый duodevicesimus, a, um;

восемнадцать duodeviginti;

восемь octo;

+ в восемь раз octuplo;

+ по восемь octoni,ae,a;

+ восемь раз octies;

восемьдесят octoginta;

восемьсот octingenti, ae, a;

воск cera, ae, f;

+ цвета воска cereus, a, um; cerinus, a, um;

восклицать clamare [1]; exclamare [1]; vociferari;

+ громко восклицали fortiter vociferatum fuerat;

восковой cereus, a, um; cerosus, a, um; ceratus, a, um;

воскресать, воскреснуть resurgere,o, rrexi, rrectum; revivere, o, xi, ctum;

воскресение Solis dies, ei, f; Dominica (Dominicus) dies; feria prima;

воскресение, воскрешение suscitatio, onis, f; surrectio, onis, f; resurrectio, onis, f;

воскресить suscitare [1] (mortuos);

воспаление inflatio, onis, f (praecordiorum); inflammatio, onis, f; phlogosis, idis, f;

воспалительный inflammatorius, a, um; phlogisticus, a, um;

воспалять torrēre, eo, ui, tostum; accendere, o, ndi, nsum; inflammare [1];

воспевать canere, o, cecini, cantum; cantare [1] (per totum cantari orbem); concinere, o, cinui, centum;

воспитание educatio, onis, f; cultus, us, m; disciplina, ae, f; eruditio, onis, f; nutrimentum, i, n;

воспитанник alumnus, i, m; воспитанница alumna, ae, f;

воспитатель formator, oris, m (morum); paedagogus, i, m; educator, oris, m; cultor, oris, m; nutritor, oris, m; papas, ae, m; praeceptor;

воспитывать alumnari (puellam); facere, io, feci, factum (mores); educare [1]; tollere, o, sustuli, sublatum (puerum); nutrire, 4; alere, o, ui, alitum (altum); instituere, o, ui, utum; conformare [1];

воспламенять accendere, o, ndi, nsum (aliquem contra [in] aliquem); succendere (aliquem); incendere; flammare [1]; inflammare [1]; urere, o, ussi, ustum;

воспламеняться flammam concipere [io, cepi, ceptum];

воспламеняющийся rapax [cis] ignium;

восполнять explere, eo, evi, etum; supplere; complēre; integrare [1];

+ восстановлением пропущенных слов восполнить текст praeteritis verbis scriptum supplere;

+ восполнять пробел explere lacunam;

воспользоваться uti, utor, usus sum;

+ мы воспользовались этим методом methodo hac usi sumus;

+ воспользоваться в своих интересах чьим-л. неблагоразумием se armare imprudentia alicujus;

+ воспользоваться случаем capere occasionem;

воспоминание memoria, ae, f; commemoratio, onis, f; reminiscentia, ae, f; recordatio, onis, f; monumentum, i, n;

восприимчивость sensibilitas, atis, f; receptivitas, atis, f; gustatus, us, m; sensus, us, m;

восприимчивый capax, cis; passivus, a, um;

воспринимать usurpare [1] (oculis; sensibus); suscipere, io, cepi, ceptum (cogitationem sobrii hominis); percipere; accipere; arripere, io, repsi, reptum;

воспроизведение repraesentatio, onis, f; reproductio, onis, f;

+ бесполое воспроизведение reproductio asexualis;

+ половое воспроизведение reproductio sexualis;

воспроизводить repraesentare [1]; simulare [1] (cupressum; vultum alicujus); subsequi, or, cutus sum (hos motus); procreare [1]; reproducere, o, xi, ctum; effigiare [1];

+ в этом труде воспроизводятся автографы многих великих ботаников in opere hoc autographa multorum botanicorum celeberrimorum repraesentantur;

воспылать inardescere, o, ui, -; inflammari, or, atus sum;

воссоздавать recreare [1];

восставать exsurgere, o, rrexi, rrectus; resurgere;

восстанавливать, восстановить recuperare [1] (vires cibo); vindicare [1] (antiquam faciem); supplere, eo, evi, etum; restaurare [1]; restituere, o, ui, utum; reconciliare [1]; integrare [1]; redintegrare [1]; reficere, io, feci, fectum; sufficere; reducere, o, xi, ctum; reponere, o, posui, positum; revocare [1];

+ это название следует восстановитить hoc nomen restituendum est;

+ восстановлением пропущенных слов восполнить текст praeteritis verbis scriptum supplere, restituere;

восстанавливаться suboriri,ior, ortus sum (materiae ex infinito suborĭtur copia; opulentia tot saeculis suboriens); redire, eo, ii, itum; resurgere, o, rrexi, rrectum;

восстание rebellio, onis, f; tumultus, us, m;

восстановитель recreator, oris, m (corporis recreator somnus);

восстановительный resumptivus, a, um, resumptorius, a, um (remedia);

восстановление reductio, onis, f;

+ восстановление здоровья resumptio;

восток oriens, ntis, m; ortus, us, m; Eos (indecl.); Eous;

+ Дальний Восток Oriens Extremus;

+ обращенный к востоку ad orientem versus;

+ в 5 км к востоку от города Львова 5 km ad orientem ab oppido Leopoli;

+ жители востока subjecti Orientis orae;

восторг admiratio, onis, f; (summa) voluptas, atis, f; exsultatio, onis, f; furor, oris, m;

+ шумные проявления восторга clamores et admirationes;

+ быть в восторге от кого-л. admiratione alicujus teneri;

восторгаться exsultare [1]; aspectare [1];

восторженность furor, oris, m; enthusiasmus, i, m;

восторженный excitatus, a, um; furens, ntis; furibundus, a, um;

восточнее magis ad orientem;

восточный orientalis, e; Eous, a, um;

+ восточная граница terminus orientalis;

+ восточная долгота longitudo orientalis;

+ восточные предгорья promontoria orientalia;

+ на восточном склоне ad declivitatem orientalem;

восхвалять laudare [1]; praedicare [1]; celebrare [1]; vendere, o, didi, ditum;

восхитительный suavissimus, a, um;

восхищаться affici aliquā re; delectari; laetari; exsultare;

восхищение admiratio, onis, f (homo admiratione dignissimus; divitiarum); laetitia, ae, f; exsultatio, onis, f;

+ приводить кого-л. в восхищение aliquem in admirationem vertere;

восход ortus, us, m; exortus, us, m; ascensus, us, m;

восходить scandere, o, scendi, scensum; ascendere; succedere, o, cessi, cessum; subire, eo, ii, itum; oriri, ior, ortus sum;

восходящий a(d)scendens , ntis; primus , a, um (sol);

+ восходящее солнце sol (ex)oriens;

восхождение ascensio , onis, f; ortus , us, m;

восьмёрка ogdoas, adis, f;

восьмигранный octangularis , e; octangulatus , a, um; octaёdrus , a, um;

восьмидесятилетие octoginta anni; (jubilaeum) octogenarium;

восьмидесятый octogesimus , a, um;

восьмисотый octingentesimus, a, um;

восьмиугольный octagularis, e; octangulatus , a, um;

восьмой octavus , a, um;

вот en; ce; ecce;

+ вот описание кавказского растения en descriptionem plantae caucasicae;

+ вот здесь istic;

+ вот именно ne;

+ вот как! Ehem!

+ ну вот же! Eja!

+ вот он eccum, ecce eum, ecce illum;

+ вот она eccam, ecce eam, ecce illam;

+ вот почему quamobrem;

+ вот теперь jamjam;

+ вот ты istic, istaec, istoc;

вотчина ditio , onis, f;

вошь pedis, is, m, f; pediculus , i, m; tinea , ae, f;

вощёный ceratus , a, um;

+ вощёная бумага charta cerata;

впадать influere, o, xi, ctum; incidere, o, cidi, - (amnis incidit flumini); decidere; delabi; transire (Mosa in Oceănum transit); incurrere, o, cucurri, cursum;

+ речка Мойка, которая впадает в Неву amniculus Moica, qui in Nevam influit;

+ Волга впадает в Каспийское море Volga se effundit (effunditur) in mare Caspium;

+ река впадает в море fluvius accipitur mari;

впадение influxus , us, m; flumen [inis, n] influens;

+ вблизи впадения реки haud procul ab influxu fluminis (flumine influente);

впадина caverna , ae, f; cavitas , atis, f; cavum , i, n; excavatio , onis, f; depressio , onis, f; fossa , ae, f; sinus , us, m; specus , us, m; lacuna , ae, f;

впалый concavus , a, um; subductus , a, um;

впервые primitus; primum; primo;

вперёд antrorsum; protinus; prae; porro; prorsus;

впереди ante; prae; pro;

вперемешку intermixtus, a, um; promiscue; passim; invicem;

вперять figere, o, xi, xum; inculcare [1];

впечатление impressio, onis, f; affectio, onis, f (praesentis mali); affectus, us, m; pulsus, us, m; commotio, onis, f; animi affectio / impressio, motus, us, m; momentum, i, n; pondus, eris, n; suspicio, onis, f; sententia [ae, f] divulgata, consensus, us, m

+ по первому впечатлению primo intuitu;

+ производить впечатление apparere; videri;

+ эти образцы производят впечатление объеденных скотом haec specimina a pecu depasta videntur;

+ производить сильное впечатление commovēre; afficere (litterae tuae me sic affecerunt, ut…); movēre, permovēre, excitare, animum / praecordia perpellere, percutere, imprimere, inculcare +dt;

впечатлительный tener, era, erum (animus tener atque tractabilis); mollis, e;

впечатляющий animum conmovens, animos permovens;

вписывать inscribere, o, psi, ptum;

впитывать sorbēre, eo, ui, itum; absorbēre; esurire, io, ivi, itum (vellera esuriunt purpuram); bibere, o, bibi, -; imbibere; potare, 1;

вплетать texere, o, texui, textum (aurum in tunicis); intexere; implicere, o, ui, itum; innectere, o, nexui, nexum; immittere, o, si, ssum;

вплотную

+ враг подошёл к ним вплотную velut in cervicibus habebant hostem;

вплоть usque; tenus;

+ обитает от Боливии вплоть до Центральной Америки habitat a Bolivia usque ad Americam Centralem;

+ после этого все растение отмирает вплоть до корня posthac tota planta ad radicem usque emoritur;

вполголоса voce suppressa, submissa;

вполне omnino; perfecte; plane; plene; prorsus; prorsum; penitus; usque; mere; bene; admodum;

+ особенно следует избегать еще не вполне зрелых образцов praecipue specimina nondum plene matura evitanda sunt;

+ признак не вполне постоянный character non prorsus constans;

+ я вполне доверяю этому описанию mihi satis fida est haec descriptio;

+ вполне здоровый bene sanus;

вполовину dimidio;

впоследствии dein; deinde; post; postmodo; postea; posthac; serius; subsequenter;

вправо dextrorsum; ad dextram;

впредь in posterum; in reliquum; amodo; porro; postea; posthac;

вприпрыжку subsultim (decurrere); assultim;

впрочем ceteroquin; ceterum; quidem; tamen;vero; verum; verumtamen; tamen; quamquam; alioqui; etsi; sed;

впрыскивание injectio, onis, f;

впрыскивать injicere, io, jeci, jectum;

впрягать adjungere, o, nxi, nctum (tauros aratro); subjungere (tigres curru); capistrare, 1 (tigres capistratae);

+ быть впряжённым в колесницу currum subire;

впускать admittere, o, si, ssum (lucem in thalamos); immittere; intromittere;

впустую frustra; vane; incassum;

впутывать implicare, 1; obstringere, o, strixi, strictum;

впятеро quintuplo;

враг hostis, is, m; inimicus, i, m; adversarius, ii, m;

вражда simultas, atis, f; inimicitia, ae, f; hostilitas, atis, f; adversitas, atis, f; odium,ii, n; offensa, ae, f; simultas, atis, f;

+ проникнуться враждой suscipere inimicitias;

враждебно hostiliter; inimice; infense;

враждебность inimicitiae, arum, fpl; hostilitas, atis, f; adversitas, atis, f;

враждебный hostilis, e; inimicus, a, um; adversarius, a, um; adversus, a, um; alienus, a, um; contrarius, a, um; infensus, a, um; maleficus, a, um; malevolus, a, um; iniquus, a, um (alicui; Parcae);

+ быть во враждебных отношениях с кем-л. esse in simultate cum aliquo;

вражеский hosticus, a, um; hostilis, e;

врасплох: improviso;

+ напасть на противника врасплох hostes imprudentes aggredi;

+ застигнуть кого-л. врасплох subrepere alicui;

врастать increscere, o, crevi, cretum (squamae cuti increscunt);

вратарь portarius, ii, m; janitor, oris, m;

врать mentiri, ior, itus sum;

врач medicus, i, m; curans, ntis, m;

+ главный врач archiater;

+ должность главного врача archiatria;

врачебный iatricus, a, um; medicus, a, um; medicinalis, e;

врачевать mederi, eor, -; curare, 1;

вращать agere, ago, egi, actum (fundam circum caput); circumagere; torquēre, eo, torsi, tortum (axem umero torquet Atlas); contorquēre; volvere, o, volvi, volutum; versare, 1; conversare,1; gyrare, 1;

вращаться verti, or, versus sum (caelum vertitur; inter primos); versari, or, atus sum; se torquēre, eo, torsi, tortum (circum axem); (se) gyrare, 1;

вращающийся volubilis, e (caelum); versatilis, e;

вращение turbo, inis (m);

вред noxa, ae,f; noxia, ae, f (noxiae poena par esto); damnum, i, n; detrimentum, i, n; nocumentum, i, n; malum, i, n;

+ козы без вреда питаются листьями этого кустарника caprae sine noxa foliis fruticis hujus vescuntur;

+ нанести / причинить вред committere damnum, noxam; pessimare (plebem; se ipsum);

+ быть кому-л. во вред alicui noxiae [noxae] esse;

вредитель infestum, i, n; noxius, ii, m; malefactor, oris, m;

вредить nocere, eo, ui, -; vituperare, 1; pessimare, 1 (plebem; se ipsum); offendere, o, ndi, nsum; obesse, obsum, obfui, -; officere, io, feci, fectum; detrahere, o, xi,ctum;

+ вредить самому себе male secum agere;

вредный nocuus, a, um; nocivus, a, um; nocens, ntis; iniquus, a, um (caelum iniquum ad maturanda semina); inimicus, a, um; perniciosus, a, um; malus, a, um; maleficus, a, um; vitiosus, a, um (regiones); damnosus, a, um;

+ быть вредным для кого-л. damno esse alicui;

врезать incidere, o, cidi, cisum; infindere, o, fidi, fissum;

временами olim; interdum; subinde;

временно (на некоторое время) in tempus; aliquandiu; temporaliter; ad tempus; (время от времени) subinde;

+ на временно заливаемых лугах in pratis subinde inundatis; (пока) tantisper;

временность temporalitas, atis, f;

временный (случайный) accidentalis, e; (непостоянный) temporalis, e (causa); temporarius, a, um (amicitia; brevis et t.);

+ временный фактор factor temporis;

+ временный правитель государства interrex;

время tempus, oris, n (vacuum ad aliquid; longo post tempore); tempestas, atis, f; aqua, ae, f; aevum, i, n; hora, ae, f; spatium, ii, n;

+ в горах Тибета ещё властвуют мороз и непогода, в то время когда на дне долин в разгаре весна in montibus Tibetiae frigus atque tempestas regnant eodem tempore quo in fundo vallium ver plenum est;

+ в данное время hoc tempore; hodie; nunc;

+ в короткое время per breve tempus;

+ в любое время omni tempore;

+ в настоящее время, в наше время hoc tempore; hodie; nunc; nostro tempore; nostrā aetate;

+ в последнее время nuper;

+ в прежние времена antea; olim;

+ в самое последнее время nuperrime;

+ в своё время olim; quondam;

+ в скором времени propediem;

+ в сравнительно недавнее время tempore non nimis remoto;

+ в те времена tunc temporis; id temporis;

+ в течение всего этого времени hoc tempus omne;

+ в течение долгого времени diu; per longum tempus;

+ в течение долгого времени multis tempestatibus;

+ в течение короткого времени per breve tempus;

+ в течение короткого времени автор объехал почти всю Среднюю Азию per breve tempus auctor totam fere Asiam Mediam adire poterat;

+ в течение некоторого времени per aliquod tempus;

+ в то время ea tempestate;

+ в то же время ínsimul;

+ в тоже время simul; eodem tractu temporis;

+ во времена Августа temporibus Augusti;

+ во время его отъезда sub decessu suo;

+ во время жатвы per messem;

+ во время обеда super cenam;

+ во время сражения sub acie;

+ время возникновения tempus nascendi;

+ время всюду указано в новом стиле tempus ubique stylo novo indicatum est;

+ время года tempus anni;

+ время дня tempus diei;

+ время от времени interdum; nonnunquam; quandoque;

+ время уносит всё omnia fert aetas;

+ выиграть время nancisci tempus;

+ дать время оратору aquam dare;

+ до настоящего времени ad hoc tempus;

+ до нашего времени ad nostra tempora;

+ до последнего времени (usque) ad tempora ultima;

+ известно с древнейших времен a temporibus antiquis notum est;

+ иметь время для чего-л. vacare alicui rei, in aliquid, ad aliquid;

+ использовать (улучить) время capere tempus;

+ как было принято в те времена ut tunc temporis mos erat;

+ ко времени выхода в свет труда Линнея «Species Plantarum» было известно около 10 000 видов всех растений sub tempus operis cl. Linnaei “Species plantarum” in lucem prodeundi plantarum species circa 10 000 notae erant;

+ много времени спустя multo post;

+ много новых австралийских видов в самое последнее время описал в том же журнале Фитцжеральд species plures Australienses novas nuperrime cl. Fitzgerald in eodem diario descripsit;

+ мрачные времена caligo (illorum temporum; rei publicae);

+ на время ad tempus; in tempus;

+ потерять время aquam perdere;

+ свободное время tempus liberum, vacivum; otium; vacuus (aliquid invenire vacui);

+ со временем, с течением времени addito tempore, addita aetate;

+ тем временем interea;

+ через некоторое время interjecto tempore;

+ я надеюсь в скором времени выпустить в свет свою собственную систему systema meum proprium propediem in lucem emittere spero;

вроде quasi; adinstar;

врождённый congenitus, a, um; ingeneratus, a, um; genetivus, a, um; innatus, a, um; naturalis, e; insitus, a, um;

+ врождённая уродливость monstrositas congenita;

+ врождённое свойство indoles, is, f;

+ врождённые особенности ingenium;

врозь separatim; singulatim; disjuncte;

вросший innatus, a, um;

вручать manadare, 1 (alicui aliquid); tradere, o, didi, ditum (litteras); subjicere, io, jeci, jectum (alicui aliquid); praesentare, 1;

вручение oblatio, onis, f;

врываться invadere, o, si, sum (ignis invasit); irruere, o, ui, utum; irrumpere, o, rupi, ruptum; ingruere, o, ui, -;

вряд ли vix;

всадник eques, itis, m; vector, oris, m;

+ всадник управляет конем vector equum regit;

+ конь, лошадь без всадника equus vacuus;

всаднический equester, stris, stre; eques, itis;

всасывание assorptio, onis, f; resorptio, onis, f;

всасывать sugere, o, gi, ctum; bibere, o, bibi, -; imbibere; sorbēre, eo, ui, sorptum; absorbēre (umorem);

все (о совокупности предметов) omnes, omnia;

+ от всех видов Средней Азии отличается окраской листочков обёртки a speciebus omnibus Asiae Mediae involucri phyllorum colore differt;

всё omnia;

+ всё изменяется omnia mutantur;

+ всё, что сохранилось от гербария omnia, quae exstant (supersunt) a herbario;

+ всё ещё etiamnum;

+ всё же nihilominus;

+ сделать всё nihil reliqui facere;

+ Это всё? – Всё. Tantumne est? – Tantum.

+ вот и всё tantum est.

всевозможный multiplex, cis; maxime varius, a, um; omnis, e; omnimodus, a, um;

всевышний summus, a, um; supremus, a, um (Juppiter); altissimus, a, um; maximus, a, um;

всегда semper; usque; perpetuo; nunquam non;

+ всегда растёт в защищённых от солнца местах in locis a sole semper tectis crescit;

всего (только) solum; solummodo; tantum; tantummodo; (в целом) in toto; in summa; omnino;

вселенная mundus, i, m; cosmos, i, m; universum, i, n; summa [ae, f] summarum (est aeterna); summa rerum; res, ei, f (rerum contemplatio);

вселенский cosmicus, a, um;

вселяться inhabitare, 1; immigrare, 1;

всемирно известный per totum orbem notus;

всемирный internationalis, e; omnium gentium; cosmicus, a, um; universalis, e; universus, a, um; mundialis, e;

всемогущий omnipotens, ntis;

всеобщий universalis, e; universus, a, um; perpetuus, a, um (jus); vulgaris, e; summus, a, um; generalis, e; perpetuus, a, um; communis, e; catholicus, a, um;

всеобъемлющий totalis, e;

всесоюзный URSS; Unionis Rerumpublicarum Sov(i)eticarum Socialisticarum;

+ всесоюзный ое Ботаническое общество Societas Botanica URSS;

+ всесоюзный институт лекарственных растений Institutum Plantarum officialium URSS;

всесторонне omni ratione;

+ в этом труде подробно и всесторонне освещается природа полуострова in opere hoc paeninsula omni ratione fuse describitur;

всесторонний (полный) completus, a, um; multiplex, cis;

всецело omnino;

всеядный omnivorus, a, um;

всё totum; omne; universum; cunctum;

+ всё-таки tamen;

+ всё ещё etiamnum;

+ всё же verumtamen; alioqui; interim;

вскакивать desurgere, o, rexi, rrectum; insilire, io, ivi, ultum; exsilire;

вскапывать pastinare, 1; defodere, o, fodi, fossum; evertere, o, everti, eversum;

вскармливать alere, o, ui, (i)tum;

вскипание inflatio, onis, f (aquae);

вскипать ebullire, io, ivi, itum (aqua ebullit); exaestuare, 1; effervescere, o, ferbui, -;

вскользь obiter; leviter; transiens;

вскоре brevi tempore; mox;

+ вскоре после этого paulo post;

вскрытие autopsia, ae, f; apertio, onis, f (corporum); incisio, onis, f;

вскрыть abrumpere, o, rupi, ruptum (crurum venas); aperire, io, ui, rtum; osculare, 1 (venas);

+ вскрыть письмо aperire epistulam;

вслед за paulo post; sub; juxta; continuo; statim;

+ вслед за Максимовичем те же районы посетил Комаров paulo post cl. Maximovicz terras easdem cl. Komarov visitavit;

вследствие propter; ex; ob; per;

+ вследствие того что enim; nam; quia; quod; quoniam; quum; utpote;

+ вследствие чего quam ob rem;

+ вследствие этого ideo; inde; quamobrem; quare;

вслух (читать) recitare, 1;

вслушиваться auscultare, 1;

всматриваться contemplari, or, atus sum; intuēri, eor, uitus sum; introspicere, io, spexi, spectum;

всмятку (яйцо) ovum [i, n] brevis coctionis; ovum sorbile (ova sorbilia);

всовывать immergere, o, rsi, rsum; inserere, o, ui, rtum; ingerere, o, gessi, gestum;

вспахивание aratura, ae, f;

вспахивать arare, 1; vertere, o, verti, versum (terram aratro); sauciare, 1 (humum vomere);

всплывать emergere, o, rsi, rsum;

вспоминать memorare, 1; commemorare, 1; comminisci, or, mentus sum; reminisci; reflectere, o, xi, ctum; revolvere, o, vi, volutum; subire, eo, ii, itum (subiit cari genitoris imago);

+ мне вспоминается Катон venit mihi in mentem Catonis;

+ с удовольствием вспоминать о чём-л. frui alicujus rei recordatione;

+ никак не вспомнить имени nomen non succurrit;

вспомогательный auxiliaris, e; subsidiarius, a, um;

вспыльчивый indignatus, a, um; iracundus, a, um; percitus, a, um;

вспыхнуть exardescere, o, ui, -; flammas concipere [io, cepi, ceptum]; inflammari, or, atus sum; aestuare, 1; emicare, 1;

вспышка explosio, onis, f;

вставка interjectio, onis, f; interjectus, us, m; interpositio, onis, f; intercalatio, onis, f; interpolatio, onis, f;

вставлять immittere, o, misi, missum; inserere, o, ui, sertum; insertare, 1; interjicere, io, jeci, jectum; injicere; intercalare, 1; addere, o, didi, ditum (versūs in orationem); suggerěre, o, gsessi, gessum (verba quae desunt); injungere, o, nxi, nctum; interponere, o, posui, positum; inducere, o, xi, ctum;

вставленный infixus, a, um (alicui rei);

вставной intercalaris, e; interpositus, a, um;

+ вставные зубы (челюсти) dentatura artificialis;

встать subrigere, o, rexi, rectum [surrigere, surgere] (e lectulo; sellā, de sella; ante lucem); assurgere; desurgere; oriri;

+ вставать перед кем-л. surgere alicui;

встревоженный anxius, a, um; trepidus, a, um (Dido); suspensus, a, um (vultus); sollicitus, a, um; turbidus, a, um;

+ быть встревоженным satis agere (de aliqua re);

+ вдвойне встревоженный utrimque anxius;

встревожить aliquem conturbatum tenere [eo, ui, tentum]; exciēre, eo, ivi, itum; exturbare, 1;

встреча congressus, us, m; obventus, us, m; occursus, us, m; offensus, us, m;

встречаемость frequentia, ae, f;

встречать excipere, io, cepi, ceptum (aliquem clamore, plausu, tumultu; extremum spiritum alicujus); accipere; aliquem obvium habere [eo, ui, itum];

встречаться obvium esse; occurrere, o, curri, cursum; congredi, ior, congressus sum; convenire, io, veni, ventum; obvenire; provenire; subvenire (aliqua vox subvenit);

+ вид встречается только на Кавказе species in Caucaso tantum obvia est;

+ экземпляры с цветами встречаются очень редко specimina fructifera rarissime occurrunt;

+ встречается в ручьях in rivulis provenit;

встречный obvius, a, um;

+ встречный ветер ventus adversus;

встряхивать vibrare, 1; concutere, io, cussi, cussum;

вступать intrare, 1; inire, eo, ii, itum; adire (curiam); coire (societatem, negotiationem, collegium); introire; tangere, o, tegi, tactum (simul ac tetigit provinciam); invadere, o, vasi, vasum (viam; Italiam; urbem); ingredi, ior, gressus sum;

вступление praefatio, onis, f; introductio, onis, f; prooemium, ii, n; prolegomena, orum, npl; monitum, i, n; prolusio, onis, f; initium, ii, n (dicendi; orationis); vestibulum, i, n; ingressus, us, m; introitus, us, m; janua, ae, f;

всхлипывание singultus, us, m; gemitus, us, m;

всхлипывать singultare, 1;

всход plantula, ae, f; germen, inis, n;

всходить (pro)germinare, 1; superare, 1 (sol superabat ex mari); surgere, o, rexi, rectum (luna surgit; astra ignea surgunt); subire, eo, ii, itum (herbae subeunt); scandere, o, scendi, scensum; ascendere; conscendere; escendere; exoriri, ior, ortus sum; provenire, io, veni, ventum;

+ весной, когда семена всходят veris tempore, ubi semina progerminant;

+ посевы всходят messes surgunt;

всходы proventus, us, mpl; sementes, um, mpl (tenerae);

всхожесть germinandi facultas [atis, f];

всыпать adjicere, io, jeci, jectum (olivas in vas);

всюду qualibet; quolibet; ubique; ubivis; passim; nusquam non; vulgo;

всякий omnis, e; quilibet [quaelibet, quodlibet]; quisque; quivis; quicumque; unusquisque; quisquis; nullus non; nemo non;

+ всякое начало трудно omne initium difficile est;

+ всякий кто quicumque; quisquis;

+ без всякого сомнения sine ullo dubio;

+ во всяком случае saltem; utique;

+ во всяком случае встречается близ села utique circa pagum obvenit;

+ всякая всячина satura;

+ всякий раз как quotiescumque;

всячески quacumque; qualibet; omni modo; affectato (retinere nomen Antonini);

втайне occulte; secreto; clam; tacite; furtim;

вталкивать trudere, o, trudi, trusum; exigere, o, egi, actum;

втекать influere, o, fluxi, fluxum;

втихомолку furtim; tacite;

+ ты надеялся втихомолку уехать из моей страны sperasti tacitus meā decedere terrā;

вторгаться invadere, o, vasi, vasum (in aliquem, in aliquid; aliquem, aliquid; in eas urbes); incursare, 1; irruere, o, ui, rutum; irrumpere, o, rupi, ruptum; penetrare, 1;

вторжение adventus, us, m (hostium; alienarum gentium); invasio, onis, f; ingressus, us, m; irruptio, onis, f; incursio, onis, f;

вторить obloqui, or, locutus sum;

вторично denuo; iterum; secunda vice; secundarie;

+ после Крашенинникова это растение никем вторично на Урале не обнаружено post cl. Krascheninnikovium a nemine iterum planta haec in montibus Uralensibus reperta est;

вторичный secundarius, a, um;

вторник dies Martis; feria tertia;

второй alter, era, erum; secundus, a, um;

+дополнение второе mantissa altera;

+ второе издание editio secunda;

+ во-вторых secundo; secundum;

второпях propere; properanter; festinanter;

второстепенный levioris momenti; minus notabilis, e; secundus, a, um; secundarius, a, um;

+ являются второстепенными пищевыми растениями plantae cibariae levioris momenti sunt;

+ эти признаки являются второстепенными и не всегда постоянны hae notae minus notabiles et non semper constantes sunt;

втрое triplo;

+ втрое длиннее triplo longiores;

втроём tres, tria;

втулка modiolum, i, n;

втыкать infigere, o, fixi, fixum; transfigere; defigere;

втягивать trahere, o, xi, ctum (pocula fauce; sucum e terra; odorem naribus); obducere, o, xi, ctum;

вуаль velum, i, n; rica, ae, f; flammeum, i, n;

вулкан vulcanus, i, m; mons [ntis, m] ignivomus;

+ действующий вулкан vulcanus activus;

+ потухший вулкан vulcanus exstinctus;

+ у подножья вулкана ad pedes vulcani;

вулканический vulcanicus, a, um;

+ вулканическая почва solum vulcanicum;

+ скалы из вулканических пород rupes vulcanicae;

вульгарный vulgaris, e;

вход aditus, us, m; introitus, us, m; ingressus, us, m; vestibulum, i, n; porta; foris; janua, ae, f; limen, inis, n; os, oris, n; ostium, ii, n;

+ вход в сад introitus ad hortum;

входить, войти inire, eo, ii, itum; introire; adire (curiam); obire; intrare, 1; invadere, o, vasi, vasum (viam; Italiam; urbem); succedere, o, cede, cessum (aliquid, alicui rei); intercedere; invehi, or, invectus sum;

+ входить в действие(силу) valere;

+ входить в список in indice (catalogo) esse;

+ входить в употребление in usum venire;

+ входить в число pertinere;

+ войти в дом subire tectum;

вчера heri; hesterno; pridie;

вчерашний hesternus, a, um (dies; panis); pristinus, a, um;

вчетверо quadruplo;

вчетвером quattuor;

вшестеро sextuplo;

вшивать insuere, o, ui, utum;

въезжать invadere, o, vasi, vasum (viam; Italiam; urbem); invehi, or, vectus sum;

вы vos;

+ с вами vobiscum;

+ никто из вас nemo vestrum;

+ помнящий о вас memor vestri;

+ пламенно ненавидящий вас ardens odio vestri;

выбегать excurrere, o, curri, cursum; evolare, 1;

+ выбегать вперед procurrere;

выбирать deligere, o, legi, lectum; eligere; seligere; allegere; adoptare, 1; exquirere, o, quisivi, quisitum; optare, 1; см. выбрать

выбираться erumpere, o, rupi, ruptum; evadere, o, vasi, vasum;

выбить exturbare, 1 (aliсui dentes); extundere, o, tudi, tusum; excudere, o, cusi, cusum; elidere, o, isi, isum;

выбор delectus, us, m; dilectus, us, m (prudentia in dilectu bonorum et malorum); electio, onis, f; electus, us, m;

+ на выбор ad libitum;

+ предоставить кому-л. выбор optionem alicujus facere;

выборы electio, , onis, f; suffragatio, onis, f (urbana);

+ законы, регулирующие проведение выборов leges tabellariae;

+ связанный с выборами suffragatorius;

+ дружба на время выборов amicitia suffragatoria;

выборка breviarium, ii, n; epitome, es, f; summarium, ii, n; electa, orum, npl; excerpta, orum, npl;

выборочный selectivus, a, um;

выбрасывать ejicere, io, jeci, jectum; abjicere (scutum, arma); projicere; expellere, o, puli, pulsum;

выбрать eligere, o, legi, lectum; seligere; capere, io, cepi, captum (virginem Vestalem); sumere, o, psi, ptum (sibi philosophiae studium; aliquem sibi imperatorem); edecimare, 1;

+ выбрать место для лагеря capere locum castris;

выбывать abire, eo, ii, itum; abscedere, o, cedi, cessum; proficisci, or, fectus sum;

выведывать elicere, io, ui, itum; exquirere, sivi, situm; requiritare, 1 (res novas); sciscitari, or, atus sum; scrutari, or, atus; percontari, or, atus sum;

вывёртывать extorquēre, eo, torsi, tortum (alicui arma de, e manibus);

вывести educare, 1; educere, o, xi, ctum; deducere; trahere, o, xi, ctum (originem ab aliquo); extrahere (copias ex hibernaculis);

+ вывести заблудившегося из чащи expedire errantem nemori;

выветренный ventis erosus, a, um;

выветривание erosio, onis, f;

вывих luxatio, onis, f; luxus, us, m;

вывихнуть luxare, 1; extorquēre, eo, rsi, rtum (alicui pollĭcem);

вывод conclusio, , onis, f; eventus, us, m; corollarium, ii, n; consequentia, ae, f;

+ делать вывод argumentari;

выводить educere, o, xi, ctum; extrahere, o, xi, ctum; facere, io, feci, factum (pullos; subolem);

+ выводить вперёд producere;

вывозить (см. вывезти) efferre, effero, extuli, elatum; proferre; evehere, o, xi, ctum; exportare, 1;

выворачивать evertere, o, ti, sum; torquēre, eo, rsi, rtum; detorquēre; distorquēre;

вывороченный eversus, a, um; eradicatus, a, um;

+ на корнях вывороченного дерева in radicibus arboris eradicatae;

выгиб flexura, ae, f;

выглаживать expolire, 4; levigare, 1;

выглядывать prospicere, io, spexi, spectum;

выговор vituperatio, onis, f; objurgatio, onis, f; (произношение) vox, cis, f; pronuntiatus, us, m;

+ сделать кому-л. выговор castigare aliquem verbis, dictis;

выгода commodum, i, n; emolumentum, i, n; lucrum, i, n; usus, us, m (exiguus); utilitas, atis, f; bonum, i, n; quaestus, us, m; ratio, onis, f; compendium, ii, n;

+ из этого проистекают большие выгоды для государства magna commoda ex ea re rei publicae veniunt;

+ с чем связаны кое-какие выгоды cui aliquid emolumenti adhaeret;

+ тот, кто несёт риск, должен получать и выгоду commodum ejus esse debet cujus periculum est;

выгодно refert;

выгодность opportunitas, atis, f;

выгодный conducibilis, e; commodus, a, um; lucrosus, a, um; opportunus, a, um;

+ быть выгодным expedire (si ita expedit);

выгон bucetum, i, n; pascuum, i, n; pascua, orum, npl;

выгонять abigere, o, egi, actum (aliquem ab aedibus); extrudere, o, si, sum (aliquem domo; foras; ex aedibus; a senatu); exturbare, 1 (aliquem ex aedibus, aedibus; hostem provinciā); extundere, o, tudi, tusum (labor extundit fastidia); expellere, o, puli, pulsum; propellere; ejicere, io, jeci, jectum; exturbare, 1;

+ выгонять из пределов exterminare;

выгоревший deustus, a, um; exustus, a, um; decolor, is; decoloratus, a, um;

выгравированный insculptus, a, um;

выгружать exonerare, 1;

выдаваться excedere, o, cessi, excessum; prominēre, eo, ui, -; eminēre; imminēre; excellere, o, -, -; antecellere; exstare, o, extiti, statum; superare, 1; exsuperare, 1; prodire, eo, ii, itum;

+ выдаваться вперёд praeeminēre; prominēre; protendere;

выдавить extundere, o, tudi, tusum; exprimere, o, pressi, pressum;

выдать contribuere, o, ui, utum; tradere, o, didi, ditum (aliquem alicui ad supplicium); exhibēre, eo, ui, itum; prodere;

+ выдать лицензию(разрешение) contribuere licentiam;

+ выдавать себя за кого-л. se aliquem facere; se velle;

+ Стратон выдавал себя за естествоиспытателя Strato physicum se voluit;

+ выдавать замуж sociare (alicui);

выдача traditio, onis, f; deditio, onis, f; erogatio, onis, f;

выдающийся excedens, ntis; exsertus; exstans, ntis; elevatus, a, um; prominens, ntis; eximius; egregius, a, um; excellens, ntis; insignis, e; praestans, ntis; eminens, ntis; praecipuus, a, um;

+ выдающийся человек и полководец summus vir et imperator;

выдвигать (предлагать) proponere, o, posui, positum; exserere, o, rui, rtum; provehere, o, xi, ctum;

+ выдвигать в качестве гипотезы pro hypothesi proponere;

+ выдвигать в кандидаты nominare;

выделанный elaboratus, a, um;

выделить (отделить, обособить) secernere, o, crevi, cretum; sejungere, o, xi, ctum; separare, 1; (вывести наружу) excernere, o, crevi, cretum; (изолировать) segregare, 1; (удалить) removere, eo, movi, motum; tribuere, uo, utum; contribuere, o, ui, utum; decernere, o, crevi, cretum (tempus ad aliquam rem; pecunis ad ludos); facere, io, feci, factum (calorem); insignire, 4;

+ растения выделяют углекислый газ plantae gas carbonicum excernunt (secernunt);

выделка fabrica, ae, f (aeris et ferri);

+ для выделки кожи ad corium subigendum;

выделывать subigere, o, egi, actum (corium; pellem);

выделяться eminere, eo, ui, -; excellere, o, -, -; praecellere, o, -, -; prominere, eo, ui, -;

+ выделяется формой листьев ob foliorum formam eminet;

+ выделяются запахом цветков florum odore excellunt;

+ выделяется белыми цветками floribus albis prominet;

выдёргивать, выдернуть vellere (pilos equinae caudae); evellere; subducere;

+ чтобы не обрушилось здание, когда окажутся выдернутыми его устои ne collapsa ruant subductis tecta columnis;

выдерживать ferre fero, tuli, latum; sufferre (laborem; solem); pati, ior, passus sum; durare , 1; perdurare , 1; tolerare , 1 (hiemem; labores; pondus; sitim); sustinēre, eo, ui, tentum (ignem satis violentum; onus); sustentare , 1 (belli difficultates; maerorem; vitia alicujus); capere, io, cepi, captum (magnitudinem fortunae; dolorem ex aliqua re); excipere, io, cepi, ceptum (vim fluminis; impetum hostium; aliquid aequo animo); transire, eo, ii, itum (ea quae premunt); sufficere, io, feci, fectum; subsistere, o, stiti, - (ancorae funesque non substiterunt);

+ выдерживать несколько изданий aliquoties editum esse;

+ галлы не смогли дольше выдержать боя и обратились в бегство nec ultra sustinuere (= sustinuerunt) certamen Galli, quin terga verterent;

+ участок, способный выдержать тяжёлую постройку solum sufficiens operi firmo;

+ боюсь, выдержит ли он (что он не выдержит) metuo, ut substat;

+ выдержать такие опасности subsistere tantis periclis;

+ выдержать подобные расходы subsistere sumptui;

выдержка aequitas , atis, f (moderatio et ae.); stabilitas , atis, f (peditum in proeliis);

выдолбленный excavatus , a, um; cavus , a, um;

выдра lutra, ae, f;

выдриный lutrinus, a, um;

выдувать efflare, 1; exspirare, 1;

выдуманный fictus, a, um; mendax, cis (damnum; infamia); ementitus, a, um;

выдумать, выдумывать comminisci, or, mentus sum; concinnare, 1; fingere, o, nxi, fictum; confingere; compingere, o, nxi, ctum (Graece nescio quid); mentiri, ior, itus sum; ementiri; excogitare, 1; machinari, or, atus sum; parere, eo, ui,-;

выдумка fictum, i, n; fictio; figmentum, i, n; mendacium, ii, n (poëtarum); tela, ae, f; ingenium, ii, n (abundare ingenio);

выдумщик fictor, oris, m; *frapator, oris, m;

выдумывание exquisitio, oris, m (idolorum);

выдыхать respirare, 1; efflare, 1; exhalare, 1;

выемка emarginatura, ae, f; sinus, us, m; excavatio, onis, f; incisura, ae, f;

+ с выемками emarginatus; sinuosus; sinuatus;

выжженный deustus, a, um; exustus, a, um;

+ на выжженных местах in locis deustis;

+ по выжженным торфяникам in turfaceis exustis;

выживаемость, выживание vivacitas, atis, f;

выживать superesse, sum, fui, -;

выжигание exustio, onis, f;

+ выжигание травы exustio herbae;

выжигать exurěre, o, ussi, ustum; inurere; concremare, 1;

выжидать aucupari, or, atus sum (occasionem; absentiam alicujus); exspectare, 1;

выжимать exprimere, o, pressi, pressum; exurgere, o, -, - (quidquid umoris est); comprimere (immodicos humores; spongiam manu);

+ выжимать масло oleum exprimere;

выжимка extractio, onis, f; piesma, atis, n;

вызванный provocatus, a, um; evocatus, a, um;

+ вызванный экологическими условиями condicionibus oecologicis provocatus;

вызволить expedire, 4;

выздоравливать convalescere, o, valui, -;

выздоровление resumptio, onis, f; convalescentia, ae, f;

вызов tractoria, ae, f; vocatus, us, m; provocatio, onis, f;

вызревание maturatio, onis, f;

+ ускорять вызревание coquere (sol coquit uvas; poma cocta et matura);

вызывать provocare, 1; vocare, 1 (aliquem in jus, in judicium; aliquem ad pugnam, in certamen); evocare, 1; advocare, 1; poscere, o, poposci, - (aliquem in proelia); trahere, o, xi, ctum (ruinam); extrahere (mortuos ab inferis); accendere, o, ndi, nsum (dolorem; sitim); facere, io, feci, factum (desiderium alicui alicujus rei; spem; suspicionem); exciēre, eo, evi, -; gignere, o, genui, genitum; serere, o, ui, sertum; moliri, ior, itus sum; procreare, 1; praebēre, eo, ui, itum; irritare, 1;

+ плоды этого растения вызывают рвоту fructus hujus plantae vomitum provocant; stimulare (aliquem ad, in aliquid; sitim; jurgia vino stimulata);

+ вызывать гостей на оживлённые разговоры invitare convivarum sermones;

+ вызывать лихорадку adducere febres;

+ быть вызванным к больному advocari aegro;

+ вызывать восклицания suscitare clamores;

+ вызывать на бой deposcere; elicere;

вызываться originem ducere;

+ автор считает, что эта болезнь клубней картофеля вызывается каким-то грибом auctor morbum hunc tuberum Solani a fungo quodam originem ducere putat;

выиграть vincere, o, vici, victum (quinquaginta milia); proficere, io, feci, fectum; lucrari, or, atus sum;

+ выиграть дело causam tenere;

+ выиграть судебный процесс vincere causam, judicium (judicio);

выигрыш victoria, ae, f; lucrum, i, n;

выискивать aucupari, or, atus sum (errores hominum); exsequi, or, cutus sum (aliquid cogitando, quaerendo, sciscitando); exquirere, o, sivi, situm;

выказывать expromere, o, prompsi, promptum; ostendere, o, ndi, nsum; patefacere, io, feci, factum;

+ выказывать отвращение fastidire;

выкалывание effossio, onis, f (luminum);

выкалывать effodere, o, fodi, fossum;

выкапывание effossio, onis, f;

выкапывать exfodere, o, fodi, fossum (effodere); affodere; eruere, o, ui, utum; exarare, 1;

выкармливать saginare, 1; farcire, io, rsi, rtum;

выкатывать evolvere, o, evolvi, evolutum;

выкидыш abortus, us, m; abortio, onis, f;

выкладывать exponere, o, sui, situm; expromere, o, psi, ptum;

выключать excludere, o, si, sum; excipere, io, cepi, ceptum; (свет итд.) exstinguere, o, xi, ctum;

выко(вы)вать extundere, o, tudi, tusum (ancilia); excudere, o, cudi, cusum;

выколачивать extundere, o, tudi, tusum;

выколотый effossus, a, um; perforatus, a, um;

+ выколотые глаза trunca lumina;

выкорчёвывать exstirpare, 1; evellere, o, velli (vulsi), vulsum;

выкрикивать vociferari, or, atus sum;

выкручивать extorquēre, eo, rsi, rtum (alicui arma de, e manibus);

выкуп redemptio, onis, f; pretium, ii, n;

выкупать redimere, o, redempsi, redemptum; permutare, 1;

вылазка eruptio, onis, f; excursio, onis, f;

выламывать, выломать caedere, o, cecidi, caesum (januam saxis; lapides ex lapidicinis); effringere, fregi, fractum;

вылезать eniti, or, nisus sum; evadere, o, evasi, evasum;

вылетать evolare, 1; provolare, 1;

вылечить expedire, 4 (aegrotum);

выливать fundere, o, fudi, fusum; profundere;

вымаливать vocare, 1 (deos; imbrem); exorare, 1; impetrare, 1;

выманивать tangere, o, tetigi, tactum (aliquem triginta minis); elicere, io, ui, itum;

вымарывать linere, o, levi (livi), litum; exstinguere, o, nxi, nctum; inquinare, 1;

выменивать permutare, 1; commutare, 1;

вымерзание effrigeratio, onis, f;

вымерзать effrigescere, o, ui, -;

вымерший exstinctus, a, um;

выметать converrere, o, verri, versum (quidquid sabuli in campis jacet); verrere;

вымирание exstinctio, onis, f;

вымирать emori, ior, emortus sum; demori; exstingui, or, nctus sum;

вымогательство concussio, onis, f; illicita pecuniae exactio [onis, f];

вымогать extorquēre, eo, rsi, rtum (pecuniam ab aliquo); exprimere, o, expressi, expressum;

вымокание pernicies [ei, f] humiditate superflua provocata;

вымокать a (ex) humiditate superflua perire;

вымывать eluere, o, elui, elutum; perluere;

вымысел mendacium, ii, n (poëtarum); fabula, ae, f (ficta; poëtica); fictio, onis, f; figmentum, i, n;

вымыть abluere, o, lui, lutum (pedes);

вымыться se abluere (flumine);

вымышленный fictus, a, um; falsus, a, um (argumentum; testimonia); mendax, cis (damnum; infamia); compositus, a, um; commenticius, a, um;

вымя uber, eris, n (plenum); mamma, ae, f;

вынимать, вынуть eximere, o, emi, emptum; expedire, 4 (panem canistris); excipere, io, cepi, ceptum (telum e vulnere); subducere, o, xi, ctum (ensem capiti; lapides turri); expromere, o, psi, ptum; depromere; trahere; extrahere, o, xi, ctum (cultrum e vulnere);

+ вынимать из ножен stringere;

вынос

+ конус выноса conus dejectionis;

выносить proferre, fero, tuli, latum; ferre; tollere, o, sustuli, sublatum; extollere, o, -, -; egerere, o, ssi, stum; exportare,1; pati, ior, ssus sum; perdurare, 1;

выносить ferre, fero, tuli, latum; pati, ior, ssus sum; perdurare, 1; tolerare, 1; excipere, io, cepi, ceptum (vim fluminis; impetum hostium; aliquid aequo animo); transire, 4 (ea quae premunt); sustinere, eo, ui, tentum (perpetuum dolorem); superare, 1 (injurias fortunae);

+ не выносить gravari (aliquem; aliquid);

+ это растение выносит без ущерба температуру до –30 градусов planta haec sine damno frigus –30 graduum fert.

+ выносить что-л. на своих плечах cervicibus suis aliquid sustinere;

выносливость patientia, ae, f; resistentia, ae, f;

выносливый ferre validus, a, um; tolerans, ntis; patiens, ntis;

вынудить, вынуждать subigere, o, egi, actus (aliquem ad [in] deditionem); agere, o, egi, actus (nova quaerere tecta); redigere, o, egi, actus (aliquem ad aliquid); extorquēre, eo, rsi, rtum (alicui veritatem); strangulare, 1 (causae, quibus strangulatur venditor); propellere, o, puli, pulsum (aliquem ad aliquid); exprimere, o, expressi, expressum (confessionem alicui);

вынужденный invitus, a, um; coactus, a, um;

+ я вынужден поверить adducor, ut credam;

+ я вынужден поверить тому, что отрицал negatum vincor ut credam;

вынутый vacuus, a, um (gladius vaginā v.);

выныривать emergere, o, emersi, rsum;

вынюхивать indagare, 1;

выпад laesio, onis, f;

выпадать cadere, o, cecidi, casum (de manibus; dentes, capilli cadunt; imbres, nives cadunt); elabi; excidere;

+ выпадать на долю кому-л. obvenire (alicui sorte);

+ если в этот день не выпадает дождь nisi eodem die pluvia cadat;

+ выпадать в осадок praecipitare;

выпалывать eruncare, 1;

+ выпалывать сорняки herbas noxias eruncare;

выпас pascuum;

выпи(ва)ть ebibere, o, ebibi, ebibitum; siccare, 1; epotare, 1; exhaurire, io, si, stum;

выписать exscribere, o, psi, ptum (versus ex comoedia); (заказать) per litteras providere, eo, vidi, visum;

выписка hypomnema, atis, n;

выплатить, выплачивать expendere, o, ndi, nsum (nummos, viginti milia talenta); persolvere, o, solvi, solutum; pernumerare, 1;

выплёвывать spuere, o, ui, utum (terram; pulverem); exspuere; respuere;

выплы(ва)ть emergere, o, rsi, rsum; enatare, 1;

выползать prorepere, proripio, repsi, reptum, 1;

выполнение fides, ei, f (dictis addere fidem; verba [dicta] sequitur fides);

выполнять fungi, fungor, functus sum (aliqua re; aliquam rem); adimplere, eo, evi, etum (fidem); exsequi, or, cutus sum (officia, munera, mandata; jussa); persequi; facere, io, feci, factum (promissa, imperata); conficere, io, feci, fectum; perficere; consummare, 1; observare, 1; absolvere, o, solvi, solutum; peragere, o, egi, actum; usurpare, 1 (officium); sustinere, eo, ui, tentum; (о компьютерной программе) patrare, 1;

+ разве это называется выполнить обещания en haec promissa fides est?

выпрашивать poscere, o, poposci, - (deos veniam; veniam peccatis); vocare, 1 (deos; imbrem); petere, o, peti(v)i, itum; rogare, 1; exorare, 1;

выпревание pernicies [ei, f] humiditate ac calore superflua provocata;

выпрыгивать prosilire, io, ui, -; exsilire;

выпрямлять subrigere, o, rexi, rectum [surrigere, surgere] (lumbos); corrigere; dirigere; explanare, 1; levare, 1;

выпукло-вогнутый concavo-convexus, a, um;

выпуклость convexitas, atis, f; torus, i, m;

выпуклый convexus , a, um;

выпуск (часть тома) fasciculus, i, m; emissio, onis, f;

выпускать emittere, o, si, ssum; edere, o, edidi, editum; protrudere, o, si, sum;

+ выпустить из рук omittere; amittere;

выпут(ыв)ать expedire, 4; extricare, 1;

выпутаться expedire se (ex laqueis; turbā; ex turba);

вырабатывать edere, o, edidi, editum; generare, 1; gignere, o, genui, genitum; producere, o, xi, ctum; extundere, o, tudi, tusum (eloquentiam); facere, io, feci, factum (caseum; vinum); elaborare, 1;

+ вырабатывает этиловый спирт spiritum aethylicum gignit (producit);

выравнивать complanare, 1; exaequare, 1 (planitiem); aequare, 1 (locum, planitiem; aciem; rostra); sternere, o, stravi, stratum (iter alicui);

выражать exprimere, o, pressi, pressum; tribuere, o, ui, utum (gratiam); (ex)promere, o, psi, ptum; significare, 1; notare, 1; peragere, o, egi, actum;

+ выражать благодарность gratias agere;

+ выражать своё мнение ostendere sententiam suam;

+ выражать радость gratulari;

+ выражать словами exprimere (verbis);

выражаться loqui, or, cutus sum; dicere, o, xi, ctum; sensa exprimere, o, pressi, pressi;

+ как принято выражаться ut consuetudo loquitur;

выражение expressio, onis, f; locutio, onis, f; verbum, i, n; vox, cis, f; dictio, onis, f; professio, onis, f; sententia, ae, f; significatio, onis, f;

+ идиоматические выражения expressiones (locutiones) idiomaticae;

+ выражение лица vultus;

+ принять скорбное выражение лица adducere vultum ad tristitiam;

+ выражение покорности *omagium;

выразительный argutus , a, um (oculi); vivus , a, um (vultus); expressus , a, um; significans, ntis; signatus , a, um;

вырастать, вырасти excrescere, o, crevi, cretum; crescere, o, crevi, cretum; exolescere, o, evi, etum; inolescere; efflorescere, o, ui, - (utilitas efflorescit ex amicitia); subire, 4 (barba subit); exire;

+ в этом доме родившийся и здесь же выросший domi natus domique factus;

выращенный enatus, a, um; excultus, a, um;

выращивание cultivatio, onis, f;

выращивать (ex)colere, o, ui, cultum; domare, o, ui, itum (arbores); alere, o, ui, altum (Athenis natus al(i)tusque educatusque); submittere, o, si, ssum (vitulos; tauros); nutrire, 4; educare, 1;

вырвать subripere, io, repi, reptum (aliquem morti); extorquēre, eo, rsi, rtum (alicui arma de, e manibus; manibus alicujus extortus velut ab inferis); extrahere, o, xi, ctum (cultrum e vulnere; aliquem turbā);

вырез emarginatura, ae, f; excisura, ae, f;

вырезать sculpere, o, psi, ptum; incidere, o, cisi, cisum; secare, 1; caelare, 1;

вырезка excisio, onis, f; exsectio, onis, f;

выродившийся degener, eris; degeneratus , a, um;

вырождаться degenerare, 1;

вырождающийся degenerativus , a, um;

вырождение degeneratio, onis, f;

вырост excrescentia, ae, f; processus, us, m; projectio, onis, f; cornu, us, n;

выросший adultus, a, um; exoletus, a, um;

вырубить excidere, o, si, sum;

вырубка locus excisus; silva excisa(collucata);

+ по вырубкам in locis excisis; +на лесных вырубках in silvis excisis;

+ по вырубке лиственничного (елового, соснового, пихтового) леса in lariceto (pineto, piceeto, abieteto) exciso;

выручать servare, 1 (aliquem ex periculo); liberare, 1; expedire, 4;

выручка lucrum, i, n; manubiae, arum, fpl (manubias partiri);

вырывать (выдёргивать) explantare, 1; exturbare, 1 (pinus radicitus exturbata); eruere, o, ui, utum; eripere, io, repsi, ptum; proripere; vellere, o, vulsi, vulsum; abscindere, o, scidi, scissum; eligere, o, elegi, electum; exstirpare, 1; (выкапывать) effodere; exarare, 1; (с корнем) eradicare, 1;

+ вырывать сорняки herbas noxias explantare;

+ вырыть канаву effodere fossam;

вырываться se abrumpere (latrocinio); eripi;

+ вырывающиеся из туч молнии abrupti nubibus ignes;

высаживать plantare, 1; exponere, o, sui, situm;

высаживаться egredi, ior, egrssus sum; exire, 4; escendere, o, ndi, nsum;

высасывать exsugere, o, xi,ctum; siccare, 1;

высвелить terebrare, 1 (foramen);

высевание satio, onis, f;

высевать seminare, 1; serere, o, sevi, satum;

+ растение следует высевать ранней весной planta primo vere serenda est;

высекать sculpere, o, psi, ptum; excudere, o, cudi, cusum; (высечь розгами) concidere, o, cisi, cisum; caedere, o, si, sum; verberare, 1;

выселение submigratio, onis, f;

выселяться demigrare, 1;

высказать ostendere, o, ndi, nsum (alicui sententiam suam); eloqui, or, cutus sum; exponere, o, sui, situm; promere, o, psi, ptum; edicere, o, xi, ctum; proferre, fero, tuli, latum; enuntiare, 1; perhibēre, eo, ui, itum;

+ высказать мнение censēre; sentire;

высказывание dictio, onis, f; expositio, onis, f; oraculum, i, n;

выскакивать exsilire, io, ui, -; prosilire;

выскальзывать effluere, o, xi, ctum; elabi, or, elapsus sum;

выскочка homo [inis, m] novus;

выслеживать aucupare, 1 (ex insidiis); aucupari; indagare, 1; pervestigare, 1; obsidēre, eo, sedi, sessum;

выслужить emerēre, eo, ui, itum;

выслушать accipere, io, cepi, ceptum (aliquid benignis auribus); exaudire, 4; admittere [o, si, ssum] aliquid ad aures; aures dare, praebēre;

высматривать explorare, 1; speculari, or, atus sum;

высмеивать habere aliquem ludibrio; irridere, eo, risi, risum

+ высмеять что-л. aliquid in risum vertere;

высовывать exserere, o, ui, sertum; protendere, o, ndi, nsum (ntum);

высокий altus, a, um (arbor; mons; turris; vox; sonus); gracilis, e (vox); celsus, a, um; editus, a, um; elatus, a, um; sublatus, a, um (vox); celsus, a, um (mons; turris; arx; sedes dignitatis; senatus); excelsus, a, um; amplus, a, um (тж. в качестве титула); tumidus, a, um (montes); sublimis, e (columna; cacumen montis; mens; vir; carmina; facinora); procerus, a, um; excellens, ntis;

+ высокие горы montes alti;

+ высокий лес silva alta;

+ высокие стебли caules alti;

+ на очень высоких горах in montibus altissimis; procerus;

+ высокие растения plantae procerae;

+ высокие места (loca) edita;

+ по высокому берегу ad ripam elatam;

+ на высоких скалах in rupibus excelsis; praecelsus;

+ высокие широты latitudines subpolares;

+ высшее звание (сенаторское) amplissimus ordo;

+ высший пост (консула) amplissimus honor;

+ высокий рост sublimitas; proceritas;

+ высокий стиль sublimitas;

высоко alte; sublime; excelse;

высокогорный alpinus, a, um; altimontanus, a, um;

+ высокогорный пояс regio alpina;

+ высокогорная растительность vegetatio altimontana (alpina);

высокогорье alpes, ium, mpl;

высокомерие arrogantia, ae, f; superbia, ae, f (insolens); ferocia, ae, f (ferociae flatus); tumor, oris, m (vanum tumorem habere); spiritus, us, m (spiritūs patricii); supercilium, ii, n; fastidium, ii, n;

+ удовлетворить высокомерие animos capere;

высокомерно arroganter (dicere; facere); superbe; insolenter; ferociter;

высокомерный arrogans, ntis (homo); ferox, cis (animus, ingenium); superbus, a, um (insolens et s.; superba fastidia pati); insolens, ntis; celsus, a, um (c. et ferox); sublimis, e (sublimis cupidusque); vanus, a, um;

+ высокомерный с младшими (подчинёнными) arrogans minoribus;

+ ставший высокомерным благодаря чему-л. ferox aliqua re (robore corporis; secundis rebus; victoriā);

высокопарно magnifice; elate;

высокопарность tumor, oris, m (tumore immodico turgescere); magnificentia, ae, f;

высокопарный sublatus, a, um; turgidus, a, um; magnificus, a, um; inflatus, a, um; tumidus, a, um;

высокопоставленный celsus, a, um (sedes dignitatis; senatus); honoratus, a, um; amplissimus, a, um;

высокородный summas, ātis (matrona; virgo);

высокорослый procerus;

+ высокорослое дерево arbor procera;

высокоствольный hypsicormus, a, um;

+ в высокоствольном сосняке in pineto hypsicormo;

высокотравный altiherbosus, a, um;

+ на высокотравных лугах in pratis altiherbosis;

+ в высокотравном ельнике in piceeto altiherboso;

высокотравье altiherbetum, i, n;

+ на склонах гор, в высокотравье in declivibus montium, in altiherbeto;

+ субальпийское высокотравье altiherbetum subalpinum;

высокочтимый majestus, a, um; reverendus, a, um; verecundus, a, um;

высота altitudo, inis, f; sublime, is, n; sublimitas, atis, f; summitas, atis, f; excelsitas, atis, f; excelsum, i, n; proceritas, atis, f;

+ высота над уровнем моря a. supra mare (s.m.);

+ от основания и до высоты 10-15 см стебель голый caulis a basi ad altitudinem 10-15 cm nudus;

+ в высоту in altum;

+ растение 5 см высоты planta 5 cm alta;

+ стебель 1 м высоты caulis 1 m altus;

+ высота гор достигает 4000 м над уровнем моря fastigia montium 4000 m s. m. attigunt;

+ от высоты темнеет в глазах altitudo oculis caliginem offundit;

+ пасть с высоты столь великого счастья se tanto fortunarum suggestu dejicere;

высотный altitudinalis, e; = пояс regio a.

