home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisement
УРОК 25-й (dudek-kvina leciono)

Vortoj:

forgesi - забыть

flugi - лететь

preghi - молиться

eterna - вечный

aklami - провозглашать

larmo - слеза

seka - сухой

detrui - разрушать

sincera - искренний

odoro - запах

blovi - дуть

modesta - скромный

tremi - дрожать

tombo - могила

sango - кровь

fali - упасть

kraki - трещать

funebro - траур

mizero - нужда

kruco - крест

kreski - расти

sento - чувство

voki - звать

sankta - святой

soifo - жажда

glavo - меч

eterna - вечный

diligenta - прилежный

promesi - обещать

beni - благославлять


Traduku la tekstojn.


Horo neforgesebla*


Kiam residis Zamenhof, post findiro de la unua kongresa parolado kaj "Pregho

sub la verda standarto"**, denove aklamata senfine, multaj okuloj estis

malsekaj. Tre simple, tre sincere pasis horo, malfacile rakontebla. Io

flugis en aero, ia blovo eterniga. Chiufoje, kiam cheestinto rememoras tiun

horon, larmo brilas en rigardo lia. Nova tempo ja naskighis tiam. Ech ne

mondmilito povis ghin detrui.

Ho, kara naiveco de l' Bulonja tempo! Naskigho nova de l' homaro kun odoro

de lulilo. Amikaro simpla kaj sincera. Manpremoj. Komprenigho reciproka.

Paroloj de modesta viro. Grandeco vera de l' genio, vivanta per ligilo sur

niaj lipoj. Spirito potenca de l' animo pura. Kortremo de l'homigho komuna.

Ho, tremo de Bulonjo, sekvu min ghis tombo!..

Sur kampoj sangumitaj falis miloj el la plej bonaj. Al urboj kaj vilaghoj

blovis terurego. Diskrako. Funebro. Mizero. Senfine krucoj lignaj. Dolore la

restintoj levas la okulojn. Kio morgau? Ho, semo de Bulonjo, kresku super

tomboj!


(El "Vivo de Zamenhof" de Edmond Privat)

________________________________________


* En la fragmento la autoro rememoras la 1-an Kongreson en Bulonjo

(Francio,1905).

** "Pregho sub la verda standarto" - versajho de Zamenhof.L. L. Zamenhof

La Espero

(Himno esperantista)


En la mondon venis nova sento,

tra la mondo iras forta voko;

per flugiloj de facila vento

nun de loko flugu ghi al loko.


Ne al glavo sangon soifanta

ghi la homan tiras familion:

al la mond', eterne militanta

Ghi promesas sanktan harmonion.


Sub la sankta signo de l' espero

kolektighas pacaj batalantoj,

kaj rapide kreskas la afero

per laboro de la esperantoj.


Forte staras muroj de miljaroj

inter la popoloj dividitaj;

Sed dissaltos la obstinaj baroj

per la sankta amo disbatitaj.


Sur neutrala lingva fundamento,

komprenante unu la alian,

la popoloj faros en konsento

unu grandan rondon familian.


Nia diligenta kolegaro

en laboro paca ne lacighos

ghis la bela songho de l' homaro

por eterna ben' efektivighos.


KONTROLTASKO N 25.

1. Skribu, pri kio revis la unuaj esperantistoj kaj kial iliaj revoj

dume ne efektivighis.

2. Verku rakonton "Mi studas Esperanton".


KONKLUDO

Vi finis la kurson. Faru por Vi mem ekzamenon:

1. Rakontu pri la temoj: loghejo, familio, mia amiko, mia biografio,

labortago, ripoztago, festotago, mia urbo, ekskurso en alian urbon, sezonoj,

mia lando, mia plej shatata verkisto.

2. Rakontu, kion signifas la

Finajhoj: -o, -a, -oj, -aj, -n, -e, -i, -as, -is, -os, -u, -us.

Sufiksoj: -ach-, -ad-, -ajh-, -an-, -chj-, -ebl-, -ec-, -eg-, -ej-, -em-, -en

d-, -er-, -estr-, -et-, -id-, -ig-, -igh-, -il-, -in-, -ind-, -ing-, -ism-,

-ist-, -nj-, -uj-, -ul-, -um-, -ant-, -int-, -ont-, -at-, -it-, -ot-, -op-,

-on-, -obl-.

Prefiksoj: bo-, dis-, ek-, eks-, ge-, mal-, mis-, pra-, re-.

Частицы chu и chi.

Местоимения: sia и oni.

Оборот "ke...-u".

3. Вспомните, какие бывают местоимения и наречия и что они означают.
УРОК 24-й (dudek-kvara leciono) | Курс эсперанто |