home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisement

УРОК 23-й (dudek-tria leciono)

Vortoj:

popolo - народ

lumbildo - слайд

perei - погибать

movi - двигать

komuna - общий

vento - ветер

milito - война

fleksi - гнуть

turka - турецкий

masto - мачта

fondi - основывать

spiri - дышать

konservi - сохранять

fervoro - усердие

agrabla - приятный

aspiri - добиваться

firma - прочный

nek - ни

velo - парус

kuri - бежать

sola - единственный

kovri - покрывать

fremda - чужой

chielo - небо

plu - далее

lazura - лазурный

plachi - нравиться

spaco - прстранство

ribela - мятежный

kvazau - будто

paco - мир (отсутствие войны)


EKZERCO

23.1 Traduku:

komunloghejo, mondmilito, militisto, fondinto, plifirmigi, bonvenon, soleco,

fremdulo, ventego, spirado, kurado, kovrilo, ribelulo, movado.


RESPONDOJ AL LA EKZERCO

23.1: общежитие, мировая война, воин, основатель, укреплять, добро

пожаловать, одиночество, чужеземец, буря, дыхание, бег, покрывало, мятежник,

движение.


Vespero de amikeco.


Hodiau en nian urbon venis bulgaraj gastoj. Nikolao renkontis ilin che

stacidomo kaj akompanis en la institutan klubon.

- Bonvenon, karaj gastoj, - diris la rondetanoj.

La vespero de sovetia-bulgara amikeco komencighis. Nikolao faris

salutparoladon.

Li diris: Karaj geamikoj! Mi kun ghojo salutas vin en nia urbo. Amikeco de

niaj popoloj havas longan tradicion. Ni uzas alfabeton, faritan de

bulgaroj - fratoj Kiril kaj Mefodij. Nia fama verkisto Turgenev en sia

romano priskribis bulgaran revoluciulon Insarov kaj dedichis unu el siaj

prozaj poemetoj al Julia Vrevskaja, kiu pereis en Bulgario. Antau kelkaj

jaroj komuna sovetia-bulgara filmo memorigis al ni pri tiu chi virino kaj

pri la milito, dum kiu rusaj soldatoj kune kun bulgaroj liberigis vian

landon de Turka jugo. En Leningrado estas strato, portanta nomon de Dimitar

Blagoev, kiu estis fondinto de la Bulgara Komunista partio. Ni ankau havas

straton je nomo de Georgij Dimitrov kaj ni scias pri lia heroa vivo. Ni

scias, ke la bulgara popolo konservas memoron pri rusaj soldatoj pereintaj

apud Shipka kaj pri sovetiaj soldatoj, pereintaj dum la dua mondmilito. Ni

kantas kanton "Aljosha" pri monumento en Bulgario al nekonata rusa soldato.

Ni esperas, ke nia cheestado en nia urbo estos por vi agrabla kaj nia

amikeco plifirmighos. Al chiuj plachis la parolado de Nikolao.

La gastoj dankis lin kaj rakontis pri sia lando, montris lumbildojn pri

Internaciaj Esperanto-kursoj, rakontis pri Esperanto-movado en Bulgario, kiu

estas la plej forta en Europo. Poste okazis koncerto. Al chiuj plachis, kiel

Manja deklamis versajhojn de Jesenin kaj Lermontov.


M. Lermontov

La velo


Tradukis K. Gusev


Blankadas velo unusola

En la nebula mara blu',

Ghi kion lasis, kion volas

En fremdaj landoj serchi plu?


Ondighas, kaj la vento spiras

Fleksante l'maston kun fervor'.

Ve! Ne felichon vel' aspiras,

Nek de l' felicho kuras for.


Ghin kovras blua rond' chiela,

Sub ghi lazuras onda spac',

Sed shtormon serchas ghi ribela,

Kvazau en shtormoj estas pac'.


KONTROLTASKO N 23

Skribu verkon "La 9-a de majo".
УРОК 22-й (dudek-dua leciono) | Курс эсперанто | УРОК 24-й (dudek-kvara leciono)