высохший arefactus, a, um; exsiccatus, a, um; siccatus, a, um;

+ в высохших канавах in fossis exsiccatis;

+ на дне высохшего озера in fundo lacus siccati; retorridus;

+ высохшие луга prata retorrida;

+ высохшие растения plantae retorridae; (e)marcidus;

высочайший altissimus, a, um; excelsissimus, a, um; praecelsus, a, um; summus, a, um; supremus, a, um;

+ на каменистых склонах высочайших гор in declivibus lapidosis montium summorum;

выспрашивать exquirere, o, sivi, situm; scrutari, or, atus sum; percontari, or, atus sum;

выставка expositio, onis, f; exhibitio, onis, f;

выставлять ostendere, o, ndi, nsum (ager soli ostentus, ostensus); statuere, o, ui, utum (condiciones); exponere, o, sui, situm; proponere; proferre, fero, tuli, latum; repraesentare, 1; exhibēre, eo, ui, itum; exserere, o, rui, rtum; obdere, o, didi, ditum;

+ выставлять вперёд praeferre; offerre; objicere;

+ выставлять как причину interponere;

+ выставлять на вид ferre;

+ выставлять на позор prostituere;

+ выставлять на продажу vendere; venditare;

+ выставлять навстречу opponere;

выстилать substernere, o, stravi, stratum (nidos mollissime);

выстраивать, выстроить struere, o, xi, ctum (omnes armatos in campo; acies manipulatim structa); exstruere; instruere; exaedificare, 1; collocare, 1;

выстрел jactus, us, m; conjectus, us, m; ictus, us, m;

+ подойти на расстояние выстрела sub ictum venire;

+ находиться на расстоянии выстрела esse sub ictu, jactu teli;

выстели(ва)ть jaculari, or, atus sum; sclopetum explodere, o, sui, situm;

выступ eminentia, ae, f; prominentia, ae, f; crepīdo, inis, f (marginum; altaris; crepidines excurrunt);

+ на вытупе горы in montis prominentia, in promunturio;

выступать excedere, o, cedi, cessum; egredi, ior, egressus sum; excurrere, o, (cu)curri, cursum; consurgere, o, rexi, rectum; exserere, o, ui, sertum; prominere, eo, ui, -; eminere;

+ повсюду выступают огромные скалы undique rupes ingentes prominent;

+ выступать после чьей-л. речи succedere orationi alicujus;

+ выступать вперёд progredi; prodire; procedere; incedere; intervenire; exsistere; exstare;

+ выступать из берегов stagnare; exundare; abundare; superfluere;

+ выступать посредником intercedere;

+ выступать против incurrere;

выступление discessus, us, m; egressus, us, m; profectio, onis, f; motus, us, m;

+ выступление перед публикой oratio;

высушенный assus, a, um;

высушить (ex)siccare, 1; desiccare, 1; exurěre, o, ussi, ustum (exusta palus);

+ млечный сок, при высыхании дающий каучук succus lacteus siccando caoutchouc praebens;

высший summus, a, um; supremus, a, um; extremus, a, um (extremum bonorum);

+ высшая оценка summa laus;

+ в высшей степени eximie; maxime; quam maxime; summe; summopere;

+ высшее благо summum bonum;

+ высшая заслуга summa meriti;

+ высшая власть superioritas; summa rerum;

+ высшая должность summa (rerum);

+ высшая священническая коллегия synodus, I, f;

+ высшая степень ultimum; culmen; cumulus; fastigium; finis;

+ высшая точка summitas; summum; +высший сановник comes, it is, m;

+ высший церковный служитель praelatus;

высылать emittere, o, si, ssum;

+ высылать вперёд praemittere;

высыпать effundere, o, fudi, fusum;

высыхание xerosis, is, f;

высыхать arescere, o, -, -; siccari, or, atus sum;

выталкивать expellere, o, pulsi, pulsus; extrudere (aliquem domo; foras; ex aedibus; a senatu); exturbare, 1; prorumpere, o, rupi, ruptum;

вытаскивать excipere, io, cepi, ceptum (aliquem e mari); trahere, o, xi, ctum (ex puteis aquam; ferrum a [de, e] vulnere [corpore]); extrahere (aliquem in siccum; rete ex aqua; rure extractus in urbem); subtrahere; protrahere; educere, o, xi, ctum; subducere; exuere, o, ui, utum;

+ вытащить суда на берег in litus naves agere; subducere naves;

+ вытащить что-л. на свет extrahere aliquid in lucem;

вытекать effluere, o, xi, -; profluere; redundare, 1; emergere, o, rsi, rsum; nasci, nascor, natus sum; sequi, or, cutus sum; consequi;

вытеснять depellere, o, pulsi, pulsus; extrudere, o, trusi, trusum (rerum novitate extrusa vetustas); detrudere; movere, eo, movi, motum;

вытирать tergēre, eo, rsi, rsum (mensam; digitos in aliqua re; lumina lacrimantia); extergēre (manūs; manantes lacrimas pollice); abstergēre (sudorem et pulverem; labella); effricare, 1 (sudorem fronte);

выторговать emercari, or, atus sum;

вытребовать exposcere, o, poposci, -; deposcere; expostulare, 1;

вытряхивать excutere, io, ssi, ssum;

выть ululare, 1;ejulare, 1; baubari, or, atus sum; plorare, 1; flēre, eo, evi, etum; saevire, 4 (ventus); fremere, o, ui, itum (lupus fremit);

вытягивать trahere, o, xi, ctum (digites pedum); extrahere (aliquem in siccum; rete ex aqua); extendere, o, ndi, nsum;

вытягиваться distrahi, or, tractus sum (in fila subtiliora);

вытяжка extractum, i, n; sublimatum, i, n;

вытянутый porrectus, a, um; productus, a, um; protractus, a, um; provectus, a, um; elongatus, a, um; dierectus, a, um; tortus, a, um; procerus, a, um;

выучить didicisse, didici, -; mandare, 1 (aliquid memoriae [animo, menti]); ediscere, o, didici, edoctum (magnum numerum versuum); edocēre, eo, doctus (aliquem aliquid);

выхватить intercipere, io, cepi, ceptum;

выход exitus, us, m; excessus, us, m; limen, inis, n; meatus, us, m; porta, ae, f; janua, ae, f; expedimentum, i, n; effugium (quaerendum est aliquod effugium; servare effugium in futurum);

+ близ выхода из гавани prope exitum e portu; solutio; denudatio;

+ на выходах гранитов in graniticis denudatis; publicatio;

+ занять выходы insidēre effugia;

выходить egredi, ior, egressus sum; exire, eo, ivi, itum; emeare, 1 (invenire emeandi locum); evadere, o, vasi, vasum; prodire, eo, ii, itum; evenire, io, eveni, eventum (mari);

+ вышло на английском языке anglice prodiit;

+ дело вышло иначе res aliter evenit;

+ ничего у него не выходит nihil (non multum) agit;

+ этим путём ничего не вышло hāc (viā) non successit;

вычеркнуть eradere, o, rasi, rasum; delere, eo, evi, etum; eximere, o, emi, emptum; cancellare, 1; tollere, o, sustuli, sublatum (nomen ex, de libris); enotare;

+ вычеркнуть из списка ex indice eximere;

вычерпывать exhaurire, io, si, stum;

вычисление calculatio, onis, f; computatio, onis, f; ratiocinium, ii, n;

вычислять computare, 1; calculare, 1; ratiocinari, or, atus sum;

вычитать deducere, o, xi, ctum; detrahere, o, xi, ctum; abstrahere;

вычищать expurgare, 1;

выше altior, ius; supra; super (omnes tragoedos);

+ стебель 3 м высотой и выше caulis 3 m et altior;

+ выше границы леса supra finem silvae;

+ выше середины supra medium;

+ смотри выше vide ante(retro, supra);

+ как указано выше ut supra;

+ быть выше superare;

+ быть выше всего omnia subter se habere;

+ моя жизнь и мой характер выше клеветы falsa vita moresque mei superant;

вышележащий superpositus, a, um;

вышеизложенный supra dictus, a, um (scriptus);

+ по вышеизложенной причине ob causam supra dictam;

вышеназванный supra dictus, a, um (nominatus); praeexpressus; praetitulatus; praefatus; praememoratus;

вышеприведённый supra allatus, a, um;

вышестоящий antistans, ntis;

вышеуказанный supra indicatus, a, um;

вышеупомянутый supra (com)memoratus, a, um;

вышибать exturbare, 1 (aliсui dentes);

вышивать variare, 1 (vestem); acu pingere, o, nxi, ctum; designare, 1;

вышина status, us, m (canis; plantae); altitudo, inis, f;

вышколить subigere, o, egi, actum (homines subacti bellis);

выщипывать vellere, o, vulsi, vulsum (comam);

выявлять enucleare, 1; declarare, 1; explicare, 1;

выясненный extricatus, a, um;

+ что представляет собой этот загадочный вид, до сих пор невыяснено quid sit haec species aenigmatosa nondum extricatum est;

выяснить extricare, 1; ad certum redigere, o, egi, actum; planum reddere, didi, ditum; illustrare, 1; declarare, 1; exsequi, or, secutus sum (aliquid cogitando, quaerendo, sciscitando); extrahere [o, xi, ctum] aliquid in lucem;

вьюга procella, ae, f (nivalis);

вьючный onerarius, a, um;

+ вьючное животное jumentum;

вьющийся volubilis, e;

вяжущий (вкус) acerbatus, a, um; acerbus, a, um (sapor); adstringens, ntis; stypticus, a, um (sapor);

вяз ulmus, i, f;

вязать vincire, 4; nectere, o, -;

вязкий spissus, a, um; tenax, cis (cera);

вяло remisse; languide; solute; segniter;

вялость ignavia, ae, f (socordia atque i.); tarditas, atis, f; segnitia, ae, f; languor; mollitia, ae, f; patientia, ae, f; remissio, onis, f;

вялый (e)marcidus, a, um; ignavus, a, um (ad aliquid; alicujus rei); tardus, a, um (pecus; homo; in cogitando); segnis, e; remissus, a, um; imbecillus, a, um; lentus, a, um; piger, gra, grum; languidus, a, um;

+ быть вялым tepere (affectus tepet);

вянуть flaccescere, o, -; marcescere, o, -; viescere, o,-;
гавань portus, us, m;

гадалка hariola, ae, f;

гадание divinatio, onis, f; vaticinatio, onis, f; sortilegium, ii, n; augurium, ii, n; auspicium, ii, n; hariolatio, onis, f;

гадатель haruspex, icis, m; sortilegus, i, m; fatidicus, i, m;

гадкий foedus, a, um (spectaculum; monstrum; odor); stercoreus, a, um (miles); spurcus, a, um (tempestas; vita; homo); taeter, tra, trum; inhonestus, a, um; obscenus, a, um; turpis, e; deformis, e;

гадость turpe, is, n (turpe senilis amor); spurcitia, ae, f;

гадюка vipera, ae, f;

газ gas, indecl., n; gasum, i, n; gasium, ii, n;

+ углекислый газ gas carboneum; Carbonei Dioxydum;

газель dorcas, adis, f;

газета acta [orum, npl] diurna;

газированный *gas(e)osus, a, um;

газовый aёrogenus, a, um; gaseosus, a, um; gasicus, a, um;

газон caespes [itis, m] artefactus;

газообмен gasometabolismus, i, m;

гайка cochlea [ae, f] femina;

галантерея nugivenditio, onis, f;

галерея porticus, us, f;

+ картинная галерея pinacotheca, ae, f;

галечник glareosa, orum, npl;

Галилея Galilaea, ae, f;

галка monedula, ae, f;

галл Gallus, i, m;

Галлия Gallia, ae, f;

галльский Gallicus, a, um;

галоша *solea [ae, f] Gallica; *gallicula, ae, f; calceamenta [orum, npl] cummea;

галстук *focale, is, n;

галька glarea, ae, f;

гам pipulus, us, m; tumultus, us, m (cantuum et armorum); strepitus, us, m;

гамбургер (isicium) hamburgense is n;

гамма gamma, atis, n; scala, ae, f; septem soni;

+ цветовая гамма gamma (scala) colorum;

гангстер praedo [onis, m] gregalis, gregalis latro [onis, m];

гараж *stabulum [i, n] autocineticum; *currule, is, n; autocinetorum receptorium / receptaculum;

гарант fideiussor, oris, m; vades, um (mpl.); praes, praedis, m (esse pro aliquo; praedem dare);

гарантия praestatio, onis, f; fides, is, f; pignus, oris, n;

+ государственная гарантия fides publica;

гарантировать fidem dare [do, dedi, datum]; spondēre, eo, spopondi, sponsum (jam non promittere, sed spondēre; aliquid);

+ гарантировать кому-л. безопасность fidem publicam alicui dare;

гардероб vestiarium, ii, n; vestiabulum, i, n; despoliabulum, i, n;

гармонический harmonicus, a, um;

+ гармоническое развитие evolutio harmonica;

гармония concentus, us, m; convenientia, ae, f; harmonia, ae, f;

гармонь *harmonium, ii, n; *harmonica, ae, f;

гарнизон praesidium, ii, n (stativum) (praesidia ad ripas disponere);

+ разместить в городе гарнизон praesidium imponere urbi;

гарнизонный stationarius, ii, m (milites);

гарпун jaculum [i, n] hamatum;

гаруспик haruspex, icis, m;

гарь silva [ae, f] combusta (deusta, usta);

гасить exstinguere, o, nxi, nctum; restinguere; trucidare, 1 (ignem);

гаснуть tabescere, o, ui, - (ignis tabuit); exstingui, or, nctus sum; dormitare, 1; intermori, ior, rtuus sum;

гастроном taberna [ae, f] alimentaria; taberna gastronomica;

гастрономия gastronomia, ae, f;

гать via [ae, f] cratibus strata;

гашиш *cannabium, ii, m;

гвардия agema, atis, n; milites [tum, mpl] praetoriani; regia cohors [rtis, f];

гвоздика caryophyllum, i, n; dianthos, i, m;

гвоздичный caryophyllinus, a, um;

гвоздь clavus, i, m;

где ubi; ubi terrarum; qua;

+ обитает в степях, где широко распространено habitat in steppis, ubi late distribuitur;

+ я точно не помню места, где нашел это растение locum, ubi plantam hanc inveni, exacte non memini;

+ где-либо (-нибудь, -то) alicubi; uspiam;

+ таким образом, можно думать, что растение было собрано где-то в бассейне реки ergo putandum est plantam hanc alicubi in systemate fluminis lectam esse;

+ где угодно qualibet; ubique; ubivis;

гегемония summum imperium, ii, n; hegemonia, ae, f;

гейзер fons [ntis, m] calidus saliens; thermae [arum, fpl] heiser nominatae;

гектар hectarum, i, n; hectarea, ae, f;

гелий helium (He);

геморрой haemorrois, idis, f;

ген genon, i, n; genum, i, n;

генеалогический genealogicus, a, um;

генезис genesis, is, f;

генерал *generalis, is, m; dux, cis, m; imperator, oris, m; dux generalis;

генеральный generalis, e;

+ генеральное сражение summum proelium;

генерация generatio, onis, f;

генетика genetica, ae, f;

гений genius, ii, m; ingenium, ii, n (vir summo ingenio); daemon, onis, m;

+ удел гения - бессмертная слава ingenio stat sine morte decus;

генный genicus, a, um;

геном genoma, atis, n;

генотип genotypus, i, m;

географ cosmographus, i, m; geographus, i, m;

географический geographicus, a, um;

+ географическое деление divisio geographica;

+ географическая изоляция isolatio geographica;

+ географическая карта mappa geographica; tabula geographica, cosmographica;

+ географическое распространение distributio geographica;

+ в географическом отношении sensu geographico;

география geographia, ae, f; cosmographia, ae, f; chorographia, ae, f;

геологический geologicus, a, um;

+ геологический возраст aetas geologica;

+ геологический период periodus geologica;

+ геологическая эпоха epocha geologica;

+ геологическая эра aera geologica;

геолог geologus, i, m;

геология geologia, ae, f;

геометрия geometria, ae, f;

геометрический geometricus, a, um;

гепатит hepatitis, idis, m;

герб insigne, is, n; signamen, inis, n;

гербарий herbarium, ii, n;

гербицид herbicidale, is, n;

Геркулес Hercules, is, m;

германец Germanus, i, m;

Германия Germania, ae, f;

германский Germanicus, a, um; Alemannicus, a, um; Teutonicus, a, um; Teudiscus, a, um;

героиня herois, idis, f; virago, inis, f;

герой hērōs, -ōis, m;

+ герой на словах ferox verbis;

героический fortis, e; audax, cis; herous, a, um; heroicus, a, um;

герцог dux, ducis, m;

герцогство ducatus, us, m;

гетто clausus (Judaeorum) vicus i, relegationis locus;

гибель pernicies, ei, f; funus, eris, n (parare funus imperio); eluvies, ei, f (civitatis); diluvium, ii, n; exitium, ii, n; venenum, i, n; suprema sors [rts, f]; strages, is, f (hominum; canum volucrumque); pestis, is, f; excidium, ii, n; interitus, us, m; obitus, us, m; fatum, i, n; occasus, us, m; ruina, ae, f;

+ распря – гибель для нашего города discordia est venenum urbis;

+ обрекать что-л. на гибель aliquid in exitium vocare;

гибельный perniciosus, a, um; pestifer, era, erum; pestilens, ntis; exitiosus, a, um; fatalis, e; funebris, e;

гибкий tractabilis, e (vox); versatilis, e; flexilis, e; flexibilis, e; lentus, a, um; mollis, e; tener, era, erum (oratio mollis et tenera);

гибкость mollitia, ae, f; mollitudo, inis, f; versatilitas, atis, f; flexibilitas, atis, f;

гибнуть perire, eo,ii, - (naves perierunt); obire; interire; cadere, o, cecidi, casum;

гибрид hybrida, ae, f;

гигант gigas, antis, m;

гигантизм gigantismus, i, m;

гигантский giganteus, a, um; vastus, a, um (mare; silvae; potentia);

гигиена hygiaena, ae, f; salubritas, atis, f, valetudinis tuendae ars, hygienica doctrina, hygiene es f (Gr);

гид peregrinatorum, turistarum dux;

гидра hydra, ae, f;

гидротехническое сооружение dividiculum aquarium;

гимн hymnus, i, m; carmen, inis, n;

гимназия gymnasium, ii, n;

гимнаст gymnasta, ae, m;

гимнастика gymnastica, ae, f; ars [artis, f] gymnastica;

гинеколог gynaecologus, i, m;

гипербореи Hyperborei, orum, mpl;

гиперборейский Hyperboreus, a, um;

гипертекст hypertextus, us, m;

гипертекстовый hypertextualis, e (documentorum) conjunctrix;

гипертония hypertonia, ae, f;

гипноз hypnosis, is, f;

гипнотический hypnoticus, a, um;

гипотеза hypothesis, eos / is f (Gr), opinatio, onis, f, opinio, onis, f, propositum, i, n, positio, onis, f, conjectura, ae, f; conjectio, onis, f;

гипотетический hypotheticus, a, um, opinabilis, e, conjecturalis, e; possibilis, e;

гипотека hypotheca, ae, f;

гипотония hypotonia, ae, f;

гипс gypsum, i, n;

гипсовый gypsaceus, a, um;

гирлянда

+ гирлянды роз textilia serta;

гиря pondus, eris, n;

гитара cithara, ae, f; pandura, ae, f;

глава (часть книги) capitulum, i, n; caput, itis, n; (руководитель) caput; praefectus; magister, tri, m; praesidens, ntis, m; princeps, cipis, m; praesul, is, m; archipraesul; antistes, stitis, m; capitaneus, i, m; primicerius, ii, m;

+ стоять во главе ducere; praeesse; praefectum esse; praesidēre (alicui rei, aliquid);

+ поставить во главе арсенала super armamentarium ponere;

главенство summatus, us, m;

главнокомандующий imperator, oris, m; praefectus, i, m;

+ быть главнокомандующим summam rerum administrare;

+ занимать пост главнокомандующего esse cum imperio;

+ назначить главнокомандующим dare alicui imperium;

+ главнокомандующий флотом archigubernus;

главный primarius, a, um; principalis, e; princeps; summus, a, um; primus, a, um (homines; opera); cardinalis, e;

+ главный ботаник botanicus primarius;

+ главный ботанический сад Hortus Botanicus Principalis;

+ главный редактор redactor principalis;

+ главный хребет jugum principale;

+ главным образом imprimis; maxime; potissimum; praecipue; praesertim; principaliter; ut plurimum;

+ главный город metropolis;

+ главный епископ patriarcha;

+ главный жрец antistes;

+ главный помощник наместника провинции legatus;

+ главный приз primae;

+ главный управляющий имениями procurator;

+ главная роль primae partes;

глагол verbum, i, n;

гладиатор gladiator, oris, m; ludius, ii, m;

гладиаторский gladiatorius, a, um;

+ гладиаторские игры ludus gladiatorius;

гладить mulcēre, eo, si, sum;

+ гладить утюгом complanare ferramento; levigare;

гладкий levis , e; rasilis , e; teres, etis (trunci arborum); lubricus , a, um;

глаз oculus , i, m; acies , ei, f (sanguineam aciem in omnes partes dimittere, volvere); lumen , inis, n; gena , ae, f;

+ невооруженным глазом oculo nudo;

+ закрывать глаза на что-либо connivere;

+ этот образ до сих пор стоит перед глазами nec adhuc oculis absistit imago;

+ глаза слепнут (хуже видят) oculi caligant;

+ глаза не могут прочесть написанное littera fallit oculos;

+ на твоих глазах te vidente;

+ на его глазах illo teste;

+ на глазах у кого-л. sub oculis alicujus;

+ глаз не сомкнуть somnum non videre;

+ стрелять глазками, пленять кого-л. глазами venari oculis aliquem;

+ глаза сверкают огнём lumina flammā stant;

глазной ocularius , a, um; ophthalmologicus , a, um;

+ глазной врач medicus ocularius; ophthalmologus;

глазок ocellus , i, m;

гласить loqui, or, locutus sum (ut annales populi Romani loquuntur);

гласность libertas [atis, f] opinionis edicendi;

гласный vocalis , e;

+ гласный звук vocalis, is, f;

глашатай praeco , onis, m; curio , onis, m;

глина argilla , ae, f; lutum , i, n; creta [ae, f] figularis;

глинистый argillaceus, a, um; argillosus, a, um;

глиняный argillaceus , a, um; fictilis , e;

+ глиняная черепица tegula argillacea;

глиста vermis, is, f; scolex, icis, m; helmins, helminthes, f;

глистогонный antihelminthicus , a, um;

глицерин glycerinum, i, n;

глобальный globalis, e;

глобус sphaera, ae, f; globus, i, m (terrestris);

гложущий edax, cis (cura); vitiosus, a, um (cura);

глоссарий glossarium, ii, n;

глотание deglutinatio, onis, f;

+ затруднённое глотание dysphagia;

глотать vorare, 1; haurire, io, si, stum; absorbēre, eo, psi, ptum; obducere, o, xi, ctum;

+ глотать книги litteras vorare;

глотка faux, cis, f; gula, ae, f; pharynx, ngis, f;

глоток haustus, us, m; bucca, ae, f; gustus, us, m; potiuncula, ae, f;

глохнуть obsurdescere, o, ui, -;

глубина profunditas, atis, f; profundum, i, n; altitudo, inis, f; fastigium, ii, n;

+ глубина мысли sententiae gravitas;

+ в глубине леса silvis sub altis;

+ в глубине души sub pectore;

+ из глубины горла ex penitis faucibus;

глубинный imus, a, um; intimus, a, um; subterraneus, a, um; reconditus, a, um (venae auri argentique; fontes);

глубокий profundus, a, um; altus, a, um (mare; flumen; vulnus; somnus; eruditio; studia; nox); inanis, e (vulnus); summus, a, um; reconditus, a, um (sententia; litterae; artes); penitus, a, um (pars domi);

+ глубокий водоем aquarium profundum;

+ глубокое исследование examinatio gravis exquisita;

+ с глубокой древности ab antiquitate remota;

+ глубокой осенью autumno praecipite;

+ глубокая старость summa senectus;

+ глубокая тишина summum silentium;

глубоко alte; profunde; penite;

глубоководный abyssalis, e;

глубокомысленный altus, a, um (sententia);

глубокоуважаемый clarissimus, a, um; illustrissimus, a, um;

глумиться oppedere, o, -, - (alicui); subsannare, 1 (aliquem); calcare, 1 (aliquid quasi fastidiendo);

глупец stultus, i, m; stupidus, i, m; demens, ntis, m; baro, onis, m; baceolus, i, m;

+ наконец-то я, глупец, догадался vix tandem sensi stolidus;

глупо stolide; stulte; imprudenter;

глупости tricae, arum, fpl (sunt apinae tricaeque; t. merae);

+ смотри, не натворил бы он каких глупостей ne quid turbet vide;

глупость fatuitas, atis, f; stultitia, ae, f; stoliditas, atis, f; stupiditas, atis, f; stupor, oris, m;

+ приписывать кому-л. величайшую глупость damnare aliquem summae stultitiae;

глупый stultus, a, um (persona; laetitia); stupidus, a, um; brutus, a, um; inscitus, a, um (inscitus atque stultus); gurdus, a, um; stolidus, a, um; fatuus, a, um (puer; sententia); bardus, a, um; demens, ntis (consilium; actio); ineptus, a, um; insipiens; laevus, a, um; morus, a, um;

+ глупое времяпрепровождение dies stultus;

+ он совсем не глуп haud stulte sapit;

глухо graviter;

глухой surdus, a, um (homo; aures; dii in vota surdi; ad aliquid, alicui rei; vox); vastus, a, um (locus); raucisonus, a, um; raucus, a, um; demissus, a, um; fuscus, a, um; gravis, e; incertus, a, um;

глухонемой mutus et surdus;

глушь angulus, i, m; locus [i, m] desertus, remotus;

глыба gleba, ae, f; moles, is, f; pasta, ae, f; massa, ae, f;

глюкоза glucosa, ae, f;

глядеть vidēre, eo ,vidi, visum; visere, o, visi, visum; provisere; aspicere, io, spexi, ctum; introspicere; speculare, 1;

+ глядеть вверх suspicere (in, ad caelum); suspectare;

+ не глядеть ни вверх, ни вокруг nec suspicere nec circumspicere;

глянцевитый nitens, ntis; nitidus, a, um; splendens, ntis; splendidus, a, um; vernicosus, a, um; verniceus, a, um;

гнать insectari, or, atus sum (hostes); agere, o, egi, actum (greges; capellas); agitare, 1; exagitare, 1; subigere (ratem conto); concitare, 1; pellere, o, pulsi, pulsum; impellere; quatere, io, ssi, ssum; trudere, o, si, sum; urgēre, eo, rsi, -;

гнев ira, ae, f; iracundia, ae, f; indignatio, onis, f; acerbitas, atis, f; cerebrum, i, n (alioquin experieris cerebrum meum);

+ страшный гнев aestus irarum;

+ быть в страшном гневе magno irarum aestu fluctuare;

+ распалённый гневом irā accensus;

+ воспылать гневом animo concipere iras;

+ закипать гневом tumescere (ora cum mente tumescunt);

+ дать волю гневу vela irae dare;

+ обуздай свой пыл и гнев vince animos iramque tuam;

+ унять свой гнев submittere furorem;

гневаться irasci, or, atus sum; suscensēre, eo, sui, sum;

гневно iracundo animo;

гневный iratus, a, um; indignatus, a, um;

гнездо nidus, i, m (nidum facere, effingere, constituere); loculus, i, m; loculamentum, i, n; cubile, is, n (aves sibi cubilia nidosque construunt); cunabula (n,pl: cunabula in terra facere);

гнейс gneissum, i, n;

гнейсовый gneissaceus, a, um;

гнёт strictura, ae, f (dura); oppressio, onis, f; vexatio, onis, f;

гниение putredo, inis, f; tabes, is, f (cadaveris); putor, oris, m;

гнилой putridus, a, um; puter (-tris, -tre); septicus, a, um; saprus, a, um (caseus); cariosus, a, um (dentes cariosi);

гниль putredo, inis, f; saprotes, is, f; livor, oris, m (uva livorem ducit ab uva); rancor, ōris, m;

гнить putrescere, o, trui, -; putescere, o, tui, -; putrefieri, fio, factus sum;

гной pus, puris, n; tabes, is, f; sanies, ei, f;

гнойник vomica, ae, f;

гносеология (теория познания) gnoseologia, ae, f; cognitionis theoria [ae, f];

гносис gnosis, eos, f (Gr);

гностик gnosticus, i, m;

гностицизм gnosticismus, i, m; gnostica haeresis [is (eos), f]; gnosticorum secta [ae, f];

гнусавить balba de nare loqui;

гнусавость rhinolalia, ae, f; rhinophonia, ae, f;

гнусно indigne;

гнусный improbus, a, um (lex, homo, desidia); foedus, a, um (facinus; fuga); turpis, e (crimen; facinus); detestabilis, e; lutulentus, a, um; abominandus, a, um; nefarius, a, um;

гнуть torquēre, eo, rsi, rtum (taxos in arcus); flectere, o, flexi, flectum; inflectere; curvare, 1;

гнуться flecti, or, xus sum; procumbere, o, cubui, cubitum;

гнущийся flexibilis, e;

говор vox, vocis, f (rustica; platonis vera v.); fremor, oris, m; fremitus, us, m (hominum); murmur, uris, n;

говорить dicere, o, xi, ctum; dictare, 1; fabulari, or, atus sum (cum aliquo; alicui; inter se); fabulare, 1; loqui, or, locutus sum (Graeca lingua, Graece; cum aliquo; alicui de aliqua re); disserere, o, rui, rtum; narrare, 1; (pro)fari, or, fatus sum; verba facere, habere; uti [or, usus sum] oratione (voce); cantare, 1 (canto tibi ut caveas); appellare, 1; agere, o, egi, actum (de aliqua re); negare, 1; praedicare, 1; docere, eo, ui, ctum; indicare, 1;

+ говорят, что это растение цветет до начала зимы hanc plantam usque ad hiemem ineuntem florere dicunt;

+ что и говорить quid verbis opus est [opu’st];

+ говорить с расстановкой intervallo dicere;

+ ты говоришь дело rem fabulare;

+ Дидона взволнованно говорит Dido accensa profatur;

+ как говорят ut fando accepimus;

+ говорят… fabula est;

+ говорить невразумительно, непонятно balbutire (de natura rerum);

+ говорить бегло/свободно expedite, prompte, profluenter loqui;

+ разве я с тобой говорю? Num te appello?

+ говорить что нужно и что не нужно dicenda tacenda loqui;

+ я не хотел бы говорить supersedissem loqui;

говорливый argutus, a, um (civis); facundus, a, um; loquax, cis; garrulus, a, um; verbosus, a, um;

говорун argutator, oris, m;

говядина caro [carnis, f] bubula;

гоготать gliccire, 4 (о гусях); clangere, o, -, -;

год annus, i, m; aestas, atis, f (quarta, septima);

+ без указания года sine anni indicatione; sine anno;

+ в прошлом году anno priore;

+ время года tempus anni;

+ в различные времена года diverso tempore anni;

+ в течение всего года totum per annum; anno vertente;

+ круглый год annus vertens (тж. Текущий год и мировой год – 15000 солнечных лет);

+ в этом году hoc anno;

+ за год до anno ante;

+ спустя год post annum;

+ треть года quadrimestrum;

+ (вот) уже пошёл седьмой год septima jam vertitur aestas;

+ девочке пошёл седьмой год virgunculam septimus aetatis annus excepit;

+ мне 84-ый год quartum annum ago et octogesimum;

+ начинать новый год aperire annum;

+ в первые годы primis sub annis;

+ на исходе года sub exitu anni;

годиться aptum (idoneum) esse; valere, eo, lui, itum (ad aliquid faciendum, in aliquid); sufficere, io, feci, fectum (alicui rei); utilem esse;

годичный annotinus, a, um; annualis, e;

годный aptus, a, um; idoneus, a, um; utensilis; validus, a, um (alicui rei, ad aliquid, alicujus rei); utilis, e; habilis, e; ingeniosus, a, um (ad / in aliquid; ager ingeniosus ad segetes);

годовой annuus, a, um;

+ годовой урожай annona;

годовщина dies anniversarius; dies natalis;

голень crus, cruris, n (crus femurque; crus et pes; alicui crura frangere, suffringere3, praefringere);

голова caput, capitis, n;

+ отсечение головы capitis amputatio;

+ ходить с высоко поднятой головой alta cervice vagari;

+ горячая голова cerebrosus;

+ безмозглая голова vacuum cerebro caput;

+ обнажать голову перед кем-л. aperire caput alicui;

+ с непокрытой головой capite aperto;

+ голова обоза prima impedimenta;

головка capitulum, i, n (operto capitulo; cepae);

головной capitalis, e; primus, a, um;

+ годрвная повязка taenia; vitta; frascia; rica;

+ головной убор священника tiara;

головня titio, onis, m; torris, is, m;

головокрушение vertigo, inis, f;

головорез jugulator, oris, m;

голод fames, is, f; esuries, ei, f; esurigo, inis, f; inopia, ae, f (inopiā extinxisse); inedia, ae, f; jejunium, ii, n;

+ терпеть голод esurire;

+ под влиянием голода stimulante fame;

голодание esuritio, onis, f; penuria [ae, f] edendi;

+ кислородное голодание anoxia;

голодать esurire, 4 (consuēre);

голодающий esurio, onis, m; esurītor, oris, m;

голодный famelicus, a, um (hominum natio; armenta; canes); esurialis, e (feriae); esuriens, ntis; jejunus, a, um; inanis, e (et siccus);

+ быть голодным esurire;

+ делить свой хлеб с голодным cum esuriente panem suum dividere;

гололёд gelicidium, ii, n; pruina, ae, f;

голос vox, vocis, f (humana); sonus, i, m; votum, i, n; suffragium, ii, n; sententia, ae, f; punctum, i, n;

+ подать (издавать) голос vocem ostendere; vocem agere;

+ голос «за» albus calculus;

+ голос “против” niger calculus;

+ получить перевес незначительным большинством голосов paucis sententiis vincere;

+ право голоса jus suffragii;

+ громкий голос vox magna, alta;

+ тихий голос vox parva;

+ ясный голос vox clara;

+ повышенный голос vox contenta;

+ пониженный голос vox summissa, depressa, suppressa;

+ высокий голос vox acuta;

+ низкий голос vox gravis;

+ приятный голос vocis bonitas;

+ узнать кого-л. по голосу aliquem ex voce cognoscere;

голосистый argutus, a, um (avis);

голосование votum, i, n; suffragium, ii, n (populi); suffragatio, onis, f;

+ закрытым голосованием per secreta vota;

+ тайное голосование tacita suffragia;

+ приступим к голосованию! Velitis jubeatis!

+ приступить к голосованию suffragium inire; in suffragium ire;

+ голосование черепками testularum, testarum suffragium;

голосовать suffragium ferre; suffragari; in suffragium ire;

+ голосовать за кого-л., что-л. suffragari alicui, ad aliquid;

+ ещё раз голосовать in suffragium revocari;

голосовой vocalis, e;

+ голосовая связка chorda vocalis;

голубиный palumbinus, a, um;

голубка columba, ae, f; palumbes, i, m; palumba, ae, f; turtur, uris, m,f;

голубовато-серый caesius, a, um;

голубоватый caerulescens, ntis;

голубой caeruleus, a, um; caesius, a, um; venetus, a, um;

голубь columba, ae, f; columbus, i, m; palumbes, is, mf; palumba, ae, f; palumbus, i, m;

голубятня columbarium, ii, n;

голый glaber, bra, brum; nudus, a, um; calvus, a, um (nux); apertus, a, um;

голыш cos, cotis, f;

Гомер Homerus, i, m;

Гоморра Gomora, ae, f;

гомосексуалист homosexualis, is, mf; cinaedus, i, m;

гомосексуальность homosexualitas, atis, f;

гомосексуальный homosexualis, e;

гонения persecutio, onis, f; vexatio, onis, f; injuria, ae, f;

гонец anabasius, ii, m; viator; tabellarius, ii, m; cursor, oris, m; nuntius, ii, m; angelus, i, m;

+ верховой гонец citus eques;

гонка cursus, us, m; certamen, inis, n;

+ гонка вооружений armorum certamen [inis, n];

гонорар honorarium, ii, n; merces, -ēdis, f (mercede docere);

+ выплачивать кому-л. гонорар alicui honorem habere;

гончар figulus, i, m;

гончарный figulinus, a, um; figularis, e;

+ гончарный круг rota figularis;

гонять agere, o, egi, actum (cervos; aprum); agitare, 1;

гоняться captare, 1; venari, or, atus sum (laudem alicujus rei);

гора mons, ntis, m;

+ в горах in montibus;

+ в нижнем поясе гор in regione inferiore montium;

+ в сосняке меловых гор in pineto montium cretaceorum;

+ на склонах гор in declivis montium;

+ по северному склону горы ad declive boreale montis;

+ у подножия горы ad pedem (radices) montis;

+ совершать переход через горы ascensu vincere montes;

+ горы, озарённые утренними лучами radiis juga subdita matutinis;

гораздо multo; nimio;

горб gibba, ae, f; gibber, eris/eri, m; gibbus, i, m; tuber, eris, n (cameli);

горбатый gibbosus, a, um; gibber, era, erum; gibberosus, a, um;

горбун gibbus, i, m;

горделивый superbus, a, um (gallus);

гордиться superbire, 4 (aliqua re, de aliqua re; adversus aliquem); exsultare, 1; gloriari, 1dep;

гордо superbe; insolenter; arroganter;

гордость superbia, ae, f; tumor, oris, m; decus, oris, n;

+ проникнись заслуженной гордостью sume superbiam quaesitam meritis;

+ преисполняться гордостью alte tumescere; tumere (sapientis animus nunquam tumet);

+ внушающий гордость, наполняющий гордостью superbificus; tumidus (honor);

гордый superbus, a, um (aliqua re; populus); fastidiosus, a, um (in pares); animosus, a, um; sublatus, a, um; tumidus, a, um; inflatus, a, um; ferox, cis; insolens, ntis; erectus, a, um;

+ мать, гордая тем, что вас родила parens vobis animosa creatis;

гордыня superbia, ae, f; typhus, i, m; spiritus, us, m (spiritūs patricii);

горе aerumna, ae, f; dolor, oris, m; maeror, oris, m; miseria, ae, f;

горевать dolēre, eo, ui, (iturus); deplorare, 1; maerēre, eo, ui, -;

горелый deustus, a, um; exustus, a, um; ustus, a, um;

горемыка curio, onis, m;

горестный acerbus, a, um (recordatio); tristis, e; sollicitus, a, um; luctuosus, a, um;

горесть aerumna, ae, f (aerumnarum requies); acerbitas, atis, f (omnes acerbitates perferre);

гореть ardēre, eo, arsi, arsurus; fervēre, eo, bui, - и fervo, fervi, -, fervere; flagrare, 1;

горец montanus, i, m;

горечь amarities, ei, f; amaritudo, inis, f; acerbitas, atis, f (fructuum); acerbitudo, inis, f; ruta, ae, f; fel, fellis, n; picrotes, is, f;

+ с горечью acide (ferre in anima sua);

+ начинает ощущаться какая-то горечь surgit amari aliquid;

горизонт horizon, ontis, m; finiens, finientis, m; prospectus, us, m;

+ открытый горизонт libertas caeli;

горизонтально horizontaliter;

горизонтальный horizontalis, e; libratus, a, um; aequus, a, um; rectus, a, um; directus, a, um; ad libram;

+ делать горизонтальным aequare (mensa aequata);

горилла gorilla, ae, f;

гористый montosus, a, um; montuosus, a, um; montanus, a, um;

+ гористая область regio montosa;

+ на гористых местах in locis montosis;

горлица turtur, uris, m;

горло guttur, uris, n; jugulum, i, n;

+ дыхательное горло transitus spiritus;

горлышко pharynx, yngis, m; cervix, cis, f (amphorae);

гормон hormonum, i, n; hormo (hormon) nis m;

гормональный hormonalis, e;

горний altissimus, a, um;

горнист aeneator, oris, m;

горный montanus, a, um;

+ в горной местности in regione montana;

+ в горных лесах in silvis montanis;

+ в горных редколесьях in silvis collucatis montanis;

+ горная степь steppa montana;

+ горная тундра tundra montana;

+ горные луга prata montana;

+ горные растения plantae montanae;

+ горный вид species montana;

+ горный хребет jugum;

+ на сухих горных склонах in clivis montanis siccis;

город urbs, urbis, f; oppidum, i, n; municipium, ii, n; civitas, atis, f;

+ в окрестностях города in vicinia (vicinitate) urbis (oppidi);

+ у развалин города Персеполя ad ruinas urbis Persepolis;

+ быть (родом) из того же города / жить в том же городе ab eodem municipio esse;

городище oppidum antiquum;

городской urbanus, a, um (sermo; vita; plebs); urbicus, a, um; oppidanus, a, um;

+ городской парк viridarium urbanum;

+ городское кладбище coemeterium urbicum;

горожанин urbanus, i, m; oppidanus, i, m;

гороскоп horoscopus, i, m;

горох cicer, eris, n; pisum, i, n;

горошина pisum, i, n;

горсть manipulus, i, m; pugnus, i, m;

гортань guttur, uris, n; fauces, ium fpl;

горчица sinapi (indecl), n; sinapis, is, f;

горшок olla, ae, f; aula, ae, f; caccabus, i, m; calix, icis, m; testa, ae, f; pultarius, ii, m;

горький amarus, a, um; acerbus, a, um (recordatio); tristis, e (absinthia);

горько acerbe; amare;

+ горько жаловаться lamentari;

+ горько плакать deplorare;

горьковатый amarellus, a, um;

горько-сладкий dulcacidus, a, um; suaviter asper, era, erum;

горючее igniarium, ii, n; liquor [oris, m] propulsorius m;

горючий rapax [acis] ignium;

горячий calidus, a, um; fervens, ntis (aqua); acer, acris, acre (vir; animus); aestuosus, a, um; ardens; flagrans; vehemens; iracundus, a, um;

+ вода горячих источников aqua thermalis;

горячиться incalescere, lui, - (Cicero raro incalescit); exardescere, o, arsi, -;

горячка febris, is, f; aestus, us, m;

+ белая горячка delirium tremens;

горячо calide; ardenter; flagranter; vehementer; cupide (amare aliquem);

горящий ardens, ntis; vivus, a, um (lucerna);

госпиталь nosocomium, ii, n (valetudinarium) militare;

господин erus, i, m; herus, i, m; dominus, i, m;

господский (h)erilis, e (filia, filius, mensa); dominus, a, um (manus, torus, hasta); dominicus, a, um (jussus, vinum);

господство summatus, us, m; ditio; dominatio, onis, f; dominatus, us, m; dominium, ii, n;

+ стремиться к власти и господству imperium ac summatum petere;

господствовать potiri, ior, itus sum; dominari, or, atus sum; imperitare, 1; imperare, 1; praecellere, o, -, -;

+ господствовать на море mare tenere;

госпожа domina, ae, f; (h)era, ae, f;

господь dominus, i, m;

гостеприимный hospes, itis; hospitalis, e; hospitus, a, um;

гостеприимство hospitium, ii, m; hospitalitas, atis, f;

гостиница hospitium, ii, n; deversorium, ii, n; diversorium, ii, n; cauponium, ii, n; stabulum, i, n;

гость conviva, ae, m; hospes, itis, m (recipere hospitem); adventor, oris, m;

+ нерошенный, незваный гость umbra (umbras adducere; locus est plurimis umbris);

+ враг под видом гостя hostis pro hospite;

+ быть у кого-л. в гостях apud aliquem esse;

государственный publicus, a, um;

+ государственный заповедник reservatum publicum;

+ государственная должность magistratus;

+ государственная собственность publicum;

государство civitas, atis, f; respublica, reipublicae, f; terra, ae, f; regnum, i, n; imperium, ii, n (Persarum);

+ расширять пределы государства fines imperii propagare;

государь dominus, i, m; princeps, cipis, m; tyrannus, i, m;

готический gothicus, a, um;

+ готический шрифт litterae gothicae (fractae);

готовить parare, 1; praeparare, 1; coquere, o, coxi, coctum (pulmentarium; cibum; cenam); facessere, o, - (alicui periculum); adornare, 1 (nuptias); struere, o, xi, ctum (mortem alicui; sibi sollicitudinem); perficere, io, feci, fectum; tractare, 1 (dapes; venena);

+ готовить гибель кому-л. tractare pericula alicujus;

готовиться parare, 1; accingi, or, cinctus sum;

готовность voluntas, atis, f;

готовый expeditus, a, um; promptus, a, um; paratus, a, um; facilis, e;

готы Gothi;

грабёж latrocinium, ii, n; raptum, i, n (vivere rapto, ex rapto); raptus, us, m (r. et latrocinia); rapina, ae, f; direptio, onis, f;

грабитель latro, onis, m; latrunculus, i, m; praedo, onis, m; aggressor; rapo, onis, m; rapinator, oris, m; raptor, oris, m (panis et peni; orbis); ereptor, oris, m; direptor, oris, m; spoliator, oris, m; exspoliator, oris, m; vulturius, ii, m (provinciae);

грабить rapere, io, ui, ptum; rapinam facere; raptare, 1; diripere; harpagare, 1 (alicui aurum); vexare, 1 (fana); vastare, 1 (cultores); spoliare, 1 (aliquem; domos); exspoliare, 1; praedari, or, atus sum; latrocinari, or, atus sum;

+ грабить и расхищать trahere et rapere; ferre [portare] et agere;

грабли pecten, inis m;

гравий glarea, ae, f;

гравировать excudere, o, si, sum; incidere, o, cidi, cisum; sculpere, o, psi, ptum;

+ нарисовал с натуры, гравировал и раскрасил в естественные цвета ad vivum delineavit, sculpsit et coloribus naturalibus decoravit;

гравитационный gravitationalis, e; ad vim gravitatis pertinens;

гравитация gravitas, atis, f; vis gravitatis, gravitudo, inis, f;

гравюра icon, onis, f (aenea, xylographica, ligno incisa, metallographica);

град grando, inis, f;

+ град стрел tempestas telorum;

+ идёт град grandinat;

градус (долготы, широты) gradus, us, m (longitudinis, latitudinis);

градусник thermometer, tri m; indicator graduum;

гражданин civis, is, m;

гражданский civilis, e; civicus, a, um;

гражданство civitas, atis, f;

+ предоставить гражданство civitatem dare;

+ получить гражданство civitatem adipisci;

грамм gramma, atis, n; *grammum, i, n;

грамматика grammatica, ae, f;

г рамматический grammaticus, a, um; grammaticalis, e; litterarius, a, um;

грамота elmenta [orum, n] litterarum; (документ) litterae, arum, fpl; tabulae, arum, fpl; diploma, atis, n;

грамотный litteratus, a, um; educatus, a, um; eruditus, a, um;

гранат punica, ae, f; granatum, i, n;

граната *granata, ae, f;

гранатовый granatinus, a, um; puniceus, a, um;

граненый angulatus, a, um;

гранит granitum, i, n; granites, ae m;

гранитный graniticus, a, um;

граница finis, is, m; confinium, ii, n (arbor in confinio nata, in confinio furoris et sanitatis constitui); limes, itis, m; terminus, i, m (termini possessionum); margo, inis, f;

+ восточные границы fines (termini) orientales;

+ до верхних границ леса ad limites superiores silvarum;

+ нижняя граница вечных снегов limes inferior nivis perpetuae;

+ проводить, устанавливать границы fines (imperii) terminare;

+ переходить в своих произведениях должные границы ultra legem tendere opus;

граничащий confinisб у; conterminus, a, um;contiguus, a, um; finitimus, a, um; vicinus, a, um;

граничить tangere, o, tetigi, tactum (haec civitas Rhenum tangit); adjunctum esse (lateri castrorum); adjacēre, eo, ui, jectum; confinare, 1; terminari, or, atus sum (stomachus palato terminatur); stringere, o, xi, ctum (scytharum gens ultima Asiae stringit);

гранки pagulae typographicae;

грант concessum, i, n; concessio, onis, f; subventio, onis, f;

грань facies, ei, f; latus, eris, n; meta, ae, f;

граф Comes, itis, m; Capitaneus, i, m;

графство comitatus, us, m;

график lineamentum graphicum; tabula ostensiva, demonstrativa; figura graphica; diagramma, atis, n; графический graphicus, a, um;

+ графическое изображение icon graphica;

графика graphica, orum, npl; graphice, es, f (Gr);

графин vas aquale;

грациозный venustus, a, um; suavis, e; gracilis, e;

гребень pecten, inis, m; crista, ae, f; juba, ae, f; dorsum, i, n (jugi montium);

гребенчатый pectinatus, a, um;

гребец remex, igis m;

+ гребцы remigium;

гребля remigatio, onis, f;

грезить somniare, 1;

грёзы somnia, orum, npl;

+ предаваться грёзам aucupari somnos;

грек Graecus, i, m; Argivus, i, m; Achivus, i, m; Danaus, i, m;

грелка calefactor, oris, m;

греметь tonare, 1; clangere, o, -,-; crepare, o, ui, itum; strepere, o, ui, itum (cornua strepunt); strepitare, 1;

греть apricare, 1; fovēre, eo, fovi, fotum; calefacere, io. feci, factum;

греться apricari, or, atus sum; calēre, eo, ui, -; calefieri, fio, factus sum;

грех peccatum, i, n (in peccatum incidere); peccantia, ae, f; peccatela, ae, f; peccatio, onis, f; religio, onis, f; nefas, n, indecl; delictum, i, n; flagitium, ii, n;

+ первородный грех peccatum originale;

+ смертный грех peccatum mortale;

греховный peccatorius, a, um;

Греция Graecia;

греческий Graecus, a, um; Achaeus, a, um; Aeolius, a, um; Danaus, a, um; Doricus, a, um; Graius, a, um;

гречиха polygonum, i, n; far (farris n) panicum;

грешить peccare, 1; delinquere, o, liqui, lictum;

грешник peccator, oris, m;

гриб fungus, i, m; boletus, i, m;

+ гриб безвкусный fungus insipidus;

+ гриб безвредный fungus innocuus;

+ гриб вкусный fungus sapidus;

+ гриб съедобный fungus cibarius (edulis, esculentus);

+ гриб ядовитый fungus venenatus;

грибница mycelium, ii, n;

грибной fungaceus, a, um; funginus, a, um;

грибок fungillus, i, m; fungulus, i, m;

грива juba, ae, f;

гриль craticula, ae, f;

грим oris medicamen [inis, n]; fucus, i, m;

гримасничающий vultuosus, a, um;

гринго Americanulus i;

грипп *influenza, ae, f; *influentia, ae, f; *grippa, ae, f; *morbus [i, m] grippicus;

гриф gryps, grypis m; gryphus, i, m;

грифель graphis, -idis [-idos], f; graphium, ii, n; scriptorium, ii, n;

грифон gryps, grypis, m; griffo, onis, m;

гроб loculus, i, m;

+ идти за гробом exsequi (uxorem; funus);

гробница sepulcrum, i, n; monumentum, i, n;

гроза tempestas, atis, f (tempestas adversa; atra tempestas furit); vis caeli; tonitrua et fulmina;

гроздь botrys, yis, f; uva, ae, f; racemus, i, m; acinus, i, m;

грозить minari, or, atus sum; minitari, or, atus sum; intentare, 1;

грозно minaciter; severe; atrociter;

грозный dirus, a, um; severus, a, um; minax, cis; superbus, a, um (bellum); atrox, cis (orationis genus; stilus); truculentus, a, um (voces); trux, cis (tribunus);

грозовой turbatus, a, um (caelum);

гром tonitrus, us, m; tonitruum, i, n; tumultus, us, m;

громада moles, is, f;

громадный amplissimus, a, um; immensus, a, um; ingens, ntis; maximus, a, um; vastissimus, a, um; immanis, e; vegrandis, e; praegrandis, e;

громила effractarius, ii, m; effractor, oris, m;

громить vastare, 1 (Scythas);

громкий amplus, a, um (clamor; sonus); magnus, a, um; altus, a, um (vox; sonus); clarus, a, um;

громко magna voce;

+ громко называя Вителлия поджигателем Vitellium “incendiarium” vociferantibus;

грот caverna, ae, f; specus, us, m; spelunca, ae, f; antrum, i, n;

грохот strepitus, us, m (rotarum; fluminum);

грохотать strepitare, 1 (aequor); strepere; tonare, 1;

грош as, assis, m; libella, ae, f; nummus, i, m;

+ не дам и ломаного гроша non ego emissim titivillicio;

+ не ставить ни в грош non assis facere; unius assis aestimare;

грошовый triobolus, a, um; diobolaris, e (scorta);

грубиян rusticus, i, m;

грубо truculenter (se gerere); aspere; dure; violenter; vaste;

грубость truculentia, ae, f (alicujus); squama, ae, f (sermonis Celtici); feritas, atis, f; inhumanitas, atis, f;

грубый rudis, e; crassus, a, um (negligentia crassa); grossus, a, um; illepidus, a, um (deliciae; verba); crudus, a, um (vir; Getae; rusticitas); crudelis, e; ferus, a, um (vita agrestis et fera); vernilis, e (dictum); vastus, a, um (homo; oratio); truculentus, a, um (homo; mores); trux, cis (vox; tactu); squalidus, a, um (haec verba); rigidus, a, um; durus, a, um; horridus, a, um; rusticus, a, um; agrestis, e; incultus, a, um; indocilis, e; inhumanus, a, um;

+ грубое изображение icon rudis;

+ грубые штрихи striae robustae;

груда cumulus, i, m; acervus, i, m; tumulus, i, m (cadaverum); struix, cis, f (patinaria); strues, is, f (pomorum; corporum); strages, is, f (hominum; elephantorum; armorum); massa, ae, f; pasta, ae, f;

+ на груде камней in cumulo lapideo (lapidum);

грудной pectoralis, e (os);

+ грудная клетка thorax;

грудь pectus, oris, n; praecordia, orum, npl; sinus, us, m; papilla, ae, f; mamma, ae, f; mammilla, ae, f; uber, eris, n;

+ кормить грудью admovere ubera;

груз onus, oneris, n; pondus, ponderis n; aerumna, ae, f; sarcina, ae, f;

грузовик autocinetum [i, n] onerarium; *autocarrum;

груздь agaricus, i, m;

Грузия Georgia, ae, f;

грузный abundans [ntis] corporis;

грузовой onerarius, a, um;

грузчик saccarius, ii, m; onerator, oris, m;

грунт terra, ae, f; solum, i, n;

+ в открытом грунте sub divo;

+ грунтовые воды aquae telluricae;

группа grex, gis, m; familia, ae, f (gladiatorum); turma, ae, f; globus, i, m;

+ молодая группа grex recens;

+ примитивная группа grex primitivus;

+ продвинутая группа grex progressivus;

+ в группах, группами in gregibus; gregatim;

групповой gregarius, a, um;

группировать congregare, 1;

группировка communitas, atis, f;

грустить tristem esse; dolēre, eo, ui, -; maerēre, eo, ui, -;

грустно triste; maeste;

грустный maestus, a, um (senex; carmen; vultus); tristis, e (homo tristis et conturbatus); luctuosus, a, um;

грусть maeror, oris, m; dolor, oris, m; tristitia, ae, f;

груша pyrum, i, n; pirum, i, n; (дерево) pirus, us f;

+боксёрская груша follis pugilatorius;

грушевидный pyriformis, e;

грыжа hernia, ae, f; rames, -itis, m; cele, is, f;

грызть rodere, o, rosi, rosum;

грызун mus, muris, m;

+ грызуны rodentia (animalia);

гряда jugum [i, n] parvum;

грядка pulvinus, i, m; area, ae, f;

грязевой limosus, a, um;

+ грязевой вулкан vulcanus limosus;

грязнить sordidare, 1; ungere, o, nxi, nctum; inquinare, 1;

грязный sordidus, a, um; coenosus, a, um; limosus, a, um; lutulentus, a, um; stercorosus, a, um (aqua); stercoreus, a, um (miles); squalus, a, um (vestis); squalidus, a, um (corpora; homo); spurcus, a, um (saliva; umor); spurcatus, a, um (helluo spurcatissimus); impurus, a, um; immundus, a, um; obsoletus, a, um (sanguine, sordibus);

грязь coenum, i, n; faeculentia, ae, f (cloacalis; morum); faex, cis, f (terrena; salis); fimum, i, n; subluvies, ei, f; squales, is, f; sordes, is f; squalentia, ae, f; squalor; lutum, i, n; sentina, ae, f; spurcitia, ae, f; spurcamen, inis, n;

+ дорога, скользкая от густой грязи via subluvie caenosa lubrica;

губа labium, ii, n; (нижняя, верхняя) (inferius, superius); labrum, i, n;

губернатор rector, oris, m provinciae; gubernator, oris, m;

губерния provincia, ae, f; gubernium, i, n; gubernatio, onis, f;

губитель afflictor, oris, m (senatus dignitatis); perditor, oris, m; corruptor, oris, m; scopulus, i, m;

губительный perniciosus, a, um; exitiosus, a, um; damnosus, a, um; pestifer, era, erum; impius, a, um;

губить perdere, didi, ditum; disperdere; necare, 1; sepelire, 4; pessum dare [dejicere, premere, agere] (aliquem); subruere, o, ui, utum (aliquem muneribus); sternere, o, stravi, stratum (aliquem exitio gravi), evertere, o, verti, rsum; expugnare, 1; imminuere, o, ui, utum; intercipere, io, cepi, ceptum; interimere, o, emi, emptum; pallare, 1; pervertere, o, verti, rsum; profligare, 1;

губка spongium, ii, n; peniculus, i, m; (губа) labellum, i, n;

гудение fremitus, us, m (apum);

гудеть stridere (apes stridunt); clangere; fremere; mugire;

гул fremitus, us, m (terrae); gemitus, us, m; mugitus, us, m; murmur, uris, n;

гуляка grassator, oris, m (nocturnus); ganeo, onis, m; ambulator, oris, m;

гулять ambulare, 1 (in hortis); spatiari, or, atus sum;

гуманность humanitas, atis, f; aequitas, atis, f;

+ высказаться за гуманность против буквы закона pro aequitate contra jus dicere;

гуманный humanus, a, um;

гунны Hunni, orum, mpl;

гурман cuppes, -ēdis, m; epulo, onis, f;

гуртом confuse;

гусак anser [is, m] mas;

гусеница eruca, ae, f; ūrīca, ae, f; tinea, ae, f (tineae intexunt frondeas canis filis); campa, ae, f (campe, es f); multipeda, ae, f;

гусёнок anserculus, i, m;

гусиный anserinus, a, um (adeps; ova);

густеть coire, eo, ii, itum; concrescere, o, crevi, cretum;

густо dense; spisse;

+ густо населённый frequens incolis; frequens (Numidia; insula);

+ густо застроенные места loca frequentia aedificiis;

+ гора, густо поросшая лесом mons silvae frequens;

густой spissus, a, um; crassus, a, um (oleum); densus, a, um; tenax, cis (gramen); artus, a, um; concretus, a, um; confertus, a, um;

+ густые заросли лотоса lotus frequens;

гусыня anser femina;

гусь anser, is, m;

+ жареный гусь / жареная гусятина assum anserinum;

густой densus, a, um; creber, bra, brum; confertus, a, um; congestus, a, um; spissus, a, um;

гуттаперча guttaperca, ae, f;

гуттаперчевый lamellatus, a, um;

гуща faex, cis, f (vini; aceti);
да etiam; sic (est); ita (est); atqui; immo;

+ да, конечно, я (это) сказал dixi hercle vero;

+ да, это так sunt ista;

давать, дать dare, do, dedi, datum; facere, io, feci, factum (alicui suavium; cognomen; otia; multam herbam); tribuere, o, ui, utum (pacem terris); attribuere; praebēre, eo, ui, itum (alicui panem, exempla nequitiae); praestare, o, stiti, stitum; addere, o, didi, ditum (nomina rebus; cognomen alicui); sufferre, suffero, sustuli, - (lac); accommodare, 1 (alicui possessionem; audientiam); sufficere, io, feci, fectum (cunctarum rerum abundantiam alicui); suggerere, o, ssi, stum (tela alicui; tellus alimenta suggěrit); ingerere; subjicere, io, jeci, jectum; objicere; ministrare, 1; subministrare, 1 (alicui pecuniam; frumentum; tela); edere, o, edidi, editum; emittere, o, si, sum; suppeditare, 1; generare, 1; producere, o, xi, ctum; porrigere, o, rexi, ctum; propinare, 1;

+ дать название nomen dare;

+ дать своё имя холму tribuere vocabula monti;

+ дает крупные и сладкие плоды fructus grandes et dulces praebet;

+ я не дал бы этому разбойнику (Катилине) и одного часа жизни unius usuram horae gladiatori isti (Catilinae) non dedissem;

+ дай мне знать fac sciam;

+ давать кому-л. поесть esui alicui dare;

+ давать взаймы (в долг) credere pecuniam alicui; locare;

+ давать тень umbrare;

+ ивы дают тень salices umbram sufficiunt;

+ давай! Cedo!

