home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisement


УРОК 10-й (deka leciono)

Vortoj:

unu post la alia - один за другим, друг за другом

leciono - урок

temo - тема

semajno - неделя

lundo - понедельник

lunde - по понедельникам, в понедельник

mardo - вторник

merkredo - среда

jhaudo - четверг

vendredo - пятница

sabato - суббота

dimancho - воскресенье

kredi - верить

ke - что (в придаточных предложениях)

kiam - когда

suno - солнце

luno - луна

alia - другой

tempo - время

Venuso - Венера

nur - только


Если действующее лицо не названо, то вместо него употребляют местоимение

oni.

Oni diras, ke vi lernas bone - Говорят, что вы хорошо учитесь.

Oni vidis lin en kinejo - Его видели в кино.


Винительный падеж может служить для обозначения времени в ответе на вопрос

"когда" - "kiam":

Mi revenis hejmen la dudek kvinan de septembro (25-го сентября)


Упражнение 10.1.

Переведите:

Что вы изучаете? Я изучаю французский язык. Я знаю, что Вы изучаете

эсперанто. Эсперанто я тоже изучаю. Говорят, что в понедельник вы были в

театре. Я был в театре только в воскресенье, 3-го октября. Где сейчас

Николай? Его и других студентов видели в читальне. Что вы делали в среду?

Утром я работал, вечером был в кино. Когда Вы придете ко мне? Я приду к Вам

в четверг.


Teksto

Hodiau estas mardo, la dekunua de decembro. Nikolao vizitas

Esperanto-rondeton marde. Hodiau en la rondeto estas temo "semajno".

- Chu vi scias, kial la nomoj de la semajntagoj similas al la nomoj de

planedoj? - demandas kamarado Pavlov.

- Mi scias, - respondas Nikolao. - En antikva tempo oni kredis, ke chiu

planedo, Luno kaj Suno havas sian tagon. Lundo estis tago de Luno, mardo

estis tago de planedo Marso, merkredo estis tago de Merkuro, jhaudo - tago

de Jupitero, vendredo estis tago de Venuso. Dimancho estis tago de Suno. En

la angla kaj germana lingvoj la nomo de dimancho estas Suntago.

- Chu sabato ne havis sian planedon?

- Mi ne scias.

- Kiu povas aldoni?

- Mi povas, - diras Manjo, - sabato estis tago de Saturno. En antikva tempo

oni sciis nur pri kvin planedoj. Luno, Suno kaj kvin planedoj estas sep.

Kaj nia semajno havas sep tagojn.

- Nun, - diras kamarado Pavlov, - Chiu el vi, unu post alia, rakontu,

kion vi faris vespere. La unua diros pri lundo, alia - pri mardo, tria - pri

merkredo.

Oni respondas:

- Lunde mi vizitis kinejon.

- Marde vespere mi dormis.

- Merkrede mi studis matematikon.

- Jhaude mia amiko min vizitis.

- Vendrede mi ludis kun mia fratineto.

- Sabate mi helpis mian patrinon.

- Dimanche mi skribis leterojn.


Ответы к упражнениям.

10.1: Kion vi studas? Mi studas francan lingvon. Mi scias, ke vi studas

Esperanton. Jes, mi studas ankau Esperanton. Oni diras, ke lunde vi vizitis

teatron. Mi vizitis teatron nur dimanche, la trian de oktobro. Kie nun estas

Nikolao? Oni vidis lin kaj aliajn studentojn en legejo. Kion vi faris

merkrede? Matene mi laboris, vespere estis en kinejo (или vizitis kinejon).

Kiam vi venos al mi? Mi venos al vi jhaude.


Контрольная работа N 10.

1. Придумайте три предложения с местоимением oni.

2. Придумайте примеры со словами kio и ke (по 2 примера с каждым словом).

3. Расскажите, что Вы делали по вечерам на прошлой неделе (называйте даты

и дни недели).

УРОК 9-й (naua leciono) | Курс эсперанто | УРОК 11-й (dek-unua leciono)