+ давать в собственность peculiare;

+ давать волю remittere;

+ давать наставления commonstrare; instruere;

+ давать обет vovēre; promittere;

+ давать отдых remittere; requiescere;

+ давать приданное dotare;

+ давать сигнал bucinare;

+ давать совет suadēre;

+ давать совместную клятву conjurare;

давильня prelum, i, n;

давить premere, o, pressi, pressum; pressare, 1; calcare, 1 (viperam; uvas); suffocare, 1; convexare, 1 (aliquem); obterere, o, trivi, tritum (aliquem pondere alicujus rei);

давка turbo, inis, m (densi vulgi); turba, ae, f; tumultus, us, m; stipatio, onis, f (ingens);

давление pressio, onis, f (aquae; aëris); suppresio, onis, f; pressus, us, m (ponderum); pressura, ae, f; oppressus, us, m;

+ устоять против сильного давления in oppressu valido durare;

давний vetus, veteris; antiquus, a, um; pristinus, a, um;

+ с давних пор antiquitus; ex longo tempore;

давнишний vetus, veteris (amicus; amicitia);

давно diu; dudum; pridem;

+ уже давно jam diu; jam pridem;

+ очень давно perdudum;

давность vetustas, atis, f; usus, us, m (regnum jam usu possidere);

+ давность и вытекающее из неё право собственности usus et auctoritas;

даже etiam; immo; vel; atqui; .

+ цветет до поздней осени, а иногда даже до начала декабря floret ad autumnum serum, interdum etiam ad initium Decembris;

+ даже если etiamsi;

+ даже и теперь etiamnunc;

+ даже и тогда etiamtum; etiamtunc;

Дакия Dacia, ae, f;

дакийский Dacicus, a, um; Dacus, a, um;

далее: ultra; jam; protinus; porro; praeterea;

+ и так далее et cetera; etc.

далёкий distans, ntis; remotus, a, um (locus, sedes; aliqua re, ab aliqua re); submotus, a, um (terrae; locus); longinquus, a, um (loci, gentes); longus, a, um (exsilium); secretus, a, um; sejunctus, a, um;

+ далёкий от цели longe distans a fine;

+ он далёк от истины longe abest a vero;

+ я весьма далёк и от того и от другого utrumque a me longe abest;

+ быть далёким от мысли о бегстве abesse a consilio fugiendi;

+ я настолько далёк от того, чтобы их восхвалять, что (напротив) не в состоянии их не ненавидеть istos tantum abest ut ornem, ut effici non possit, quin eos oderim;

+ надежда на нечто далёкое longinqua spes;

далеко longe; procul;

+ далеко от города procul ab urbe;

Далмация Dalmatia, ae, f;

далматы Dalmatei, orum, mpl;

дальнейший ulterior, ius;

+ в дальнейшем porro; ulterius;

+ это дело дальнее id enimvero hinc nunc abest;

дальний submotus, a, um (terrae; locus); remotus;

дальновидный providus, a, um; prudens, ntis;

+ быть политически дальновидным multum videre in re publicā;

дальнозоркий hypermetropus, a, um; prospiciens, ntis;

дальнозоркость hyperopia, ae, f; hypermetropia, ae, f;

дальше longius; ultra; porro; inferius; infra; postea; protinus;

+ за пределами Ирана и дальше на запад этот вид не встречается extra limites Irani et longius ad occidentem haec species deest;

дамба agger, is, m; moles, is, f; obex, obicis m,f;

Данаиды Danaides, um fpl;

Данай Danaus, i, m;

Данайцы Danai, orum, mpl;

данные notitiae, arum, fpl;

+ аналитические данные notitiae analiticae;

+ бесспорные данные notitiae indubiae;

+ важнейшие данные notitiae propensiores;

+ важные данные notitiae graves, seriae;

+ данные, внушающие подозрение notitiae suspiciosae;

+ вышеуказанные данные notitiae supra indicatae;

+ вышеупомянутые данные notitiae supra commemoratae;

+ доложенные данные notitiae relatae;

+ дополнительные данные notitiae additionales, supplementariae;

+ достоверные данные notitiae certae, verae;

+ забытые данные notitiae oblivioni traditae;

+ загадочные данные notitiae aenigmatosae;

+ заимствованные данные excerptae;

+ запутанные данные notitiae perplexae;

+ данные, заслуживающие доверия notitiae credibiles;

+ известные данные notitiae cognitae, notae;

+ изложенные данные notitiae expositae;

+ имеющиеся данные notitiae expeditae;

+ исключительные данные notitiae eximiae, excellentes;

+ исправленные данные notitiae correctae;

+ исходные данные notitiae initiales;

+ исчерпывающие данные notitiae completae;

+ исторические данные notitiae historicae;

+ данные, которые имеются в настоящее время notitiae quae hoc tempore assunt; .

+ краткие данные notitiae breves, praecisae, strictae;

+ ложные данные notitiae falsae, fictae;

+ недавние данные notitiae recentes;

+ недостаточные данные notitiae insufficientes;

+ недоcтaщие данные notitiae insufficientes, exiguae, delicuae; quae desunt;

+ недостоверные данные notitiae incertae, incredibiles;

+ неизменные данные notitiae constantes, immutabiles;

+ немногие данные notitiae paucae;

+ ненадежные данные notitiae dubiae, incertae;

+ необработанные данные notitiae non elaboratae;

+ необходимые данные notitiae necessariae;

+ неожиданные данные notitiae improvisae;

+ неопределенные данные notitiae indefinitae;

+ неопровержимые данные notitiae irrefutabiles;

+ неоспоримые данные notitiae indubiae;

+ неполноценные данные notitiae defectivae;

+ неполные данные notitiae curtae, incompletae;

+ данные, не приведенные в порядок notitiae indigestae;

+ непроверенные данные notitiae incontestatae, inexpertae;

+ несомненные данные notitiae indubitabiles, non dubiae;

+ несходные данные notitiae dispares;

+ нижеследующие данные notitiae sequentes;

+ ничтожные данные notitiae minimae;

+ новейшие данные notitiae recentissimae;

+ новые данные notitiae novae;

+ обильные данные notitiae abundantes, copiosae;

+ обработанные данные notitiae elaboratae;

+ обстоятельные данные notitiae plenae;

+ обширные данные notitiae diffusae;

+ общепризнанные данные notitiae receptae;

+ объективные данные notitiae objectivae;

+ одинаковые данные notitiae pares;

+ описанные данные notitiae perscriptae;

+ определенные данные notitiae definitae;

+ опровергающие данные notitiae confutantes;

+ опубликованые данные notitiae divulgatae, publicatae;

+ опытные данные notitiae experimentales;

+ основные данные notitiae principales, generales;

+ остальные данные notitiae reliquae;

+ отличные данные notitiae optimae, perfectae, praestantes;

+ отрицательные данные notitiae negativae;

+ отрывочные данные notitiae fragmentariae;

+ данные отсутствуют notitiae absunt;

+ ошибочные данные notitiae falsae, erroneae;

+ первоначальные данные notitiae initiales;

+ переработанные данные notitiae retractatae;

+ пересмотренные данные notitiae revisae;

+ подлинные данные notitiae authenticae;

+ подробные данные notitiae fusae;

+ позднейшие данные notitiae posteriores;

+ полные данные notitiae completae, plenae;

+ полученные данные notitiae acceptae;

+ последующие данные notitiae seqquentes;

+ похожие данные notitiae similes;

+ правдоподобные данные notitiae verisimiles;

+ предварительные данные notitiae praeliminares;

+ предвиденные данные notitiae anticipatae;

+ предположительные данные notitiae arbitrariae, conjectariae;

+ представленные данные notitiae propositae;

+ предшествующие данные notitiae antecedentes, praecedentes;

+ предъявленные данные notitiae oblatae;

+ прежние данные notitiae pristinae;

+ данные, приведённые в порядок notitiae digestae;

+ данные, принятые во внимание notitiae respectae;

+ проверенные данные notitiae comprobatae;

+ пропущенные данные notitiae omissae;

+ противоположные данные notitiae adversariae, contrariae;

+ противоречивые данные notitiae contradictoriae;

+ рассмотренные данные notitiae perspectae, pervisae;

+ расширенные данные notitiae adauctae, amplificftae;

+ свежие данные notitiae recentes;

+ сжатые данные notitiae concisae;

+ скудные данные notitiae exiguae;

+ случайные данные notitiae fortuitae;

+ собранные данные notitiae collectae;

+ совпадающие данные notitiae convenientes;

+ современные данные notitiae hodiernae, contemporaneae;

+ сопоставленные данные notitiae collatae, comparatae;

+ спорные данные notitiae disputabiles;

+ старые данные notitiae veteres;

+ субъективные данные notitiae subjectivae;

+ существенные данные notitiae essentiales;

+ сходные данные notitiae similes;

+ теоретические данные notitiae theoreticae;

+ точные данные notitiae exactae;

+ убедительные данные notitiae persuasibiles;

+ указанные данные notitiae indicatae, expositae;

+ упорядоченные данные notitiae compositae, dispositae, ordinatae;

+ устаревшие данные notitiae obsoletae, exoletae;

+ уточнённые данные notitiae revisae;

+ учтённые данные notitiae recordatae, respectae;

+ фактические данные notitiae reales, facta;

+ формальные данные notitiae formales;

+ хорошие данные notitiae bonae;

+ ценные данные notitiae aestimabiles;

+ цифровые данные notitiae numerales;

+ экспериментальные данные notitiae experimentales;

+ ясные данные notitiae planae;

+ мало данных notitiae paucae;

+ много данных notitiae multae, complures;

+ по всем данным secundum omnes notitias;

+ обрабатывать данные notitias elaborare;

+ приводить данные notitias proferre;

+ сопоставлять данные notitias comparare, conferre;

+ для этого есть все данные hoc omni ratione probatur, huic rei omnia favent;

+ база данных datorum ordinatrum, elementorum, indiciorum thesaurus;

+ ввод данных datorum referentia, perscriptio;

+ вводить данные data in computatrum referre, perscribere;

данный datus, a, um;

+ данное растение в Ленинградской области отсутствует haec planta in regione Leninopolitana deest;

+ в данном случае hoc casu;

+ в данный момент nunc;

дантист dentifex, cis, m; medicus [i, m] dentarius, dentium medicus;

дань tributum, i, n; contributio, onis, f; stipendium, ii, n (imponere victis); vectigal, is, n; teloneum, i, n; omagium, ii, n;

даосизм Taoismus, i, m;

дар donum, i, n; donarium, ii, n; munus, eris n; tributum, i, n; oblatio, onis, f; votum, i, n; charisma, atis, n;

+ я видел образец, любезно присланный мне в дар Леманом vidi specimen a cl. Lehmannio mihi benevole dono missum;

+ данайцы скрываются в (мнимом) даре богам Danai in voto (= equo Trojano) latent;

дарить donare, 1; condonare, 1; munerare, 1; largiri, ior, itus sum;

дарование ingenium, ii, n (abundare ingenio); indoles, is, f; largitio, onis, f; vena, ae, f;

даровать tribuere, o, ui, utum (pacem terries; seu plures hiemes seu ultimam alicui); sufficere, io, feci, fectum;

+ даровать мужество и силу animos viresque sufficere;

даровитый ingeniosus, a, um (homo ingeniosus et sollers);

даровой datarius, a, um; gratuitus, a, um;

даром gratis; gratuite; sine mercede;

+ это тебе даром не пройдёт! Non hoc tibi sic abibit!

дарственный: + дарственный экземпляр автора ex dono auctoris exemplar;

дата dies, ei, mf; datum , i, n;

+ дата опубликования dies publicationis;

дательный (падеж) (casus) dativus;

датировать ad diem referre;

+ датировать документ documento diem, annum, saeculum adscribo;

+ датированный ad diem relatus;

дача villa , ae, f (hilaris et amoena); praedium [ii, n] silvestre; rus, ruris, n; praedium suburbanum;

дачный villaris, e;

+ дачная местность loca villaria;

+ дачный поселок pagus villaris;

даяние stips, is, f (stipem conferre);

два duo, duae;

+ по два bini, ae, a;

+ в два раза duplo;

+ в два ряда biseriatim; bifariam;

+ два раза bis;

двадцатый vicesimus, a, um;

двадцать viginti;

+ по двадцать viceni, ae, a;

+ двадцать раз viciens;

дважды bis; secundo;

двенадцатый doudecimus, a, um;

двенадцать duodecim;

+ по двенадцать duodeni, ae, a;

+ двенадцать раз duodecie(n)s;

дверной januaris, e; portarius, a, um;

+ дверной косяк postis, is, m;

+ дверная петля cardo, inis, m;

дверь janua, ae, f; foris, is, f; porta, ae, f; limen, inis, n; postis, is, m; ostium, ii, n;

двести ducenti, ae, a;

+ двести метров над уровнем моря ducenta metra supra mare;

двигатель motor, oris, m; nervus, i, m (nervi belli – pecunia infinita);

двигательный motorius, a, um;

двигать movēre, eo, movi, motum; admovēre (machinam); commovēre; motare, 1; citare, 1; concitare, 1; agere, o, egi, actum (stellae per occultum aguntur);

+ двигать вперед producere; promovēre;

двигаться ambulare, 1 (navis ambulat); meare, 1; movēri, eor, motus sum;

движение motus, us, m; motio, onis, f; commotio, onis, f; vectatio, onis, f; tractus, us, m (corporis); actus, us, m; actio, onis, f; trames, itis, m; lapsus, us, m; ingressus, us, m;

+ привести в движение citare; commovere; agere (carmine quercus);

+ колебательное движение motus oscillatorius;

+ вращательное движение motus vertiginis; motus gyratorius;

+ поступательное движение motus progressivus;

+ находиться в самопроизвольном движении agi motu suo;

двое duo, ae, o; jugum, i, n; par, paris, m,f;

двоеточие colon, i, n;

двойка binio, onis, f;

двойник geminus, i, m;

двойной dualis, e; duplus, a, um; duplex, icis; geminus, a, um; geminatus, a, um; gemellus, a, um; bipartitus, a, um; didymus, a, um;

+ двойное число numerus binarius;

двойственный dualis, e; bifarius, a, um;

двор forum, i, n; cavaedium, ii, n; comitatus, us, m (императора), aula, ae, f; regia, ae, f;

+ постоялый двор deversorium; deverticulum;

+ скотный двор cohors pecuaria; stabula (n, pl);

+ крестьянский двор vicus (vicum vendere);

дворец palatium, ii, n; regia, ae, f; aula, ae, f (regia; Augusta; imperatoris);

+ близ стен разрушенного дворца prope muros palatii destructi;

дворник homo verrens;

дворянин homo [inis, m] nobilis;

двоюродные (братья, сестры) amitini, amitinae (от отцовой сестры); cosobrini, consobrinae (по матери); patrueles;

двоякий biformis, e; dimorphus, a, um; anceps, ancipitis; ambiguus, a, um; bifarius, a, um; duplex, icis;

двояко duplici ratione (considerari potest);

двояковыпуклый biconvexus, a, um;

двуглавый biceps, bicipitis; anceps;

двугорбый bigibbus, a, um;

двузубый bidens, ntis;

двукрылый bipennis, e;

двулетний biennis, e; biennalis, e;

двуликий biformis, e;

двуличный duplex, icis; ambiguus, a, um; bilinguis, e;

двуногий bipes, bipedis;

двуполый bisexualis, e; hermaphroditus, a, um;

двурогий bicornis, e;

двуслойный bistratosus, a, um;

двусмысленно ambigue;

двусмысленность ambiguitas, atis, f; ambages, um, fpl; amphibolia, ae, f; aporia, ae, f;

двусмысленный ambiguus, a, um; obliquus, a, um; perplexus, a, um; dubius, a, um;

двустворчатый bicuspidalis, e;

двустишие distichon, i, n;

двусторонний bilateralis, e;

двухгодовалый bimus, a, um; biennis, e;

двухдневный biduus, a, um;

+ отчет о двухдневной экскурсии, предпринятой в горы Алатау relatio de excursione bidua in montes Alatau instituta;

двухлетие biennium, ii, n;

двухсотый ducentesimus, a, um;

двухэтажный bitabulatus, a, um;

двуязычный bilinguis, e; diglossicus, a, um; duas linguas callens [ntis];

дебаты disputatio, onis, f; discussio, onis, f; concertatio, onis, f;

дебри silva [ae, f] impervia;

дева virgo, inis, f (verecunda); puella, ae, f;

+ старая дева virgo anus;

девический puellaris, e; virginalis, e;

девичий virgineus, a, um; puellaris, e;

девочка puella, ae, f; puellula, ae, f; virguncula, ae, f; parva, ae, f; parvula, ae, f; pupa, ae, f; pupula, ae, f;

девственность virginitas, atis, f;

девственный intactus, a, um; viginalis, e; virgo (puer; equa);

+ девственный лес silva intacta;

+ девственный период periodus virginalis;

девушка puella, ae, f; virgo, inis, f (verecunda); virguncula, ae, f; muliercula, ae, f; juvenis, is, f; adulescens, ntis, f; domicella, ae, f;

+ девушка, не достигшая брачного возраста puella viro cruda;

+ девушка, достигшая брачного возраста virgo nubilis;

+ взрослая девушка (на выданье) puella viro matura (tempestiva);

девчонка puellula, ae, f; pupula, ae, f; filiola, ae, f;

девяносто nonaginta;

девяностый nonagesimus, a, um;

девятая часть nona, ae, f;

девятикратно novies;

девятисотый nongentesimus, a, um;

девятнадцать undeviginti;

девятнадцатый undevicesimus, a, um;

девятый nonus, a, um;

девять novem;

+ девять раз novie(n)s;

+ по девять noveni, ae, a;

девятьсот nongenti, ae, a;

дёготь pix, picis, f (liquida);

дед avus, i, m (paterno, materno genere);

дежурить vigilare, 1;

дежурный vigil, is, m;

дезертир desertor, oris, m; defuga, ae, m; perfuga, ae, m; transfuga, ae, m;

дезертировать praesidium deserere [o, rui, rtum], (de) praesidio decedere [o, cedi, cessum], praesidium relinquere [o, liqui, lictum]; transfugere, o, fugi, fugitum;

дизинсекталь remedium [ii, n] insectorum; insecticidium, ii, n;

дезинфекция desinfectio, onis, f;

дезорганизация inordinatio, onis, f; perturbatio, onis, f; confusio, onis, f;

действенный effectivus, a, um; valens, ntis (medicamentum); validus, a, um (medicamenta); operatus, a, um; praesens, ntis;

действие actio, onis, f; actus, us, m; actum, i, n; factio, onis, f; factum, i, n; effectus; efficientia, ae, f; calculus, i, m;

+ образ действия modus agendi;

+ место действия theatrum (th. virtuti conscientia est);

+ законное действие actus ex lege habitus, actus legitimus;

+ отрицательное действие vitium (tempestatis et sentinae);

действительно revera; vere; vero; reapse; actu; enim; certe; sane; profecto;

+ слово действительно замечательное magnifica vero vox;

действительность realitas, atis, f; veritas, atis, f; natura, ae, f; rerum natura; validitas, atis, f;

+ в действительности revera; vero; reapse; actu;

+ в действительности так не бывает non admittit hoc idem veritas;

+ подражать действительности veritatem imitari;

+ человек, не знающий действительности homo expers veritatis;

+ (юридическая) действительность завещания vis testamenti;

действительный realis, e; verus, a, um (amicitia; virtus); validus, a, um (senatus consultum); valens, ntis; praesens, ntis; ratus, a, um; activus, a, um; justus, a, um;

+ действительный член академии наук socius (ordinarius) Academiae Scientiarum;

действовать agere, o, egi, actum; agitare, 1; facere, io, feci, factum (humaniter; arroganter; bene, male alicui, contra aliquem); afficere, io, feci, fectum; efficere; administrare, 1; valere, eo, ui, -;

+ свежая трава действует сильнее, чем сухая herba recens quam sicca vehementius agit;

+ плохо действуют здесь на меня и климат, и вода nec coelum nec aquae faciunt;

+ пора действовать agendae rei tempus;

+ действовать заодно с кем-л. facere cum, ab aliquo;

дейтерий deuterium, ii, n (D);

декабрь December, bris (abl. -bri) m; декабрьский December, bris;

декада decas, adis, f;

декаденция corruptio, onis, f (morum); corruptela, ae, f; aetas [atis, f] inferior;

декан decanus, i, m;

+ декан биологического факультета decanus Facultatis Biologicae;

декламация acroama, atis, n; pronuntiatio, onis, f; declamatio, onis, f;

декламировать recitare, 1; cantare, 1 (fabulam); declamare, 1; pronuntiare, 1;

декоративность ornamentum;

декоративный ornamentalis, e;

декорация ornatio, onis, f; ornatus, us, m; ornamentum, i, n;

декрет decretum, i, n;

делать facere, io, feci, factum (statua ex aere facta; scuta ex cortice; aliquem herēdem; consulem); conficere; efficere; perficere; agere, o, egi, actum; creare, 1; procreare, 1; pertendere, o, ndi, nsum;

+ делать бедным pauperare;

+ делать благосклонным propitiare;

+ делать видимым retegere; patefacere;

+ делать всеобщим vulgare;

+ делать вывод conficere; efficere;

+ делать вылазку erumpere; excurrere;

+ делать денежный перевод permutare; rescribere;

+ делать доступным reserare;

+ делать завещание testari;

+ делать знак nutare;

+ делать известным nobilitare; patefacere; promere;

+ делать исключение excipere, 3b;

+ делать набеги incursare;

+ делать набросок adumbrare;

+ делать непрерывным perpetuare;

+ делать обход evagari;

+ делать общедосупным divulgare; terere; consociare; publicare;

+ делать опыты periclitari;

+ делать оттиск imprimere;

+ делать похожим (as)simulare;

+ делать промах peccare;

+ делать равным pariare;

+ делать сиротой orbare;

+ делать счастливым beare;

+ делать успехи proficere;

+ делать явным manifestare;

+ делать ясным serenare;

+ что мне делать? Quid agam?

+ не знаю, что мне делать nescio, quo me vertam;

+ Что ещё остаётся делать? Quod aliud subsidium?

делаться fieri;

делегат legatus, i, m; delegatus, i, m;

деление divisio, onis, f; fissio, onis, f; partitio, onis, f;

делимый dividuus, a, um;

делитель divisor, oris, m;

делить dividere, o, si, sum; partiri, ior, itus sum; tribuere, o, ui, utum (aliquid in partes);

+ делить работу по жребию laborem sorte trahere;

дело opus, operis, n; negotium, ii, n; causa, ae, f; res, rei, f; actio, onis, f; facinus, facinoris, n; occupatio, onis, f; opera, ae, f;

+ отложив все другие дела omissis omnibus aliis negotiis;

+ в самом деле nam; vero; re vera;

+ на самом деле revera; vero; reapse; re ipsa;

+ дело заходит слишком далеко longe res abiit;

+ дело в исходе войны, а не в её причине quaeritur belli exitus, non causa;

+ заниматься бесполезным делом sulcos in pulvere ducere;

+ заниматься своим делом suum negotium, suam rem agere;

+ заниматься посторонними делами aliud, alias res agere;

+ заниматься бесполезным делом actam rem agere; actum agere;

+ затевать бесполезное дело nudo vestimenta detrahere;

+ мне нет никакого дела до кого-л. nihil mihi est cum aliquo;

+ это не имеет отношения к делу hoc nihil ad rem;

+ расстроенные дела affectae res; defessae res;

+ маловажное дело causa paucorum calculorum;

+ взяться за дело умеючи dextram partem operis administrare;

+ в чём тут дело? quae haec est fabula?

+ дело не в доходах non agitur de vectigalibus;

+ так как дела шли лучше, чем ожидалось rebus supra vota fluentibus;

+ какое тебе дело до этого? Quid tibi hanc rem [hujus rei] curatio est?

+ дело касается тебя tua res agitur;

+ творить великие дела res egregias agere;

+ ничегонеделание учит людей дурным делам nihil agendo homines male agere discunt;

+ когда дело сделано actā re;

+ как дела? Quid agitur?

+ дело было в начале года principium anni tum agebatur;

+ дело разбирается у претора res agitur apud praetorem;

+ вести чьё-л. дело causam alicujus agree, tractare;

+ сводить что-л. не к обстоятельствам дела, а к воле лиц aliquid non ad causam, sed ad voluntatem personasque dirigere;

+ на него возложено это дело super ea causa missus est;

+ клонить дело в пользу плебса inclinare rem in causam plebis;

+ защищать дело оптиматов optimatium causam agere;

+ всё дело не в порядке tota res claudicat;

+ всё дело в том (что, чтобы) totum in eo est (ut);

+ плохо у нас дело с комедией in comoedia claudicamus;

+ говорить дело rem loqui;

Делос Delos (Delus), i, f; делосский Delius, a, um;

дельно probe; prudenter; recte; vere;

дельный idoneus, a, um (homines; auctor); bonus, a, um; probatus, a, um; probus, a, um;

дельта delta, ae, f;

+ у дельты реки Волги ad deltam fluminis Volgae;

дельтовидный deltoides;

дельфийский Delphicus, a, um;

дельфин delphinus, i, m;

Дельфы Delphi, orum, mpl;

делянка areola, ae, f;

демобилизация demissio [onis, f] exercitus;

демократ democrata, ae, m/f;

демократический democraticus, a, um; народно-демократический popularis, e;

демократия democratia, ae, f; res [rei, f] publica; civitas [atis, f] popularis; popularis res [rei, f] publica; multiudinis dominatus [us, m]; populi potentia [ae, f]; imperium [ii, n] populare; ratio [onis, f] popularis;

+ парламентская демократия democratia parlamentaris;

демон daemon, onis, m; cacodaemon;

демонический daemoniacus, a, um;

демонстрация (de)monstratio, onis, f;

Демонстрировать ostendere, o, ndi, nsum (aciem ad terrorem hostium);

Демосфен Demosthenes, is, m;

денарий denarius, ii, m;

денежный aerarius, a, um; pecuniarius, a, um; nummarius, a, um; nummatus, a, um;

+ денежная выдача congiarium;

+ денежный взнос stips, stipis, f;

+ денежный залог sacramentum;

день dies, ei, m(f); lux,cis, f; lumen, inis, n; sol, is, m;

+ день недели feria;

+ день отдыха feriae; dies festus;

+ день рождения natalis, is m;

+ Каким делом заполнить мне день? Qua materia subripiam diem?

+ выходной [нерабочий] день dies feriatus;

+ согласно римскому обычаю, день начинается в полночь и в следующую полночь заканчивается more Romano dies a media nocte incipit et sequentis noctis media parte finitur;

+ средь бела дня sub die nitido;

+ с наступлением тёплых дней inĭtā aestate;

+ безоблачный, ясный день sine faece dies;

деньги pecunia, ae, f; aes, aeris, n; argentum, i, n; aurum, i, n; denarii, orum, mpl; nummi, orum, mpl; moneta, ae, f; pretium, ii, n;

+ взимать деньги tollere pecuniam;

+ все деньги до последнего гроша aurum omne cum ramento;

+ заёмные деньги argentum mutuum;

+ наличные деньги crumīna;

+ обладать наличными деньгами in nummis habere;

+ отдавать деньги vomere argentum;

+ поддельные деньги adulterina moneta;

+ серебряные денарии argentum bigatum;

+ серебряные деньги argentum signatum;

+ требующий денег poscinummius;

+ чеканить деньги argentum cudere;

+ штрафные деньги argentum multacium;

департамент provincia, ae, f; administratio, onis, f; sedes, is, f; institutum, i, n; munus [eris, n] administri publici; officina, ae, f;

депозит depositum, i, n; sequestrum, i, n;

депрессивный depressivus, a, um;

+ депрессивное состояние status depressivus;

депрессия depressio, onis, f; animi imminutio [onis, f], animi (vitae) taedium [ii, n], animus [i, m] fractus;

+ быть / пребывать в депрессии abjectus, demissus, fractus, debilitatus, abjecto animo sum;

депутат legatus, i, m; vicarius, ii, m;

дёргать, драть vellere, o, velli (vulsi), vulsum (aurem);

деревенский rusticus, a, um; rusticanus, a, um; agrestis, e; paganus, a, um;

+ деревенская жизнь vita agrestis;

+ деревенское кушание moretum;

деревенщина rus, ruris, n; rusticus, i, m; rusticanus, i, m;

деревня rus, ruris, n; vicus, i, m (vicos exurere; per pagos vicosque); pagus, i, m;

+ он скончался в деревне ad villam supremum diem obiit;

дерево arbor, oris, f; stirps, rpis, f (stirpes et herbae); stipes, itis, m (consternunt terram concusso stipite frondes); styrax, acis, m; trabs, trabis, f; lignum, i, n;

+ вечнозелёное дерево arbor sempervirens;

+ граница распространения деревьев terminus arborum;

+ декоративное дерево arbor ornamentalis;

+ дерево зацветает arbor florem aperit;

+ дикорастущее дерево arbor spontanea;

+ лиственное дерево arbor frondosa;

+ на стволах деревьев in truncis arborum;

+ плодовое дерево arbor pomifera;

+ под деревьями sub arboribus;

+ родословное дерево arbor genealogica;

+ среди деревьев inter arbores;

+ хвойное дерево arbor conifera;

деревцо arbuscula, ae, f;

деревянный ligneus, a, um;

держава imperium, ii, n;

держать tenēre, eo, ui, ntum (aliquid manu, in manu); continēre (in carcere, in vinculis contineri); retinēre; sustinēre (aliquid manu); habēre, eo, ui, itum (aliquid minibus; aliquem in vinculis; pecora); tolerare, 1 (mulier parvulum sinu tolerans);

+ держать под стражей custodire;

+ держи это про себя (не разглашай) haec tu tecum habeto;

+ держать путь tenere iter, cursum (a Sicilia ad Laurentem agrum);

+ куда держите путь? Quo tenetis iter?

+ держать речь dicere;

+ держать совет consiliari;

+ держать в своих руках судьбы всего государства tenere totam rem publicam;

держаться adhaerēre, eo, si, sum (alicui rei; in aliqua re); stare, o, steti, statum; tenēre, eo, ui, ntum; sustinēre; consistere, o, stiti, sistum;

+ держаться середины medium agere;

+ знать, как следует держаться (держать себя) по отношению к знати scire, quo pacto deceat majoribus uti;

+ скала держится силой собственной громады rupes sese mole tenet;

+ войско не смогло держаться exercitus sustinere non potuit;

+ судно держится на поверхности navis sustentatur;

дерзкий improbus, a, um (facies, Aeneas); protervus, a, um; impotunus, a, um (homo, libido); impudens, ntis; insolens, ntis; procax, cis (leno; meretrix); lascivus, a, um; petulans, ntis (linguā); confidentiloquus, a, um; confīdens, ntis (parasitus; mendacium); arrogans, ntis (homo); ferox, cis (animus, ingenium); audax, cis (aliqua re, alicujus rei, ad aliquam rem); vernilis, e (dictum);

+ быть дерзким protervire;

+ будь благосклонен к моим дерзновенным начинаниям audacibus annue coeptis;

дерзко proterve (loqui, dicere, facere); proterviter; petulanter (invehi in aliquem); confidenter; arroganter (dicere; facere); audaciter; procaciter;

дерзость audacia, ae, f; contumacia, ae, f; licentia, ae, f; procacitas, atis, f; insolentia, ae, f; protervia, ae, f; protervitas, atis, f; impotunitas, atis, f (impotunitas et inhumanitas; impotunitas et superbia; impotunitas scelerum); petulantia, ae, f (linguae; dictorum); confidentia, ae, f;

дёрн caespitium, ii, n; caespes, itis, m;

десант egressus exercitus;

десерт bellaria, orum, npl; tragemata, um, npl;

десертный ad bellaria idoneus, a, um;

десна gingiva, ae, f;

деспот tyrannus, i, m;

деспотизм tyrannia, idis, f; regnum, i, n; potentia, ae, f;

деспотический regius, a, um; tyrannicus, a, um;

деструктивный destructivus, a, um;

десятилетие decennium, ii, n;

десятилетний decennis, e;

десятый decimus, a, um;

десять decem;

+ в десять раз decie(n)s;

+ по десять deni, ae, a;

+ десятка, десяток decas, adis, f; decena, ae, f;

деталь pars, rtis, f; elementum, i, n; singula, orum, npl;

детальный scrupulosus, a, um; amplus, a, um;

детвора infantia, ae, f;

детеныш pullus, i, m; catulus, i, m; vitulus, i, m; scymnus, i, m (scymni leonum);

дети liberi, orum, mpl; filii, orum, mpl; suboles, is, f (producere subolem); infantes, ium, mpl; pueri, orum, mpl; impuberes, um, mpl; nati, orum, mpl;

+ иметь детей от какой-л. женщины tollere liberos ex aliqua;

+ обратить свои силы против детей своей родины (т.е. собственных сограждан) vires in viscera patriae vertere;

детище viscus, viscera;

детоубийство infanticidium, ii, n;

детоубийца infanticida, ae, m;

детский infantilis, e (vestis; blandimenta; aetas); puerilis, e;

детство infantia, ae, f (до 7 года жизни); pueritia, ae, f; aetas [atis, f] tenera; aetas infirma;

+ сначала мы расстаемся с детством, затем с юностью primum pueritiam abscondimus, deinde adulescentiam.

дефект defectum, i, n; defectus, us, m; vitium, ii, n;

дефектный mutilatus, a, um; defectivus, a, um;

+ быть дефектным in vitio esse;

дефис hyphen, n, indecl.;

дефицит defectus, us, m;

деформация deformatio, onis, f;

деформированный deformatus, a, um; deformis, e;

дециграмм decigramma, atis, n;

дециметр decimetrum, i, n;

дешевизна vilitas, atis, f (annonae);

дёшево viliter (constare);

+ дёшево купить vili emere; bene emere;

+ дёшево продать vili vendere; male vendere;

+ дёшево отделаться tecto latere abscedere;

дешёвый vilis, e (annona; frumentum; exsequiae; cibi); triobolus, a, um; diobolaris, e (scorta);

деяние factum, i, n; facinus, oris, n; actio, onis, f; labor, oris, m; opus, operis, n; res [rerum, fpl] gestae;

деятель actor, oris, m; agens, ntis, m;

+ заслуженный деятель науки vir (mulier) scientiae emeritus (-a);

деятельность actiones, um, fpl; opera, um, npl; usus, us, m; actuositas, atis, f; actus, us, m; agitatio; industria, ae, f;

+ адвокатская деятельность usus forensis;

+ деятельность на поприще искусства usus artis;

+ жизнь и деятельность карла Линнея Caroli Linnaei vita atque opera;

+ отчет о деятельности Ботанического института за последние 10 лет relatio de actis Instituti Botanici per hos decem annos;

+ посвятить себя государственной деятельности accedere ad rem publicam;

+ поле деятельности theatrum (th. virtuti conscientia est);

деятельный strenuus, a, um (vir fortis ac strenuus); navus, a, um (homo navus et industrius); vegetus, a, um (mens; ingenium); actuosus, a, um; activus, a, um; sedulus, a, um; impiger, gra, grum; operosus, a, um;

джаз jazzensis musica [ae, f];

джинсы bracae [arum, fpl] Genuenses;

джунгли jangala, orum, npl; silva [ae, f] vetusta,vetustissima; silvae, arum, fpl; loca [orum, npl] silvis humidis obsita;

диагноз diagnosis, is (eos), f;

+ краткий диагноз diagnosis brevis;

+ полный латинский (русский) диагноз diagnosis latina (rossica) plena;

+ диагнозы, подлежащие исправлению diagnoses corrigendae;

+ примечание к диагнозу observationes ad diagnosim;

диагностика diagnostica, ae, f;

диагностический diagnosticus, a, um;

+ диагностическая информация informatio diagnostica;

+ диагностический признак character diagnosticus;

диагональ linea [ae, f] diagonalis;

диагонально diagonaliter;

диаграмма diagramma, atis, n; schema, atis, n; tabella, ae, f; figura [ae, f] graphica, exemplum, i, n;

диадема fascia, ae, f; diadema, atis, n;

диакон diaconus, i, m;

диакритический diacriticus, a, um;

+ диакритические знаки signa diacritica;

диалектика dialectica, ae, f;

диаметр diametros, i, f; dimetiens, entis, f;

диаспора diaspora, ae, f;

диафрагма diaphragma; atis, n;

диван crabattus, i, m; cubile, is, n; sponda, ae, f; sella [ae, f] Turcica (amplior);

диверсия labefactatio, onis, f; diversio, onis, f; subversio, onis, f;

дивиденды pecunia [ae, f] dividenda; lucrum [i, n] dividendum;

дивизия pars [rtis, f] exercitus; divisio, onis, f;

диво miraculum, i, n;

дигесты digesta, orum, npl;

дигитальный digitalis, e;

диета diaeta, ae, f; ratio [onis, f] victus;

дизайнер architectus, us, m; designator, oris, m; fabricator, oris, m; auctor, oris, m;

дикий ferus, a, um (bestia); ferox (elephantus); spontaneus, a, um; ferinus, a, um; sponte crescens [ntis]; atrox, cis (animus; odium); truculentus, a, um (tigris); trux, cis (aper); indomitus, a, um; agrestis; rapidus, a, um; rigidus, a, um; torvus, a, um; efferus, a, um;

+ дикая коза caprea; dama;

+ дикий осёл onager, gri, m;

дикорастущий ferus, a, um (arbores);

дикость barbaries, ei, f; barbaria, ae, f; ferocia, ae, f; feritas, atis, f;

диктатор dictator, oris, m;

диктатура dictatura, ae, f;

диктовать dictare, 1;

диктор locutor, oris, m; annunciator, oris, m / trix, icis, f;

дилетант idiota, ae, m; amator, oris, m; cultor [oris, m] voluptarius; imperitus homo [inis, m]; tiro, onis, m;

дилетантизм mediocritas, atis, f;

динамика dynamica, ae, f;

динамический dynamicus, a, um;

динозавр dinosaurus, i, m;

диплом diploma, atis, n; codicilli, orum, mpl; tabellae [arum, fpl] publicae;

+ почетный диплом honorarii codicilli;

дипломатия ars [artis, f] diplomatica;

директор director, oris, m; moderator, oris, m; rector, oris, m; praefectus, i, m;

директория (комп) cooperculum, i, n;

дирекция administratio, onis, f;

дирижёр praefectus [i, m] musicus; syntonarius, ii, m; concentus moderator [oris, m];

дисгармоничный dysharmonicus, a, um;

диск discus, i, m; orbis

+ жёсткий диск (компьютерный) discus fixus;

дискета disculus, i, m;

диск-жокей orbium phonographicorum exhibitor [oris, m];

дисковод statio [onis, f] discorum;

дискриминация dicriminatio, onis, f;

+ расовая дискриминация discriminatio phyletica

дискуссионный disputabilis, e; + дискуссионный вопрос problema disputabile;

дискуссия disputatio, onis, f; discussio, onis, f;

дисплей ostentus, us, m; tabula [ae, f] dilucida descriptoria; ostentatio, onis, f;

диспут disputatio, onis, f; schola, ae, f (de aliqua re); concertatio, onis, f;

диссертация dissertatio, onis, f;

+ диссертация на соискание ученой степени кадидата (доктора) биологических наук dissertatio pro gradu candidati (doctoris) biologiae;

дистанция spatium, ii, n; intervallum, i, n; distantia, ae, f;

дистих distichon, i, n;

дисциплина disciplina, ae, f;

ДИТЯ infans, ntis, m; puer, eri, m; suboles, is, f (producere subolem; imperatorum; deorum); partus, us, m; parvulus, i, m; natus, i, m;

дифференциальный differentialis, e;

дифференциация differentiatio, onis, f;

дифференцированный differentiatus, a, um;

дичать efferascere, o, -, -; vastare, 1;

дичок arbor pomifera silvestris;

дичь caro [carnis, f] ferina; ferina, ae, f; venatio, onis, f; venatus, us, m; bestiae ferae; aucupium, ii, n;

+ множество разнообразной дичи multa et varia venatio;

длина longitudo, inis, f; proceritas, atis, f;

длиннобородый bene barbatus;

длинный longus, a, um; procerus, a, um; longinquus, a, um; prolixus, a, um; promissus, a, um;

длительность longinquitas; longitudo; diuturnitas;

длительный diuturnus, a, um; longus, a, um; mansurus, a, um;

длиться durare, 1; perdurare, 1; manēre, eo, nsi, nsum (ad nostram aetatem; suo statu; bellum manet); permanēre; pertinēre, eo, ui, ntum; stare, 1;

для ad (acc); pro (abl); ob (acc);

+ для точного разграничения видов этого рода необходимы зрелые плоды ad species hujus generis exacte limitandas fructus maturi necessarii sunt;

+ для взаимного обмена pro mutua commutatione;

+ характерный для proprius, a, um;

+ пригодный для idoneus, a, um;

+ того чтобы ideo ut;

+ для чего cujus rei causa;

+ для римлянина Фабий был человеком высокообразованным multae inFabio, ut in homine Romano, litterae fuerunt;

+ для тех времен ut illis temporibus;

+ для себя privatim; pro domo sua;

дневник diarium, ii, n; liber [bri, m] memorialis; commentarii [orum, mpl] diurni; ephemeris, idis, f;

+ дневник путешествия diarium itineris;

дневной diurnus, a, um; diarius, a, um;

+ дневная норма pensum, i, n;

+ дневной паёк diarium, ii, n;

днём die; interdiu; luce;

дно fundus, i, m;

+ идти (опускаться, оседать) на дно pessum ire;

+ погрузиться на дно моря pessum subsidere per mare;

+ перевернуть всё вверх дном caelum ac terras miscere, maria omnia caelo miscere;

до ad (acc); tenus (Tauro t.; Cumarum t.; pectoribus t.; nubium t.);

+ вплоть до середины августа usque ad medium Augustum;

+ встречается от берега моря вплоть до вершин гор a litore maris usque ad cacumina montium occurrit;

+ до верхних границ лесов ad limites superiores silvarum;

+ до октября ad Octobrem;

+ до основания ad basin;

+ стебель до 1 м высоты caulis ad 1 m altus;

+ до полудня ante meridiem;

+ до сих пор adhuc;

+ до нанесения ран vulneribus tenus;

добавление additio, onis, f; additamentum, i, n; supplementum, i, n; stillarium, ii, n (мелкое);

добавлять addere, o, didi, ditum (in vinum aquam); subdere (versūs); adjicere, io, jeci, jectum; acquirere, o, isivi, itum; afferre, affero, attuli, allatum (addere atque afferre multa); assumere, o, psi, ptum (ad reliquos labores etiam hanc molestiam); supplere, eo, evi, etum (ceteros; quantumcumque mensurae deest); suggerěre, o, ssi, stum (verba quae desunt); subnectere, o, xi, ctum (fabulam); subjungere, o, xi, ctum (praeces);

+ к этому добавить нечего nihil accedere potest ad eam rem; nihil huc addi potest;

+ он полагает, что к его славе добавить нечего sibi nihil ad gloriam acquirendum putat;

добавочный accessorius, a, um; additicius, a, um; intercalaris, e;

добиваться eniti, or, nisus sum; petere, o, ivi, itum; proficere, io, feci, fectum; quaerere, o, sivi, situm (immortalitatem sibi morte; gloriam); quaeritare, 1; aucupari, or, atus sum (studium populi ac favorem); extundere, o, tudi, tusum (aliquid precibus); adipisci, or, adeptus sum (dominationis); sequi, or, secutus sum; exsequi (aeternitatem); extorquēre, eo, rsi, rtum (alicui veritatem); tenere, eo, ui, ntum (jus suum); tendere, o, tetendi, tensum/tentum; contendere; studēre, eo, ui, - (aliquid, in aliquid; hoc unum studeo); impetrare, 1; exprimere, o, pressi, pressum;

+ добиваться похвалы laudari quaerere; laudi studere;

+ вот чего ты добиваешься ad eam rem affectas viam;

+ чего он добивается? Quid tendit?

+ добиться своих прав adipisci jus suum;

доблесть virtus, utis, f (militaris; est militis decus);

+ проявлять доблесть fungi virtute;

+ отличаться высокой доблестью virtute multum valere;

+ воинская доблесть virtus bellandi, rei militaris;

добрасывать adjicere, io, jeci, jectum;

добраться tangere, o, tetigi, tactum (portûs);

добро bonum, i, n; bona [orum, npl]; sua [orum, npl]; fortunae, arum, fpl;

+ делать добро кому-л. bene facere alicui, erga aliquem; benigne facere alicui, adversus aliquem

+ добро пожаловать bene factum te advenisse;

доброволец volo, onis, m; voluntarius, ii, m;

добровольно voluntarie; ultro; voluntate; volens; voluntarie (et non ex necessitate); sponte (meā, tua, sua; sua sponte recte facere; Italiam non sponte sequor; non sponte nocens); libenter;

+ по принуждению или добровольно? utrum jussus an ultroneus?

добровольный voluntarius, a, um; ultroneus, a, um (exsilium); volens, ntis;

добродетель honestum, i, n; honestas, atis, f; virtus, utis, f (est in eo virtus et probitas);

+ добродетель есть не что иное, как доведённая до совершенства природа est virtus nihil aliud, quam ad summum perducta natura;

добродетельный benemorius, a, um; sanctus, a, um; pius, a, um; probus, a, um;

добродушие bonitas, atis, f; humanitas, atis, f;

доброжелатель fautor, oris, m;

доброжелательный benevolens, ntis; benevolus, a, um; amicus, a, um;

доброжелательство benevolentia, ae, f;

доброкачественный probus, a, um; bonus, a, um; benignus, a, um;

добросердечно liberaliter (accipere; accipi);

добросовестность bona fides [ei, f];

+ исполнять свои обязанности с прежней добросовестностью veterem pudorem sibi imponere;

+ справедливость в вопросах доверия именуется добросовестностью justitia creditis in rebus fides nominatur;

добросовестный accuratus, a, um; diligens, ntis; sedulus, a, um; studiosus, a, um; fidus, a, um (interpres); certus, a, um (naturae rerum explorator); verus, a, um (testis); religiosus, a, um; sanctus, a, um; pius, a, um;

доброта bonitas, atis, f;

добротный bonus, a, um; probus, a, um (merx);

добрый bonus, a, um; probus, a, um; benignus, a, um; pius, a, um;

+ доброе расположение benevolentia;

добывать parare, 1; conficere, io, feci, fectum; reportare, 1; conciliare, 1; extricare, 1; parere 3b; assequi, or, cutus sum;

+ добывать корм pabulari;

добыча raptum, i, n (rapto potiri); praeda, ae, f; rapina, ae, f; manubiae, arum, fpl; exuviae, arum, fpl; spolia [orum, npl]; praemium, ii, n;

+ военная добыча spolia (pl) (hostium, agrorum)

доверенность litterae [arum, fpl] procuratoriae; auctoritas, atis, f; testimonium, ii, n;

+ лицо, которому выдана доверенность mandatarius;

+ лицо, выдающее доверенность mandator;

+ по доверенности per procuram;

доверие fides, ei, f; fidentia, ae, f; confidentia, ae, f; fiducia, ae, f;

+ внушать доверие fidem facere;

+ заслуживать доверия fidem merere;

+ достойный доверия fidem merens;

+ заслуживать доверие habere fidem;

+ оказывать доверие fidem tribuere;

+ внушать доверие fidem facere;

+ из доверия к тебе fiduciā tuā;

+ пошатнувшееся доверие fides afflicta;

+ пользуясь доверием, обмануть кого-л.; злоупотребить чьим-л. доверием per fiduciae rationem fraudare aliquem; propter [per] fidem decipere aliquem;

+ относиться с доверием к людям confidentiam afferre hominibus;

+ отказать кому-л. в доверии damnare fidem alicujus;

+ слушать нужно всё, но не спешить с доверием nil spernat auris, nec tamen credat statim;

довериться concredere [o, credidi, creditum] fidei alicujus;

+ довериться вероломным врагам se perfidis hostibus credere;

доверху ad summum;

довершать consummare, 1; complere, eo, evi, etum; exsequi, or, secutus sum (incepta; aliquid usque ad extremum);

+ довершить что-л. summam manum imponere alicui rei;

доверчивость credulitas, atis, f;

доверчивый credulus, a, um;

довершать conficere, io, feci, fectum; perficere; cumulare, 1; consummare, 1;

доверять fidere, o, fisus sum; fidem habere [eo, ui, itum], tribuere [o, ui, utum], adjungere [o, nxi, nctum], ferre [fero, tuli, latum] (alicui); confidere (de aliqua re); credere, o, didi, ditum (utrumque vitium est et omnibus credere et nemini); concredere (alicui aliquid); mandare, 1 (alicui consulatum, imperia);

+ не доверять кому-л. abrogare alicui fidem;

довести, доводить perducere, o, xi, ctum; agere,o, egi, actum (aliquem ad [in] aliquam rem);

+ довести до абсурда ad absurdum reducere;

+ довести до конца absolvere; exsequi (aliquid usque ad extremum);

+ довести до сведения in notitiam perferre; certiorem facere;

довод argumentum, i, n (a. est ratio, quae, quod est dubium, per id quod dubium non est, confirmat довод есть основание, подтверждающее сомнительное несомненным); ratio, onis, f; documentum, i, n;

+ веские доводы argumenta gravissima;

+ неопровержимые доводы argumenta irrefutabilia;

+ решающий довод summum argumentum;

+ опираясь на эти доводы his rationibus fultus;

+ приводить доводы в пользу… afferre rationes pro (contra)…/ afferre argumenta;

+ доводы и выводы argumenta et rationes;

доводить perducere, o, xi, ctum; redigere, o, egi, actum; perficere, io, feci, fectum; revocare, 1; commovēre, eo, movi, motum;

+ доводить до всеобщего сведения vulgare; promulgare;

+ доводить до конца transigere; expugnare; patrare;

+ доводить до чего-л. adigere; committere; adducere; deducere;

довольно sat(is); bene; affatim;

+ довольно словесных препирательств verbis velitationem fieri compendii volo;

довольный contentus, a, um (parte debiti contentum esse); satur, ura, urum;

+ быть довольным собой placere sibi;

+ земледельцы, довольные (довольствующиеся) малым agricolae parvo beati;

довольствоваться satis habere;

+ не довольствоваться parum habere;

догадаться conjectare, 1; conjicere, io, jeci, jectum; suspicari, or, atus sum;

догадка conjectura, ae, f; conjectio, onis, f; suspicio, onis, f (alicujus rei); opinio, onis, f;

+ основанный на догадке conjectura positus;

догадываться conjicere, io, jeci, jectum; suspicari, or, atus sum; prospicere, io, spexi, ctum;

догма dogma, atis, n;

догматический dogmaticus, a, um

догнать adipisci, or, adeptus sum (fugientem); calcem calce terere [o, trivi, tritum];

договариваться agere, o, egi, actum (cum aliquo de re aliqua, aliquam rem); tractare, 1 (de condicionibus); stipulari, or, atus sum; pacisci, or, pactus sum; contrahere, o, xi, ctum; (pacem) pangere, o, panxi (pegi, pepigi), pactum;

договор foedus, eris, n; tractatus, us, m; contractus, us, m; pactus, us, m; pactum, i, n; pactio, onis, f; cautio, onis, f; conventio, onis, f; conventus, us, m; lex, legis, f; condicio, onis, f; tabella, ae, f; syngraphus, i, m;

+ брачный договор tabulae nuptiales; tabellae dotis;

+ Договор запрещает добычу металлов, газа, нефти, использование в коммерческих целях растений и животных в Антарктиде. Illo tractatu sanctum est, ne metalla in Antarctide exercentur neve gasum, petroleum, herbae vel animalia ad usum commercialem converterentur;

+ договор найма conductum, conductio (ex conducto agere); locatio (et) conductio, locatum (et) conductum;

+ заключать договор contractum agere;

+ заключение договора ictus foederis;

+ международный договор tractatus internationalis;

+ подписать договор tractaui subscribere;

договорный (акт) formula, ae, f;

догонять adipisci, or, eptus sum; assequi, or, utus sum;

догорать exurěre, o, ussi, ustum (lucerna exusta est);

дождевой pluvialis, e; pluvius, a, um;

+ дождевая вода aqua pluvialis;

+ дождевой лес silva pluvialis;

дождливый pluviosus, a, um; pluvius, a, um; nimbosus, a, um;

+ дождливый день dies pluviosus;

+ в дождливую погоду caelo (Jove) pluvio;

дождь pluvia, ae, f; imber, bris, m; aqua[ae, f] caelestis;

+ под дождем sub pluvia;

+ склон, открытый ветрам и дождям declivitas ventis et pluviis exposita;

+ дождь идёт pluit;

дожидаться manēre, eo, nsi, nsum (aliquem; adventum alicujus); ex(s)pectare, 1;

дожить vivere, o, xi, ctum (ad summam senectutem; ad centesimum annum);

+ мы дожили до того, что… vivi pervenīmus, ut…

+ дожить до ста лет perducere vitam ad annum centesimum;

+ если бы я смог дожить до этого дня! utinam eum diem videam!

доза dosis, is, f;

дозволение concessus, us, m; permissio, onis, f;

дозволять sinere, o, sivi, situm; permittere, o, misi, missum; concedere, o, cessi, cessum;

дозревание maturatio, onis, f;

дозревать maturescere, o, ui, -;

+ плоды дозревают лишь с наступлением заморозков fructus tantum frigoribus levioribus incipientibus maturescunt;

доить mulgēre, eo, si, lsum; siccare, 1;

доказанный probatus, a, um; testatus, a, um;

+ доказанный факт res probata (testata);

доказательство demonstratio, onis, f; ostentus, us, m; probatio, onis, f; testis, is, m/f; argumentum, i, n (a. est ratio, quae, quod est dubium, per id, quod dubium non est, confirmat); argumentatio, onis, f (Argumentatio est explicatio argumenti. Argumenta, non argumentatio.); apodixis, is (eos), f; fides, ei, f; testimonium, ii, n (alicujus rei; dare, afferre); signum, i, n; indicium, ii, n; index, icis, m; pignus, oris, n; specimen, inis, n; documentum, i, n; experimentum, i, n;

+ в доказательство ссылаться на чьи-л. воспоминания fidem memoriae alicujus appellare;

+ в доказательство чего-л. ad [in] fidem alicujus rei;

+ изобилующий доказательствами argumentosus;

+ неопровержимые доказательства probationes irrefutabiles;

+ приводить в доказательство argumentari (aliquid, multa);

+ приводить слабые доказательства plumbeo gladio jugulare;

+ служить доказательством ostentui esse;

+ это служит доказательством hoc est argumento;

+ являться важным доказательством magno documento esse;

+ явные доказательства probationes evidentes;

доказать probare, 1; exprobare, 1; vincere, o, vici, vinctum (aliquid verbis); convincere; arguere, o, ui, utum; ostendere, o, ndi, nsum (ntum); docēre, eo, ui, ctum; argumentari, or, atus sum (Quid porro argumenter? К чему мне ещё доказывать?);

+ родство этих видов легко доказывается affinitas harum specierum facile probatur;

+ докажи, что Оппианик был честным человеком vince Oppianicum bonum virum fuisse;

доказуемый argumentabilis, e (propositio difficile argumentabilis);

доклад relatio, onis, f; relatus, us, m; dissertatio, onis, f; oratio, onis, f; schola, ae, f (de aliqua re);

докладчик relator, oris, m; orator, oris, m;

докладывать referre, fero, tuli, latum; deferre; orare, 1;

доколе quousque; quamdiu; quoad;

доктор doctor, oris, m; medicus, i, m;

+ доктор биологических наук d. biologiae (rerum naturalium);

+ диссертация на соискание степени доктора dissertatio pro gradu doctoris;

+ доктор права Juris Doctor (J.D.)

документ documentum, i, n; instrumentum, i, n; consignatio, onis, f; litterae, arum, fpl; tabulae, arum, fpl (litteris Graecis confectae); tabellae, arum, fpl (publicae);

+ действовать на основании снабжённых печатями документов tabellis obsignatis agere;

документальный documentalis, e;

документация documentatio, onis, f; tabulae, arum, fpl;

докучать lassare, 1 (numina); terebrare, 1; fatigare, 1; obtundere, o, tudi, tusum;

долбить tundere, o, tudi, tusum; cavare, 1;

+ долбить в одну точку terebrare;

долг debitum, i, n (alicui solvere); debitio, onis, f (gratiae); creditum, i, n; aes [aeris, n] alienum; officium, ii, n; munus, eris, n;

+ быть в долгу reliquari alicui; in aere alieno esse;

+ быть по уши в долгах animam debere;

+ давать в долг без процентов alicui sine fenore pecunias expensas ferre;

+ наделать долгов incidere in aes alienum;

+ он счёл своим долгом выразить своё мнение о диссертации officii sui esse existimavit, ferre de illa dissertatione judicium;

+ оплатить свои долги, расплатиться с долгами expedire nomina sua;

+ оставаться верным своему долгу in officio (per)manēre;

+ получить что-л. в долг под соответствующий залог aliquid satis dato debere;

+ последний долг officium triste;

+ считаю это своим долгом по отношению к их предкам majoribus eorum tribuendum puto;

+ я думаю, что он по уши в долгу non puto illum capillos liberos habere;

долгий amplus, a, um (dies); tardus, a, um (nox); longus, a, um; diuturnus, a, um; longinquus, a, um; laxus, a, um; productus, a, um; protensus, a, um;

долго diu (ср.ст. diutius; diutissime); longe; multum; procul;

долговечный diuturnus, a, um; perdurans, ntis; vivax, cis; firmus, a, um; stabilis, e; longe vivens; perennis, e;

+ долговечное дерево arbor vivax;

+ долговечная древесина lignum firmum; stabile;

долговечность diuturnitas, atis, f; perdurantia, ae, f; vivacitas, atis, f; firmitas, atis, f; stabilitas, atis, f;

долговой debitorius, a, um;

+ долговая расписка syngrapha;

+ долговое обязательство nexus;

долговременный diuturnus, a, um;

долголетие longaevitas, atis, f;duratio, onis, f;

+ дерево, отличающееся исключительным долголетием arbor longaevitate exquisita insignis;

долголетний diuturnus, a, um; longus, a, um; longaevus, a, um;

долгота longitudo, inis, f;

+ восточная долгота longitudo orientalis;

+ западная долгота longitudo occidentalis;

долевой partittivus, a, um; lobaris, e;

доледниковый praeglacialis, e;

долететь advolare, 1; pervolare, 1;

+ куда копьё не могло долететь quo telum adjici non potuit;

долженствовать debēre, eo, ui, itum; habēre, eo, ui, itum (respondendum);

+ опираясь на эти соображения, я должен был разграничить эти виды his rationibus fultus has species distinguere debui;

+ дожным образом convenienter; rite; justo modo; ut (aliquem) aequum est;

+ мы должны это считать гораздо более серьёзным illa multo gravius aestimare debemus;

+ сказать то, что должно быть сказано dicere debentia dici;

должник debitor, oris, m; obaeratus, i, m;

+ недобросовестный должник fraudator beneficiorum;

+ основной должник capitalis debitor;

+ платёжеспособный должник debitor idoneus;

+ должники illi, qui debent; debentes;

должность magistratus, us, m; honor, oris, m; officium, ii, n (scribae; legationis); munus, eris, n; sors, rtis, m; imperium, ii, n; ministerium, ii, n; potestas, atis, f; actus, us, m;

+ слагать с себя дожность a magistratu (honore) abire; abdicare se magistratu (imperio);

+ снять с должности ab actu removere;

+ занимать должность officium (munus, magistratum) administrare;

+ занимать почётную должность uti honore;

+ высшая должность summa;

долина vallis, is, f;

+ в верхней (нижней) части долины реки in parte superiore (inferiore) vallis fluminis;

+ в долине реки (ручья) in valle fluvii (rivuli);

+ древняя долина vallis antiqua;

+ обитает в гористых частях долины Кошадары habitat in montosis vallis Koshadarae;

+ по каменистым долинам in vallibus lapidosis;

+ в горных долинах in convallibus montium;

+ в долине ручья in vallecula rivuli;

доллар nummus Americanus; dollarium, ii, n;

долой abi ex oculis; abi e conspectus; apage;

доломит dolomitum, i, n;

долото dolabrum, i, n;

долька lacinula, ae, f; particula, ae, f; lobulus, i, m; loculus, i, m; segmentum, i, n;

доля lacinia, ae, f; pars, rtis, f; lobus, i, m; partitio, onis, f; portio, onis, f; sors, rtis, f; fortuna, ae, f;

дом domus, i, f; nidus, i, m; familia, ae, f; tectum, i, n; aedes, ium, f; lar, laris, m; penates, ium, mpl;

+ дом наместника в провинции praetorium;

+ домa domi;

+ домой domum;

+ из дома domo;

+ жить в доме uti domo;

+ детский дом drephotrophium; orphanotrophium;

+ жилой многоквартирный восьмиэтажный дом multizonium octo tabulatorum;

+ глава дома pater familias;

+ торговый дом familia negotians; domus mercatoria;

+ не выходить из дому suis se tenere ;

+ надстраивать дом tectum altius tollere;

домашний domesticus, a, um; familiaricus, a, um; familiaris, e; mansuetus, a, um;

+ домашний очаг lar, laris, m; focus, i, m;

домик casa, ae, f; casula, ae, f; domicella, ae, f; lorica, ae, f; theca, ae, f; testa, ae, f;

доминион dominium, ii, n;

доминировать dominari, or, atus sum;

домино ludus [i, m] domini;

домна fornax [cis, f] metallorum; aeraria fornax;

домовитый assiduus, a, um (dominus);

домогательство affectatio, onis, f (alieanae fortunae); ambitus, us, m; petitio, onis, f; appetitio, onis, f; contentio, onis, f;

домогаться captare, 1 (cenas divitum); aucupari, or, atus sum (studium populi ac favorem); petessere, o, -, - (pugnam caedesque; laudem); affectare, 1 (alienam fortunam); petere, o, tivi, titum; appetere; postulare, 1; impetrare, 1; concupiscere, o, cupivi, cupitum; quaerere, o, sivi, situm; sectari, or, atus sum; imminēre, eo, -,- (in, ad aliquid; alicui rei); niti, or, nisus sum;

домоправитель dispensator, oris, m; *major [oris, m] domus; villicus, i, m;

доморощенный vernaculus, a, um;

домочадец familiaris, e;

донесение tabella, ae, f; relatio, onis, f; relatus, us, m;

+ донесение о победе tabellae laureatae;

донизу ad imum;

+ сверху донизa summo ad imum;

донимать enecare, 1 (aliquem rogitando); lacessere, o, sivi, situm;

донник serta, ae, f;

донос delatio, onis, f; indicium, ii, n;

доносить gestare, 1 (verba); referre, fero, tuli, latum; reportare, 1; nuntiare, 1; annuntiare, 1;

доносчик delator, oris, m; criminator, oris, m (meus; in aliquem); accusator, oris, m; sycophanta, ae, m; index, icis, m; calumniator, oris, m;

доныне (usque) ad hoc tempus; adhuc;

доподлинный graphicus, a, um (servus; fur); verus, a, um; sincerus, a, um; merus, a, um;

дополнение addenda, orum, npl; additamentum, i, n; appendix, icis, m; mantissa, ae, f; supplementum, i, n; complementum, i, n;

+ дополнения и исправления addenda et corrigenda;

+ в дополнении in addendis;

+ дополнения к тому addenda ad volumen;

+ вносить дополнения addere;

дополненный auctus, a, um; locupletatus, a, um;

+ новое издание, дополненное автором editio nova ab auctore aucta;

+ издание второе, дополненное editio secunda locupletata;

дополнительный additionalis, e; supplementarius, a, um; auxiliaris, e;

+ дополнительные материалы materies additionales;

+ дополнительный каталог catalogus supplementarius;

дополнить supplere, eo, evi, etum (Gallici belli imperfectum librum); adaugēre, eo, auxi, auctum; subrogare, 1 (lex subrogatur, id est, adjicitur aliquid primae legi);

+ дополнить одни преступления другими maleficia aliis nefariis adaugere;

допрашивать quaerere, o, sivi, situm (in aliquem; tormentis omnibus); interrogare, 1; audire, 4;

допрос interrogatio, onis, f; percontatio, onis, f (perconationem facere); quaestio, onis, f; auditio, onis, f; inquisitio, onis, f;

допуск admisssio, onis, f;

допускать admittere, o, misi, missum (aliquem in curiam); committere, o, misi, missum; recipere, io, cepi, ceptum; sinere, o, sivi, situm; interponere, o, posui, positum; pati, ior, passus sum;

+ допускать к себе admittere aliquem ad se;

+ допускать ошибки errores admittere;

+ допускать различные толкования explicationes varias admittere;

допустимый admissibilis, e;

Дорийцы Dorici, orum, mpl;

дорический Doricus, a, um;

дорога via, ae, f; iter, itineris, n; cursus, us. m;

+ узкая дорога, по которой повозки едва (с трудом) могли бы проехать в один ряд iter angustum, vix qua singuli carri ducerentur;

+ железная дорога via ferrea; ferrivia, ae, f ;

+ лесная дорога via silvatica;

+ вдоль недавно проложенных дорог secundum vias recenter structas;

+ мостить дорогу viam sternere;

+ шоссейная дорога via lapidibus strata;

+ на склонах у дороги in declivibus ad viam;

+ по обочинам дорог ad viarum margines;

+ по дороге к горе in itinere ad montem;

+ скотопрогонная дорога tractus pascuus;

+ проселочная дорога trames, itis, m;

+ сбиться с дороги aberrare (a via);

+ в город ведут три дороги tres viae sunt ad urbem;

+ строить (прокладывать) дорогу viam munire (facere, aperire);

+ дорога из Ассора в Генну via, quā Assoro itur Hennam;

+ то, что недавно было тропинкой, стало дорогой modo quae fuerat semita, facta via est;

+ пуститься в путь по дорогам и бездорожьям per vias inviaque in vias se dare;

+ иди своей дорогой abi tuam viam;

+ идти по дороге viā ire;

+ дать, уступить дорогу кому-л. dare alicui viam;

+ ездить по Аппиевой дороге (viam) Appiam terere;

+ дорога, по которой не ступала нога человека nulla via humano trita pede;

+ дорога, ведущая к стенам Плутона via, quae tendit sub moenia Ditis;

+ дорога имела протяжение в десять дневных переходов via erat decem dierum;

дороговизна caritas, atis, f (rei frumentariae, annonae; vini);

дорогой carus, a, um; pretiosus, a, um; dives, itis; impensus, a, um; magnus, a, um; dilectus, a, um (alicui; luce mihi dilectior); placitus, a, um; desiderium, ii, n;

+ прощайте, мои дорогие valete, desideria mea;

дородный fusus, a, um; habitus, a, um; obesus, a, um; crassus, a, um; pinguis, e;

дорожка ambulacrum, i, n; ambulatio, onis, f; callis, is, m; semita, ae, f; trames, itis, m;

дорожный itinerarius, a, um;

досада taedium, ii, n; amaritudo, inis, f; molestia, ae, f; indignatio, onis, f; offensio, onis, f;

+ с досадой acide (ferre in anima sua);

+ переносить что-л. с досадой iniquo animo aliquid ferre;

досадно piget;

досадный molestus, a, um; subodiosus, a, um; odiosus, a, um; gravis, e;

+ досадная погрешность mendum molestum;

досадовать iniquo animo aliquid ferre [fero, tuli, latum]; poenitēre, eo, ui, -;

досаждать agere, o, egi, actum (stimulis); calefacere, io, feci, factum; pungere, o, nxi, ctum; irritare, 1;

доска tabula, ae, f; axis, is, m; lamina, ae, f;

+ доска для игры abacus;

+ доска объявлений tabula (nuntiis proponendis / libellis affigendis), nuntius muralis;

+ классная доска tabula litteraria; tabula nigra scriptoria;

досконально accurate; diligenter; exacte; exquisite; rite; sedulo; studiose;

дословно ad verbum; verbatim;

дословный ad verbum; verbalis, e;

доспехи arma, orum, npl; spolia, orum, npl;

+ доспехи, снятые с неприятельского полководца spolia opīma;

досрочно praemature;

доставать sufficere, io, feci, fectum; satis esse [sum, fui, -];

+ не доставать abesse (hoc unum illi afuit; abest quod avemus);

доставать attingere, o, attigi, attactum; tangere, o, tetigi, tactum; procurare, 1; expedire, 4 (panem canistris); promere, o, psi, ptum; depromere, o, psi, ptum;

+ стараться достать captare;

доставаться obvenire, io, obveni, ventum (alicui sorte); pervenire; obtingere, o, obtigi, -;

доставить afferre, affero, attuli, allatum (pacem ad aliquem; alicui auxilium; litteras ad aliquem; ager segetes affert; bruma nives affert); deferre; referre; paebere, eo, ui, itum; sistere, o, stiti, statum (aliquem in portu); subigere, o, egi, actum (naves ad castellum); tribuere, o, ui, utum (pacem terris); suppeditare, 1 (frumentum toti Italiae); suggerere, o, gessi, gestum (tela alicui; tellus alimenta suggěrit); afficere, io, feci, fectum; sufficere, io, feci, fectum (cunctarum rerum abundantiam alicui); subministrare, 1 (auxilia hostibus; occasiones alicui); subvehere, o, xi, ctum; tendere, o, tetendi, tentum (tensum);

+ доставлять всё необходимое для пропитания parare, quae suppeditent ad victum;

доставка subvectio, onis, f;

+ испытывать продовольственные затруднения в связи с плохой доставкой ab re frumentaria duris subvectionibus laborare;

достаток copia, ae, f;

достаточно satis; sat; sufficienter; affatim;

достаточность satietas, atis, f;

достаточный sufficiens, ntis;

+ быть достаточным sufficere; suppetere;

+ эти признаки имеют большое значение, но редко достаточны для определения родов hi characteres magni valoris sunt, sed raro ad genera definienda sufficiunt;

+ не было даже в достаточно большом количестве кормов ne pabuli quidem satis magna copia suppetebat;

+ если бы он достаточно долго прожил, он стал бы консулом cui si vita suppeditavisset, consul factus esset;

+ у меня вполне достаточно что сказать undique mihi suppeditat, quod dicam;

+ достаточно, чтобы ты разрешил sufficit, ut sinas;

достигать accedere, o, cessi, cessum; succedere (ad summum honorem); attingere, o, attigi, attactum; tangere, o, tetigi, tactum (haec civitas Rhenum tangit; portûs); pervenire, io, veni, ventum; progredi, ior, gressus sum; proficere, io, feci,fectum; expedire, 4 (victoriam); adipisci, or, adeptus sum (senectutem); capere, io, cepi, captus sum (insulam; portum); tenēre, eo, ui, tentum (portum); pertinēre; prehendere, o, ndi, nsum; quaerere, o, sivi, situm; scandere, o, scendi, scensum; affectare; impetrare, 1; penetrare, 1; permeare, 1; porrigere, o, xi, ctum; prominēre, eo, ui, -;

+ это дерево достигаает возраста 200 лет haec arbor ad annum ducentesimum pervenit;

+ многого достиг автор, объездивший всю Грузию plurimum auctor Iberia omni peragrata profecit;

+ достигнуть желаемого frui votis; damnari voti;

+ достигнуть власти affectare opes; adipisci rerum;

+ не годами, а природным дарованием достигается мудрость non aetate, verum ingenio adipiscitur sapientia;

+ сабиняне бросились в горы, но лишь немногие достигли их Sabini montes petebant et pauci tenuere;

+ источник, которого достигает морской прилив fons, quo (in quem) mare succedit;

достижение adeptio, onis, f;

достижимый contiguus, a, um;

достоверность fides, ei, f (testimonii); auctoritas, atis, f; veritas, atis, f;

достоверный certus, a, um; compertus, a, um; exploratus, a, um; testatus, a, um; verus, a, um; locuples, etis; luculentus, a, um;

достоинство virtus, utis, f (arboris; equi); dignitas, atis, f; gravitas, atis, f; majestas, atis, f; auctoritas, atis, f; veneratio, onis, f; gradus, us, m;

+ достоинства и недостатки этого труда hujus operis virtutes et vitia;

+ по достоинству pro merito;

+ чувство собственного достоинства superbia;

+ достигнуть чего-л. благодаря своим достоинствам aliquid virtute adipisci;

достойно liberaliter (liberaliter vivere; liberaliter educatus); honeste; digne;

достойный dignus, a, um; condignus, a, um (crimini condigna ultio); merens, ntis; idoneus, a, um; meritus, a, um (poena; meritissimā famā frui); honestus, a, um;

+ достойный внимания attentione dignus; spectabilis;

+ достойный накзания sons, ntis; noxius, a, um;

+ достойный одобрения probabilis, e;

+ достойный осмеяния ridiculus, a, um;

+ достойный похвалы laudabilis, e;

+ достойный почтения venerandus, a, um; venerabilis, e;

+ достойный проклятия detestabilis, e; exsecrandus, a, um;

+ достойный славы gloriosus, a, um;

+ достойный сожаления lamentabilis, e; miser, era, erum; miserabilis, e; miserandus, a, um;

+ достойный удивления admirabilis, e; mirandus, a, um;

достопамятный memorabilis, e; commemorabilis, e;

достопримечательности visenda, orum, npl (Athenarum);

достопримечательный notabilis, e; notandus, a, um; visendus, a, um; aspectabilis, e;

достояние possessio, onis, f; suum, i, n; res, ei, f (familiaris); fortunae, arum, fpl; bona, orum, npl; substantia, ae, f; heredium, ii, n; gaza, ae, f (agrestis);

+ расточать своё достояние uti suo largius;

+ вся Азия стала достоянием римского народа tota Asia populi Romani facta est;

доступ aditus, us, m; admissio, onis, f;

доступно facile;

доступный accessibilis, e; tractabilis, e (oculis manuque); apertus, a, um; patulus, a, um; patiens, ntis; propositus; vacuus, a, um; vulgaris, e; pervius, a, um; pronus, a, um;

+ быть доступным vacare (litora jure gentium omnibus vacant);

досуг otium, ii, n; vacivum tempus, oris, n; vacuum tempus; vacuus, i, m (aliquid invenire vacui);

+ почитать на досуге vacive libellum perlegere;

+ на досуге si vacet;

досужий vacuus, a, um (homo); otiosus, a, um;

дотрагиваться tangere; attingere, o, attigi, attactum; effingere, o, nxi, ctum; libare, 1;

доход lucrum, i, n; quaestus, us, m; acceptum, i, n; merces, ēdis, f (praediorum); reditus, us, m; vectigal, is, n; obventio, onis, f;

+ извлекать доходы frui (agro);

+ извлечение доходов (из пользования чужой собственностью) usus et fructus, usus fructusque, ususfructus;

+ нечестный доход cum mala fama lucrum;

+ не приносящий дохода vacuus (vacuam habere pecuniam); sterilis (nummi; pecunia);

+ доходы commoda (publica, populi);

доходить accedere, o, cedi, cessum (ad aliquem; aliquem; ad Aquinum; Carthaginem); procedere; attingere, o, attigi, attactum; tangere, o, tetigi, tactum; venire, io, veni, ventum (usque ad mare); pervenire, io, veni, ventum; progredi, ior, gressus sum; redire; revolvere, o, volvi, volutum; adire,eo, ii, itum (ad urbem);

+ растет по всему Карельскому перешейку и доходит до Выборга in toto isthmo Karelico provenit et ad Vyborg usque accedit;

+ доходит до северных границ limites boreales attingit (tangit);

+ эта форма в Сибири доходит до Енисея haec forma in Sibiria usque ad flumen Jenissei pervenit (progreditur);

+ вскоре моё письмо дойдёт до тебя mox epistula mea tibi veniet;

доходный uber, era, erum (quaestus uberrimus); fructuosus, a, um; quaestiosus, a, um;

доцент docens, ntis, m/f;

+ доцент Ленинградского университета docens Universitatis Leninopolitanae;

дочерний filialis, e;

дочка filiola, ae, f;

дочь filia, ae, f; gnata, ae, f; nata, ae, f; puella, ae, f; virguncula, ae, f;

дощечка tabella, ae, f (liminis);

доярка multrix, icis, f;

драгоценный pretiosus, a, um; carus, a, um;

+ драгоценный камень gemma, ae, f; lapis, idis, m (pretiosus);

дразнить lacessere, o, ivi, itum; cavillari, or, atus sum;

драка rixa, ae, f; pugna, ae, f;

дракон draco, onis, m; serpens, entis, m,f;

драма fabula, ae, f; poëma [atis, n] dramaticum; drama, atis, n;

драматург poëta [ae, m] dramaticus; dramaturgus, i, m; poeta scaenicus;

дранка scandula, ae, f;

драночный scandularis, e;

драть vellere, o, vulsi, vulsum; scindere, o, scisi, scisum; carpere, o, psi, ptum; decerpere, o, psi, ptum; glubere, glupsi, gluptum;

драться rixari, or, atus sum; pugnare, 1;

древесина lignum, i, n; materia, ae, f;

+ древесина балансовая lignum ad chartam praeparandam idoneum;

+ древесина деловая lignum industriale;

+ древесина мягкая lignum molle;

+ древесина свилеватая lignum tortuosum;

+ древесина строительная lignum constructivum;

древесиноведение xylologia, ae, f;

древесно-кустарниковый arboreo-fruticosus, a, um;

древесный lignosus, a, um; ligneus, a, um; arboreus, a, um;

+ древесный плод pomum; malum;

+ древесный уголь carbo lignosus;

+ древесные волокна libriformum;

+ древесные породы arbores;

древко bacillum, i, n; hastile, is, n;

древний antiquus, a, um; incanus, a, um (saecula); cascus, a, um; vetus, eris (oppidum; regnum Priămi); vetustus, a, um; priscus, a, um; senex, senis;

древность antiquitas, atis, f; vetustas, atis, f;

древовидный arbustus, a, um; arboreus, a, um;

древонасаждение plantatio [onis, f] arborum;

древостой dendrostasis, is, f;

дремать dormitare, 1;

дремота dormitatio, onis, f; somnus, i, m (levis);

дремучий densissimus, a, um; opacus, a, um;

дрессировать alumnari, or, atus sum (canes); assuefacere, io, feci, factum; instruere, o, uxi, ctum;

дробить comminuere, o, ui, utum;

дробь fractio, onis, f;

дрова ligna, orum, npl; cremium, cremia (pl); arbores cremiales;

дрогнуть fluctuare, 1 (acies fluctuans);

дрожать fluctuare, 1 (aër fluctuat); trepidare, 1 (metu); tremere, o, ui, - (toto pectore; corde et genibus; ossa); vibrare, 1; pavēre, eo, pavi, -;

дрожащий trepidus, a, um (improviso metu); tremulus, a, um; crispus, a, um;

+ дрожащий от нетерпения praetrepidans;

дрожжи cerevisiae, arum, fpl; fermentum, i, n; Saccharomycetaceae, arum, fpl; faex, cis, f;

дрожь tremor, oris, m; frigus, oris, n; horror, oris, m; pavor, oris, m;

дрозд turda, ae, f; turdus, i, m;

дротик hast(ul)a, ae, f; telum, i, n (tela mittere, conjicere); spiculum, i, n; veru, us, n; pilum, i, n; jaculum, i, n;

друг amicus, i, m; familiaris, is, m; sodalis, is, m; necessarius, ii, m;

+ друг друга alius alium; alter alterum; invicem; inter se; se invicem;

+ друг другу sibi; alius alii (alio)

+ друг с другом inter se; invicem;

+ в присутствии многих моих друзей cum essent complures mecum familiares;

+ иметь много друзей valere amicis;

+ отвернуться от друга amicitiae terga versa dare;

+ быть запросто (на равной ноге) с друзьями se submittere in amicitia;

другой alius, a, ud; alienus, a, um; alter, era, erum; ceterus, a, um; reliquus, a, um;

+ другим образом aliter;

+ другим путём alia;

дружба amicitia, ae, f; conjunctio, onis, f; usus [us, m] amicitiae; familiaritas, atis, f; necessitudo, inis, f;

+ изменить старой дружбе amicitiae terga versa dare;

+ сделать дружбу более тесной familiaritatem frequentiorem reddere;

дружелюбный hospitalis, e; notus, a, um; amabilis, e; amicus, a, um; benevolus, benevbolentis;

дружески familiariter; amice; benevole; amanter;

дружеский sodalis, e; fraternus, a, um; benignus, a, um;

дружественный amicabilis, e; amicalis, e;

дружина manus, us, f;

дружинник ambactus, i, m;

дружить uti [or, usus sum] aliquo amico; habere aliquem amicum, familiarem;

дружок capitulum, i, n (o capitulum lepidissimum!);

друза drusa, ae, f; concretio [onis, f] crystallorum;

друиды druides, um, m;

дряблый puter, tris;

дряхлеть senescere, o, ui, -;

дряхлость mala aetas, atis, f; senium, ii, n;

дряхлый decrepitus, a, um; aetate confectus, a, um; vietus, a, um (senex); vetus, eris; imbecillis, e; cariosus, a, um (carisa senectus);

+ дряхлый старик silicernium;

Дуб quercus, us, f; robur, oris, n; ilex, ilicis, f;

дубильный coriarius, a, um;

+ дубильные вещества tannica, orum;

дубина clava, ae, f; lapis, idis, m (quid stas, lapis?); vacerra, ae, f; stipes, itis, m; fustis, is, f;

дубинка fustis, is, m (aliquem fustibus mulcare; fusti caput afflixisse; fustibus tundere); ramus, i, m;

дублет duplum, i, n;

дублетный duplicatus, a, um;

дубовый robustus, a, um (fores); roboreus, a, um; querceus, a, um;

дубрава nemus, oris, n; quercetum, i, n;

дуга arcus, us, m; curvatura, ae, f;

+ главный хребет Куньлунь образует дугу jugus principale Kunlun arcum praebet;

дудочка fistula, ae, f; tibia, ae, f; calamus, i, m;

дума consilium, i, n; cogitatio, onis, f;

думать aestimare, 1; existimare, 1; arbitrari, or, atus sum; autumare, 1; censere, eo, ui, censum; credere, o, didi, ditum (c. aliquem esse parestantem virum; c. aliquem Jovis filium); judicare, 1; opinari, or, atus sum; ponere, o, sui, situm; putare, 1; cogitare, 1; reri, reor, ratus sum; reflectere, o, xi, ctum; sentire, io, sensi, sensum; velle, volo. volui, -; exopinissere, o, -, -; suspicere, o, cepi, ceptum; sperare, 1 (spero me causam tibi probavisse);

+ другие пусть думают об этом, как им угодно viderint alii, quid de hoc exopinissent;

+ не думаю, а доподлинно знаю haud credo, sed certo scio;

+ что ты о ней думаешь? Quid eam credis?

+ ты (так) думаешь? Credin’?

+ чтобы не (по)думали, будто он расстроен (этой) утратой ne videretur jacturā motus;

+ верить предсказателям чрезвычайно, думается, глупо maximae stultitiae videtur hariolis credere;

+ думай, что делаешь videas, quid agas;

+ об этом после подумаем hisce de rebus post viderimus;

+ об этом (по)думай сам illud ipse videris;

+ думаю, что больше говорить не надо vereor, num aliud sit dicendum;

+ не думать ни о чём высоком nihil altum suspicere;

+ позже, чем думали spe serior;

Дунай Danubius, ii, m;

дуновение spiritus, us, m (vehementior spiritus ventus est, spiritus leviter fluens – aër); aura, ae, f; aspiratio, onis, f; flatus, us, m; flamen, inis, n; afflatus, us, m;

дупло alveus, i, m (antrum, caverna, cavum) arboris;

дура fatua, ae, f; stulta, ae, f; stolida, ae, f;

дурак (homo) stultus, i, m; fatuus, i, m; demens, ntis, m; stupidus, i, m; baceolus, i, m;

дурачить infatuare, 1 (aliquem aliqua re); alicujus, alicui os subliněre, o, levi, litum; sublectare, 1; ludificari, or, atus sum; eludere, o, elusi, elusum;

дурачок maccus, i, m;

дурень varo (baro), onis, m;

дурной improbus, a, um; malus, a, um; vitiosus, a, um; pravus, a, um; perversus, a, um; taeter,tra, trum;

+ дурное знамение prodigium, ii, n;

+ дурная слава infamia, ae, f;

+ дурное обращение vexatio, onis, f;

дуть flare, 1; afflare, 1; inflare, 1; spirare, 1; inspirare, 1; aspirare, 1;

дух animus, i, m (ut oculus, sic animus, se non videns, alia cernit; animi corporisque vires); spiritus, us, m; umbra, ae, f (Hectoris); mens, ntis, f; ingenium, ii, n; daemon, onis, m; daemonium, ii, n;

+ дух-хранитель genius, ii, m; lar, is, m;

+ падать духом abjicere animum; tardari animo; submittere animum;

+ придать духу animum addere;

+ воспрянуть духом animum sumere;

+ боевой дух наших растёт nostris animus augetur;

+ упавший духом afflictus (animi bonorum);

+ упавший дух affectus animus;

+ испустить дух abjicere animam; vomere vitam, animam; animam agere; extremum spiritum edere , effundere;

+ одни жиыве существа имеют дух, другие же только душу (дыхание) animantia quaedam animum habent, quaedam tantum animam;

+ перевести дух strigare;

+ одним духом uno spiritu;

духи odores, um, mpl; aqua [ae, f] aromatica (odorata); unguentum, i, n; aromata, atum, npl;

духовенство clerus, i, m; sacerdotes, um, mpl;

духовник confessarius, ii, m;

духовный spiritalis, e; spiritualis, e;

+ духовное лицо clericus, i, m;

духовой spiritalis, e;

душ *tubus [i, m] mammatus; lavatio [onis, f] pluvia;

душа anima, ae, f; animus, i, m (bestiarum animi sunt rationis expertes); cerebellum, i, n; spiritus, us, m; mens, ntis, f; pectus, oris, n;

+ души в ком-л. не чаять aliquem in sinu [in oculis] gestare;

+ в глубине души sub vultu;

+ брать за душу admovere orationem animo alicujus;

+ страждущий душою animo aeger;

+ от всей души ex animo;

+ всей душой studio ac voluntate;

+ душа влечёт fert animus;

+ делать всё, что душе угодно animo obsequi;

+ пока я в полном сознании, пока душа управляет моим телом dum memor ipse mei, dum spiritus hos regit artus;

+ души умерших manes, ium m;

душегуб trucidator, oris, m;

душистый odoratus, a, um; odorifer, era, erum; odorus, a, um; olens, ntis; aromaticus, a, um;

душить enecare,1 (avem; anguem); effocare,1; suffocare,1 (aliquem); trucidare,1 (plebem fenore); strangulare,1 (aliquem); gulam frangere, o, fregi, fractum; jugulare,1;

дыба equuleus / eculeus (in eculeum conjici, imponi);

дым fumus, i, m; nebula, ae, f; odor, oris, m; vapor, oris, m;

дымить fumare,1;

дымиться fumare,1;

дымчато-серый fumagineus, a, um; fumaginosus, a, um; fumidus, a, um; fumosus, a, um;

дыня melo ,onis, m (Cucumis melo);

дыра apertura, ae, f; perforatio, onis, f; foramen, inis, n; lacuna, ae, f; os;

+ черная дыра cavum atrum;

дырявый foratus, a, um; perforatus, a, um; rimosus, a, um;

+ дырявые умы, головы forati animi;

дыхание respiratio, onis, f; anhelitus, us, m; halitus, us, m; spiritus, us, m (vita tenetur spiritu); flatus, us, m; afflatus, us, m;

+ учащённое дыхание creber anhelitus;

+ короткое дыхание spiritus angustior;

+ на одном дыхании, не переводя дыхания uno spiritu;

дыхательный respiratorius, a, um; spiritalis, e;

дышать spirare,1; respirare,1; spiritum ducere, movere, trahere, recipere;

дьявол diabolus, i, m; cacodaemon, onis, m; malus, i, m (spiritus);

дюжина duodecim; duodenarius numerus [i, m];

дюна collis [is, m] arenosus; duna, ae, f;

дюйм pollex, icis, m; uncia, ae, f; digitus, i, m;

дюймовый pollicaris, e; uncialis, e;

дядя avunculus, i, m (брат матери); patruus, i, m (брат отца);

дятел picus, i, m;
Ева Heva, ae, f;

евангелие euangelium, ii, n; Evangelium;

+ проповедник евангелия euangelizator, oris, m;

евангелист euangelista, ae, m;

евангелический evangelicus, a, um;

евангельский euangelicus, a, um;

евнух eunūchus, i, m; vir [i, m] sterilis;

еврей Hebraeus, i, m; Judaeus, i, m;

еврейский Hebraeus, a, um; Judaeus, a, um; Hebraicus, a, um;

+ еврейский язык lingua Hebraica;

Еврипид Euripides, is (i), m;

Европа Europa, ae, f; Europe, es, f;

европейский Europaeus, a, um; Europensis, e;

евфрат Euphrates, is, m;

евхаристия eucharistia, ae, f;

Египет Aegyptus, i, f;

египетский Aegyptius, a, um;

его, её suus, a, um; ejus; ipsius;

еда cibus, i, m; prandium, ii, n; esus, us, m; cena, ae, f;

едва vix; aegre; male;

+ неприятели едва не были побеждены paulum (non multum) afuit, quin hostes vincerentur;

+ едва ли можно сказать vix dici potest;

+ едва ли (это) необходимо videte, ut sit necesse;

+ едва могущий прокормиться тем, что даёт ему поле vix arvis suppeditatus;

единение unitas, atis, f (atque consensus);

единица unio, onis, f; unitas, atis, f; taxon, i, n; caput, itis, n;

+ всем известно, что единицей измерения длины «метром» является часть периметра земли, а веса «килограмм» - вес литра дестилированной воды в безвоздушном пространстве Inter omnes doctos constat mensuram “metri” esse partem perimetri terrae, et “chiliogrammi” pondus litri aquae destillatae in spatio aëre vacuo;

единичный singulus, a, um; solitarius, a, um; unicus, a, um;

единовластие monarchia, ae, f;

единогласие unanimitas, atis, f; consensus, us, m;

единогласно unā voce; calculis omnibus; cunctis suffragiis;

единодушие concentus, us, m; consensus, us, m; consensio, onis, f; conspiratio, onis, f; concordia, ae, f; unanimitas, atis, f;

единодушно consensu omnium; ex communi consensu; unanime; unanimiter;

+ единодушно и единогласно uno animo atque una voce;

единодушный unanimus, a, um; concors, rdis;

единокровный consanguineus, a, um; germanus, a, um;

единоличный virilis, e (pars; portio); singularis, e;

единомышленник consentaneus, i, m; collega, ae, m (Epicuri collega sapientiae);

единообразие similitudo, inis, f; uniformitas, atis, f;

единородный unigenitus, a, um;

единственный solus, a, um; unicus, a, um; singulis, e; unigenitus, a, um;

+ единственное число (numerus) singularis;

единство unitas, atis, f (atque consensus); concordia, ae, f; concentus, us, m; consensus, us, m;

едкий acer, acris, acre (humores); causticus, a, um; acidus, a, um (lingua); edax, cis (humor); salsus, a, um;

ёж echinus, i, m (тж. морской); er, eris, m; erinaceus, i, m;

ежевика morum, i, n; cerasum [i, n] marascum; (кустарник) rubetum, i, n;

ежегодник annales, ium, mpl;

ежегодно quotannis;

ежегодный annuus, a, um; anniversarius, a, um; sollemnis, e;

+ ежегодный отчет relatio annua;

ежедневно cottidie; quotidie;

+ в Тибете в июне ежедневно выпадает снег mense Junio in Tibetia cottidie nives cadunt;

ежедневный cottidianus, a, um; quotidianus, a, um; diurnus, a, um;

ежемесячный menstruus, a, um;

+ ежемесячный журнал diarium (periodicum) menstruum;

еженедельный hebdomadalis, e; hebdomadarius, a, um;

езда vectatio, onis, f; vectus, us, m; vectio, onis, f;

+ езда и ходьба восстанавливают душевные силы vectatio et iter reficiunt animum;

+ регулярная верховая езда assidua equitatio equi;

ездить vectitari, or, atus sum (curru); gestari, or, atus sum (vehiculo; equo);

+ ездить верхом vectari equo;

+ ездить в повозках vectari carpentis;

еле vix;

Елена Helena, ae, f;

Елизавета Elisabetha, ae, f;

еловый abiegnus, a, um;

Ель abies, etis, f;

ёмкий capax, cis; spatiosus, a, um; amplus, a, um;

ёмкость capacitas, atis, f;

епархия dioecesis, eos, f;

епископ episcopus, i, m; pontifex, icis, m;

епископат episcopatus, us, m;

ересь haeresis, eos, f;

еретик haereticus, i, m;

еретический haereticus, a, um;

ерунда nugacitas, atis, f; nugae, arum, fpl; nugamentum, i, n;

если si; si minus;

+ если же sin;

+ если не ni; nisi;

+ если я не ошибаюсь ni fallor;

+ плодоносит в конце июля, если не раньше fructiferat fine Julii nisi prius;

+ если только si modo;

+ если бы такой человек был, или если бы он хотя бы когда-л. существовал, или, скажем даже, если бы он мог (вообще) существовать is, si quis esset, aut si etiam unquam fuisset, aut vero si esse posset;

+ если говорить только о вопросах чести ut loquar de solo honore;

естественно naturaliter; secundum naturam; naturae convenienter;

естественнонучный historiae naturalis;

естественность naturalitas, naturae consentaneitas, naturali rationi congruentia;

естественный naturalis, e; nativus, a, um; fortuītus, a, um (caespes); vivus, a, um (saxum; pumex); simplex, icis;

+ естественный отбор selectio naturalis;

+ естественное распространение distributio naturalis;

+ естественная система systema naturale;

+ труды факультета естественных наук acta facultatis rerum naturalium;

естествознание scientia naturalis; scientia naturae; physica; doctrina de rerum natura;

естествоиспытатель naturalista, ae, m;

есть edere, o, edi, esum; esse; vesci, or, - (laurūs; columbas; sub umbra); tangere, o, tetigi, tactum (cibos dente); sumere, o, mpsi, mptum (panem perfusum aquā frigidā; cibum); pappare,1; mandere, o, mandi, mansum; manducare,1

+ хотеть есть esurire;

+ ешь, пожалуйста vescere, sodes;

ехать vehi, or, vectus sum (curru, in curru; equo, in equo; navi, in navi); devehi; currere, o, cucurri, cursum; gestari, or, atus sum (vehiculo; equo); viam facere;

+ ехать на машине vehiculum agere;

+ ехать верхом equitare;

ехидна echidna; vipera;

ещё etiam; etiamnum; jam; adhuc; dum;

+ ещё не nondum; necdum;

+ ещё раз denuo; iterum;

+ ещё бы videlicet;

+ ну ещё бы, твоё консульство (было) благотворно, моё же пагубно tuus videlicet salutaris consulates, perniciosus meus;
жаба 1. bufo, onis, m; rana [ae, f] turpis; rana rubeta; 2. angina, ae, f;

жабры branchiae, arum, fpl;

жаворонок alauda, ae, f;

жадно avariter (ingurgitare in se merum); cupide (accipere, appetere aliquid); cupienter (cupere aliquid; petere); avide; avare;

жадность avaritia, ae, f; aviditas, atis, f; incontinentia, ae, f (et cupiditas); cupiditas, atis, f;

жадный avarus, a, um; avidus, a, um; rapax (domina); trahax, cis (procax, rapax, t.); sitiens, ntis; cupiens, ntis; cupidus, a, um (avarus et cupidus);

жажда sitis, is, (acc. im), f; avaritia, ae, f (gloriae); aviditas, atis, f; cupīdo, inis, f (gloriae laudisque); cupiditas, atis, f (ultionis);

жаждать sitire, 4; esurire, 4 (aliquid, alicujus rei); affectare,1; vovēre, eo, vovi, votum; cupere, io, ivi, itum (pacem; novas res);

+ жаждать власти affectare imperium;

+ то, чего он недавно жаждал, он ненавидит quae modo voverat, odit;

жаждущий indigus, a, um (alicujus rei; aliqua re); cupidus, a, um (pecuniae; liberorum; rerum novarum);

жалеть dolere, eo, ui, -; misereri, eor, misertus sum; miserari, or, atus sum; parcere, o, peperci (parsi),-;

+ весь город жалел о нём erat in desiderio civitatis;

+ все жалели о нём desiderium sui reliquit apud omnes;

жалить pungere, o, nxi, nctum;

жалкий miser, era, erum (condicio, fortuna); miserabilis, e; miserandus, a, um; lamentabilis, e; pauper, era, erum; profligatus, a, um; mendīcus, a, um (instrumentum); sublestus, a, um (fides);

жалко misere; miserabiliter;

жало spiculum, i, n (apium; scorpionis); aculeus, i, m; cuspis, idis, f;

жалоба conquestio, onis, f; querela, ae, f; querimonia, ae, f; questus, us, m; accusatio, onis, f; insimulatio, onis, f (alicujus rei); postulatio, onis, f; postulatus, us, m;

жалобно miseranter; flebiliter; miserabiliter;

жалобный miserabilis, e; lacrimosus, a, um; lamentabilis, e; lugubris, e; flebilis, e;

жалобщик petens, ntis, m; petitor, oris, m; postulator, oris, m;

жалование salarium, ii, n; merces, ēdis, f; annua, orum, npl; praebita, orum, n (annua); praebenda, orum, n; stipendium, ii, n (militare; militibus dare, numerare, persolvere; de publico statuere alicui);

+ состоять на жалованье stipendiari (alicui);

жаловаться conqueri; queri, or, questus sum; petere, o, ivi, itum; lamentari, or, atus sum; accusare,1 (aliquem de epistularum neglegentia, infrequentia);

+ на что ему жаловаться? quid habet quod queratur?

жалость misericordia, ae, f;

+ движимый (охваченный) жалостью captus misericordia;

жаль dolendum est; poenitet; miseret;

+ мне жаль этого человека miseret me hujus hominis;

жанр genus, eris, n (Aesopi);

жар calor, oris, m; febris, is, f; aestus, us, m (meridiei; caniculae); ardor, oris, m; fervor, oris, m; vapor, oris, m; flamma, ae, f;

+ сильный жар aestus febrisque;

жара calor, oris, m; aestus, us, m; ignis, is, m; phlogistum, i, n;

жареный frictus, a, um; frixus, a, um; assatus, a, um; assus, a, um (caro); tostus, a, um;

+ жареная говядина assa bubula;

жарить coquere, o, coxi, coctum; assare, 1; frigere, o, xi, ctum (hordeum, panicum, nuces); torrēre, eo, ui, tostum;

жаркий calidus, a, um; aestuosus, a, um; fervens, ntis; fervidus, a, um; perfervidus, a, um; acer, acre, acris (proelium);

+ обитает в жарких скалистых горах юго-западного Ирана habitat in rupestribus calidis montium Iraniae austro- occidentalis;

+ рассеянные по более жарким областям обоих полушарий per regiones calidiores utriusque orbis dispersi;

+ в жаркое время tempore torrido;

+ становиться жарким incalescere (sol incalescit);

жаркое assum, i, n;

жаровня caminus, i, m; foculus, i, m;

жаропонижающий antifebrilis, e; antipyreticus, a, um; antipyrinum, i, n;

жаростойкость, жароустойчивость caloris patientia [ae, f];

жатва messis, is, f;

жать abscidere, o, si, ssum (tritici messis absciditur); supponere, o, sui, situm (falcem aristis); stringere, o, nxi, ctum (hordea); metere, o, ssui, messum (pabula falce; messem; arva); premere, o, ssi, ssum (aliquem ad pectora); pressare, 1 (aliquid aliqua re);

жбан sinum, i, n (для молока, вина и пр.);

жвачные ruminatores, um, mpl;

жвачный ruminalis, e;

жгут tomix, icis, f;

жгучий urens, ntis; fervens, ntis (vulnus); acer, acris, e (dolor); igneus, a, um (sol; aestas); ardens, ntis; flammifer, era, erum;

ждать exspectare, 1; manēre, eo, nsi, nsum (aliquem; adventum alicujus); opperiri, ior, rtus sum; prospectare, 1;

+ нас ждут poscimur;

+ жди fac exspectes; mane;

же autem; enim; vero; sane; nam; tandem; dum; jam;

+ широко распространено от Арктики до Вологодской области, южнее же встречается редко ab Arctide usque ad provinciam Vologdae divulgata, ad meridiem enim rarior;

+ встречается нередко, преимущественно в садах, в лесах же никогда in hortis praecipue non raro, nequaquam vero in silvis; всё же nihilominus; к тому же insuper; praeterea;

+ да возьми же cape vero;

+ да ну же, поубавь ты свой гнев minue vero iram;

жевание masticatio, onis, f; ruminatio, onis, f; manducatio, onis, f;

жевать masticare, 1; mandere, o, ndi, nsum (cibum); ruminare, 1;

жезл sceptrum, i, n; baculum, i, n; pastorale, is, n; pedum, i, n; vitis, is, f; lituus, i, m; caduceus, i, m;

желание voluntas, atis, f; affectatio, onis, f (sapientiae); desiderium, ii, n; votum, i, n; animus, i, m; studium, ii, n; appetitus, us, m; dulcedo, inis, f; exspectatio, onis, f; optatio, onis, f; cupītum, i, n; cupīdo, inis, f (ingens; urbis condendae); cupiditas, atis, f (imitandi; ad venandum; potentiae);

+ страстное желание cupido; libido; libitum;

+ по желанию (ex) voluntate (alicujus);

+ говорить сообразно чьему-л. желанию ad voluntatem loqui;

+ по собственному желанию ad libitum;

+ против моего желания me invito [invitissimo];

+ внушить кому-л. желание чего-л. alicui desiderium alicujus rei facere;

+ обуревает желание animus fert;

+ томиться желанием чего-л. alicujus rei desiderio teneri;

+ всеобщее желание vota omnium, vota publica;

+ по общему желанию cupientibus cunctis;

+ при общем желании (чтобы) faventibus cunctis (ut);

+ из желания (поскорее) бежать fugae studio;

+ исполнять чьё-л. желание voti compotem, potentem facere;

+ увидеть своё желание исполненным voto potiri;

+ осуществивший своё желание victor propositi;

+ желания сбываются valent vota;

+ даже если бы было такое желание fac velle;

+ согласно вашему желанию vobis volentibus;

+ у всякого свои желания velle suum cuique est;

+ желаю всем здоровья omnes salvos volo (esse);

+ желать поздно значит не желать tarde velle nolentis est;

+ желал бы я знать velim scire;

+ желал бы я, если бы это было возможно vellem, si fieri potuisset;

+ желать добра, зла alicui bene, male velle;

желанный exoptabilis, e; optatus, a, um; exoptatus; volens, ntis (volentia alicui); exspectatus, a, um;

желательный desiderandus, a, um; exoptandus, a, um; optandus, a, um;

+ это стало даже казаться желательным jam coeperat votum esse;

желатин gelatina, ae, f; gelatinum, i, n;

желать velle, volo, volui, -; exoptare, 1 (aliquem; aliquid; videre aliquem; alicui aliquid); optare, 1; desiderare, 1; cupio, ivi (ii), ītum, cupere (pacem; novas res); concupiscere; esurire (aliquid, alicujus rei); postulare, 1 (dicendo vincere); expetere; precari; imprecari; affectare, 1; vovēre, eo, vovi, votum (quae modo voverat, odit); vota facere; favēre, eo, favi, fautum; studēre, eo. ui, - (alicui rei); egēre, eo, ui, -;

+ весьма желать видеть кого-л. Cupere aliquem vidēre; teneri magno desiderio alicujus; aspectum alicujus exsequi;

+ я желал бы, чтобы наша эпоха не была бесплодна faveo saeculo, ne sit sterile;

+ желаю исполнения всех твоих желаний cupio omnia, quae vis;

+ желающего судьба ведёт, сопротивляющегося же тащит ducunt volentem fata, nolentem trahunt;

+ желать кому-л. больше не вернуться alicui viam perpetuam esse velle;

+ я желал бы знать, что ты сделал scire studeo, quid egeris;

желающий cupiens, ntis; volens, ntis;

железа aden, enis, n; glandula, ae, f;

железнодорожный ferroviarius, a, um;

+ железнодорожная насыпь agger ferroviarius;

+ железнодорожная станция statio viae ferreae;

железный ferreus, a, um; ferratus, a, um;

+ железная дорога via ferrea; ferrivia;

+ железный инструмент ferramentum;

железо ferrum, i, n (Fe);

+ быть твёрже железа duritia ferrum superare;

жёлоб canalis, is, m;

желобчатый cuniculatus, a, um;

желтеть flavēre, eo, -,-; flavescere, o, -,-;

жёлто-белый ochroleucus, a, um;

желтоватый flavens; flavescens; flavidus, a, um; luteolus, a, um; xantellus, a, um;

Жёлто-зелёный flavovirens, ntis; luteovirens, ntis; chlorinus, a, um; galbus, a, um;

желток vitellum, i, n (ovi);

желточно-жёлтый vitellinus, a, um;

желтуха morbus regius [arcuatus];

жёлтый flavus, a, um; luteus, a, um; armeniacus, a, um; cereus, a, um; cerinus, a, um; argillaceus, a, um; lignicolor, oris; vitellinus, a, um; chloroticus, a, um; aureus, a, um; canarinus, a, um; alutaceus, a, um; citreus, a, um; citrinus, a, um; leoninus, a, um; melleus, a, um; ochraceus, a, um; arenicolor; gilvus, a, um; sulfureus, a, um; ravidus, a, um; ravus, a, um; stramineus, a, um; fulvus, a, um; crocatus, a, um; croceus, a, um;

желудок stomachus, i, m; alvus, i, f/m; venter, tris, m; ventriculus, i, m;

жёлудь glans, glandis, f; balanus, i, m;

желчь fel, fellis, n; bilis, is, f;

жемчуг margarita, ae, f;

жемчужный margaritaceus, a, um;

жена uxor, oris, f; conjunx, ugis, f; nupta, ae, f; femina, ae, f; marita, ae, f; era, ae, f; domina, ae, f; mulier, is, f;

+ ссора с женой lis uxoria;

+ Нерон взял в жены Октавию Nero Octaviam uxorem duxit, Octaviam in matrimonium duxit;

женатый uxoratus, a, um (vir); nuptus, a, um; maritus, a, um;

+ женатый мужчина vir maritus;

+ быть женатым на ком-л. in matrimonio (uxorem) aliquam habere;

+ быть под башмаком у жены sub imperio uxorio esse, uxorium se praebere;

женитьба nuptiae, arum, fpl; matrimonium, ii, n; conjugium, ii, n;

+ питать отвращение к женитьбе a re uxoria abhorrere;

жениться accipere aliquam in matrimonium, aliquam conjugem; uxorem ducere; aliquam adjungere matrimonio, nuptiis; assumere uxorem;

+ Нерон женился на Октавии Nero Octaviam uxorem duxit, Octaviam in matrimonium duxit;

жених sponsus, i, m (Penelopae); pactus, i, m; procus, i, m; maritus, i, m;

женоненавистник mulierum osor, in mulieres malevolus, misogynes, ou, m (Gr);

женский femineus, a, um; femininus, a, um; muliebris, e;

женственный muliebris, e;

женщина femina, ae, f; mulier, is, f (замужняя); matrona, ae, f;

+ одинокая, незамужняя женщина mulier vacua;

жердь asser, is, m; stipes, itis, m (stipes acernus);

жеребёнок, жеребчик pullus equinus; equuleus / eculeus; equulus, i, m;

жернов lapis, idis, m (lapis lapidem terit) (molaris); mola, ae, f;

жертва victima, ae, f; litamen, inis, n; hostia, ae, f; votum, i, n; sacrificium, ii, n; sacrum, i, n;

+ приносить в жертву pollucere (Herculi decimam partem); facere sacra (sacrificium; res divinas; Jovi aliquid, aliqua re);

+ ценой огромных жертв ingentibus damnis;

+ стать жертвой заблуждения capi errore;

жертвенник ara, ae, f; altaria, orum, npl;

жертвовать pollucere, eo, luxi, luctum (Herculi decimam partem); vovēre, eo, vovi, votum (caput suum pro salute patriae); sacrificare, 1; dedere, o, didi, ditum; donare, 1;

жертвоприношение litamen, inis, n; votum, i, n; supplicium, ii, n (precibus suppliciisque deos placare); sacrificium, ii, n; sollemne, is, n; munus, eris, n; immolatio, onis, f;

+ возжигать огонь на алтарях для жертвоприношений по обету incendere aras votis;

+ совершать жертвоприношения facere sacra (sacrificium; res divinas; Jovi aliquid, aliqua re);

жест gestus, us, m;

жестикуляция gestus, us, m; gesticulatio, onis, f;

жесткий rigidus, a, um; durus, a, um; impotunus, a, um (tyrannus, hostis); trux, cis (tactu); asper, era, erum; crudus, a, um;

жестко dure; aspere; rigide;

жесткость rigor, oris, m; duritia, ae, f;

жестокий indignus, a, um (hiems); acer (morbus; servitus); acerbus, a, um (hostis); atrox, cis (caedes; facinus; bellum); crudus, a, um (vir; ensis; bellum); crudelis, e; saevus, a, um; vehemens, ntis (in inimicos); ferus, a, um (hostis; homo); truculentus, a, um (facinus); sanguinolentus, a, um; infestus, a, um; inhumanus, a, um;

жестокость acerbitas, atis, f (morum; poenarum; inimicorum); crudelitas, atis, f; saevitia, ae, f; aculeus, i, m; feritas, atis, f; atrocitas, atis, f;

жесточайший supremus, a, um (supplicium); crudelissimus, a, um; atrocissimus, a, um;

жесть lamina, ae, f;

жечь exurěre, o, ussi, ustum (exustus siti); urere, o, ussi, ustum; torrēre, eo, ui, tostum;

жжение ustio, onis, f; pyrosis, is, f; crematio, onis, f;

живительный almus, a, um; vitalis, e;

живица resina, ae, f;

живо alacriter;

живодёр harpago, inis, m;

живой vivus, a, um (vultus); vividus, a, um; vivax, cis; spirans, ntis; salvus, a, um; argutus, a, um (oculi); animatus, a, um; animalis, e; animosus, a, um (vir); velox, cis (stilus); vegetus, a, um;

+ живая изгородь sepes viva;

+ в живом состоянии in vivo;

+ пока я жив me salvo; me vivo;

+ быть живым, в живых vivere;

+ оставаться в живых in vita esse, manere; superesse (ex pugna);

+ уже не быть в живых vixisse;

+ Ты, Катилина, жив, и жив не для того, чтобы отказаться от своей наглости, а чтобы доказать её vivis, Catilina, et vivis non ad deponendam, sed ad confirmandam audaciam;

+ живые ещё члены membra viventia;

+ бессмертная слава которых жива в памяти quorum vivit immortalis memoria et gloria;

+ сжечь кого-л. живьём aliquem vivum comburere;

живописец pictor, oris, m;

живописный pictus, a, um; amoenissimus, a, um;

живопись pictura, ae, f; ars [artis, f] pingendi;

живость vigor, oris, m (animi; aetatis); velocitas, atis, f; actuositas, atis, f; alacritas, atis, f; agilitas, atis, f;

живот venter, tris, m; abdomen, inis, n; alvus, i (f); uterus, i, f;

+ с большим животом ventr(i)osus;

животворить vivificare, 1;

животворный vegetativus, a, um; vitalis, e; vivax, cis;

животновод nutritor, oris, m (animalium);

животноводство cultura [ae, f] animalium; res [rei, f] pecuaria; pecuaria, ae, f;

животноводческ, a, um ий pecuarius;

животное animal, is, n; zoon, i, n; bestia, ae, f (terrena; aquatilis); belua, ae, f; fera, ae, f;

+ домашние животные pecu, -us, n (homines et pecua);

+ вьючное животное summarius;

+ животный мир bestiarum genus;

+ Ты, грязное животное! Mala tu es bestia!

живучий vitalis, e; vivax, cis;

+ весьма живучий firmissimus ad vivendum;

жидкий fluidus, a, um; fluxus, a, um; liquidus, a, um; tenuis, e (vinum);

жидкость fluidum, i, n; (h)umor, oris, m; sudor, oris, m; mador, oris, m; liquor, oris, m; liquidum, i, n; lympha, ae, f; ros, roris, n; tabes, is, f; latex, icis, m;

+ летучая жидкость liquor volatilis;

жизнедеятельность activitas [atis, f] vitalis;

жизнелюбие cupiditas (atis f) lucis;

жизненный vitalis, e;

+ жизненный процесс processus vitalis;

+ жизненный цикл cyclus vitalis;

жизнеописание vita, ae, f; biographia, ae, f;

жизнерадостность hilaritudo, inis, f; hilaritas; cupīdo [inis, f] lucis; cupiditas (atis f) lucis;

жизнеспособность vitalitas, atis, f;

жизнеспособный vitalis, e;

жизнь vita, ae, f (misero longa, felici brevis; rustica); aetas, atis, f; spiritus, us, m (spiritum patriae reddere); caput, itis, n;

+ продолжительность жизни duratio vitae;

+ власть над чьей-л. жизнью и смертью potestas vitae necisque in aliquem;

+ образ жизни modus vivendi; via vitae, vivendi; victus (Persarum); studium vitae;

+ вести (какой-л.) образ жизни vitae cursum tenere;

+ образ жизни не по средствам cultus major censu;

+ блестящий образ жизни splendor vitae;

+ ведущий утончённый образ жизни victu excultus;

+ так уж заведено самой жизнью suscepit vita consuetudoque communis;

+ вести жизнь диких животных vitam more ferarum tractare;

+ лишить себя жизни mortem sibi consciscere;

+ расстаться с жизнью a vita discedere; (e) vita (ex)cedere (abire); de vita decedere, vitam ponere;

+ жизнь отлетела vita in ventos recessit; +лишить кого-либо жизни consumere (mulier consumenda damnata); alicui vitam adimere (auferre); aliquem vitā privare (expellere);

+ отдать жизнь за кого-л. vitam pro aliquo profundere;

+ жертвовать жизнью для кого-л. abjicere vitam [salutem] pro aliquo;

+ заплатить жизнью за что-л. aliquid spiritu luere;

+ прожить жизнь в сельской глуши secretis ruris abscondere annos;

+ проводить жизнь в спокойствии (безмятежно) aetatem agere [degere] intranquillitate;

+ спасти жизнь expedire salutem;

+ жизнь впроголодь esuritio;

+ вся жизнь omnis aetas;

+ в течение всей жизни vitā perpetuā;

+ рисковать своей жизнью за плату sua funera vendere;

+ клянусь жизнью! ita vivam!

+ видеть смысл жизни в литературных занятиях studiis suis vivere;

+ будем наслаждаться жизнью и любить vivamus et amemus!

+ при жизни Ганнибала vivo Hannibale;

+ за всю мою жизнь me vivo; in meā vitā;

+ при жизни (их) обоих vivo utroque;

+ при его жизни и на его глазах vivus vidensque;

+ на склоне жизни supremis suis annis;

+ общественная жизнь vitae societas;

+ изыскать себе средства к жизни vitam sibi reperire;

+ жажда жизни cupīdo lucis;

жила vena, ae, f; nervus, i, m (nervi a quibus artus continentur);

жилистый venosus, a, um; nervosus, a, um;

жилец habitator, oris, m; inhabitator, oris, m; inquilinus, i, m;

жилище, жильё domicilium, ii, n; domus, i, f; tectum, i, n; habitaculum, i, n; habitatio, onis, f; sedes, is, f; penates, ium, mpl; nidus, i, m; diaeta, ae, f (zaeta); praesaepis, is, f (f/pl); cubile, is, n;

ж, e илой habitabilis;

жир adeps, adipis, m; axungia, ae, f; pingue, is, n;

+ рыбий жир oleum jecoris;

жираф camelopardalis, is, f/m; camelopard(al)us;

жирный adiposus, a, um; pinguis, e; unguinosus, a, um; unctus, a, um; crassus, a, um; obesus, a, um; nitidus, a, um;

+ жирный шрифт litterae crassae;

житель incola, ae, n; inquilinus, i, m;

+ местный житель indigena;

+ житель колонии colonus;

+ житель провинции provincialis;

+ корень используется местными жителями для питания radix pro cibo ab indigenis adhibetur; colonus;

жительство sedes, is, f; domicilium, ii, n;

житница horreum, i, n; granarium, ii, n;

жить vivere, o, xi, ctum (vitam; ruri, rure; in Thracia; Syracusis; cum aliquo; jucunde; convenienter naturae; bonis moribus; in paupertate; gramine; lacte, carne); victitare, 1; habere, eo, ui, itum (vitam in obscuro; aetatem a re publica procul); habitare, 1; incolere, o, ui, cutum; inhabitare, 1; degere, o, degi, -; vigere, eo, ui, -; spirare, 1; agere, o, egi, actum; commanēre, eo. nsi, nsum; uti, or, usus sum (lacte et herbis; habeo unde utar);

+ жить в лесах servare silvas;

+ жить близ моря agere prope a mari;

+ жить, не имея законов agere sine legibus;

+ жить в веселье laeta agere;

+ жить в безопасности vitam tutam vivere;

+ жить в крайней нужде vitam miserrimam (in egestate) degere;

+ жить честно vitam honeste agere, tractare;

+ жить охотой ali venando;

+ жить, занимаясь литературой in litteris vivere;

+ жить литературой studiis suis vivere;

+ жить разбоем vivere rapto, ex rapto;

+ жить благодаря чьей-то милости vivere de lucro;

+ жить в Сиракузах Syracusis habere;

+ да живёт он долго! vivat diu!

+ тогда он, говорят ещё жил tum vixisse dicitur;

+ мы говорим, что лоза и живёт и умирает et vivere vitem et mori dicimus;

+ те, кому предстоит жить victuri;

+ жить настоящим днём vivere in diem;

+ жить для себя одного, только для себя sibi soli vivere; vivere secum; secum esse;

+ жить сообразно законам природы e naturā vivere;

+ хорошо живётся тому, кому… vivitur bene, cui…

+ жить по средствам messe tenus propriā vivere;

+ хорошо жить, довольствуясь малым vivitur parvo bene;

+ мы восхищаемся древностью, но живём современностью laudamus veteres, sed nostris utimur annis;

+ жить в деревне rusticari;

+ жить на чужбине peregrinari;

жмыхи recrementa, orum, npl;

жнец messor, oris, m;

жнивьё ager [agri, m] demessus;

жрать (de)vorare, 1;

жребий sors, sortis, m; alea, ae, f;

+ жребий брошен alea jacta est;

+ тянуть жребий tollere sortes;

жрец sacerdos, otis, m; flamen, inis, m; pontifex, icis, m; magus, i, m;

жреческий sacerdotalis, e; pontificius, a, um;

+ жреческий сан sacerdotium;

жужжание vox, cis, f (apum); bombus, i, m; fremitus, us, m (apum); murmur, uris, n; stridor, oris, m;

жужжать stridere, o, -, - (apes stridunt); bombire, io, -, -; bombilare, 1; fremere, o, ui, itum (apes fremunt); murmurare, 1;

жук scarabaeus, i, m;

жулик fur, is, m;

журавль grus, gruis, f;

журнал diarium, ii, n; ephemeris, idis, f; commentarii, orum, mpl (diurni); acta, orum, npl (diurna); periodicum, i, n;

+ описаны в садоводческих журналах in diariis hortulanorum descripti sunt;

журнализм diurnariorum ars [artis, f];

журналист diurnarius, ii, m;

журчание susurrus, i, m; murmur, is, n;

журчащий garrulus, a, um;

журчать susurrare, 1; murmurare, 1;

жуткий foedus, a, um (oculi); atrox, cis (caedes; facinus; bellum); tristis, e (Tartara; unda Stygis); horribilis, e; terribilis, e;
за ultra; trans; pone; super (Gangen; Numidiam); supra; secundum; post;

+ в реке Волхове за порогами in fluvio Volchovio ultra cataractas;

+ в канавах за деревней in fossis pone vicum;

+ за городом extra urbem;

+ за пределами области extra fines regionis;

+ тревоги за судьбы Рима civiles super Urbe curae;

+ за границей peregre;

+ за исключением excepto; praeterquam;

+ за один раз semel;

+ за что cur;

+ за и против pro et contra;

+ говорить за и против disputare in contrarias partes / in utramque partem;

заальпийский transalpinus, a, um;

забава ludus, i, m (illa perdiscere ludus est); oblectamentum, i, n (vitae); oblectatio, onis, f; delectatio, onis, f; deliciae, arum, fpl; jocus, i, m;

забавлять delectare, 1; oblectare, 1;

забавляться sibi ludos facere;

забавник ridiculus, i, m; joculator, oris, m;

забавно lepide (argumenta lepide inflexa); jocose; ridicule;

забавный ridendus, a, um; ridiculus, a, um; jocosus, a, um; jocularis, e; jucundus, a, um; festivus, a, um (convivium; ludi);

забастовка laboris cessatio [onis, f]; operistitium, ii, n; cessatio operis;

забвение oblivio, onis, f;

+ предать что-л. забвению oblivioni aliquid tradere, ventis aliquid tradere;

забегать (вперёд) procurrere, o, curri, cursum; praeripere, io, repi, reptum;

забивать figere, o, xi, ctum;

забиться compingere [o, pegi, pactum] se (in Apuliam);

заблаговременно bono tempore; mature;

заблудиться aberrare, 1 (puer aberravit);

заблуждаться decipi, ior, ceptus sum; errare, 1; falli, or, itus sum; labi, or, psus sum;

+ ты заблуждаешься falsus es;

заблуждение error, oris, m; vitium, ii, n (ineuntis adulescentiae); falsum, i, n; peccatum, i, n; opinio [onis, f] falsa;

+ вводить в заблуждение decipere; fallere (aliquem);

+ вывести кого-л. из заблуждения extorquēre alicui errorem;

+ у заблуждения нет предела terminus nullus falso est;

заболачивание impaludatio, onis, f; paludificatio, onis, f;

заболевание morbus, i, m; aegrotatio, onis, f;

заболеть in morbum incidere [cadere]; morbo [in morbum] implicari; affici morbo; morbo temptari; succumbere;

+ заболеть лихорадкой nancisci febrim;

+ тяжело заболеть gravi morbo affectari;

+ заболевать разными болезнями suscipere morbos;

заболоченный paludosus, a, um;

забор sepes, is, f; saepes, is, f; saeptum, i, n;

забота cura, ae, f; curatio, oris, m (corporis; hominum); tutela, ae, f (tenuiorum); provisum, i, n;

+ забота о сохранности гербария cura herbarii conservandi;

+ проявить заботу curam adhibere;

+ измученный заботами curis sumptus;

+ снедаемый заботами aeger curis;

заботиться curare, 1; curae habere; curam adhibere; procurare, 1; tueri, eor, tuitus sum; consultare, 1; colere, o, ui. cultum; prospicere, io, xi, ctum; indulgēre, eo, lsi, ltum; servire, 4; inservire, 4;

+ неусыпно заботиться vigilare (ad salutem rei publicae; pro aliquo);

+ заботиться о себе самом videre sibi;

+ позаботиться об обеде для кого-л. prandium alicui videre;

заботливо accurate; curate; magna cum cura; affectato (retinere nomen Antonini); sollicite; diligenter;

заботливость cura, ae, f; vigilia, ae, f; observatio, onis, f;

заботливый diligens, ntis; curiosus, a, um; vigilans, ntis;

забрало bucula, ae, f;

забрать, забирать subducere, o, xi, ctum (cibum alicui; morte subductus); corripere, io, repi, reptum; auferre, aufero, abstuli, ablatum;

забраться, забираться subire, eo, ii, itum (in aliquid, aliquid, alicui);

+ забраться под хворост subire virgulta;

забросить affligere, o, xi, ctum (rem susceptam);

заброшенный derelictus, a, um; neglectus, a, um; incultus, a, um;

забывать oblivisci, or, itus sum; perdere, o, didi, itum (nomen);

+ забыть на время горе, бедствие aberrare a dolore, a miseria;

+ забыть обиды injurias oblivione conterere;

+ я забыл позаботиться о чём-л. cura rei alicujus me effūgit;

+ мы забыли, что такое рабство nos servitutis oblivio ceperat;

+ труд заставляет забыть о заботах labor fallit curas;

забывчивость oblivio, onis, f;

забывчивый obliviosus, a, um; immemor;

забытый oblitus, a, um; neglectus, a, um; oblivioni traditus, a, um;

завал strages [is, f] virgultorum ac arborum; concaedes, is, f; saepes, is, f; obstructio, onis, f;

заваленный obrutus, a, um;

+ дорога, заваленная камнями via lapidibus obruta;

+ место, заваленное брёвнами и дровами trabibus lignisque obrutus locus;

заваливать obruere, o, ui, utum; complēre, eo, evi, etum;

заваривать incoquere, o, xi, ctum;

заведение institutio, onis, f; institutum, i, n;

заведование administratio, onis, f (privatarum publicarumque rerum); curatio, onis, f (bonorum alicujus);

заведовать actum gerere (administrare); administrare, 1 (provinciam; rem publicam); agere, o, egi, actum; tractare, 1 (pecuniam publicam); praeesse, sum, fui, -; regere, o, xi, ctum; curare, 1;

заведующий praefectus, i, m; actor, oris, m; curator, oris, m; rector, oris, m; administer, tri, m;

+ заведующий лабораторией praefectus laboratorii;

завезённый advectus, a, um;

+ сорное растение завезённое из Америки planta ruderalis ex America advecta;

завёрнутый involutus, a, um; convolutus, a, um; revolutus, a, um;

завернуть, завёртывать involvere, o, lvi, utum; tegere, o, xi, ctum; velare, 1;

завершать absolvere, o, vi, utum; finire, 4; consummare, 1; terminare, 1 (orationem; bellum); supremam manum imponere [o, sui, situm] (alicui rei); perficere, io, feci, fectum; complēre, eo, evi, etum; concludere, o, usi, usum; transigere, o, egi, actum;

+ Гердер завершил и выпустил новое издание каталога cl. Herder editionem novam catalogi absolvit et edidit;

завершение extrema manus [us, m]; terminatio, onis, f (aliqua terminatione concludere); perfectio, onis, f; confectio, onis, f; completio, onis, f; consummatio, onis, f;

завершенность perfectio, onis, f; absolutio, onis, f;

завершённый perfectus, a, um; absolutus, a, um; terminatus, a, um; consummatus, a, um;

заверять confirmare, 1;

завеса integumentum, i, n (frontis; flagitiorum); velum, i, n; velamentum, i, n;

завет testamentum, i, n;

+ ветхий завет Vetus testamentum;

+ новый завет Novum testamentum;

завешивать velare, 1; obvolvere, o, vi, utum;

завещание testamentum, i, n; tabula [ae, f] testamenti, tabulae [arum, fpl] supremae; tabella, ae, f (tabellae falsae); voluntas, atis, f (ultima, suprema);

+ противозаконное завещание testamentum improbum;

+ менять завещание tabulas mutare;

завещать transmittere, o, si, ssum (hereditatem alicui); tradere, o, didi, ditum (alicui hereditatem); legare, 1;

+ завещать кому-л. всё имущество в пользование tradere alicui omnia bona utenda ac possidenda;

завивать torquēre, eo, rsi, rtum (capillos ferro); crispare, 1; vibrare, 1;

завивка incrispatio, onis, f;

+ перманентная завивка capilli undulati;

завидный invidiosus, a, um;

завидовать invidēre, eo, vidi, visum;

зависеть (de)pendere, o, ndi, nsum; stare, o, steti, statum (stat salus in armis; regnum stat concordiā civium);

+ автор приходит к заключению, что северная граница культуры зерновых прежде всего зависит от средней весенней температуры terminum borealem culturae cerealium imprimis a temperatura media veris (de)pendere auctor concludit;

+ от этого зависит чьё-л. спасение (благо) in eo vertitur salus alicujus;

+ от этого зависит исход войны ibi summa belli vertitur;

+ всё зависит от его воли omnia in ejus voluntate vertuntur;

+ считать что-л. зависящим от внешних причин extrinsecus suspensas habere rationes alicujus rei;

+ считать что-л. зависимым от чего-л. aliquid suspensum habere ex aliqua re;

+ никогда не считай счастливым того, кто зависит от счастливых случайностей nunquam credideris felicem quemquam ex felicitate suspensum;

+ зависящий suspensus (ex bono casu);

+ зависящий от неопределённых обстоятельств sub incertos casūs subjectus;

+ насколько зависит от меня quantum in me est;

+ это зависит не от нас non est id in nobis;

+ от Требония зависело то, что бойцы не овладели городом per Trebonium stetit, quominus milites oppido potirentur;

зависимость dependentia, ae, f; clientela, ae, f; obnoxietas, atis, f; subjectio, onis, f, submissio, onis, f;

+ признать свою зависимость от кого-л. se alicui in clientelam dicare;

+ в зависимости от pro; quoad;

+ этот вид варьирует в зависимости от местообитания haec species pro diversitate loci variat;

+ в саду из одних и тех же семян вырастают обе формы в зависимости от различной почвы in horto utraque forma ex iisdem seminibus quoad solum varium enata est;

зависимый servus, a, um; dependens, ntis; suspensus, a, um;

завистливый avidus, a, um; invidens, ntis; invidiosus, a, um; invidus, a, um; malevolus, a, um;

+ глядеть на что-л. завистливыми глазами aegris oculis aliquid introspicere;

завистник aemulus, i, m; obtrectator, oris, m;

Зависть aviditas, atis, f; livor, oris, m; invidia, ae, f; rubigo, inis, f (r. dentium alicujus); malignitas, atis, f;

+ обуреваемый завистью invidia tactus;

+ являющийся предметом зависти subjectus invidiae;

завитой cincinnatus, a, um; spiralis, e; circinatus, a, um;

завиток helix, icis, f;

завладевание capio, onis, f (dominii);

завладеть affectare, 1 (regnum); adipisci, or, adeptus sum; capere, io, cepi, captum; aliquid suum facere, io, feci, factum; potiri, ior, itus sum;

+ завладеть какой-л. землёй aliquam terram suam facere;

завлекать allicere, io, exi, ectum; pellicere, io, exi, ectum; pertrahere, o, xi, ctum;

завод officina, ae, f; fabrica, ae, f; sedes [is, f] industrialis; ergasterium, ii, n; domus [i, f] fabricatoria,

+ кирпичный завод officina lateraria;

+ машиностроительный завод officina machinis conficiendis;

+ металлургический завод officina metallurgica;

заводить adducere, o, xi, ctum; deducere; introducere; instituere, o, ui, utum;

заводь sinulus [i, m] stagnans;

завоевание expugnatio, onis, f;

+ подвиги и завоевания res actae et auctae;

завоеватель expugnator, oris, m;

завоевать capere, io, cepi, captum (urbem; castra hostium); recipere, io, cepi, ceptum; potiri, ior, itus sum; expugnare, 1;

+ завоёванная Греция завоевала дикого победителя Graecia capta ferum victorem cepit;

заворачивать vertere, o, rti, rsum; curvare, 1;

завсегдатай frequentator, oris, m (prandiorum);

завтра cras; dies [ei, m] crastinus;

завтрак prandium, ii, n (adducere aliquem ad se ad prandium); jentaculum, i, n;

завтракать prandēre, eo, ndi, nsum (ad satietatem; perbene; prandium calidum; olus); jentare, 1;

завтрашний crastinus, a, um;

завывание ululatus, us, m; stridor, oris, m; fremitus, us, m (ventorum);

завядать (e)marcescere, o, -,-;

завядший (e)marcidus, a, um;

завязка vinculum, i, n; ligamen, inis, n; nodus, i, m; spira, ae, f;

завязывать ligare, 1; vincire, nxi, nctum; serere, o, ui, rtum;

+ завязать узлом nodare;

загадка aenigma, atis, n;

загадочность ambages, um, fpl (rerum);

загадочный aenigmaticus, a, um; aenigmatosus, a, um; obscurus, a, um; ambiguus, a, um; arcanus, a, um;

загар color brunneus cutis;

+ с загаром nigrescens;

загибать flectere, o, xi, ctum; reflectere; curvare, 1;

заглавие inscriptio, onis, f; titulus, i, m (libelli); nomen, inis, n;

заглавный:

+ заглавные буквы litterae capitales (grandes, initiales);

загладить, заглаживать diluere, o, ui, utum (injurias aere); corrigere, o, exi, ectum; restituere, o, ui, utum; redimere, o, emi, emptum;

заглушать opprimere, o, pressi, pressum; enecare, 1 (plantam); vincere, o, vici, victum (strepitum); strangulare, 1 (vocem; arborem); obstrepere, o, ui, itum;

заглядывать introspicere, io, spexi, spectum; inspicere;

загнивание putrificatio, onis, f;

загнивать (ex)putrescere, o, -,-;

загнутый flexus, a, um; inflexus, a, um; introflexus, a, um; reflexus, a, um; retroflexus, a, um; incurvatus, a, um; incurvus, a, um; aduncus, a, um; supinus, a, um;

заговаривать appellare, 1 (aliquem); hiscere, o, -,-;

заговор conjuratio, onis, f; conspiratio, onis, f; factio, onis, f;

+ составлять заговор conspirare;

+ заговор молчания consensus ac taciturnitas, mutui silentii consensus;

заговорщик conjurator, oris, m; conspiratus, i, m; conjuratus, i, m; conscius, ii, m;

заголовок titulus, i, m (libelli); inscriptio, onis, f; praescriptio, onis, f; caput, itis, n;

загон roborarium, ii, n; praesaepis (f/pl);

загонять agere, o, egi, actum (pisces in retia); supponere, o, posui, positum (pecus alicui rei);

загораживать saepire, 4; claudere, o, si, sum; obstruere, o, ui, ctum;

загорать sole infusci; sole colorari;

загораться exardescere, o, rdui, rsum; inardescere; inflammari, or, atus sum; incendi, or, nsus sum;

загородка cancelli, orum, mpl;

загородный suburbanus, a, um; suburbicus, a, um;

заготовительный:

+ заготовительный пункт emporium;

заготовлять parare, 1; praeparare, 1; prospicere, io, exi, ectum; providēre;

+ заготовлять плоды впрок fruges vetustati mandare;

заграждать saepire, 4; intercludere, o, si, sum;

загребущий trahax, cis (procax, rapax, t.);

загреметь increpare, 1; tonare, 1;

загривок mercurius, ii, m (jumentorum); vertex, icis, m;

загромождать obstruere, o, ui, uctum; struere, o, ui, uctum (alaria donis);

загрязнение contaminatio, onis, f; inquinatio, onis, f;

загрязнённый contaminatus, a, um; inquinatus, a, um;

загрязнять contaminare, 1; inquinare, 1; spurcare, 1 (aliquem, aliquid; spurcari impuris moribus); illinere, o, levi, litum;

загубленный peremptus, a, um;

+ загубленные деревья arbores peremptae;

+ загубленный сад hortus peremptus;

зад pars [partis, f] postica, posterior, aversa; culus, i, m; anus, i, m; inguen, inis, n;

задавить opprimere, o, essi, essum; conculcare, 1; obterere, o, trivi, tritum;

задание pensum, i, n (conficere); problema, atis, n;

+ мы готовим задания вечером pensa nostra vespere praeparamus;

+ домашнее задание pensum scholare, domesticum; praescriptum domesticum;

задаток arra, ae, f (arrha); arrabo, onis, m (arraboni dare quadraginta minas); praesolutio, onis, f;

задача problema, atis, n; quaestio, onis, f; pensum, i, n; opus [eris, n] propositum; munus, eris, n; onus, eris, n;

задвижка pessulus, i, m (pessulum obdere ostio, foribus; pessulos injicere);

задевать tangere, o, tetigi, tactum; pellere, o, pulsi, pulsum (injuria pellit aliquem); stringere, o, nxi, ctum (undas alis); perstringere;

заделывать obstruere, o, ui, ctum;

задерживать habēre, eo, ui, itum (milites in castris); inhibēre; tenēre, eo, ui, tentum (cursus alicujus; aliquem Romae); continēre; sustinēre; distinēre; retinēre; arcēre, eo, ui, -; apprehendere, o, nsi, nsum (aliquem; sceleratum); porcēre, eo, -,- (aliquem aliquā re [ab aliquā re]); sistere, o, stiti, statum (hostem; equum); trahere, o, xi, ctum (aliquem sermone); occupare, 1; morari, or, atus sum; moras alicui rei addere [o, addidi, itum]; extrahere, o, xi, ctum (aliquem); moram facere alicui; tardare, 1 (aliquem ad insequendum); supprimere, o, essi, essum (hostem; impetum);

+ ветры задерживаются высочайшими горами, лежащими вокруг Тибета venti montibus editissimis Tibetiam circumjacentibus retinentur;

+ ветры задерживают (отплытие) кого-л. venti aliquem tenent;

+ задержать дыхание animam comprimere;

+ не буду задерживать тебя длинными речами non tenebo te pluribus;

задерживаться tardare, 1 (facere aliquid; tardantes punire); cunctari, or, atus sum; morari, or, atus sum; remorari, or, atus sum; commorari, or, atus sum; subsistere, o, stiti, - (domi); permanēre, eo, nsi, nsum;

задержка mora, ae, f; moramentum, i, n; retardatio, onis, f (r. et mora); tergiversatio, onis, f (mora et t.); reprehensio, onis, f; intermissio, onis, f;

задний posticus, a, um; posterior, ius; postremus, a, um; aversus, a, um;

задница culus, i, m; nates, ium, fpl; hedra, ae, f; anus, i, m;

задобрить placare, 1 (inimicum beneficiis);

задолго longe ante; multo ante; pridem;

+ задолго до этого longis temporibus ante; multis ante tempestatibus;

задолжать debere, eo, ui, itum (alicui pecuniam);

задолженность debitum, i, n (alicui solvere); debitio, onis, f (pecuniae);

+ иметь задолженность reliquari (amplam pecuniam);

задрожать tremere, o, ui, -; intremiscere, o, -,-; pavescere, o, -,-; horrescere, o, -,-;

+ как бы ты ни был мудр, а если тебе будет холодно, задрожишь sapiens si algebis, tremes;

задумывать agere, o, egi, actum; concipere, io, cepi, ceptum; suscipere consilium; in animo habēre; cogitare, 1; machinari, or, atus sum; proponere, o, sui, situm;

+ задумать измену в пользу кого-л. proditionem alicui agere;

задунайский Transdanuvianus, a, um;

задушевно intime; amicissime; familiarissime;

+ говорить с кем-л. задушевно admovere orationem animo alicujus;

задушевный intimus, a, um; amicissimus, a, um;

задушить enecare, 1 (avem; anguem); effocare, 1; suffocare, 1 (aliquem); trucidare, 1 (plebem fenore); strangulare, 1 (aliquem); gulam frangere [o, fregi, fractum]; jugulare, 1;

задымление infumatio, onis, f;

+ в районе завода сосны почти полностью погибли вследствие задыления in vicinia officinae Pini fere omnes perierunt propter infumationem;

задыхаться effocari, or, atus sum; suffocari, or, atus sum; strangulari, or, atus sum (difficultate spirandi); exanimari, or, atus sum;

задыхающийся anhelus, a, um;

заём usura, ae, f (pecuniae; usurā juvare aliquem); mutuatio, onis, f; mutuum, i, n; versura, ae, f;

заёмный mutuus, a, um; mtuatus, a, um;

зажечь, зажигать accendere, o, ndi, nsum (lumen; lucernam ex arā; rogos); succendere (rogum); incendere; inflammare, 1;

зажигалка ignitabulum, i, n; accensor, oris, m;

зажимать comprimere, o, essi, essum (linguam alicui);

зажиточный peculiosus, a, um; pecuniosus, a, um; fortunatus, a, um; copiosus, a, um; opulentus, a, um;

зажить

+ зажить получше se benignius tractare;

зазеленеть virescere,o, -,-; frondescere, o, -,-;

заземление *fibula [ae, f] massae;

зазнаться magnos spiritus sibi sumere [o, mpsi,mptum];

зазубренный incisus, a, um; dentatus, a, um; denticulatus, a, um; serratus, a, um; serrulatus, a, um; crenatus, a, um;

заигрывание subigitatio, onis, f;

заигрывать subigitare, 1 (aliquem, aliquam);

заика attypus, i, m; balbus, i, m;

заикание haesitantia [ae, f] linguae;

заикаться balbare, 1; balbutire, 4;

заикающийся balbus, a, um;

заиление limificatio, onis, f;

заиленный limificatus, a, um;

заимодавец creditor, oris, m;

заимообразный mutuus, a, um;

заимствование haustus, us, m;

заимствованный depromptus, a, um; mutuatus, a, um;

заимствовать depromere; promere, o, mpsi, mptum; mutuari, or, atus sum; assumere (mores alicujus); sumere, o, mpsi, mptum; asciscere, o, ivi, itum; haurire, io, si, stum;

заинвентаризованный in inventarium inclusus (insertus);

заискивание lenocinium, ii, n (nullum orationi lenocinium addere); ambitio, onis, f; captatio benevolentiae;

заискивать lenocinari, or, atus sum; caudam jactare, 1;

зайчик lepusculus, i, m;

заказ mandatum, i, n;

заказанный expetitus, a, um; mandatus, a, um;

+ заказанные семена, луковицы и части растений своевременно высылаются semina, bulbi et plantarum partes expetita (mandata) tempore proprio mittuntur;

заказать mandare, 1 (vasa);

заказник reservatum [i, n] imperfectum (incompletum);

закалённость duritia, ae, f;

закалённый severus, a, um; durus, a, um; duratus, a, um;

+ закалённый в боях vetus bellare;

закалывать transfigere, o, xi, ctum; transfodere, io, di, ssum; percutere, io, ssi, ssum; incidere, o, cidi, cisum; ferire, 4;

+ закалывать жертвенное животное mactare; immolare;

закалять, закаливать afficere, io, feci, fectum; temperare, 1 (ferrum); confirmare, 1; durare, 1;

+ тело должно быть так закалено, чтобы… corpus ita afficiendum est, ut…

заканчивать absolvere, o, lvi, lutum; finire, 4; terminare, 1; perficere, io, feci, fectum; peragere, o, egi, actum; desinere, o, sivi, situm; perferre, ro, tuli, latum; perpetrare, 1; implēre, eo, evi, etum;

закапывать defodere, o, di, ssum; infodere; sepelire, 4; supponere, o, sui, situm (aliquid terrae);

закат occasus, us, m; obitus, us, m;

+ когда день склонялся к закату vergente die;

+ на закате supremo sole;

заквасить fermentare, 1;

закваска fermentum, i, n; zyme, es, f;

закинуть, закидывать adjicere, io, jeci, jectum;

+ с помощью закинутых (на скалы) верёвочных петель adjectis funium laqueis;

заклад fiducia, ae, f; pignus, oris, n;

закладка signum [i, n] paginale;

заклеивать agglutinare, 1;

заклинание obsecratio, onis, f; cantio, onis, f; carmen, inis, n;

заключать, заключить claudere, o, si, sum; concludere; includere; habēre, eo, ui, itum (epistula nihil habet); continēre, eo, ui, itum; conjectare, 1; terminare, 1; contrahere, o, xi, ctum; intrudere, o, di, sum;

+ заключать в тюрьму abdere aliquem carceri;

+ заключённые под стражу in custodiam habiti;

+ заключить в скобки uncis includere; concludere; facere (pacem; indutias);

заключаться verti, or, rsus sum;

+ вопрос заключался в том, останутся ли лакедемоняне в Ахейском союзе vertebatur, utrum manerent in Achaico concilio Lacedemonii;

заключение conclusio, onis, f; inclusio, onis, f; complexio, onis, f; epilogus, i, m; conjectura, ae, f; consequentia, ae, f;

+ делать заключение argumentari (de aliqua re);

заключённый captivus, a, um; custoditus, a, um;

заключительный ultimus, a, um; extremus, a, um (pars epistulae);

+ заключительная стадия status ultimus;

закованный ferratus, a, um; vinctus, a, um;

заковать vincire, io, nxi, nctum;

заколоть configere, o, xi, ctum (configi in pugna);

закон lex, gis, f; canon, onis, m; norma, ae, f; regula, ae, f; mos, moris, m; constitutio, onis, f; fas, n, indecl; privilegium, ii, n;

+ законы природы leges naturae; lex naturalis, lex physica, legalitas physica;

+ свод законов corpus juris;

+ не нарушая законов salvis legibus;

+ закон против злоупотреблений при соискании государственных должностей lex de ambitu, lex ambitūs;

+ закон о порядке принятия или отклонения законов lex de jubendis legibus ac vetandis;

+ иметь силу закона ut lex valere;

+ по всей строгости закона summo jure;

+ закон гласит in lege est;

+ всё подчинено определённому закону certā stant omnia lege;

законно juste; legitime; jure; lege;

законный legitimus, a, um;

+ законный брак conubium;

закономерно secundum legem naturae; juste et legitime; regulariter;

законность legalitas, atis, f;

законный legitimus, a, um; legalis, e; verus, a, um (heres);

законодатель legislator, oris, m; legum conditor, oris, m;

+ быть опытным законодателем scire de legibus instituendis;

закономерность lex [legis, f] naturae; regularitas, atis, f; lex naturalis, lex physica, legalitas physica; закономерный lege naturae definitus; naturalis; regularis;

законопроект rogatio, onis, f; rogamen, inis, n;

+ представлять законопроект на народное обсуждение legem ferre;

+ ратифицировать законопроект legem jubere;

законченность absolutio, onis, f; perfectio, onis, f;

законченный confectus, a, um; perfectus, a, um; plenus, a, um;

закончить absolvere, o, lvi, lutum; finire, 4; consummare, 1;

закоренелый vetus, eris (sicarius);

закреплённый fixus, a, um;

закреплять comprimere, o, essi, essum (alvum, ventrem); firmare, 1; confirmare, 1; munire, 4; pavimentare, 1;

закруглённый rotundatus, a, um; rotundus, a, um; ovalis, e;

закружиться gyrare, 1; se vertere;

+ когда от высоты закружилась голова quum altitudo oculis caliginem offudisset;

закрученный tortus, a, um; intortus, a, um; retortus, a, um; contortus, a, um; distortus, a, um; cochleatus, a, um;

закрывать claudere, o, si, sum; operire, io, ui, rtum; cooperire; adoperire; velare, 1; tegere, o, xi, ctum; contegere; condere, o, didi, ditum; obducere, o, xi, ctum; obvolvere, o, lvi, lutum; praetexere, o, ui, xtum;

закупать coëmere; emere, o, emi, emptum; comparare, 1;

закупоривать obturare, 1; occludere, o, si, sum;

закупорка thrombosis, is (idis), f;

закуска gustatio, onis, f; gustus, us, m; prandium, ii, n; obsonium, ii, n; promulsis, idis, f;

закусывать prandēre, eo, ndi, nsum (ad sacietatem, perbene; prandium calidum, olus); jentare, 1;

зал diaeta, ae, f (zaeta); oecus, i, m; atrium, ii, n;

+ зал ожидания oecus praestolantium;

залегание: situs, us, m;

+ на месте залегания in situ;

залегать jacere, eo, cui, (citum);

залежь depositus, us, m; ager [agri, m] derelictus (otiosus, quiescens, vetustus);

залив sinus, us, m;

+ Каттегатский залив sinus Cadanus;

+ вдоль берега залива ad litus sinus (maris);

+ на берегу залива in litore sinus;

заливаемый, заливной inundatus, a, um;

+ в заливаемой долине in valle vere inundata;

+ на песчаных заливаемых берегах реки in ripis fluminis arenosis inundatis;

+ заливаемый луг pratum inundatum;

заливать undare, 1 (campos sanguine); aspergere, o, rsi, rsum; perfundere, o, fudi, fusum; suffundere;

залог pignus, oris, n; *vadio, onis, m; fides, ei, f (pacis pignus fidesque); fiducia, ae, f; modus, i, m; arrabo, onis, m (sub arrabone auri argentique; amoris arrabo); hypotheca, ae, f (под недвижимость);

+ принять в залог rem pignori accipere; accipere pignus;

заложить initiare, 1; struere, o, xi, ctum (initia alicui rei);

заложник obses, idis, m; pignus, oris, n;

залп salve, n ind; salutatio, onis, f;

+ залпом uno impetu;

замазать oblinere (oblino, oblevi, oblitum);

замалчивать conticēre, eo, ui, -;

заманивать tangere, o, tetigi, tactum (volucres textis arundinibus); illicere, io, lexi, lectum; pellicere, io, lexi, lectum; deducere, o, xi, ctum;

заманчивый invitabilis, e (sermones);

замаранный turpis, e (fimo);

замарать coinquinare, 1; commaculare, 1; contaminare, 1;

замаскированный personatus, a, um; larvatus, a, um;

замедление retardatio, onis, f (r. et mora); mora, ae, f; tarditas, atis, f; cunctatio, onis, f;

замедленный retardatus, a, um;

замедлять comprimere, o, pressi, pressum (gressum); moras alicui rei addere [o, didi, ditum]; tardare, 1 (cursum); retardare, 1; morari, or, atus sum; remorari, or, atus sum; cunctari; cessare, 1;

замена suppositio, onis, f; substitutio, onis, f; immutatio, onis, f; compensatio, onis, f;

заменитель suffector, oris, m; compensator, oris, m;

заменить transmutare, 1; submutare, 1 (verba pro verbis); substituere, o, ui, utum (pontificem in locum Scipionis; aliquem alicui, pro aliquo); supponere, o, posui, positum (aliquem in locum alicujus, pro aliquo, alicui); subjicere, io, jeci, jectum (integras copias vulneratis; verbum pro verbo); subdere, o, didi, ditum (aliquem in locum alicujus); sufficere, io, feci, fectum; compensare, 1;

замерзание congelatio, onis, f;

замерзать congelare, 1; congelascere, o, -,-; gelascere, o, -,-; torpere, eo, -,- (torpens amnis);

+ в Тибете болота замерзают в октябре paludes in Tibetia Octobri gelant; пузырьки воздуха, образующиеся при замерзании в замерзающей воде bullulae aëris, quae inter gelascendum in conglaciata aqua enascuntur; замёрзший rigens, ntis;

заместитель vice; vicarius, ii, m;

+ заместитель главного редактора vice redactoris principalis;

+ заместитель премьер министра primi ministri vicarius;

заметать converrere, o, verri, versum;

заметить, замечать conspicere, io, spexi, spectum; deprehendere, o, ndi, nsum (deprendo etc.); perspicere, io, spexi, spectum; notare, 1; annotare, 1; animadvertere, o, verti, versum; sentire, 4; signare, 1;

заметка nota, ae, f; hypomnema, atis, n; signum, i, n; epistolium, ii, n, scriptura brevis; adnotatio, onis, f; glossula, ae, f, glossa, ae, f, scholion ii / iou n (Gr);

+ критические заметки notae criticae;

+ заметки по систематике и географии растений notulaesystematicae et phytogeographicae;

+ номенклатурные заметки notulae de nomenclatura;

+ заметки о растениях animadversiones de plantis;

+ критические заметки sche(ul)ae criticae;

+ путевые заметки itinerarium;

+ заметки на полях marginalia; micellanea;

заметно conspicue; distincte; evidenter; insigniter; notabiliter; visibiliter; manifesto;

+ это заметно (hoc) subolet mihi;

заметный visibilis, e (exhalationes); videndus, a, um; evidens, ntis; conspicuus, a, um; perspicuus, a, um; spectabilis, e; aspectabilis, e; distinctus, a, um; insignis, e; insignītus, a, um (nota veritatis; imago); notabilis, e;

замечание animadversio, onis, f; annotatio, onis, f; nota, ae, f; notula, ae, f; reprehensio, onis, f;

замечательно insignīte;

замечательный excellens, ntis; praestans, ntis; egregius, a, um; spectatus, a, um; memorabilis, e; insignis, e; insignītus, a, um (forma); notabilis, e; perspicuus, a, um; conspicuus, a, um; spectabilis, e; eximius, a, um; singularis, e; clarus, a, um;

замешательство turbatio, onis, f; perturbatio, onis, f; conturbatio, onis, f; turba, ae, f (t. et confusio rerum); confusio, onis, f; tumultus, us, m; stupor, oris, m;

+ приводить в замешательство turbare (aciem peditum); conturbare; confundere; exturbare mentem alicujus; vastare (mentes); aliquem de statu movere, dejicere;

+ приведённый в замешательство turbatus (voluntates populi);

+ среди всеобщего замешательства turbatis omnibus;

замещать locum occupare, 1; locum tenere, eo, ui, tentum; succedere, o, cedi, cessum (alicui); supplere, eo, evi, etum (locum parentis alicui); vicarium esse; substituere, o, ui, utum (pontificem in locum Scipionis);

замирать torpere, eo, ui, - (torpebat vox); intermori, ior, mortuus sum;

замкнутый clausus, a, um; integer, gra, grum;

замок arx, cis, f; castrum, i, n; castellum, i, n; turris, is, f;

замок claustrum, i, n;

замолчать conticēre, eo, ui, -; conticescere, o, ui, -; obmutescere, o, ui, -;

замораживание refrigeratio, onis, f; congelatio, onis, f;

замораживать stringere, o, nxi, ctum (stricti amnes); congelare, 1; hiemare, 1; urere, o, ussi, ustum;

замороженный congelatus, a, um;

+ замороженные фрукты poma congelata;

заморозки frigora [um, npl] leviora;

+ до осенних заморозков ad frigora autumnalia leviora;

+ заморозки на почве frigora terranea leviora;

+ ночные (утренние) заморозки frigora nocturna (matutina) leviora;

заморский transmarinus, a, um;

замуж + выйти замуж nubere alicui; aliquem in matrimonium accipere;

+ выдать замуж aliquam alicui in matrimonium dare;

+ Октавия вышла замуж за Нерона Octavia Neroni nupsit; (nubo, nubere, nupsi, nuptus), Octavia Neronem in matrimonium accepit;

замужний nuptus, a, um; maritus, a, um; maritatus, a, um;

+ замужняя женщина mulier nupta;

замшелый muscosus, a, um;

замыкать claudere, o, si, sum; concludere, o, si, sum; occludere, o, si, sum; praecludere, o, si, sum; finire, 4; terminare, 1; obserare, 1;

замысел consilium, ii, n; inceptum, i, n; tela, ae, f;

+ по мне этот замысел неплох haec tela mihi non male est;

+ по чьему-л. замыслу ingenio alicujus;

замысловатый ingeniosus, a, um (res);

замышлять inducere [o, xi,ctum] in animum; coquere, o, xi, ctum (bellum; consilia secreto); concoquere; adoriri, ior, ortus sum (majus nefas; oppugnare urbem); agere, o, egi, actum; struere, o, xi, ctum (alicui insidias); machinari, or, atus sum; moliri, ior, itus sum; meditari, or, atus sum;

+ что он замышляет? Quid struit?

занавес velum, i, n; aulaeum, i, n;

занимательный curiosus, a, um;

+ занимательная ботаника botanica curiosa;

занимать obtinere, eo, ui, tentum; occupare, 1; capere, io, cepi, captum (urbem; castra hostium); obsidēre, eo, sedi, sessum; possidēre; insidēre; percipere, io, cepi, ceptum; conducere, o, xi, ctum (pecuniam);

+ это растение иногда занимает большие площади planta haec amplas interdum areas obtinet;

+ занимать промежуточное положение locum intermedium obtinere;

+ занимать, занять(взять в долг) деньги accipere mutuam pecuniam; sumere pecuniam ab aliquo; mutuari;

+ на занятые деньги conductis nummis;

+ когда гора была занята capto monte;

заниматься tangere, o, tetigi, tactum (aliquid leviter); conterere [o, trivi, tritum] se [conteri] in re aliqua; occupari, or, atus sum; se occupare, 1; agere, o, egi, actum; facere, io, feci, factum (argentariam); studēre, eo, ui, - (alicui rei; legibus cognoscendis; agriculturae); exercēre, eo, ui, itum; experiri, ior, rtus sum; operari, or, atus sum; tractare, 1; habitare, 1; se applicare, 1 (ad philosophiam, ad historiam scribendam);

+ заниматься сельским хозяйством rusticari;

+ заниматься торговлей negotiari;

+ заняться чем-л. verti in aliquid (in aliqua re);

+ заниматься чем-л. habere aliquid in usu; vacare alicui rei, in aliquid, ad aliquid;

+ заниматься поэтическим творчеством tangere carmina;

+ те, кто занимается одной практикой – не истинные химики illi, qui sola praxi occupantur, veri chemici non sunt;

+ заниматься врачеванием (медициной) facere medicinam;

+ заниматься чтением книг vacare libris legendis;

заново denuo; ab integro; iterum; rursus;

заноза surculus, i, m; assula, ae, f;

занос embolus, i, m;

заносить deferre, fero, tuli, latum; obruere, o, ui, utum (nive, arena);

+ заносить в протокол perscribere;

заносчивость arrogantia, ae, f; spiritus, us, m (spiritūs patricii); fastus, us, m;

+ из заносчивости рождается самомнение ex insolentia arrogantia orĭtur;

заносчивый ferox, cis (animus, ingenium); superbus, a, um; insolens, ntis;

занятие actus, us, m; negotium, ii, n; occupatio, onis, f; fabrica, ae, f (aerariae artis); studium, ii, n (rerum rusticarum; suo quisque studio maxime ducitur; studium litterarum; in studiis vitam agere); exercitium, ii, n; tractatio, onis, f; ministerium, ii, n;

+ занятие коммерцией negotium;

+ занятие словесными науками и литературой humanitas;

+ не предаваться занятиям vacare studiis;

занятый occupatus, a, um;

+ я занят чем-л. aliquid me tenet;

заодно communiter; una;

заострённый acut(at)us, a, um; praeacutus, a, um;

заострять acuere, o, ui, utum;

заочный absens, ntis;

запад occidens, ntis, m; occasus, us, m; Hesperium cubile (is, n), cubile noctis; vesper, eri, m; vespera, ae, f (ad vesperam jacentes terrae);

+ к западу от села ad occidentem a pago;

+ обращённый к западу ad occidentem (occasum) versus;

+ на западе in parte occidentali;

+ море, лежащее на западе mare ad occidentem versum;

западный occidentalis, e; vesperalis, e; vespertinus, a, um;

+ западная граница terminus occidentalis;

+ западная догота longitudo occidentalis;

+ западный ветер Favonius; Zephyrus;

западня transenna, ae, f (aliquem in transennam ducere); viscarium, ii, n; fovea, ae, f; laqueus, i, m;

запаздывать posterare, 1; morari, or, atus sum;

запас copia, ae, f; condita, orum, npl; supellex, lectilis, f; facultas, atis, f; apparatus, us, m; penus, us, m,f; commeatus, uum mpl; gaza, ae, f (agrestis);

+ словарный запас supellex verborum;

запасной proventitius, a, um; reservatus, a, um; supervacaneus, a, um (vasa);

запах odor, oris, m; odoratus, us, m; olentia, ae, f (suavis); nidor, oris, m; sapor, oris, m;

+ аммиачный запах odor ammoniacus;

+ анисовый запах odor aniseus;

+ ароматный запах odor aromaticus;

+ бальзамический запах odor balsamicus (balsameus, balsaminus);

+ винный запах odor vinosus;

+ возбуждающий запах odor excitans;

+ вредный запах odor noxius (perniciosus);

+ гвоздичный запах odor caryophyllaceus;

+ гнилостный запах odor putridus;

+ долговременный запах odor diutinus (diuturnus);

+ дурной запах odor malus; foetor;

+ едкий запах odor acer;

+ зловонный запах odor foetidus (taeter);

+ камфарный запах odor camphoratus;

+ запах клопов odor cimicinus;

+ запах козла odor hircinus;

+ коричный запах odor cinnameus;

+ кратковременный запах odor brevis (ephemerus);

+ крепкий запах odor gravis;

+ запах лавра odor laureus (laurinus);

+ запах ладана odor tureus;

+ летучий запах odor evolans;

+ лимонный запах odor citreus (citrinus);

+ запах листвы odor frondis vernalis;

+ запах лука odor cepaceus;

+ запах мёда odor melleus (mellitus);

+ муравьинный запах odor formicarum (formicinus);

+ запах мускуса odor moschatus;

+ мышиный запах odor murinus;

+ запах мяты odor menthosus;

+ навозный запах odor stercoris (stercorarius);

+ нежный запах odor mitis;

+ незначительный запах odor brevis (ephemerus);

+ неизменный запах odor immanens (perpetuus);

+ неприятный запах odor ingratus;

+ нестойкий запах odor infirmus (instabilis);

+ одуряющий запах odor stupefaciens;

+ особый запах odor peculiaris (proprius);

+ острый запах odor acer;

+ отвратительный запах odor foetidissimus;

+ перечный запах odor piperitus;

+ полынный запах odor absinthiacus;

+ постоянный запах odor constans (permanens);

+ приятный запах odor gratus (amabilis, suavis);

+ пряный запах odor aromaticus;

+ раздражающий запах odor irritans;

+ резкий запах odor acerrimus;

+ запах розы odor rosarum;

+ запах свежего сена odor feni recentis;

+ свежий запах odor egelidus;

+ своеобразный запах odor peculiaris (proprius);

+ сельдяной запах odor alecis;

+ сильный запах odor fortis;

+ запах скипидара odor terethinae;

+ сладковатый запах odor subdulcis;

+ смолистый запах odor resinosus;

+ специфический запах odor peculiaris (proprius);

+ спиртовый запах odor alcoholicus;

+ стойкий запах odor firmus;

+ тошнотворный запах odor nauseosus;

+ трупный запах odor cadaverinus;

+ тяжёлый запах odor gravis (onerosus);

+ удушливый запах odor suffocans;

+ характерный запах odor proprius (peculiaris);

+ уксусный запах odor acetatus;

+ чесночный запах odor alliaceus;

+ ядовитый запах odor virulentus;

+ распространять запах odorem emittere (exhalare, spargere, spirare);

+ без запаха inodorus;

+ с запахом odoratus;

+ с приятным запахом suaveolens;

+ с сильным запахом graveolens, fragrans;

+ запах пота capra;

+ запах изо рта gravitas (foetor) oris;

запачкать coinquinare, 1; contaminare, 1;

запаянный sigillatus, a, um;

запечат(ыв)ать consignare, 1 (tabulas, testamentum);

запечатлеть defigere, o, xi, ctum; imprimere, o, premi, pressum; inculcare, 1;

запинаться balbutire, 4 (balbutiendo vix sensus suos explicare);

запинающийся balbus, a, um;

запирать claudere, o, si, sum; concludere; includere; praecludere; serare, 1;

запираться includi, etc.; negare, 1; infitiari, or, atus sum; infitias ire;

записка consignatio, onis, f; hypomnema, atis, n; tabella, ae, f (allatae sunt tabellae);

записки commentarii, orum, mpl; scripta, orum, npl; memoranda, orum, npl; itinerarium, ii, n;

записная книжка pugillares, ium, mpl; adversaria, orum, npl; libellus, i, m;

записывать exscribere, o, psi, ptum (nomina; bonos in aliis tabulis exscriptos habet); perscribere; subscribere (numerum aratorum); transcribere; subnotare, 1 (nomina); excipere, io, cepi; inducere, o, xi, ctum;

+ записывать речь под чью-л. диктовку dictante aliquo excipere orationem;

+ записывать в организацию, армию conscribere;

запись irrotulatio, onis, f; *recordum, i, n; tabula, ae, f;

+ внести долговую запись nomen referre in tabulas;

заплата assumentum, i, n;

+ никто к ветхой одежде не пришивает заплаты из новой ткани nemo assumentum panni rudis assuit vestimento veteri;

заплатить persolvere; solvere, eo, lvi, lutum; rescribere, o, psi, ptum; luere, o, ui, utum;

заплесневевший mucidus, a, um;

заплетать plectere, o, xi, ctum (flores; crines);

заповедник reservatum, i, n; praedium [ii, n] defensum (interdictum); vivarium, ii, n;

+ государственный заповедник reservatum publicum;

+ охотничий заповедник saeptum venationis;

заповедный defensus, a, um; interdictus, a, um; reservatus, a, um;

+ заповедный участок area interdicta;

+ заповедная степь steppa reservata;

заподозрить suspicari, or, atus sum;

запоздалый serus, a, um; tardus, a, um;

запоздать, запаздывать tardare, 1 (facere aliquid; tardantes punire);

+ зима запоздала hiems tardavit;

запой ebriositas [atis, f] periodica; dipsomania, ae, f;

заполненный impletus, a, um; repletus, a, um;

+ обитает в заполненных водой канавах habitat in fossis aqua repletis;

заполнять supplēre, eo, evi, etum (lacunam); complēre, eo, evi, etum; explēre, eo, evi, etum; stipare, 1 (tectum omne fartim); oblinere, o, levi, litum; occupare, 1; frequentare, 1 (templa);

запоминание retinetia, ae, f (actarum rerum);

запомнить memoriā tenēre; mandare aliquid memoriae [animo, menti];

запонка *boto, onis m; orbiculus, i, m; globulus, i, m;

запор claustrum, i, n; sera, ae, f; vectis, is, m; obex, obicis, f; pessulus, i, m;

заправить supplere, eo, evi, etum;

+ заправленные светильники suppletae lucernae;

запрашивать rogare, 1;

+ запрашивать кого-л. о мнении aliquem sententiam rogare;

запрет vetitum, i, n; interdictum, i, n;

запретить prohibere, eo, ui, itum; interdicere, o, xi, ctum; vetare, 1; vindicare, 1 (aliquid legibus);

+ Цезарь запретил легатам отлучаться с места работы ab opere legatos Caesar discedere vetuerat;

+ что запрещает, смеясь говорить правду? ridentem dicere verum quid vetat?

+ всякий закон или повелевает, или запрещает lex omnis aut jubet aut vetat;

+ мы делаем уже сделанное, что запрещает нам старая поговорка acta agimus, quod vetamur vetere proverbio;

запретный non tangendus, a, um; inconcessus, a, um (hymenaei; voluptas); vetitus, a, um; interdictus, a, um;

запрещённый interdictus, a, um; prohibitus, a, um; inconcessus, a, um (hymenaei; voluptas);

+ Запрещённый Международным кодексом Codice Internationali interdictus (prohibitus);

заприметить subsentire, 4;

запрокинутый supinus, a, um;

запрос rogatio, onis, f;

+ делать запрос consiliari;

+ делать запрос в сенате о чём-л. a senatu de aliqua re postulare;

запросто simpliciter;

запруда agger, eris, m;

запрягать, запрячь jungere, o, nxi, nctum (equos); subjungere (tigres curru); adjungere; jugare, 1; ligare, 1; religare, 1; subdere, o, didi. ditum (tauros aratro);

запрятать compingere, o, pegi, pactum (aliquem in carcerem);

запугивать angere, o, anxi, anctum/anxum; terrēre, eo, ui, itum; terrificare, 1; territare, 1; horrificare, 1;

запуск (компьютера) initiatio[onis,f] systematis;

запутанный intricatus, a, um; perplexus, a, um; gibberosus, a, um (sermo); confusus, a, um; inextricabilis, e;

запутать illaqueare, 1; confundere; irretire, 4; intricare, 1; conturbare, 1;

запущенный neglectus, a, um; squalidus, a, um; desertus, a, um;

запылать inardescere, o, arsi, -; exardescere;

запястье carpus, i, m; armilla, ae, f;

запятая virgula, ae, f; comma, atis, n;

запятнать coinquinare, 1; commaculare, 1; contaminare, 1;

зарабатывать quaeritare, 1 (victum aliqua re); quaerere, o, sivi, situm (nummos manu); acquirere, o, sivi, situm (pecuniam); facere, io, feci, factum (lucrum; assem); merēre, eo, ui, itum; meritare, 1;

+ умение зарабатывать facultas acquirendi (opes);

заработок merces, ēdis, f (manuum); meritum, i, n; stips, stipis, f (exigua); quaestus, us, m; lucrum, i, n;

заражать inficere, io, feci, factum; replēre, eo, evi, etum; imbuere, o, ui, utum;

заражение infectio, onis, f; contagio, onis, f; contagium, ii, n;

зараза virus, i, n; miasma, atis, n; pernicies, ei, f; pestilentia, ae, f; pestis;

заразительный contagiosus, a, um; pestifer; pestilens, ntis;

заразный contagiosus, a, um;

заранее a priori; in tempore; mature; ante;

зарастать obduci, or, ductus sum; obtegi, or, tectus sum;

зарегистрированный in indicem illatus, a, um;

зарегистрировать subscribere, o, psi, ptum (numerum aratorum);

зарезать jugulare, 1; caedere, o, cecidi, caesum; trucidare, 1; mactare, 1;

зарница fulgur, uris, n;

зародыш embryo, onis, m; embryon, ii, n; fetus, i, m (foetus); semen, inis, n; germen, inis, n;

зарождаться nasci, or, natus sum;

зарождение generatio, onis, f; origo, inis, f;

заросль confraga, orum, npl; …etum;

зарубежный extraneus, a, um; forensis, e; foraneus, a, um; exterminus, a, um;

зарыть defodere, io, fodi, fossum; infodere, io, fodi, fossum; supponere, o, posui, positum (aliquid terrae); obruere, o, ui, utum;

+ зарыть золото в землю credere aurum terrae;

заря aurora, ae, f; jubar, aris, n;

+ утренняя заря Aurora; ortus candens;

заряд inserticulum, i, n;

заряжать inserere, o, ui, rtum;

засада insidiae, arum, fpl; subsessa, ae, f (subsessas occultius collocare; in subsessa esse);

+ устроить засаду, находиться в засаде subsidere in insidiis;

+ сидящий в засаде subsessor (cum venabulo);

засадить compingere, o, pexi, pactum (aliquem in carcerem); reserere, o, sevi, -; obserere; plantare, 1;

засвидетельствованный testatus, a, um;

+ засвидетельствованный факт factum testatum; res testata;

засвидетельствовать testari, or, atus sum; attestari; contestari;

засевать conserere, o, sevi, -; obserere;

заседание sessio, onis, f; consessus, us, m; contio, onis, f;

+ зал заседаний tractatorium, ii, n;

+ пленарное заседание сената senatus frequens;

заседатель consiliarius, ii, m; assessor, oris, m;

заседать considere; sedēre, eo, sedi, sessum;

+ сенат заседает senatus agitur;

засека concaedes, ium, fpl;

заселение colonisatio, onis, f;

заселить frequentare, 1 (urbs frequentatur; frequentare solitudinem Italiae; locum cultoribus);

+ заселить опустевший город inania moenia supplere;

засесть compingere [o, pegi, pactum] se (in Apuliam); insidere, o, sedi, sessum;

+ засесть в засаду subsidere;

заскрипеть increpare, 1;

заслонять praepedire, 4 (lumen);

заслуга meritum, i, n;

+ заслуги bene facta; tituli (Theseus, magnificus titulis suis);

+ чьи-л. заслуги перед кем-л. alicujus beneficia in aliquem;

заслуженный emeritus, a, um; meritus, a, um (poena; meritissimā famā frui);

заслуживать merēre, eo, ui, itum; meritare, 1; mereri, eor. itus sum;

+ он получил то, что заслужил habet, quod sibi debebatur;

заснуть (засыпать) condormire, 4; condormiscere, o, dormivi, -; addormire; obdormiscere; capere [io, cepi, captum] somnum, somno capi [ior, captus sum];

засов claustrum, i, n; pessulus, i, m (pessulum obdere ostio, foribus; pessulos injicere); sera, ae, f; obex, icis, m;

засовывать intrudere, o, di, sum; inserere, o, ui, rtum;

засолённый salinus, a, um; salsus, a, um;

засорённый ruderatus, a, um;

засохший retorridus, a, um;

+ засохшие луга prata siccitate emortua;

заспиртованный in spiritu servatus, a, um; alcoholisatus, a, um;

застава custodia, ae, f; castra [orum, npl] stativa;

заставлять jubere, eo, ssi, ssum; suadere, eo, si, sum; subigere, o, egi, actum (aliquem metu aliqid facere); agere, o, egi, actum (nova quaerere tecta); cogere, o, egi, actum; compellere, o, pulsi, pulsum; trudere, o, di, sum; angariare, 1; coartare, 1;

+ ты заставил меня признать, что… extorsisti, ut fatērer…

застаиваться stagnare, 1;

застарелый vetus, eris (aegritudo);

застать nancisci, or, ctus sum; supervenire, io, veni, ventum;

+ застать кого-л. в часы его досуга nancisci aliquem otiosum;

+ Марцелл застал их врасплох, когда они строили укрепления munientibus supervēnit Marcellus;

застегнуть subnectere, o, nexui, nexum (fibula vestem subnectit); fibulare, 1;

застёжка fibula, ae, f;

застенчивость verecundia, ae, f; pudor, oris, m;

застенчивый pudens, ntis (vir; femina); pudibundus, a, um (matrona; vir); verecundus, a, um (castus et v.);

застилать sternere, o, stravi, stratum (lectulos pelliculis); tegere, o, xi, ctum;

застигать adoriri, ior, rtus sum (aliquem adorta tepestas est);

застойный perstagnatus, a, um;

застолье symposium, ii, n;

застольный symposiacus, a, um (quaestiunculae);

застревать adhaerēre, eo, si, sum (in visceribus); haesitare;

застрелить trajicere, io, jeci, jectum; transfigere, o, xi, ctum; sclopetare, 1;

заступ rutrum, i, n; fossorium, ii, n;

заступник defensor, oris, m; patronus, i, m; protector, oris, m; paracletus, i, m;

застывание consistentia, ae, f;

застыть sistere, o, steti, - (sistunt amnes; stetit sanguis); stare, 1 (glacies stat iners; stant ora metu); stupēre, eo, ui,-; rigescere, o, ui,-; refrigescere, o, frixi, -;

засуха ariditas, atis, f; siccitas, atis, f; aquarum penuria [ae, f];

+ эта область ежегодно поражается засухой haec regio quotannis siccitate afficitur;

засушенный exsiccatus, a, um;

засушливый aridus, a, um;

засыхать arescere, o, arui, -;

затаить comprimere, o, pressi, pressum (odium);

+ затаить дыхание animam comprimere;

затвердение fixatio, onis, f;

затвердеть indurare, 1; rigescere, o, rigui, -;

затворять claudere, o, si, sum;

затевать agere, o, egi, actum; agitare, 1; induere, o, ui, utum; machinari, or, atus sum; parturire, io, ivi, -;

+ посмотрю, что он затевает observabo, quam rem agat;

+ это затевают с тем, чтобы…ea tela texitur (ut)…

затем dein; deinde; mox; post; postea; posthac; serius; tum;

затемнение caligatio, onis, f;

затемнять obscurare, 1;

затенение inumbratio, onis, f;

затенённый umbrosus, a, um; inumbratus, a, um;

затенять umbrare, 1; obscurare, 1;

затерянный amissus, a, um; perditus, a, um;

затея consilia, orum, npl; inventa, orum, npl; machinationes, um, fpl;

затишье tranquillitas, atis, f; malacia, ae, f;

заткнуть struere, o, xi, ctum (aures habere structas);

затмение eclypsis, is (eos), f; defectio, onis, f; defectus, us, m; obscuratio, onis, f;

+ произошло солнечное затмение solis defectio fuit;

+ регулярные затмения солнца canonicae defectiones solis;

затмить obscurare, 1; obumbrare, 1; hebetare, 1; obruere, o, ui, utum; superare, 1;

+ затмить кого-л. своим величием alicui magnitudine sua inducere caliginem;

+ литературностью изложения затмить незрелые сочинения прошлого scribendi arte rudem vetustatem superare;

затон instagnatio [onis, f] fluminis;

затонуть mergere, o, rsi, rsum; submergere;

затопление eluvies, ei, f; inundatio, onis, f;

затопляемый inundatus, a, um;

затоплять inundare, 1; stagnare, 1;

затрагивать tangere, o, tetigi, tactum (aliquid leviter); attingere, o, attigi, attactum;

затраты expensa, ae, f; pecunia [ae, f] impensa;

затруднение difficultas, atis, f; impedimentum, i, n; obstaculum, i, n; nodus, i, m;

затруднения tricae, arum, fpl (domesticae);

затрудненный aeger, gra, um (anhelitus);

затруднительный difficilis, e; impeditus, a, um; onerosus, a, um; arduus, a, um;

затуманивать nubilare, 1;

затушёвывать obscurare, 1;

затхлый vapidus, a, um;

затылок cervix, icis, f;

затягивать stringere, o, xi, ctum (nodum); constringere; trahere, o, xi, ctum (vincla galeae; aliquid in serum); moras alicui rei addere; extrahere (proelium ad noctem; bellum in tertium annum; aliquid in infinitum); contrahere; sustinēre, eo, ui, tentum (aliquid in noctem, ad noctem); obducere, o, xi, ctum; producere; extendere, o, ndi, nsum; morari, or, atus sum;

+ затянувшаяся трапеза tractus in longum convictus;

+ преднамеренно затянуть войну sustinere bellum consilio;

затягиваться conducere, o, xi, ctum;

+ рана затягивается (рубцуется) vulnus conducitur in cicatricem;

затяжка nodus, i, m;

+ затяжка времени mora, ae, f; retardatio, onis, f;

затяжной assiduus, a, um (imber; bellum; febricula);

+ затяжной характер tractus (belli; mortis);

заусенец paronychia, ae, f;

заучить ediscere, o, edidici, -;

+ заучивать что-л. слово в слово ediscere aliquid ad verbum;

захват occupatio, onis, f; rapina, ae, f; possessio, onis, f;

захватить occupare, 1; usurpare, 1 (imperium; alienam possessionem); invadere, o, vasi, vasum (in alienam pecuniam; regnum; imperium); irruere, o, ui, utum; irrumpere, o, rupi, ruptum; arripere, io, ripui, reptum; potiri, ior, itus sum; capere, io, cepi, captum (urbem; castra hostium); percipere, io, cepi, ceptum; captivare, 1; sumere, o, psi, ptum (proelio sumpta Thessalia); trahere, o, xi, ctum (regnum; t. in se munia senatus); affectare, 1 (navem); manum adjicere alicui rei; adipisci, or, adeptus sum (rerum); facere praedam; prehendere, o, ndi, nsum; apprehendere; expugnare, 1;

+ захватить верховную власть adipisci rerum; potiri rerum;

+ стремление захватить государственную власть lubido rei publicae capiendae;

захватчик usurpator, oris, m; occupo, onis, m;

захворавший affectus [a, um] valetudine;

заход occasus, us, m; obitus, us, m;

заходить inire, eo, ii, itum; adire; obire; inter se tegere [o, xi, ctum]; divertere, o, verti, versum; convenire, io, veni, ventum; occidere, o, cidi, casum; occumbere, o, cubui, cubitum;

захоронение inhumatio, onis, f;

захотеть velle, volo, volui, - cupere, io, ivi, itum,

+ теперь мне захотелось написать тебе кое-что о старости nunc mihi visum est de senectute aliquid ad te conscribere;

зацветать efflorescere, o, florui, -;

зачатие conceptio, onis, f; conceptus, us, m;

зачаточный rudimentalis, e; rudimentarius, a, um;

зачать concipere, io, cepi, ceptum;

зачем cur; quare; quid;

зачёркивать cancellare, 1; oblinere, o, levi, litum; delēre, eo, evi, etum;

зачерпнуть haurire, io, si, stum;

+ зачепнуть пригоршней воду из реки undam de flumine cavis palmis sustinere;

зачет compensatio, onis, f;

зачислять inscribere, o, psi, ptum; transcribere; inserere, o, ui, rtum;

зачитать до дыр conterere [o, trivi, tritum] librum legendo;

заши(ва)ть insuere, o, ui, utum; obsuere;

заштрихованный striatus, a, um; lineolatus, a, um;

зашуметь increpare, 1 (ui, itum);

защита defensio, onis, f; protectio, onis, f; patrocinium, ii, n; propugnatio, onis, f; praesidium, ii, n (domus familiaeque); tutela, ae, f (t. et praesidium virtutis); tutamen, inis, n; tutamentum, i, n; integumentum, i, n (corporis); munimentum, i, n; vallum, i, n; vindicta, ae, f; propugnaculum, i, n; fides, ei, f (haec urbs est in fide mea; implorare fidem deum hominumque; in fidem recipere aliquem); subsidium, ii, n (subsidio venire); apologia; aegis, idis f;

+ служить кому-л. защитой от чего-л. subsidio esse alicui alicui rei;

+ Институт Защиты растений Institutum Protectionis Plantarum;

+ находиться под чьей-л. защитой in tutelā alicujus esse;

+ давать защиту от холода tutelam praestare contra frigora;

+ для защиты от холода и зноя ad frigora atque aestus vitandos;

+ довериться чьей-л. защите se committere alicui tutandum;

защитник defensor, oris, m; fautor, oris, m; propugnator, oris, m (libertatis; sceleris); praeses, idis, m; tutela, ae, f (templi); tutor; stator, oris, m; vindex, icis, m; advocatus, i, m; assertor, oris, m; causidicus, i, m; patronus, i, m; protector, oris, m;

+ город без защитников urbs vasta a defensoribus;

+ стены без защитников moenia vacua defensoribus;

защитница patrona, ae, f;

защитный muniens, ntis; protectivus, a, um; defensivus, a, um;

+ защитный слой stratum protectivum;

защищать defendere, o, ndi, nsum; praesidēre, eo, sedi, sessum (alicui rei, aliquid; Juno, quae toris praesidet maritis; urbi; agros suos); esse, sum, fui [adesse]; praeesse; vindicare, 1 (civem a miseriis; aliquem a verberibus; aliquem Grajorum armis); tegere, xi, ctum (se jure legum); contegere; protegere; saepire, 4; vallare, 1; vincire, 4; praemunire, 4; emunire, 4; obumbrare, 1; orare, 1; prohibēre, eo, ui, itum;

+ защищать свою точку зрения suam opinionem defendere;

защищаться pro se manus afferre [o, tuli, latum]; defendi, or, nsus sum; se defendere, o, ndi, nsum;

защищающий praeses, -idis, m;

+ искусство защищающее человеческое здоровье (= медицина) ars salutis humanae praeses;

защищённый tectus, a, um; tutus, a, um; munitus, a, um;

заявитель petens, ntis, m;

заявить subscribere, o, psi, ptum;

+ против Л. Попиллия Л. Геллий письменно заявил, что тот дал себя подкупить in L. Popillium subscripsit L. Gellius, quod is pecuniam accepisset;

заявка mandatum, i, n;

заявление verbum, i, n; indicium, ii, n; significatio, onis, f; delatio, onis, f;

заявлять declarare, 1;

заяц lepus, oris, m (lepus mas, lepus femina; ласк. Mi lepus! lepusculus);

+ за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь duos lepores insequens neutrum cepit;

+ убить одним ударом двух зайцев una mercede duas res assequi;

звание titulus, i, m (conjugis; sapientis); locus, i, m; condicio, onis, f; ordo, inis, f; status, us, m; nomen, inis, n; ornamentum, i, n; fortuna, ae, f;

+ люди всякого звания и происхождения homines omnis fortunae ac loci;

звательный падеж casus [us, m] vocativus;

звать clamare, 1; poscere, o, poposci, - (clamore aliquem); provocare, 1; vocare, 1 (aliquem nomine; domum; ad cenam; ad vitam; in altum; ad quietem); appellare, 1; nominare, 1;

+ звать на бой vocare pugnas;

+ звать рабов на борьбу за свободу vocare servos ad libertatem;

+ как тебя зовут? Qui vocare (vocaris)? Меня зовут Ликонид ego vocor Lyconides;

+ звёзды зовут ко сну sidera somnos suadent;

звезда stella, ae, f; astrum, i, n; sidus, eris, n;

+ возноситься к звёздам super astra ferri;

+ утренняя звезда stella diurna;

звездочёт astrologus, i, m;

звёздочка stellula, ae, f; asteriscus, i, m;

+ обозначить звёздочкой asterisco signare;

звенеть tinnire, 4 (tinnit tintinnabulum); tinnitus ciere, eo, ivi, citum [dare]; tintinnare, 1; strepere, o, ui, itum; strepitare, 1 (arma strepunt); sonare, 1;

звено anulus, i, m (catenae); manus, us, f; classis, is, f;

звенящий tinnulus, a, um;

зверинец vivarium, ii, n;

звериный bestialis, e; bestiarius, a, um; beluinus, a, um; ferinus, a, um;

зверосовхоз sovchosum [i, n] feris educandis destinatum;

зверский bestialis, e; ferus, a, um; immanis, e;

зверь bestia, ae, f; belua, ae, f; fera, ae, f;

+ отдать на растерзание зверям aliquem ad bestias mittere, dare, condemnare;

звон tinnimentum, i, n; tinnitus, us, m (acutus); sonus, i, m; sonitus, us, m; strepitus, us, m (citharae; testudinis aureae);

+ звон в ушах tinnimentum auribus;

звонить pulsare, 1; tinnire, 4;

звонкий crepulus, a, um (fragor); altus, a, um (vox; sonus); sonorus, a, um; vocalis, e; canorus, a, um; clarus, a, um; tinnulus, a, um;

звук sonus, i, m; sonitus, us, m; tonus; vox, cis, f (cymbalorum); strepitus, us, m (citharae; testudinis aureae);

+ звук воспринимается ушами (слухом) sonus afficit aures;

+ издавать звук favere voci;

звучание sonitus, us, m; strepitus, us, m;

звучать sonare, 1; resonare, 1; strepere, o, ui, itum; tinnire, 4;

звучный sonorus, a, um; candidus, a, um (vox); vocalis, e;

звякать tinnire, 4;

здание aedes, ium, fpl; aedificium, ii, n; domus, i, f;

+ жилые и нежилые здания aedes aedificiaque;

здесь hic; hoc loco; hac;

здешний hic, haec, hoc; domesticus, a, um; localis, e; vernaculus, a, um; indigena;

здороваться salutare;

здоровый sanus, a, um; salvus, a, um; integer, gra, grum; fortis, e; valens, ntis (homo; bos; cibus); validus, a, um (cibus; nondum ex morbo satis validus); vitalis, e; saluber, bris, bre; bellus, a, um; vigoratus, a, um (juvenis);

+ быть здоровым valere (stomacho; sanus homo, qui bene valet);

+ находить кого-л. в добром здравии invenire aliquem fortem;

+ возвращайся в добром здравии fac bellus revertare;

здоровье salus, utis, f; sanitas, atis, f; valetudo, inis, f (prosperitas valetudinis; valetudo incommoda, adversa; valetudinem amittere; valetudini suae parcěre); salubritas, atis, f;

+ клянусь вам своим здоровьем sic me salvum habeatis;

+ желать здоровья (чихающему) salvere jubere;

+ физическое здоровье firma corporis affectio;

+ с пошатнувшимся здоровьем valetudine affectus;

+ вредить чьему-л. здоровью valetudine temptare (tentare) aliquem;

+ пользующийся отличным здоровьем optimā valetudine affectus;

+ обладать очень слабым здоровьем tenuissima valetudine esse;

+ за ваше здоровье bene vobis [vos];

+ как твоё здоровье? ut vales? ut valetur?

здравохранение sanitatis cura [ae, f] publica;

здравствовать valere, eo, ui, -;

+ здравствуй! Salve!

здравый sanus, a, um; integer, gra, grum; prudens, ntis;

зев faux, cis, f; rictus; hiatus;

зевать oscitare; hiare;

зеленеть virēre, eo, ui, -; virescere, o, -,-; viridare, 1; viridescere, o, -,-; frondēre, eo, -, -; frondescere, o, -,-;

зеленоватый virescens, ntis; viridulus, a, um; viridiusculus, a, um;

зелёный viridis, e (gramen; zmaragdus; lacerta; collis; campus); smaragdinus, a, um; prasinus, a, um; malachiticus, a, um; aerugineus, a, um; aeruginosus, a, um; olivaceus, a, um; glaucus, a, um; thalassinus, a, um; pomaceus, a, um; vivus, a, um (arundo; caespes);

+ зелёные насаждения viridaria;

зелень viride, is, n; viriditas, atis, f; olus, oleris, n;

зелье venenum, i, n (somniferum); medicamen, inis, n; philtrum, i, n;

+ скупость, словно пропитанная вредоносными зельями, расслабляет дух avaritia, quasi venenis malis imbuta, animum effeminat;

землевладелец possessor, oris, m (latifundii);

земледелец agricola, ae, m; agricultor, oris, m; casarius, ii, m; rusticus, i, m; ruricola, ae, f; arator, oris, m; colonus, i, m;

земледелие agricultura, ae, f; res [ei,f] rustica;

землемер agrimensor, oris, m;

землемерный geometricus, a, um;

+ землемерное искусство geometria; ars dimetiendi;

землеописание geographia, ae, f;

землепользователь superficiarius, ii, m;

землетрясение terrae motus [us, m]; perturbationes [um, fpl] terrenae; tremor, oris, m;

+ землетрясение вздымает равнины terrae motus subrigit plana;

земля terra, ae, f (tollere saxa de terra); Terra; tellus (-uris, f); Tellus; terrenum, i, n; humus, i, f; plaga, ae, f; regio, onis, f; solum, i, n; Orbis [is, m] terrarum; mundus, i, m;

+ по влажной земле ad terram udam;

+ кустарничек, прижатый к земле fruticulus terrae appressus;

+ обитающий на земле terricola; terrestris (animantium genus);

+ плодородная земля humus fecunda;

+ хорошо удобренная земля solum saturatum;

+ по всей земле per totum terrarum orbem;

+ предать тело земле abdere corpus humi; mandare corpus humo;

+ обрабатывать землю terram ferro subjicere;

земляк popularis, is, m; noster; nostras, atis, m;

земляника fragum, i, n; fragaria, ae, f;

+ земляника лесная fragaria vesca;

+ земляника садовая fragaria elatior;

землянин terricola, ae, mf;

земляничный дереве) arbuteus;

+ земляничное дерево arbutus, i, f;

земляной terreus, a, um; terrenus, a, um (tumulus);

+ земляная насыпь agger terreus;

земноводный amphibius, a, um;

земной terrenus, a, um (umor; bestia; obtutus; terrena ac fragilia bona); terrestris, e (res caelestes atque terrestres); terreus, a, um (progenies); terrigena; mundialis, e; mortalis, e;

+ земная стихия terrenum principiorum genus;

+ земная трещина hiatus terrenus;

+ земной шар mundus; globus;

зеница pupilla, ae, f; pupula, ae, f;

зеркало speculum, i, n (imago speculi; se in speculo conteplare; in speculum inspicere); specularium, ii, n;

зернистый granulatus, a, um; granulosus, a, um;

зерно granum, i, n; nucleus, i, m; frumentum, i, n;

+ зерновые культуры plantae cultae cereales (sativae);

+ зерновой хлеб frumentum;

зерносовхоз sovchosum [i, n] frumentarium;

зернохранилище horreum, i, n; receptaculum, i, n; nubilarium, ii, n;

Зефир Zephirus, i, m;

зигзаг linea [ae, f] infracta (angulato-flexuosa);

зима hiems, mis, f; bruma, ae, f; pruina, ae, f;

+ это растение культивируется в течение лета под открытым небом, а зимой в теплице haec planta per aestatem sub divo colitur, per hiemem in tepidario.

+ зима в разгаре hiems summa;

+ зимой hieme;

зимний hibernus, a, um; hiemalis, e; brumalis, e;

+ зимние квартиры hiberna, orum, npl;

+ зимний поворот солнца bruma;

+ зимняя палатка pellis, is, f;

+ зимняя стоянка hiberna, orum, npl;

зимовать hiemare, 1; hibernare, 1;

зимовье hibernaculum, i, n;

зияние hiatus, us, m; rictus, us, m;

зиять hiare, 1;

зияющий inanis, e (vulnus); hians, ntis;

злак gramen, inis, n; fruges, um, fpl; plantae, arum, fpl;

зло malum, i, n; sinistrum, i, n (studiosus sinistri); nefas, n ind;

злоба malitia, ae, f; ira, ae, f; malignitas, atis, f; odium, ii, n; invidia, ae, f; rabies, ei, f; fel, is, n;

+ вымещать злобу ultionem petere;

злобный acer, acris, acre (aper; leo); acerbus, a, um (Libitina); atrox, cis (responsum); truculentus, a, um (voces); trux, cis (vultus; facies); malignus, a, um; malitiosus, a, um; invidus, a, um;

зловещий tristis, e (somnium; exta); laevus, a, um; sinister, tra, trum; lugubris, e; maestus, a, um; funestus, a, um;

зловоние foetor; odor malus;

зловонный foetens, ntis; foetidus, a, um; olidus, a, um (capra; basia); maleolens, ntis; rancidus, a, um (cadaver; aper);

злодей scelio, onis, m; scelerator, oris, m; maleficus, i, m; improbus, i, m; nefarius, ii, m; parricida, ae, m;

злодейский scelestus, a, um (homo; facinus; sermo); sceleratus, a, um; maleficus, a, um; nefarius, a, um;

злодейство maleficium, ii, n; scelus, eris, n; facinus, oris, n; nefas, n ind; parricidium, ii, n;

злодеяние maleficium, ii, n;

злой malus, a, um; malignus, a, um; malitiosus, a, um; malevolus, a, um;

+ злой умысел malitia;

злокачественный malignus, a, um;

злопамятность simultas, atis, f, malitia, ae, f, malignitas, atis, f, ulciscendi cupiditas, atis, f; rancor, ōris, m;

злопамятный malignus, a, um; malitiosus, a, um; ulciscendi cupidus, a, um; ulciscendi cupiditate flagrans, ntis;

+ злопамятный человек offensae memor, simultatis tenax (homo);

злорадство fera gaudia [ orum, npl];

злословие maledicium, ii, n; blasphemia, ae, f; calumnia, ae, f;

+ склонный к злословию cupidus maledicendi;

злословить calumniari, or, atus sum (aliquem, aliquid; alicui); maledicere, o, xi, ctum; vellicare, 1; blasphemare, 1;

злостный molestus, a, um;

+ злостный сорняк planta segetalis molesta;

злость furor, oris, m; iracundia, ae, f; odium, ii, n;

злосчастный miser, era, um; infelix, cis; infortunatus, a, um; infaustus, a, um;

злоумышлять insidiari, or, atus sum; machinari, or, atus sum;

злоупотребление abusus, us, m;

злоупотреблять abuti, or, usus sum (patientiā alicujus; indulgentiā populi Romani); male (perverse) uti (lege);

злюка canis, is, f;

змеевик tubus [i, m] refrigerans contortus;

змеиный anguinus, a, um;

змея anguis, is, m; serpens, ntis, m; vipera, ae, f; echidna, ae, f; jaculus, i, m;

+ укус змеи ictus serpentis;

знак nota, ae, f; signum, i, n; signamen, inis, n; tessera, ae, f; vestigium, ii, n; character, is, m; insigne, is, n; ostentus, us, m; omen; numen, inis, n; argumentum, i, n (compositae mentis, animi laeti, amoris);

+ отличительный знак notamen;

+ объяснение условных знаков explicatio notarum;

+ знаки условных обозначений characteres notarii;

знакомиться cognoscere, o, novi, notun; reperire, io, ii, rtum; degustare, 1;

+ знакомиться (близко) familiarescere, o, -,-;

знакомство usus, us, m (usus atque commercium; alicujus, cum aliquo); notio, onis, f; notitia, ae, f; cognitio, onis, f;

знакомый cognitus, a, um; notus, a, um (hoc mihi notum est); notitia; familiaris, e;

+ мы – старые знакомые vetus usus inter nos intercedit;

+ быть знакомым с кем-л. scire aliquem;

знаменатель denominator, oris, m;

знамение scaeva, ae, f; monitus, us, m; monstrum, i, n; ostentum, i, n;

знаменитость celebritas, atis, f (c. ac nomen); claritas, atis, f;

знаменитый celeber, bris, bre; illustris, e; nobilis, e; clar(issim)us, a, um; praeclarus, a, um; magnificus, a, um; insignis, e; notus, a, um (scriptor); inclitus, a, um;

знаменосец vexillifer, eri, m; vexillarius, ii, m; signifer, eri, m; aquilifer, eri, m; cantabrarius, ii, m;

знамя aquila; signum; vexillum;

знание cognitio, onis, f; scientia, ae, f; disciplina, ae, f; experientia, ae, f; mathesis, is (eos), f; notitia, ae, f, scientiarum summa, ae, f, cognoscibilia universa, cuncta scibilia; ingenium (amor ingenii neminem umquam divitem fecit);

+ со знанием дела ex professo;

знатность genus, eris, n; nobilitas, atis, f;

+ хвастаться [кичиться] знатностью genus jactare;

знатный honeste genitus, a, um [natus, a, um]; generosus, a, um; nobilis, e; pollens, ntis (matrona); primarius, a, um (vir); primas, atis; primores, um, mfpl (feminae; civitatis); amplus, a, um (familia); summas, ātis (matrona; virgo);

+ весьма знатного происхождения amplissimo genere natus; summo loco natus;

знаток peritissimus, i, m; expertus, i, m; homo [inis, m] peritus, gnarus,sciens, intelligens; existimator, oris, m; cognitor, oris, m, cognoscens, sciens, ntis, m;

знать no(vi)sse, novi, notum; scire, 4 (cum videbis, tum scies); tongēre, eo, -; habere, eo, ui, itum (sententias, consilia alicujus); notum habere (aliquid); comperire, io, ii, rtum;

+ multi multa, nemo omnia novit;

+ знать что-л. наверное aliquid (pro) certo scire;

+ насколько я знаю quod sciam;

+ знать от кого-л. scire de [ex, ab] aliquo;

+ право, не знаю non satis scio;

+ я этого не знаю id me fallit;

+ близко знать кого-л. bene nosse aliquem;

+ хорошо знать кого-л. aliquem cognitum habere;

+ я очень хорошо знаю non me fallit;

+ не знаю, что мне сказать non habeo, quod dicam; timeo, quidnam eloqui possim;

+ знай sic habeas (habeto);

+ разве мы не знаем, с каким удовольствием дети узнают что-л. (новое)? Videmusne, ut pueri aliquid scire se gaudeant?

+ знать и уметь что-л. aliquid notum et tractatum habere;

+ я почти наверное знаю, что вы собираетесь сказать в ответ non multum me fallit, quid sitis responsuri;

+ я хорошо тебя знаю nihil me fallis;

знать altiores, um, mpl; nobiles, ium, mpl; nobilitas, atis, f; optimates, um, mpl; magnates, um, mpl; summates;, um, mpl proceres, um, mpl;

значение (смысл, содержание) significatio, onis, f; significatum; notio, onis, f; notitia, ae, f; sententia, ae, f; voluntas, atis, f; (важность, значительность) dignitas, atis, f; momentum, i, n; pondus, eris, n; valor, oris, m; vis, is, f (verbi; nominis; legis); auctoritas, atis, f; opes, um, fpl; meritum, i, n;

+ название неизвестного значения nomen significationis ignotae;

+ имеет значение interest;

+ иметь значение valere (definitio in omnes valet; sine justitia nihil valebit prudentia);

+ иметь большое значение magni valoris (momenti) esse;

+ не иметь большого значения exigui (levioris) valoris esse;

+ не иметь никакого значения nullius momenti esse;

+ эти признаки не имеют никакого значения hae notae nullius momenti sunt;

+ терять значение obsolescere, o, levi, letum;

+ практическое значение usus, us, m;

+ придавать большое значение пустякам nugis addere pondus;

+ всякий правовой вопрос состоит или в точном значении слов, или в предположительном истолковании смысла quaestio juris omnis aut verborum proprietate, aut voluntatis conjecturā consistit;

+ политическое значение обстоятельств vis in re publica temporum;

+ понимать точное значение слов vim verborum tenere;

значимость valor, oris, m;

значительно multo; eximie; notabiliter; valde; permultum; aliquanto; aliquantum;

значительность magnitudo, inis, f; multitudo, inis, f;

значительный amplus, a, um (pecunia); magnus, a, um; valens, ntis (civitas; oppidum); ingens, ntis; luculentus, a, um; multus, a, um; opinatus, a, um; grandis, e; gravis, e;

+ в значительной степени admodum; apprime; magnopere; maxime; nimis; valde;

+ значительная часть bona pars;

значить significare, 1; valēre, eo, ui, - (definitio in omnes valet; sine justitia nihil valebit prudentia; hoc verbum quid valet?);

+ что это значит? quae haec est fabula? quid hoc rei est?

+ для мудреца жить значит мыслить sapienti vivere est cogitare;

значок nota, ae, f; notula, ae, f; signum, i, n; insigne, is, n; vexillum, i, n;

знающий callidus, a, um (in re aliqua; alicujus rei; alicui rei; ad aliquid); sciens, ntis; peritus, a, um; gnarus, a, um;

зной aestus (meridiei; caniculae); ardor; fervor;

+ страдать от зноя aestu laborare;

+ края, на которые изливается солнечный зной terrae, quo solis vergitur ardor;

знойный torridus, a, um; acer, cris, cre (sol; solis potentia); igneus, a, um (sol; aestas); calidus, a, um; fervidus, a, um; fervens, ntis;

+ знойная зона zona torrida;

+ знойным летом aestate torrida;

зоб struma, ae, f;

зов vocatus, us, m;

зодиак orbis [is, m] signifer; lumbus [i, m] XII signorum; Zodiacus, i, m;

зодчество fabrica, ae, f (pictura et f.);

зодчий architectus, i, m;

зола cinis, cineris, m; favilla;

+ анализ золы сухого растения analysis cineris plantae exsiccatae;

золотисто-желтый, золотистый aureus, a, um; chrysochrous, a, um; auratus, a, um;

золотистый aureus, a, um; aureolus, a, um; flavus, a, um; croceus, a, um;

золото aurum, i, n (Au) (eruere aurum terrā);

+ золотой песок balluca, ae, f;

+ сулить золотые горы montes auri polliceri;

+ увешать пальцы золотом digitos circumligare auro;

+ блещущие ярким золотом колосья spicae nitido flaventes auro;

золотой aureus, a, um; (монета) aureus, i, m; solidus, i, m; florenus, i, m;

золотоносный aurifer, era, erum; auriger, era, erum;

золотуха strophilosis, is, f;

зона zona, ae, f, regio, onis, f; loca, orum, npl; spatium, ii, n; plaga, ae, f;

+ демилитаризованная зона plaga usui militari vetita;

+ арктическая зона zona arctica;

+ жаркая зона zona calida (torrida);

+ засушливая зона zona arida;

+ лесная зона zona silvatica;

+ лесостепная зона zona silvistepposa;

+ переходная зона zona transitoria (intermedia);

+ полупустынная зона zona semidesertorum;

+ пустынная зона zona desertorum;

+ степная зона zona stepposa;

+ субтропическая зона zona subtropica;

+ таёжная зона zona taigae;

+ тропическая зона zona tropica;

+ тундровая зона zona tundrae (tundrarum);

+ умеренная зона zona temperata;

+ холодная зона zona frigida;

+ экваториальная зона zona aequatorialis;

зональность zonalitas, atis, f;

+ вертикальная зональность zonalitas verticalis (altitudinalis);

+ горизонтальная зональность zonalitas horizontalis;

зонд specillum, i, n; stilus, i, m;

зонтик umbella, ae, f; umbrella, ae, f;

+ зонты защищают от палящих лучей солнца umbracula vincunt nimios soles;

зоология zoologia, ae, f;

зоркий acer, acris, acre (oculi; sensus videndi);

зоркость acies, ei, f (incolumis);

зрачок pupilla, ae, f; pupula, ae, f;

зрелище spectaculum, i, n; ludus, i, m; facies, ei, f (decōra);

зрелость maturitas, atis, f; aetas [atis, f] adulta; pubertas, atis, f; pubes, is, f; tempestivitas, atis, f;

+ достигнуть зрелости in aetatem venire;

+ тога зрелости toga virilis (16 лет);

зрелый maturus, a, um; adultus, a, um (aetas; eloquentia); virilis, e (aetas); pubes, eris; pubertus, a, um; grandis, e; tempestivus, a, um (fructus);

+ зрелые плоды fructus maturi;

зрение visus, i, n; visio, onis, f; acies, ei, f (incolumis); species, ei, f;

+ чувство зрения sensus videndi;

+ острота зрения acuitas visualis; acrimonia visus;

+ зрение портится oculi caligant;

+ об основе зрения и о сущности видения de videndi ratione deque cernendi naturā;

зримый visibilis, e; aspectabilis, e;

зритель visor, oris, m; spectator, oris, m;

+ зрители theatrum (spissis theatris recitare scripta; theatrum commovere);

зрительный visualis, e;

+ зрительный зал theatrum (marmoreum);

зря in vanum; in cassum; gratuite; in supervacaneum (tumultuari); frustra; nihil; nequiquam;

+ я зря не не кланяюсь nulla est mihi salus dataria;

зрячий visibilis, e (pars animae); oculatus, a, um;

зуб dens, dentis, m;

+ вонзить зубы в кого-л. dentes in aliquem afferre;

+ лишать зубов edentare (edentata belua);

+ вышибить зубы edentare malas alicui;

зубец dens, ntis, m; dentulus, i, m;

+ зубцы (шестеренки) minae, arum, fpl;

зубной dentarius, a, um;

+ зубная паста pasta [ae, f] dentaria;

+ зубной порошок dentifricium, ii, n;

+ зубной врач medicus [i, m] dentarius;

+ зубной техник opifex [icis, m] dentarius;

зубочистка dentiscalpium, ii, n; peniculus [i, m] dentarius;

зубр biso(n), onis, m; urus, i, m; zumbro, onis, m;

зубчатый dentatus, a, um; denticulatus, a, um; serratus, a, um;

зуд prurigo, inis, f; pruritus, us, m; formicatio, onis, f; scabies, ei, f;

зыбучий

+ зыбучие пески arenae instabiles (vagae);

зябнуть frigēre, eo, xi, -; algēre, eo, xi, -;

зять gener, eri, m;

+ сделать кого-л. своим зятем sumere aliquem generum;
и et;

+ и тот и другой uterque;

+ и прочее, и тому подобное, и так далее et ctera (etc.);

иберийский Iberus, a, um;

Иберия Iberia, ae, f;

ибо enim; nam; quia; quod; quoniam; quum; utpote; siquidem;

ива salix, icis, f;

ивняк salictum, i, n;

ивовый salignus, a, um;

игла acus, us, m; spina, ae, f; spiculum, i, n; aculeus, i, m;

иглодержатель acutenaculum, i, n;

иглоукалывание acupunctura, ae, f;

игнорировать ignorare, 1; infitiari, or, atus sum; recusare, 1; repudiare, 1; neglegere, o, xi, ctum; omittere, o, si, ssum; praetermittere; non considerare, 1, non respicere [io, exi, ctum], rationem non habēre [eo, ui, itum] cum; non obtemperare, 1, non parēre, non oboedire, 4;

иго jugum, i, n;

игра ludus, i, m (illa perdiscere ludus est); lusus, us, m; actio; jocus, i, m; alea, ae, f (игра в кости, азартная игра); talus, i, m; tessera, ae, f; vigor, oris, m (gemmae);

+ игра в мяч sphaerae ludus;

+ придать играм массовый (всенародный) характер ludis celebritatem addere;

+ предаваться игре в кости ad talos se conferre;

+ честная игра modus probus humanusque;

игральная кость tessera, ae, f; alea, ae, f;

играть ludere, o, si, sum (aliqua re, aliquid; pilā, aleā, tesseris; trocho; talis; aleam; par impar; magna pecunia, in pecuniam; ludis circensibus; fabula luditur); aleam ludere; alea ludere; cantare (tibiā); alludere; agere (fabulam; partes); facere, io, feci, factum (bonas matronas, meretrices malas);

+ играть роль друга amicum agere; amici partes agere;

+ играть на лире tractare fila lyrae;

+ играть на музыкальном инструменте

+ играть на струнном инструменте psallere;

+ играть на трубе buccinare;

+ играть на флейте flare;

+ играть на сцене ludere; agere;

играючи per ludum;

игривость lascivia, ae, f; hilaritas, atis, f; vigor, oris, m;

игрок alerator, oris, m (азартный); lusor, oris, m; collusor, oris, m;

игрушка deliciae, arum, fpl; oblectamentum, i, n;

игумен igumenus, i, m; praepositus, i, m (monasterii); abbas, atis, m;

идеал effigia, ae, f; effigies, ei, f (justi imperii; perfectae eloquentiae); species, ei, f; specimen, inis, n; idea, ae, f; ideale, is, n; ipsum optimum, forma [ae, f] optimi, exemplar, aris, n; summum (bonum), singularis summae perfectionis species, imago, undique expleta et perfecta forma, optima et perfecta species, optimum, i, n; appetitio, onis, f; appetentia, ae, f; appetitus, us, m; optabile, is, n; meta, ae, f; finis, is, e m (f), bravium, ii, n;

идеальный perfectus, a, um; summus, a, um; optimus, a, um; idealis, e; pulcherrimus, a, um, omni puncto perfectus, a, um, optimus expletusque; commenticius, a, um;

идеализм idealismus, i, m;

идеалист idealista, ae, mf;

идеалистический idealisticus, a, um; somnians, ntis; ingenuus, a, um, candidus, a, um;

идентификация identificatio, onis, f; agnitio, onis, f;

идентификационный agnitionalis, e;

+ идентификационная карточка tessera agnitionalis;

идентичность identitas, atis, f;

идентичный identicus, a, um; aequus, a, um; idem, eadem, idem;

идентифицировать identificare, 1; (certo) agnoscere, o, novi, notum; conspicere, io, spexi, spectum; comperire, io, i, rtum; declarare, 1, indagare, 1, dignoscere;

идеолог ideologus, i, m; notionum studiosus [i, m], descriptor [oris, m] cogitationum; defensor [oris, m] inanis doctrinae;

идеология ideologia, ae, f; habita ratio [onis, f], forma [ae, f] cogitandi, doctrinae ratio [onis, f], cogitationum descriptio [onis, f], doctrina [ae, f] de mentis notionibus, opinatio [onis, f] ideologicus, ideologia, ae, f, forma [ae, f] cogitandi;

идеологический ideologicus, a, um;

идея idea, ae, f; notio, onis, f; species, ei, f; ratio, onis, f, notitia, ae, f, imago f; sententia, ae, f; simulacrum [i, n] rerum, propositum, i, n; cogitatio, onis, f; inventum, i, n (repentinum); praesensio, onis, f; inceptum, i, n, consilium, ii, n, opinio, onis, f; essentia, ae, f, natura, ae, f;

+ способность к формированию и восприятию идей ideatio;

идиома idioma, omatis, n, peculiaris dictio, onis, f;

идиот amens, ntis, m; idiota, ae, m (a nativitate); homo [inis, m] hebes, bardus, stultus, rudis;

+ полный идиот purus idiota;

идол idolum, i, n;

идолопоклонник ido(lo)latres, ae, m;

идолопоклонничество idoloatria, ae, f, idolorum cultus [us, m], simulacrorum adoratio, onis, f; amor [oris, m] vehemens;

идти ire, eo, ii, itum; vadere, o, di, sum (in mortem; in proelium; in hostem); cedere, o, cedi, cessum; procedere; gradi, ior, gressus; venire, 4; viare, 1;

+ идти войной bellum inferre;

+ идти вперёд prodire; procedere; proficere; progredi; decere (toga picta decet aliquem); se agere; agi;

+ идти впереди praeire; praecedere; antecedere;

+ идти вслед succedere;

+ идти за гробом producere funus;

+ идти дальше pergere;

+ идти навстречу succurrere; occurrere; procedere alicui obviam;

+ идти ощупью praetentare iter;

+ идти на работу procedere ad opus;

+ дождь идёт pluit;

+ идти назад redire; repetere;

+ идти периодически commeare;

+ идти по кругу circumire;

+ идти по пятам subsequi;

+ идти в бой ad procinctum tendere;

+ идти походом ire;

+ идти приступом oppugnare;

+ снег идёт ningit;

+ идти в разрез contrarium esse;

+ не идти ни в какое сравнение nullo modo comparari posse;

+ речь идет о… agitur de…

+ речь шла о юридическом вопросе in jure causa vertebatur;

+ иди своей дорогой! abi tuam viam!

+ иди куда пошел! Perge quo pede cepisti / tene quem cepisti cursum / qua via cepisti, ea perge!

+ куда (откуда) ты идешь? Quo (unde) te agis? Quo tendis? Quo gressum dirigis? Quo te pedes ferunt? Quo vadis? Quo te confers? Quo ire intendis?

+ идти на цыпочках ire, cedere suspenso (digitis) gradu, suspenso pede;

+ дело идет хорошо salva res est;

+ идти на парусах ventis ire;

+ идти на продажу venum ire;

+ идти быстро pleno gradu tendere; grandi gradu properare; accelerare gradum; festinare;

+ идти медленно presso gradu incedere; sedato gradu, tardius, segnius incedere;

иезуит Jesuita, ae, m;

+ орден иезуитов Societas Jesu;

иерархический hierarchicus, a, um;

иерархия hierarchia, ae, f;

Иерусалим Hierosolyma, orum, n; Hierusalem, n, indecl.

из e(x); de; a (ab, abs);

изба domus, i, f; stuba, ae, f;

избавитель salvator, oris, m; salvificator, oris, m; vindex, icis, m (libertatis); redemptor, oris, m;

избавить expedire, 4 (aliquem ex servitute; aliquem aliquā re; ab [de, ex] aliquā re); depellere, o, pulsi, pulsum [repellere] aliquem (aliquam rem) a cervicibus alicujus; salvare, 1 (aliquid, aliquem); salvificare, 1; extrahere, o, xi, ctum (aliquem ex periculo); abstrahere; liberare, 1; vindicare, 1; levare, 1; eripere, io, repi, reptum; subducere, o, xi, ctum;

избавиться liberari, or, atus sum; abstergēre, eo, rsi, rsum (luctum; dolorem; metum); exonerare, 1 (se);

+ сорная трава, от которой трудно избавиться mala herba qua liberari difficile est;

избегать vitare, 1 (aspectum alicujus; iter illud; inimicum; alicui rei, huic verbo, infortunio); devitare, 1; evitare, 1; fugere, io, fugi,-; defugere (sermonem alicujus; proelium; disputationem); effugere (periculum; invidiam; mortem); subterfugere (alicui; periculum; tempestatem belli); aufugere; supersedēre, eo, sedi, sessum (aliquid facere; aliqua re; alicui rei, aliquid);

+ во избежание недоразумения ad evitandam confusionem;

+ он едва избежал, чтобы не… parum effugerat ne…

+ избегать войны arma procul habere;

+ человек, с которым я избегал встречаться quem ego vitavi ne viderem;

избиение verberantia, ae, f; verberatio, onis, f; internecio, onis, f;

избирательный electivus, a, um; selectivus, a, um; tabellarius, a, um (lex);

+ избирательный голос, избирательное право suffragium;

избирать eligere; seligere; legere; deligere; diligere; creare;

избить plagare, 1 (aliquem); contundere, o, tudi, tusum; converrere [o, verri, versum] aliquem totum cum pulviculo; trucidare, 1 (captos ferro);

+ быть избитым scapulas perdere;

избитый protritus, a, um (verba); contritus, a, um; contusus, a, um;

избрание creatio, onis, f; electio, onis, f; destinatio, onis, f (consulum); suffragatio, onis, f (urbana);

избранный lectus, a, um; electus, a, um; delectus, a, um; conscriptus, a, um; creatus, a, um;

избыток superfluum, i, n; auctus, us, m; nimium, ii, n; abundantia, ae, f; copia, ae, f; cumulus, i, m;

+ всё, что у нас в избытке, и чего у него нет omnia, quibus nos suppeditamus, eget ille;

+ даже в избытке vel ex supervacuo;

+ у которого было столько денег, да ещё в избытке cui tanta erat res et supererat;

+ нет ни в чём недостатка, но нет и избытка nihil neque deest neque superfluit;

избыточный superfluus, a, um; nimius, a, um;

изверг carnifex, icis, m;

извергать ebullire, 4 (os fatuorum ebullit stultitiam); ejicere, io, jeci, jectum; vomere, o, ui, itum (fumum; flammas ore); evomere; erumpere, o, rupi, ruptum; egerere, o, gessi, gestum;

извержение eruptio, onis, f; vomitio, onis, f; conflagratio, onis, f;

изверженный ejectus, a, um; expulsus, a, um;

+ изверженные породы saxa vulcanica;

известие nuntius, ii, m; nuntium, ii, n; notitia, ae, f; commentarius, ii, m; memoria, ae, f;

+ Известия Академии наук Commentarii Academiae Scientiarum;

известить, извещать certiorem facere [io, feci, factum]; nuntiare, 1; renuntiare, 1; denuntiare, 1; certiorare, 1; scire facere; aliquid notum facere alicui; intimare, 1 (aliquid alicui); dedicare, 1; edocēre, eo, ui, doctum; erudire, 4;

извёстка calx [cis, f] arenata;

+ постройка без извёстки assa structura;

известковый calcareus, a, um;

известно constat; notum est;

+ насколько мне известно quod sciam;

известность fama, ae, f; gloria, ae, f; celebritas, atis, f (c. ac nomen); nobilitas, atis, f; nomen, inis, n; notitia, ae, f; claritas, atis, f;

+ поставить в известность aliquem certum, certiorem facere; nuntiare; aliquid notum facere alicui; scientem aliquem facere;

+ я поставлю тебя в известность о том, что сделаю faciam te certiorem, quid egerim;

известный cognitus, a, um; notus, a, um (hoc mihi notum est; scriptor); famosus, a, um; nobilis, a, um; nominatus, a, um; opinatus, a, um; inclutus, a, um (inclitus, iclytus); inclitus; contritus, a, um; gnarus, a, um; compertus, a, um; apertus, a, um; manifestus, a, um; certus, a, um;

+ широко известный absentibus notus;

+ с известного времени ex certo tempore;

+ известные законы языка certae quaedam dicendi leges;

+ Петроний был известен изысканной роскошью Petronius habebatur erudito luxu;

+ быть известным кому-л. subesse notitiae alicujus;

+ когда это стало известно hac re palam facta;

известняк calcarea, orum, npl; calx, cis, f;

известняковый calcarius, a, um; calcinus, a, um;

известь calx, cis, f;

+ негашёная известь calx viva;

+ гашёная известь calx exstincta, restincta;

+ известь с песком calx arenata;

извещение admonitorium, ii, n;

извиваться torquēre [eo, rsi, rtum] orbes; curvare, 1; curvescere, o, -,-; pererrare, 1;

извилина anfractus, us, m; flexura, ae, f; flexus, us, m; sinus, us, m; tortus, us, m; gyrus, i, m; volumen, inis, n; helix, icis, f;

извилистый flexuosus, a, um; anfractuosus, a, um; gyrosus, a, um; tortuosus, a, um; tortus, a, um; obliquus, a, um; labyrinthiformis, e;

извинение venia, ae, f; excusatio, onis, f; causatio, onis, f; ignoscentia, ae, f;

извинить ignoscere, o, novi, notum; excusare, 1; purgare, 1;

+ извини за выражение ignoscet mihi genius tuus;

+ извините, что перебил da mihi veniam, ignosce mihi, quod te interpellaverim;

извиняться causari, or, atus sum; excusare [1] se; excusari, or, atus sum;

извлекать desumere, o, psi, ptum; elicere, io, cui, icitum; excerpere, o, psi, ptum; extrahere, o, xi, ctum (cultrum e vulnere; aliquem turbā); excipere, io, cepi, ceptum (telum e vulnere); educere, o, xi, ctum; promere, o, psi, ptum;

+ извлекать звук increpare, o, ui, itum;

+ извлекать пользу decerpere, o, psi, ptum;

извлечение epitome, es, f; excerpta, orum, npl; extractum, i, n;

извне extra; extrinsecus; foris;

изводить enecare, 1 (aliquem rogitando);

извоз vectura, ae, f;

извозчик catabolensis, is, m (ломовой);

изворачиваться calvari, or, atus sum;

изворотливость astutia, ae, f; versutia, ae, f;

изворотливый argutus, a, um; versutus, a, um; callidus, a, um; vafer, fra, um; sollers, rtis; velox, cis;

извратить pervertere, o, rti, rsum; invertere; depravare, 1; calumniari, ior, iatus sum (verba juris); torquēre, eo, rsi, rtum (jus omne); detorquēre; supplantare, 1 (verba);

извращение calumnia, ae, f; perversio, onis, f;

извращенный mendosus, a, um (mores); perversus, a, um;

изгадить taetrare, 1 (loca);

изгиб flexura, ae, f; flexus, us, m; ambitus, us, m (properantis aquae); curvamen, inis, n; volumen, inis, n; spira, ae, f; tortus, us, m; anfractus, us, m;

изгибать flectere, o, xi, ctum; curvare, 1; arcuare, 1;

изгладить tollere, o, sustuli, sublatum (alicujus rei memoriam tollere atque delere);

изгнание exsilium, ii, n; relegatio, onis, f; discessus, us, m; exactio, onis, f; exterminium, ii, n; fuga, ae, f;

+ присудить кого-л. к изгнанию damnare aliquem exsilio;

+ отправить кого-л. в изгнание aliquem in exsilium agere;

+ отправиться в изгнание vertere solum exsilio;

изгнанник exsul, is, m; profugus, i, m;

изголовье cervical, is, n; pulvinus, i, m;

изголодавшийся famelicus, a, um;

изгонять abdicare, 1 (aliquid e vita in totum); expectorare, 1 (pavorem; sapientiam); exturbare, 1 (aliquem ex aedibus, aedibus; hostem provinciā); pellere, o, pulsi, pulsum (aliquem patriā; praesidium ex arce; aliquem de moenibus; ab urbe; in exsilium); agere, o, egi, actum (membris venena); extorquēre, eo, torsi, tortum (incubantem Italiae Hannibalem); exigere; submovere, eo, movi, motum (aliquem Urbe atque Italia); excutere, io, ssi, ssum; evertere, o, rti, rsum; ejicere, io, jeci, jectum; projicere;

изгородь sepes, is, f; vacerrae, arum, fpl; vallus, i, m;

+ живая изгородь saepes viva;

изготовитель fabricator, ris, m, ergasterii dominus, i, m;

изготовить praeparare, 1; compingere, o, pegi, pactum (sibi aliquid); facere, io, feci, factum (caseum; vinum); conficere; fabricare, 1; fabricor, atus sum, ari;

изготовление fabrica, ae, f (aeris et ferri); confectio, onis, f; confectus; factura, ae, f; opificium, ii, n; praeparatio, onis, f;

изготовленный factus, a, um; fabricatus, a, um;

+ мастерски (искусно, художественно) изготовленный faber (faberrimum signaculum);

издавать dare, o, dedi, datum; edere, o, edidi, editum; emittere, o, misi, missum; exhibēre, eo, ui, itum; vulgare, 1 (librum; carmina);

+ издавать запах odorem exhalare;

+ издавать звук volutare, 1; canere, o, cecini, cantum; increpare, o, ui, itum; insonare, o, ui, itum;

+ издавать книгу librum edere, o, edidi, editum;

+ издавать указ edicere, o, xi, ctum;

+ издавать шум stridēre, eo, ui, -;

издавна antiquitus; ex longo tempore; olim;

издалека e longinquo;

издали eminus; ex intervallo; longe; procul; e longinquo;

издание editio, onis, f;

+ второе дополненное и исправленное издание editio secunda aucta et emendata;

+ факсимильное издание editio anastatica;

+ издание автора sumptibus auctoris;

+ издание Академии наук ab Academia Scientiarum editum;

+ периодическое издание scriptum periodicum;

+ подготовить к изданию ad edendum praeparare;

изданный editus, a, um;

+ вновь изданная книга liber denuo editus;

+ отдельно изданный separatim editus;

+ изданный в Москве editum Mosquae;

издатель editor, oris, m;

+ в конце страницы есть примечания издателя ad paginarum calcem editor adnotationes adjecit;

издательский editorius, a, um;

издательство officina [ae, f] editoria; officina libraria; domus [i, f] editoria; (1968 MCMLXVIII; in aedibus Academiae Scientiarum, Berolini; Parisiis, sumptibus (expensis) Victoris Masson);

издевательство ludibrium, ii, n;

издеваться insectari, or, atus sum; oppedere, o, -,- (alicui); subsannare, 1 (aliquem); eludere, o, lusi, lusum; ludificari, or, atus sum; calcare, 1; deridēre, eo, risui, risum;

+ издеваться над увечьем insectari damnum amissi corporis;

изделие opera, ae, f; opus, eris, n;

издерживать impendere, o, ndi, nsum (pecuniam in aliquid, in aliqua re);

издержка sumptus, us, m; impensa, ae, f (facere impensas in aliquid; imponere impensas alicui rei); impendium, ii, n;

+ быть экономным в издержках sumptu (=sumptui) parcere;

издревле antiquitus;

изжелта-бледный luridus, a, um;

изжелта-зеленоватый galbus, a, um;

изжелта-красный rutilus, a, um;

из-за ob; propter; super (super scelere suspectus); prae; causa; vice;

излагать enarrare, 1; exponere, o, sui, situm; proponere; expedire, 4 (verbo; aliquid; de aliqua re; originem alicujus rei; alicujus rei causam); exsequi, or, cutus sum (aliquid verbis); disserere, o, ui, tum; dissertare, 1; complecti, or, xus sum; expandere, o, ndi, nsum; peragere, o, egi, actum;

+ в статье подробно излагаются новые методы исследования in hac commentatione methodi examinandi novae fuse exponuntur;

+ сжато, кратко излагать stringere (narrationis rem);

излечение resumptio, onis, f; sanatio, onis, f; curatio, onis, f;

излечивать sanare, 1;

изливать effundere, o, fudi, fusum; transfundere; profundere;

излишек superfluum, i, n;

излишество abundantia, ae, f (abundantiā laborare); nimietas, atis, f; luxus, us, m; luxuria, ae, f;

+ никаких излишеств ne quid nimis;

+ организм, расстроенный вчерашними излишествами corpus onustum hesternis vitiis;

излишне nimis; nimium;

излишний superfluus, a, um; supervacuus, a, um (auctionem facere rerum supervacuarum); supervacaneus, a, um; (litterae; oratio); nimius, a, um; superforaneus, a, um (labor; superforaneum aliquid putare); inutilis, e;

изложение expositio, onis, f; explicatio, onis, f; narratio, onis, f; expeditio, onis, f;

изложить exponere, o, posui, positum;

+ письменно изложить что-л. mandare aliquid litteris;

излом fractura, ae, f; anfractus, us, m; geniculum, i, n;

излучина ambitus, us, m (properantis aquae);

излюбленный adamatus, a, um;

измельчать levigare, 1; comminuere, o, ui, utum;

измена proditio, onis, f; defectio, onis, f; defectus, us, m; perfidia, ae, f;

+ государственная измена alta proditio;

+ супружеская измена furatrina conjugalis;

изменение commutatio, onis, f; immutatio, onis, f; mutatio, onis, f; mutatus, us, m; permutatio, onis, f; variatio, onis, f; transformatio, onis, f; modificatio, onis, f; temperatio, onis, f, accommodatio, onis, f, attenuatio, onis, f;

+ изменения погоды commutationes caeli;

+ сделав необходимые изменения mutatis mutandis;

+ не подлежит изменению ne varietur;

изменить mutare, 1; commutare, 1; immutare, 1; transformare, 1; variare, 1; modificare, 1; vertere, o, rti, rsum (vestes; sententiam; jussa); convertere; versare, 1; alterare, 1; deflectere, o, xi, ctum; inflectere; novare, 1; adulterium committere, o, si, ssum;

+ переноси без жалоб то, чего изменить нельзя feras, quod mutari non potest;

+ когда изменило военное счастье verso Marte;

измениться alterari, or, atus sum; mutari, or, atus sum; se mutare, 1; immutari, or, atus sum; commutari, or, atus sum; se transformare, 1; transformari, or, atus sum;

+ изменяться к худшему verti in pejorem partem;

изменник traditor, oris, m; proditor, oris, m; parricida, ae, m;

изменчивость variabilitas, atis, f; mutabilitas, atis, f;

изменчивый variabilis, e; mutabilis, e; commutabilis, e; fluctuans, ntis; volubilis, e (fortuna);

изменяемый variabilis, e; declinabilis, e;

измерение dimensio, onis, f; mensura, ae, f;

измеренный permensus, a, um; demensus, a, um;

измерять metari, or, atus sum; metiri, ior, itus sum; demetiri; emetiri; mensurare, 1;

изморось substillum;

измученный defessus, a, um (cultu agrorum arator); fatigatus, a, um; exsanguis, e;

+ измученный долгими странствиями longis erroribus actus;

измучиться defetisci, or, fessus (quaeritando);

измышление adinventio, onis, f;

измышлять excogitare, 1; fingere, o, nxi, ctum;

изнанка pars [partis, f] aversa;

изнасилование stuprum, i, n; stupratio, onis, f; raptus, us, m; defloratio, onis, f;

изнашивать conterere, o, trivi, tritum (togam); terere (purpuram; vestem); consumere, o, psi, ptum;

изнеженность mollitia, ae, f; mores [um, mpl] effeminati;

изнеженный tener, era, um (mens); subtilis, e (palatum); mollis, e; delicatus, a, um; fractus, a, um; ingenuus, a, um; effeminatus, a, um;

изнеживать mollire, 4; emollire; effeminare, 1;

изнемогать succumbere, o, cubui, cubitum; concidere, o, cidi, -;

изношенный vietus, a, um (vestis); vetus, eris (navis); obsoletus, a, um; panneus, a, um;

изнурение tabitudo, inis, f;

изнурённый confectus, a, um; affectus, a, um; enervatus, a, um; exsanguis, e;

изнурять conterere, o, trivi, tritum (boves et vires agricolarum; aliquem oratione); comminuere, o, ui, utum (hostem; opes civitatis; vires ingenii); defatīgare, 1 (aliquem assiduo labore; defatigati proelio ac fuga); afficere, io, feci, fectum (labor, fames, sitis afficiunt corpora); corrumpere; depasci; absumere;

изнутри intrinsecus; intus;

изнывать tabescere, o, ui, - (amore; curis); contabescere;

изобилие copia, ae, f; abundantia, ae, f (pecuniae; omnium rerum); largitas, atis, f; satietas, atis, f; uber, uberis, n; ubertas, atis, f; fertilitas, atis, f;

+ иметь в изобилии scatere, eo, ui, -; superfluere, o, xi, ctum (armis);

+ иметься в изобилии abundare, 1; exuberare, 1;

+ в корнях в изобилии имеется сахар saccharum in radicibus abundat;

изобиловать undare, 1 (regio undat equis); abundare, 1; suppeditare, 1 (aliqua re); superesse, sum, fui, - (verba alicui supersunt); superare, 1 (pecunia superabat); superfluere, o, xi, ctum (pecunia non superfluens); circumfluere; exuberare, 1;

изобилующий uber, era, erum (aliqua re; alicujus rei); abundans, ntis (frumento et pecoribus); copiosus, a, um; ferax, cis; affluens, ntis; frequens, ntis (frequens piscibus; terra frequens colubris; urbs frequens tectis); freqentatus, a, um (aliqua re);

изобильно abunde; abundanter; copiose; uberrime;

изобильный abundans, ntis; copiosus, a, um; abundus, a, um; uberrimus, a, um;

изобличать arguere, o, ui, utum; redarguere; refellere, o, felli, -; reprehendere, o, ndi, nsum;

изображать (de)pingere, o, nxi, ctum; delineare, 1; simulare, 1 (cupressum; vultum alicujus); imitari, or, atus sum; efficere, io, feci, fectum; deformare, 1; notare, 1;

изображение argumentum, i, n; imago; pictura; forma, ae, f (formae virorum clarissimorum); effigia, ae, f; effigies, ei, f (Jovis, Junonis, Veneris); signum, i, n; simulacrum, i, n; species, ei, f; figmentum, i, n;

изобретатель inventor, oris, m;

изобретательно ingeniose;

изобретательность sollertia, ae, f; ingenium, ii, n (abundare ingenio);

изобретательный callidus, a, um (naturā nihil est callidius); ingeniosus, a, um (homo ingeniosus et sollers);

изобретать invenire, io, veni, ventum; reperire, io, ii, rtum; machinari, or, atus sum;

изобретение repertum, i, n; repertus, us, m; inventio, onis, f; inventum, i, n;

изогнутость sinus, us, m;

изогнутый curvatus, a, um; curvus, a, um; flexus, a, um; incurv(at)us, a, um; recurv(at)us, a, um; arcuatus, a, um;

изолированно isolatim;

изолированный isolatus, a, um; insulatus, a, um; propagationi resistens, diffusionem impediens;

изолировать segregare, 1; separare, 1; isolare, 1; insulare, 1; secernere, o, crevi, cretum, seponere, o, posui, positum; disjungere, o, nxi, nctum, intercludere, o, slusi, clusum;

изоляционный propagationi resistens, ntis; diffusionem impediens, ntis;

изоляция isolatio, onis, f; solitudo, inis, f; separatio, onis, f; interclusio, onis, f;

изоморфный isomorphicus, a, um;

изорванный laceratus, a, um;

из-под desub; ex; ab; subter;

Израиль Israël, is, m;

израильский Israëlianus, a, um, İsraëliticus, a, um;

израильтянин Israëlita, ae, m; Israelianus, i, m;

израсходовать consumere, o, mpsi, mptum (vinum, frumentum, fructus, nummos, pecuniam); abuti, or, usus sum (omne caseum cum melle);

изредка aliquando; interdum; nonnunquam; quandoque; sat raro;

изреженный collucatus, a, um; lucidus, a, um; relaxatus, a, um;

изрезанный incisus, a, um;

изрекать fari, for, fatus sum; eloqui, or, cutus sum; dicere, o, xi, ctum;

изречение aphorismus, i, m; dictum, i, n; sententia, ae, f; verbum, i, n; elogium, ii, n; fatum, i, n;

+ изречение оракула oraculum, i, n; carmen, inis, n; consultum, i, n; mumen, inis, n;

изрубить comminuere, o, ui, utum (aliquid securibus); concidere, o, cisi, cisum;

изрядный festivus, a, um (copia librorum);

изрядно probe; satis bene;

изувеченный mutilatus, a, um; mutilus, a, um; truncus, a, um (truncum per vulnera corpus);

изувечить debilitare, 1; mutilare, 1; truncare, 1;

изукрасить exornare, 1;

изукрашенный daedaleus, a, um; figuratus, a, um;

изумительный admirabilis, e; admirandus, a, um; mirabilis, e; mirandus, a, um; mirus, a, um; stupendus, a, um; incredibilis, e;

изумление stupor, oris, m; admiratio, onis, f;

изумляться stupēre, eo, ui, -; obstupescere, o, -,-; admirari, or, atus sum;

изумруд smaragdus, i, m;

изумрудно-зелёный smaragdinus, a, um;

изучать cognoscere, o, gnovi, gnotum; studēre, eo, ui, - (litteris, artibus); noscere, o, novi, notum; pernoscere; examinare, 1; explorare, 1; investigare, 1; indagare, 1; inquirere, o, sivi, situm; scrutari, or, atus sum; discere, o, didici, -; ediscere (artem; linguam; usum herbarum); tractare, 1 (definitionem alicujus rei; quaestionem; proeliorum vias);

изучение cognitio, onis, f; studium, ii, n; examen, inis, n; examinatio, onis, f; exploratio, onis, f; investigatio, onis, f; indagatio, onis, f; inquisitio, onis, f; scrutatio, onis, f;

изъеденный exesus, a, um;

изъявительный indicativus, a, um;

изъявление professio, onis, f; significatio, onis, f; enuntiatio, onis, f;

изъявлять tribuere, o, ui, utum (gratiam);

изъян defectus, us, m; defectum, i, n; vitium, ii, n (corporis);

+ с изъяном defectivus, a, um;

изъять excludere, o, si, sum; expromere, o, psi, ptum;

изыскание inquisitio, onis, f; conquisitio, onis, f; dissertatio, onis, f;

изысканность elegantia, ae, f; munditia, ae, f; nitor, oris, m;

изысканный urbanus, a, um (os); exquisītus, a, um (dicendi genus; epulae); quaesitus, a, um; conquisitus, a, um; subtilis, e (sententia); elegans, ntis; delicatus, a, um; venustus, a, um; elaboratus, a, um; nitidus, a, um; lautus, a, um;

изыскатель explorator, oris, m; investigator, oris, m; indagator, oris, m; scrutator, oris, m;

изыск(ив)ать exquirere, o, sivi, situs; invenire, io, veni, ventum; reperire, io, ii, rtum;

изюм uva [ae, f] passa;

изюминка mica [ae, f] salis;

изящество formositas, atis, f; venustas, atis, f (muliebris; corporis; verborum); elegantia, ae, f; pulchritudo, inis, f; luculentia, ae, f; sapor, oris, m; subtilitas, atis, f; munditia, ae, f;

+ вести себя с достоинством и изяществом agere cum dignitate et venustate;

изящный elegans, ntis; lepidus, a, um; venustus, a, um; argutus, a, um (solea; caput equi); urbanus, a, um (os); decens, ntis (facies; Gratiae; equus); festivus, a, um (femina); teres, etis (oratio); subtilis, e (definitio; sententia); gracilis, e; scitus, a, um; tersus, a, um; mundus, a, um; rotundus, a, um;

изящно venuste; eleganter; ornate;

изящность elegantia, ae, f;

Икар Icarus, i, m;

икать singultare, 1;

икона icon, iconis, f, eikon, eikonos, f (Gr), imago [inis, f] sacrata;

иконоборец iconoclasta, ae, m; iconoclastes, is, m; eversor [oris, m] sacrarum iconum, iconomachus, i, m;

иконоборчество iconomachia, ae, f; sacrarum iconum eversio [onis, f];

иконография iconographia, ae, f;

иконотека iconotheca, ae, f;

икота singultus, us, m;

икра (ноги) sura, ae, f;

икра ova [orum, npl] piscium; polygranum, i, n; *caviarium, ii, n;

ил limus, i, m; lutum, i, n;

или seu; sive; aut; vel; -ve; an; utrum (utrum ea vestra an nostra culpa est?);

+ более или менее plus minusve;

+ врага вы, что ли, не знаете, или самих себя, или судьбы того и другого народа? utrum hostem, an vos, an fortunam utriusque populi ignoratis?

+ что же, Метелл догадался об этом по наитию свыше или он узнал об этом от сицилийцев? Metello hoc divinitus venit in mentem, an a Siculis doctus est?

+ что скажешь? Или Сицилия освобождена благодаря твоей доблести? Quid dices? An Siciliam virtute tuā liberatam esse?

+ сказать мне или промолчать? Eloquar an sileam?

+ большая разница, отказывается ли человек поступать дурно, или он не способен на это multum interest, utrum peccare aliquis nolit, an nesciat;

Илиада Ilias, adis f;

Илион Ilio, onis f;

илистый limosus, a, um;

иллюзия umbra, ae, f (mendax umbra pietatis); spes [ei, f] inanis; illusio, onis, f; fallacia, ae, f; dolus, i, m; error, oris, m; species, ei, f;

иллюминация ignes [ium, mpl] artificiosi; illuminatio, onis, f;

иллюстрация figura, ae, f; icon, onis, f; pictura, ae, f; imago, inis, f;

иллюстрированный figuris (iconibus) illustratus, a, um;

иллюстрировать figuris (iconibus) illustrare [1];

имение praedium, ii, n; patrimonium, ii, n; possessio, onis, f;

именинник qui diem onomasticum celebrat;

именины onomasticus dies [ei, m]; dies natalis;

именительный nominativus, a, um;

именно nempe; scilicet; videlicet; quidem; demum; etenim; namque;

именной указатель index [icis, m] auctorum;

именование nominatio, onis, f; nuncupatio, onis, f;

именовать vocare, 1 (aliquid alio nomine); appellare, 1; titulare, 1 (aliquem alicujus nomine); nominare, 1; nuncupare, 1; usurpare, 1; percire, 4;

+ портик, именуемый Пойкиле porticus, quae Poecile vocatur;

иметь habēre, eo, ui, itum (unicam filiam; magnam pecuniam); possidēre, eo, sedi, sessum; tenēre, eo, ui, tentum (maria; multa); obtinēre; uti, or, usus sum;

+ иметь значение significare, 1;

+ иметь в виду vidēre, eo, vidi, visum; cernere, crevi, cretum; intuēri, eor, tuitus sum;

+ иметь вид videri, eor, visus sum;

+ иметь вкус sapere, io, ivi, -;

+ иметь влияние, значение valēre eo, ui, -;

+ иметь место esse; intercedere, o, ssi, ssum;

+ иметь на уме parturire, io, -,-;

+ иметь надобность uti, or, usus sum;

+ иметь обыкновение solēre, eo, -, itus sum; consuescere, o, evi, etum;

+ иметь отвращение taedet;

+ иметь отношение pertinēre, eo, ui, ntum;

+ иметь перевес praegravare, 1;

+ иметь распространение patēre, eo, ui,-;

+ иметь свободное время vacare, 1;

+ иметь силу valēre, eo, ui, itum; pollēre, eo, ui, -; posse, possum, potui, -;

+ ягоды этого растения имеют лекарственные свойства hujus plantae baccae qualitates medicatas possident;

+ иметь перед собой sub ictu habere;

+ не иметь egere, eo, ui, - (auctoritate); vacare, 1 (aliqua re, ab aliqua re);

+ не иметь денег vacare pecuniā;

+ не иметь ни забот, ни дел vacare cura et negotio;

иметься adesse, adsum, adfui,-; subesse (si ulla spes subest; suberunt vestigia priscae fraudis);

имитировать imitari, or, atus sum; simulare, 1;

иммигрант immigrans, ntis, m;

иммигрировать immigrare, 1;

иммунитет immunitas, atis, f;

император imperator, oris, m; Caesar, is, m; Augustus, i, m; princeps, ipis, m;

императрица imperatrix, icis, f; Augusta, ae, f;

императорский caesarianus, a, um; imperialis, e; imperatorius, a, um; principalis, e;

+ императорская власть dominatus, us, m; principatus, us, m;

империализм imperiosus dominatus [us, m]; *imperialismus, i, m; studium [ii, n] imperii amplificandi, dominandi libido [inis, f];

империалист imperialista, ae, mf, imperiosi dominatus fautor [oris, m];

империалистический imperialisticus, a, um, imperii dilatandi avidus, a, um, (civitas) imperii dilatandi appetens, ntis;

империя imperium, ii, n (Persarum); regnum, i, n;

имперский imperialis, e;

импорт invectio, onis, f; importatio, onis, f; importus, us, m; importaticia, orum, npl;

импрессионизм impressionismus, i, m;

импровизация res [rerum, fpl] subitariae; improvisatio, onis, f;

импровизированный subitus, a, um (dictio; oratio); subitarius, a, um (legiones; exercitus; dictio); fortuītus, a, um (oratio subita et fortuita);

имущество bona, orum, npl; peculium, ii, n; fortunae, arum, fpl; opes, ium, fpl; substantia, ae, f; pecunia, ae, f;

+ конфискованное имущество bona confiscata;

+ движимое имущество bona mobilia; res mobiles;

+ недвижимое имущество bona immobilia; res immobiles;

+ скоропортящееся имущество bona peritura;

+ бесхозное имущество bona vacantia;

+ владение имуществом bonorum possessio;

+ материальное имущество apparatus (belli);

+ брать в залог, описывать имущество censum capere;

+ унаследовать фамильное имущество familiam herciscere;

+ умножать / собирать имущество (устар. имение) facultates / divitias / opes augēre / parare / congerere / cumulare / accumulare / coacervare; colligere amplas facultates; rem augēre copiis;

имя nomen, inis, n; vocabulum, i, n; appellatio, onis, f; nominatio, onis, f; nominatus, us, m;

+ имя существительное nomen substantivum;

+ имя прилагательное nomen adjectivum;

+ имя числительное nomen numerale;

+ доброе имя fama (famam alicujus lacerare);

+ называть вещи своими именами res suis vocabulis nominare;

+ по имени Локуста vocabulo Locusta;

+ вольноотпущеница по имени Акте liberta, cui vocabulum Acte fuit;

иначе aliter; alio modo; alia; alias; alioqui; secus; contra;

инвалид debilis, e; causarius, a, um;

инвалидность invaliditas, atis, f;

+ увольнение по инвалидности missio [onis, f] causaria;

инвалидный causarius, a, um;

инвентаризация inventarisatio, onis, f;

инвентаризировать in inventario scribere [o, psi, ptum];

инвентарь inventarium, ii, n;

инвестировать pecuniam collocare [1], occupare [1], condere [o, didi, ditum];

инвестиция pecuniae collocatio [onis, f];

инвестор pecuniae collocator [oris, m];

ингредиент ingrediens, ntis, f/n; elementum, i, n (compositorium), pars [rtis, f] addenda;

индеец Indianus, i, m; Amerindius, ii, m; Indoamericanus, i, m; Indus [i, m] Americanus, autochtonon Americanus, Pelles Rubrae fpl;

индейка gallina [ae, f] indica; meleagris, idis, f;

индекс index, icis, m;

индивид(уум) individuum, i, n; caput, itis, n;

индивидуальность individualitas, atis, f; haecceitas, atis, f; singularitas, atis, f; proprietas [atis, f] ingenii; personalitas, atis, f;

индивидуальный individualis, e; virilis, e (pars; portio); proprius, a, um; singularis, e; proprius, a, um, singuli, ae, a (p),

+ индивидуальные отклонения variationes individuales;

индиец Indus, i, m;

индийский Indus, a, um; Indianus, a, um;

Индия India, ae, f;

индикатор indicator, oris, m;

индоевропейский Indoeuropaeus, a, um;

индустрия industria [ae, f] quaestuosa; res [rerum, fpl] industriales;

индюк, индюшка gallus [i, m] indicus; gallus / pullus [i, m] Indicus, gallopavo, onis, m; meleagris, idis, mf;

иней pruina, ae, f; gelu, us, n;

инерция vis inertiae; inertia, ae, f;

инженер ingeniarius, ii, m;

инициалы litterae [arum, fpl] initiales; prima (nominis) littera [ae, f];

инициатива navitas, atis, f; initiativa, ae, f; primus impetus [us, m]; motus primordia [orum, npl], inceptum, i, n; propositum [i, n] susceptum, initium [i, n] mea, sua sponte captum;

инициатор initiator, oris, m; inceptor, oris, m;

инициировать initiare, 1;

иноверец vir [i, m] alienae religionis;

иногда interdum; nonnunquam; aliquando; quandoque; quondam; interim;

иноземец alienigena, ae, m;

иноземный extraneus, a, um; externus, a, um; exoticus, a, um (vinum; unguentum; vestis; vestimentum); alienigenus, a, um; peregrinus, a, um; hosticus, a, um;

иной alter, a, um; alius, a, um; nonnullus, a, um;

+ иной раз interdum etc.;

+ ничто иное nihil aliud; nil nisi;

инок monachus, i, m; religiosi instituti sectator [oris, m]; religiosi ordinis sodalis [is, m]; vir [i, m] e religioso coetu;

инокиня sacrata virgo [inis, f]; dicata deo virgo; monialis, is, f;

иносказание allegoria, ae, f;

иносказательно figurate; symbolice; allegorice;

+ говорить иносказательно (аллегорически) allegorice loqui; per similitudinem / per parabolam sermonem facere;

иносказательный obliquus, a, um; allegoricus, a, um; figuratus, a, um; tectus, a, um; per similitudinem propositus, a, um;

иностранец peregrinus, i, m; alienigena, ae, m; advena, ae, m; hospes, itis, m;

иностранка alienigena, ae, f;

иностранный extraneus, a, um (medicus); externus, a, um; peregrinus, a, um; alienigenus, a, um; adventicius, a, um; advenarius, a, um;

иноходец gradarius equus [i,m]; mannus, i, m;

иноходью tolutim;

инспектор inspector, oris, m (e.g. Inspectores, quorum est pecora probare…);

инстанция instantia, ae, f;

инстинкт instinctus, us, m (naturae); appetitio [onis, f] naturalis; sensus [us, m] naturalis; appetitus [us, m] naturae, motus [us, m] / actio [onis, f] naturalis, naturae insita [orum, npl];

+ повинуясь своему собачьему инстинкту canino usus ingenio;

инстинктивный instinctivus, a, um; naturalis, e; ingenitus, a, um; insitus, a, um; innatus, a, um; naturae consentaneus, a, um; incogitatus, a, um;

институт institutum;, i, n

+ научно-исследовательский институт Institutum explorationis scientificae;

инструктировать mandata dare, 1; mandare, 1;

инструктор praeceptor, oris, m; docens, ntis, m; professor, oris, m; magister, tri, m; magistra, ae, f;

инструкция instructio, onis, f; praeceptum, i, n; commonitorium, ii, n; manuale, is, n; enchiridium, ii, n;

инструмент instrumentum, i, n; machina, ae, f; organum, i, n;

интеграция integratio, onis, f; conjunctio, onis, f (diversorum generum hominum), completio, onis, f, adjunctio, onis, f, accessio, onis, f;

интеллигенция (интеллектулы) coetus [us, m] intelligentium; homines [um, mpl] intellectus, docti / intelligentes homines; intelligentes, ium, npl; periti, orum, mpl; sapientes, (i)um, mpl;

интендант dispensator, oris, m;

интенсивно intense; saturate;

интенсивный (cursus) intentivus, a, um; (cura) efficacior, ius;

интервал interstitium, ii, n; intervallum, i, n (sonorum); spatium, ii, n;

интервенция interventio, onis, f; interventus, us, m;

интервью interrogatio, onis, f; colloquium, ii, n; percontatio, onis, f, colloquium percontativum / interrogativum;

+ брать/взять интервью percontari;

интервьюер percontator, oris, m;

интерес causa, ae, f (rei publicae); ratio, onis, f; studium, ii, n; cura, ae, f; studium, ii, n, jucunditas, atis, f; animi attentio, affectus us, voluntas, observantia;

+ у всякого свои интересы aliis aliud expedit;

+ защищать интересы оптиматов optimatium causam agere;

+ быть поглощенным своими (личными) интересами suarum rerum esse;

+ иметь одни и теже интересы eadem aeque studere;

+ использовать что-л. в своих интересах aliquid in rem suam convertere;

+ конечно, не в твоих интересах, чтобы это дело затянулось profecto rem habes nullam, haec negotia multarum nundinarum fore;

интересный curiosus, a, um; studium excitans, ntis; animum capiens; animum advertens; quod tenet, studia excitans / movens; jucundus, a, um; speciosus, a, um; gravis, e; magni momenti; copiosus, a, um; quod delectat, placet, capit; mirus, a, um; illecebrosus, a, um; significativus, a, um; speciosus, a, um;

интересовать

+ меня интересует философия philosophia me delectat (delecto are), attrahit (attraho ere), capit (capio ere), studia excitat (excito are), animum (con)movet (moveo Ere); philosophiae studeo Ere; philosophia studia mea Excitat, movet, animam meam movet, mihi placet, me juvat; ad me pertinet, mea interest; me allicit (allicio ere);

интернат oecotropheum, i, n;

интернационализм internationalismus, i, m; promotio [onis, f] cooperationis internationalis;

интернациональный ad omnes nationes pertinens, ntis; omnium gentium; internationalis, e;

интернет rete [is, n] informaticum Internet; Interrete;

интерпретация interpretatio, onis, f;

интерпретировать interpretari, or, atus sum;

интерфейс interfrons, ntis, f; interfacies, iei, f;

интимный familiaricus, a, um; intimus, a, um; interior, ius;

интимно intime;

интонация intonatio, onis, f;

интрига fallacia, ae, f; dolus, i, m; insidiae, arum, fpl;

+ интриги ambitus, us, m (leges ambitu turbare); sycophantia, ae, f; supplantatio, onis, f;

интриган calumniator, oris, m; sycophanta, ae, m; supplantator, oris, m;

интуиция intuitus, us, m; intuitio, onis, f; perceptio, onis, f; comprehensio, onis, f;

инфаркт infarctus, us, m;

инфекция infectio, onis, f; influentia, ae, f; contagio, onis, f; contaminatio, onis, f, corrputio, onis, f;

инфляция inflatio pecuniae; (nummorum) inflatio, onis, f;

информатика (ars) informatica, nuntiatoria, ars elementorum certorum elaboratoria;

информационный informativus, a, um;

информация informatio, onis, f; nuntius, ii, m; notitiae, arum, fpl; facta, orum, npl; res, rerum, fpl; nuntiatio, onis, f; cognitio, onis, f, relatio, onis, f;

информировать informare, 1; nuntiare, 1; aliquem de re / rei (=gn) certiorem facere [io, feci, factum], edocēre, eo, ui, ctum; docēre; monēre, eo, ui, itum;

инфраструктура substructio, onis, f;

инцидент casus, us, m; eventus, us, m; incidens, ntis, n;

иод iodum, i, n (I);

иподьякон subdiaconus, i, m;

ипостась hypostasis, eos/is, f; substantia, ae, f;

ипотечный hypothecarius, a, um (creditor);

ипохондрия hypochondria, ae, f;

ипподром hippodromos; hippodromus, i, m;

Ирина Eirene, ae; Irena;

ирис iris, idis, f;

Ирландия Hibernia, ae, f;

ирландский Hibernicus, a, um;

+ ирландский язык Hibernica lingua;

+ по-ирландски Hibernice;

ирония ironia, ae, f; dissimulatio, onis, f; dissimulantia, ae, f; dicacitas, atis, f;

иронический ironicus, a, um; dicaculus, a, um;

иррациональность irrationalitas, atis,; insipientia, ae, f;

иррацинальный irrationalis, e; absurdus, a, um;

Исаак Isaac (indecl);

иск actio, onis, f; postulatio, onis, f; postulatum, i, n; postulatus, us, m; petitio, onis, f; lis, litis, f; causa, ae, f;

+ личный иск personalis actio, actio in personam;

+ вещный иск actio in rem;

+ проиграть свой иск formula excidere; litem amittere; causa cadere;

искажать deformare, 1; calumniari, or, atus sum (verba juris); torquēre, eo, rsi, rtum (jus omne); supplantare, 1 (verba); corrumpere, o, rupi, ruptum; vitiare, 1; confundere, o, fudi, fusum; depravare, 1;

искажение distortio, onis, f; distorsio, onis, f; deformatio, onis, f;

искажённый deformis, e; deformatus, a, um; depravatus, a, um;

+ искажённые даные notitiae commutatae;

искатель exquisītor, oris, m (prudentiae et intelligentiae); petitor, oris, m; procus, i, m; cupītor, oris, m (amicitiae; matrimonii);

+ искатели правды qui vera requirunt;

искать inquirere; requirere (aliquem; libros); exquirere; quaerere, o, sivi, situm (aliquem, occasionem); quaeritare, 1; vestigare (aliquem oculis); sequi, or, cutus sum; arcessere, o, ssivi, ssitum; circumspicere, io, spexi, ctum; indagare, 1; srutari, or, atus sum; perscrutari, or, atus sum;

+ искать случая (повода) к чему-л. quaerere causam alicujus rei;

+ чтобы не искать мне примеров ни в древности, ни среди иноземцев ne et vetera et externa quaeram; quaeritare (hospitium);

+ искать покоя persequi otium;

+ я его везде искал, но его и след простыл undique hominem quaesivi / scrutatus sum omnia, neque tamen vestigium illius apparebat;

исключение exceptio, onis, f; amotio, onis, f (ordinis) (из сословия); exclusio, onis, f;

исключительно egregie; singulariter; tantummodo; proprie; praecipue;

исключительный egregius, a, um; eximius, a, um; singularis, e; unicus, a, um; praecipuus, a, um;

исключить excludere, o, si, sum; excipere, io, cepi, ceptum (neminem de antiquis); eximere, o, emi, emptum; exturbare, 1 (aliquem ex numero vivorum); secernere, crevi, cretum; segregare, 1;

+ одно не исключает другого alterum alterum haud excludit;

искони ab omni aevo; ab omni antiquitate; ab hominum memoria; post hominum memoriam;

исконный aeviternus, a, um;

+ исконные обитатели autochthones;

ископаемый fossilis, e; fossicius, a, um;

искоренение exstirpatio, onis, f; exterminatio, onis, f; exterminium, ii, n; eradicatio, onis, f;

искоренять eradicare, 1; castigare, 1 (vitia alicujus); extrahere, o, xi, ctum (errorem stirpitus); exstirpare, 1; (stirpem) tollere, o, sustuli, sublatum; evellere, o, velli (vulsi), vulsum; interficere, io, feci, fectum; funditus delēre, eo, evi, etum;

+ совсем искоренить порок невозможно vitia funditus exstirpari non possunt;

искра scintilla, ae, f;

искренний candidus, a, um (judex; anima); verus, a, um (vultus; animus); sincērus, a, um; intimus, a, um; purus, a, um; integer, gris, gre; apertus, a, um;

+ искренний мой друг amicus mihi est apertus / simplex / rectus / candidus / nulla simulatione tectus / purus ab omni fraude;

искренно candide (simpliciter et c.); candidule (promere sermonem); sincere; vere; intime; sincera fide; sine fuco; ingenue; sine fraude; ex animi sententia; ex animo;

искренность veritas, atis, f (in veritatem alicujus confugere); sinceritas, atis, f; candor [oris, m] animi; ingenuitas, atis, f; simplicitas, atis, f; fallere nescia mens, mentis, f / voluntas, atis, f / indoles, is, f;

искривление curvatura, ae, f; curvatio, onis, f;

искривлённость pravitas, atis, f (membrorum);

искривлённый curv(at)us, a, um; incurv(at)us, a, um; praecurvus, a, um; procurvus, a, um; aduncus, a, um; pravus, a, um;

+ весь искривлённый omnibus membris extortus;

искривлять torquēre, eo, rsi, rtum (ora); distorquēre; curvare, 1; recurvare, 1; sinuare, 1;

искупать diluere, o, ui, utum (injurias aere); luere; lustrare, 1; redimere, o, emi, emptum; recuperare, 1; piare, 1; purgare, 1; litare, 1;

+ Христос род человеческий падший искупил своею смертию Christus sua morte perditum genus hominum in possessionem caelestis patriae restituit / genus humanum afflictum ac perditum sua morte recreavit ac erexit / debitas primi hominis culpae poenas suis cruciatibus exsolvit;

искупитель Redemptor, oris, m; Auctor, oris, m / Parens salutis nostrae; salutis nostrae Restitutor, oris, m;

искупление luella, ae, f (sceleris); expiatio, onis, f; liberatio, onis, f; redemptio, onis, f; recuperatio, onis, f;

искус periculum, i, n; experimentum, i, n; tentamentum, i, n;

искуситель temptator, oris, m; tentator, oris, m; satan (indecl.); satana(s), ae, m; seductor, oris, m;

искусительница temptatrix, icis, f;

искусно callide (ordiri rem; versari in aliqua re; vitia sua occultare); fabre; commode; perite; bene; scienter;

искусный sollers, rtis; sciens, ntis (alicujus rei); scitus, a, um; callidus, a, um (in re aliqua; alicujus rei; alicui rei; ad aliquid); artificiosus, a, um (rhetor); daedalus, a, um; faber, bra, brum; compositus, a, um; doctus, a, um; paratus, a, um; peritus, a, um; exercitatus, a, um;

+ он весьма искусен в воинском деле est rei militaris valde peritus; magnam habet rei bellicae prudentiam; rei militaris prudentissimus est;

+ он весьма искусен в словесных науках perpolitus litteris est;

искусственный artificialis, e; artificiosus, a, um; facticius, a, um; acquisitus, a, um; syntheticus, a, um; mendax, cis (pennae);

+ искусственная среда medium artificiale;

+ вид не естественный, а искусственный genus non naturale, sed artificiosum;

искусство ars, artis, f; artificium, ii, n; solertia, ae, f; calliditas, atis, f; fabrica, ae, f; ratio [onis, f] faciendi; facultas, atis, f; doctrina, ae, f; scientia, ae, f; disciplina; dexteritas, atis, f;

+ низводить искусство до уровня платного ремесла abducere artem ad mercedem et quaestum;

+ великое искусство fabra ars;

+ воинское искусство res militaris;

+ заниматься искусством tractare artem;

искушать temptare, 1 (tentare) (animum precando); experiri, ior, rtus sum; periculum facere, io, feci, factum; aliquem seducere, o, xi, ctum; decipere, io, cepi, ceptum; ad noxam pellicere, io, lexi, lectum; seductum ad noxas illicere; clam inducere ad scelus;

искушение temptatio, onis, f (mundus temptationis plenus); tentatio, onis, f; tentamen, inis, n; tentamentum, i, n; licitatio, onis, f;

+ искушения остерегайся, берегись, чтобы тебя не испортили, не совратили cave, ne te de fide ac probitate deducant; cave, ne in errorem inducaris;

ислам religio Islamica, Mahometana, Muslimica; Islamismus, Mahometana religio, Arabum fides; Mahometanorum universitas, universi Mahometani;

исламский islamicus, a, um; Mahometanus, a, um; Muslimicus, a, um; Islamisticus, a, um; Arabicae fidei, Mahometanus, a, um;

испакостить contaminare, 1; polluere, o, ui, utum; foedare, 1;

испанский hispanicus, a, um; Hispanus, a, um; Iberus, a, um, Ibericus, a, um;

Испания Hispania, ae, f, Iberia, ae, f;

испарение evaporatio, onis, f; vapor, oris, m; halitus, us, m; exhalatio, onis, f; caligo, inis, f; spiritus (spiritus pestilens); exspiratio, onis, f;

+ влажные испарения поднимаются от земли humida caligo exhalatur a terra;

испарять sudare, 1; exsudare, 1; exhalare, 1;

испаряться evaporari, or, atus sum; evanescere [o, vanui, -] in fumum; in vapores solvi, or, lutus sum;

испачканный turpis, e (fimo); illitus, a, um; inquiunatus; maculatus, a, um;

испачкать illinere, o, levi, itum; inquinare, 1;

испепелить in cineres redigere [o, egi, actum];

испечь coquere, o, xi, ctum;

испещрять variare, 1 (aliquid caeruleis guttis); maculare, 1; distinguere, o, xi, ctum; interstinguere;

исповедание confessio, onis, f;

исповедник confessor, oris, m;

исповедовать confiteri, eor, fessus sum; (выслушивать исповедь) confitenti peccata sua aures commodare, 1 / admovēre, eo, ovi, otum; alicui confitenti dare operam; cognoscendi et remittendi peccata jus exercēre, eo, ui, itum;

исповедоваться confiteri; confessionem facere; sacerdoti sua peccata exponere / aperire / patefacere / enuntiare;

+ исповедаться во всех содеянных грехах totius anteactae vitae noxas confessione sacra expiare;

исповедь confessio, onis, f; confessionis sacramentum; confessio piacularis; piacula, ae, f;

исподволь sensim; paulatim;

исподтишка clanculum;

исполин gigas, antis, m;

исполинский giganteus, a, um; staturosus, a, um (gigantes);

исполнение completio, onis, f; expletio, onis, f; impletio, onis, f; consummatio, onis, f; administratio, onis, f (rerum magnarum); effectus, us, m; exsecutio, onis, f; exercitatio, onis, f;

+ приводить в исполнение expedire, 4 (consilia sua); exsequi, or, cutus sum (negotia);

+ исполнение должности perfunctio, onis, f;

+ исполнение всех желаний omnium votorum expletio, onis, f;

исполненный completus, a, um; impletus, a, um; exactus, a, um;

+ исполненный нечестия и безумия homo plenus improbitatis et dementiae;

+ исполненный страха perfusus metu;

исполнитель actor, oris, m; exactor, oris, m; exsecutor, oris, m; patrator, oris, m;

исполнить, исполнять complēre, eo, evi, etum; explēre; implēre; exsecutare, 1; exsequi, or, cutus sum; persequi; facere, io, feci, factum; facessere, o, -,- (jussa, praecepta alicujus); conficere (quod facturum se promiserit); peragere, o, egi, actum; consummare, 1 (viam, mandatum); fungi, or, ctus sum (aliqua re; aliquam rem); administrare, 1; exhaurire, o, hausi, haustum; gerere, o, ssi, stum; patrare, 1; perpetrare, 1; perferre, fero, tuli, latum; praestare, 1;

+ исполнять должность administrare, 1; fungi, or, ctus sum; magistrare, 1;

+ исполнять компьютерную программу programma patrare;

+ исполнить все задания вовремя ad tempus omnes res administrare;

+ воины не могли исполнить своё дело, не подвергаясь опасности neque milites sine periculo administrare poterant;

+ исполнять обязанность fungi officio [officium];

+ исполнять обязанности консула, эдила fungi consulatu, aedilitate;

+ исполни одну лишь эту мою просьбу exsequere mihi hoc unum;

+ исполнить чью-л. волю explere alicujus voluntatem;

исполниться evenire, io, eveni, eventum (eveniunt optata);

использование usus, us, m; administratio, onis, f (aquae);

+ общественное (публичное) использование publicus usus;

использованный adhibitus, a, um;

+ использованные источники fontes (libri) adhibiti;

использовать adhibere, eo, ui, itum; uti, or, usus sum; usurpare, 1 (jus); advocare, 1 (oblitterata jam nomina sacramento); vertere, o, rti, rsum (occasionem ad bonum publicum);

+ ягоды используются для приготовления соков baccae ad succos parandos adhibentur;

использоваться adhiberi, eor, itus sum;

+ растения, которые используются местными жителями vegetabilia quae incolis usui sunt;

+ использоваться в юридических целях transferri ad forensem usum;

испортить corrumpere, o, rupi, ruptum; depravare, 1; devenustare, 1; pejorare, 1; pervertere, o, rti, rsum;

+ Он своей неосторожностью испортил все дело Temeritate, inconsiderantia sua totam rem nobis corrupit;

+ испортить свою работу retexere telam Penelopis; scopas dissolvere;

испортиться vitium facere [io, feci, factum]; corrumpi, or, corruptus sum;

испорченность nequtia, ae, f (aceti); nequities, ei, f; pravitas, atis, f (morum; consulum); corruptio [onis, f] morum;

испорченный corruptus, a, um; consumptus, a, um; vitiosus, a, um (nux);

исправитель corrector, oris, m (legum; disciplinae militaris); emendator, oris, m; castigator, oris, m;

исправить corrigere, o, rexi, ctum; emendare, 1; reficere, io, feci, fectum; castigare, 1 (aliquem verberibus; carmen);

исправиться recipere [io, cepi, ceptum] se ad bonam frugem; vitia virtutibus emendare, 1;

+ он уже едва ли может исправиться vix jam corrigi potest; sperari vix potest, ut ad meliorem se frugem recipiat; frustra jam in emendandis ejus moribus opera ponitur; altius jam animo ejus insedit vitium, quam ut evelli ulla ratione potest;

+ я надеюсь, что он исправится spero fore ut se corrigat / ut frugi evadat / ut virtute culpam corrigat / se ad frugem recipiat / ad frugem animum appellet / ab errore revocetur / ut correctionem suscipiat / admittat;

исправление correctio, onis, f; emendatio, onis, f; castigatio, onis, f; refectio, onis, f; litura, ae, f;

+ исправления corrigenda, orum, npl; emendanda, orum, npl; emendationes, um, fpl;

исправленный correctus, a, um; emendatus, a, um;

исправный exactus, a, um; diligens, ntis; accuratus, a, um;

испражнение excrementum, i, n; excretio, onis, f; evacuatio, onis, f; egestio, onis, f; exoneratio [, onis, f] alvi; alvus[i, m] extrema; defaecatio, onis, f; merda, ae, f; oletum, i, n;

испражняться alvum exonerare / solvere; saturitatem emittere; cacare, 1;

испрашивать postulare, 1 (aliquid ab aliquo); requirere, o, sivi, situm; impetrare, 1;

испробовать temptari (tentari), or, atus sum;

+ всё уже было испробовано cuncta prius tentata;

испуг terror, oris, m; pavor, oris, m;

испуганный trepidus, a, um (vultus); timefactus, a, um; perterritus, a, um; territus, a, um; terrore percussus, a, um;

испугать terrēre, eo, ui, itum; absterrēre, eo, ui, itum; conterrere, eo, ui, itum; terrorem afferre, o, attuli, allatum / injicere, io, jeci, jectum / inferre alicui; attonere, o, ui, itum;

испугаться expavescere, o, pavi, - (ad aliquid; ab aliqua re; aliquem, aliquam rem); pavescere, o, pavi, -; affici [ior, affectus sum] timore; magno esse in metu; pavore concuti [ior, cussus sum];

испускать emittere, o, emisi, emissum; remittere, o, remisi, remissum; edere, o, edi, esum; elidere, o, isi, isum; spargere, o, rsi, rsum; trahere, o, xi, ctum (vocem imo a pectore); agere, o, egi, actum (gemitūs);

+ запах odorem exhalare; spirare;

+ испустить дух ebullire, edere animam;

испытание examen, inis, n; examinatio, onis, f; proba, ae, f; exploratio, onis, f; temptatio, onis, f (perseverantiae); tentatio, onis, f; experientia, ae, f; experimentum, i, n;

+ провести испытания (экзамены) успехов учеников за год examinare sub finem anni studiosos, quem in litteris progressum fecerint; explorare; perscrutari;

+ испытание своей совести in semet ipsum inquisitio; actionum suarum recognitio;

испытанный probus, a, um; probatus, a, um; vetus, eris (imperator); expertus, a, um; experimento probatus, a, um / exploratus, a, um; experientia cognitus, a, um;

испытатель examinator, oris, m; expertor, oris, m; tentator, oris, m;

+ Московское общество испытателей природы Societas Naturae Curiosorum Mosquensis;

+ естествоиспытатель испытатель природы physicus; naturae arcanorum indagator; rerum naturae investigator; speculator / venator naturae;

испытать, испытывать tentare, 1 (temptare) (scientiam alicujus; Babylonios numeros); attentare, 1; experiri, ior, rtus sum; examinare, 1; spectare, 1; accipere, io, cepi, ceptus sum; pati, ior, passus sum; probare, 1; tangere, o, tetigi, tactum (tales curas); scire, 4 (hostes id scient); exsequi, or, cutus sum (aerumnam, egestatem); torquēre, eo, rsi, rtum (aliquem mero); periculum alicujus rei facere [io, feci, factum]; experientia aliquid cognoscere [o, gnovi, gnitum];

+ испытать на себе превратности судьбы maleficam naturam nancisci; habere (odium in aliquem; amorem erga aliquem; fidem alicui; spem alicujus rei);

+ испытать свою совесть examen conscientiae facere; se ipsum discutere; explorare intimos animi sui recessus;

исследование examen, inis, n; examinatio, onis, f; exploratio, onis, f; experimentum, i, n; investigatio, onis, f; quaestio, onis, f; disquisitio, onis, f; inquisitio, onis, f; exquisitio, onis, f; requisitio, onis, f (historiae antiquioris); disputatio, onis, f; indagatio, onis, f; scrutatio, onis, f; lucubratio, onis, f; studia, orum, npl; opus, operis, n; inspectio, onis, f, tractatio, onis, f, perscrutatio, onis, f;

+ социологические и-ия investigationes sociologicae;

исследователь explorator, oris, m; indagator, oris, m; investigator, oris, m; spectator, oris, m; scrutator, oris, m; exquisītor, oris, m (prudentiae et intelligentiae); venator, oris, m (speculator venatorque naturae);

исследовательский exploratorius, a, um;

исследовать examinare, 1; explorare, 1; spectare, 1; vestigare, 1 (causas rerum); investigare, 1; indagare, 1; quaerere, o, sivi, situm (initia alicujus rei); inquirere, o, sivi, situm; requirere, o, sivi, situm (rationes earum rerum, quas semper videmus); scrutari, or, atus sum; rimari, or, atus sum; tractare, 1 (definitionem alicujus rei; quaestionem; proeliorum vias); temptare, 1; experiri, ior, rtus sum; torquēre, eo, rsi, rtum (torqueatur vita Sullae); peragrare, 1; disputare, 1;

истасканный detritus, a, um;

+ истасканное (изношенное) платье (одежда) trita vestis;

иссякнувший exhaustus, a, um; exsiccatus, a, um;

истекать effluere, o, xi, ctum; praeterire, 4; exire, 4;

истерика hysterica, ae, f;

истерический hystericus, a, um;

истерия hysteria, ae, f; hysterismus, i, m;

истец actor, oris, m; petens, ntis, m; petitor, oris, m; postulator, oris, m;

истина veritas, atis, f (veritatem patefacere; veritates fortiter dicere); verum, i, n;

+ истина сокрыта глубоко verum in caeco est;

+ за истину пусть отвечают авторы fides penes auctores erit;

истинно vere (dicere); certe; profecto;

истинность fides, ei, f (testimonii);

истинный genuinus, a, um; verus, a, um (amicitia; virtus); certus, a, um; sincerus, a, um; solidus, a, um; germanus, a, um;

+ истинный друг узнаётся в превратностях amicus certus in re incerta cernitur;

истле(ва)ть tabēre, eo, ui, -; tabescere, eo, ui, -; putrescere, o, -,-; putescere, o, -,-; putrēre, eo, -,-; putredine vitiari / corripi / resolvi;

исток, источник fons, ntis, m; origo, inis, f; caput, itis, n (caput aquae illud est, ubi primum nascitur, emergit); cunabula (n,pl: juris; urbis); stirpsrpis, f (virtutis; juris);

истолкование explanatio, onis, f; explicatio, onis, f; interpretatio, onis, f; expositio, onis, f; scholium, ii, n, scholion, ii, n;

+ истолкование снов conjectio somniorum;

истолкователь interpres, interpretis, m; explicator, oris, m; explanator, oris, m;

истолковать interpretari, or, atus sum; interpretationem facere [io, feci, factum]; vertere, o, rti, rsum (somnia in melius); digerere, o, gessi, gestum; illustrare, 1; rem obscuram declarare, 1; disputare, 1; evolvere, o, lvi, lutum; explanare, 1; exponere, o, sui, situm (aliquid); in medio explanare, 1, ponere, o, sui, situm, exsolvere, o, lvi, lutum, aperire, io, ui, rtum, enucleare, 1, interpretatione aliquid explicare, 1, illustrare, 1, planum ac perspicuum aliquid facere [io, feci, factum];

+ если я правильно истолковываю соображения этих авторов si conjecturas horum auctorum recte interpretor;

+ истолковывать данные notitias interpretari;

+ истолковывать всё в худшую сторону cuncta in deterius trahere;

истолочь conterere, o, trivi, tritum (radicem in pulverem); aliquid pinsere, o, pinsui (pinsi), pinsitum (pinsum, pistum); tundere, o, tutudi, tu(n)sum; contundere, pulver(i)are, 1;

истончать tenuare, 1 (vomer tenuatur ab usu);extenuare, 1; attenuare, 1;

истончение extenuatio, onis, f;

истопник calefactor, oris, m; fornicator, oris, m;

исторгать extorquēre, eo, rsi, rtum (alicui veritatem); eripere; deripere, io, ui, reptum; (aliquid ex aliquo loco) evellere, o, vulsi, vulsum; (funditus) exstirpare, 1;

историк rerum scriptor [oris, m]; historicus, i, m; historiographus, i, m;

исторический historicus, a, um; chronicus, a, um; historialis, e;

история historia, ae, f; rerum gestarum expositio [onis, f]; annales, ium, mpl; memoria [ae, f] publica; memoria rerum veterum; monumenta [orum, npl] temporum / locorum / hominum / rerum gestarum; omnium seculorum memoria [ae, f]; publica famae monumenta [orum, npl] litteris tradita / prodita;

+ история болезни anamnesis, is, f;

+ старая история vetus res [ei, f];

+ история повествует annales memorant; memoria proditum est; annalium monumentis celebratur; litteris cognitum; ex annalium fide constat;

+ писать историю res gestas ad memoriam perscribere; res gestas memoriae ac litteris mandare; historiam condere;

+ знать историю tenēre memoria antiquitatem;

источать stillare, 1; fundere, o, fudi, fusum; effundere;

источник (родник, ключ) (причина) fons, ntis, m; scaturigo, inis, f; origo, inis, f; caput, itis, n; principium, ii, n; radix, icis, f; mater, tris, f; (начало, библиография) fons, ntis, m;

+ обитает у источников и во влажных местах yabitat ad fontes et in humidis;

+ на скалах у источника in rupibus ad scaturiginem;

+ минекральный источник fons medicatus;

+ горячий источник thermae;

+ близ горячих источников juxta thermas;

+ источник течет с вершины горы и падает с большим шумом fons ex summo montis excurrit et magno aquarum strepitu cadit;

+ литературные источники fontes litterarum;

+ источник недоразумения f. confusionis;

+ источник всех бедствий omnium calamitatum fons;

+ из источника fontanus, fontinalis;

истощать tenuare, 1; extenuare, 1; exhaurire, io, si, stum; absumere; consumere, o, mpsi, mptum; enecare, 1 (provinciam); aliquem debilitare, 1 / frangere, o, fregi, fractum / enervare, 1; vires exhaurire;

+ истощить государственные финансы atterere opes imperii;

истощение tabitudo, inis, f; syntexis, is, f; defatigatio, onis, f; defectio, onis, f; virium / facultatum exhaustio, onis, f;

истощённый exhaustus, a, um; vitiosus, a, um (corpus); segnis, e; confectus, a, um; effetus, a, um; viribus exhaustus, a, um;

+ я чувствую, что мои силы истощены sentio vires esse exhaustas;

истратить dispendere, o, ndi, nsum; impendere; impensam facere; sumptum facere;

+ куда ты истратил столько денег? In quos sumptus abiit tanta pecunia / tantam pecuniam effudisti?

истребитель eversor, oris, m; deletor, oris, m; exstinctor, oris, m;

истребление strages, is, f (Gallos strage fundere); exterminium, ii, n; exterminatio, onis, f; internecio, onis, f; exstinctio, onis, f; deletio, onis, f;

истреблять (e)necare, 1; abolēre, eo, evi, etum (monumenta); antiquare, 1; exurěre, o, ussi, ustum (eruca exurit semina morsu); terere, o, trivi, tritum (plebem in armis); tollere, o, sustuli, sublatum; exterminare, 1; absumere, o, mpsi, mptum; conficere, io, feci, fectum; delēre, eo, evi, etum; exstinguere, o, nxi, nctum;

+ истребить память о чем-либо alicujus rei memoriam abolere / tollere / delere / oblitterare;

+ истребить совершенно пороки exstirpare et funditus tollere vitia;

+ истребить что-либо aliquid exhaurire / eradicare / destruere / perdere / delere funditus;

истребляющий edax, cis (ignis; imber; tempus; vetustas);

истукан idolum, i, n; simulacrum, i, n;

иступлённый amens, ntis; furens, ntis; furibundus, a, um; furiosus, a, um;

истязатель tortor, oris, m; inquisitor, oris, m; explorator, oris, m;

истязать torquēre, eo, rsi, rtum (aliquem eculeo; corpus suum); extorquēre (aliquem); excruciare, 1;

исход eventum, i, n; eventus, us, m; exitus, us, m; exitium, ii, n; egressus, us, m; finis, is, m; excessus,us, m; successus, us, m; casus, us, m; exodus, i, m; fortuna, ae, f (anceps fortuna belli); effugium, ii, n (quaerendum est aliquod effugium; servare effugium in futurum);

+ на исходе мая exeunte mense Majo;

+ цветет в середине и на исходе лета floret media et exeunte aestate;

+ иметь хороший исход bene evenire;

+ счастливый исход bonus exitus;

исходить ordiri, ior, orsus sum;

+ исходить из предположения e propositione ordiri (proficisci);

+ исходить из факта e facto ordiri (proficisci);

исходный initialis, e;

+ исходное положение principium; primarius; primigenus; originalis; ancestralis;

исцеление sanatio, onis, f; persanatio, onis, f;

исцелитель persanator, oris, m;

исцелять sanare, 1; persanare, 1; expurgare, 1; remediare, 1; aegrum sanitati restituere, o, ui, utum / reddere [o, didi, ditum] sanitatem / ad pristinam valetudinem revocare, 1;

исцеляться sanescere, o, -,-; consanescere; morbo convalescere [o, ui, -,-]; amissam valetudinem recuperare, 1;

исчадие monstrosus partus [us, m];

исчахнуть tabe confici [ior, comfectus sum];

исчезать evanescere, o, ui, -; exstingui, or, nctus sum; aboriri, ior, ortus sum (omnia ut orriuntur, ita aboriuntur); perire, eo, ii, itum (civitates pereunt); elabi, or, elapsus sum; dilabi; discedere, o, cessi, cessum; tabēre, eo, ui, -; fugere, io, fugi, itum; decrescere, o, crevi, cretum; deliquescere, o, qui, ctum; mori, ior, mortuus sum; emori; ad nihilum recidere, o, cidi, casum / in nihilum occidere; in auras abire, eo, ii, itum;

+ исчезать из глаз elabi ex oculis / abire in ventos / ex oculis se subducere, subtrahere;

+ исчезла надежда evanuit spes;

исчезновение defectus, us, m;

исчерпать exhaurire, io, si, stum;

исчерпывающий completus, a, um;

+ исчерпывающее описание descriptio completa;

исчерченный striatellus, a, um; lineolatus, a, um;

исчисление ratio, onis, f; ratiocinium, ii, n; enumeratio, onis, f;

исчислять enumerare, 1; computare, 1; calculare, 1; recensēre, eo, ui, sum (situm); reputare, 1; persequi [or, cutus sum] numeris;

исчислимый numerabilis, e;

итак ergo; ideo; igitur; itaque; proinde;

италийский Italicus, a, um;

Италия Italia;

итальянский Italicus, a, um; Italianus, a, um;

итог summa, ae, f; summarium, ii, n; ratio, onis, f;

+ в конечном итоге in ultimo;

+ подводить итог summam facere (subducere); +подведя итог чему-л. calculis alicujus rei subductis;

+ общий итог summa summarum;

итого ad summam;

итоговый summalis, e;

иудей Judaeus, i, m;

иудейский Judaicus, a, um; Judus, a, um; Judaeus, a, um;

Иудея Judaea, ae, f;

ищейка canis [is, f] vestigans / canis vestigator;

июль Julius, ii, m;

июнь Junius, ii, m;
к ad; in; sub; versus;

+ к востоку от города Тобольска ad orientem ab oppido Tobolsk;

+ к тому же ad haec; ad hoc; insuper; praeterea;

+ по направлению к versus;

+ по направлению к востоку orientem versus;

кабак caupona, ae, f; popina, ae, f; copa, ae, f; praesaepis (f/pl); ganea, ae, f; ganeum, i, n; taberna, ae, f;

+ часто посещать кабаки popinare;

кабалистика cabala, ae, f; cabbala, ae, f;

кабан aper, pri, m; verres, is, m;

кабаний aprarius, a, um; aprinus, a, um;

кабанина aprugna, ae, f;

каббала cabbala, ae, f;

кабель funis, is, m; *cap(u)lum, i, n;

+ соединительный кабель funiculus junctivus;

кабинет graphēum, i, n; conclave, is, n; conclavium, ii, n;

+ кабинет министров ministrorum consilium;

каблук fulmenta, ae, f;

кавалер Eques, itis, m;

+ кавалер ордена Красной Звезды Eques Stella Rubra decoratus (ornatus, honoratus);

+ кавалер ордена Ленина Eques Lenini insignibus decoratus;

+ кавалер ордена Трудового Красного Знамени Eques Vexillo Rubro Civili decoratus;

кавалерист eques, itis, m;

кавалерия equitatus, us, m;

Кавказ Caucasus, i, m;

кавказский Caucaseus, a, um; Caucasicus, a, um;

кавычки virgulae, arum, fpl; signum [i, n] citationis;

+ заключить в кавычки virgulis includere;

кадило acerra, ae, f; olfactorium, ii, n; thuribulum, i, n;

кадка cadus, i, m; cupa, ae, f; cupula, ae, f, cuppula, ae, f; lacus, us, m;

Кадмий cadmium, ii, n (Cd);

кадр imago, inis, f;

+ кадры (персонал) contubernium, ministri orum, cooperatorum / synergorum coetus;

кадуцей caduceus, i, m;

каждый quilibet; quisque; quivis; unusquisque; omnis; nemo non;

кажется (ut) videtur; verisimiliter;

кажущийся imaginarius, a, um; fingibilis, e; apparens, ntis;

казарма militum domicilium [ii, n]; contubernium, ii, n; castra [orum, npl] urbana;

казаться apparēre, eo, ui, itum; vidēri, eor, visus sum (felix est non qui aliis videtur, sed qui sibi);

+ кажется speciem affert / praebet; speciem habet / prae se fert;

+ некоторым это кажется удивительным haec quibusdam admirabilia videbantur;

+ Ариовист казался невыносимым Ariovistus ferendus non videbatur;

+ наказание (по)казалось мне лёгким poena mihi levis est visa;

+ оттуда (Дидоне) слышались, как ей казалось, голоса hinc exaudiri voces visa (Dido);

+ Катон предпочитал быть честным человеком, чем казаться (таковым) esse, quam videri, bonus malebat Cato;

+ так мне кажется ita mihi videtur;

+ им кажется, что они вне опасности abesse a periculo sibi videntur;

казеин caseinum, i, n;

казенный fiscalis, e;

казна (государственная) aerarium; publicum; fiscus; gaza, ae f (regia);

+ управлять казной fiscum agere;

казначей arcarius, ii, m; dispensator, oris, m; thesaurarius, ii, m; mensarius, ii, m; aerarius, ii, m; quaestor, oris, m; praefectus [i, m] aerarii;

казначейство aerarium, ii, n; fiscus, i, m;

казнить supplicium de [ex] aliquo sumere [o, mpsi, mptum]; afficere [io, feci, fectum] morte, capitali poenā; carnificare, 1;

+ казнить кого-либо смертью aliquem capite plectere / summo supplicio mactare / capitis supplicio afficere / ultimo supplicio afficere reum / mulctare ultimo supplicio;

казнь poena [ae, f] capitis (смертная); supplicium, ii, n; cruciatus, us, m; nex, cis, f; carnificium, ii, n;

+ осудить кого-либо на казнь supplicio addicere aliquem;

+ предать на казнь ad supplicium aliquem dare;

+ вести на казнь aliquem ad supplicium trahere / rapere;

+ осуждённый на казнь supplicio destinatus;

+ смертная казнь supplicium ultimum, summum;

+ под страхом смертной казни sub poena mortis;

кайло bidens, ntis, m; vanga, ae, f;

кайма limbus, i, m; margo, inis, f; limbus, i, m; balteus, i, m;

как quo modo; ut, uti; qui; qua; quemadmodum; qualiter; quanto;quam; sicut;

+ в то время как dum;

+ до того как priusquam;

+ как бы (как будто) quasi; ceu;

+ как бы ни quomodocumque; utcunque; ut ut;

+ как можно quam; ut (ut planissime exponam);

+ как правило pro more; pro norma;

+ как следует rite;

+ как … так… cum… tum; tam… quam; ut… ita (sic);

+ как только simul atque; quum extemplo; ut, ut primum (ut Romam venit, praetor factus est); statim ut (ac, atque, quum, quam);

+ как только он это сказал haec ut dixit;

+ между тем как dum;

+ не такой как dissimilis; diversus;

+ не что иное как nihil aliud nisi;

+ перед тем как antequam; priusquam;

+ подобно тому как simili modo ac; similiter ac;

+ после того как postquam;

+ с тех пор как ex quo;

+ как поживаешь? Ut vales?

+ продолжай как начал perge ut instituisti;

+ как сказано выше ut ante dictum est;

+ когда эти обвинения были возведены на него, как он переносил их! Quae postea sunt in eum ingesta, ut sustinuit!

+ как бы ни обстояло дело ut ut res haec sese habet;

+ как человек (так как я человек) я могу ошибаться possum falli ut homo;

+ многие фиденаты, так как они были римскими колонистами, знали латинский язык magna pars Fidenatium, ut qui coloni addĭti Romani essent, Latine sciebant;

+ с тех пор как ты уехал в Брундизий, я не получил от тебя ни одного письма ut Brundisio profectus es, nullae mihi abs te sunt redditae litterae;

+ как это забавно! Quam facete!

+ как тебя назвать? Quem te appellem?

+ как это могло случиться? Qui fieri poterat?

+ как золото в огне, так верное доброжелательство в каком-либо несчатье познать можно quasi aurum igne, sic benevolentia fidelis periculo aliquo perspici potest;

какао: cacao, onis, f; cocoa, ae, f;

+ цвета какао cacao-fuscus; cacainus;

каковой qualis, e;

какой qualis, e; qui, quae, quod; quis, quid; quantus, a, um;

кактус cactus, i, f;

кал merda, ae, f; stercus, oris, n (equinun; columbinum); faeces, ium, fpl; faeculentia, ae, f; excrementum, i, n;

каламбур lusus [us, m] verborum;

каланча specula, ae, f;

калека homo [inis, m] mancus et debilis; mutilatus, i, m; causarius, ii, m;

календарь calendarium, ii, n; fasti, orum, mpl;

калечить malignare, 1; debilitare, 1 (membra lapidibus); mutilare, 1; secare, 1; curtare, 1;

калибр lumen, inis, n;

калий Kalium, ii, n (K);

калина viburnum, i, n (opulus);

калитка portula, ae, f; ostiolum, i, n; posticula, ae, f;

калория caloria, ae, f;

калифорний californium, ii, n (Cf);

калька charta [ae,f] transparens;

калькулятор machina [ae,f] calculatoria;

кальций Calcium, ii, n (Ca);

камедь gummi; cedria, ae, f;

каменистый lapidosus, a, um; lapideus, a, um; lapidarius, a, um; petrosus, a, um; petraeus, a, um; saxosus, a, um; scopulosus, a, um; calculosus, a, um;

+ каменистое место saxetum, i, n;

+ каменистая земля rudetum, i, n;

+ каменная болезнь lythiatis, idis, f;

каменноугольный carbonifer, era, um;

каменный lapideus, a, um; lapidosus, a, um; saxeus, a, um; muratus, a, um;

+ каменный уголь lithantrax;

+ иметь каменное сердце scopulos et ferrum gestare in corde;

каменоломня lapidicinae, arum, fpl; lautumiae, arum, fpl;

каменщик structor, oris, m (parietarius); caementarius, ii, m; murarius, ii, m;

камень lapis, idis, m; silex, icis, m; saxum, i, n; petra, ae, f; calculus, i, m (humanus, arenosus в мочевом пузыре); gemma, ae, f, lapillus, i, m (драгоценный);

+ погибнуть от удара камнем lapide ictum interire;

+ метать камни из пращи funda mittere lapides;

+ камни сыплются градом lapidibus pluit;

+ пограничный (межевой) камень lapis sacer, lapis terminalis;

+ надгробный камень cippus; monumentum;

+ побить камнями lapidare; lapidibus obruere;

+ удариться / споткнуться о камень offendere scopulum / ad scopulum / in scopulo;

+ украшенный драгоценными камнями gemmatus; gemmis ornatus / illuminatus / distinctus;

+ превратиться в камень lapidescere; in lapidem verti / converti / mutari / commutari /petrae naturam induere / petram fieri;

+ превратить кого-либо в камень aliquem in lapidem mutare / transmutare / vertere;

камера camera, ae, f; camara, ae, f; cella, ae, f; cavitas, atis, f; loculus, i, m; loculamentum, i, n;

+ кино-, фотокамера instrumentum cinematographicum, photographicum;

камердинер cubicularius, ii, m; supellecticarius, ii, m;

+ первый камердинер cubiculariorum decurio;

камертон diapason (indecl);

камешек calculus, i, m;

камин caminus, i, m; focus, i, m;

каморка mansiuncula, ae, f;

кампания expeditio, onis, f; campus, i, m; contentio, onis, f;

камфора camphora, ae, f;

камфорный camphoratus, a, um;

камыш scirpus, i, m; calamus, i, m (gr.); arundo, inis, f; juncus, i, m; canna, ae, f;

+ место, где растет камыш / камышевые заросли cannetum;

канава fossa, ae, f; canalis, is, m; rivus, i, m; euripus, i, m; cloaca, ae, f;

канал canalis, is, m; aquagium, ii, n; rivus, i, m; cuniculus, i, m; euripus, i, m; fretum, i, n; cloaca, ae, f; trames, itis, m;

+ прокладывать искусственные каналы manu canales facere;

+ телевизионный канал televisificus trames (itis m);

+ каналы связи tramites nuntiis praebendis;

канализационный:

+ канализационные воды aquae cloacarum;

канареечно-жёлтый canarinus, a, um;

канареечный canariensis, e;

канарейка fringilla [ae, f] Canarica;

канат funis, is, m; rudens, ntis, m; cerūchus, i, m; linum; restis, is, f; tomix, icis, f;

+ продавец канатов restio;

+ канаты корабельные пеньковые stupea vincula;

+ якорные канаты stupea retinacula puppis;

канатоходец funambulus, i, m; petauristes, ae, m; petauristarius, ii, m;

канатчик funarius, ii, m; restiarius, ii, m;

кандалы compedes, um, mpl; catena, ae, f;

+ сажать в кандалы compedire;

+ наложить кандалы на кого-л. compedes alicui imponere / induere / impingere;

+ снять кандалы с кого-л. vinculis aliquem liberare / exsolvere;

кандальник catenarum colonus [i, m];

канделябр candelabrum, i, n;

кандидат candidatus, i, m; petitor, oris, m; competitor, oris, m; eligendus, i, m;

каникулы feriae, arum, fpl; dies [erum, mpl] feriati; dies caniculares; canicula, ae, f;

Канны Cannae, arum, fpl;

каннский Cannensis, e;

канифоль colophonium, ii, n;

канон regula, ae, f; canon, onis, m;

каноник canonicus, i, m;

канонизировать in sanctorum numerum referre [fero, retuli, relatum]; fastis sanctorum / ad sanctorum ordinem adscribere [o, psi, ptum];

канонический canonicus, a, um (libri);

кант limbus, i, m; margo, inis, f;

канцелярия cancellarium, ii, n; officium, ii, n;

каньон canno, onis, m;

каолин caolinum, i, n;

капать stillare, 1; cadere, o, cecidi, casum (de guttis); rorare, 1; guttatim cadere;

капель stillicidium, ii, n;

капельмейстер mesochorus, i, m;

капиллярный capillaris, e;

капитал pecunia, ae, f; summa, ae, f; caput, itis, n; sors, rtis, m; pecuniae, arum, fpl; opes [um, fpl] capitales;

+ хорошо поместить капитал bene collocare pecuniam;

+ основной капитал corpus;

+ капитал ничуть не уменьшится de summa nil decedet;

капитализм capitalismus, i, m; cephalaeocratia, ae, f;

капиталист capitalista, ae, m, cephalaeocrates, is, m;

капиталистический capitalisticus, a, um; cephalaeocraticus, a, um;

капитальный capitalis, e; fundamentalis, e; principalis, e;

капитан navis praefectus [i, m]; navarchus, i, m; capitaneus, i, m; centurio, onis, m; ducenarius, ii, m;

капитель capitulum, i, n; capitellum, i, n;

Капитолий Capitolium, ii, n;

капитолийский Capitolinus, a, um;

капитуляция deditio, onis, f; pactio, onis, f; permissio, onis, f;

капище delubrum, i, n; fanum, i, n;

капкан muscipula, ae, f;

каплун capo, onis m; capus, i, m;

капля gutta, ae, f; stilla, ae, f (cruoris); lacrima, ae, f;

+ капли (мед) instillationes;

+ капля камень долбит gutta cavat lapidem;

каприз libitum, i, n; libitus, us, m;

капризный improbus (fortuna, Amor);

капсула capsula, ae, f;

капуста brassica, ae, f; crambe, es, f;

+ кочанная капуста brassica capitata;

+ капуста цветная brassica botrydis;

капюшон cucullus, i, m;

кара multa, ae, f; poena, ae, f; verberantia, ae, f; verberatio, onis, f; stipendium, ii, n (dira stipendia alicui ferre); supplicamentum, i, n luella, ae, f (sceleris); merces, ēdis, f (temeritatis);

+ подвергаться каре tollere poenas;

+ навлечь кару на кого-л. suscitare poenam alicui;

+ понести кару expendere poenas;

карабинер eques [itis, m] graviter armatus (quos vulgo carabinos dicimus), equites errant catapultis, galeis ferreisque pectoralibus instructi;

караван commeatus, us, m; crebrum agmen, inis, n; *caravanna, ae, f; congregata manus [us, f] peregrinantium aut mercatorum;

каракатица sepia [ae, f] officinalis;

карандаш graphis, idis [-idos], f; graphium, ii, n; scriptorium, ii, n; stilus [i, m] plumbeus; plumbum, i, n; lapis [idis, m] scriptorius, haematites, ae, m (Gr); plumbago, inis, f;

карантин defensio [onis, f] de morborum contagiosorum (fungorum parasiticorum, herbarum noxiarum etc.) expansione; quarantina, ae, f; quadragena, ae, f; locus [i, m] defensorius; punctum [i, n] quarantenarium (quadragenarium);

карась cyprinus carassius;

каратель ultor, oris, m (injuriarum); punitor, oris, m; vindex, icis, m;

карать multare, 1 (aliquem morte;exsilio multatus;vinculis); punire, 4; piare, 1; infelicare, 1; infelicitare, 1 (di te infelicent); domare, 1 (delicta); castigare, 1 (aliquem verberibus); poenam sumere [o, mpsi, mptum]; exsequi, or, cutus sum (violata jura; delicta; injurias); vindicare, 1 (maleficia);

+ строго (по)карать кого-л. in aliquem severe vindicare;

+ караться строже taxari modo majore;

караул praesidium, ii, n (praesidia ad ripas disponere); statio, onis, f; custodia, ae, f; vigilia; excubiae, arum, fpl; vigilarium, ii, n;

+ быть в карауле vigilias agere; stationem agere; in statione esse, manere; stationis jacere;

+ расставить вокруг дома караулы villam statione circumdare;

+ с окончанием караульной смены statione peracta;

караульный stationarius, a, um (milites); custos, odis, m; vigil, is, m; vigilarius; vigilia; excubitor; statarius miles; stator;

кардинал cardinalis, is, m; purpuratus ecclesiae princeps [cipis, m];

кардинальный cardinalis, e; principalis, e;

карета carpentum, i, n; raeda, ae, f; currus, us, m;

каретник carpentarius, ii, m; raedarius, ii, m;

карикатура imitatio [onis, f] depravata; imago [inis, f] depravata; imago ridicula, comica; jocularis, ridicula imitatio;

карканье corvi cantus, us, m; vox, cis, f (cornicis); crocitatio, onis, f; crocitus, us, m;

каркать crocire, 4; crocitare, 1; crocare, 1;

карлик nanus, i, m; pumilio, onis, m; pumilus, i, m; pumilius, ii, m; pygmaeus, i, m;

карликовый nanus, a, um; pumilus, a, um; pygmaeus, a, um;

карма karma (ind);

карман recessus, us, m; bursa, ae, f; marsupium, ii, n; sinus, us, m; crumena, ae, f;

+ быть щедрым из чужого кармана de alieno largiri;

карманник bursarum scissor [oris, m]; saccularius, ii, m; manticularius, ii, m;

карманный portatilis, e;

кармашек bursicula, ae, f; sacculus, i, m; marsupium, ii, n;

кармезиновый, карминно-красный carmesinus, a, um; carmineus, a, um; cocineus, a, um;

карниз corona, ae, f;

каротин carotinum, i, n;

карп cyprinus carpio;

карст carstus, i, m;

+ карстовая воронка infundibulum carsticum;

карта mappa, ae, f; tabula, ae, f; charta, ae, f;

+ карта мира mappa mundi;

+ географическая карта tabula geographica;

+ карта распространения видов tabula distributionis specierum;

+ карты для игры chartae lusoriae;

+ играть в карты ludere pictis foliis / chartis lusoriis;

картавый balbus, a, um (Demosthenes); balbutiens, ntis; blaesus, a, um;

картавость rhotacismus, i, m;

картина pictura, ae, f; figura, ae, f; imago, inis, f; tabula, ae, f (picta) (pinacotheca vario genere tabularum mirabilis); species, ei, f; tabullaris imago pictum in tabula; argumentum, i, n;

картинный pictus, a, um;

картограмма chartogramma, atis, n;

картон charta [ae, f] crassa (spissa, densata);

картотека chartotheca, ae, f;

картофель, картошка pomum [i, n] terrestre; solanum, i, n, tuber solani; patata, ae, f;

+ жареная картошка terrestria poma fricta;

картофельный solanaceus, a, um, adj.

карточка chart(ul)a, ae, f;

+ кредитная карточка charta creditoria;

+ каталожная карточка chartula indicatoria;

+ визитная карточка chartula salutatoria;

карусель equiria, orum, npl; troja, ae, f;

Карфаген Carthago, inis, f;

карфагенский Carthaginiensis, e; Tyrius, a, um; Punicus, a, um;

карфагенянин Carthaginiensis, is, m; Tyrius, ii, m; Phoenix, icis, m; Poenus, i, m;

карьер fodina [ae, f] arenaria;

карьера cursus [us, m] honorum; curriculum [i, n] vitae;

касаться tangere, o, tetigi, tactum (aliquem digito; genu terram); attingere, o, tigi, tactum; contingere (praesentibus omnibus quos causa contingit); tractare, 1 (aliquid manu); temptare, 1 (tentare) (aliquid manu); attinēre, eo, ui, tentum; pertinēre; respicere, io, spexi, spectum; spectare, 1; pellere, o, pulsi, pulsum (injuria pellit aliquem); agi, or, actus sum; transire, 4 (aliquid leviter); stringere, o, ixi, ictum (undas alis); lambere, o, bi, bitum; ferire, 4;

+ не касаться conquiescere (ab aliquo);

+ чуть касаясь зубами suspensis dentibus;

+ это меня не касается res mei consilii non est;

+ это особенно касается меня hoc ad me attinet / pertinet / spectat / attingit / officium hoc praecipue meum est; mea hoc multum interest / refert;

каска cassida, ae, f; cassis, idis, f;

каскад cataracta, ae, f;

Каспийское море mare [is, n] Caspium;

касса arca, ae, f; theca[ae, f] nummaria; (в кино, театре) ostiolum [i, n] tesserarium; officina [ae, f] tesseraria;

+ билетная касса tesserarum diribitorium [ii, n];

кассета caseta, ae, f; cistellula, ae, f;

+ магнитофонная / аудио кассета capsella magnetophonica; phonocaseta, ae, f;

кассир arcarius, ii, m;

кастаньеты crepundia, orum, npl;

кастет cestus, us, m;

кастрат emasculatus, i, m; castratus, i, m;

кастрация castratio, onis, f;

кастрировать evirare, 1; emasculare, 1; castrare, 1; abscidere, o, cisi, cisum (aliquem);

кастрюля olla, ae, f; caccabus, i, m; coculum, i, n; patella, ae, f;

катакомба catacumba, ae, f;

каталог catalogus, i, m; index, icis, m; (комп) cooperculum, i, n;

Каталония Catalonia, ae, f;

катапульта catapulta, ae, f;

катаракта squama, ae, f (in oculis);

катастрофа fortunae vicissitudo [inis, f]; calamitas, atis, f; naufragium, ii, n; catastrophe, ae, f;

катастрофический catastrophicus, a, um;

+ катастрофические изменения mutationes catastrophicae;

катафалк torus, i, m; lectulus, i, m; lectus, i, m; solium, ii, n;

категория ratio, onis, f; categoria, ae, f;

катер autoscapha, ae, f;

катехизис catechesis, is, f; catechismus, i, m;

катить torquēre, eo, rsi, rtum (saxa); volvere, o, lvi, lutum; volutare, 1; versare, 1;

католический catholicus, a, um;

каторга ergastulum, i, n; galerae, arum, fpl; exilium, ii, n;

катушка fusus, i, m;

катящийся volubilis, e (amnnis, aquae);

каучук substantia e succo lacteo plantarum nonnullarum siccando formata, caoutchouc;

кафе cafeterium, ii, n; cafeteria, ae, f; domus [i, f] cafearia; cafēum, i, n;

кафедра cathedra, ae, f; suggestus, us, m; rostrum, i, n;

кафедральный cathedrarius, a, um; cathedralis, e;

+ кафедральная церковь templum cathedrale;

кафель lamina [ae, f] fictilis;

кафтан sagum, i, n;

качание jactatus, us, m; nutatio, onis, f; agitatio, onis, f; vacillatio, onis, f; oscillatio, onis, f (на качелях);

качать agitare, 1; jactare, 1; vibrare, 1; quatere, io, quassi, quassum;

качаться vacillare, 1; natare, 1; nutare, 1; oscillare, 1;

качающийся inaequalis, e (mensa);

качели oscillum, i, n;

качественный qualitativus, a, um;

качество qualitas, atis, f; virtus, utis, f (хорошее) (mercis); mos, moris, m; condicio, onis, f (conditio); dos, dotis, f; natura, ae, f; proprietas, atis, f;

+ скрытое качество qualitas occulta;

+ высокое качество superbia (in piris);

+ превосходные качества eximietas;

+ невысокое, низкое, плохое качество товаров fides rerum venalium male ambulans;

+ отличное качество кораблей virtus navium;

+ качество (свойство) огня есть теплота calor est nativa ignis qualitas / ingenitus ignis effectus;

качка (в море) salum, i, n;

каша granea, ae, f (puls); puls, pultis f; pulmentum, i, n; electuarium, ii, n;

+ молочная каша ex tritico et lacte puls;

+ детская молочная кашка athara, ae, f;

кашель tussis, is, f; tussedo, inis, f;

+ позыв к кашлю cupiditas tussiendi;

+ страдать жестоким кашлем male tussire; tussi laborare;

+ средство против кашля antitussivum; bechicum; antibechicum;

+ от кашля болит вся грудь tussis pulmonem / pectus quassit / quassavit / concussit;

+ частый кашель измучил меня quassavit me tussis frequens;

+ беспрестанный кашель pertussis, is, f;

+ небольшой кашель tussicula;

кашка trifolium [ii, n] pratense;

кашлять tussire, 4; tussi urgeri; tussi laborare, 1;

каштан (дерево и плод) castanea, ae, f;

каштановый badius, a, um; castaneus, a, um;

+ каштановая роща castanetum, i, n;

+ каштановое дерево не терпит пересадки castanea nescit hospitari;

каяться poenitet;

квадрат quadrum, i, n; quadratum, i, n;

квадратный quadratus, a, um; quadrius, a, um;

+ квадратные скобки unci rectangulares;

квадрига quadrigae, arum, fpl;

квадрирема quadriremis, is, f;

квакание coaxatio, onis, f;

квакать coaxare, 1; garrire, 4 (ranae garriunt);

квалификация qualificatio, onis, f;

квант quantum, i, n;

квантовый quanticus, a, um;

квартал (лесной) parcella, ae, f; (участок) area, ae, f;

+ городской квартал vicus, i, m (omnis in urbe vicus);

+ кварталы города regiones urbis;

квартет quadriludium, ii, n; quadricinium, ii, n;

квартира habitatio, onis, f; meritorium, ii, n (наемная);

+ двухкомнатная квартира с ванной и балконом в многоквартирном жилом доме habitatio duorum conclavium cum balneo et maeniano in multizonio;

+ стоять на зимних квартирах hiberna agere;

+ квартиры stationes (hibernae; equitum);

квартирант inquilinus, i, m;

квартирмейстер designator, oris, m; castrametans, antis, m;

квартплата locarium, ii, n;

Кварц quarzum, i, n;

кварцевый quarzeus, a, um;

квас subcerevisia, ae, f; potus [us, m] subacidus e polenta et farina praeparatus;

+ яблочный квас potus pomaceus;

квасить fermentare, 1;

квасцы alumen, inis, n;

квашение fermentatio, onis, f;

квашня mactra. ae, f; magis, idis, f;

+ месить квашню pistare; pinsare; pistum uti;

кверху sursum; versus apicem;

квестор quaestor, oris, m;

квестура quaestura, ae, f;

квитанция apocha, ae, f; testimonium [ii, n] acceptae pecuniae; syngrapha, ae, f;

кедр cedrus, i, f;

кедровый cedrinus, a, um;

+ кедровое масло cedrelaeum, i, n;

кекс crustulum [i, n] Anglicum;

кельты Celtae, arum, mpl; Galli, orum, mpl;

кельтский Celticus, a, um; Gallicus, a, um;

келья cella, ae, f;

кенгуру halmaturus, i, m (giganteus);

кенотаф tumulus [i, m] inanis; cenotaphium;

кентавр centaurus, i, m;

кепка cappa, ae, f;

керамика figlinum, i, n; ceramica, ae, f;

керосин petroleum, i, n;

кесарь Caesar, is, n;

кибернетика cybernetica, ae, f;

кибернетический cyberneticus, a, um;

кибитка arcera, ae, f;

кивать annuere, o, ui, utum; nutare, 1 (capite);

кивок numen, inis, n; nutamen, inis, n;

кивот scrinium, ii, n; arca [ae,f] qua servantur nummi et alia pretiosa;

кидание jactus, us, m; jactatio, onis, f;

кидать jacere, io, jeci, jactum; abjicere, io, jeci, jectum; conjicere; jaculari, or, atus sum; mittere, o, si, ssum; vexare, 1; vibrare, 1;

кидаться assilire, io, ui, saltum; se conjicere, io, jeci, jectum (in periculum; in discrimen);

+ кинуться в середину неприятелей in medios hostes irruere / se conjicere / se immittere;

+ кинуться к чьим-либо ногам ad pedes alicujus se prosternere / se abjicere;

+ кинуться на кого-либо in aliquem involare / irruere / invadere / impetum facere / irrumpere;

кикимора lamia, ae, f;

килограмм kilogramma, atis, n; chiliogramma (kg);

километр kilometrum, i, n; chil(i)ometrum (km);

киль carina, ae, f;

кимвал timpanum, i, n; tympanum, i, n;

киммерийский Cimmerius, a, um;

кинетический cineticus, a, um;

кинжал pugio, onis m; sica, ae, f (sicā confodere aliquem); mucro, onis m; gladius brevis;

+ удар кинжалом pugionis ictus;

+ заколол кинжалом pugione illum confodit; ferro illius sinum hausit;

+ вонзить кинжал в кого-л., пронзить кого-л. кинжалом aliquem pugione confodere;

киноварь cinnabari (indecl); cinnabaris, is, f;

кинокамера machi(nu)la [ae, f] cinematographica;

Кино(театр) theatrum [i, n] cinematographicum; cinematographēum, i, n; cinema, atis, n;

кинофильм pellicula [ae, f] cinematographica;

киноварно-красный cinnabarinus, a, um; miniatus, a, um;

киоск tabernula, ae, f; aedicula, ae, f;

кипа fascis, is, f;

кипарис cupressus, i, f; cyparissus, i, f; + кипарисовая роща cupressetum, i, n;

кипение aestus, us, m (maris; pelagi); aestuatio, onis, f; ebullitio, onis, f; bullitus, us, m; fervor, oris, m; effervescentia, ae, f;

кипеть undare, 1 (ahena flammis undantia); fervēre, eo, bui, -; effervescere, o, fervi (ferbui), -; aestuare, 1; bullire, 4; ebullire, 4;

+ кровь кипит у него в жилах sanguis ipsi in venis ebullit;

+ кипеть гневом ira flagrare / ardēre / aestuare / fervēre / incendi / accendi / agitari;

кипучий fervidus, a, um;

кипятить coquere, o, xi, ctum (medicamenta); candefacere, io, feci, factum; fervefacere;

кипятиться candescere, o, candui, - (irā);

кипяток candens [fervens] aqua; aqua fervida; aqua fervens;

кипящий fervens, ntis (aqua); fervidus, a, um; perfervidus, a, um; trepidus, a, um (aënum);

кираса (латы) lorica, ae, f; ferreus thorax [acis, m]; cataphracta, ae, f; pectoralia, ium, npl;

кирасир clibanarius, ii, m; loricatus miles; lorica tectus / munitus / instructus / cataphractarius, ii, m / cataphractus, i, m / crupellarius, ii, m; thoracatus, i, m;

кирка bidens, ntis, m; ligo, onis, m; trulla, ae, f;

кирпич caementum, i, n; later, eris, n; laterculus, i, m; testa, ae, f;

+ обожжённый кирпич later coctus [testaceus];

+ изготовлять кирпичи lateres ducere [fingere, coquere];

кирпичный latericius, a, um; caementicius, a, um;

+ кирпичный завод lateraria (officina);

+ кирпичный цвет color latericius;

+ близ кирпичнного завода prope officinam latericiam;

+ кирпичные стены coctiles muri; cocti muri;

кисель puls, pultis, f;

кислица oxalis acetosella;

кисловатый acidulus, a, um (sapor); subacidus, a, um; subacidulus, a, um;

кислород oxygenium, ii, n (O);

кислота acidum, i, n; aciditas, atis, f; acor, oris, m; acritas, atis, f;

+ азотная кислота acidum nitricum;

+ аскорбиновая кислота acidum ascorbinicum;

+ дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) acidum desoxyribonucleinicum (ADN);

+ лимонная кислота acidum citricum;

+ молочная кислота acidum lacticum;

+ муравьинная кислота acidum formicicum;

+ никотиновая кислота acidum nicotinicum;

+ рибонуклеиновая кислота (РНК) acidum ribonucleinicum (ARN);

+ серная кислота acidum sulfuricum;

+ синильная кислота acidum cyanicum;

+ соляная кислота acidum hydrochloricum;

+ угольная кислота acidum carbonicum;

+ уксусная кислота acidum aceticum;

+ фосфорная кислота acidum phosphoricum;

+ щавелевая кислота acidum oxalicum;

+ яблочная кислота acidum malicum;

+ янтарная кислота acidum succinicum;

кислотность aciditas, atis, f;

+ низкая кислотность aciditas debilis;

кислый acidus, a, um (sapor); austerus, a, um;

+ кислое вино acetum;

киснуть acescere, o, ui,-; coacescere; fermentescere;

киста cystis, is, f;

кисточка penicillum, i, n; penicillus, i, m; peniculus, i, m;

кисть penicillum, i, n; penicillus, i, m; peniculus, i, m;

+ кисть винограда racemus, i, m;

+ кисть руки palma, ae, f;

кит balaena, ae, f; cētus, i, m;

Китай China, ae, f; Sinae, arum, fpl;

китайский Sericus, a, um; chinensis, e; sinensis, e;

китайцы Seri; Seres; Sini;

китовый cetaceus, a, um; cetosus, a, um;

кифара cithara, ae, f;

кифаред citharoedus, i, m;

кифарист citharista, ae, m;

кичение arrogantia, ae, f; fastus, us, m; jactantia, ae, f;

кичиться superbire, 4; efferri; superbum esse; opinione efflari; efferre se insolentius; superbia intumescere;

кичливость arrogantia, ae, f; superbia, ae, f; contumacia, ae, f;

кичливый superbus, a, um; arrogans, ntis; fastuosus, a, um; fastu tumens, ntis; animis elatus, a, um; elata fronte tumens, ntis;

кишеть borrire, 4; burrire, 4; fervēre, eo, bui (rvi),-;

кишечник intestina, orum, npl;

кишка intestinum, i, n;

+ тонкая кишка intestinum tenuius;

+ толстая кишка intestinum crassius;

+ 12-перстная кишка intestinum summum;

кишлак pagus, i, m;

клавиатура plectrorum ordo [inis, m]; *claviatura, ae, f;

клавиша malleolus, i, m; plectrum, i, n;

клад thesaurus, i, m (absconditus in terra) (thesaurum defodere);

кладбище coemeterium, ii, n; sepulcretum, i, n;

+ смотритель, сторож кладбища *tumbarius, ii, m;

кладезь puteus, i, m; puteum, i, n;

кладовая cella [ae, f] penaria; cella proma; apotheca, ae, f; promum, i, n; canaba, ae, f; pomarium, ii, n;

клан clannum, i, n;

кланяться caput inclinare, 1; adorare, 1; venerari, or, atus sum; salutare, 1; prono genu / submisso /demisso corpore alicui honorem habēre / venerationem adhibēre;

+ кланяться кому-л. от кого-л. salutem alicui ab aliquo dicere / nunciare; salutare;

+ пожалуйста, поклонись ему от меня salvēre eum / illum velim, jubeas;

+ сын мой тебе кланяется salvebis a filio meo;

клапан valvula, ae, f; valvulla, ae, f; ventilium, ii, n;

класс classis, is, f; genus, eris, n; schola, ae, f; aggregatum, i, n; congeries, ei, f; círculus, i, m; ordo, ordinis, m; status, us, m; classes dispares; conclave [is, n] scholare, aula [ae, f] scolaris; auditorium, ii, n;

классификационный classificativus, a, um;

классификация classificatio, onis, f; divisio, onis, f; partitio, onis, f; descriptio, onis, f;

классифицировать discribere; suo generi adscribere; dividere; classificare;

классический optimus, a, um; praecipuus, a, um; classicus, a, um;

класть ponere; praeponere; imponere; indere; inferre; injicere; interjicere; subjicere; constituere; facere (ova); recondere; subdere (pugionem pulvino); sinere; locare; collocare;

+эта трава иногда кладется в пиво haec herba cerevisiae interdum inditur;

+ класть плоды впрок reponere fructus in vetustatem;

+ класть на сохранение съестные припасы на зиму reponere alimenta hiemi / in hiemem;

клевать tundere, o, tutudi, tusum; rostro aliquid petere [o, ivi, itum] / impetere;

клевер trifolium, ii, n;

клевета calumnia, ae, f;

+ по клевете per calumniam; interveniente calumnia;

+карать за клевету calumniam coëcere;

+ избегнуть обвинения в клевете calumniam effugere;

+ источник клеветы calumniandi materia;

+ опровергнуть клевету calumniam refutare / propulsare / refellere;

клеветать calumniari, or, atus sum (aliquem, aliquid; alicui); calumnias in aliquem instruere [o, ui, ctum] / adhibēre [eo, ui, itum]; calumniis aliquem opprimere [o, pressi, pressum]; malignare, 1; conviciari, or, atus sum; maledicere, o, xi, ctum;

клеветник calumniator, oris, m; criminator, oris, m (meus; in aliquem); sycophanta, ae, m;

клеветница calumniatrix, icis, f;

клеветнический calumniosus, a, um; criminosus, a, um;

клеёнка linteum [i, n] ceratum;

клеить glutinare, 1; agglutinare, 1; conglutinare, 1;

клей gluten, inis, n; glutinium, ii, n; viscum, i, n; viscatorium, ii, n;

+ универсальный клей gluten universale;

клейкий glutinosus, a, um; glutineus, a, um; mucilaginosus, a, um;

клейкость lentitia, ae, f; lentities, ei, f;

клеймить stigmare, 1 (aliquem); stigmate aliquid premere [o, pressi, ssum] / notare [1]; notam imponere [o, posui, positum]; signare, 1; imprimere;

клеймильщик sigillator, oris, m; signator, oris, m;

клеймо stigma, atis, n; nota, ae, f; signum, i, n;

+ клеймо на лице inustum fronti signum;

клейстер amylum [i, n] coctum; farina [ae, f] cocta;

клён acer, aceris, n; acer platanoides;

кленовый acernus, a, um;

клест loxia [ae, f] curvirostra;

клетка cella, ae, f; cavea, ae, f; cellula, ae, f; seclusorium, ii, n;

+ грудная клетка thorax, acis, m;

клеточный cellularis, e;

клетчатка cellulosum, i, n;

клеть casa, ae, f;

клешня bracchium, ii, n; chele;

клещ acarus, i, m; recinus, i, m; acorus [i, m] redivivus;

клещи forceps, ipis, m,f;

клиент cliens, ntis, m,f; клиенты clientela, ae, f;

клизма clyster, eris, m; clysma, atis, n;

климат clima, atis, n; caelum, i, n; temperatio [onis, f] caeli;

+ нездоровый климат gravitas caeli;

+ суровость климата intemperies caeli;

+ климатические условия status caeli;

клин cuneus, i, m; clavus, i, m;

клиника valetudinarium, ii, n; clinicum, i, n;

клинок lamina, ae, f;

клир clerus, i, m;

клистир clyster, eris, m (clystere infundere medicamentum);

кличка agnomen, inis, n;

клоака cloaca, ae, f;

клобук cucullus, i, m;

клок floccus, i, m; pannus, i, m;

клокотать ebullire, 4 (aqua ebullit); undare, 1 (ahena flammis undantia); exaestuare, 1; bombillare, 1;

клокочущий trepidus, a, um (aënum);

клон clon, clonis, m; effigies [ei, f] exacta;

клонировать ut clonem regenerare [1];

клонить flectere, o, xi, ctum;

клониться vergere, o,-,- (vergi); spectare [1]; se flectere [o, xi, ctum];

+ к чему клонится речь сия quorsum spectat haec oratio;

+ дело клонится к бунту spectat ad rebellionem res;

+ клонится еа него competit in eum;

+ день клонится к вечеру sol ad occasum vergit; declinat in vesperem dies; inclinat deus;

клоп cimex, icis, m (lectuarius);

+ заражённая клопами кровать tritus cimice lectus;

клоповый cimicinus, a, um;

клоун joculator, oris, m; scurra, ae, m; sannio, onis, m, ridicularius, ii, m, mimus, i, m;

клохтание (наседки) glocitatio, onis, f; singultus [us, m] gallinae;

клохтать glocitare [1]; cacillare [1];

клочок floccus, i, m;

клочковатый flocc(ul)osus, a, um;

клуб circulus, i, m; consociatio, onis, f, sodalicium, ii, n;

клубень tuber, is, n; rapum, i, n;

клубиться undare [1] (fumus undat); conglobari, or, atus sum;

клубника fragaria, ae, f (куст); fraga, ae, f (плод); gragaria vesca hortensis;

клубок glomus, glomeris, n; globus, i, m; pila, ae, f;

клумба areola, ae, f; pulvinus, i, m;

клык dens [ntis, m] caninus;

клюв rostrum, i, n;

клюка spicio, onis, m;

клюква vaccinium oxycoccos;

клюквенный oxycocceus, a, um (sucus);

ключ clavis, is, f; fons, fontis, m; scaturigo, inis, f; scatebra, ae, f; (перен) solutionis via [ae, f], ratio [onis, f] enodationis (problematis); malleolus, i, m;

+ бить ключом ebullire (aqua ebullit); salire; scaturire;

ключевой decretorius, a, um; praecipuus, a, um; fundamentalis, e; radicalis, e; fontanus, a, um;

+ ключевая вода saliens aqua;

ключица clavicula, ae, f; cleis, -idis f;

ключник promus, i, m; cellarius, ii, m; claviger, geri, m;

клякса macula, ae, f;

клятва jusjurandum, i, n; juramentum, i, n; sacramentum, i, n; sacramenti fides [ei, f]; sacramenti religio [onis, f];

+ дать руку в знак клятвы dare dexteram fidemque;

+ вопреки данной клятве contra interpositam fidem;

+ обязать клятвой adigere in sacramentum; sacramento obligare;

+ нарушить клятву jusjurandum violare; fidem ac jusjurandum negligere;

клятвопреступление perjuratio, onis, f; perjurium, ii, n;

клятвопреступный perjurus, a, um; perjurator;

кляться jurare [1]; abjurare [1]; jurejurando se devincire [io, nxi, nctum];

+ кляться, что никаких займой не получено abjurare creditum;

+ клянусь жизнью, что… ita salvus sim, ut…

+ кляться небом и землею per mare, per terras, per caeli numina jurare; terram, mare, sidera jurare; numina testari; deos testes adhibēre; tangere aras mediosque ignes et numina testari;

кляузник litigator, oris, m;

кляча caballus, i, m; equus [i, m] strigosus; jumentum [i, n] strigosum;

книга liber, bri, m; volumen, inis, n; codex, icis, m; charta, ae, f;

+ книга говорит о дружбе liber de amicitia est;

+ книжка libellus, i, m; libellulus, i, m;

+ записная книжка pugillares, ium, mpl; pugillaria, orum, npl; schedae, arum, fpl;

+ зарыться в книги abdere se litteris [in litteras];

+ расходная книга tabulae [codex] expensi;

+ приходо-расходная книга codex / tabula accepti et expensi;

+ выпустить в свет книгу librum edere / emittere / vulgare / in lucem exponere;

+ сочинять / писать книги scribere / componere / conficere / condere libros;

+ напечатать книгу imprimere / excudere librum;

+ посвятить кому-л. книгу librum alicui dedicare / inscribere / offerre;

+ напечатаь книгу за свой счет sumptibus suis librum typis describendum curare;

+ издание книги editio libri;

книгопечатание librorum impressio [onis, f]; expressio [onis, f] typographica;

книгопечатник typographus, i, m; excussor [oris, m] librarius;

книгопечатня typographia, ae, f; typographium, ii, n; officina [ae, f] typographica;

книгопродавец librarius, ii, m;

книготорговец bibliopola, ae, m;

книгохранилище bibliotheca, ae, f;

книгохранитель bibliothecarius, ii, m; bibliothecae praefectus [i, m];

книжник librarius, ii, m;

книжный librarius, a, um;

+ книжный магазин bibliopolium, ii, n; (taberna) libraria, ae, f;

+ книжный шкаф librarium, ii, n;

книзу deorsum;

кнопка orbiculus, i, m; globulus, i, m; bulla, ae, f; boto, onis, m; malleolus, i, m;

кнут flagrum, i, n; flagellum, i, n; fustis, is, m; habena; verber, eris, n; lora, ae, f; buccea, ae, f;

княгиня uxor / mulier principis; *principissa, ae, f / principessa, ae, f;

княжеский ad principem pertinens;

княжество ducatus, us, m; principatus, us, m;

княжич filius [ii, m] principis regnantis;

княжна filia [ae, f] principis / ducis;

князь dux, cis, f; princeps, ipis, m;

кобальт cobaltum, i, n (Co);

кобель canis [is, m] masculus;

кобыла equa, ae, f; кобылка, кобылица equula;

кобылий equinus, a, um (lac);

кобылка (кузнечик) cicada, ae, f;

коваль malleator, oris, m;

кованый malleatus, a, um;

коварно sycophantiose (agere quicquam); perfide; dolose; malitiose; insidiose; astute; callide;

коварность dolositas, atis, f;

коварный infidus, a, um (facinus; mare); dolosus, a, um; insidiosus, a, um; daedalus, a, um; malitiosus, a, um; astutus, a, um; callidus, a, um; homo ingenii occulti;

коварство falsimonia, ae, f; calumnia, ae, f; astutia, ae, f; malitia, ae, f; fraus, fraudis, f; fraudulentia, ae, f; dolus, i, m; calliditas, atis, f;

+ он едва спасся от его коварства ejus insidias vix effugit; vix tot ex ejus insidiis elapsus est;vix occultas, quibus petebatur, insidias vitavit;

+ пустить в ход коварство versari dolo / insidiari / machinari / astu rem gerere / dolos moliri / fraudulenter agere / tendēre insidias alicui;

ковать cudere, o, di, sum;

ковбой bubulcus [i, m] Americanus;

ковёр tapes, etis, m; tapete, is, n; tapetum, i, n; tapetium, ii, n; vestis, is, f (тж.vestis stragula); vestimentum, i, n; stragulum, i, n;

коврик tapetulum, i, n; coopertorium, ii, n;

коверкать supplantare [1] (verba);

ковкий ductilis, e; malleabilis, e;

ковчег arca, ae, f;

ковш, ковшик epichysis, is, f; suffusorium, ii, n; simpulum, i, n; trua; trulla, ae, f; cupa, ae, f;

ковылять claudicare [1]; altero pede nutare [1];

ковырять terebrare [1]; fodicare [1]; perfodere, io, fodi, fossum;

+ ковырять пальцем в своей солонке (довольствоваться малым) terebrare digito salinum;

когда quando; quum; cum; ubi; +когда-то antea; olim; quondam;

когорта cohors, cohortis, f;

коготь unguis, is, m;

+ точить когти temperare ungues;

+ обрезать когти demere / subsecare ungues;

код systema [atis, n] signorum; codex, codicis, m (litterarum secretiorum), occulta scribendi ratio [onis, f], arcanae notae [arum, fpl], scriptum [i, n] secretioribus notis exaratum, cryptogramma, atos (atis), n (Gr)

+ генетический код systema signorum geneticum; codex geneticus;

+ код города numerus praeselectorius;

кодекс codex, icis, m;

кое-где passim; sparsim;

кое-как utcumque; obiter; leviter; mediocriter;

+ кое-как кормиться, питаться famem tolerare;

+ кое-как перебиваться inopiam tolerare;

+ он кое-как учился litteras primoribus dumtaxat labris gustavit / extremis digitis attigit;

кое-что non nihil;

+ есть у тебя кое-что, тогда и ты будешь кое-кем habes, habeberis; quantum habeas, tanti habearis;

кожа corium, ii, n; cutis, is, f; tergum, i, n (leonis; taurinum); pellis, is, f; scortum, i, n; vellus, -eris, n; cortex, icis, m; membrana, ae, f;

+ употребляется для выделки кож ad coria subigenda adhibetur;

+ кожаная обшивка tergum (clipei);

+ быть под кожей subesse intra cutem;

+ кожа овечья ovina pellis;

+ содрать кожу excoriare; corium detrahere; pellem detrahere;

+ я весь кожа да кости totus pellis et ossa sum; vix haeret pellis meis ossibus;

кожаный cuticularis, e; pelliceus, a, um;

+ кожаный кошель, котомка, сумка кожаная ascopera, ae, f;

кожевенный завод officina [ae, f] coriaria;

кожевник coriarius, ii, m;

кожица epidermis, idis, f; cutis; cuticula, ae, f; pellis, is, f; pellicula, ae, f; squama, ae, f (milii);

кожный cutaneus, a, um; pellicius, a, um; coriaceus, a, um;

кожура testa, ae, f; cortex, icis, m; crusta, ae, f; furfur, is, m;

коза capra, ae, f; capella, ae, f; (дикая) rupicapra, ae, f; dama, ae, f; caprea, ae, f; козочка capella, ae, f;

козёл caper, pri, m; hircus, i, m; haedus, i, m; maritus [i, m] olens; козлёнок haedus, i, m;

+ козёл отпущения verberetillus (aliquem verberetillum facere);

+ воняет козлом hircum olet;

Козерог Capricornus, i, m;

козий caprinus, a, um (pellis; lac; lana); caprarius, a, um; caprilis, e;

+ козий пастух caprarius;

+ козий хлев caprile, is, n; haedile, is, n;

+ блеять по-козьи micēre;

+ козье стадо haedulia, ae, fpl;

+ козья бородка (трава) tragopogon pratense;

козлёнок haedus, i, m; haedillus, i, m; haedulus, i, m; capreolus, i, m;

козлиный hircinus, a, um; caprinus, a, um (pellis); haedinus, a, um;

козлы fulcimentum;

+ козлы, где кучер сидит capsus, us, m;

козлятина caro [carnis, f] caprina / hircina, ae, f;

козни calumnia, ae, f; astutiae, arum, fpl; supplantatio; insidiae, arum, fpl; dolus, i, m; laqueus, i, m; plaga, ae, f; fraus, fraudis f; fallacia, ae, f (fallaciam / fallacias alicui ferre / afferre / portare / in aliquem intendere);

+ строить козни calumniari (aliquem, aliquid; alicui); insidias facere / machinari;

козодой caprimulgus, i, m;

козочка capella, ae, f;

койка cama, ae, f (низкая и узкая); lectum [i, n] pensile; subtentum loris lectum;

кокаин cocainum, i, n;

+ нюхать кокаин cocainum naribus haurire;

кока-кола cocacola, ae, f;

коклюш tussis [is, f] convulsiva; pertussis, is, f;

кокос cocos nucifera;

кол asser, is, m; palus, i, m; vallus, i, m; vacerra, ae, f; talea, ae, f (pedem longa); surus, i, m; stipes, itis, m (stipes acernus); sudis, is, f; hasta, ae, f;

колба vas [is, n] bulbosum colba dictum;

колбаса botulus, i, m; farcimen, inis, n; hilla, ae, f (копчёная); tomacĭna, ae, f; tomac(u)lum, i, n; longavo, onis, m;

колбасник porcinarius, ii, m; botularius, ii, m;

колдовать incantare [1]; incantamentis uti [utor, usus sum]; veneficium agere [o, egi, actum]; magicis carminibus / veneficiis et incantationibus uti;

колдовской praestigiosus, a, um;

колдовство volatica, ae, f; veneficium, ii, n; magia, ae, f; praestigiae, arum, fpl; incantamentum, i, n; fascinum, i, n;

колдун veneficus, i, m; sagus, i, m; magus, i, m; praestigiator, oris, m;

колдунья striga, ae, f; saga, ae, f;

колебание vacillatio, onis, f; fluctuatio, onis, f; vibratio, onis, f; versatio, onis, f; oscillatio, onis, f; agitatio, onis, f; quassatio, onis, f; jactatio, onis, f; jactatus, us, m; motus, us, m; nutatio, onis, f; (непостоянность) haesitatio, onis, f; inconstantia, ae, f; animi mobilitas [atis, f]; suscepti consilii mutabilitas [atis, f];

+ температурные колебания vacillationes temperaturae;

+ без колебаний sine haesitatione;

+ колебания хлебных цен varietates annonae;

колебать labefactare [1]; pellere, o, pepuli, pulsum (ventis pulsata arbor); vexare [1] (montes supremos); agitare [1]; peragitare [1]; quatere [quatio, quassi, quassum]; concutere (-io, cussi, cussum); movēre, eo, movi, motum;

колебаться vacillare [1]; trepidare [1] (per alia atque alia consilia); labare [1] (labant dentes); nutare [1] (vulnere); fluctuare [1]; pendēre; natare [1]; dubitare [1]; cunctari, or, atus sum; agitari, or, atus sum; moveri, eor, motus sum; (шататься) titubare [1] / in via vacillare [1] / pedibus non constare [1]; (быть в нерешительности, не знать что делать) animo haerēre, eo, si, sum / fluctuare [1] / suspenso animo aliquid habēre / ancipiti cogitationis aestu jactari; vibrare [1]; versari, or, atus sum; oscillare [1]; haesitare [1]; incertum esse;

+ нисколько не колеблясь nihil cunctatus;

+ температура воздуха колебалась между 14 и 20о aёris calor inter 14 et 20o vacillabat; fluctuare (aër fluctuat);;

+ колеблющийся между надеждой и страхом inter spem metumque suspensus;

колеблемый quassatus, a, um; agitatus, a, um;

+ колеблемый волнами fluctibus agitatus;

колеблющийся vacilans, ntis; (нерешительный) animo fluctuans, ntis; dubius, qui suspenso animo est animo; incertus; qui dubitat, animo haeret, fluctuat;

колено geniculum, i, n; genu, us, n; poples, itis, m;

+ колени gremium;

+ опуститься на колени in genua se excipere, subsidere; flexu genu submittere; se submittere ad genua; genu submitti;

+ припав на колено poplĭte subsīdens;

коленопреклонение genuflexio, onis, f; geniculatus, us, m; supplicium, ii, n;

коленопреклонённый supplex, icis;

коленчатый geniculatus, a, um; nodosus, a, um;

колесница currus, us, m; curriculum, i, n; plaustrum, i, n; essedum, i, n; raeda, ae, f; quadrigae, arum, fpl;

+ готовить колесницу essedum adaptare;

колесный rotalis, e;

колесо rota, ae, f;

+ шина колеса canthus, i, m;

+ вращение колеса rotae circumactus;

+ визг проезжающего колеса rota tractu gemens;

+ поставить повозку на колёса plaustro supposuisse rotam;

колесовать reum poenaria rota afficere; rotae supplicio reum plectere; reum in rotam agere;

колея orbita, ae, f; vestigium [ii, n] cursus; vestigium rotae; sulcus, i, m; gemina viae ferreae fila [ae, f];

колики colicus morbus, i, m;

+ страдать / мучиться коликами frequenter intestini plenioris morbo cruciari; vexari cruciatu colico; torqueri intestinorum doloribus;

количественный quantitativus, a, um;

количество quantitas, atis, f; modus, i, m; numerus, i, m; paucitas, atis, f; copia, ae, f;

+ в большом количестве (in) quantitate magna;

+ в огромном количестве immensa quantitate;

+ большое количество massa; numerus;

+ в неопределённом количестве numero indefinito;

+ общее количество summa;

колкий asper, era, erum; aculeatus, a, um; dicaculus, a, um; mordax, cis; satyricus, a, um; (легко колющийсяб раскалывающийся) fissilis, e; scissilis, e;

+ колкие слова acerbae voces; dicta mordacia; verba aculeate;

+ колкие шутки / насмешки asperae facetiae;

колко aspere; mordaciter;

колкость aculeus, i, m;

коллега collega, ae, m (collegam alicui esse, dare);

коллегия collegium, ii, n;

коллектив collegium, ii, n; homines collecti; universitas, atis, f (magiter universitatis);

+ этот труд создан силами большого коллектива hoc opus ampli collegii viribus perfectum est;

коллективный collegialis, e; (собирательный) collectivus, a, um;

+ коллективный труд opus collegiale;

коллекционный collectaneus, a, um;

коллекция collectio, onis, f; corpus, oris, n; thesaurus, i, m;

+ богатейшая коллекция collectio ditissima;

+ из моей коллекции ex mea collectione;

+ пополнять коллекцию collectionem supplere;

+ хранитель коллекции collectionis custos;

коллизия collisio, onis, f, collisus, us, m; offensatio, onis, f; percussio, onis, f; impactio, onis, f; concursus, us, m;

колода truncus, i, m; caudex, icis, f;

колодезный putealis, e;

+ колодезная вода aqua putealis;

колодец puteus, i, m;

+ артезианский колодец puteus artesianus;

колодка сапожная forma [ae, f] sutoris; forma caligaris; forma / norma calcei;

колодник carcer, eris, m; catenarum colonus [i, m]; captivus, i, m; in vinculis detentus; carcere inclusus; in vincula conjectus;

колокол campana, ae, f;

+ звонить в колокол campanam / aes pulsare;

колокольный campanarius, a, um;

колокольня campanile, is, n; turris [is, f] campanaria;

колокольчик campanula, ae, f; tintinnabulum, i, n;

+ колокольчики codones, um, mpl;

колониализм colonialismus, i, m, colonica dicio [nis, f];

колониальный colonialis, e; colonicus, a, um;

+ колониальная Латинская Америка Hispanicum imperium, Hispanicarum coloniarum universitas;

колонизация deductio [onis, f] coloniae;

колонизировать coloniam deducere (in America);

колонист colonus, i, m;

колония colonia, ae, f;

колонка columella, ae, f; columna, ae, f;

колонна columna, ae, f; pila, ae, f;

колоннада porticus, i, f; peristylium, ii, n; peristylum, i, n;

колос spica, ae, f; spicus, i, m; spicum, i, n; arista, ae, f;

+ собирание колосков spicilegium;

колоситься spicari, or, atus sum; spargere [o, rsi, rsum] se in aristas;

колотить caedere, o, cecidi, caesum (aliquem pugnis; virgis; lapidem ferro); tundere, o, tutudi, tusum; batuere, o, ui, -; mulcare [1] (aliquem);

колоть findere, o, fidi, fissum; pungere, o, pupugi, punctum; stimulare [1]; fodere, io, fodi, fossum; discuneare [1] (клином);

+ колоть кого-л. словами aliquem verbis laedere; offendere verbi aculeo; verborum stimulis figere; in aliquem aculeos emittere;

+ колоть друг друга словами verbis mutuis laedere / pungere; asperitate verborum invicem se accipere;

колпак mitra, ae, f; capitulum, i, n;

колхоз praedium [ii, n] publicum kolchoz dictum; praedium collectivum;

колчан pharetra, ae, f;

+ с колчаном за плечами pharetratus;

+ вынимать стрелы из колчана promere specula de pharetra;

колченогий claudus, a, um;

колыбель cunabula (esse in cunabulis) (pl); cunae; incunabula (npl); cunae, arum, fpl;

+ качать дитя в колыбели puerum in cunis agitare / commovēre;

колыбельная naenia, ae, f; nenia, ae, f;

колымага vetusta raeda [ae, f];

колыхать agitare [1];

колыхаться agitari, or, atus sum; movēri, eor, motus sum;

колышек paxillum, i, n;

кольцо anus, i, m; anulus, i, m; orbis, is, m;

+ надеть кольцо на палец annulum digito / in digitum indere / induere;

+ снять кольцо с пальца annulum de digito detrahere;

кольцевой anularis, e;

кольчуга squama, ae, f; lorica, ae, f (serta);

колючесть mordacitas, atis, f;

колючий spinosus, a, um; spinulentus, a, um; pungens, ntis; echinatus, a, um; echinaceus, a, um; erinaceus, a, um; acicularis, e; aculeatus, a, um; hamatus, a, um; stimuleus, a, um;

колючка spina, ae, f; spinula, ae, f; aculeus, i, m; surculus, i, m;

коляска (инвалидная) sella [ae, f] rotalis; currus, us, m; raeda, ae, f (rheda);

ком gleba, ae, f; massa, ae, f; pasta, ae, f; globus, i, m;

команда (приказ) jussus, us, m; mandatum, i, n; praeceptum, i, n; signum, i, n;

команда (группа) caterva, ae, f (gladiatorum; gladiatoria); manus, us, f; manipulus, i, m; turma, ae, f; grex, gis, m;

командир praefectus, i, m; praepositus, i, m; magister, tri, m; dux, cis, m; ductor, oris, m;

командировочный

+ командировочное удостоверение synthema, atis, n;

командование imperium, ii, n; ductus, us, m; potestas, atis, f; magistratus, uum, mpl;

+ главное командование summa belli, imperii;

+ поручить кому-л. командование над флотом praeponere aliquem navibus;

командовать jubere, eo, jussi, jussum; imperare [1]; praesidēre, eo, sedi, sessum (alicui rei, aliquid); edicere, o, xi, ctum; praecipere, io, cepi, ceptum;

+ командовать армией praesidere exercitum; exercitui imperare / cum imperio praeesse;

+ командовать флангом tenere cornu;

комар culex, icis, m;

комбинат combinatum, i, n; complexus, us, m;

+ оранжерейный комбинат complexus tepidariorum;

комбинация combinatio, onis, f;

+ законная комбинация combinatio legitima;

+ незаконная комбинация combinatio illegitima;

комбинировать combinare [1];

комедиант comoedus, i, m; histrio [onis, m] scenicus;

комедия comoedia, ae, f; fabula, ae, f;

+ представлять комедию comoediam agere / facere;

комель crus, cruris, n (arboris);

комета stella [ae, f] comans, crinita; cometa, ae, m; cometes;

комик comicus, i, m;

комиссар curator, oris, m; commissarius, ii, m;

комиссия commissio, onis, f; curatio, onis, f; arbitri, orum, mpl;

+ комиссия по землеустройству curatio agraria;

+ комиссия по закупке хлеба curatio frumenti;

комитет comitatum, i, n; curatio, onis, f; commissio, onis, f; delecti, orum, mpl; consilium, ii, n;

комический comicus, a, um; ridiculus, a, um;

комментарий commentarius, ii, m; interpretatio, onis, f; nota, ae, f; annotatio, onis, f; explicatio, onis, f; scholium, ii, n;

комментатор commentator, oris, m;

коммерсант mercator, oris, m; emporos, i, m; negotiator, oris, m;

коммерция commercium, ii, n; mercatura, ae, f;

+ заниматься коммерцией mercaturas facere;

коммуна communitas, atis, f; commune, is, n;

коммунизм communismus, i, m; bonorum aequandorum doctrina;

коммунист communista, ae, m;

коммунистический communisticus, a, um;

коммуникационный communicativus, a, um;

коммуникация communicatio, onis, f; conjunctus, us, m;

комната cubiculum, i, n; conclave, is, n; conclavium, ii, n; salutatorium, ii, n; cella, ae, f; diaeta, ae, f (zaeta); stuba, ae, f; thalamus, i, m;

комнатный cubicularis, e; cubicularius, a, um;

+ комнатные растения plantae cubiculares;

+ комнатная температура temperatura cubicularis;

комок massa, ae, f; gleba, ae, f; globus, i, m; offa, ae, f; gongylus, i, m;

компактдиск (CD ROM) compactus discus [i, m] memoria (fixa) lectioni restricta praeditus, CD MLR; compactus discus [i, m] CD;

компактный compactus, a, um;

компания societas, atis, f; convictus, us, m; consuetudo, inis, f; familiaritas, atis, f;

+ водить компанию с кем-л. in consuetudinem alicujus se dare / se immergere / jungere consuetudinem et familiaritatem cum aliquo;

+ избегать чьей-л. компании necessitudinem / consuetudinem alicujus fugere / devitare / declinari;

компаньон socius;

компас pyxis [idis, f] nautica; compassum, i, n; bussola, ae, f;

компасный bussolaris, e;

компенсация compensatio, onis, f;

компетентный competens, ntis; peritus, a, um; sciens, ntis;

компетенция jurisdictio, onis, f; auctoritas, atis, f; competentia, ae, f;

комплекс complexus, us, m;

комплексный complexus, a, um;

комплект synthesis, is, f (посуды, одежды и т. п.);

комплектовать supplere, eo, evi, etum (legionem);

+ комплектовать суда гребцами naves remigio supplere;

комплимент verba [orum, npl] honorifica; blanditiae, arum, fpl;

композитор melodiae compositor [oris, m]; musurgus, i, m;

компонент componens, ntis, f; pars [rtis, f] componens; ingrediens, ntis, f/n; elementum, i, n; summae pars;

компост laetamen [inis, n] organicum compositum;

компот poma [orum, npl] cocta; savillum, i, n;

компресс splenium, ii, n; cataplasma, atis, n; pittacium, ii, n; compressa, ae, f; linteum [i, n] compositum;

компромис compromissum, i, n; transactio, onis, f; medium consilium [ii, n], conciliatio, onis, f;

компьютер computator, oris, m; (machina) computatrix, icis, f; instrumentum [i, n] computatorium; computatrum, i, n; computerus, i, m; machina [ae, f] caculatoria; calculatrix, icis, f; calculator, oris, m; machina [ae, f] computatoria, computans;

+ включать компьютер / производить начальную загрузку компьютера computatrum initiare;

компьютерный computatralis, e; computatorius, a, um;

комфорт commoditas, atis, f;

конвейер taenia [ae, f] continua;

конвенция conventio, onis, f;

конверт involucrum [i, n] epistulare;

конвой praesidium, ii, n (militum); conductus, us, m; custodia, ae, f; pompa, ae, f;

конгресс conventus, us, m; congressus,us, m;

конденсация condensatio, onis, f;

кондитер dulciarius, ii, m; crustularius, ii, m; cuppedinarius, ii, m;

кондитерская cuppedinarium, ii, n;

кондиционер instrumentum [i, n] aëri temperando;

кондуктор conductor, oris, m;

конёк (кровли) culmen, inis, n;

конец extremitas, atis, f; extremum, i, n; ultimum, i, n; finis, is, f; terminus, i, m (vitae; contentionum); apex, icis, m; summitas, atis, f; calx, lcis, f (sermonis; epistulae); conclusio, onis, f; meta, ae, f; limen, inis, n; casus, us, m; exitus, us, m; exitium, ii, n; gades, ium, fpl; mucro, onis, m;

+ положить конец как надеждам, так и страхам abrumpere pariter spes ac metus;

+ конец – делу венец finis coronat opus;

+ конец соответствует началу convenit priori posterius;

+ конец не соответствует началу finis principio non respondet; abludit a principio exitus; res exitum habet a principio dissimilem;

+ положить конец чему-л. finem alicui rei addere;

+ положить конец войне bellum finire / conficere / sedare;

+ армии пришел бы конец, если бы не…actum de exercitu foret, ni…

+ в конце года extremo anno; exeunte anno;

+ в конце зимы extrema / senescente hieme; sub hiemis exitum;

+ в конце осени extremo jam autumno; autumno praecipitante / exeunte / prope exacto / circumacto; cum in exitu jam autumnus esset; autumno jam senescente; inclinante jam autumno;

+ дойти от конца до начала a fine ad principium adire; a calce ad carceres revocari; a meta ad carceres revocari;

+ конец уже близко parum abest a fine; parum abest, ut quin ad exitum res perveniat; res ab exitu non longe abest; in exitu res est;

+ кончики больших пальцев extremi pollices;

+ подходить к концу sub finem adventare;

+ конец речи epilogus, i, m;

конечно certe; nempe; nimirum; profecto; sane; videlicet; quipped; vero; omnino; plane;

+ Чего они боялись? Конечно, насилия. Quid metuebant? Vim videlicet.

конечность extremitas, atis, f; summum, i, n;

конечный finalis, e; extremus, a, um (fines); terminalis, e; ultimus, a, um; postremus, a, um; novissimus, a, um;

+ в конечном итоге ad summam;

+ конечный результат ultimus eventus (exitus);

конина caro [carnis, f] equina;

конический conicus, a, um;

+ конически расширяться снизу turbine crescere ab imo;

конкретный definitus, a, um; certus, a, um; proprius, a, um; concretus, a, um;

конкурент competitor, oris, m; aemulus, i, m; petitor, oris, m;

конкурентный competivus, a, um;

+ конкурентные отношения relationes competivae;

конкуренция competitio, onis, f (commercialis); aemulatio, onis, f (mercatoria), certatio [onis, f] commercialis, mercatorum certamen [inis, n], contentio, onis, f;

конкурс competitio, onis, f; competitorum aemulatio [onis, f]; certamen, inis, n; concertatio, onis, f;

конница equitatus, us, m; eques (equites); equitum acies [ei, f] / copiae [arum, fpl] / exercitus [us, m];

+ иметь сильную конницу equitatu valere;

конный eques, itis; equester, tris, tre; equinus, a, um;

+ конный завод pecuaria equaria;

коновал equicida, ae, m; veterinarius, ii, m; equarius medicus [i, m];

конокрад abigeus, i, m; abactor, oris, m;

конокрадство abigeatus, us, m;

конопля cannabis, is, f;

конопляный cannabeus, a, um;

коноплянка fringilla linaria;

коносамент (письменное удостоверение перевозчиком того, что он принял товары и обязался перевезти их в указанное место назначенному в нём лицу или по его приказу) billa exonerationis; litterae recognitionis;

консервативный conservativus, a, um;

консеватизм conservatismus, i, m;

консерватор conservator, oris, m; conservativus, i, m;

консерватория domus [i, f] musica; conservatorium, ii, n;

консервация conservatio, onis, f;

консервирование conditura, ae, f;

консервировать condere, o, didi, ditum (fructus);

консервы pyxis (-idis, f) conservatoria;

консилиум consilium, ii, n;

конский equinus, a, um (caput; saeta; cauda); caballinus, a, um (dentes, fimus);

консорциум consortium, ii, n; consortio, onis, f;

конспект conspectus, us, m;

констебль comes [itis, m] stabuli;

конституция constitutio, onis, f; lex [legis, f] fundamentalis; reipublicae leges [um, fpl], constituta [orum, npl], forma [ae, f] civitatis;

конституциональный constitutionalis, e;

конструктор architectus, i, m; designator, oris, m; fabricator, oris, m; auctor, oris, m; constructor, oris, m;

конструкция constructio, onis, f; constructus, us, m;

консул consul, is, m;

консульский consularis, e;

консульство consulatus, us, m;

консультант consiliarius, ii, m; advocatus, i, m; expertus, i, m;

консультация consultatio, onis, f;

консультироваться consiliari, or, atus sum; consulere, o, ui, ltum;

контакт tactio, onis, f; contagio, onis, f; contactus, us, m;

континент (terra) continens, ntis, f;

континентальный continentalis, e;

+ континентальный климат clima continentale;

контракт contractus, us, m; tractatus, us, m; syngraphus, i, m; pactio, onis, f; pactum, i, n; conventio, onis, f; conventus, us, m;

контрибуция multa, ae, f; stipendium, ii, n (imponere victis); contributio, onis, f;

контролер diastolea, ae, m; contrarotulator, oris, m; inspector, oris, m;

контролировать dominare [1];

контроль custodia, ae, f; cura, ae, f; probatio, onis, f; censura, ae, f;

+ контроль рождаемости temperatio natalium, impeditio natalicia;

контрольный verificatus, a, um;

контрреволюция (rerum) eversio [onis, f] retrograda;

контузия contusio, onis, f;

контур ambitus, us, m; circuitus, us, m; circumscriptio, onis, f;

конура cubile, is, n (canis);

конус conus, i, m; conum, i, n; turbo, inis, m; meta, ae, f;

конференция conferentia, ae, f; consultatio, onis, f; colloquium, ii, n; deliberatio, onis, f; disceptatio, onis, f;

конфета dulciolum, i, n; bellarium, ii, n; confectum, i, n; salgama, orum, npl;

конфетница bellariolotheca, ae, f; bellariolorum theca;

конфигурация configuratio, onis, f; figura, ae, f;

конфискация (имущества) ademptio [onis, f] bonorum; confiscatio, onis, f; *forisfactura, ae, f (plena); proscriptio, onis, f; publicatio, onis, f;

конфисковать adimere bona; confiscari, or, atus sum; confiscare [1]; publicare [1]; proscribere, o, psi, ptum; addicere bona in publicum;

конфликт conflictus, us, m; conflictatio, onis, f;

конфликтовать confligere, o, xi, ctum;

концентрированный concentratus, a, um;

концепция conceptio, onis, f; perceptio, onis, f;

концерт concentus, us, m; symphonia, ae, f;

концессия concessio, onis, f;

кончать absolvere, o, lvi, lutum; finire [4]; finem facere / afferre / constituere; claudere; concludere; terminare; sistere (querelas; labores); profligare [1]; peragere; perficere, io, feci, fectum; conficere; ad exitum perducere, o, xi, ctum;

+ кончено actum est;

+ я скоро кончу свою работу negotio propediem supremam manum imponam; negotium propediem ad finem perducam; negotium potato exitu concludam / terminabo;

кончаться terminari, or, atus sum; finiri, ior, itus sum; finem nancisci, or, nactus sum; evadere, o, evasi, evasum;

кончик acies, ei, f (linguae);

+ кончики пальцев summi digiti;

кончина summa, suprema dies [ei, f]; exitus, us, m; obitus, us, m; mors, mortis, f; agonia, ae, f; supremus morientis conflictus, us, m; suprema cum morte luctatio [onis, f]; ultimae morientis angustiae;

конь equus, i, m; caballus, i, m;

+ посадить кого-л. на коня subjicere aliquem in equum;

+ вскочить на коня corpus sa